Macro's in Office-bestanden in- of uitschakelen

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden

Een macro is een reeks opdrachten waarmee u een herhaalde taak kunt automatiseren en die u kunt starten wanneer u de taak wilt uitvoeren. Dit artikel bevat informatie over de risico's die aan het gebruik van macro's zijn verbonden en u kunt nalezen hoe u macro's in- of uitschakelt in het Vertrouwenscentrum.

Waarschuwing: Schakel nooit macro's in een Office-bestand in, tenzij u zeker weet wat deze macro's doen. Onverwachte macro's kunnen een groot beveiligingsrisico vormen. U hoeft geen macro's in te stellen om het bestand te bekijken of te bewerken. alleen als u de functionaliteit van de macro wilt.

Als u op zoek bent naar informatie over het maken van macro's, raadpleegt u Snel aan de slag: een macro maken.

Als u op zoek bent naar informatie over het gebruik van macro's op een computer met Windows S, zie Verdachte macro's blokkeren in Office op Windows 10 S.

Met macro's worden veelgebruikte taken geautomatiseerd zodat u tijd bespaart met toetsaanslagen en muisbewerkingen. Veel macro's zijn gemaakt met Visual Basic for Applications (VBA) en geschreven door softwareontwikkelaars. Sommige macro's kunnen echter een beveiligingsrisico vormen. Macro's worden vaak gebruikt door personen met kwaadwillende bedoelingen om malware, zoals een virus, stil te installeren op uw computer of in het netwerk van uw organisatie.

Macro's inschakelen wanneer de berichtenbalk wordt weergegeven

Wanneer u een bestand met macro's opent, wordt de gele berichtenbalk weergegeven met een schildpictogram en de knop Inhoud inschakelen. Voer de volgende stappen uit als u zeker weet dat de macro's afkomstig zijn van een betrouwbare bron:

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de berichtenbalk wanneer het bestand macro's bevat.

Berichtenbalk met beveiligingsbericht voor macro's

Macro's alleen inschakelen voor de huidige sessie

Voer de volgende stappen uit als u macro's wilt inschakelen zolang het bestand geopend is. Wanneer u het bestand sluit en opnieuw opent, wordt de waarschuwing opnieuw weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

 3. Selecteer Geavanceerde opties.

 4. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office-beveiligingsopties voor elke macro op de optie Inhoud inschakelen voor deze sessie.

 5. Klik op OK.

Macro-instellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Instellingen voor macro's bevinden zich in het Vertrouwenscentrum. Als u in een organisatie werkt, kan de systeembeheerder echter mogelijk de standaardinstellingen hebben aangepast om te voorkomen dat iemand instellingen wijzigt.

Belangrijk: Als u de instellingen voor macro's wijzigt in het Vertrouwenscentrum, worden deze alleen gewijzigd voor het Office-programma waarmee u nu aan het werkt bent. De instellingen voor macro's worden niet voor alle Office-programma's gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik in het Vertrouwenscentrum op Instellingen voor macro's.

  Gebied Macro-instellingen van het Vertrouwenscentrum

 5. Selecteer de tjes die u wilt en klik op OK.

Opmerking: De opties zien er iets anders uit in Excel, die worden tijdens het werken opgeroept.

 • Alle macro's uitschakelen, zonder melding     Macro's en beveiligingsmeldingen over macro's zijn uitgeschakeld.

  In Excel deze optie VBA-macro's uitschakelen zonder melding en is deze alleen van toepassing op VBA-macro's.

 • Alle macro's uitschakelen, met melding     Macro's zijn uitgeschakeld, maar er worden wel beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt u per keer kiezen of u macro's wilt inschakelen.

  In Excel deze optie VBA-macro's uitschakelen met melding en deze is alleen van toepassing op VBA-macro's.

 • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend     Macro's zijn uitgeschakeld en er worden beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er niet-ondertekende macro's aanwezig zijn. Als de macro echter digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, wordt de macro gewoon uitgevoerd. Als de macro is ondertekend door een uitgever die u nog niet hebt vertrouwd, kunt u de ondertekende macro inschakelen en de uitgever vertrouwen.

  Deze Excelechter VBA-macro's uitschakelen, behalve digitaal ondertekende macro's, en is alleen van toepassing op VBA-macro's.

 • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk gevaarlijke programmacode wordt uitgevoerd)     Alle macro's worden zonder bevestiging uitgevoerd. Met deze optie wordt uw computer kwetsbaar voor mogelijk schadelijke programmacode.

  In Excel optie VBA-macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk gevaarlijke programmacode wordt uitgevoerd) en deze optie is alleen van toepassing op VBA-macro's.

 • Excel bevat ook een selectievakje voor het inschakelenExcel 4.0-macro's wanneer VBA-macro's zijn ingeschakeld. Als u dit selectievakje incheckt, zijn alle bovenstaande instellingen voor VBA-macro's ook van toepassing op Excel 4.0-macro's (XLM).

  Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden XLM-macro's zonder melding uitgeschakeld.

 • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen     U kunt vanuit een automatiseringsclient toegang krijgen tot het objectmodel van Visual Basic for Applications (VBA) of programmatische toegang verlenen. Deze beveiligingsoptie is geschreven voor het automatiseren van een Office-programma en het manipuleren van de VBA-omgeving en het objectmodel. Deze instelling geldt per gebruiker en per toepassing, en verhindert standaard toegang, wat verhindert dat niet-geautoriseerde programma's schadelijke, zelfreplicerende code maken. Automatiserings clients hebben toegang tot het VBA-objectmodel als de gebruiker die de code gebruikt, toegang moet verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

  Opmerking: De optie Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen is niet beschikbaar in Microsoft Publisher en Microsoft Access.

Zie ook

Beveiligingsinstellingen voor macro's wijzigen in Excel

Hoe malware uw pc kan infecteren

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×