Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Deze update lost een beveiligingsprobleem in Microsoft Windows. Een beveiligingslek in hoe Groepsbeleid ontvangt en de verbindingsgegevens wordt toegepast wanneer een systeem deel uitmaakt van een domein verbinding met een domeincontroller maakt. Een aanvaller die dit beveiligingslek weet te misbruiken, kan volledige controle krijgen over het systeem krijgen. Een aanvaller kan vervolgens programma's installeren, kan bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens, of nieuwe accounts met volledige gebruikersrechten kan maken. Gebruikers met accounts waarvoor minder gebruikersrechten op het systeem zijn ingesteld, is mogelijk minder risico dan gebruikers die met beheerdersrechten werken.

Inleiding

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS15-011 uitgebracht. Voor meer informatie over dit beveiligingsbulletin:

Het verkrijgen van hulp en ondersteuning voor deze beveiligingsupdate

Hulp bij het installeren van updates:
Ondersteuning voor Microsoft Update

Beveiligingsoplossingen voor IT-professionals:
TechNet Security-oplossingen en ondersteuning

Uw Windows-computer beveiligen tegen virussen en malware:
Oplossing van virus en Security Center

Lokale ondersteuning afhankelijk van uw land:
Internationale ondersteuning

Meer informatie

Opmerking Deze beveiligingsupdate bevat enkele bestanden in de security update 3031432. Raadpleeg Knowledge Base-artikel 3031432 voor meer informatie. Dit geldt ook voor bekende problemen.


Onderliggende pakketgedrag

Klanten die deze beveiligingsupdate installeren, kunnen een bekend probleem ondervinden waarbij fout 1108 gegenereerd wordt in het beveiligingslogboek in plaats van de gebruikelijke controlegebeurtenis 4688. Om dit probleem op te lossen, moet de update 3004375 worden geïnstalleerd met deze update (update 3000483).

Opmerking Dit probleem is voor het eerst aangetroffen in beveiligingsupdate 3023266 (MS15-001).

Voor klanten met Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012

Update 3004375 is geïnstalleerd op Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012, samen met de update 3000483.

Voor klanten met Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) en Microsoft-catalogus

Update 3004375 wordt automatisch en transparant geïnstalleerd samen met beveiligingsupdate 3000483. Update 3004375 wordt afzonderlijk weergegeven in de lijst met geïnstalleerde updates wanneer dit wordt weergegeven in het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Beide pakketten samen wilt installeren, moet slechts één keer opnieuw opstarten.

Voor klanten in Download Center

Om het bekende probleem op te lossen als u download en installeer deze update voor Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2012 vanaf het Microsoft Download Center, moet u zowel update 3000483 selecteren en bijwerken van 3004375. U moet installeren van deze updates het bekende probleem.

Instellingen voor Groepsbeleid

Deze update moet de volgende stappen moeten worden uitgevoerd ter bescherming tegen het beveiligingslek dat wordt beschreven in het bulletin (MS15-011). Schakel deze functionaliteit in door een systeembeheerder moet de volgende Groepsbeleid-instellingen naast het installeren van beveiligingsupdate 3000483 van toepassing.


De service Groepsbeleid op Windows gebaseerde computers deel uitmaakt van een domein, probeert automatisch downloaden van bijgewerkte beveiligingsbeleid van Universal Naming Convention (UNC)-paden die met beginnen \\ < domein > \SYSVOL. Alle scripts die zijn geconfigureerd voor uitvoering in de desbetreffende groepsbeleidobjecten (GPO's) wordt uitgevoerd. Deze worden meestal opgeslagen in UNC-paden die worden met \\ < domein > \NETLOGON.

Wanneer toepassingen i/o-verzoeken die Uniform Naming Convention (UNC)-paden bevatten, worden deze aanvragen aan de Multiple UNC Provider (MUP) doorgegeven. De MUP selecteert een UNC-provider voor het verwerken van het i/o-verzoek en stuurt de aanvraag door naar de geselecteerde UNC-provider. De geselecteerde UNC-provider verwerkt de aanvraag en stuurt de resultaten terug naar de toepassing die de aanvraag afgegeven.

Als een kwaadwillende partij kan vervalsen, met knoeien of communicatie tussen de UNC-provider en de doelserver omleiden, de schadelijke partij mogelijk tot gevolg hebben dat het groepsbeleid voor het uitvoeren van programma's of scripts met slechte bedoelingen in plaats van of in aanvulling op scripts die zijn geselecteerd door systeembeheerders.

Microsoft kondigt de beschikbaarheid van UNC-Hardstalen Access, een nieuwe functie in het Windows-platform. Verbetert de bescherming en verwerking van gegevens wanneer Windows gebaseerde computers toegang krijgen tot de UNC-paden om beperkende maatregelen tegen deze en gerelateerde aanvallen, deze functie.

Als de MUP een i/o-aanvraag ontvangt voor een UNC-pad dat is geconfigureerd voor UNC-Hardstalen toegang nodig hebben, worden alleen UNC-providers die ondersteuning bieden voor de beveiligingseigenschappen die vereist, afhankelijk van de configuratie van de UNC-Hardstalen toegang zijn beschouwd als MUP.

Dit Microsoft Knowledge Base-artikel informeert systeembeheerders over deze nieuwe functionaliteit en hoe deze kan worden toegepast ter bescherming van Windows-systemen.

Toegang via Groepsbeleid configureren UNC Hardstalen

De UNC-Hardstalen functie kan specifieke servers of om te worden "label" deelt met aanvullende informatie in kennis te stellen van de MUP en UNC-aanbieders van beveiligingsvereisten dan de standaardinstellingen van de UNC-provider. In het bijzonder worden de volgende drie eigenschappen ondersteund:

 • RequireMutualAuthentication = < 0 | 1 > : wanneer deze eigenschap is ingesteld op 1, de geselecteerde UNC-provider is vereist dat de identiteit van de externe server (in aanvulling op de server verificatie van de identiteit van de client) in de UNC-provider kan worden geverifieerd om spoofing-aanvallen blokkeren.

 • RequireIntegrity = < 0 | 1 > : wanneer deze eigenschap is ingesteld op 1, MUP en de geselecteerde UNC-provider integriteit gebruiken moet controles in volgorde detecteren wanneer derden manipuleren aanvragen of reacties onderweg tussen de client en server te blokkeren van beveiligingsactiviteiten aanvallen.

 • RequirePrivacy = < 0 | 1 > : wanneer deze eigenschap is ingesteld op 1, MUP en de geselecteerde UNC-provider een vorm van codering op zodanige wijze dat ze gevoelige informatie die is opgenomen in de mededeling niet zien wanneer derden communicatie tussen de client en de server ziet, moet gebruiken.

Voor UNC-Hardstalen toegang via Groepsbeleid, volg deze stappen:

 1. Open de Console Groepsbeleidsbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop in het forest en domein met het groepsbeleidsobject (GPO) dat u wilt maken of bewerken, dubbelklikt u op Groepsbeleidsobjecten.

  Forest-naam/domeinen/< domeinnaam >

 3. (Optioneel) Klik met de rechtermuisknop op Groepsbeleidsobjectenen klik vervolgens op Nieuw.

 4. Typ de gewenste naam voor het nieuwe Groepsbeleidobject.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste groepsbeleidsobject en klik vervolgens op bewerken.

 6. Ga naar het volgende beleidspad in de console Group Policy Object Editor:

  Computer Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Netwerk/Netwerkverbindingen Provider

 7. Klik met de rechtermuisknop op de UNC-paden Hardstalen instelling en klik vervolgens op bewerken.

 8. Selecteer de optie ingeschakeld .

 9. Schuif naar beneden in het deelvenster Opties en klik vervolgens op weergeven.

 10. Een of meer configuratie-items toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Typ het UNC-pad dat u wilt configureren in de kolom Naam . Het UNC-pad kan worden opgegeven in een van de volgende formulieren:

   • \\ < Server > \ < delen > -de configuratie-item is van toepassing op de share met de opgegeven naam op de opgegeven server.

   • \\ * \ < Delen > -de configuratie-item is van toepassing op de share met de opgegeven naam op elke server.

   • \\ < server > \ * -de configuratievermelding van toepassing is op een share op de opgegeven server.

   • \\ < Server > - het zelfde als \\ < Server > \ *

   Opmerking Een specifieke server of share-naam moet worden opgegeven. Paden, zoals alle jokertekens \\ * en \\ * \ * worden niet ondersteund.

  2. Typ in de kolom waarde de naam van de eigenschap te configureren (Typ bijvoorbeeld RequireMutualAuthentication, RequireIntegrityof RequirePrivacy) gevolgd door een gelijkteken (=) en het getal 0 of 1.

   Opmerking Meerdere eigenschappen kunnen worden toegewezen voor één UNC-pad van elkaar te scheiden "< eigenschap > = < waarde >" paar met behulp van een komma (,).

 11. Klik tweemaal op OK en sluit de groepsbeleidsobject-editor.

 12. Als u een nieuw groepsbeleidsobject eerder hebt gemaakt, het Groepsbeleidobject ook koppelen aan een of meer domeinen. U doet dit door met de rechtermuisknop op het gewenste domein, klikt u op een bestaande GPO koppelen, selecteer het nieuwe groepsbeleidsobject en klik op OK.

 13. Test de nieuwe of bijgewerkte GPO, zich aanmelden bij een computer waarop het groepsbeleidsobject van toepassing is en voer de volgende opdracht:

  gpupdate/force
  Elke configuratie fouten worden gerapporteerd in het volgende pad in Logboeken:

  Gebeurtenis Viewer\Applications- en Logs\Microsoft\Windows\NetworkProvider\Operational Services

Voorbeelden van geavanceerde configuratie

Wanneer meer dan een configuratie met één post van toepassing is op een I/O naar een UNC-pad (bijvoorbeeld door het gebruik van jokertekens posten), eigenschappen van de meest specifieke UNC-pad Request voorrang.

Neem bijvoorbeeld een systeem met de volgende UNC-Hardstalen toegang tot configuratie via Groepsbeleid worden toegepast:

De naam

Waarde

\\fileshare.contoso.com\*

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\fileshare.contoso.com\public

RequireIntegrity=0

\\fileshare.contoso.com\secret

RequirePrivacy=1


In dit scenario wordt de eigenschappen die zijn opgegeven voor de \\fileshare.contoso.com\* ook van toepassing op de share "geheim". De eigenschap RequireIntegrity op de share "publiek" zou echter de configuratie van de RequireIntegrity voor \\fileshare.contoso.com\* overschrijven. De effectieve configuratie UNC-Hardening voor shares op fileshare.contoso.com met de openbare en particuliere geheim zou dus als volgt:

UNC-pad

Effectieve Hardening UNC-configuratie

\\fileshare.contoso.com\public

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=0

\\fileshare.contoso.com\private

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\fileshare.contoso.com\secret

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1, RequirePrivacy=1

Server Message Block (SMB)-implementatie

Wederzijdse verificatie

SMB geen wederzijdse verificatie zelf uitgevoerd. In plaats daarvan delegeert het overeengekomen Security Support Provider die wordt ondersteund door Windows en de externe server de taak. Als u de Security Support Provider geeft aan dat de wederzijdse verificatie tussen de client en de server niet is gelukt, de SMB-Client toegang tot het pad op de server die zijn geconfigureerd voor wederzijdse verificatie vereist is niet toegestaan.

Opmerking Wederzijdse verificatie in een standaardinstallatie van Windows is alleen beschikbaar als de referenties voor Active Directory-domein via Kerberos-verificatie worden gebruikt. Wederzijdse verificatie biedt geen ondersteuning voor NTLM-verificatie. Starten in Windows 7 en Windows Server 2008 R2, kunnen klanten SSP's van derden die worden geïntegreerd met de NegoEx in plaats van NTLM of Kerberos-verificatie installeren.

Integriteit

SMB zorgt voor integriteit wanneer dit vereist is door het ondertekenen van SMB inschakelen voor i/o-aanvragen voor paden die zijn geconfigureerd met behulp van RequireIntegrity = 1. Instelling RequireIntegrity = 0 op het pad worden geen SMB-ondertekening uitschakelen als de SMB-client of de SMB-server RequireSecuritySignatures configuratie-instelling is ingeschakeld.

Opmerking SMB-v1-verbindingen bieden geen ondersteuning voor het inschakelen van SMB op een basis per aanvraag. Als de SMB-Client al een open verbinding met een SMB-v1 server met geopende bestanden waarvoor geen SMB-ondertekening is vereist, worden de client geen toegang tot alle shares op de server waarvoor RequireIntegrity is ingesteld op 1 totdat alle ingangen naar bestanden op dezelfde server zijn gesloten. Daarom is raadzaam alle servers die geen SMB v2 of een latere versie (bijvoorbeeld Windows Server 2003 R2 en eerdere versies) ondersteunen de SMB-beveiligingshandtekeningen altijd vereist als de eerder genoemde server wordt verwacht voor het hosten van aandelen voor welke clients RequireIntegrity hebben = 1 is geconfigureerd. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het configureren van SMB-ondertekening op de SMB-server:

Overzicht van Server Message Block ondertekenen

Privacy

SMB wordt gecontroleerd of van de persoonlijke levenssfeer, wanneer dit vereist is door de SMB-codering inschakelen voor i/o-aanvragen voor paden die zijn geconfigureerd met behulp van RequirePrivacy = 1. Instelling RequirePrivacy = 0 op het pad niet SMB-codering bij de sharetoegang uitschakelen als de SMB-server is geconfigureerd voor de SMB-codering is vereist voor het aandeel.

Opmerking SMB-codering wordt ondersteund door de SMB-client alleen op Windows 8, Windows Server 2012 en latere versies, en dan alleen wanneer de communicatie met een SMB-codering kunnen servers (zoals Windows 8, Windows Server 2012 en latere versies). Als u RequirePrivacy = 1 op clients geen SMB-codering ondersteunen of UNC-paden die worden gehost op servers die geen SMB-codering ondersteunen, hebt u een configuratie waarin de SMB-client geen toegang tot het opgegeven pad kan worden.

Minimaal aanbevolen configuratie voor computers die deel uitmaakt van een domein

Het is raadzaam dat alle shares NETLOGON en SYSVOL worden geconfigureerd dat wederzijdse verificatie en integriteit te helpen veilig Groepsbeleid tegen spoofing en manipulatie van aanvallen die kunnen worden gebruikt om te bereiken tot uitvoering van externe code.

Harde UNC-paden

De naam

Waarde

\\*\NETLOGON

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

\\*\SYSVOL

RequireMutualAuthentication=1, RequireIntegrity=1

Toepasselijkheid van computers die deel uitmaakt van een domein

Met deze update wordt aangeboden via Windows Update alleen op computers met een domein behoren. DLC en WSUS-klanten wordt aangeraden deze update alleen op computers met een domein behoren.

Windows Server 2003 SP2

Wij vastgesteld dat het implementeren van deze wijzigingen in Windows Server 2003 SP2 moet dergelijke wijzigingen volledig architectuurontwerp dit zou het systeem instabiel en leiden tot compatibiliteitsproblemen met toepassingen. Wij raden aan dat klanten die bewust upgraden naar onze nieuwste besturingssystemen gelijke tred houden met de bedreigingen en robuust, modern besturingssysteem bescherming in aanmerking komen.


Windows Vista (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Namen van de Security update

Voor alle ondersteunde 32-bits edities van Windows Vista:
Windows6.0-KB3000483-x86.msu

Voor alle ondersteunde edities van Windows Vista op basis van x64:
Windows6.0-KB3000483-x64.msu

Vereisten

U moet de hotfix 2272153 installeert. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2272153 duurt het vier minuten voor een computer waarop Windows Vista of Windows Server 2008 als een Microsoft Office 2003-document opent vanaf een netwerkshare

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, klikt u op Configuratieschermen klik vervolgens op beveiliging. Onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows Server 2008 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Namen van de Security update

Voor alle ondersteunde 32-bits edities van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3000483-x86.msu

Voor alle ondersteunde edities van Windows Server 2008 op basis van x64:
Windows6.0-KB3000483-x64.msu

Voor alle ondersteunde Itanium-gebaseerde editie van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3000483-ia64.msu

Vereisten

U moet de hotfix 2272153 installeert. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2272153 duurt het vier minuten voor een computer waarop Windows Vista of Windows Server 2008 als een Microsoft Office 2003-document opent vanaf een netwerkshare

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

U moet het systeem opnieuw opstarten nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast.

Informatie over verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, klikt u op Configuratieschermen klik vervolgens op beveiliging. Onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows 7 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Security update-bestandsnaam

Voor alle ondersteunde 32-bits edities van Windows 7:
Windows6.1-KB3000483-x86.msu

Voor alle ondersteunde edities van Windows 7 op basis van x64:
Windows6.1-KB3000483-x64.msu

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

Wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, gebruikt u de schakeloptie/Uninstall setup. Of klik op Configuratiescherm, klik op systeem en beveiliging, vervolgens klikt u onder Windows Updateop Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows Server 2008 R2 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Security update-bestandsnaam

Voor alle ondersteunde edities van Windows Server 2008 R2 op basis van x64:
Windows6.1-KB3000483-x64.msu

Voor alle ondersteunde Itanium-gebaseerde editie van Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3000483-ia64.msu

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

Wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, gebruikt u de schakeloptie/Uninstall setup. Of klik op Configuratiescherm, klik op systeem en beveiliging, vervolgens klikt u onder Windows Updateop Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows 8 en Windows 8.1 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Security update-bestandsnaam

Voor alle ondersteunde 32-bits edities van Windows 8:
Windows8-RT-KB3000483-x86.msu

Voor alle ondersteunde edities van Windows 8 op basis van x64:
Windows8-RT-KB3000483-x64.msu

Voor alle ondersteunde 32-bits edities van Windows 8.1:
Windows8.1-KB3000483-x86.msu

Voor alle ondersteunde edities van Windows 8.1 op basis van x64:
Windows8.1-KB3000483-x64.msu

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

Wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, gebruikt u de schakeloptie/Uninstall setup. Of klik op Configuratiescherm, klik op systeem en beveiliging, vervolgens klikt u onder Windows Updateop Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Security update-bestandsnaam

Voor alle ondersteunde edities van Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3000483-x64.msu

Voor alle ondersteunde versies van Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3000483-x64.msu

Schakelopties voor de installatie

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Opnieuw opstarten

Ja, u moet het systeem opnieuw opstarten nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast.

Informatie over verwijderen

Wilt verwijderen van een update die door WUSA is geïnstalleerd, gebruikt u de schakeloptie/Uninstall setup. Of klik op Configuratiescherm, klik op systeem en beveiliging, vervolgens klikt u onder Windows Updateop Geïnstalleerde updates weergevenen selecteren in de lijst met updates.

Bestandsinformatie

Zie de sectie Bestandsgegevens .

Verificatie van registersleutel

Opmerking Een registersleutel bestaat niet voor het valideren van de aanwezigheid van deze update.

Windows RT en Windows RT 8.1 (alle edities)Tabel

De volgende tabel bevat informatie over de beveiligingsupdate voor deze software.

Implementatie

Deze updates zijn alleen beschikbaar via Windows Update .

Opnieuw opstarten

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, moet u het systeem opnieuw opstarten.

Informatie over verwijderen

Klik op Configuratiescherm, klik op systeem en beveiliging, Windows Update, klikt u op en vervolgens onder Zie ook, klikt u op Geïnstalleerde updatesen selecteren in de lijst met updates.

Informatie over bestanden

Zie de sectie Bestandsgegevens .


Meer informatie

Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

 • Nadat u deze beveiligingsupdate installeert en configureert u het beleid voor de beveiliging op een computer waarop Windows Vista of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, wordt een foutbericht weergegeven dat lijkt op het volgende in het systeemlogboek:  Gebeurtenis-ID: 1058
  Meld naam: systeem
  Bron: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Niveau: fout
  Gebruiker: systeem
  Beschrijving:
  De verwerking van Groepsbeleid is mislukt. Windows heeft geprobeerd om het bestand te lezen \\ \SysVol\ < corp.domain.com > < corp.domain.com\Policies > \ {< PolicyGUID >} \gpt.ini van een domeincontroller en niet is gelukt. Instellingen voor Groepsbeleid kunnen niet worden toegepast totdat deze gebeurtenis is opgelost. Dit probleem kan tijdelijk zijn en kan worden veroorzaakt door een of meer van de volgende opties:
  een) naam resolutie/netwerkverbinding met de huidige domeincontroller.
  b) file Replication Service latentie (een bestand dat is gemaakt op een andere domeincontroller niet is gerepliceerd naar de huidige domeincontroller).
  c) de Distributed File System (DFS)-client is uitgeschakeld.

  U ziet het volgende EventData weergegeven op het tabblad Details :


  Foutcode 5
  ErrorDescription toegang is geweigerd.  Fouten de volgende strekking worden weergegeven in het Microsoft-Windows-GroupPolicy/operationele logboek:  Gebeurtenis-ID: 7017
  Logboeknaam: Microsoft-Windows-GroupPolicy/operationele
  Bron: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Niveau: fout
  Gebruiker: systeem
  Details:
  De systeemaanroepen voor toegang tot het opgegeven bestand is voltooid.
  \\<corp.domain.com>\SysVol\<corp.domain.com\Policies>\{<PolicyGUID>}\gpt.ini
  De oproep is mislukt na 140 milliseconden


  Gebeurtenis-ID: 7000
  Logboeknaam: Microsoft-Windows-GroupPolicy/operationele
  Bron: Microsoft-Windows-GroupPolicy
  Niveau: fout
  Gebruiker: systeem
  Details:
  Verwerking van computer opstarten is mislukt voor CORP\ < servernaam$ > in 2 seconden


  Dit probleem oplossen door de volgende update te installeren op Windows Vista- en Windows Server 2008 gebaseerde computers.

  2272153 duurt het vier minuten voor een computer waarop Windows Vista of Windows Server 2008 als een Microsoft Office 2003-document opent vanaf een netwerkshare

Bestandsinformatie

De Engelse (Verenigde Staten) versie van deze software-update installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd en met uw huidige bias van de zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.

 • De bestanden die gelden voor een specifiek product, specifieke mijlpaal (SPn) en servicestructuur (LDR, GDR) kunnen controleren of het bestand zoals aangegeven in de volgende tabel worden geïdentificeerd:

  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die algemeen worden vrijgegeven om wijdverbreide kritieke problemen aan te pakken. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes die op grote schaal beschikbaar gestelde oplossingen aanvullen.

Opmerking De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd, worden niet weergegeven.

Voor alle ondersteunde versies van Windows Vista en Windows Server 2008 op basis van x86

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:04

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

01:31

x86

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

78,848

09-Jan-2015

00:17

x86

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

78,848

09-Jan-2015

00:12

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:45

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:34

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:06

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:38

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32.768

09-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:18

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:43

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:27

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:27

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:28

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:56

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

01:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:09

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:06

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:10

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:09

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32.768

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:05

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:53

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:57

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:55

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

578,560

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

579,072

09-Jan-2015

01:31

x86

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,043

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,705

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,045

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

02:10

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,087

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,917

09-Jan-2015

03:24

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,309

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,991

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,780

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,861

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,029

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,911

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,948

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,666

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,731

09-Jan-2015

03:23

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,920

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

04:42

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,043

09-Jan-2015

04:06

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,705

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,045

09-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

01:36

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,087

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,917

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,309

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,991

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,780

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,861

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,029

09-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,911

09-Jan-2015

02:57

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,948

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,666

09-Jan-2015

03:03

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,731

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,920

09-Jan-2015

03:26

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:17

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:17

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14.848

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,824

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.800

09-Jan-2015

02:10

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13.312

09-Jan-2015

03:24

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

16.384

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9.728

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14.848

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,824

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.800

09-Jan-2015

03:23

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,824

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7.680

09-Jan-2015

04:42

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

8192

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14.848

09-Jan-2015

04:05

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,824

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.800

09-Jan-2015

01:36

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13.312

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

16.384

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9.728

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14.848

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,824

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

02:59

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

02:57

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

03:03

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.800

09-Jan-2015

03:58

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,824

09-Jan-2015

03:26

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7.680

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

8192

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys

6.0.6002.19279

82,880

09-Jan-2015

02:09

x86

Mup.sys

6.0.6002.23588

83,384

09-Jan-2015

01:39

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19279

3,604,408

09-Jan-2015

02:09

Niet van toepassing

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

3,552,184

09-Jan-2015

02:09

Niet van toepassing

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23588

3,607,992

09-Jan-2015

01:39

Niet van toepassing

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

3,556,280

09-Jan-2015

01:39

Niet van toepassing

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

225,792

09-Jan-2015

00:17

x86

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

226,816

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

217,088

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

217,088

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

81,408

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

82,432

09-Jan-2015

00:13

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

107,008

09-Jan-2015

00:17

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

107,520

09-Jan-2015

00:13

x86

Smss.exe

6.0.6002.19279

64.000

09-Jan-2015

00:18

x86

Smss.exe

6.0.6002.23588

64,512

09-Jan-2015

00:13

x86

Voor alle ondersteunde versies van Windows Vista en Windows Server 2008 op basis van x64

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

85,504

09-Jan-2015

01:41

x64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

85,504

09-Jan-2015

01:32

x64

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

101,376

09-Jan-2015

00:28

x64

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

101,376

09-Jan-2015

00:39

x64

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

39,936

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:10

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:09

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44.544

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,592

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:53

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53,760

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

01:42

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

01:42

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,520

09-Jan-2015

01:43

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

51,712

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,008

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:10

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:07

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:07

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

37,376

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:58

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

50,688

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

52,224

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

26,112

09-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

04:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

24,064

09-Jan-2015

04:45

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,592

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

46,080

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44,032

09-Jan-2015

02:56

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

48.640

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:24

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:24

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:05

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

50.176

09-Jan-2015

04:06

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

51,712

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:47

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,664

09-Jan-2015

04:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:45

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47.616

09-Jan-2015

02:45

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47.616

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:26

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,568

09-Jan-2015

04:27

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

02:45

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

02:53

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,568

09-Jan-2015

02:53

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:23

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

41.984

09-Jan-2015

04:24

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

44.544

09-Jan-2015

04:18

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:10

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

47.616

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

17,920

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:35

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

18,432

09-Jan-2015

03:36

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:24

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

39,936

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:28

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:27

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44.544

09-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:28

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,592

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:28

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:27

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53,760

09-Jan-2015

04:28

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

01:33

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

01:33

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,520

09-Jan-2015

01:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:42

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:41

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

51,712

09-Jan-2015

04:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,008

09-Jan-2015

04:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

04:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

03:31

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

37,376

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:36

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

04:37

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

50,688

09-Jan-2015

04:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:24

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:23

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

52,224

09-Jan-2015

04:25

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

05:04

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:04

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

26,112

09-Jan-2015

05:05

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

05:29

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:28

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

24,064

09-Jan-2015

05:29

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

05:07

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:06

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,592

09-Jan-2015

05:08

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

46,080

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

05:05

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:04

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44,032

09-Jan-2015

05:05

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

05:08

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:07

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

48.640

09-Jan-2015

05:09

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:24

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:24

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

50.176

09-Jan-2015

03:25

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:28

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:27

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

51,712

09-Jan-2015

03:28

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,664

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

05:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

05:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47.616

09-Jan-2015

05:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:37

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47.616

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,568

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:27

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:26

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

03:28

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,568

09-Jan-2015

03:23

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

41.984

09-Jan-2015

04:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

44.544

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

47.616

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

17,920

09-Jan-2015

04:22

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

18,432

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

84,480

09-Jan-2015

01:41

x64

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

721,920

09-Jan-2015

01:41

x64

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

84,480

09-Jan-2015

01:32

x64

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

721,920

09-Jan-2015

01:32

x64

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,043

09-Jan-2015

02:56

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,705

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,045

09-Jan-2015

02:59

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

01:46

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,087

09-Jan-2015

04:27

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,917

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,309

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,991

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

04:48

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,780

09-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,861

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,029

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,911

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,948

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,666

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,731

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,920

09-Jan-2015

04:23

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,043

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,705

09-Jan-2015

04:35

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,045

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

01:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,087

09-Jan-2015

04:48

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,917

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,309

09-Jan-2015

04:46

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,991

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

05:09

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

05:32

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,780

09-Jan-2015

05:10

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,861

09-Jan-2015

05:13

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,029

09-Jan-2015

03:25

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,911

09-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,948

09-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,666

09-Jan-2015

05:35

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,731

09-Jan-2015

03:28

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,920

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

04:26

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:17

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:17

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

02:56

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13.312

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14.848

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:59

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.288

09-Jan-2015

01:46

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:27

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.800

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15.872

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

8,704

09-Jan-2015

04:48

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14,336

09-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13.312

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,824

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13,824

09-Jan-2015

04:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.288

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

13.312

09-Jan-2015

04:23

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,168

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7.680

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13.312

09-Jan-2015

04:35

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14.848

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.288

09-Jan-2015

01:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:48

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.800

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:46

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15.872

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

05:09

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

8,704

09-Jan-2015

05:32

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14,336

09-Jan-2015

05:10

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13.312

09-Jan-2015

05:13

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

03:25

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,824

09-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13,824

09-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

05:35

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.288

09-Jan-2015

03:28

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

13.312

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,168

09-Jan-2015

04:26

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7.680

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Mup.sys

6.0.6002.19279

97,208

09-Jan-2015

01:50

x64

Mup.sys

6.0.6002.23588

97,728

09-Jan-2015

01:40

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

4,692,416

09-Jan-2015

01:50

x64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

4,662,200

09-Jan-2015

01:40

x64

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

288.768

09-Jan-2015

00:28

x64

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

290,304

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

278,016

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

278,528

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

109,056

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

110,080

09-Jan-2015

00:39

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

136,192

09-Jan-2015

00:28

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

137,216

09-Jan-2015

00:39

x64

Smss.exe

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

00:29

x64

Smss.exe

6.0.6002.23588

75,776

09-Jan-2015

00:40

x64

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

49,152

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:45

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:34

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:06

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:37

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:38

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

45,056

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32.768

09-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:14

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:18

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:16

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:43

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:42

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

61,440

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

04:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

57,344

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

49,152

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:50

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:59

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:27

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:27

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:28

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:56

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

01:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:50

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:51

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:09

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:06

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

45,056

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:10

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:09

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32.768

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:04

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:05

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:54

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:53

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:55

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:51

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

02:52

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

61,440

09-Jan-2015

03:45

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:57

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

02:58

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

02:48

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:52

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:53

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:54

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:55

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

57,344

09-Jan-2015

04:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Csrsrv.dll

6.0.6002.19279

145,408

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Csrsrv.dll

6.0.6002.23588

148,480

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Dfsc.sys

6.0.6002.19279

247,808

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Dfsc.sys

6.0.6002.23588

247,296

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:43

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

01:23

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

01:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

43,520

09-Jan-2015

01:24

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

54,272

09-Jan-2015

03:42

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

26,112

09-Jan-2015

04:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

24,064

09-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

17,920

09-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2048

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

18,432

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

01:00

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

00:59

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

43,520

09-Jan-2015

01:01

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

04:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

54,272

09-Jan-2015

04:41

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:34

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:34

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

26,112

09-Jan-2015

04:35

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

04:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

24,064

09-Jan-2015

04:17

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:57

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

17,920

09-Jan-2015

03:58

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2048

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

18,432

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

155,136

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Gpsvc.dll

6.0.6002.19279

1,282,560

09-Jan-2015

01:21

IA-64

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

155,136

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Gpsvc.dll

6.0.6002.23588

1,286,144

09-Jan-2015

00:58

IA-64

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

03:41

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

01:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

02:59

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

03:36

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,057

09-Jan-2015

04:36

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

09-Jan-2015

00:58

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,117

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,526

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,928

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,536

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,479

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:16

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:15

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

14.848

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

12.288

09-Jan-2015

01:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

15,360

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

9,216

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

8,704

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7,168

09-Jan-2015

02:59

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.19279

7.680

09-Jan-2015

03:36

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

14.848

09-Jan-2015

04:35

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

12.288

09-Jan-2015

00:58

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

15,360

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

9,216

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

8,704

09-Jan-2015

04:15

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7,168

09-Jan-2015

03:56

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.0.6002.23588

7.680

09-Jan-2015

03:37

Niet van toepassing

Mup.sys

6.0.6002.19279

201,664

09-Jan-2015

01:35

IA-64

Mup.sys

6.0.6002.23588

202,168

09-Jan-2015

01:06

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19279

9,476,544

09-Jan-2015

01:35

IA-64

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23588

9,462,712

09-Jan-2015

01:06

IA-64

Rdbss.sys

6.0.6002.19279

679,936

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Rdbss.sys

6.0.6002.23588

683,008

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.19279

669,184

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.23588

670,208

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.19279

270,336

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.23588

272,384

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.19279

323,072

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.23588

325,632

09-Jan-2015

00:11

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.19279

159,232

09-Jan-2015

00:13

IA-64

Smss.exe

6.0.6002.23588

159,232

09-Jan-2015

00:12

IA-64

Gpapi.dll

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

02:04

x86

Gpapi.dll

6.0.6002.23588

75,264

09-Jan-2015

01:31

x86

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

02:35

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:34

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

02:36

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4.096

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

02:05

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

53.248

09-Jan-2015

02:06

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

4,608

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:48

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

65.536

09-Jan-2015

03:49

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

36,864

09-Jan-2015

04:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.584

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:11

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

32.768

09-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

04:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

04:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.19279

3.072

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.19279

2.560

09-Jan-2015

03:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.19279

28,672

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:02

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:01

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:03

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4.096

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

01:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

53.248

09-Jan-2015

01:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

4,608

09-Jan-2015

04:07

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:06

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

65.536

09-Jan-2015

04:08

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

36,864

09-Jan-2015

03:40

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.584

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

02:46

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

32.768

09-Jan-2015

02:47

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

04:29

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

04:30

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.0.6002.23588

3.072

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpscript.exe.mui

6.0.6002.23588

2.560

09-Jan-2015

03:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.0.6002.23588

28,672

09-Jan-2015

03:18

Niet van toepassing


 • De bestanden die gelden voor een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (LDR, GDR) kunnen worden geïdentificeerd door het nummer van de bestandsversie zoals aangegeven in de volgende tabel:

  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die algemeen worden vrijgegeven om wijdverbreide kritieke problemen aan te pakken. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes die op grote schaal beschikbaar gestelde oplossingen aanvullen.

Opmerking De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd, worden niet weergegeven.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Appid-ppdlic.xrm-ms

Niet van toepassing

3,013

07-Jan-2015

03:23

Niet van toepassing

Appid.sys

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

00:45

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

50,688

07-Jul-2014

01:40

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

29,696

07-Jul-2014

01:40

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50.176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:11

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:48

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

03:45

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

01:52

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

01:52

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

01:53

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,384

14-Jul-2009

01:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,872

14-Jul-2009

01:53

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

01:43

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:02

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Niet van toepassing

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22730

456,776

28-Jun-2014

00:22

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

02:24

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9.728

07-Jul-2014

01:35

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

02:24

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

02:25

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

02:24

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

02:24

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9.728

07-Jul-2014

02:21

Niet van toepassing

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

28-Jun-2014

00:22

x86

Driver.stl

Niet van toepassing

4,186

26-Jun-2014

22:21

Niet van toepassing

Csrsrv.dll

6.1.7601.18113

38,912

19-Mar-2013

04:48

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

12-Apr-2014

02:06

x86

Dfsc.sys

6.1.7601.18711

81,408

07-Jan-2015

01:34

x86

Dfsc.sys

6.1.7601.22917

80,896

07-Jan-2015

01:39

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

50.176

19-Aug-2014

02:48

x86

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22917

456,776

07-Jan-2015

03:16

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:50

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

12:50

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:50

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:46

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

12:58

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

29,568

20-Nov-2010

13:45

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:49

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:51

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:01

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,712

20-Nov-2010

12:59

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

12:58

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:50

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

12:58

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:45

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

33,664

20-Nov-2010

13:01

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:45

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

02:52

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

12:45

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

28,032

20-Nov-2010

13:46

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

02:56

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,720

02-Apr-2010

04:13

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:09

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:33

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:10

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:53

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:10

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

02:54

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:08

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

02:48

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,072

02-Apr-2010

05:06

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

02:57

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

07-Apr-2010

09:51

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

02:47

Niet van toepassing

Winload.exe

6.1.7601.22854

521,384

29-Oct-2014

02:16

x86

Winresume.exe

6.1.7601.22917

456,776

07-Jan-2015

03:16

x86

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

40,448

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:33

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44.544

07-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:41

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47,104

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,784

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,272

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:07

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

43,520

07-Jan-2015

02:39

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

51,712

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

02:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

43,008

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:39

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44.544

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

54,272

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.072

14-Jul-2009

01:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

37,376

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

02:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44.544

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:44

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

50.176

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:42

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

52,736

07-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.072

14-Jul-2009

03:10

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

26,624

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.072

14-Jul-2009

02:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

24.576

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,592

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:35

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,592

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:32

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44.544

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,152

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.17514

4.096

20-Nov-2010

12:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

50.176

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

4.096

14-Jul-2009

01:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

51,712

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

49,664

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47.616

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

48,128

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

02:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,080

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

45,568

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:43

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

46,080

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

42,496

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:38

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

44.544

07-Jan-2015

03:15

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

3.584

14-Jul-2009

01:37

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

47.616

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

2.560

14-Jul-2009

02:50

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

17,920

07-Jan-2015

03:13

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7600.16385

2.560

14-Jul-2009

02:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.18711

18,432

07-Jan-2015

03:14

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:25

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

40.960

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:56

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50,688

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:23

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48.640

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55.808

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:52

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55,296

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

11:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

44.544

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53.248

07-Jan-2015

03:35

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

44,032

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:14

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:30

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

55.808

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.072

13-Feb-2013

12:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

38.400

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:24

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,712

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53,760

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.072

13-Feb-2013

12:36

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

27,136

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.072

13-Feb-2013

12:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

25,088

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:25

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47.616

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:31

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47.616

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:26

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50.176

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

50,688

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,712

07-Jan-2015

03:35

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

4.096

13-Feb-2013

12:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

53.248

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:28

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

51,200

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48.640

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:20

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

49,152

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:17

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,104

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

13:10

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

46,592

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

47,104

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:28

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

43,008

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:19

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

45,568

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

3.584

13-Feb-2013

12:18

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

48.640

07-Jan-2015

03:32

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

2.560

13-Feb-2013

12:22

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

17,920

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Gpapi.dll.mui

6.1.7601.22249

2.560

13-Feb-2013

12:16

Niet van toepassing

Gpsvc.dll.mui

6.1.7601.22917

18.944

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Gpapi.dll

6.1.7600.16385

79,872

14-Jul-2009

01:15

x86

Gpsvc.dll

6.1.7601.18711

597,504

07-Jan-2015

02:44

x86

Gpapi.dll

6.1.7601.22917

79,872

07-Jan-2015

03:07

x86

Gpsvc.dll

6.1.7601.22917

604.160

07-Jan-2015

03:07

x86

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,045

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,707

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,059

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,047

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

07-Jan-2015

02:38

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,089

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,919

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,119

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,311

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,993

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,528

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,930

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,782

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,863

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,031

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,913

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,950

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,668

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,733

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,922

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,481

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,481

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,045

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,707

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,059

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

5,047

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,639

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,089

07-Jan-2015

03:23

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,919

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,119

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,311

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,993

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,528

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,930

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,782

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,863

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

3,031

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,913

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,950

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

4,668

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,733

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,922

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,481

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.adml

Niet van toepassing

2,481

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

31-Oct-2014

22:22

Niet van toepassing

Networkprovider.admx

Niet van toepassing

1,472

30-Oct-2014

22:23

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14.848

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13.312

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15,360

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12.800

07-Jan-2015

02:38

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12.800

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

9,216

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

8,704

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13,824

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

14,336

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

15.872

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

12.800

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

13.312

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

7.680

07-Jan-2015

03:02

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.18711

7.680

07-Jan-2015

03:01

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14.848

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13.312

07-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15,360

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:19

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12.800

07-Jan-2015

03:00

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12.800

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

9,216

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

8,704

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13,824

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

14,336

07-Jan-2015

03:20

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

15.872

07-Jan-2015

03:22

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

12.800

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

13.312

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

7.680

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys.mui

6.1.7601.22917

7.680

07-Jan-2015

03:21

Niet van toepassing

Mup.sys

6.1.7601.18711

89,528

07-Jan-2015

02:49

x86

Mup.sys

6.1.7601.22917

89,528

07-Jan-2015

03:12

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18711

3,972,544

07-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18711

3,917,240

07-Jan-2015

02:49

Niet van toepassing

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22917

3,977,664

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22917

3,921,848

07-Jan-2015

03:12

Niet van toepassing

Rdbss.sys

6.1.7601.18711

243,200

07-Jan-2015

01:34

x86

Rdbss.sys

6.1.7601.22917

247,296

07-Jan-2015

01:41

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.18711

225,792

07-Jan-2015

01:35

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.22917

226,304

07-Jan-2015

01:41

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.18711

98,304

07-Jan-2015

01:34

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22917

98,304

07-Jan-2015

01:40

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.18711

124,416

07-Jan-2015

01:34

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22917

124,416

07-Jan-2015

01:40

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

6,656

14-Jul-2009

01:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

12,648

02-Apr-2010

03:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.21988

262,656

05-May-2012

07:29

x86

Srclient.dll

6.1.7601.21988

43,008

05-May-2012

07:33

x86

Srcore.dll

6.1.7601.22780

400,896

19-Aug-2014

02:48

x86

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Appid-ppdlic.xrm-ms

Niet van toepassing

3,013

07-Jan-2015

03:44

Niet van toepassing

Appid.sys

6.1.7601.22736

62,464

07-Jul-2014

01:04

x64

Appidapi.dll

6.1.7601.22736

58,880

07-Jul-2014

02:06

x64

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Appidsvc.dll

6.1.7601.22736

34,304

07-Jul-2014

02:06

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

617,384

07-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

36,944

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

01:31

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

01:31

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,896

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,264

14-Jul-2009

02:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,776

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

28,088

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:06

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,408

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:41

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,904

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,392

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,920

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:32

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:32

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,880

14-Jul-2009

02:10

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,168

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,360

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

34,368

14-Jul-2009

02:09

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,344

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,856

14-Jul-2009

02:00

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

02:03

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

02:03

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,072

07-Jul-2014

03:29

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

28,240

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

28,224

14-Jul-2009

03:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

27,064

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

617,384

07-Jan-2015

03:30

Niet van toepassing

Winresume.exe

6.1.7601.22730

533,200

28-Jun-2014

00:21

x64

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

03:16

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9.728

07-Jul-2014

02:01

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

03:15

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

10.752

07-Jul-2014

03:16

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

11,264

07-Jul-2014

03:15

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

6,656

07-Jul-2014

03:14

Niet van toepassing

Ci.dll.mui

6.1.7601.22736

9.728

07-Jul-2014

03:15

Niet van toepassing

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

28-Jun-2014

00:21

x64

Driver.stl

Niet van toepassing

4,186

26-Jun-2014

22:22

Niet van toepassing

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

43,520

02-Aug-2013

02:12

x64

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:31

x64

Dfsc.sys

6.1.7601.18711

105,984

07-Jan-2015

01:48

x64

Dfsc.sys

6.1.7601.22917

105,472

07-Jan-2015

01:52

x64

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.22780

63,488

19-Aug-2014

03:05

x64

Winload.efi

6.1.7601.22917

693,176

07-Jan-2015

03:34

Niet van toepassing

Winload.exe

6.1.7601.22854

619,056

29-Oct-2014

02:16

x64

Winresume.efi

6.1.7601.22917

571,320

07-Jan-2015

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe

6.1.7601.22917

533,200

07-Jan-2015

03:30

x64

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:38

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:38

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,648

07-Jul-2014

03:37

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,176

20-Nov-2010

13:40

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:43

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:40

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

36,736

20-Nov-2010

13:40

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:33

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,168

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

01:59

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:36

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

34,688

20-Nov-2010

13:36

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

30,656

07-Jul-2014

03:31

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,728

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,680

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7601.17514

33,152

20-Nov-2010

13:47

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7601.17514

35,200

20-Nov-2010

13:47

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,144

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,160

07-Jul-2014

03:36

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

33,160

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

35,216

02-Apr-2010

04:22

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

30,136

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winresume.exe.mui

6.1.7601.22736

31,672

07-Jul-2014

03:35

Niet van toepassing

Winload.efi.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

Niet van toepassing

Winload.exe.mui

6.1.7600.16385

29,064

02-Apr-2010

05:17

Niet van toepassing

Winresume.efi.mui

6.1.7601.22736

27,576

07-Jul-2014

03:40

Niet van toepassing