Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fix

BUG #: 206074 (Contentbeheer)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling voor Portugees (pt).

Symptomen

Wanneer u het rapport ontvangst (13399) met 2 exemplaren afdrukt, krijgt u niet de exemplaren afgedrukt. In plaats daarvan de regels worden herhaald en het totaal van het document wordt verhoogd. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is opgenomen in een servicepack voor Microsoft Dynamics NAV niet gepland.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking test correcties altijd in een testomgeving voordat u ze implementeert in de productieomgeving. Dit probleem op te lossen door de code in het rapport in ontvangst (13399) als volgt te wijzigen:

Bestaande code 1

...  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>

// Delete the following line.
<Height>5.499cm</Height>

<ReportItems>
<List Name="list1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Nieuwe code 1

...  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
<Body>

// Add the following line.
<Height>4.653cm</Height>

<ReportItems>
<List Name="list1">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Bestaande code 2

...        <Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
</TableColumns>

// Delete the following lines.
<Top>3.384cm</Top>
<ZIndex>1</ZIndex>
// End of the lines.

</Table>
<Table Name="table2">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Vervangende code 2

...        <Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
</TableColumns>

// Add the following lines.
<Top>2.538cm</Top>
<ZIndex>2</ZIndex>
// End of the lines.

</Table>
<Table Name="table2">
<DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
...

Bestaande code 3

...          </TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following lines.
<Textbox Name="HeaderInfo">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<Color>Red</Color>
// End of the lines.

<FontSize>9pt</FontSize>
<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
...

Vervangende code 3

...          </TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following lines.
<Textbox Name="textbox40">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />
<ZIndex>24</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox40</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="ShowInternalInfo">
<Style>
<Color>#ff0000</Color>
// End of the lines.

<FontSize>9pt</FontSize>
<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
...

Bestaande code 4

...              <PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>

// Delete the following lines.
<Value>=Fields!STRSUBSTNO_Text001_CopyText_.Value + Chr(177) +
Fields!PageCaption.Value + Chr(177) +
Fields!STRSUBSTNO_Text002_FORMAT_CurrReport_PAGENO__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_1_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_2_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_3_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_4_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_5_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_6_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_7_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_8_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_1_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_2_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_3_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_4_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_5_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_6_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_7_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_8_.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Customer_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Customer_No__.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Posting_Date_Caption.Value + Chr(177) +
Fields!FORMAT__Receipt_Header___Posting_Date__0_4_.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Phone_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Phone_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Fax_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Fax_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__VAT_Registration_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__VAT_Registration_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Giro_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Giro_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Name_Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Name_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Account_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Account_No__.Value + Chr(177) +
Fields!strText.Value</Value>
// End of the lines.

<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
...

Vervangende code 4

...              <PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>

// Add the following line.
<Value>=Fields!ShowInternalInfo.Value</Value>

<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
...

Bestaande code 5

...             <Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Delete the following line.
<ZIndex>24</ZIndex>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...

Vervangende code 5

...             <Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Delete the following line.
<ZIndex>24</ZIndex>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...

Bestaande code 6

...          </TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Delete the following line.
<Textbox Name="ShowInternalInfo">

<Style>
<Color>#ff0000</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>
...

Vervangende code 6

...          </TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>

// Add the following line.
<Textbox Name="OutputNo">

<Style>
<Color>#ff0000</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>
...

Bestaande code 7

...             <Style>
<Color>#ff0000</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>
<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>
...

Vervangende code 7

...             <Style>
<Color>#ff0000</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>

// Add the following line.
<NumeralLanguage>ar</NumeralLanguage>

<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>
...

Bestaande code 8

...              <PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>

// Delete the following line.
<Value>=Fields!ShowInternalInfo.Value</Value>

<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
...

Vervangende code 8

...              <PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>

// Add the following line.
<Value>=Fields!OutputNo.Value</Value>

<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
...

Bestaande code 9

...             <Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Delete the following line.
<ZIndex>23</ZIndex>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...

Vervangende code 9

...             <Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>

// Add the following line.
<ZIndex>22</ZIndex>

</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
...

Bestaande code 10

...            </Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>

// Delete the following lines.
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="OutputNo">
<Style>
<Color>#ff0000</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>
<NumeralLanguage>ar</NumeralLanguage>
<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Fields!OutputNo.Value</Value>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
<ZIndex>22</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
// End of the lines.

</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
...

Vervangende code 10

...            </Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>

...

Bestaande code 11

...        </Sorting>
</TableGroup>
</TableGroups>

// Delete the following lines.
<Top>0.423cm</Top>
<Width>17.40548cm</Width>
// End of the lines.

</Table>
</ReportItems>
<Sorting>
...

Nieuwe code 11

...        </Sorting>
</TableGroup>
</TableGroups>

// Add the following lines.
<Width>17.40548cm</Width>
<ZIndex>1</ZIndex>
</Table>
<Table Name="table3">
<Details>
<TableRows>
<TableRow>
<Height>0.423cm</Height>
<TableCells>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="HeaderInfo">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<Color>Red</Color>
<FontSize>9pt</FontSize>
<PaddingTop>0.423cm</PaddingTop>
<VerticalAlign>Bottom</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Fields!STRSUBSTNO_Text001_CopyText_.Value + Chr(177) +
Fields!PageCaption.Value + Chr(177) +
Fields!STRSUBSTNO_Text002_FORMAT_CurrReport_PAGENO__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_1_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_2_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_3_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_4_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_5_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_6_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_7_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyAddr_8_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_1_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_2_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_3_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_4_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_5_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_6_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_7_.Value + Chr(177) +
Fields!CustAddr_8_.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Customer_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Customer_No__.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___Posting_Date_Caption.Value + Chr(177) +
Fields!FORMAT__Receipt_Header___Posting_Date__0_4_.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!Receipt_Header___No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Phone_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Phone_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Fax_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Fax_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__VAT_Registration_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__VAT_Registration_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Giro_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Giro_No__.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Name_Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Name_.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Account_No__Caption.Value + Chr(177) +
Fields!CompanyInfo__Bank_Account_No__.Value + Chr(177) +
Fields!strText.Value</Value>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
<ZIndex>2</ZIndex>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox48">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />
<ZIndex>1</ZIndex>
<rd:DefaultName>textbox48</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
<TableCell>
<ReportItems>
<Textbox Name="textbox49">
<CanGrow>true</CanGrow>
<Style>
<PaddingBottom>2pt</PaddingBottom>
<PaddingLeft>2pt</PaddingLeft>
<PaddingRight>2pt</PaddingRight>
<PaddingTop>2pt</PaddingTop>
</Style>
<Value />
<rd:DefaultName>textbox49</rd:DefaultName>
</Textbox>
</ReportItems>
</TableCell>
</TableCells>
</TableRow>
</TableRows>
</Details>
<Height>0.423cm</Height>
<TableColumns>
<TableColumn>
<Width>0.423cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.2115cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.2115cm</Width>
</TableColumn>
</TableColumns>
<Top>0.423cm</Top>
<Visibility>
<Hidden>true</Hidden>
</Visibility>
<Width>0.846cm</Width>
// End of the lines.

</Table>
</ReportItems>
<Sorting>
...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 356006

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Auteur: avannini
Schrijver: v-brialu
Tech Reviewer: avannini
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×