Symptomen

Stel dat u een Pre-Boot Execution Environment (PXE) EFI Extensible Firmware Interface-clientcomputer start en u sluit het apparaat aan een Service WDS (Windows Deployment)-server waarop Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd. De clientcomputer heeft een netwerkadapter die geen Multicast ondersteunt. Het programma kan niet bij het opstarten wordt uitgevoerd en u Windows niet installeren op de clientcomputer.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat een fout optreedt tijdens het uitschakelen van Multicast WDS.Opmerking Dit probleem treedt op wanneer de netwerkadapter op de clientcomputer geen Multicast ondersteunt.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen. Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen. Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of om een afzonderlijk serviceverzoek aan te maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Speciale vereisten

Deze hotfix moet u Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) worden uitgevoerd.Voor meer informatie over het verkrijgen van een servicepack van Windows 7 of Windows Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

976932 Informatie over Service Pack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Informatie over het register

U de hotfix in dit pakket hoeft u geen wijzigingen aanbrengt in het register.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Bestandsgegevens

De algemene versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd samen met het huidige verschil met de zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.

Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows Server 2008 R2

Belangrijk Hotfixes voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2 zijn opgenomen in dezelfde pakketten. Hotfixes op de pagina Hotfix aanvragen worden echter vermeld onder de beide besturingssystemen. Als u het pakket met hotfixes die voor een of beide besturingssystemen geldt wilt aanvragen, selecteert u de hotfix die op de pagina staat vermeld onder 'Windows 7/Windows Server 2008 R2'. Raadpleeg altijd de sectie 'Van toepassing op' in de artikelen om het besturingssysteem te bepalen waarop elke hotfix van toepassing is.

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn), en een specifieke servicestructuur (LDR, GDR) kunnen worden bepaald met de versienummers van de bestanden zoals vermeld in de volgende tabel.

  Versie

  Product

  SR_Level

  Servicestructuur

  6.1.760 1. 21xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn apart vermeld in de sectie 'Bestandsinformatie voor Windows Server 2008 R2'. MUM- en MANIFEST-bestanden- en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde versies van Windows Server 2008 R2 op basis van x64

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Bootmgfw.efi

6.1.7601.21894

673,136

09-Jan-2012

14:38

Wdsmgfw.efi

6.1.7601.21894

532,480

09-Jan-2012

11:44

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie

U moet deze hotfix toepassen op de tweede afbeelding van het opstartkopiebestand Windows Vista of Windows Server 2008. Volg hiertoe de volgende stappen.Opmerking De tweede afbeelding is de afbeelding van de Windows Preinstallation Environment (Windows PE).

 1. Installeer de Windows Automated Installation Kit (AIK) voor Windows 7 op de Windows Deployment Services-server. U kunt Windows AIK voor Windows 7 downloaden van de volgende Microsoft-website:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=enOpmerking U kunt ook Windows AIK voor Windows 7 installeren op een afzonderlijke computer waarop een besturingssysteem dat wordt ondersteund door Windows AIK voor Windows 7.

 2. Klik op Start start button , klik op Alle programma's, klikt u op Microsoft Windows AIK, met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt implementatiehulpprogramma'sen klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. UAC Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

 3. Pak de Windows6.0-KB2649909-v2 -PlatformCAB-bestand uit het pakket met hotfixes naar een tijdelijke map. Volg hiertoe de volgende stappen:

  1. Klik op Start start button , klik op uitvoeren, typ cmden klik vervolgens op OK.

  2. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:

   Expand.exe CabFilePath -R-F: * TempFolderPathNotes

   • Tijdelijke aanduiding voor de CabFilePath staat voor het pad van het CAB-bestand.

   • Tijdelijke aanduiding voor de TempFolderPath staat voor het pad van de tijdelijke map.

 4. De problematische opstartinstallatiekopie zodat het niet te downloaden in het bijwerkproces uit te schakelen. Hiertoe opent u de module Windows Deployment Services Microsoft Management Console (MMC), klik met de rechtermuisknop op de opstartkopie die u wilt bijwerken en klik op uitschakelen.

 5. De opstartkopie die moet worden bijgewerkt van de Windows Deployment Services-server exporteren naar BootWimPath. U doet dit door met de rechtermuisknop op de installatiekopie voor opstarten en klik vervolgens op Installatiekopie exporteren. De opstartinstallatiekopie exporteren naar BootWimPath.Notities

  • De BootWimPath tijdelijke aanduiding voor de lokale map waarin het bestand Boot.wim wordt geëxporteerd.

  • Als u Windows AIK op een afzonderlijke computer installeert, moet u het bestand Boot.wim kopiëren naar een map op die computer. Voer vervolgens stap 6 tot en met 8 op die computer.

 6. Koppel de opstartinstallatiekopie voor lezen/schrijven-machtiging. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:

  dism/Mount-Wim/WimFile:BootWimPath/index:2/MountDir:MountLocationNotities

  • Tijdelijke aanduiding voor de MountLocation vertegenwoordigt de locatie waarop de installatiekopie koppelen.

  • Zorg ervoor dat u de afbeelding met indexnummer boot 2 is koppelen.

 7. Kopieer het bestand Wdsmgfw.efi vanuit de map TempFolderPath naar de volgende map:

  MountLocation\Windows\Boot\PXE

 8. Kopieer het bestand Bootmgfw.efi vanuit de map TempFolderPath naar de volgende map:

  MountLocation\Windows\Boot\EFI

 9. Ontkoppel het bestand Boot.wim en vervolgens alle wijzigingen doorvoeren. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:

  Dism.exe /unmount-wim /mountdir:MountLocation /commit

 10. Het bijgewerkte bestand Boot.wim opnieuw toevoegen aan de Windows Deployment Services-server. Hiertoe opent u de module Windows Deployment Services MMC, Opstartinstallatiekopieënmet de rechtermuisknop Klik op Installatiekopie voor opstarten toevoegenen geef vervolgens het pad naar het bijgewerkte bestand Boot.wim.

 11. De module Windows Deployment Services MMC met de rechtermuisknop op de opstartkopie die u hebt toegevoegd om ervoor te zorgen dat deze is ingeschakeld.

Voor meer informatie over Windows Deployment Services, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Algemene informatie over Windows Deployment ServicesVoor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updates

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×