Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fiacx

BUG #: 213517 (Contentbeheer)

Het rapport ' leverancier ' bevat een onjuiste totaalbedrag wanneer een factuur door een betaling wordt toegepast waar de contantkortingen in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 werd afgetrokken. De contantkorting wordt weergegeven als het totale saldo. Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is gepland voor opname in een Portugese versie van het servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2013.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking test correcties altijd in een testomgeving voordat u ze implementeert in de productieomgeving. Importeer alle SEPA updates voordat de wijziging wordt toegepast.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de Data Item nummer 1 in de lijst leverancier-rekeningoverzicht (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...  Currency2.INSERT;
  UNTIL Currency.NEXT = 0;
  END;

  // Delete the following line.
  OnAfterGetRecord=BEGIN
  // End of the deleted line.

  CurrReport.LANGUAGE := Language.GetLanguageID("Language Code");
  PrintLine := FALSE;
  Vend2 := Vendor;
  COPYFILTER("Currency Filter",Currency2.Code);
  ...

  Nieuwe code 1

  ... Currency2.INSERT;
  UNTIL Currency.NEXT = 0;
  END;

  // Add the following lines.
  OnAfterGetRecord=VAR
  VendLedgEntry@1000 : Record 25;
  BEGIN
  // End of the added lines.

  CurrReport.LANGUAGE := Language.GetLanguageID("Language Code");
  PrintLine := FALSE;
  Vend2 := Vendor;
  COPYFILTER("Currency Filter",Currency2.Code);
  ...

  Bestaande code 2

  ...PrintLine := Vend2."Net Change" <> 0;
  UNTIL (Currency2.NEXT = 0) OR PrintLine;
  END;
  IF (NOT PrintLine) AND PrintAllHavingEntry THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  "Vendor Ledger Entry".RESET;
  "Vendor Ledger Entry".SETCURRENTKEY("Vendor No.","Posting Date");
  "Vendor Ledger Entry".SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  "Vendor Ledger Entry".SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  Vendor.COPYFILTER("Currency Filter","Vendor Ledger Entry"."Currency Code");
  PrintLine := "Vendor Ledger Entry".FIND('-');
  // End of the deleted lines.

  END;
  IF NOT PrintLine THEN
  CurrReport.SKIP;
  ...

  Vervangende code 2

  ... PrintLine := Vend2."Net Change" <> 0;
  UNTIL (Currency2.NEXT = 0) OR PrintLine;
  END;
  IF (NOT PrintLine) AND PrintAllHavingEntry THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.","Posting Date");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  Vendor.COPYFILTER("Currency Filter",VendLedgEntry."Currency Code");
  PrintLine := NOT VendLedgEntry.ISEMPTY;
  // End of the added lines.

  END;
  IF NOT PrintLine THEN
  CurrReport.SKIP;
  ...
 2. De code in de Data Item nummer 4 in de lijst leverancier-rekeningoverzicht (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ... }
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=3;

  // Delete the following lines.
  DataItemTable=Table25;
  DataItemTableView=SORTING(Vendor No.,Posting Date);
  OnPreDataItem=BEGIN
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  SETRANGE("Currency Code",Currency2.Code);
  CurrReport.CREATETOTALS("Remaining Amount");
  // End of the deleted lines.

  IF Currency2.Code = '' THEN BEGIN
  GLSetup.TESTFIELD("LCY Code");
  CurrencyCode3 := GLSetup."LCY Code"
  END ELSE
  ...

  Nieuwe code 1

  ... }
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=3;

  // Add the following lines.
  DataItemTable=Table2000000026;
  DataItemTableView=SORTING(Number)
  WHERE(Number=CONST(1));
  DataItemVarName=VendLedEntryHdr;
  PrintOnlyIfDetail=Yes;
  }
  SECTIONS
  {
  }
  }
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=4;
  DataItemTable=Table380;
  DataItemTableView=SORTING(Vendor No.,Posting Date,Entry Type,Currency Code)
  WHERE(Excluded from calculation=CONST(No),
  Entry Type=FILTER(<>Application&<>Redrawal));
  DataItemVarName=DtldVendLedgEntry;
  PrintOnlyIfDetail=No;
  OnPreDataItem=BEGIN
  SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  SETRANGE("Currency Code",Currency2.Code);

  // End of the added lines.

  IF Currency2.Code = '' THEN BEGIN
  GLSetup.TESTFIELD("LCY Code");
  CurrencyCode3 := GLSetup."LCY Code"
  END ELSE
  ...

  Bestaande code 2

  ...END ELSE
  CurrencyCode3 := Currency2.Code
  END;

  // Delete the following lines.
  OnAfterGetRecord=BEGIN
  // PT0002.begin
  // VendBalance := VendBalance + "Remaining Amount";
  VendBalance := VendBalance + "Original Amount";
  // PT0002.end
  // End of the deleted lines.

  END;

  DataItemLinkReference=Vendor;
  DataItemLink=Vendor No.=FIELD(No.);
  ...

  Vervangende code 2

  ... END ELSE
  CurrencyCode3 := Currency2.Code
  END;

  // Add the following lines.
  OnAfterGetRecord=VAR
  VendLedgEntry@1000 : Record 25;
  DtldVendLedgEntry1@1001 : Record 380;
  BEGIN
  RemainingAmount := 0;
  PrintLine := TRUE;
  CASE "Entry Type" OF
  "Entry Type"::"Initial Entry":
  BEGIN
  VendLedgEntry.GET("Vendor Ledger Entry No.");
  Description := VendLedgEntry.Description;
  DueDate := VendLedgEntry."Due Date";
  VendLedgEntry.SETRANGE("Date Filter",0D, EndDate);
  VendLedgEntry.CALCFIELDS("Remaining Amount");
  RemainingAmount := VendLedgEntry."Remaining Amount";
  END;
  "Entry Type"::"Payment Discount",
  "Entry Type"::"Payment Discount (VAT Excl.)",
  "Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)",
  "Entry Type"::"Payment Discount Tolerance",
  "Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)",
  "Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)":
  BEGIN
  Description := Text006;
  DueDate := 0D;
  END;
  "Entry Type"::"Payment Tolerance",
  "Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Excl.)",
  "Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)":
  BEGIN
  Description := Text014;
  DueDate := 0D;
  END;
  "Entry Type"::"Appln. Rounding",
  "Entry Type"::"Correction of Remaining Amount":
  BEGIN
  Description := Text007;
  DueDate := 0D;
  END;
  END;

  IF PrintLine THEN
  VendBalance := VendBalance + Amount;
  // End of the added lines.

  END;

  DataItemLinkReference=Vendor;
  DataItemLink=Vendor No.=FIELD(No.);
  ...
 3. De code in de secties Data Item nummer 4 in de lijst leverancier-rekeningoverzicht (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ... DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry_Description }
  { 47 ;TextBox ;7980 ;0 ;1680 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Due Date;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr=FORMAT("Due Date",0,4);
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Due_Date_ }
  { 48 ;TextBox ;13230;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Remaining Amount;
  SourceExpr="Remaining Amount";
  // End of the deleted lines.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Remaining_Amount_ }
  { 49 ;TextBox ;15750;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  ...

  Nieuwe code 1

  ... DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry_Description }
  { 47 ;TextBox ;7980 ;0 ;1680 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Due Date;

  // Add the following lines.
  SourceExpr=FORMAT(DueDate,0,4);
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Due_Date_ }
  { 48 ;TextBox ;13230;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Remaining Amount;
  SourceExpr=RemainingAmount;
  // End of the added lines.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Remaining_Amount_ }
  { 49 ;TextBox ;15750;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  ...

  Bestaande code 2

  ...AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=VendBalance_Control49 }
  { 54 ;TextBox ;10710;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;

  // Delete the following line.
  SourceExpr="Original Amount";
  // End of the deleted line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Original_Amount_ }
  { 78 ;TextBox ;9870 ;0 ;840 ;423 ;FontSize=9;
  ...

  Vervangende code 2

  ...  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=VendBalance_Control49 }
  { 54 ;TextBox ;10710;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;

  // Add the following line.
  SourceExpr=Amount;
  // End of the added line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=Vendor_Ledger_Entry__Original_Amount_ }
  { 78 ;TextBox ;9870 ;0 ;840 ;423 ;FontSize=9;
  ...
 4. De code in de Data Item nummer 5 in de lijst leverancier-rekeningoverzicht (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IF ISSERVICETIER THEN

  // Delete the following lines.
  VendBalance2 := VendBalance2 + "Remaining Amount"
  ELSE
  VendBalance := VendBalance + "Remaining Amount";
  // End of the deleted lines.

  END;

  DataItemLinkReference=Vendor;
  DataItemLink=Vendor No.=FIELD(No.);
  ...

  Nieuwe code

  ... END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IF ISSERVICETIER THEN

  // Add the following lines.
  VendBalance2 := VendBalance2 + RemainingAmount
  ELSE
  VendBalance := VendBalance + RemainingAmount;
  // End of the added lines.

  END;

  DataItemLinkReference=Vendor;
  DataItemLink=Vendor No.=FIELD(No.);
  ...
 5. De code in de secties Data Item nummer 5 in de lijst leverancier-rekeningoverzicht (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...SourceExpr=Description;
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2_Description }
  { 60 ;TextBox ;7980 ;0 ;1680 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr=FORMAT("Due Date",0,4);
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2__Due_Date_ }
  { 61 ;TextBox ;13230;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  SourceExpr="Remaining Amount";
  // End of the deleted lines.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2__Remaining_Amount_ }
  { 62 ;TextBox ;15750;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  ...

  Nieuwe code

  ... SourceExpr=Description;
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2_Description }
  { 60 ;TextBox ;7980 ;0 ;1680 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;

  // Add the following lines.
  SourceExpr=FORMAT(DueDate,0,4);
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2__Due_Date_ }
  { 61 ;TextBox ;13230;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  SourceExpr=RemainingAmount;
  // End of the added lines.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code";
  DataSetFieldName=VendorLedgEntry2__Remaining_Amount_ }
  { 62 ;TextBox ;15750;0 ;2310 ;423 ;FontSize=9;
  ...
 6. De code in de globale variabelen in het overzichtsrapport van leverancier (13377) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...Text000@1000 : TextConst 'ENU=Page %1';
  Text001@1001 : TextConst 'ENU=Open Entries %1';
  Text002@1002 : TextConst 'ENU=Overdue Entries %1';
  Text003@1003 : TextConst 'ENU="Statement "';
  GLSetup@1004 : Record 98;
  CompanyInfo@1005 : Record 79;
  Vend2@1006 : Record 23;
  Currency@1007 : Record 4;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...Text000@1000 : TextConst 'ENU=Page %1';
  Text001@1001 : TextConst 'ENU=Open Entries %1';
  Text002@1002 : TextConst 'ENU=Overdue Entries %1';
  Text003@1003 : TextConst 'ENU="Statement "';

  // Add the following lines.
  Text005@1030 : TextConst 'ENU=Multicurrency Application';
  Text006@1031 : TextConst 'ENU=Payment Discount';
  Text007@1032 : TextConst 'ENU=Rounding';
  Text014@1033 : TextConst 'ENU=Application Writeoffs';
  // End of the added lines.

  GLSetup@1004 : Record 98;
  CompanyInfo@1005 : Record 79;
  Vend2@1006 : Record 23;
  Currency@1007 : Record 4;
  ...

  Bestaande code 2

  ...PrintAllHavingEntry@1010 : Boolean;
  PrintAllHavingBal@1011 : Boolean;
  PrintEntriesDue@1012 : Boolean;
  PrintLine@1013 : Boolean;
  StartDate@1014 : Date;
  EndDate@1015 : Date;
  VendAddr@1016 : ARRAY [8] OF Text[50];
  CompanyAddr@1017 : ARRAY [8] OF Text[50];
  ...

  Vervangende code 2

  ...
  PrintAllHavingEntry@1010 : Boolean;
  PrintAllHavingBal@1011 : Boolean;
  PrintEntriesDue@1012 : Boolean;
  PrintLine@1013 : Boolean;

  // Add the following line.
  DueDate@1038 : Date;
  // End of the added line.

  StartDate@1014 : Date;
  EndDate@1015 : Date;
  VendAddr@1016 : ARRAY [8] OF Text[50];
  CompanyAddr@1017 : ARRAY [8] OF Text[50];
  ...

  Bestaande code 3

  ...StartDate@1014 : Date;
  EndDate@1015 : Date;
  VendAddr@1016 : ARRAY [8] OF Text[50];
  CompanyAddr@1017 : ARRAY [8] OF Text[50];
  StartBalance@1018 : Decimal;
  VendBalance@1019 : Decimal;
  FormatAddr@1020 : Codeunit 365;
  CurrencyCode3@1022 : Code[10];
  ...

  Vervangende code 3

  ...StartDate@1014 : Date;
  EndDate@1015 : Date;
  VendAddr@1016 : ARRAY [8] OF Text[50];
  CompanyAddr@1017 : ARRAY [8] OF Text[50];

  // Add the following lines.
  Description@1039 : Text[50];
  RemainingAmount@1040 : Decimal;
  // End of the added lines.

  StartBalance@1018 : Decimal;
  VendBalance@1019 : Decimal;
  FormatAddr@1020 : Codeunit 365;
  CurrencyCode3@1022 : Code[10];
  ...

  Bestaande code 4

  ... </ReportItems>
  </TableCell>
  </TableCells>
  <Visibility>

  // Delete the following line.
  <Hidden>=IIF(Fields!Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_.Value = "",TRUE,FALSE)</Hidden>
  // End of the deleted line.

  </Visibility>
  </TableRow>
  </TableRows>
  </Details>
  ...

  Vervangende code 4

  ...</ReportItems>
  </TableCell>
  </TableCells>
  <Visibility>

  // Add the following line.
  <Hidden>=IIF(Fields!DtldVendLedgEntry_Vendor_No_.Value = "",TRUE,FALSE)</Hidden>
  // End of the added line.

  </Visibility>
  </TableRow>
  </TableRows>
  </Details>
  ...

  Bestaande code 5

  ...<FontWeight>700</FontWeight>
  <TextAlign>Right</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!VendBalance_Control66Caption.Value),
  // End of the deleted line.

  Last(Fields!VendBalance_Control53Caption.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 5

  ...<FontWeight>700</FontWeight>
  <TextAlign>Right</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!DtldVendLedgEntry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!VendBalance_Control66Caption.Value),
  // End of the added line.

  Last(Fields!VendBalance_Control53Caption.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 6

  ...<FontWeight>700</FontWeight>
  <TextAlign>Right</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!CurrencyCode3_Control73.Value),
  // End of the deleted line.

  Last(Fields!CurrencyCode3.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 6

  ... <FontWeight>700</FontWeight>
  <TextAlign>Right</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!DtldVendLedgEntry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!CurrencyCode3_Control73.Value),
  // End of the added line.

  Last(Fields!CurrencyCode3.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 7

  ...FontWeight>700</FontWeight>
  <Format>=Fields!VendBalance_Control49Format.Value</Format>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!VendBalance_Control56.Value),
  // End of the deleted line.

  LAST(Fields!VendBalance.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 7

  ...<FontWeight>700</FontWeight>
  <Format>=Fields!VendBalance_Control49Format.Value</Format>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=iif(Last(Fields!DtldVendLedgEntry_Vendor_No_.Value) = "" ,Last(Fields!VendBalance_Control56.Value),
  // End of the added line.

  LAST(Fields!VendBalance.Value))</Value>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 8

  ...</Field>
  <Field Name="CurrencyCode3">
  <DataField>CurrencyCode3</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_">
  <DataField>Vendor_Ledger_Entry_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  <Field Name="Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_">
  <DataField>Vendor_Ledger_Entry_Vendor_No_</DataField>
  // End of the deleted lines.

  </Field>
  <Field Name="STRSUBSTNO_Text002_Currency2_Code_">
  <DataField>STRSUBSTNO_Text002_Currency2_Code_</DataField>
  </Field>
  ...

  Vervangende code 8

  ...</Field>
  <Field Name="CurrencyCode3">
  <DataField>CurrencyCode3</DataField>
  </Field>

  // Add the following lines.
  <Field Name="DtldVendLedgEntry_Entry_No_">
  <DataField>DtldVendLedgEntry_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  <Field Name="DtldVendLedgEntry_Vendor_No_">
  <DataField>DtldVendLedgEntry_Vendor_No_</DataField>
  // End of the added lines.
  </Field>
  <Field Name="STRSUBSTNO_Text002_Currency2_Code_">
  <DataField>STRSUBSTNO_Text002_Currency2_Code_</DataField>
  </Field>
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 358189

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Tech Reviewer: Vanessa.Garcia
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×