November 2016 cumulatieve update 5.0.8308.974 voor kernonderdelen van Lync Server 2013

Deze cumulatieve update verhelpt u een lijst met problemen in Microsoft Lync Server 2013 kernonderdelen. Het versienummer van deze update is 5.0.8308. 974.

Verbeteringen en problemen met de cumulatieve update

De cumulatieve update bevat verbeteringen die zijn beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:


Deze cumulatieve update worden tevens de problemen opgelost die eerder zijn besproken in de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

Het installeren van de update

Om updates te installeren voor een installatie van Lync Server 2013 waarvan een van de volgende cumulatieve updates geïnstalleerd, stap 1 en stap 2.

 • Cumulatieve update van april 2016 (5.0.8308.956)

 • Cumulatieve update voor januari 2016 (5.0.8308.945)

 • Cumulatieve update van december 2015 (5.0.8308.941)

 • Cumulatieve update van september 2015 (5.0.8308.933)

 • Cumulatieve update van juli 2015 (5.0.8308.920)

 • Cumulatieve update van mei 2015 (5.0.8308.887)

 • Cumulatieve update van februari 2015 (5.0.8308.871)

 • Cumulatieve update van 31 december 2014 (5.0.8308.866)

 • Cumulatieve update van december 2014 (5.0.8308.857)

 • Cumulatieve update van november 2014 (5.0.8308.834)

 • Cumulatieve update van oktober 2014 (5.0.8308.831)

 • Cumulatieve update van september 2014 (5.0.8308.815)

 • Cumulatieve update van augustus 2014 (5.0.8308.738)

 • Cumulatieve update voor januari 2014 (5.0.8308.577)

 • Cumulatieve update van oktober 2013 (5.0.8308.556)

 • Cumulatieve update van juli 2013 (5.0.8308.420)

 • Cumulatieve update van februari 2013 (5.0.8308.291)


Om updates te installeren voor Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0), volgt u stap 1 – 5.

Belangrijk Niet afsluiten of opnieuw starten van alle front-end-servers op hetzelfde moment. Dit kan problemen veroorzaken bij het starten van de services.

Stap 1: Installeer de cumulatieve updates

Belangrijk Wilt handhaven een functionele Lync Server 2013 Enterprise Edition-groep, moet u ervoor zorgen dat de waarde van de status van de groep bij het uitvoeren van de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState klaar is en dat u het juiste nummer van Lync Server 2013 front-end-servers hebt. Zie de "Upgrade of Update Front End Servers" en "Planning voor het beheer van Front End Pools" secties van de volgende TechNet-onderwerpen om te bepalen van de waarde van de status van de groep van toepassingen voordat u de cumulatieve update van toepassing:

Upgraden of front-end-servers bijwerken

Topologieën en onderdelen voor de front-end servers, instant messaging, en aanwezigheidInstallatieprogramma voor de cumulatieve Server past alle updates voor de rol van de desbetreffende server in één bewerking. Volg deze stappen voor het gebruik van het installatieprogramma voor cumulatieve Update Server.

Opmerking Als Gebruikersaccountbeheer (UAC) is ingeschakeld, moet u een installatieprogramma voor de cumulatieve Server starten met verhoogde machtigingen om ervoor te zorgen dat alle updates goed zijn geïnstalleerd.

Download het installatieprogramma van de Update cumulatieve Server.Ondernemingsgroepen Lync Server 2013

De front-end servers in een Enterprise Edition-groep worden ingedeeld in domeinen upgraden. Deze upgrade domeinen zijn subsets van front-end-servers in de groep. Upgraden van domeinen worden automatisch gemaakt door topologie Builder.

U moet een domein upgraden op een tijdstip en moet u elke front-endserver in elk domein upgraden. Hiertoe nemen van één server aan een upgrade domein off line, upgrade van de server en start het programma opnieuw. Herhaal dit proces voor elke server in het domein upgraden. Zorg ervoor dat u vastlegt welke upgrade domeinen en servers zijn bijgewerkt.

Upgraden of front-end-servers bijwerkenAls u front-end servers upgraden, als volgt te werk:

 1. Voer de volgende cmdlet op een front-end-server in een groep:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Als de waarde van de status van de pool bezetis, wacht 10 minuten en probeer het vervolgens opnieuw uit te voeren de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Als u bezet ten minste drie keer achter elkaar nadat u 10 minuten tussen pogingen wacht of als er een resultaat van InsufficientActiveFrontEnds voor de waarde van de status van de pool, er een probleem is dat gevolgen heeft de groep. Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u wellicht contact opnemen met Microsoft Support. Als deze groep is gekoppeld aan een andere front-end-toepassingen in een topologie storing herstel, moet u de groep failover uitvoeren naar de mediagroep Back-up en werk deze servers in deze groep. Zie de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u failover een groep:

  Storing worden overgenomen van een groep in Lync Server 2013Als de waarde van de status van de groep klaaris, gaat u naar stap 2.

 2. De cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState geeft ook informatie over het upgraden domeinen in de groep van toepassingen en over welke front-end servers zijn in elk domein upgraden. Als de ReadyforUpgrade voor de upgrade-domein waarin de server die u wilt bijwerken ingesteld op True is, kunt u de server bijwerken.

 3. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Nieuwe verbindingen met de front-end servers stoppen met behulp van de Stop CsWindowsServices-correcte cmdlet.

  2. Installatieprogramma voor de cumulatieve Server worden uitgevoerd met behulp van de gebruikersinterface of een opdracht bijwerken de front-end-servers die gekoppeld aan een domein upgraden zijn.

   Opmerking Als u een upgrade uitvoert of front-end-servers tijdens geplande server downtime bijwerken, u in stap 2 de cmdlet kunt uitvoeren zonder de - parameterGraceful . Meer in het bijzonder de cmdlet als Stop-CsWindowsServiceuitvoeren. Services deze actie onmiddellijk afgesloten en de server niet wachten totdat elke bestaande serviceaanvraag is vervuld.

   Opmerking De gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

   Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

   LyncServerUpdateInstaller.exe
   Notes
   Het volgende opsommingsteken punten beschreven parameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe kunt gebruiken:

   • De schakeloptie /silentmode geldt voor alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond.

   • De schakelopties voor desilentmode /forcereboot /bij elkaar passen alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en automatisch start opnieuw op de server aan het eind van de installatie, indien nodig.

   • De schakeloptie /extractall haalt de updates van het installatieprogramma en vervolgens de updates worden opgeslagen in een submap die benoemde geëxtraheerd in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.

  3. Start de server opnieuw op en zorg ervoor dat er nieuwe verbindingen worden geaccepteerd.

Lync Server 2013 Standard Edition en andere functies

 1. Installatieprogramma voor de cumulatieve Server uitvoeren met behulp van de gebruikersinterface of door het uitvoeren van een opdrachtregel als u wilt upgraden van de front-end-servers die gekoppeld aan een domein upgraden zijn.

  Opmerking De gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

  Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Notities Het volgende opsommingsteken punten beschreven parameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe kunt gebruiken:

  • De schakeloptie /silentmode geldt voor alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond.

  • De schakeloptie /silentmode /forcereboot past alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en de server aan het einde van het installatieproces wordt vervolgens automatisch opnieuw wordt opgestart als dit nodig is.

  • De schakeloptie /extractall haalt de updates van het installatieprogramma en de updates opgeslagen in een submap met de naam "Geëxtraheerd" in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.

 2. De server opnieuw opstarten als dat nodig is door de installatiewizard.

Stap 2: De back-enddatabase updates toepassen

Nadat u de update voor de rol van de server Core-onderdelen op een Lync Server 2013 Enterprise Edition lettertype End-server of op een Lync Server 2013 Standard Edition-server, worden de bijgewerkte bestanden voor SQL-database verwijderd op de computer waarop de kernonderdelen-serverrol is geïnstalleerd. Als u wilt toepassen op wijzigingen in de database, moet u de toepasselijke cmdlets die worden beschreven in stap 2 uitvoeren.

Opmerking De -Update parameter niet is vereist bij het uitvoeren van de cmdlet Install-CsDatabase voor het bijwerken van de databases Lync Server 2013.Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn<SE.FQDN>
-Verbose
Notes

 • In deze opdracht < SE. FQDN-naam > is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.

 • U moet deze cmdlet uitvoeren op de server Standard Edition van Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

U kunt verschillende configuratie-operaties, afhankelijk van het soort Lync Server 2013 Enterprise Edition back-end-servers die u gebruikt moet doen.

Opmerking Als u permanente Chat is collocated (permanente Chat front-end-service en back-end-database worden uitgevoerd op dezelfde server), moet u de volgende opdracht met de parameter ExcludeCollocatedStores uitvoeren.

Opmerking Als database-mirroring is ingeschakeld voor de back-end databases, verstandig we gebruik van de opdracht Primaire Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal en controleer of de primaire server principal voor alle databases voordat u de Installatie-CsDatabase -cmdlet uitvoert.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN> -Verbose In deze opdracht < FEBE. FQDN-naam > is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.Lync Server 2013 Persistent Chat-databases

Wanneer permanente Chat Services zijn collocated worden SQL-databases, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstance> -Verbose In deze opdracht < PChatBE.FQDN > en < DBInstance > zijn tijdelijke aanduidingen voor de juiste waarden.Archivering-Lync Server 2013 Monitoring/Persistent Chat-databases

Wanneer archiveren-Lync Server 2013 Monitoring/Persistent Chat-databases zijn geïmplementeerd op zelfstandige SQL-databases, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN> -Verbose In deze opdracht < SQLServer.FQDN > is een tijdelijke aanduiding voor de juiste waarde.

Stap 3: Toepassen van de Centraal beheer-Database bijwerken

Opmerking U hoeft niet voor het bijwerken van de Centraal beheer-Database in de volgende situaties:

 • Als de winkel Centraal beheer wordt gehost op een Server van Lync Server 2010 Standard Edition of Enterprise toepassingen, niet uitvoeren van de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase .

 • Als de winkel Centraal beheer wordt gehost op een Lync Server 2013 Standard Edition-Server of Enterprise van toepassingen die eerder is bijgewerkt met de cumulatieve updates van Lync Server 2013 februari 2013, niet uitvoeren van de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase .

Nadat de front-end-server Lync Server 2013 Enterprise Edition of de vorige uiteinden Lync Server 2013 Standard Edition-Server worden bijgewerkt, moet u de volgende opdracht voor het bijwerken van de winkel Centraal beheer uitvoeren:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN> -SqlInstanceName <DBInstanceName> -Verbose Opmerkingen

 • In deze opdracht < CMS.FQDN > en < DBInstanceName > zijn tijdelijke aanduidingen voor de juiste waarden.

 • In een omgeving voor samenwerking die zowel Lync Server 2010 en Lync Server 2013 bevat en waarin de Central Management-Service bevindt zich op een groep Lync Server 2010, de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase niet uitvoeren. Als u later de Central Management-Service naar een groep met Lync Server 2013 verplaatst, kunt u de opdracht Install CsDatabase CentralManagementDatabase om de wijzigingen toe te passen moet uitvoeren.

Stap 4: De mobiliteit-service inschakelen

Als u de mobiliteitsservice gebruikt, voer dan de volgende cmdlet uit:

Inschakelen CsTopology

Stap 5: Het Unified Communications Web API inschakelen

Als u wilt dat de Unified Communications Web API (UCWA), moet u het hulpprogramma Bootstrapper.exe opnieuw uitvoeren op alle servers Lync Server 2013 directeur, Standard Edition-servers en Enterprise Edition front-endservers waarop de web components zijn geïnstalleerd en bijgewerkt. Gebruik de volgende opdracht als u het hulpprogramma wilt uitvoeren:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor de installatie van deze cumulatieve update.

Informatie over het register

Als u een van de cumulatieve updates in dit pakket, hoeft u niet te wijzigingen aanbrengt in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer misschien opnieuw opstarten na toepassing van deze cumulatieve update.

Informatie over het vervangen van updates

Deze cumulatieve update vervangt de augustus 2016 cumulatieve 5.0.8308.965 update voor kernonderdelen van Lync Server 2013.

Informatie over de installatie van pakket bijwerken

Om deze cumulatieve update hebt toegepast, voert u het bestand OcsCore.msp op computers waarop een van de volgende serverfuncties worden uitgevoerd:

 • Lync Server 2013 - Standard Edition-Server

 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - Front-End-server

 • Lync Server 2013 - directeur

 • Lync Server 2013 - Edge-Server

 • Lync Server 2013 - bemiddeling zelfstandige Server

 • Lync Server 2013 - Server controleren

 • Lync Server 2013 - archiveringsserver

 • Lync Server 2013 - beheerprogramma 's

 • Lync Server 2013 - permanente Chat-Server

 • Lync Server 2013 - vertrouwd Application Server

De algemene versie van deze cumulatieve update gebruikt een Microsoft Windows Installer-pakket voor de installatie van de cumulatieve update. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC) in de volgende tabel. Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt de datum naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.

Nadat de update is geïnstalleerd, wordt de algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken of een latere versie van de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven:

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Cdrdb.sql

Niet van toepassing

1,295,274

6-Jun-15

2:32

Niet van toepassing

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

5.0.8308.420

781,496

31-May-13

12:06

x86

Dbcommon.sql

Niet van toepassing

27,141

18-Aug-16

16:01

Niet van toepassing

Dbrtc.sql

Niet van toepassing

2,014,171

18-Aug-16

16:07

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

21,792

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

21,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clsagent.exe

5.0.8308.733

361,960

11-Jul-14

14:22

x86

File_clsagentperf.dll

5.0.8308.733

53,752

11-Jul-14

14:23

x64

File_clscontroller.exe

5.0.8308.733

264,184

11-Jul-14

14:17

x86

File_clscontroller.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,480

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clscontroller.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.de_de

5.0.8308.733

43,504

11-Jul-14

14:23

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.en_us

5.0.8308.733

38,384

11-Jul-14

14:17

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.es_es

5.0.8308.733

41,456

11-Jul-14

14:23

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.fr_fr

5.0.8308.733

42,992

11-Jul-14

14:23

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.it_it

5.0.8308.733

43,512

11-Jul-14

14:24

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.ja_jp

5.0.8308.733

32,240

11-Jul-14

14:24

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.ko_kr

5.0.8308.733

30,712

11-Jul-14

14:24

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.pt_br

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-14

14:24

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.ru_ru

5.0.8308.733

40,432

11-Jul-14

14:24

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.zh_cn

5.0.8308.733

27,632

11-Jul-14

14:25

Niet van toepassing

File_clseventres.dll.zh_tw

5.0.8308.733

27,632

11-Jul-14

14:25

Niet van toepassing

File_clsformat.dll

5.0.8308.733

696,296

11-Jul-14

14:25

x64

File_cpsdyn.sql

Niet van toepassing

19,388

31-May-13

8:02

Niet van toepassing

File_csadditional.format.ps1xml

Niet van toepassing

56,719

28-Apr-16

5:50

Niet van toepassing

File_default.tmx

Niet van toepassing

29,073,138

1-Nov-16

5:39

Niet van toepassing

File_default.xml

Niet van toepassing

2,415,711

1-Nov-16

5:39

Niet van toepassing

File_deploy.exe

5.0.8308.872

739,592

9-Feb-15

16:19

x86

File_deploy.resources.dll.de_de

5.0.8308.872

254,760

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.es_es

5.0.8308.872

254,248

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.872

255,784

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.it_it

5.0.8308.872

254,248

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.872

258,344

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.872

254,248

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.pt_br

5.0.8308.872

254,248

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.872

269,600

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.872

249,640

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_deploy.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.872

249,640

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

31,528

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

31,016

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

31,016

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

5.0.8308.803

283,400

14-Aug-14

5:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

5.0.8308.420

177,376

31-May-13

12:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

5.0.8308.420

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

5.0.8308.420

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

5.0.8308.420

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

5.0.8308.420

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

5.0.8308.420

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

5.0.8308.420

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

5.0.8308.420

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

5.0.8308.420

24,360

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

5.0.8308.420

22,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

5.0.8308.420

22,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-13

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.clsagent.iislog.dll

5.0.8308.733

240,192

11-Jul-14

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

5.0.8308.733

27,944

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

5.0.8308.733

27,944

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.733

28,456

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

5.0.8308.733

27,944

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.733

29,480

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.733

28,456

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.733

27,944

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.733

29,992

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.733

26,920

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

5.0.8308.556

374,000

15-Sep-13

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

5.0.8308.556

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

5.0.8308.556

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

5.0.8308.556

25,896

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

5.0.8308.556

24,872

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

5.0.8308.556

25,896

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

5.0.8308.556

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

5.0.8308.556

24,872

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

5.0.8308.556

26,920

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

5.0.8308.556

24,360

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

5.0.8308.556

24,360

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

5.0.8308.420

4,666,040

31-May-13

12:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

5.0.8308.733

436,296

11-Jul-14

14:25

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscontrollerlib.dll

5.0.8308.733

364,608

11-Jul-14

14:26

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

145,704

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

5.0.8308.974

641,320

1-Nov-16

6:10

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

5.0.8308.974

416,040

1-Nov-16

6:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

48,936

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

47,912

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

50,984

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

47,912

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

51,496

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

49,448

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

47,912

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

56,616

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

44,840

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

44,328

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

24,360

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

24,360

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

24,872

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

24,360

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

24,872

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

24,872

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

24,360

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

25,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

23,848

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

5.0.8308.420

378,040

31-May-13

12:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

49,448

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

47,912

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

49,960

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

47,912

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

52,008

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

48,424

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

47,400

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

57,640

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

43,816

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

43,816

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

5.0.8308.974

854,816

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

5.0.8308.974

854,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

5.0.8308.974

857,384

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

5.0.8308.974

853,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

5.0.8308.974

863,016

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

5.0.8308.974

856,872

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

5.0.8308.974

853,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

5.0.8308.974

875,816

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

5.0.8308.974

846,632

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

5.0.8308.974

846,632

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.965

151,840

18-Aug-16

17:33

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.965

43,816

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.965

43,304

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.965

47,400

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.965

43,816

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.965

47,400

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.965

45,352

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.965

42,792

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.965

50,472

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.965

41,256

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.965

40,744

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

5.0.8308.956

444,712

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

5.0.8308.956

2,327,328

28-Apr-16

5:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

5.0.8308.956

442,152

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

5.0.8308.956

450,344

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

5.0.8308.956

440,104

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

5.0.8308.956

458,536

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

5.0.8308.956

446,248

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.powershellhost.dll

5.0.8308.420

241,936

31-May-13

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

5.0.8308.956

439,592

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

5.0.8308.956

483,624

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

5.0.8308.956

422,696

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

5.0.8308.956

422,184

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

5.0.8308.974

7,214,376

1-Nov-16

6:10

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll

5.0.8308.420

40,184

31-May-13

12:29

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.de_de

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.es_es

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.fr_fr

5.0.8308.420

20,776

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.it_it

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ja_jp

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ko_kr

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.pt_br

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.ru_ru

5.0.8308.420

20,776

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_cn

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.lynconlineconnector.dll.zh_tw

5.0.8308.420

20,264

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.974

600,360

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.974

592,680

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.974

630,056

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.974

581,416

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.974

647,464

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.974

598,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.974

583,464

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.974

742,184

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.974

523,560

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.974

523,560

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

5.0.8308.974

36,136

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

5.0.8308.974

36,136

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

5.0.8308.974

37,160

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

5.0.8308.974

35,624

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

5.0.8308.974

38,184

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

5.0.8308.974

36,648

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

5.0.8308.974

35,112

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

5.0.8308.974

42,280

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

5.0.8308.974

34,088

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

5.0.8308.974

34,088

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

5.0.8308.956

410,912

28-Apr-16

5:53

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

5.0.8308.956

29,480

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

5.0.8308.956

29,480

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.956

29,992

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

5.0.8308.956

29,480

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.956

30,504

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.956

29,992

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

5.0.8308.956

29,480

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.956

32,552

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.956

28,456

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.956

28,456

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

5.0.8308.920

517,928

6-Jun-15

4:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

5.0.8308.920

68,392

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

5.0.8308.920

67,368

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.920

71,464

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

5.0.8308.920

66,344

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.920

74,024

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.920

67,880

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

5.0.8308.920

66,856

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.920

81,696

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.920

60,712

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.920

60,712

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

5.0.8308.884

391,432

3-Apr-15

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

5.0.8308.941

2,587,936

29-Nov-15

6:10

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

5.0.8308.884

483,088

3-Apr-15

14:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

23,328

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

22,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

23,336

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

23,848

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

22,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

22,824

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

5.0.8308.420

1,828,560

31-May-13

12:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

438,056

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

438,568

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

445,736

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

438,056

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

449,312

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

439,080

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

434,984

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

469,288

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

423,720

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

423,720

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_installcsdatabase.exe

5.0.8308.872

233,224

9-Feb-15

16:19

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Niet van toepassing

360,559

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_lync.psd1

Niet van toepassing

10,565

31-May-13

12:26

Niet van toepassing

File_lynconlineconnector.psd1

Niet van toepassing

10,255

6-Jun-15

4:16

Niet van toepassing

File_lynconlineconnectorstartup.psm1

Niet van toepassing

10,149

6-Jun-15

4:16

Niet van toepassing

File_lync_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Niet van toepassing

1,791

3-Sep-14

14:21

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

5.0.8308.420

143,656

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

5.0.8308.420

138,024

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.420

145,192

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

5.0.8308.420

138,024

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.420

154,920

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.420

141,608

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

5.0.8308.420

138,536

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.420

177,960

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.420

120,104

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.420

120,616

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.core.dll

5.0.8308.974

1,974,560

1-Nov-16

6:08

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

5.0.8308.965

151,840

18-Aug-16

17:33

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

5.0.8308.920

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

5.0.8308.920

326,944

6-Jun-15

4:19

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

5.0.8308.920

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

5.0.8308.920

27,944

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

5.0.8308.920

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

5.0.8308.920

28,456

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

5.0.8308.920

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

5.0.8308.920

27,432

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

5.0.8308.920

29,992

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

5.0.8308.920

26,400

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

5.0.8308.920

26,408

1-Nov-16

6:13

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml

Niet van toepassing

10,839,125

10-Oct-16

11:46

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Niet van toepassing

11,459,768

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Niet van toepassing

10,839,125

10-Oct-16

11:46

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Niet van toepassing

11,300,846

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Niet van toepassing

11,555,685

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Niet van toepassing

11,335,300

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Niet van toepassing

12,069,844

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Niet van toepassing

11,235,275

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Niet van toepassing

11,192,505

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Niet van toepassing

13,612,855

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Niet van toepassing

10,356,202

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Niet van toepassing

10,328,257

10-Oct-16

11:42

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

5.0.8308.974

1,847,592

1-Nov-16

6:10

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml

Niet van toepassing

470,170

7-Oct-14

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Niet van toepassing

497,343

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Niet van toepassing

470,170

7-Oct-14

6:12

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Niet van toepassing

489,675

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Niet van toepassing

499,817

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Niet van toepassing

492,964

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Niet van toepassing

537,065

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Niet van toepassing

489,921

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Niet van toepassing

494,580

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Niet van toepassing

589,534

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Niet van toepassing

446,222

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Niet van toepassing

444,627

10-Oct-16

11:41

Niet van toepassing

File_ocstypes.ps1xml

Niet van toepassing

758,742

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

5.0.8308.0

129,320

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

5.0.8308.0

129,320

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.0

130,344

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

5.0.8308.0

129,320

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.0

130,856

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.0

128,808

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

5.0.8308.0

128,296

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.0

136,488

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.0

126,248

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.0

126,760

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Niet van toepassing

365,096

1-Nov-16

6:10

Niet van toepassing

File_replicareplicatoragent.exe

5.0.8308.556

454,296

15-Sep-13

20:24

x86

File_reportdata.de_de.xml

Niet van toepassing

11,399,303

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportdata.en_us.xml

Niet van toepassing

11,364,029

13-Mar-13

9:06

Niet van toepassing

File_reportdata.es_es.xml

Niet van toepassing

11,399,706

1-Nov-16

6:17

Niet van toepassing

File_reportdata.fr_fr.xml

Niet van toepassing

11,414,630

1-Nov-16

6:14

Niet van toepassing

File_reportdata.it_it.xml

Niet van toepassing

11,395,796

1-Nov-16

6:34

Niet van toepassing

File_reportdata.ja_jp.xml

Niet van toepassing

11,414,372

1-Nov-16

6:19

Niet van toepassing

File_reportdata.ko_kr.xml

Niet van toepassing

11,386,411

1-Nov-16

6:24

Niet van toepassing

File_reportdata.pt_br.xml

Niet van toepassing

11,395,043

1-Nov-16

6:31

Niet van toepassing

File_reportdata.ru_ru.xml

Niet van toepassing

11,516,450

1-Nov-16

6:21

Niet van toepassing

File_reportdata.zh_cn.xml

Niet van toepassing

11,348,951

1-Nov-16

6:29

Niet van toepassing

File_reportdata.zh_tw.xml

Niet van toepassing

11,351,819

1-Nov-16

6:26

Niet van toepassing

File_reportsetup.exe

5.0.8308.301

498,256

13-Mar-13

11:17

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.es_es

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.it_it

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

5.0.8308.301

20,776

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

5.0.8308.301

20,264

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

5.0.8308.301

20,264

1-Nov-16

6:12

Niet van toepassing

File_rgsconfig_schema.sql

Niet van toepassing

25,787

31-May-13

10:08

Niet van toepassing

File_rgsdyn.sql

Niet van toepassing

19,286

31-May-13

10:54

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.de_de

5.0.8308.956

1,549,608

28-Apr-16

5:52

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.en_us

5.0.8308.956

1,301,792

28-Apr-16

5:49

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.es_es

5.0.8308.956

1,548,072

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.fr_fr

5.0.8308.956

1,593,128

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.it_it

5.0.8308.956

1,518,888

28-Apr-16

5:52

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.ja_jp

5.0.8308.956

787,752

28-Apr-16

5:53

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.ko_kr

5.0.8308.956

759,080

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.pt_br

5.0.8308.956

1,464,608

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.ru_ru

5.0.8308.956

1,433,376

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.zh_cn

5.0.8308.956

538,920

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_rtcsres.dll.zh_tw

5.0.8308.956

553,768

28-Apr-16

5:51

Niet van toepassing

File_xds.sql

Niet van toepassing

147,719

9-Feb-15

14:21

Niet van toepassing

File_xds_replica_1_to_2.sql

Niet van toepassing

2,262

13-Mar-13

10:34

Niet van toepassing

File_xds_replica_2_to_1.sql

Niet van toepassing

2,213

13-Mar-13

10:34

Niet van toepassing

Mgcschema.sql

Niet van toepassing

18,712

31-May-13

10:13

Niet van toepassing

Mgcsprocs.sql

Niet van toepassing

187,577

6-Jun-14

4:14

Niet van toepassing

Mgcupgrade.sql

Niet van toepassing

7,086

31-May-13

10:13

Niet van toepassing

Qoedb.sql

Niet van toepassing

785,085

9-Feb-15

14:35

Niet van toepassing

Rtcabdb.sql

Niet van toepassing

145,140

6-Jun-14

4:12

Niet van toepassing

Rtcdb.sql

Niet van toepassing

154,239

28-Apr-16

3:50

Niet van toepassing


Referenties

Informatie over de standaardterminologie die Microsoft gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

De meest recente cumulatieve update voor Lync Server 2013ophalen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×