Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Soms merkt u dat uw pc niet meer vlot reageert. Dit artikel bevat aanbevelingen om de mogelijke oorzaken voor dit probleem te helpen identificeren, en om te helpen bij het oplossen van dit probleem. Als de methoden in dit artikel het probleem niet oplossen, zoek dan naar meer hup van Microsoft Ondersteuning of de Microsoft Community met een specifiekere beschrijving van het probleem.

Oplossing

De eerste stap is bepalen wat voor soort probleem u hebt. Ten behoeve van dit artikel definiëren we vier gedragscategorieën voor pc's die niet langer reageren:

 • Vastlopen: de pc reageert niet meer als u een bepaalde reeks stappen uitvoert en u moet opnieuw starten om de pc te herstellen.

 • Willekeurig vastlopen: de pc reageert schijnbaar op willekeurige momenten niet meer en u moet opnieuw starten om de pc te herstellen.

 • Generiek bevriezen: de pc reageert niet meer gedurende een bepaalde periode en wordt daarna weer bruikbaar zonder dat u iets hebt gedaan. U hoeft de pc niet opnieuw te starten om deze weer te kunnen gebruiken. Dit gedrag lijkt invloed te hebben op alle toepassingen.

 • Bevriezen bij een enkele toepassing: de pc vertoont hetzelfde gedrag als bij generiek bevriezen, maar nu alleen bij het uitvoeren van een specifieke toepassing, zoals bij een game of bladeren door websites.

Problemen oplossen bij vastlopen

Bekijk in de volgende subcategorieën welke het meeste overeenkomt met wat gebeurt als uw pc vastloopt. Als de volgende begeleiding het probleem niet oplost, gebruik dan de richtlijnen onder Willekeurig vastlopen voor nadere aanbevelingen.

Bij het starten

De meest voorkomende oorzaken van vastlopen bij het starten zijn:

Als op de pc externe apparaten zijn aangesloten, probeer dan de pc te starten terwijl deze apparaten zijn losgekoppeld. Apparaatverbindingen en problemen met stuurprogramma's kunnen aan vastlopen bijdragen. Als de pc probleemloos start terwijl geen externe apparaten zijn aangesloten, probeer dit dan te herhalen met meer aangesloten apparaten om te bepalen welk apparaat of welke combinatie van apparaten bijdragen aan het vastlopen. 

Meer informatie over een specifiek probleem met USB-opslag is te vinden in het volgende Knowledge Base-artikel:

2848572Windows kan tijdens het opstarten vastlopen wanneer een USB-opslagapparaat direct na EFI POST wordt aangesloten

Oudere pc's kunnen vastlopen tijdens het opstarten als Windows 8.1 Snel opstarten is ingeschakeld. De beste eerste actie is om de pc-firmware en stuurprogramma's bij te werken die door de fabrikant van de pc beschikbaar worden gesteld. Met deze updates kan het probleem mogelijk worden opgelost.

Als u nog steeds problemen ondervindt na het update van alle stuurprogramma's en firmware, kunt u Snel opstarten uitschakelen om te zien of dat het probleem oplost:

 1. Tik of klik op Zoeken.

 2. Typ in het vak Zoeken de tekst Aan/uitknop. Selecteer vervolgens in de zoekresultaten Het gedrag van de aan/uitknoppen wijzigen.

 3. Selecteer Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.

 4. Als het selectievakje voor Snelstarten inschakelen (aanbevolen) is geselecteerd, tikt of klikt u in het vakje om het vinkje te verwijderen.

 5. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Mogelijk hebt u onlangs een wijziging op de pc aangebracht die het vastlopen veroorzaakt. In dat geval kunt u het probleem oplossen door de pc terug te brengen naar een vorige configuratie met Systeemherstel. Klik op de koppeling voor uw besturingssysteem om te leren hoe u Systeemherstel uitvoert:

Windows 7: Welke opties voor systeemherstel zijn beschikbaar in Windows?

Windows 8.1:Windows opstartinstellingen (inclusief veilige modus)

Bij het afsluiten

Vastlopen tijdens het afsluiten kan het gevolg zijn van defecte hardware, onjuiste stuurprogramma's of beschadigde Windows-onderdelen. U kunt dit probleem als volgt oplossen:

 1. Zoek naar bijgewerkte firmware en stuurprogramma's van de fabrikant van uw pc. Installeer beschikbare updates.

 2. Installeer alle aanbevolen updates voor Windows met Windows Update.

 3. Maak niet-essentiële hardware los, zoals USB-apparaten, om te zien of een verandering optreedt die kan duiden op een apparaatprobleem.

 4. Kijk of het probleem ook optreedt in de Veilige modus. Als dat niet het geval is, kan het probleem betrekking hebben op geïnstalleerde software. Verwijder software die u niet langer gebruikt.

 5. Zoeken naar malware

Soms kunt u een bericht zien dat iets het afsluiten van Windows verhindert. Zie voor meer informatie Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen

Tijdens het installeren van Windows-updates

Zie het volgende artikel voor begeleiding als de computer vastloopt tijdens het installeren van Windows-updates: 

2700567Windows Update loopt vast wanneer u updates installeert in Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

Problemen oplossen met willekeurig vastlopen

Willekeurig vastlopen treedt vaak op als gevolg van schade aan de Windows-configuratie, defecte hardware, of malware. Maar omdat dit gedrag willekeurig optreedt, kan het moeilijk zijn om de juiste oorzaak te bepalen. Bekijk de volgende stappen om de oorzaak en de volgende werkwijze te helpen bepalen:

Problemen met de Windows-configuratie

Als het systeem willekeurig vastloopt, kan dat worden veroorzaakt door beschadigde systeembestanden, software-compatibiliteit, of beschadigde registerbestanden. Probeer elk van de volgende stappen om te controleren of het vastlopen door een van deze mogelijkheden wordt veroorzaakt.

Corrupte systeembestanden kunnen de oorzaak zijn dat Windows Verkenner niet meer reageert. U kunt corrupte systeembestanden repareren met behulp van het hulpprogramma System Update Readiness, het hulpprogramma Deployment Image Servicing and Management (DISM) of de System File Checker (SFC).

Voor Windows 7 adviseren we om eerst het hulpprogramma System Update Readiness uit te voeren door de stappen in het Knowledge Base-artikel te volgen:
947821Windows Update-fouten herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool

Voor Windows 8 en Windows 8.1 adviseren we om eerst de opdracht Dism.exe uit te voeren door de stappen in het Knowledge Base-artikel te volgen:
947821Corruptiefouten in Windows herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool

Als deze stappen het probleem niet oplossen, probeer dan de Systeembestandscontrole uit te voeren in Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1 aan de hand van de stappen in het Knowledge Base-artikel:
929833Gebruik het hulpprogramma Systeembestandscontrole om ontbrekende of beschadigde systeembestanden te herstellen

Ook als met deze procedures beschadigde systeembestanden van Windows worden gevonden, moet u ook de stappen proberen onder “Veroorzaakt door hardwareproblemen". Defecte hardware kan de oorzaak zijn dat systeembestanden onjuist zijn weggeschreven op schijf, of na verloop van tijd zijn aangetast.

Als u onlangs een app of stuurprogramma hebt geïnstalleerd en u merkt dat Windows nu op willekeurige momenten vastloopt, probeer dan om de onlangs geïnstalleerde software te verwijderen. Als u voor het installeren van de software een herstelpunt hebt opgeslagen, probeer dan om met Systeemherstel het systeem terug te brengen naar een werkende staat.

Windows 7: Systeemherstel

Windows 8 of Windows 8.1: Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen

Als u het programma of stuurprogramma niet kunt verwijderen met Systeemherstel, kunt u de defecte software mogelijk identificeren met de stappen voor probleemoplossing met schoon opstarten in het volgende Knowledge Base-artikel:
929135Windows schoon opstarten

Hulpprogramma's voor het opschonen van het register kunnen het Windows-register beschadigen en een reeks symptomen veroorzaken zoals willekeurig vastlopen. Raadpleeg het volgende Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
2563254Microsoft ondersteuningsbeleid voor het gebruik van hulpprogramma's voor het opruimen van het register

Als het register beschadigd is, wordt aangeraden om Windows naar een werkende staat te herstellen met Systeemherstel of met Vernieuwen. Mochten deze hulpprogramma's het probleem niet oplossen, dan moet u Windows mogelijk opnieuw installeren.

Windows 7: Systeemherstel

Windows 8 of Windows 8.1: Uw pc vernieuwen, opnieuw instellen of herstellen

Windows 8 of Windows 8.1 opnieuw installeren: Windows volledig opnieuw installeren

Hardwareproblemen

Als Chkdsk actief is tijdens het opstarten van Windows, kan dat wijzen op een storing van de harde schijf. Raadpleeg het volgende Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
2854570Check disk (Chkdsk) is actief tijdens het opstarten van Windows 8 of Windows 7

Houd er rekening mee dat het uitvoeren van Chkdsk erg lang kan duren. Bij grote harde schijven kan het een dag of langer duren.

Als Chkdsk een probleem vindt en oplost, kan dat betekenen dat de schijf defect is. In dat geval kunt u ook in de toekomst problemen verwachten. Als problemen herhaaldelijk gevonden worden of niet hersteld kunnen worden, overweeg dan om de harde schijf te vervangen. Neem eventueel contact op met de leverancier of fabrikant van de pc.

Willekeurig vastlopen kan ook worden veroorzaakt door andere defecte hardware. Neem contact op met de pc-fabrikant om beschikbare diagnostische programma's voor de hardware uit te voeren. Dat kan omvatten:

 • PC-diagnoseprogramma's die de integriteit van de pc-kernapparatuur testen, zoals de ventilator van de processor en het koelsysteem

 • Video- en schermdiagnoses

 • Extra diagnoses van de harde schijf

Als een van deze diagnostische tests een probleem aangeven, neem dit dan op met de fabrikant van uw pc.

Malware of antivirussoftware

Kwaadwillige software kan eveneens willekeurig vastlopen en andere prestatieproblemen in Windows veroorzaken. Zie dit artikel voor informatie over het opsporen en verwijderen van virussen: Hoe vind en verwijder ik een virus?

Tevens wordt aangeraden om een of meer online detectiehulpmiddelen uit te voeren van betrouwbare leveranciers van antivirussoftware als u vermoedt dat sprake is van een malware-infectie. Een voorbeeld hiervan is de Microsoft Safety Scanner.

Antivirussoftware kan soms bijdragen aan prestatieproblemen onder Windows. Dat komt met name voor als de antivirussoftware verouderd is, of als u meer dan een antivirusprogramma tegelijk laat draaien. Als u meer dan een antivirusoplossing hebt geïnstalleerd, verwijder deze dan op één na. Zoek naar en installeer updates voor de antivirussoftware. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:
Hoe verwijder ik antivirus- of antispyware-programma's?
Wat te doen als de antivirussoftware niet meer werkt

Problemen met generiek bevriezen oplossen

Generiek bevriezen duidt meestal op een soort prestatieprobleem als gevolg van slechte hardware of problemen met de manier waarop Windows is geconfigureerd, inclusief weinig geheugen of schijfruimte. Bekijk de volgende stappen om de oorzaak en de volgende werkwijze te helpen bepalen:

Problemen met een hardware-stuurprogramma

Windows bevriest regelmatig als er een probleem is met een belangrijk stuurprogramma op het systeem. Schermstuurprogramma's, Bluetooth-stuurprogramma's, netwerkstuurprogramma's en moederbordstuurprogramma's kunnen bijdragen aan het tijdelijk bevriezen van het systeem. 

Raadpleeg de site van de pc-fabrikant om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste firmware voor uw pc beschikt, en dat u de nieuwste beschikbare stuurprogramma's gebruikt voor alle hardware in uw systeem.

Installeer alle aanbevolen Windows-updates. Dit zorgt ervoor dat u de meest verbeterde versie van Windows uitvoert.  

Slechte prestaties

Bevriezen kan deel uitmaken van een algemeen prestatieprobleem dat een trage computer veroorzaakt. In dat geval kunt u het probleem helpen oplossen door Windows te optimaliseren voor betere prestaties. Het oplossen van prestatieproblemen wordt niet in dit artikel behandeld, maar hier zijn een paar koppelingen die meer informatie bieden over basisoptimalisatie:

Windows 7:
Problemen met de prestaties van het Windows-systeem corrigeren op Windows-computers
Windows optimaliseren voor betere prestaties
De prestatie-probleemoplosser openen

Windows 8:
Hulp verkrijgen: prestaties en onderhoud

Bevriezen van enkele toepassing oplossen

Als de pc tijdelijk bevriest tijdens het gebruik van een bepaalde toepassing, ligt de oorzaak waarschijnlijk niet bij het onderliggende besturingssysteem maar is mogelijk sprake van een conflict met de bevriezende toepassing. U kunt een reeks stappen uitvoeren om het probleem op te lossen, afhankelijk van het type toepassing dat bevriest:

Stappen voor alle toepassingen

U moet er zeker van zijn dat u de stappen hebt gezet voor het oplossen van generiek bevriezen: 

 • Raadpleeg de site van de pc-fabrikant om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste firmware voor uw pc beschikt, en dat u de nieuwste beschikbare stuurprogramma's gebruikt voor alle hardware in uw systeem.

 • Installeer alle aanbevolen Windows-updates.

 • Probeer Windows te optimaliseren voor betere prestaties. (Zie de koppelingen in de bovenstaande sectie voor details.)

  Als deze stappen het probleem niet oplossen, ga dan verder met deze aanvullende stappen en controleer na elke stap of het probleem is opgelost:

 • Zoek naar en installeer updates voor de toepassing.

 • Kijk of de staat van de internetverbinding het gedrag verandert. Als u de toepassing kunt uitvoeren zonder internetverbinding, probeer dit dan als u geen verbinding hebt met internet. Dat geeft aan of een trage internetverbinding de oorzaak is.

 • Verwijder de toepassing en installeer deze weer om er zeker van te zijn dat de bestanden en configuratie van de toepassing niet beschadigd zijn.

Stappen voor apps uit de Microsoft Store

Als het bevriezen optreedt in een toepassing uit de Microsoft Store en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeert u de richtlijnen in dit artikel: Problemen met een toepassing oplossen

Stappen voor bureaubladtoepassingen

Als het bevriezen optreedt in een bureaubladtoepassing en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeert u deze extra stappen: 

 • Controleer de toepassing op compatibiliteit met uw Windows-versie. Als de aanbieder van de toepassing uw Windows-versie niet opgeeft als compatibel met de toepassing, kunt u proberen om de compatibiliteitsinstellingen voor de app in te schakelen. Zie het volgende artikel voor meer informatie: Oudere programma's laten uitvoeren in deze versie van Windows

 • Sommige toepassingen bieden een optie om de toepassing in het Configuratiescherm op te lossen. Controleer of de problematische toepassing een dergelijke optie biedt door het Configuratiescherm te openen. Ga naar Programma's en vervolgens naar Programma's en onderdelen. Selecteer de problematische toepassing in de lijst. Als de toepassing een hersteloptie biedt, verschijnt een knop Herstellen naast de knop Verwijderen. Klik op de knop Herstellen om de toepassing te herstellen.

 • Probeer de stappen voor de probleemoplossing met schoon opstarten in het volgende artikel in de Knowledge Base:
  929135Hoe Windows schoon opstarten

 • Test de toepassing terwijl u bent aangemeld als andere gebruiker. Als de toepassing geen problemen ondervindt in een tweede gebruikersaccount, heeft uw gebruikersaccount mogelijk een beschadigde configuratie. Probeer de stappen in het volgende artikel uit te voeren: Een beschadigd gebruikersprofiel herstellen

Stappen voor Internet Explorer:

Als het bevriezen optreedt binnen Internet Explorer en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeer dan deze extra stappen:

 1. Test of Internet Explorer op verschillende websites bevriest. Als het probleem met een specifieke website samenhangt, kan de website het probleem veroorzaken.

 2. Probeer de stappen in het volgende artikel. (Selecteer uw versie van Internet Explorer uit het dropdownmenu in de rechterbovenhoek van de pagina): Wat u moet doen als Internet Explorer niet werkt

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×