Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Frans (fr).

Symptomen

Stel dat u de boekingsdatum opgeven voordat u vereffening van de betaling en factuur met ongerealiseerde btw. Nadat u de factuur ongedaan maken, het systeem gebruikt geen de juiste boekingsdatum in de tabel BTW-post. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Franse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving. Voor dit probleem, wijzig de code in de functie UnapplyCustLedgEntry in Fin. dagboekbatchnaam.-regel doorboeken (12) als volgt:

Bestaande code 1

...   VATEntrySaved@1026 : Record 254;
VATEntry2@1029 : Record 254;
PaymentSlipLine@1120000 : Record 10866;
TotalAmountLCY@1005 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1002 : Decimal;
NextDtldLedgEntryEntryNo@1001 : Integer;
...

Nieuwe code 1

...   VATEntrySaved@1026 : Record 254;
VATEntry2@1029 : Record 254;
PaymentSlipLine@1120000 : Record 10866;
PaymentHeader@1120001 : Record 10865;
PaymentClass@1120002 : Record 10860;
TotalAmountLCY@1005 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1002 : Decimal;
NextDtldLedgEntryEntryNo@1001 : Integer;
...

Bestaande code 2

...      TempVatEntry."Add.-Currency Unrealized Base" := -VATEntry."Add.-Currency Unrealized Base";
TempVatEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Amount" := -VATEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Amount";
TempVatEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" := -VATEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base";
IF VATEntry."Unrealized VAT Entry No." = 0 THEN BEGIN
TempVatEntry."Posting Date" := GenJnlLine2."Posting Date";
TempVatEntry."Document No." := GenJnlLine2."Document No.";
END;
...

Vervangende code 2

...      TempVatEntry."Add.-Currency Unrealized Base" := -VATEntry."Add.-Currency Unrealized Base";
TempVatEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Amount" := -VATEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Amount";
TempVatEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base" := -VATEntry."Add.-Curr. Rem. Unreal. Base";
IF (PaymentHeader.GET(DtldCustLedgEntry."Document No.")) AND (VATEntry."Unrealized VAT Entry No." <> 0) AND
(PaymentClass.GET(PaymentHeader."Payment Class")) AND
(PaymentClass."Unrealized VAT Reversal" = PaymentClass."Unrealized VAT Reversal"::Delayed)
THEN BEGIN
TempVatEntry."Posting Date" := VATEntry."Posting Date";
TempVatEntry."Document No." := VATEntry."Document No.";
END ELSE BEGIN
TempVatEntry."Posting Date" := GenJnlLine2."Posting Date";
TempVatEntry."Document No." := GenJnlLine2."Document No.";
END;
...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Franse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×