Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS05-026 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate. In het bulletin vindt u tevens bestandsgegevens en implementatieopties. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt lezen, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Bekende problemen

 • Nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, werken bepaalde typen webtoepassingen niet goed. Zo kan het gebeuren dat een inhoudsopgave van een HTML Help-bestand niet meer werkt. Bovendien werken sommige functies van de HTML Help, zoals het onderdeel Verwante onderwerpen, niet wanneer het CHM-bestand vanaf een externe locatie wordt geopend.
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  892675 Bepaalde websites en HTML Help-functies werken niet na installatie van beveiligingsupdate 896358 of beveiligingsupdate 890175

 • Nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, werken de functies van sommige webtoepassingen niet meer goed. Zo is het mogelijk dat een onderwerp niet wordt weergegeven als u op een koppeling klikt. En als u een UNC-pad (Universal Naming Convention) wilt gebruiken om een CHM-bestand te openen dat zich in een gedeelde map in het netwerk bevindt, worden onderwerpen in het CHM-bestand niet weergegeven. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  896054 U kunt externe inhoud niet openen met het InfoTech-protocol na installatie van beveiligingsupdate 896358, beveiligingsupdate 840315 of Windows Server 2003 Service Pack 1

 • Nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, werken webtoepassingen niet die het ActiveX-besturingselement voor HTML Help (HHCTRL) gebruiken om tussen frames te navigeren. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  896905 Na de installatie van beveiligingsupdate 896358 wordt inhoud niet meer weergegeven in een afzonderlijk frame maar in het frame met het ActiveX-besturingselement voor HTML Help

 • Nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, doen zich problemen voor bij het openen van een HTML Help-bestand via een hyperlink in Internet Explorer.
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  902225 U kunt geen HTML Help-bestanden openen vanuit Internet Explorer nadat u beveiligingsupdate 896358 of Windows Server 2003 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd

 • Nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, accepteert het ActiveX-besturingselement voor HTML Help bepaalde soorten URL's niet meer in parameters. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

  905215 Sommige URL-schema's worden genegeerd wanneer deze worden gebruikt in de parameters van een HTML Help ActiveX-besturingselement nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd

Als u meer informatie wilt over het meest recente servicepack voor Windows Server 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen

Wat u kunt proberen

Wijzigingen in de HTML Help in beveiligingsupdate 896358

Waarschuwing In dit artikel wordt informatie gegeven over het omzeilen van problemen die worden veroorzaakt door de installatie van beveiligingsupdate 896358. Microsoft doet echter geen specifieke aanbevelingen over welke registersleutels en -waarden goed zijn voor uw organisatie. Uw IT-afdeling kan het best beoordelen hoe de voordelen van deze oplossingen kunnen worden afgewogen tegen de nadelen en risico's ervan. De veiligste methode is deze tijdelijke oplossingen via het register helemaal niet toe te passen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de invloed die update 896358 kan hebben op webtoepassingen.

Probleem

Situatie vóór beveiligingsupdate 896358

Situatie na beveiligingsupdate 896358

Artikel in de Microsoft Knowledge Base met meer informatie en oplossingen

Het InfoTech-protocol is geblokkeerd en kan geen toegang krijgen tot externe inhoud

Met het InfoTech-protocol kan externe inhoud worden weergegeven, behalve in Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), waarin deze mogelijkheid is geblokkeerd.

Op alle besturingssystemen is een blokkering geplaatst tegen het gebruik van het InfoTech-protocol om externe inhoud weer te geven.

896054 U kunt externe inhoud niet openen met het InfoTech-protocol na installatie van beveiligingsupdate 896358, beveiligingsupdate 840315 of Windows Server 2003 Service Pack 1

Het gebruik van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help geblokkeerd in externe inhoud

In beveiligingsupdate 890175 is het gebruik van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help in externe inhoud in andere toepassingen dan HTML Help geblokkeerd. Het besturingselement is bijvoorbeeld geblokkeerd in Internet Explorer.

Het ActiveX-besturingselement voor HTML Help is nu ook geblokkeerd in de HTML Help-toepassing.

892675 Bepaalde websites en HTML Help-functies werken niet na installatie van beveiligingsupdate 896358 of beveiligingsupdate 890175

Gebruik van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help om inhoud in een ander frame weer te geven is geblokkeerd

In beveiligingsupdate 890175 is het gebruik van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help in externe inhoud in andere toepassingen dan HTML Help geblokkeerd. Het besturingselement is bijvoorbeeld geblokkeerd in Internet Explorer.

Webtoepassingen die het ActiveX-besturingselement voor HTML Help gebruiken om tussen frames te kunnen navigeren, werken niet goed. De inhoud die in een ander frame moet worden weergegeven, verschijnt in het frame met het ActiveX-besturingselement voor HTML Help.

896905 Na de installatie van beveiligingsupdate 896358 wordt inhoud niet meer weergegeven in een afzonderlijk frame maar in het frame met het ActiveX-besturingselement voor HTML Help

CHM-bestanden kunnen niet worden geopend vanuit Internet Explorer

Geen probleem.

Wanneer u Internet Explorer gebruikt om een CHM-bestand te openen, wordt het onderwerp niet weergegeven.

Als u Internet Explorer hebt gebruikt om een CHM-bestand op te slaan, ondervindt u problemen om het bestand te openen door beveiligingsinstellingen van Bijlagebeheer.

902225 U kunt geen HTML Help-bestanden openen vanuit Internet Explorer nadat u beveiligingsupdate 896358 of Windows Server 2003 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd

Sommige URL-schema's worden genegeerd wanneer u deze gebruikt in de parameters van een HTML Help ActiveX-besturingselement.

Elk schema is toegestaan in parameters voor HTML Help ActiveX-besturingselementen.

Alle schema's behalve de volgende worden door het HTML Help ActiveX-besturingselement genegeerd: file, http, https, ftp, its, ms-its, mk:@msitstore, Hcp.

905215 Sommige URL-schema's worden genegeerd wanneer deze worden gebruikt in de parameters van een HTML Help ActiveX-besturingselement nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd

Problemen met compatibiliteit voorkomen in beveiligingsupdate 896358

Beveiligingsupdate 896358 ondersteunt bepaalde registersleutels en registervermeldingen die u kunt gebruiken om problemen met de compatibiliteit te voorkomen. Ga aan de hand van de volgende vragen na welke wijzigingen u in het register moet maken:

 • Zijn er in uw organisatie toepassingen of scenario's die last hebben van de wijzigingen die in dit artikel worden beschreven?

  • Hoeveel toepassingen hebben last van de wijzigingen? Hoe belangrijk zijn deze toepassingen?

  • Hoe ernstig is de storing die door de wijzigingen wordt veroorzaakt?

  • Kunt u de programma's zodanig aanpassen dat ze de HTML Help-functionaliteit niet hoeven te gebruiken? Kunnen uw gebruikers bijvoorbeeld CHM-bestanden downloaden in plaats van deze vanuit de bestandsshare uit te voeren? Kan een webtoepassing een DHTML-inhoudsopgave gebruiken in plaats van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help?

 • Wat zijn de beveiligingsvereisten en -mogelijkheden in uw organisatie?

  • Wat is belangrijker, de HTML Help-functionaliteit die u gebruikt of zorgen dat uw beveiliging zo krachtig mogelijk is?

  • Overweegt u HTML Help-technologieën te gebruiken voor uw intranet, zoals in de volgende voorbeelden aan de orde komt? Als u dit overweegt, geven dan externe beveiligingsmaatregelen, zoals een bedrijfsfirewall, u voldoende vertrouwen om deze koers te volgen? Vertrouwt u uw gebruikers zodanig dat u zich er geen zorgen over hoeft te maken dat er een systeem in uw organisatie is dat wordt gebruikt om een ander systeem aan te vallen?

Enkele voorbeelden van het werken met beveiligingsupdate 896358

Waarschuwing De veiligste methode is helemaal geen tijdelijke oplossingen via het register toe te passen. Als u dergelijke tijdelijke oplossingen wel moet toepassen, stel deze dan zo voorzichtig mogelijk in. Gebruik bijvoorbeeld de onderstaande methoden:

 • Gebruik in plaats van de registervermelding MaxAllowedZone de vermelding UrlAllowList. Stel UrlAllowList in op zo min mogelijk sites.

 • Als u de registervermelding MaxAllowedZone moet gebruiken, stelt u de waarde niet hoger in dan strikt noodzakelijk. Als u MaxAllowedZone op 3 of hoger instelt, zijn uw systemen kwetsbaarder voor internetaanvallen.

Nadat u het gebruik van HTML Help in uw organisatie hebt geïnventariseerd, loopt u de voorbeelden hieronder na om te zien of deze u kunnen helpen bij het opstellen van een strategie om beveiligingsupdate 896358 in uw organisatie toe te passen.

Een voorbeeld van een voorzichtige benadering

Een voorzichtige benadering kan werken als de volgende uitspraken op uw organisatie van toepassing zijn:

 • Er zijn geen webtoepassingen bekend die HTML Help-technologie gebruiken.

 • De beveiliging zo sterk mogelijk maken is belangrijker dan dat toepassingen en scenario's die HTML Help gebruiken, goed werken.

 • U hebt webtoepassingen die HTML Help-technologie gebruiken, maar de eigenaren van die toepassingen kunnen deze snel aanpassen aan het gebruik van andere technologieën.

 • Van alle toepassingen en scenario's waarvoor HTML Help-technologie nodig is, weet u of kunt u snel achterhalen op welke toepassingsservers en bestandsshares deze zijn geïmplementeerd. Bovendien kunt u voor voldoende beveiliging voor deze toepassingsservers en bestandsshares zorgen.

 • Niemand hoeft CHM-bestanden van externe locaties, zoals bestandsshares, te openen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een voorzichtige methode:

 1. Pas beveiligingsupdate 896358 toe en bekrachtig de beperkingen met een Groepsbeleidobject.

  Standaard geldt dat als u niet een of meer registervermeldingen toepast nadat u beveiligingsupdate 896358 hebt geïnstalleerd, de beveiligingsinstellingen in beveiligingsupdate 896358 zo strikt mogelijk zullen zijn. U kunt echter een groepsbeleidobject gebruiken om te voorkomen dat individuele gebruikers de teugels zelf laten vieren.

  Met het volgende registerbestand maakt u de beveiligingsinstelling in beveiligingsupdate 896358 zo strikt mogelijk:

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  Als u weet dat in uw organisatie geen webtoepassingen worden gebruikt die HTML Help nodig hebben en dat de gebruikers in uw organisatie geen toegang hoeven te hebben tot externe CHM-bestanden, kunt u hier stoppen.

 2. Onderzoek het gebruik door webtoepassingen van HTML Help. Sommige gebruikers kunnen gaan klagen dat een aantal interne webtoepassingen niet meer zo goed functioneren sinds de update is geïnstalleerd. Neem contact op met de eigenaren van deze webtoepassingen en vraag of zij de functies kunnen aanpassen waarvoor HTML Help-technologie vereist is. Als de webtoepassingen het zonder HTML Help-technologie kunnen stellen, kunt u hier stoppen.

 3. Schakel webtoepassingen selectief in. Als u merkt dat sommige webtoepassingen absoluut gebruik moeten kunnen maken van HTML Help-functionaliteit, kunt u de toegang tot de servers met die toepassingen selectief weer inschakelen. In het volgende voorbeeld van een registerbestand worden het ActiveX-besturingselement voor HTML Help en het InfoTech-protocol voor specifieke sites weer ingeschakeld. In dit voorbeeld wordt ook het navigeren tussen frames door het ActiveX-besturingselement voor HTML Help weer ingeschakeld.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"

  Opmerking Gebruikers kunnen wellicht nog steeds niet rechtstreeks CHM-bestanden openen via een koppeling op een webpagina.
  Klik voor meer informatie over dit probleem en voor tijdelijke oplossingen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  902225 U kunt geen HTML Help-bestanden openen vanuit Internet Explorer nadat u beveiligingsupdate 896358 of Windows Server 2003 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd

Een voorbeeld van een minder voorzichtige benadering

Deze benadering werkt goed als het volgende op uw organisatie van toepassing is:

 • U bent bereid bent extra risico te aanvaarden om te vermijden dat beveiligingsupdate 896358 uw toepassingen nadelig beïnvloedt.

 • U kunt niet snel alle specifieke toepassingen en scenario's aanwijzen waarvoor HTML Help-technologie vereist is.

 • U hebt webtoepassingen die HTML Help-technologie gebruiken en die uitermate belangrijk zijn voor uw activiteiten. U kunt deze toepassingen ook niet snel aanpassen aan het gebruik van andere technologieën.

Hieronder volgt een voorbeeld van een minder voorzichtige methode:

 1. Pas beveiligingsupdate 896358 toe en bekrachtig de beperkingen met een Groepsbeleidobject.

  Met het volgende voorbeeld van een registerbestand kunnen alle systemen in uw intranet het ActiveX-besturingselement voor HTML Help bedienen met het InfoTech-protocol. In dit voorbeeld wordt ook het navigeren tussen frames door het ActiveX-besturingselement voor HTML Help weer ingeschakeld.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000001
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000001

  Opmerking Gebruikers kunnen wellicht nog steeds niet rechtstreeks CHM-bestanden openen via een koppeling op een webpagina.
  Klik voor meer informatie over dit probleem en voor tijdelijke oplossingen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  902225 U kunt geen HTML Help-bestanden openen vanuit Internet Explorer nadat u beveiligingsupdate 896358 of Windows Server 2003 Service Pack 1 hebt geïnstalleerd

 2. Onderzoek het gebruik door webtoepassingen van HTML Help. Stel vast voor welke webtoepassingen HTML Help-technologie vereist is. Neem contact op met de eigenaren van deze webtoepassingen en vraag of zij de functies kunnen aanpassen waarvoor HTML Help-technologie vereist is.

 3. Stel HTML Help-instellingen in op basis van uw onderzoek. Als uit uw onderzoek blijkt dat de webtoepassingen geen gebruik meer hoeven te maken van HTML Help-technologie, kunt u het volgende registerbestand implementeren om het maximum aantal beperkingen in te stellen dat wordt ondersteund door beveiligingsupdate 896358:

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  Als blijkt dat sommige webtoepassingen HTML Help-functionaliteit moeten gebruiken, kunt u de systemen beperken die deze technologie kunnen gebruiken. In het volgende voorbeeld van een registerbestand wordt het gebruik van het ActiveX-besturingselement voor HTML Help en het InfoTech-protocol voor specifieke sites beperkt. In dit voorbeeld van een registerbestand kan het ActiveX-besturingselement voor HTML Help nog steeds van frame naar frame navigeren.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;"
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;file://\\wingtiptoys\help\helpfiles"

Registervermeldingen

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de HTML Help-registervermeldingen die in dit artikel worden besproken. Verder wordt het artikel in de Microsoft Knowledge Base vermeld waar u meer informatie kunt vinden.

Waarde

Microsoft Knowledge Base-artikel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\MaxAllowedZone

892675 Bepaalde websites en HTML Help-functies werken niet na installatie van beveiligingsupdate 896358 of beveiligingsupdate 890175

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\UrlAllowList

892675 Bepaalde websites en HTML Help-functies werken niet na installatie van beveiligingsupdate 896358 of beveiligingsupdate 890175

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\EnableFrameNavigationInSafeMode

896905 Na de installatie van beveiligingsupdate 896358 wordt inhoud niet meer weergegeven in een afzonderlijk frame maar in het frame met het ActiveX-besturingselement voor HTML Help

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone

896054 U kunt externe inhoud niet openen met het InfoTech-protocol na installatie van beveiligingsupdate 896358, beveiligingsupdate 840315 of Windows Server 2003 Service Pack 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\UrlAllowList

896054 U kunt externe inhoud niet openen met het InfoTech-protocol na installatie van beveiligingsupdate 896358, beveiligingsupdate 840315 of Windows Server 2003 Service Pack 1

Internet Explorer beveiligingszones

Voor meer informatie over het gebruiken van beveiligingszones in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

174360 Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer

Groepsbeleid

Op de volgende Microsoft-websites vindt u meer informatie over Groepsbeleid:

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Op computers met een x64-versie van Microsoft Windows moet u de instructies voor het wijzigen van het register in de sectie 'Oplossing' wellicht aanpassen. Misschien moet u een ander deel van het register wijzigen, afhankelijk van de vraag of u de 32-bits of de 64-bits functionaliteit wilt aanpassen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

896459 Registerwijzigingen bij x64-versies van Windows Server 2003 en Windows XP Professional x64 Edition

De fabrikant van uw hardware biedt technische ondersteuning en assistentie voor x64-versies van Microsoft Windows. De fabrikant is hier verantwoordelijk voor omdat een x64-versie van Windows bij de hardware is meegeleverd. Mogelijk heeft de fabrikant de geïnstalleerde Windows-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw x64-versie van Windows. Mogelijk moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over de x64-editie van Microsoft Windows XP Professional gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/help/windows-xpVoor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×