Microsoft Translator gebruiken in Microsoft Edge browser

Als u in instellingen een pagina opent die in een andere taal is geschreven dan de talen van uw voorkeur, wordt u door Microsoft Edge automatisch gevraagd deze te vertalen.

Het pictogram Vertalen Vertalerwordt weergegeven in de adresbalk wanneer u naar een webpagina gaat die is geschreven in een vreemde taal. Een taal wordt voor u als vreemd beschouwd als deze niet is opgenomen in de lijst met voorkeurstalen in Instellingen. Als u talen wilt toevoegen aan of verwijderen uit de lijst, gaat u in Microsoft Edge naar Instellingen en meer > Instellingen > talen.

Een webpagina vertalen in Microsoft Edge 

 1. Open een webpagina in Microsoft Edge. De browser detecteert de taal van de pagina en er wordt een menu weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de pagina wilt vertalen.

  Vertaalvenster bevestigen

 2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Kies in de vervolgkeuzelijst Vertalen naar de taal waarin u de pagina wilt vertalen. De standaardtaal is de taal die u hebt ingesteld voor Microsoft Edge.

  • Als u de pagina wilt vertalen, klikt u op Vertalen.

  • Als u altijd automatisch wilt vertalen vanuit de brontaal, schakelt u het selectievakje Altijd vertalen vanuit [Taal] in.

  • Als u de vertaling wilt overslaan, selecteert u In de lijst rechtsonder de optie Niet nu om de vertaling over te slaan of Nooit vertalen [Taal] om het deelvenster nooit weer te geven wanneer u naar een pagina met die taal gaat.

   Selecteer Nooit vertalen
    

   Opmerking: U kunt later handmatig terugkeren naar dit deelvenster, zelfs als u de optie Nooit vertalen selecteert.

 3. In de adresbalk ziet u kort de status die aangeeft dat de pagina is vertaald.  Vertaalde status in de zoekbalk Als u het vertaalpictogram Vertaler in de adresbalk selecteert, wordt in het menu dat wordt weergegeven ook de status weergegeven.

  Microsoft Translator deelvenster met de status van de vertaling.

Webpagina handmatig vertalen 

Als u Microsoft Edge hebt ingesteld om nooit een specifieke taal te vertalen, ziet u geen automatisch pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om te vertalen. U kunt deze echter nog steeds op elk gewenst moment handmatig vertalen. 

De pagina vertalen in een andere taal:

 1. Selecteer het pictogram Vertalen Vertalerin de adresbalk.

 2. Selecteer in het menu Vertalen naar de taal waarnaar u wilt vertalen.

  Selecteer een taal waarnaar u wilt vertalen

 3. Selecteer Vertalen.

Vertaalde webpagina terugzetten naar de oorspronkelijke taal

 1. Selecteer op de adresbalk het pictogram Vertalen Vertaler.

 2. Selecteer Origineel weergeven.

  Klik op Origineel weergeven

Vertaling in Microsoft Edge in- of uitschakelen

Standaard wordt Microsoft Edge automatisch pagina-vertalingen gevraagd.

Ga als volgende te werk om deze instelling te wijzigen:

 1. Selecteer in de bovenhoek van de browser Instellingen en meer <null-> > Instellingen.

 2. Selecteer Talen.

 3. Schakel Aanbieding in of uit om pagina's te vertalen die niet in een taal staan die ik lees.

Standaard gebruikt Microsoft Edge dezelfde taal als uw systeem. Meer informatie over het gebruik van verschillende talen in Microsoft Edge vindt u in Microsoft Edge in een andere taal.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×