Objecten uitlijnen of schikken

U kunt in Office-Programma's snel objecten (zoals afbeeldingen, vormen, tekstvakken, SmartArt-graphics en WordArt uitlijnen.

Meerdere objecten uitlijnen

 1. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen. Klik op het eerste object en houd CTRL ingedrukt terwijl u op de andere objecten klikt.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een afbeelding wilt uitlijnen, klikt u onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak.

  • Als u een vorm, tekstvak of WordArt-object wilt uitlijnen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak.

 3. In de groep Schikken klikt u op Uitlijnenen selecteert u een van de volgende opdrachten in het menu:

  Optie

  Beschrijving

  Links uitlijnen

  Objecten langs de linkerrand uitlijnen

  Uitlijnen voor centreren

  Objecten verticaal door hun centrum uitlijnen.

  Rechts uitlijnen

  Objecten langs de rechterkant uitlijnen

  Bovenzijde uitlijnen

  Objecten langs de bovenrand uitlijnen

  Midden uitlijnen

  Objecten horizontaal uitlijnen op basis van het midden.

  Onder uitlijnen

  Objecten langs de onderkant uitlijnen

  Belangrijk: Als de opties voor Uitlijnen niet beschikbaar zijn, is er mogelijk maar één item geselecteerd. Selecteer een of meer, extra items en klik vervolgens op Doorgaan.

Objecten op gelijke afstand van elkaar rangschikken

 1. Selecteer ten minste drie objecten die u op gelijke afstand van elkaar wilt rangschikken. Als u meerdere objecten wilt selecteren, klikt u op het eerste object en houdt u vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u op de andere objecten klikt.

  Ga als volgt te werk om objecten te selecteren die zijn verborgen, zijn gestapeld of achter tekst worden weergegeven:

  • Ga op het tabblad Start naar de groep Bewerken, klik op Zoeken en selecteren, klik op Objecten selecteren en teken een vak over de objecten.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u afbeeldingen op gelijke afstand van elkaar wilt rangschikken, klikt u onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak.

  • Als u een groep met vormen, tekstvakken of WordArt op gelijke afstand van elkaar wilt rangschikken, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak.

 3. Klik in de groep Rangschikken op Uitlijnen en voer een van de volgende handelingen uit:

  hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad opmaak
  • Als u de objecten horizontaal wilt rangschikken, klikt u op Horizontaal verdelen.

  • Als u de objecten verticaal wilt rangschikken, klikt u op Verticaal verdelen.

Word

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op rangschikken > Uitlijnen > geselecteerde objecten uitlijnen.

  Geselecteerde objecten uitlijnen

  Deze optie is standaard geselecteerd.

  Als de optie Geselecteerde objecten uitlijnen niet beschikbaar is

  Selecteer in het document ten minste twee objecten. De optie geselecteerde objecten uitlijnen wordt ingeschakeld.

 3. Klik op schikken > Uitlijnenen klik op de gewenste uitlijning.

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op rangschikken > Uitlijnen > Uitlijnen op pagina.

  Uitlijnen op pagina

 3. Klik op schikken > Uitlijnenen klik op de gewenste uitlijning.

U kunt een raster gebruiken om objecten gemakkelijker te kunnen uitlijnen. U kunt objecten ook uitlijnen op een van de rasterlijnen die door de verticale en horizontale randen en door het midden van andere objecten lopen. Deze rasterlijnen worden zichtbaar wanneer u een object sleept en u daarmee in de buurt komt van een ander object.

Als u een raster wilt gebruiken, moet u eerst de optie raster inschakelen.

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik in het dialoogvenster Word-voorkeuren onder ontwerpfuncties en taalprogramma'sop bewerken.

 3. Klik in het vak bewerken op rasteropties.

 4. Selecteer in het vak rasteropties het gewenste type uitlijnings gedrag:

  • Als u objecten wilt uitlijnen op een raster, selecteert u onder objecten uitlijnende optie naar raster in de afdrukweergave.

  • Als u objecten wilt uitlijnen op andere objecten, selecteert u onder objecten uitlijnende optie andere objecten.

  Rasteropties

 5. Option U kunt andere Rasterinstellingen instellen, zoals afstand.

 6. Als u de rasterlijnen wilt weergeven, selecteert u raster lijnen weergeven op het schermonder raster weergeven.

  Opmerking: U kunt de rasterlijnen ook in-of uitschakelen door het selectievakje rasterlijnen op het tabblad weergave of het menu weergeven in of uit te schakelen.

 7. Klik op OK.

Wanneer u een rasteroptie hebt gekozen, kunt u de objecten als volgt uitlijnen.

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op schikken > Uitlijnenen selecteer een uitlijningsoptie. Als u de rasterlijnen hebt weergegeven, ziet u dat de objecten zijn uitgelijnd op het raster.

  Tip: Als u de voorkeur instelt op Uitlijnen op raster, maar deze instelling niet wilt onderbreken terwijl u een object verplaatst, houdt u COMMAND ingedrukt terwijl u het object sleept.

PowerPoint

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op uitlijnen > geselecteerde objecten uitlijnen.

  Geselecteerde objecten uitlijnen

  Deze optie is standaard geselecteerd.

  Als de optie Geselecteerde objecten uitlijnen niet beschikbaar is

  Selecteer in het document ten minste twee objecten. De optie geselecteerde objecten uitlijnen wordt ingeschakeld.

 3. Klik op Uitlijnenen klik vervolgens op de gewenste uitlijning.

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op uitlijnen > Uitlijnen op dia.

  Uitlijnen op dia

 3. Klik op Uitlijnenen klik vervolgens op de gewenste uitlijning.

U kunt objecten gemakkelijker op de gewenste plaats neerzetten door ze uit te lijnen op een van de rasterlijnen die door de verticale en horizontale randen en door het midden van andere objecten lopen. Deze rasterlijnen worden zichtbaar wanneer u een object sleept en u daarmee in de buurt komt van een ander object.

 • Klik op > gidsenweergeven >Uitlijnen op raster.

Dynamische hulplijnen: lijnen die in het midden van andere objecten en het midden van de dia lopen, worden weergegeven wanneer u een object sleept. U kunt met dynamische hulplijnen een object uitlijnen ten opzichte van een ander object. U kunt ook een object uitlijnen ten opzichte van het midden van een dia.

 1. Klik op Weergave > Hulplijnen > Dynamische hulplijnen.

 2. Klik op het object dat u wilt uitlijnen.

  Tip: Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de gewenste objecten.

 3. Sleep het object in de richting van een ander object waarop u dit wilt uitlijnen of sleep het object in de richting van het midden van de pagina.

  Opmerking: Als u dynamische hulplijnen tijdelijk wilt verbergen, houdt u Command ingedrukt terwijl u het object sleept.

 4. Gebruik de rasterlijnen die verschijnen om het object op de gewenste wijze uit te lijnen.

Excel

 1. Houd SHIFT ingedrukt, klik op de objecten die u wilt uitlijnen en klik vervolgens op het tabblad opmaak van vorm .

 2. Klik op Uitlijnenen klik vervolgens op c

Shapes schikken

 Voer de volgende stappen uit als u een vorm wilt rangschikken of de volgorde van een shape wilt wijzigen, zodat u deze voor of achter andere objecten opnieuw kunt ordenen.

 1. Selecteer de shape die u wilt rangschikken.

 2. Selecteer op het tabblad vormen de knopDe knop rangschikken in PowerPoint voor het web.rangschikken .

 3. Selecteer in het menu Schikken de manier waarop u de vorm wilt rangschikken.

Het menu rangschikken in PowerPoint voor Internet

Shapes uitlijnen

 1. Houd CTRL ingedrukt en selecteer de shapes die u wilt rangschikken.

 2. Selecteer op het tabblad vormen de knopDe knop rangschikken in PowerPoint voor het web.rangschikken .

 3. Selecteer in het menu Schikken de optie Uitlijnenen wat u wilt doen met de shapes.

Het menu Uitlijnen in PowerPoint voor het web.

Zie ook

Een afbeelding, tekstvak of ander object verplaatsen, draaien of groeperen

Het formaat van een object wijzigen

De marges tussen tekst en de rand van een tekstvak of vorm wijzigen

De marges tussen tekst en de rand van een tekstvak of vorm in Office voor macOS wijzigen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×