Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 13

INLEIDING

13-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar. Dit artikel bevat de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

Het build-nummer van de updatepakketten voor Microsoft Dynamics CRM 4.0-server voor de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router is 4.0.7333.3018.

De namen voor de 32-bits versies van de updatepakketten zijn als volgt:

 • CRMv4.0-KB2267499-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-DMClient-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-MUI-LangID.exe

Dit zijn de bestandsnamen voor de 64-bits versies van de updatepakketten voor de Microsoft Dynamics CRM 4.0-server en voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router:

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Router-LangID .exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-MUI-LangID.exe

Informatie over updatepakket

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
Download De 2267499-nu pakket downloaden. Releasedatum: 23 September 2010

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

Hoe 119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Informatie over de installatie

Dit updatepakket installeren op computers waarop de onderdelen van Microsoft Dynamics CRM 4.0-server of de Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook-onderdelen. Als u Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 hebt geïnstalleerd, is een internetverbinding vereist Update Rollup 13 installeren op Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook, omdat u MSI 4.5 downloaden moet. U moet opnieuw opstarten van de computers met Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook na de installatie van Update Rollup 13.

Opmerkingen

 • Updatepakket: 13 wordt het rapport Viewer 2008 distributiepakket van Microsoft te installeren.

 • Het distributiepakket van Microsoft Visual C++ 2008 installeert updatepakket: 13.

Voordat u Update Rollup 13 voor Multilingual User Interface (MUI) installeren, moet u de Microsoft Dynamics CRM 4.0-taalpakket installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:

  Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 4.0

 2. Selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst Taal wijzigen .

 3. Klik op wijzigen als u wilt downloaden van het taalpakket.

Opmerking Als u dit taalpakket geïnstalleerd eerder, moet u het language pack inrichting en vervolgens het taalpakket opnieuw wilt inrichten na installatie van Update Rollup 13 voor de MUI. Wanneer u het language pack inrichting, hebben alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers met die taal, hun taalinstellingen teruggedraaid naar de standaardtaal. De reprovision van het language pack werkt niet bij de taalinstellingen van gebruikers. U moet de taalinstellingen in persoonlijke opties opnieuw instellen.

Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, verwijdert u de tijdelijke bestanden in Windows Internet Explorer. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Start Internet Explorer.

 2. Klik in het menu Extra op Internet-opties.

 3. Een van de volgende methoden gebruiken voor de versie van Internet Explorer die u gebruikt:

  • Klik op in de browsegeschiedenis verwijderen in Windows Internet Explorer 7 klikt u op bestanden verwijderen in het gedeelte Tijdelijke Internet-bestanden en klik vervolgens op Ja.

  • In Microsoft Internet Explorer 6 klikt u op bestanden verwijderen in het gedeelte Tijdelijke Internet-bestanden en klik op OK.

Locatie voor de installatie van sommige Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook-bestanden is gewijzigd van het zwervende profiel in het lokale profiel.

De grootte van het zwervende profiel reduceren, of als er lange aanmeldtijden, de resterende bestanden verwijderen. Volg hiervoor de stappen in het volgende artikel in de Knowledge Base (KB):

Lange aanmeldingstijden wanneer u Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook opent

Vereisten

U hebt Microsoft Dynamics CRM 4.0 hebben geïnstalleerd om dit updatepakket toepast. Updatepakket 7 is een vereiste voor Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook en Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager.

Voor meer informatie over updatepakket 7 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

971782 updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaarUpdatepakket 1, Update Rollup 2, updatepakket 3, Update Rollup 4, Update Rollup 5, updatepakket 6, updatepakket 7, Update Rollup 8, Update Rollup 9, Update Rollup 10, Update Rollup 11 en Update Rollup 12 zijn geen vereisten voor het gedeelte van de server van Microsoft Dynamics CRM.

Bovendien hebt u Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1 is geïnstalleerd als Update Rollup 13 van toepassing. Bezoek de volgende Microsoft-website als u Microsoft.NET Framework 3.5:

Microsoft.NET Framework 3.5

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstarten na het toepassen van Update Rollup 13.

Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijvenVoor meer informatie over Microsoft Business Solutions CRM software update en hotfix-pakket terminologie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

887283 Microsoft Business Solutions CRM software update en hotfix-pakket standaarden voor

Informatie over verwijderen

Update Rollup 13 kunt u op de Microsoft Dynamics CRM-server verwijderen. Echter moet u back-up van uw databases voordat u Update Rollup 13 verwijdert.

De meest recente updates voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help

Naast de functionele verbeteringen en correcties in dit updatepakket is een afzonderlijke update voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help ook beschikbaar in alle ondersteunde talen. We raden u aan de meest recente updates installeren voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help.

Opmerkingen over het exporteren en importeren van aanpassingen

U kunt aanpassingen exporteren vanaf een server waarop Microsoft Dynamics CRM 4.0- en dat heeft updatepakket 2, updatepakket 3, Update Rollup 4, Update Rollup 5, updatepakket 6, updatepakket 7, Update Rollup 8, Update Rollup 9, Update Rollup 10, Update Rollup 11 of 12 voor Update Rollup geïnstalleerd en kunt u deze aanpassingen importeren naar een server waarop Update Rollup 13 geïnstalleerd. U kunt ook aanpassingen exporteren vanaf een server waarop Microsoft Dynamics CRM 4.0 en is Update Rollup 13 geïnstalleerd en vervolgens kunt u deze aanpassingen importeren in een server waarop updatepakket 2, updatepakket 3, Update Rollup 4, Update Rollup 5, updatepakket 6, updatepakket 7, Update Rollup 8, Update Rollup 9, Update Rollup 10 , Update Rollup 11 of Update Rollup 12 is geïnstalleerd.

Als u het exportbestand met aanpassingen van een server waarop Microsoft Dynamics CRM 4.0-server wordt niet importeren de aanpassingen aan de Microsoft Dynamics CRM 4.0-server in de volgende scenario's:

 • De Microsoft Dynamics CRM 4.0-server die u gebruikt voor het exporteren van aanpassingen is er geen updates geïnstalleerd of alleen heeft updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is geïnstalleerd. De server die u gebruikt voor het importeren van de aanpassingen heeft echter alleen 13 voor Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is geïnstalleerd.

 • De Microsoft Dynamics CRM 4.0-server die u gebruikt voor het exporteren van aanpassingen heeft alleen 13 voor Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is geïnstalleerd. De server die u gebruikt voor het importeren van de aanpassingen is er geen updates geïnstalleerd, of alleen met updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 geïnstalleerd.

Problemen die zijn opgelost in 13, Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0

Updatepakket 13 is een cumulatief updatepakket met alle correcties voor de problemen die worden beschreven in updatepakket 1, in updatepakket 2, in updatepakket 3, Update Rollup 4, Update Rollup 5, in updatepakket 6, in updatepakket 7 Update, Update Rollup 8, in Update Rollup 9, in Update Rollup 10, Update Rollup 11 en in Update Rollup 12.

Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 1 en over de problemen die deze oplossing:

952858 Updatepakket 1 is voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 2 en over de problemen die deze oplossing:

959419 Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 3 en over de problemen die deze oplossing:

961768 Updatepakket 3 voor de Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 4 en over de problemen die deze oplossing:

968176 Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 5 en over de problemen die deze oplossing:

970141 5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 6 en over de problemen die deze oplossing:

970148 Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 7 en over de problemen die deze oplossing:

971782 Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 8 en over de problemen die deze oplossing:

975995 8 van de update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaarVoor meer informatie over Update Rollup 9 en over de problemen die deze oplossing, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

977650 update Rollup 9 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaarKlik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 10 en over de problemen die deze oplossing:

979347 update Rollup 10 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 11 en over de problemen die deze oplossing:

981328 11 van de update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Update Rollup 12 en over de problemen die deze oplossing:

2028381 12 van de update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 is beschikbaar

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

Update Rollup 13 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. U kunt inschakelen of configureren van deze hotfixes en updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt uitgevoerd door de instructies in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base (KB).

 • 2403296 time-outfouten optreden wanneer Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router wordt uitgevoerd van Microsoft SQL Server-query 's

 • 2403311 de afspraak records en de activiteiten van de records worden weergegeven niet unexpectedy als u op bestaande activiteit toevoegen uit de activiteitenlijst van een Sales Force Automation entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2306918 traag wanneer u naar weergaven met aangepaste kenmerken in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2385412 u wordt gevraagd zich aan te melden op onverwacht afgesloten wanneer u probeert een nieuwe record te maken van een zoekformulier in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in Update Rollup 13.

Opmerking Als u eerder Update Rollup 12 is geïnstalleerd en u deze hotfixes en de updates handmatig ingeschakeld, hoeft u niet deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 2277590"Record een gesloten campagnerespons" selectievakje is ingeschakeld in de Dynamics CRM 4.0 standaard

 • 2249156 Meerdere verwerking van asynchrone taken (Bulk E-mail), dubbele e-mailberichten verzenden met RCSI ingeschakeld.


11-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 bevat geen updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in Update Rollup 10.

Opmerking Als u eerder Update Rollup 10 hebt geïnstalleerd en u deze hotfixes en de updates handmatig ingeschakeld, hoeft u niet deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 981053 een workflow met een stap voor het verzenden van een e-mailbericht kan leiden tot een impasse wanneer veel exemplaren van de werkstroom wordt uitgevoerd op hetzelfde moment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981882 krijgt u ten onrechte een foutbericht weergegeven wanneer u een afspraak voor een contactpersoon in Microsoft Dynamics CRM 4.0 maakt

 • 981837 de velden worden niet bijgewerkt wanneer u de Microsoft Dynamics CRM SDK opzoeken importeren van Microsoft Dynamics CRM 4.0 bijwerken

 • 981883 kunt u de bestaande overeenkomsten of toevoegen de bestaande aanhalingstekens die in een aangepaste entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0 de status 'Actief'

 • 981840 het nummer van het knowledge base-artikel maakt gebruik van een onjuiste indeling wanneer u de knowledge base-artikel in Microsoft Dynamics CRM 4.0 maakt

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in Update Rollup 9.

Opmerking Als u eerder Update Rollup 9 is geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 948155 , een datum of tijd kan niet worden geconverteerd naar UTC-tijd in de database voor bepaalde tijdzones in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 een datum of tijd wordt niet geconverteerd naar de UTC-tijd in de database voor bepaalde tijdzones in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 de standaardprecisie van een geld-veld is ingesteld op twee als u Koreaans of Japans in Microsoft Dynamics CRM 4.0 gebruikt

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in Update Rollup 8.

Opmerking Als u eerder Update Rollup 8 hebt geïnstalleerd, als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 974529 sommige onderliggende records en gerelateerde records zijn onverwacht zichtbaar aan de eigenaar van de vorige record nadat u records aan de eigenaar van een andere record in Microsoft Dynamics CRM 4.0 opnieuw toewijzen

 • 977867 de Wizard voor importeren organisatie lang duurt voor het importeren van een organisatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 de Opzoekweergave alleen bevat de aanhalingstekens of de contracten met de status 'Concept' wanneer u probeert een aangepaste entiteit om een offerte te koppelen of een contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 kunt u een aangepaste veel-op-veel-relatie verwijderen nadat u het hulpprogramma Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in updatepakket 7.Opmerking Als u updatepakket 7 eerder hebt geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 975770 HTML die is opgenomen in een veld dat wordt gebruikt in een e-mailsjabloon wordt weergegeven als tekst zonder opmaak in het e-mailbericht

 • 976188 u kunt geen rollen toewijzen aan een gebruiker zelfs als u de bevoegdheid toewijzen rol in Microsoft Dynamics CRM 4.0 hebben

 • 976978 foutbericht wanneer u probeert Microsoft Dynamics CRM Online aanpassingen importeren in een Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatie: 'het bestand kan niet worden geüpload of dit is geen geldig aanpassingsbestand

 • 979052 foutbericht wanneer u een rapport dat uitvoert meerdere parameters in Microsoft Dynamics CRM 4.0 bevat: "Time-out voor bewerking heeft"

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in updatepakket 6.Opmerking Als u updatepakket 6 eerder hebt geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 974584 u niet Microsoft Dynamics CRM 4.0 implementeren met behulp van een account die geen lokale-beheerdersmachtigingen op Microsoft SQL Server

 • 974597 Htm/HTML-bijlagen met schadelijke scripts kunnen worden geopend in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 de asynchrone bewerking tabellen worden zo groot in Microsoft Dynamics CRM 4.0

De volgende KB-artikelen bevatten de stappen die u kunt uitvoeren voordat u Update Rollup 5 installeert als u wilt bijhouden van de functionaliteit van de versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • 948155 , een datum of tijd kan niet worden geconverteerd naar UTC-tijd in de database voor bepaalde tijdzones in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 een datum of tijd wordt niet geconverteerd naar de UTC-tijd in de database voor bepaalde tijdzones in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in Update Rollup 4.Opmerking Als u eerder Update Rollup 4 hebt geïnstalleerd, als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 959758 u kunt niet configureren een schema voor Active Directory-domein en de URL's voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 onafhankelijk voor externe gebruikers van Active Directory en voor het interne Active Directory-gebruikers

 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 genereert activiteiten voor de niet-actieve leden van een marketinglijst wanneer u campagneactiviteiten, snelle campagneactiviteiten of activiteiten voor Afdruk samenvoegen uit de marketinglijst maken

 • 969946 is een hulpprogramma beschikbaar voor de tracking-token ophalen uit het e-mailonderwerp en de tracking-token kolom van de e-tabel in Microsoft Dynamics CRM 4.0 bijwerken

 • 958084 is een hotfix beschikbaar voor uitschakelen van de functie Smart Matching in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 er treden vertragingen of time-outs wanneer u probeert toegang te krijgen tot bepaalde weergaven in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 foutbericht wanneer u probeert een aanpassing te importeren naar een andere Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "Ongeldige naam prefix"

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in updatepakket 3.Opmerking Als u updatepakket 3 voor de Update eerder hebt geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 958562 De standaardprecisie van een geld-veld is ingesteld op twee als u Koreaans of Japans in Microsoft Dynamics CRM 4.0 gebruikt

 • 956330 Trage prestaties en hoge CPU-gebruik optreden bij het importeren van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968515 Bestaande aangepaste beveiligingsrollen worden niet verborgen bevoegdheden verleend nadat u hotfix 950886 in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958601 In Microsoft Dynamics CRM 4.0 zijn de notities verloren gaan als er een dubbele record is gevonden wanneer u probeert een record op te slaan

 • 968672 De ontvanger heeft de Microsoft Dynamics CRM bijgehouden e-pictogram niet wordt weergegeven wanneer een Microsoft Dynamics CRM-gebruiker een andere Microsoft Dynamics CRM-gebruiker een Microsoft Dynamics CRM bijgehouden e-mailbericht stuurt

 • 968755 De tabellen AsyncOperationBase maken en WorkflowLogBase worden zo groot en prestatieproblemen optreden wanneer u veel workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968793 kan geen werkstromen publiceren na het installeren of verwijderen van een hotfix voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 of updatepakket

Het volgende KB-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in updatepakket 2.Opmerking Als u updatepakket 2 hebt geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 954322 Foutbericht wanneer u bepaalde aanpassingen om een upgrade van de installatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 importeren: 'Het bestand kan niet worden geüpload of het importeren is mislukt'

 • 954940 Foutbericht wanneer u probeert een record van de aangepaste entiteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0 te verwijderen: 'Er is een fout opgetreden, neem contact op met de systeembeheerder'

 • 955452 Regeleinden worden niet gebruikt bij het verzenden van een e-mailbericht met een e-mailsjabloon voor de weergave van gegevens die regel feeds in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955745 Foutbericht wanneer u probeert de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook configureren: "deze implementatie maakt geen deel uit van de Windows Platform FIPS-gevalideerde cryptografische algoritmen"

 • 956527 De Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook verbruikt drie keer zoveel geheugen in versie 4.0 als in versie 3.0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 aan onaanvaardbaar hoge gehalten wordt vertraagd als u e-mailberichten verwerken met behulp van de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

 • 957871 De werkstroomtaak uitbreiding records veroorzaken in de tabel AsyncOperationBase maken in de MSCRM-database om te groeien te groot in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Beheerders kunnen Active Directory-gebruikers die geen deel van de organisatie-eenheid van de beheerder in Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitmaken wordt onverwacht weergeven

Het volgende KB-Base-artikelen bevatten hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren en die zijn opgenomen in updatepakket 1.Opmerking Als u updatepakket 1 eerder hebt geïnstalleerd en als u deze hotfixes en updates handmatig ingeschakeld, u niet hoeft deze hotfixes en updates handmatig inschakelen nadat u Update Rollup 13.

 • 948843 u reageert traag wanneer u uitvoert of bewerken van werkstromen in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 U kunt Outlook niet gebruiken, naar verwachting tot alle Microsoft Dynamics CRM 4.0-invoegtoepassingen worden geladen.

 • 950542 Synchrone plug-ins reageren niet op de gebeurtenissen die worden geactiveerd in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 E-mailberichten van een CRM-gebruiker aan een wachtrij worden niet bezorgd in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Manager van de Microsoft Dynamics CRM 4.0-installatie duurt lang om te openen op een Microsoft Dynamics CRM 4.0-server

Hotfixes en updates die zijn uitgebracht als afzonderlijke correcties

Update Rollup 13 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 bevat de volgende hotfixes en updates die zijn uitgebracht als afzonderlijke correcties:

 • 2306930 ' System.Data.SqlClient.SqlException: Subquery heeft meer dan 1 waarde ' foutbericht wanneer u de optie Geavanceerd zoeken gebruiken om leden te voegen aan een marketinglijst in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2387536 zich hoog CPU-gebruik en geheugengebruik hoge wanneer veel meldingen worden gegenereerd in een korte tijd op de server van Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2346217 outlook loopt vast wanneer u een samenvoegbewerking voltooien met behulp van de optie voor afzonderlijke documenten bewerken in de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook

 • 2406746 een IRM-beveiligde e-mailbericht wordt gepromoveerd tot een e-mailactiviteit in Microsoft Dynamics CRM 4.0 wordt onverwacht

 • 2308072 Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router niet aan e-mailberichten van proces hervatten nadat Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router een probleem tegenkomt

Problemen die niet eerder zijn beschreven in Knowledge Base-artikel

Update Rollup 13 voor Microsoft Dynamics CRM 4.0 lost die de volgende problemen die opgelost niet eerder in Knowledge Base-artikel beschreven nog:

 • U ontvangt een foutbericht wanneer u een waarde in het veld duur van een record in de Arabische versie van Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • De Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook gedownload berichtgebeurtenissen voor alle organisaties in plaats van dowload meldingen alleen voor de geconfigureerde organisatie. Hierdoor ondervindt u hoog CPU-gebruik en veel geheugen.

 • Wanneer u een entiteit Verkoopkans opnieuw openen probeert, hoeft u niet de rechten te voltooien onverwacht. Ook de waarde in het veld ActualRevenue en de waarde in het veld ActualCloseDate weer op een null-waarde, hoewel de verkoopkans niet opnieuw wordt geopend.

 • Als u de dubbele contactpersonen voor dat u probeert inschakelt te importeren in Microsoft Dynamics CRM-entiteiten, kunt u de functie voor het importeren van gegevens niet gebruiken voor het importeren van de entiteiten. Dit probleem treedt op als de entiteiten opzoekkenmerken bevatten.

 • De Verwijderservice verwijderen niet met succes records vanwege de inefficiënte query's in de CleanupInactiveWorkflowAssemblies opgeslagen procedure.

 • Wanneer u een duplicatendetectietaak uitvoert, wordt het raster mogelijke dubbele records onjuiste gegevens.

 • Overweeg het volgende scenario:

  • U ontvangt een e-mailbericht van een router die gebruikmaakt van een POP3-e-mailaccount.

  • Het e-mailbericht een bijlage bevat die UTF-8-codering wordt gebruikt.

  In dit scenario bevat de bijlage ongeldige tekens.

 • Configuratiebeheer loopt vast wanneer u een organisatie in Microsoft Dynamics CRM 4.0 importeren. Dit probleem treedt op bij computers waarop de 64-bits versie van Windows Server 2008 wordt uitgevoerd of waarop de 64-bits versie van Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd.

 • Als u de bevoegdheden van een beveiligingsrol wijzigt, wordt de datum in het veld Laatste gewijzigd op niet bijgewerkt.

 • De Wizard kan niet worden uitgevoerd in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook off line toegang als de gebruikersaccount bevat een apostrof (').

 • Wanneer de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router e-mailberichten van de postvakken van Microsoft Exchange Server 2010 verwerkt, wordt de huidige einddatum is onjuist.

 • De Out of Office (AFWEZIG) e-mailberichten worden niet bijgehouden door de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.

 • E-mailberichten ontvangen een dubbele tracking-token bij het maken van de e-mailberichten van een werkstroom.

 • Stel dat u de bètaversie van Internet Explorer 9 uitvoeren. Wanneer u een account maakt, wordt een scriptfout weergegeven.

 • Stel dat u de bètaversie van Internet Explorer 9 uitvoeren. Wanneer u de functie Afdrukvoorbeeld , kunt u de optie alle records op alle pagina's niet selecteren in het dialoogvenster Lijst afdrukken .

Speciale overwegingen

64-bits versies van Office 2010 wordt niet ondersteund in Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Met Update Rollup 8 is geïnstalleerd, ondersteunt Microsoft CRM E-mail Router-Service Microsoft Exchange 2010. Met Update Rollup 12 is geïnstalleerd, ondersteunt de Wizard Regels uitvoeren Microsoft Exchange 2010.

Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook automatisch Update-id's en de koppelings-id 's

Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over het gebruik van de functie Automatische updates:

Arabisch

199444&clcid=0x401

8979C030-64FC-4344-84FA-55389A8CB6A4

Chinees (Vereenvoudigd)

199444&clcid=0x804

8F28C25B-4F91-41B3-B566-54063F96FE20

Chinees (Hong Kong)

199444&clcid=0xc04

BD32F059-937F-42E4-B029-51ED71791E00

Chinees (Traditioneel)

199444&clcid=0x404

CC67A248-ABDD-49EE-B53E-2A4B1E253E36

Tsjechisch

199444&clcid=0x405

1C5CD2F2-1517-4CF4-98A1-F2CAB61A6BAB

Deens

199444&clcid=0x406

FDACBBC3-ECAE-4869-BF58-12249A566D3D

Nederlands

199444&clcid=0x413

C8095523-F075-4BFB-B24D-1AF9257232EE

Engels

199444&clcid=0x409

414017EA-201F-401D-BD4D-FDB8C2FD5AC8

Voltooien

199444&clcid=0x40b

B53EB88A-FD96-481C-A189-E5307C989C32

Frans

199444&clcid=0x40c

2CE987D4-86AC-45FD-8FF0-CB0D180A9101

Duits

199444&clcid=0x407

0F6E2FB0-AF4F-4E58-9D68-4B5C1709EBC3

Grieks

199444&clcid=0x408

018F7BF9-D4C6-433C-91C1-CDCC3847E232

Hebreeuws

199444&clcid=0x40d

CDF41998-06F4-4A7B-996F-8EA535129F1D

Hongaars

199444&clcid=0x40e

5547F330-E92B-4099-9490-0597B47FB061

Italiaans

199444&clcid=0x410

E22BB1B2-4D46-4C38-9737-103D5EBF5DCB

Japans

199444&clcid=0x411

D4AF0196-1CB3-46F1-A33D-2B811101DC61

Koreaans

199444&clcid=0x412

64164091-4D85-4076-A3F1-478404729BB2

Noors

199444&clcid=0x414

A5274B62-9291-4173-826C-403F92253562

Pools

199444&clcid=0x415

FCC9BF44-056D-4F85-9900-B471C2348A93

Portugees (Brazilië)

199444&clcid=0x416

29FF80CA-EBB7-4089-B34E-E326BD176753

Portugees (Portugal)

199444&clcid=0x816

19B092CB-3BEC-4282-9EE9-5FA4A0AA923A

Russisch

199444&clcid=0x419

14CA26F8-BE65-428F-B98B-AFBEFDA22DE9

Spaans

199444&clcid=0x40a

01ED4223-FF9F-4B45-9D89-A4A402555239

Zweeds

199444&clcid=0x41d

E934D2C4-9D01-410D-A7F0-21C02E8B3F10

Turks

199444&clcid=0x41f

DC6051CF-2E5A-4637-8AB4-FFD997CC705D

Bestandsinformatie

Klik hier als u wilt weergeven of verbergen van gegevens


De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.


Microsoft Dynamics CRM-Server

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Account_Distribution.rdl

Niet van toepassing

65413

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Distribution_Detail.rdl

Niet van toepassing

114335

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview.rdl

Niet van toepassing

12388

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview_SubReport.rdl

Niet van toepassing

175277

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary.rdl

Niet van toepassing

40718

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary_Subreport.rdl

Niet van toepassing

89998

19-Sep-2010

05:41

x86

action.js

Niet van toepassing

44660

19-Sep-2010

05:41

x86

Activities.rdl

Niet van toepassing

60248

19-Sep-2010

05:41

x86

activitiesdetail.aspx

Niet van toepassing

4891

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesDetail.rdl

Niet van toepassing

162447

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesWebService.asmx

Niet van toepassing

175

19-Sep-2010

05:41

x86

Activity.js

Niet van toepassing

16401

19-Sep-2010

05:41

x86

addfields.aspx

Niet van toepassing

10798

19-Sep-2010

05:41

x86

AddUsers.css.aspx

Niet van toepassing

3622

19-Sep-2010

05:41

x86

adpick.dll

4.0.7333.3018

191848

19-Sep-2010

05:41

x86

AdvancedFind.asmx

Niet van toepassing

169

19-Sep-2010

05:41

x86

advancedfind.htc

Niet van toepassing

28192

19-Sep-2010

05:41

x86

advfind.css.aspx

Niet van toepassing

9186

19-Sep-2010

05:41

x86

af_cnd_common.js

Niet van toepassing

2055

19-Sep-2010

05:41

x86

Annotation.asmx1

Niet van toepassing

171

19-Sep-2010

05:41

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid.htc

Niet van toepassing

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterContainer.htc

Niet van toepassing

1393

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterSelector.htc

Niet van toepassing

1343

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridWebService.asmx

Niet van toepassing

166

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_DefaultData.htc

Niet van toepassing

19095

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_JumpBar.htc

Niet van toepassing

1790

19-Sep-2010

05:41

x86

AssociateRecords.asmx

Niet van toepassing

165

19-Sep-2010

05:41

x86

attach.htc

Niet van toepassing

471

19-Sep-2010

05:41

x86

attachment_edit.aspx

Niet van toepassing

3795

19-Sep-2010

05:41

x86

attributeList.aspx

Niet van toepassing

1861

19-Sep-2010

05:41

x86

attributelist.htc

Niet van toepassing

5493

19-Sep-2010

05:41

x86

attributemappings.aspx

Niet van toepassing

36923

19-Sep-2010

05:41

x86

autoshow.htc

Niet van toepassing

11028

19-Sep-2010

05:41

x86

autotooltip.htc

Niet van toepassing

327

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Find.aspx

Niet van toepassing

2165

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx

Niet van toepassing

3084

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx1

Niet van toepassing

1633

19-Sep-2010

05:41

x86

BulkDelete.asmx

Niet van toepassing

171

19-Sep-2010

05:41

x86

calendar.css.aspx

Niet van toepassing

1640

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status.rdl

Niet van toepassing

12852

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_Detail.rdl

Niet van toepassing

25398

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_SubReport.rdl

Niet van toepassing

56935

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Comparison.rdl

Niet van toepassing

81310

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Est_Revenue_Detail.rdl

Niet van toepassing

21455

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance.rdl

Niet van toepassing

12881

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_Detail_Report.rdl

Niet van toepassing

11487

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_SubReport.rdl

Niet van toepassing

146309

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Placed_Order_Detail.rdl

Niet van toepassing

18823

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Real_Revenue_Detail.rdl

Niet van toepassing

20585

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Response_Detail.rdl

Niet van toepassing

24227

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Task_Detail.rdl

Niet van toepassing

25261

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table.rdl

Niet van toepassing

93737

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table_Detail.rdl

Niet van toepassing

59772

19-Sep-2010

05:41

x86

Category.htc

Niet van toepassing

1952

19-Sep-2010

05:41

x86

CategoryHeading.htc

Niet van toepassing

832

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_FollowUp.htc

Niet van toepassing

7031

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Lookup.htc

Niet van toepassing

2557

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Resources.htc

Niet van toepassing

. 2214

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Subject.htc

Niet van toepassing

786

19-Sep-2010

05:41

x86

CheckBoxList.htc

Niet van toepassing

1170

19-Sep-2010

05:41

x86

clientcontrol.htc

Niet van toepassing

5725

19-Sep-2010

05:41

x86

ClientInstaller.exe

6.1.22.4

552296

19-Sep-2010

05:41

x86

ColumnResize.htc

Niet van toepassing

868

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss.rdl

Niet van toepassing

48169

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss_Details.rdl

Niet van toepassing

78152

19-Sep-2010

05:41

x86

condition.htc

Niet van toepassing

6679

19-Sep-2010

05:41

x86

conditioncontrol.htc

Niet van toepassing

4844

19-Sep-2010

05:41

x86

conditionfield.htc

Niet van toepassing

12221

19-Sep-2010

05:41

x86

conditiongroup.htc

Niet van toepassing

11204

19-Sep-2010

05:41

x86

config.xml

Niet van toepassing

507

19-Sep-2010

05:44

x86

ContextHelper.htc

Niet van toepassing

1578

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.css.aspx

Niet van toepassing

1518

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.htc

Niet van toepassing

2227

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css.aspx

Niet van toepassing

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css1

Niet van toepassing

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

convert_activity.aspx

Niet van toepassing

6804

19-Sep-2010

05:41

x86

conv_response.aspx

Niet van toepassing

10470

19-Sep-2010

05:41

x86

Copyright.htm

Niet van toepassing

2860

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmAsyncService.exe

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

05:41

x86

crmme_bkgnd.gif

Niet van toepassing

153

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmOfflineSync.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dot

Niet van toepassing

59782

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dotm

Niet van toepassing

29971

19-Sep-2010

05:41

x86

crmToday.htc

Niet van toepassing

514

19-Sep-2010

05:41

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerServer.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmVerServer.dll1

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_Logo.gif2

Niet van toepassing

2302

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_OnlineLogo.gif2

Niet van toepassing

2341

19-Sep-2010

05:41

x86

customactivityform.aspx

Niet van toepassing

3683

19-Sep-2010

05:41

x86

CustomerService.asmx

Niet van toepassing

164

19-Sep-2010

05:41

x86

customizations.xsd

Niet van toepassing

84564

19-Sep-2010

05:41

x86

dataslug.htc

Niet van toepassing

3063

19-Sep-2010

05:41

x86

date.js

Niet van toepassing

29035

19-Sep-2010

05:41

x86

datenavigationbar.htc

Niet van toepassing

2690

19-Sep-2010

05:41

x86

default.aspx

Niet van toepassing

3854

19-Sep-2010

05:41

x86

default1.aspx

Niet van toepassing

700

19-Sep-2010

05:41

x86

DefaultAddonFilter.dll

4.0.7333.3018

28520

19-Sep-2010

05:41

x86

Details.js

Niet van toepassing

4411

19-Sep-2010

05:41

x86

DialogList.asmx

Niet van toepassing

169

19-Sep-2010

05:41

x86

dialogs.htc

Niet van toepassing

1267

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_assignqueue.aspx

Niet van toepassing

5202

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_bulkemail.aspx

Niet van toepassing

11187

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_convertlead.aspx

Niet van toepassing

2681

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_merge.aspx

Niet van toepassing

13301

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_runreport.aspx

Niet van toepassing

3965

19-Sep-2010

05:41

x86

DMSnapin.chm

Niet van toepassing

37818

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicateDetection.asmx

Niet van toepassing

179

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicatesList.aspx

Niet van toepassing

3499

19-Sep-2010

05:41

x86

duration.htc1

Niet van toepassing

10401

19-Sep-2010

05:41

x86

Ed.aspx

Niet van toepassing

867

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx1

Niet van toepassing

2575

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx18

Niet van toepassing

7328

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx21

Niet van toepassing

7333

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx53

Niet van toepassing

2347

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx6

Niet van toepassing

2425

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx9

Niet van toepassing

105018

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx99

Niet van toepassing

44150

19-Sep-2010

05:41

x86

EDWNative.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Ef.aspx

Niet van toepassing

623

19-Sep-2010

05:41

x86

Eh.aspx

Niet van toepassing

564

19-Sep-2010

05:41

x86

EmailTemplateService.asmx

Niet van toepassing

169

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js

Niet van toepassing

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js1

Niet van toepassing

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js2

Niet van toepassing

1762

19-Sep-2010

05:41

x86

EntityConfig.aspx

Niet van toepassing

3612

19-Sep-2010

05:41

x86

entityconfig.js

Niet van toepassing

12570

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.aspx

Niet van toepassing

8470

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.css.aspx

Niet van toepassing

3045

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.js

Niet van toepassing

4220

19-Sep-2010

05:41

x86

entityhome.css.aspx

Niet van toepassing

1700

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc

Niet van toepassing

2417

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc1

Niet van toepassing

4932

19-Sep-2010

05:41

x86

EntitySelect.htc

Niet van toepassing

2691

19-Sep-2010

05:41

x86

err.aspx

Niet van toepassing

1743

19-Sep-2010

05:41

x86

err.css

Niet van toepassing

479

19-Sep-2010

05:41

x86

eula.rtf

Niet van toepassing

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

event.aspx

Niet van toepassing

3860

19-Sep-2010

05:41

x86

export_dlg.aspx

Niet van toepassing

10259

19-Sep-2010

05:41

x86

FetchBuilder.js

Niet van toepassing

10921

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldlist.htc

Niet van toepassing

3488

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldprops.aspx

Niet van toepassing

10498

19-Sep-2010

05:41

x86

fields.js

Niet van toepassing

27762

19-Sep-2010

05:41

x86

filtercontrol.htc

Niet van toepassing

8715

19-Sep-2010

05:41

x86

filtereditor.htc

Niet van toepassing

5630

19-Sep-2010

05:41

x86

filterentity.htc

Niet van toepassing

18573

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfield.htc

Niet van toepassing

24322

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfieldgroup.htc

Niet van toepassing

11439

19-Sep-2010

05:41

x86

fiscalsettings.aspx

Niet van toepassing

8258

19-Sep-2010

05:41

x86

form.crm.htc

Niet van toepassing

15888

19-Sep-2010

05:41

x86

Form.css.aspx1

Niet van toepassing

3076

19-Sep-2010

05:41

x86

FormAction.js

Niet van toepassing

8671

19-Sep-2010

05:41

x86

formProperties.aspx

Niet van toepassing

5482

19-Sep-2010

05:41

x86

freeform.htc

Niet van toepassing

3244

19-Sep-2010

05:41

x86

FrequencyControl.htc

Niet van toepassing

14904

19-Sep-2010

05:41

x86

fulltree.htc

Niet van toepassing

26950

19-Sep-2010

05:41

x86

gantt.js

Niet van toepassing

25546

19-Sep-2010

05:41

x86

GanttControlWebService.asmx

Niet van toepassing

173

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css

Niet van toepassing

747

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css.aspx

Niet van toepassing

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css1

Niet van toepassing

998

19-Sep-2010

05:41

x86

Global.js

Niet van toepassing

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global.js1

Niet van toepassing

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global1.aspx

Niet van toepassing

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global2.aspx

Niet van toepassing

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global3.aspx

Niet van toepassing

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

global4.aspx

Niet van toepassing

4824

19-Sep-2010

05:41

x86

global_dynamic_styles.css

Niet van toepassing

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global_styles.css

Niet van toepassing

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

glowingImg.htc

Niet van toepassing

680

19-Sep-2010

05:41

x86

grid.htc

Niet van toepassing

20094

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

help_toc.xml.op

Niet van toepassing

73726

19-Sep-2010

05:41

x86

hidden.htc

Niet van toepassing

1937

19-Sep-2010

05:41

x86

hintText.htc

Niet van toepassing

1341

19-Sep-2010

05:41

x86

homePage.js

Niet van toepassing

10625

19-Sep-2010

05:41

x86

htmlbar.htc

Niet van toepassing

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

ico_mobileEntityManagement.png

Niet van toepassing

7921

19-Sep-2010

05:41

x86

IFRAME.htc

Niet van toepassing

1895

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.dtm.htc

Niet van toepassing

1178

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.htc

Niet van toepassing

45669

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.party.htc

Niet van toepassing

2008

19-Sep-2010

05:41

x86

img.lu.presence.htc

Niet van toepassing

4943

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.transcur.htc

Niet van toepassing

3506

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportJob.asmx

Niet van toepassing

170

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportWebService.asmx

Niet van toepassing

167

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.chk.htc

Niet van toepassing

1704

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.dtm.htc

Niet van toepassing

4938

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.hid.htc

Niet van toepassing

1387

19-Sep-2010

05:41

x86

input.localradio.htc

Niet van toepassing

536

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.mny.htc

Niet van toepassing

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.num.htc

Niet van toepassing

6441

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.radio.htc

Niet van toepassing

4727

19-Sep-2010

05:41

x86

input.relchk.htc

Niet van toepassing

1668

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.eml.htc

Niet van toepassing

2963

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.htc

Niet van toepassing

2932

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.ticker.htc

Niet van toepassing

2669

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.url.htc

Niet van toepassing

4638

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice.rdl

Niet van toepassing

11006

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status.rdl

Niet van toepassing

30623

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status_Detail.rdl

Niet van toepassing

72853

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_SubReport.rdl

Niet van toepassing

101510

19-Sep-2010

05:41

x86

LangTranslationsImport.aspx

Niet van toepassing

5724

19-Sep-2010

05:41

x86

Lead_Source_Effectiveness.rdl

Niet van toepassing

112110

19-Sep-2010

05:41

x86

left.aspx.main

Niet van toepassing

5465

19-Sep-2010

05:41

x86

left.css.aspx

Niet van toepassing

1346

19-Sep-2010

05:41

x86

list.htc

Niet van toepassing

4347

19-Sep-2010

05:41

x86

listEdit.htc

Niet van toepassing

19289

19-Sep-2010

05:41

x86

Lookup.js

Niet van toepassing

7995

19-Sep-2010

05:41

x86

LookupDialogsAppGrid.js

Niet van toepassing

5274

19-Sep-2010

05:41

x86

MailMerge.asmx

Niet van toepassing

170

19-Sep-2010

05:41

x86

mailmergetemplatepersonal.xml

Niet van toepassing

857

19-Sep-2010

05:41

x86

manageRelationship.js

Niet van toepassing

16431

19-Sep-2010

05:41

x86

map_xml.aspx2

Niet van toepassing

5321

19-Sep-2010

05:41

x86

MarketingAutomation.asmx

Niet van toepassing

180

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.css.aspx

Niet van toepassing

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.htc

Niet van toepassing

26482

19-Sep-2010

05:41

x86

MENU1.ASPX

Niet van toepassing

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

MergeRecords.asmx

Niet van toepassing

163

19-Sep-2010

05:41

x86

MessageBody.htc

Niet van toepassing

12258

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

4.0.7333.3018

243560

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

4.0.7333.3018

104296

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3018

141160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll1

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll1

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

4.0.7333.3018

21864

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll1

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll

3.0.5300.1

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

4.0.7333.3018

22888

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll1

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Scheduling.dll

4.0.7333.3018

309096

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll2

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll3

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll3

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Test.Pages.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.2

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll

4.0.7333.3018

522088

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll

4.0.7333.3018

21352

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe

4.0.7333.3018

710504

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.managementconsole.dll

6.0.6000.16384

251752

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

Niet van toepassing

1857

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

Niet van toepassing

30728

19-Sep-2010

05:41

x86

MMCFxCommon.dll

6.0.6000.16384

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

MonAntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

Monmsidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

05:41

x86

monthcalendar.htc

Niet van toepassing

5348

19-Sep-2010

05:41

x86

mouseover.htc

Niet van toepassing

328

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMMonitoringService.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

05:41

x86

msignin.aspx

Niet van toepassing

2467

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

05:41

x86

multipicklist.htc

Niet van toepassing

4517

19-Sep-2010

05:41

x86

nav.htc

Niet van toepassing

8931

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts.rdl

Niet van toepassing

35237

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts_Detail.rdl

Niet van toepassing

91335

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases.rdl

Niet van toepassing

92490

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases_Detail.rdl

Niet van toepassing

105364

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads.rdl

Niet van toepassing

43037

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads_Detail.rdl

Niet van toepassing

68754

19-Sep-2010

05:41

x86

newimport.xml

Niet van toepassing

3957127

19-Sep-2010

05:41

x86

nextbutton.htc

Niet van toepassing

988

19-Sep-2010

05:41

x86

notectrl.htc

Niet van toepassing

3399

19-Sep-2010

05:41

x86

notes.htc

Niet van toepassing

19069

19-Sep-2010

05:41

x86

NotificationList.htc

Niet van toepassing

6596

19-Sep-2010

05:41

x86

offlinedata.aspx

Niet van toepassing

3288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htm

Niet van toepassing

171159

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htm

Niet van toepassing

67744

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htm

Niet van toepassing

15930

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htm

Niet van toepassing

9278

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htm

Niet van toepassing

4681

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htm

Niet van toepassing

5495

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htm

Niet van toepassing

10762

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htm

Niet van toepassing

5359

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htm

Niet van toepassing

59239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htm

Niet van toepassing

44210

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htm

Niet van toepassing

31063

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htm

Niet van toepassing

45083

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htm

Niet van toepassing

51350

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htm

Niet van toepassing

6239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htm

Niet van toepassing

10799

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htm

Niet van toepassing

10713

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htm

Niet van toepassing

8426

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htm

Niet van toepassing

5082

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htm

Niet van toepassing

31329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htm

Niet van toepassing

18115

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htm

Niet van toepassing

8892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htm

Niet van toepassing

17751

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htm

Niet van toepassing

40398

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htm

Niet van toepassing

73447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htm

Niet van toepassing

13073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htm

Niet van toepassing

56295

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htm

Niet van toepassing

6357

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htm

Niet van toepassing

19870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htm

Niet van toepassing

48343

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htm

Niet van toepassing

15146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htm

Niet van toepassing

66440

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htm

Niet van toepassing

66838

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htm

Niet van toepassing

31235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htm

Niet van toepassing

45698

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htm

Niet van toepassing

42298

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htm

Niet van toepassing

61708

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htm

Niet van toepassing

26218

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htm

Niet van toepassing

28375

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htm

Niet van toepassing

49015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htm

Niet van toepassing

32773

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htm

Niet van toepassing

23730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htm

Niet van toepassing

27151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htm

Niet van toepassing

910

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htm

Niet van toepassing

6534

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htm

Niet van toepassing

6444

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gif

Niet van toepassing

578

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htm

Niet van toepassing

7225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htm

Niet van toepassing

6730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htm

Niet van toepassing

6862

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htm

Niet van toepassing

6693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm

Niet van toepassing

6781

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htm

Niet van toepassing

6645

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htm

Niet van toepassing

6905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htm

Niet van toepassing

6889

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htm

Niet van toepassing

7148

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htm

Niet van toepassing

6868

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htm

Niet van toepassing

7787

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htm

Niet van toepassing

7003

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htm

Niet van toepassing

6939

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htm

Niet van toepassing

6810

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htm

Niet van toepassing

7089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htm

Niet van toepassing

6508

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm

Niet van toepassing

6641

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htm

Niet van toepassing

7153

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htm

Niet van toepassing

6691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htm

Niet van toepassing

6503

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htm

Niet van toepassing

6600

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htm

Niet van toepassing

7069

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htm

Niet van toepassing

6498

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htm

Niet van toepassing

6702

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_access.htm

Niet van toepassing

28279

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_conf.htm

Niet van toepassing

10239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust.htm

Niet van toepassing

3901

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htm

Niet van toepassing

18089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_general.htm

Niet van toepassing

31798

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htm

Niet van toepassing

20147

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_other.htm

Niet van toepassing

17130

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htm

Niet van toepassing

12737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_dm.htm

Niet van toepassing

10035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_email.htm

Niet van toepassing

20531

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_enterdata.htm

Niet van toepassing

29693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_find.htm

Niet van toepassing

22293

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_import.htm

Niet van toepassing

35764

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_misc.htm

Niet van toepassing

6468

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_outlook.htm

Niet van toepassing

2291

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htm

Niet van toepassing

35943

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htm

Niet van toepassing

36415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_resources.htm

Niet van toepassing

2128

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt.htm

Niet van toepassing

2404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htm

Niet van toepassing

9527

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htm

Niet van toepassing

18016

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htm

Niet van toepassing

15310

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htm

Niet van toepassing

903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htm

Niet van toepassing

8873

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htm

Niet van toepassing

905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk.htm

Niet van toepassing

2040

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htm

Niet van toepassing

11490

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htm

Niet van toepassing

19871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_config.htm

Niet van toepassing

904

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Email.htm

Niet van toepassing

10811

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htm

Niet van toepassing

4513

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htm

Niet van toepassing

10576

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm

Niet van toepassing

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htm

Niet van toepassing

7871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htm

Niet van toepassing

7734

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htm

Niet van toepassing

10382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htm

Niet van toepassing

6927

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htm

Niet van toepassing

6317

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htm

Niet van toepassing

28174

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htm

Niet van toepassing

20765

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htm

Niet van toepassing

10062

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htm

Niet van toepassing

11639

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htm

Niet van toepassing

6640

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htm

Niet van toepassing

7772

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htm

Niet van toepassing

24287

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htm

Niet van toepassing

17972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htm

Niet van toepassing

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htm

Niet van toepassing

15036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htm

Niet van toepassing

7470

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htm

Niet van toepassing

7230

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htm

Niet van toepassing

10898

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htm

Niet van toepassing

11709

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htm

Niet van toepassing

8463

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htm

Niet van toepassing

4714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htm

Niet van toepassing

3455

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htm

Niet van toepassing

10189

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htm

Niet van toepassing

11908

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htm

Niet van toepassing

15804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htm

Niet van toepassing

14025

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htm

Niet van toepassing

10928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htm

Niet van toepassing

14395

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_persopt.htm

Niet van toepassing

7671

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htm

Niet van toepassing

6326

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htm

Niet van toepassing

9442

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htm

Niet van toepassing

14980

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htm

Niet van toepassing

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htm

Niet van toepassing

11899

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htm

Niet van toepassing

5563

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htm

Niet van toepassing

9334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htm

Niet van toepassing

6577

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htm

Niet van toepassing

8411

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htm

Niet van toepassing

5989

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htm

Niet van toepassing

7714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htm

Niet van toepassing

24087

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htm

Niet van toepassing

12892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htm

Niet van toepassing

5469

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htm

Niet van toepassing

6526

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htm

Niet van toepassing

9163

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htm

Niet van toepassing

15151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htm

Niet van toepassing

7707

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htm

Niet van toepassing

10358

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htm

Niet van toepassing

4074

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htm

Niet van toepassing

7797

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htm

Niet van toepassing

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htm

Niet van toepassing

8691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htm

Niet van toepassing

14035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htm

Niet van toepassing

7419

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htm

Niet van toepassing

14467

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htm

Niet van toepassing

9625

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htm

Niet van toepassing

6634

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htm

Niet van toepassing

4155

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htm

Niet van toepassing

3537

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htm

Niet van toepassing

6353

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htm

Niet van toepassing

26009

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htm

Niet van toepassing

3886

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htm

Niet van toepassing

11235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htm

Niet van toepassing

7435

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htm

Niet van toepassing

10475

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htm

Niet van toepassing

18938

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htm

Niet van toepassing

102486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htm

Niet van toepassing

53860

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htm

Niet van toepassing

48329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htm

Niet van toepassing

74327

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htm

Niet van toepassing

48629

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htm

Niet van toepassing

48936

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htm

Niet van toepassing

20032

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htm

Niet van toepassing

48872

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htm

Niet van toepassing

35328

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htm

Niet van toepassing

11882

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htm

Niet van toepassing

49521

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htm

Niet van toepassing

17363

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htm

Niet van toepassing

58900

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htm

Niet van toepassing

20368

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htm

Niet van toepassing

55688

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htm

Niet van toepassing

29379

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htm

Niet van toepassing

8073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htm

Niet van toepassing

33550

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htm

Niet van toepassing

26212

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htm

Niet van toepassing

4225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htm

Niet van toepassing

71154

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htm

Niet van toepassing

44605

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htm

Niet van toepassing

4216

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htm

Niet van toepassing

7415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htm

Niet van toepassing

5023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htm

Niet van toepassing

199758

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htm

Niet van toepassing

10854

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htm

Niet van toepassing

26519

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htm

Niet van toepassing

11450

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htm

Niet van toepassing

6447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htm

Niet van toepassing

80580

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htm

Niet van toepassing

7750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htm

Niet van toepassing

11689

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htm

Niet van toepassing

5683

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htm

Niet van toepassing

10272

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htm

Niet van toepassing

33484

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htm

Niet van toepassing

22603

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htm

Niet van toepassing

9812

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_View.htm

Niet van toepassing

48162

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htm

Niet van toepassing

22219

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_global.htm

Niet van toepassing

8804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htm

Niet van toepassing

25409

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htm

Niet van toepassing

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dm_area.htm

Niet van toepassing

120800

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htm

Niet van toepassing

44588

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htm

Niet van toepassing

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htm

Niet van toepassing

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htm

Niet van toepassing

13881

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htm

Niet van toepassing

5628

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htm

Niet van toepassing

37209

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htm

Niet van toepassing

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htm

Niet van toepassing

67555

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htm

Niet van toepassing

28142

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htm

Niet van toepassing

33750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htm

Niet van toepassing

52424

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htm

Niet van toepassing

42015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htm

Niet van toepassing

80365

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htm

Niet van toepassing

38023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htm

Niet van toepassing

19719

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htm

Niet van toepassing

7288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htm

Niet van toepassing

13192

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htm

Niet van toepassing

4178

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htm

Niet van toepassing

99711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm

Niet van toepassing

6530

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htm

Niet van toepassing

84010

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htm

Niet van toepassing

9223

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htm

Niet van toepassing

6511

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htm

Niet van toepassing

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htm

Niet van toepassing

166346

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htm

Niet van toepassing

39726

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htm

Niet van toepassing

16227

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htm

Niet van toepassing

6672

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htm

Niet van toepassing

32146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htm

Niet van toepassing

79386

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htm

Niet van toepassing

15782

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htm

Niet van toepassing

17998

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm

Niet van toepassing

6391

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htm

Niet van toepassing

23911

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htm

Niet van toepassing

27928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htm

Niet van toepassing

45406

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htm

Niet van toepassing

7828

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Home.htm

Niet van toepassing

81288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htm

Niet van toepassing

6033

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htm

Niet van toepassing

9715

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htm

Niet van toepassing

33334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htm

Niet van toepassing

6581

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htm

Niet van toepassing

38404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htm

Niet van toepassing

14284

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htm

Niet van toepassing

34447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htm

Niet van toepassing

14572

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htm

Niet van toepassing

20112

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htm

Niet van toepassing

25967

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htm

Niet van toepassing

22479

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htm

Niet van toepassing

20281

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htm

Niet van toepassing

67791

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htm

Niet van toepassing

12972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htm

Niet van toepassing

42827

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htm

Niet van toepassing

10978

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htm

Niet van toepassing

6315

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm

Niet van toepassing

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm

Niet van toepassing

6270

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm

Niet van toepassing

6302

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htm

Niet van toepassing

6056

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htm

Niet van toepassing

22034

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htm

Niet van toepassing

14711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htm

Niet van toepassing

39903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htm

Niet van toepassing

19204

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htm

Niet van toepassing

72894

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htm

Niet van toepassing

34805

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htm

Niet van toepassing

5305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htm

Niet van toepassing

6616

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htm

Niet van toepassing

45587

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htm

Niet van toepassing

99106

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htm

Niet van toepassing

22013

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm

Niet van toepassing

12382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htm

Niet van toepassing

11871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htm

Niet van toepassing

59488

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htm

Niet van toepassing

99036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htm

Niet van toepassing

9394

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htm

Niet van toepassing

12237

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htm

Niet van toepassing

83687

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htm

Niet van toepassing

7518

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htm

Niet van toepassing

79119

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htm

Niet van toepassing

64934

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htm

Niet van toepassing

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htm

Niet van toepassing

100553

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htm

Niet van toepassing

6824

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htm

Niet van toepassing

17305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htm

Niet van toepassing

35737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htm

Niet van toepassing

19482

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htm

Niet van toepassing

33486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htm

Niet van toepassing

95407

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htm

Niet van toepassing

88731

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htm

Niet van toepassing

13400

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm

Niet van toepassing

111355

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm

Niet van toepassing

65232

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm

Niet van toepassing

8404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htm

Niet van toepassing

73656

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htm

Niet van toepassing

57870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm

Niet van toepassing

10263

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htm

Niet van toepassing

32361

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htm

Niet van toepassing

20054

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm

Niet van toepassing

20969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htm

Niet van toepassing

57180

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc

Niet van toepassing

2671

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc1

Niet van toepassing

4841

19-Sep-2010

05:41

x86

Order.rdl

Niet van toepassing

11013

19-Sep-2010

05:41

x86

Order_SubReport.rdl

Niet van toepassing

104387

19-Sep-2010

05:41

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

05:41

x86

Paging.htc

Niet van toepassing

3210

19-Sep-2010

05:41

x86

ParameterControl.htc

Niet van toepassing

3528

19-Sep-2010

05:41

x86

PCW_CAB_Serv1033.cab

Niet van toepassing

14445497

10-Nov-2011

08:09

x86

personalsettings.aspx

Niet van toepassing

67972

19-Sep-2010

05:41

x86

picklistmappings.aspx

Niet van toepassing

28155

19-Sep-2010

05:41

x86

predefinedlist.htc

Niet van toepassing

2563

19-Sep-2010

05:41

x86

presence.htc

Niet van toepassing

6471

19-Sep-2010

05:41

x86

PresenceService.asmx

Niet van toepassing

164

19-Sep-2010

05:41

x86

print_dlg.aspx

Niet van toepassing

2987

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account.rdl

Niet van toepassing

53872

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account_Detail.rdl

Niet van toepassing

241502

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact.rdl

Niet van toepassing

54059

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact_Detail.rdl

Niet van toepassing

239048

19-Sep-2010

05:41

x86

progressbar.htc

Niet van toepassing

1713

19-Sep-2010

05:41

x86

properties.aspx

Niet van toepassing

6096

19-Sep-2010

05:41

x86

PropertyPageDialog.aspx

Niet van toepassing

8299

19-Sep-2010

05:41

x86

PublishReports.exe

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

querylist.htc

Niet van toepassing

3453

19-Sep-2010

05:41

x86

quickFindControl.htc

Niet van toepassing

2569

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote.rdl

Niet van toepassing

10987

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote_SubReport.rdl

Niet van toepassing

108082

19-Sep-2010

05:41

x86

Re.aspx

Niet van toepassing

567

19-Sep-2010

05:41

x86

RegionalOptions.asmx

Niet van toepassing

164

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.asmx

Niet van toepassing

167

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.htc

Niet van toepassing

12123

19-Sep-2010

05:41

x86

RelationshipRolePicklist.asmx

Niet van toepassing

173

19-Sep-2010

05:41

x86

reportproperty.aspx

Niet van toepassing

17514

19-Sep-2010

05:41

x86

reports.asmx

Niet van toepassing

156

19-Sep-2010

05:41

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

ResourceGroupUI.asmx

Niet van toepassing

172

19-Sep-2010

05:41

x86

ResourceSpecTree.asmx

Niet van toepassing

173

19-Sep-2010

05:41

x86

roleitem.htc

Niet van toepassing

2565

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc

Niet van toepassing

662

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc1

Niet van toepassing

708

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History.rdl

Niet van toepassing

30928

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History_Detail.rdl

Niet van toepassing

117744

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline.rdl

Niet van toepassing

108368

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline_Detail.rdl

Niet van toepassing

127670

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulePlanning.asmx

Niet van toepassing

173

19-Sep-2010

05:41

x86

ScheduleService.asmx

Niet van toepassing

170

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulingDialog.aspx

Niet van toepassing

9714

19-Sep-2010

05:41

x86

ScriptError.asmx

Niet van toepassing

170

19-Sep-2010

05:41

x86

scroll.htc

Niet van toepassing

1927

19-Sep-2010

05:41

x86

select.css.aspx

Niet van toepassing

1757

19-Sep-2010

05:41

x86

select.htc

Niet van toepassing

16656

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.picklist.htc

Niet van toepassing

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.relationshiprole.htc

Niet van toepassing

2310

19-Sep-2010

05:41

x86

selectBox.htc

Niet van toepassing

1702

19-Sep-2010

05:41

x86

sendemailstep.js

Niet van toepassing

2752

19-Sep-2010

05:41

x86

ServerSetup.dll

4.0.7333.3018

351080

19-Sep-2010

05:41

x86

server_i386_kb2267499_1033.msp

Niet van toepassing

14750208

19-Sep-2010

07:01

x86

Service.asmx1

Niet van toepassing

168

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume.rdl

Niet van toepassing

63971

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume_Detail.rdl

Niet van toepassing

100829

19-Sep-2010

05:41

x86

SetOptionsSelect.htc

Niet van toepassing

727

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll

4.0.7333.3018

866152

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

signin.css

Niet van toepassing

518

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.htc

Niet van toepassing

15531

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.js

Niet van toepassing

57146

19-Sep-2010

05:41

x86

SmokeTests.exe

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

05:41

x86

StringResourceMetadata.xml

Niet van toepassing

204847

19-Sep-2010

05:41

x86

SubjectManager.asmx

Niet van toepassing

175

19-Sep-2010

05:41

x86

sysCustUtil.js

Niet van toepassing

7202 dient

19-Sep-2010

05:41

x86

SystemCustomization.asmx

Niet van toepassing

205

19-Sep-2010

05:41

x86

systemsettings.aspx

Niet van toepassing

38443

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.dtm.htc

Niet van toepassing

18538

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.lu.htc

Niet van toepassing

1251

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.mny.htc

Niet van toepassing

1331

19-Sep-2010

05:41

x86

TableLayout.js

Niet van toepassing

24751

19-Sep-2010

05:41

x86

tabs.htc

Niet van toepassing

3672

19-Sep-2010

05:41

x86

taskbox.htc

Niet van toepassing

1063

19-Sep-2010

05:41

x86

TEXTAREA.htc

Niet van toepassing

2416

19-Sep-2010

05:41

x86

time.htc

Niet van toepassing

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

timeedit.htc

Niet van toepassing

3743

19-Sep-2010

05:41

x86

timesheet.js

Niet van toepassing

35316

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles.rdl

Niet van toepassing

58675

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdl

Niet van toepassing

87840

19-Sep-2010

05:41

x86

TransactionCurrencyWebService.asmx

Niet van toepassing

178

19-Sep-2010

05:41

x86

tree.htc

Niet van toepassing

7242

19-Sep-2010

05:41

x86

treelist.htc

Niet van toepassing

2046

19-Sep-2010

05:41

x86

treeSubject.xsl

Niet van toepassing

1285

19-Sep-2010

05:41

x86

UserManager.asmx

Niet van toepassing

184

19-Sep-2010

05:41

x86

UserQuery.asmx

Niet van toepassing

170

19-Sep-2010

05:41

x86

User_Summary.rdl

Niet van toepassing

28995

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js

Niet van toepassing

21908

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js1

Niet van toepassing

8065

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js2

Niet van toepassing

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js7

Niet van toepassing

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

value.htc

Niet van toepassing

11746

19-Sep-2010

05:41

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

View.asmx

Niet van toepassing

167

19-Sep-2010

05:41

x86

ViewDuplicates.aspx

Niet van toepassing

13523

19-Sep-2010

05:41

x86

web.config

Niet van toepassing

20411

19-Sep-2010

05:41

x86

Workflow.asmx

Niet van toepassing

171

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.asp

Niet van toepassing

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.js

Niet van toepassing

27784

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowTemplatePage.aspx

Niet van toepassing

10071

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

x16_Outlook.png

Niet van toepassing

782

19-Sep-2010

05:41

x86

zoom.htc

Niet van toepassing

5230

19-Sep-2010

05:41

x86

dbhotfix_install.xml

Niet van toepassing

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_install.xml

Niet van toepassing

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

crmse12057script.sql

Niet van toepassing

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse12057script.sql

Niet van toepassing

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

Niet van toepassing

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

Niet van toepassing

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

Niet van toepassing

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

Niet van toepassing

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

Niet van toepassing

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

Niet van toepassing

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

Niet van toepassing

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

Niet van toepassing

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

Niet van toepassing

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

Niet van toepassing

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Niet van toepassing

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Niet van toepassing

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Niet van toepassing

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Niet van toepassing

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Niet van toepassing

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Niet van toepassing

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Niet van toepassing

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Niet van toepassing

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Niet van toepassing

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Niet van toepassing

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Niet van toepassing

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Niet van toepassing

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Niet van toepassing

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Niet van toepassing

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Niet van toepassing

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Niet van toepassing

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Niet van toepassing

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Niet van toepassing

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Niet van toepassing

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Niet van toepassing

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

Niet van toepassing

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

Niet van toepassing

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

Niet van toepassing

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

Niet van toepassing

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

Niet van toepassing

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

Niet van toepassing

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

270

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

270

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Niet van toepassing

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Niet van toepassing

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Niet van toepassing

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Niet van toepassing

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

Niet van toepassing

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

Niet van toepassing

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Niet van toepassing

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Niet van toepassing

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Niet van toepassing

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Niet van toepassing

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

Niet van toepassing

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

Niet van toepassing

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Niet van toepassing

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Niet van toepassing

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Niet van toepassing

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Niet van toepassing

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Niet van toepassing

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Niet van toepassing

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Niet van toepassing

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Niet van toepassing

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Niet van toepassing

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_5647.sql

Niet van toepassing

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Niet van toepassing

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Niet van toepassing

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

Niet van toepassing

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

Niet van toepassing

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5647.sql

Niet van toepassing

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Niet van toepassing

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Niet van toepassing

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

Niet van toepassing

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

Niet van toepassing

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Niet van toepassing

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Niet van toepassing

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Niet van toepassing

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Niet van toepassing

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4572.sql

Niet van toepassing

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Niet van toepassing

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Niet van toepassing

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Niet van toepassing

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Niet van toepassing

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Niet van toepassing

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Niet van toepassing

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Niet van toepassing

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

addindextolocalizedlabel.sql

Niet van toepassing

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

Niet van toepassing

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

Niet van toepassing

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

Niet van toepassing

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Niet van toepassing

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

addindextolocalizedlabel.sql

Niet van toepassing

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

Niet van toepassing

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

Niet van toepassing

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

Niet van toepassing

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Niet van toepassing

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

Niet van toepassing

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

Niet van toepassing

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Niet van toepassing

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

Niet van toepassing

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

Niet van toepassing

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Niet van toepassing

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

Niet van toepassing

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

Niet van toepassing

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

Niet van toepassing

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

Niet van toepassing

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

Niet van toepassing

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

Niet van toepassing

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

Niet van toepassing

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

Niet van toepassing

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Niet van toepassing

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

Niet van toepassing

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

Niet van toepassing

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Niet van toepassing

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

Niet van toepassing

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

Niet van toepassing

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

Niet van toepassing

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

Niet van toepassing

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

Niet van toepassing

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

Niet van toepassing

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

Niet van toepassing

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

Niet van toepassing

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

Niet van toepassing

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

Niet van toepassing

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

Niet van toepassing

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

Niet van toepassing

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

Niet van toepassing

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Niet van toepassing

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_6007.sql

Niet van toepassing

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

Niet van toepassing

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Niet van toepassing

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Niet van toepassing

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Niet van toepassing

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Niet van toepassing

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

Niet van toepassing

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

Niet van toepassing

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

Niet van toepassing

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

Niet van toepassing

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

Niet van toepassing

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

Niet van toepassing

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Niet van toepassing

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Niet van toepassing

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Niet van toepassing

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Niet van toepassing

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

Niet van toepassing

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

Niet van toepassing

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

Niet van toepassing

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

Niet van toepassing

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

Niet van toepassing

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

Niet van toepassing

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Niet van toepassing

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Niet van toepassing

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Niet van toepassing

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Niet van toepassing

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

Niet van toepassing

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Niet van toepassing

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Niet van toepassing

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Niet van toepassing

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Niet van toepassing

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Niet van toepassing

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Niet van toepassing

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Niet van toepassing

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Niet van toepassing

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Niet van toepassing

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Niet van toepassing

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Niet van toepassing

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Niet van toepassing

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

Niet van toepassing

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Niet van toepassing

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

Niet van toepassing

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

Niet van toepassing

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

Niet van toepassing

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Niet van toepassing

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

Niet van toepassing

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

Niet van toepassing

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

Niet van toepassing

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Niet van toepassing

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

Niet van toepassing

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Niet van toepassing

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

80

19-Sep-2010

05:43

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

Niet van toepassing

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

Niet van toepassing

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

Niet van toepassing

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

Niet van toepassing

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

customizations.xsd

Niet van toepassing

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

Niet van toepassing

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

Niet van toepassing

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

Niet van toepassing

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

customizations.xsd

Niet van toepassing

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

Niet van toepassing

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

Niet van toepassing

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

Niet van toepassing

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

Niet van toepassing

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

988

19-Sep-2010

05:43

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

Niet van toepassing

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

988

19-Sep-2010

05:43

x86

Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office Outlook

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

activitiesdetail.aspx

Niet van toepassing

4891

19-Sep-2010

06:02

x86

advfind.css.aspx

Niet van toepassing

9186

19-Sep-2010

06:02

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

AsyncOperation.xml

Niet van toepassing

58894

19-Sep-2010

06:02

x86

catalog.xml.2

Niet van toepassing

61308

19-Sep-2010

06:02

x86

Client.msi

Niet van toepassing

5708288

19-Sep-2010

06:02

x86

ClientSetup.dll

4.0.7333.3018

391016

19-Sep-2010

06:02

x86

client_i386_kb2267499_1033.msp

Niet van toepassing

25309184

19-Sep-2010

07:01

x86

config.xml

Niet van toepassing

515

19-Sep-2010

06:03

x86

convert_activity.aspx

Niet van toepassing

6804

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMABP32.dll

4.0.7333.3018

269672

19-Sep-2010

06:02

x86

crmaddin.dll

4.0.7333.3018

1449320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

06:02

x86

crmexceladdin.dll

4.0.7333.3018

107368

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmForOutlookInstaller.exe

4.0.7333.3018

58216

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmInteropBootstrap.dll

4.0.7333.3018

67944

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMMSG32.dll

4.0.7333.3018

105320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.2.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.3.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmSqlStartupSvc.exe

4.0.7333.3018

23912

19-Sep-2010

06:02

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerClient.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

06:02

x86

dlg_runreport.aspx

Niet van toepassing

3965

19-Sep-2010

06:02

x86

DuplicatesList.aspx

Niet van toepassing

3499

19-Sep-2010

06:02

x86

duration.htc1

Niet van toepassing

10401

19-Sep-2010

06:02

x86

edit.aspx54

Niet van toepassing

2347

19-Sep-2010

06:02

x86

EmailHash.xml

Niet van toepassing

7362

19-Sep-2010

06:02

x86

eula.rtf

Niet van toepassing

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

export_dlg.aspx

Niet van toepassing

10259

19-Sep-2010

06:02

x86

filtereditor.htc

Niet van toepassing

5630

19-Sep-2010

06:02

x86

fn_CollectForCascadeAssign.sql4

Niet van toepassing

1038

19-Sep-2010

06:02

x86

form.crm.htc

Niet van toepassing

15888

19-Sep-2010

06:02

x86

Global.js

Niet van toepassing

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

global.js1

Niet van toepassing

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

grid.htc

Niet van toepassing

20094

19-Sep-2010

06:02

x86

IMG.lu.htc

Niet van toepassing

45669

19-Sep-2010

06:02

x86

INPUT.radio.htc

Niet van toepassing

4727

19-Sep-2010

06:02

x86

install.xml

Niet van toepassing

499

19-Sep-2010

06:02

x86

LookupDialogsAppGrid.js

Niet van toepassing

5274

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.css.aspx

Niet van toepassing

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.htc

Niet van toepassing

26482

19-Sep-2010

06:02

x86

MENU1.ASPX

Niet van toepassing

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll

4.0.7333.3018

11624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.2

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.2

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

4.0.7333.3018

149352

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

4.0.7333.3018

956264

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe

4.0.7333.2138

288616

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.Config.exe

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Config.Common.dll

4.0.7333.3018

218984

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe

4.0.7333.3018

780136

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.2

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Plugins.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.setup.server.utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

Niet van toepassing

1857

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

Niet van toepassing

30728

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMRes.dll1

4.0.7333.3018

73064

19-Sep-2010

06:02

x86

MSDE_MSCRM.mdf.2

Niet van toepassing

36175872

19-Sep-2010

06:02

x86

msidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

06:02

x86

msidcrl40.dll.2

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

06:02

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

06:02

x86

OutlookPstInstaller.dll

4.0.7333.3018

156008

19-Sep-2010

06:02

x86

PCW_CAB_Clie1033.cab

Niet van toepassing

20209632

10-Nov-2011

08:08

x86

print_dlg.aspx

Niet van toepassing

2987

19-Sep-2010

06:02

x86

p_CascadePrivilegeChanges.sql4

Niet van toepassing

3737

19-Sep-2010

06:02

x86

p_genSpecificViewAndTriggers.sql4

Niet van toepassing

43892

19-Sep-2010

06:02

x86

p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4

Niet van toepassing

4496

19-Sep-2010

06:02

x86

Relationships.xml

Niet van toepassing

3280589

19-Sep-2010

06:02

x86

reportproperty.aspx

Niet van toepassing

17514

19-Sep-2010

06:02

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

SetupClient.exe

4.0.7333.3018

317800

19-Sep-2010

06:02

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

06:02

x86

TABLE.dtm.htc

Niet van toepassing

18538

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js

Niet van toepassing

8065

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js1

Niet van toepassing

8279

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js7

Niet van toepassing

8279

19-Sep-2010

06:02

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

VersionStamp.sql.2

Niet van toepassing

1664

19-Sep-2010

06:02

x86

ViewDuplicates.aspx

Niet van toepassing

13523

19-Sep-2010

06:02

x86

web.config

Niet van toepassing

3577

19-Sep-2010

06:02

x86

dbhotfix_client_install.xml

Niet van toepassing

353

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_client_install.xml

Niet van toepassing

353

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_release.xml

Niet van toepassing

939

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Niet van toepassing

95

19-Sep-2010

06:03

x86

drop_p_cleanupofflinedb.sql

Niet van toepassing

235

17-Sep-2010

09:57