INLEIDING

8-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar. Dit artikel beschrijft de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.

Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

Pakket

Build-nummer

Bestandsnaam

Bestandsnaam

Microsoft Dynamics

voor 32-bits versies

voor 64-bits versies

CRM 2011-Server

5.0.9690.2243

Niet van toepassing

CRM2011-Server-KB2600644-LangID-amd64.exe

CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook

5.0.9690.2243

CRM2011-Client-KB2600644-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2600644-LangID-amd64.exe

CRM 2011 E-mail Router

5.0.9690.2243

CRM2011-Router-KB2600644-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2600644-LangID-amd64.exe

CRM 2011 rapportbewerkingsuitbreiding

5.0.9690.2243

CRM2011-Bids-KB2600644-LangID-i386.exe

Niet van toepassing

Taalpakket voor CRM 2011

5.0.9690.2243

CRM2011-Mui-KB2600644-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2600644-LangID-amd64.exe

CRM 2011 Reporting Extensions

5.0.9690.2243

Niet van toepassing

CRM2011-Srs-KB2600644-LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

8-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 zijn beschikbaar voor klanten voor ruimten op 3 mei 2012.

Voor online klanten Verbeteringen in de infrastructuur worden gesteld naar CRM Online. Om deze reden zal updatepakketten niet worden toegepast op servers totdat de verbeteringen voltooid zijn. Via de pagina systeemmeldingen voor het venster systeem onderhoud, u krijgt van als uw organisatie wordt bijgewerkt naar de nieuwe infrastructuur. De meest recente updates wordt op dat moment toegepast.

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
Download Het pakket 2600644 nu downloaden.

Releasedatum: 3 mei 2012

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

Hoe 119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Belangrijke opmerkingEen database die is gemaakt met Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 of een latere versie kan niet worden geïmporteerd in een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 of een eerdere versie. In dit scenario wordt niet ondersteund.

Windows Update-installatieU kunt Windows Update gebruiken om automatisch te installeren Update Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. 8-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 zijn beschikbaar op Windows Update op 22 mei 2012.

U kunt Windows ook automatisch worden geïnstalleerd aanbevolen updates instellen. Deze instelling kan niet-kritieke problemen te verhelpen en uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd.

Meer informatie over de typen updates die door Microsoft worden gepubliceerd, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Automatische updates in- of uitschakelen

Wijzigen hoe updates geïnstalleerd door Windows of een bericht verschijnt over updatesUpdate Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren via Windows Update, de volgende stappen uit:

 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten . Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.

 3. Als u een bericht waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te belangrijke updates ontvangt, kunt u weergeven en selecteren van de belangrijke updates te installeren.

 4. Klik in de lijst, een belangrijke update voor meer informatie. Schakel het selectievakje in voor de updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

 5. Klik op updates installeren.

 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u naar een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, typt u het wachtwoord. Als u om bevestiging wordt gevraagd, geven de bevestiging.

Handmatige installatieGa als volgt te werk om handmatig te installeren Update Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011:

 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:

  Microsoft Update-catalogus

 2. Typ 2600644in het zoekvak en klik op Zoeken.

 3. Klik op toevoegen om de update aan het winkelmandje toevoegen.

 4. Klik op downloaden.

 5. Klik op Bladerenen geef de map op waarnaar u wilt de update downloaden.

 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op ik ga akkoord om de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft accepteren.

 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.

Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

323166 het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Aanvullende installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit alle bestaande CRM-sessies en start een nieuwe CRM-sessie om de wijzigingen.

 • Wanneer u een taalpakket opgeheven inrichten, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal op de standaardtaal. Het inrichtingsproces opnieuw de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Dus moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen voor persoonlijke opties in de sectie wanneer ze zich bij Microsoft Dynamics CRM 2011 aanmelden.

VereistenU hebt Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 (build 5.0.9690.1992) geïnstalleerd om dit updatepakket toepast. Voor meer informatie over dit updatepakket klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2600640 updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar

Opnieuw opstartenAls u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstart nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderenUpdate Rollup 8 kunt u verwijderen vanuit Microsoft Dynamics CRM-server. Echter moet u back-up van uw databases voordat u Update Rollup 8 verwijderen. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Maak een volledige back-up Database (SQL Server)

Terugzetten van een reservekopie van de Database (SQL Server Management Studio)


Update Rollup 8 bevat ook de Update Q4 Service van Dynamics CRM-functies die zijn uitgebracht in 5, Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de functies van Dynamics CRM Q4 Service-Update:

Microsoft Dynamics CRM: De weg vooruit
Updatepakket 8 bevat de volgende correcties en updates:

 • Een afspraak wordt niet weergegeven in de serviceagenda in Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Dit probleem treedt op wanneer de duur van de afspraak nul is en de einddatum van de afspraak hetzelfde als de begindatum van de volgende afspraak is.

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U kunt een afspraak maken in de Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook.

  • U selecteert de optie voor het bijhouden van de afspraak in Microsoft Dynamics CRM en sla de afspraak.

  • U opent u de afspraak en wijzig de waarde in de keuzelijst.

  In dit scenario wordt is de waarde in de keuzelijst niet opgeslagen.

 • Wanneer u de Service Manager rol om de naam van de functie te kopiëren en u de rol aan een gebruiker toewijzen, wordt niet de serviceagenda weergegeven. Dit probleem treedt op nadat u een nieuwe organisatie in Microsoft Dynamics CRM 2011 met het Portugese taalpakket geïnstalleerd maken.

 • De Wizard gegevens importeren in de laadstatus in Microsoft Dynamics CRM 2011 met Internet Explorer 10 blijft staan.

 • De Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook loopt vast wanneer u in een formulier met veel velden in Microsoft Dynamics CRM 2011 meerdere regels tekst in het leesvenster is ingeschakeld.

 • Het proces W3WP vastloopt met niet-verwerkte uitzonderingen in de planningthread engine in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Wanneer er veel gebruikers en apparatuur zijn en de LeastBusy is ingeschakeld in Microsoft Dynamics CRM 2011, traag in het proces van-serviceplanning.

 • Als u bijlagen in het leesvenster in Microsoft Dynamics CRM 2011, is de knop openen onverwacht wordt ingeschakeld.

 • Software Development Kit (SDK) ontvangt een deserialisatie-uitzondering voor gebruikers van Microsoft Office Online. Dit probleem treedt op vanwege een onverwachte reactie van de aanroep van GetUserRealm .

 • Er is geen gegevensvalidatie voor domeinen op de pagina stage.axpx.cs in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Wanneer u een nieuw e-mailbericht type snelle campagne maken en selecteer vervolgens een nieuwe sjabloon die u hebt gemaakt, verschijnt een waarschuwing pop-up.

 • Wanneer u een rapport uitvoert in Microsoft Dynamics CRM 2011 in een sandbox omgeving rapport RDL (Definition Language), worden afbeeldingen in de lijst afgekapt of niet worden geladen.

 • Wanneer u mappen in Microsoft Dynamics CRM 2011 in een wide area network (WAN), traag.

 • Geen perfmon gegevens vastgelegd voor de Prestatiemeter '#Organizations'.

 • Wanneer u updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 toepast, wordt de taal provisioning taken mislukken. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Taak voor 1033 reprovisioning is mislukt.

 • Wanneer u de Sjabloon invoegen in een e-mailactiviteit klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven met tussenpozen:

  Er is een fout opgetreden.

 • Nadat u een synchronisatieproces in Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook uitvoert, redencodes status gewijzigd in standaard statuscode van de activiteiten die zijn gesloten.

 • Wanneer u een bijlage wilt openen in een Microsoft Dynamics CRM 2011 record klikt, is de knop openen is niet beschikbaar in het dialoogvenster Bestand downloaden.

 • U heeft geen naadloos toegang tot Microsoft Dynamics CRM 2011 pagina's in de Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook.

 • Stel dat u de functie SetLabel aanroepen van de 'Xrm.Page.ui.controls' naamruimte op het kenmerk priceperunit van de entiteit offerte in Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u de optie van het type product om toe te voegen instellen en vervolgens het formulier offerte product sluit, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Object ondersteunt deze eigenschap of methode niet.

 • Er treedt een fout op wanneer u de lijst met vertrouwde domeinen in de wizard Nieuwe meerdere gebruikers in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • U kan niet importeren in een organisatie de dezelfde implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 als de business unit entiteit nieuwe kenmerken toegevoegd heeft.

 • Stel dat u de standaard Outlook-filter sjablonen bijwerken met behulp van de SDK. Twee of drie filters met dezelfde naam maar met verschillende fetchxml worden gegenereerd bij het uitvoeren van een proces voor het Outlook-Filter opnieuw instellen.

 • Stel dat u Microsoft Dynamics CRM-e-mailberichten in de weergave Outlook postvak in explorer in Microsoft Dynamics CRM 2011 niet meer bijhouden. Wanneer u de bijbehorende e-mailactiviteit verwijderen van de Microsoft Dynamics CRM 2011-server, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Niet-herkende GUID-indeling.

 • Stel dat u geen lid van alle beheergroepen binnen een Active Directory-schema bent. Als u een dynamisch-werkblad naar een Microsoft Excel-werkblad exporteert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] De machtiging select is voor het object 'fn_GetGuidsFromString' geweigerd.

 • Het kenmerk donotbulkpostalmail -account kan niet worden bewerkt. Het kenmerk voor de account wordt ook niet vermeld bij het ontwerpen van het entiteitenformulier.

 • Als u afspraken in Microsoft Dynamics CRM 2011 synchroniseren met Microsoft Outlook on line-modus (noncached-modus), worden alle deelnemers in de afspraken organizers in Outlook.

 • Wanneer u Geavanceerd zoeken naar weergaven bevatten "of" voorwaarden naar dynamische werkbladen exporteren, is onjuiste SQL-querysyntaxis gegenereerd.

 • Als u een afgesloten offerte herziet, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:

  Weet u zeker dat u deze pagina verlaat?De herziene offerte formulier wordt echter geopend boven het formulier Offerte afgesloten.

 • U kunt de gebeurtenis "Sla op" in de vorm van een terugkerende afspraak niet annuleren met behulp van Java-scripts in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Wanneer u query's RetrieveMultiple voor de entiteit listmemeber uitvoeren met behulp van de functionaliteit van het wisselbestand en laat vervolgens de paginering cookies om prestaties te verbeteren, worden niet alle listmembers geretourneerd. Sommige query's halen twee volledige pagina's met gegevens en de tweede pagina geeft aan dat er meer records zijn. Echter zijn geen records gevonden op de derde pagina.
  Dit probleem treedt op wanneer het type "OrderType.Descending" wordt gebruikt in de OrderExpresion voor de createdon of modifiedon kenmerken.

 • Wanneer u een formulier in Microsoft Dynamics CRM 2011 opent, wordt het volgende scriptfoutbericht weergegeven:

  De schijf is vol.

 • Neem het volgende scenario in Microsoft Dynamics CRM 2011:

  • U klikt u op Mijn werken klik vervolgens op activiteiten.

  • U Telefoongesprekop en open vervolgens het hulpprogramma voor foutopsporing.

  • U klikt u op het tabblad Script aan de linkerkant en klik vervolgens op het tabblad Console aan de rechterkant.

  • U klikt op de lijst in met betrekking tot veld.

  In dit scenario wordt een foutbericht van de volgende strekking:

  HTML1422: Verkeerd begincode. Zelfsluitend slash moet worden gevolgd door een 003E van meer U +-dan-teken (>).
  lookupinfo.aspx, lijn 1018-teken 5434
  HTML1422: Verkeerd begincode. Zelfsluitend slash moet worden gevolgd door een U + 300E van meer-dan-teken (>).
  lookupinfo.aspx, lijn 1018-teken 5440
  HTML1409: Ongeldig kenmerk naamteken. Namen mogen geen (") ('), (<), of (=).
  lookupinfo.aspx, lijn 1018-teken 5455

 • Stel dat u een benoemd exemplaar van SQL Server die opgegeven poorten is en de SQL Browser-service uit te schakelen. Wanneer u Microsoft Dynamics CRM 2011 in het benoemde exemplaar van SQL Server installeert, mislukt de installatie. U kunt bovendien met het benoemde exemplaar van SQL Server in Microsoft Dynamics CRM 2011 maken organisaties.

 • Als u een invoegtoepassing voor een entiteit Verkoopkans in de fase na bewerking registreren, wordt de invoegtoepassing onverwacht uitgevoerd buiten de transactie.

 • Wanneer u campagne activiteit distributie fouten bij exporteren naar Microsoft Excel, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Ongeldig Argument.

 • Als u binnenkomende e-mailberichten van dubbele contactpersonen in Microsoft Dynamics CRM 2011 ontvangt, worden de e-mailberichten niet goed bijgehouden.

 • Een dynamische waarde, zoals een datum in een record uit een query doorgevoerd niet in uw tijdzone of regionale datumnotatie in het dialoogvenster.

 • Wanneer u probeert om een verkoopkans, een account of een contactpersoon, wordt het dialoogvenster dubbele aanhouding wordt weergegeven. Echter, als u doorgaat met de record in aanmerking komt, in het dialoogvenster reageert niet meer. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven op de statusbalk van Internet Explorer:

  Fout op pagina.

 • Overzicht oorzaken caching lijst een onjuiste van weergaven in andere onderdelen van Microsoft Dynamics CRM 2011. Daarom, wanneer u het dashboard met een onderdeel van het raster aanpassen en bepaalde weergaven in het raster-onderdeel beschikbaar zijn, worden niet alle weergaven weergegeven.

 • Sommige entiteiten zijn toegevoegd aan de cache voor het verbeteren van het proces voor serviceplanning.
  Voor meer informatie over het inschakelen van de prestatieverbeteringen van de klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  2651621 serviceplanning prestatieverbeteringen voor Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Wanneer u afspraken in Microsoft Dynamics CRM 2011 aan Microsoft Outlook synchroniseert, worden de afspraken als vergaderverzoeken gegenereerd. Dit probleem treedt op, hoewel er geen van de deelnemers die zijn vermeld in de afspraken.

 • Stel dat een entiteit contactpersoon bevat spaties in een tekstveld in Microsoft Dynamics CRM 2011. In dit geval de entiteit Contactpersonen continu gesynchroniseerd in Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook. Dit gebeurt ook als er geen record wordt gewijzigd in de entiteit Contactpersonen.

 • De pagina edit.aspx dubbel-belastingen onverwacht.Update Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel inschakelen of configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011.

2651621 prestaties zijn slecht wanneer u beschikbare tijdstippen zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 2011Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel inschakelen of configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren na de installatie van updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 voor het opschonen van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt:

2664150 het beheren van de groei van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt in CRM 2011Om te voorkomen dat vastgehouden weergaven informatie naar een lokale SQL Server CE-caches trekken, kan een registersleutel worden ingesteld op de Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-clients. Dit kan ook helpen verminderen het algehele netwerkverkeer dat naar een Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-clientcomputer wordt verzonden vanaf een server met Microsoft Dynamics CRM 2011.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows XPGa hiervoor als volgt te werk:

 1. Meld u op de Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-clientcomputers als een gebruiker die de Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-client is geïnstalleerd.

 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik vervolgens op OK.

 3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient

 4. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.

 5. Typ DisableMapiCachingen druk op ENTER.

 6. DisableMapiCachingmet de rechtermuisknop, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op DWORD-waarde.

 7. Klik met de rechtermuisknop op DisableMapiCachingen klik vervolgens op wijzigen.

 8. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

 9. Klik in het menu bestand op Afsluiten om de Register-Editor af te sluiten.


5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Updatepakket 3 voor de Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel inschakelen of configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren voordat u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren als u wilt bijhouden van de functionaliteit van de versie van Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 traag wanneer u RetrieveMultiple-query's uitvoeren op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De volgende fouten zijn opgelost en geleverde kritiek op aanvraag (COD) worden opgelost:

 • Wanneer u in een groot aantal records in de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics CRM-1011 bladert, zijn de klikbare index alfabet en de balk sprong in het Engels.

 • Stel dat de Microsoft Dynamics CRM-website toepassings-id voor groep van toepassingen is geconfigureerd als een domeingebruikersaccount. Wanneer u de Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook via het HTTPS-protocol configureren, een algemene fout doet zich voor.

 • U kunt de Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook niet configureren met Office 365 platform wanneer u een naam gebruiken die multibyte-tekens bevat.

 • Wanneer u een wijziging in een bestaande afspraak aanbrengt en de afspraak hebt opgeslagen, wordt het formulier met de oorspronkelijke waarden opnieuw geladen. Daarom zien u de wijziging die u hebt aangebracht niet.

 • Meerdere werkbalken van Microsoft Dynamics CRM 2011 worden willekeurig weergegeven wanneer u Microsoft Office Word 2003 gebruiken voor het bewerken van e-mailberichten.

 • Aangepaste opgeslagen weergaven die worden gedeeld, zijn niet beschikbaar in Microsoft Outlook als u off line bent.

 • Wanneer u de functie Toegang testen in Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Er is een fout opgetreden bij het openen van postvak.
  Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: De externe Microsoft Exchange-e-mailserver heeft de fout '(401) Unauthorized'.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×