Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De ondernemingsresourcegroep wordt gebruikt voor het beheren en toewijzen van resources aan projectplannen van Project Server. In Microsoft Project Professional kunt u resources toevoegen aan de lijst met ondernemingsresources die zich in Project Server bevinden.

Opmerking:  U moet de juiste machtigingen hebben om resources te kunnen toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep.

Wat wilt u doen?

Afzonderlijke resources toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep

Voor het toevoegen van resources in Microsoft Project moet Microsoft Project Professional zijn verbonden met Project Server, met een account dat is gemachtigd om resources toe te voegen aan de onderneming.

 1. Selecteer in Microsoft Project het tabblad Resources . Selecteer resourcegroep in de groep Toewijzingen en selecteer vervolgens Ondernemingsresourcegroep.

  Graphic van toewijzingsgroep

  Project Web Access wordt weergegeven in de browser
   

  Opmerking: De webbrowser is mogelijk achter Project geopend. Kijk op de taakbalk van Windows om te zien of er een nieuw browservenster is geopend.

 2. Selecteer Nieuwe resource.
  Resourcebewerkingsgroep in PWA

 3. Geef de volgende items op voor de nieuwe resource:

  • Resourcetype     Om het resourcetype te wijzigen selecteert u in de lijst Type de optie werkresource, kostenresource of materiaalresource. U kunt ook aangeven of de resource een budgetresource of een algemene resource is door het selectievakje Budget of Algemeen in te schakelen.

   Opmerking: Schakel het selectievakje De resource kan zich aanmelden bij Project Server uit als u geen informatie wilt verzamelen over de taken waaraan de resource werkt, of als u niet wilt dat de resource kan zich aanmelden bij Microsoft Project Server.

  • Naam van de resource en andere identificatiegegevens     Dit omvat de feitelijke naam van de resource, het e-mailadres en de waarde van de overzichtscode van de resourcestructuur (resourcestructuur).

   Als deze resource een teamwebsite onderhoudt, typt u de hyperlinknaam en het URL-adres in de vakken Hyperlinknaam en Hyperlink-URL.

  • Herverdeling     Om deze resource uit te sluiten van het herverdelingproces, schakelt u het selectievakje Herverdelen uit.

  • De roostermanager en standaardeigenaar van de toewijzing     Als de resource een roostermanager of standaardeigenaar van de toewijzing heeft anders dan de resource zelf, typt of zoekt u de naam van de manager.

   Om de naam van de eigenaar van de toewijzing op te geven typt of zoekt u de naam van de eigenaar van de toewijzing in het vak Standaardeigenaar van de toewijzing. Meestal is de eigenaar van de toewijzing de werkresource aan wie de taak oorspronkelijk is toegewezen, maar de eigenaar van de toewijzing kan ook een manager of iemand anders in een team zijn.

   Als u de project- kalender wilt opgeven die op de resource moeten worden toegepast, selecteert u de agenda in de lijst Basiskalender .

   U kunt kiezen of de resource is vastgelegd of voorgesteld voor het project in het vak Standaardtype reservering.

  • Teamgegevens     Als de naam van de resource een resourceteam vertegenwoordigt, schakelt u het selectievakje Teamtoewijzingsgroep in en bladert u naar de teamnaam.

   Als de resource deel uitmaakt van een team, bladert u naar de teamnaam en schakelt u het vakje niet in. U kunt ook naar de naam van het team bladeren door Bladeren Bladeren te kiezen.

  • Beschikbaarheid     Als u de beschikbaarheid van de resource voor het vak Vroegst beschikbaar en het vak Laatst beschikbaar wilt wijzigen, selecteert u de datumkiezer kalenderen selecteert u vervolgens de datums in de agenda.

  • Kosten- en groepscodes     Als uw organisatie codes heeft gemaakt voor groepering en kostprijsberekeningen, selecteert u deze codes in de vakken Groep, Code, Kostenplaats en Type kosten.

 4. Uw organisatie vereist mogelijk meer informatie over de resources. Voer onder Aangepaste resourcevelden de door uw organisatie vereiste informatie voor elke resource in. Deze sectie wordt niet weergegeven als uw organisatie geen aangepaste resourcevelden heeft gedefinieerd.

 5. Kies Opslaan.

Als u wilt dat een ondernemingsresource aan een taak in uw project werkt, gebruikt u de functie Team samenstellen uit onderneming. Lees meer over het toevoegen van resources aan uw project.

Meerdere resources van Project toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep

Voordat u meerdere resources aan de ondernemingsresourcegroep kunt toevoegen, moet u ze toevoegen aan de weergave Resourceblad of beginnen met een plan dat al resources bevat.

 1. Selecteer in Microsoft Project Professional het tabblad Beeld. Selecteer Resourceblad in de groep Resourceweergaven.

  Afbeelding groep Resourceweergaven
   

  Voer de resource in die u wilt importeren in de ondernemingsresourcegroep. Als u al resources in uw project hebt die geen deel uitmaken van de ondernemingsresourcegroep, worden deze bestaande resources geïmporteerd.

 2. Selecteer op het tabblad Resourcesde optie Resources toevoegen en selecteer vervolgens Resources importeren in Ondernemingen.
  De wizard Resources importeren wordt links weergegeven, met de weergave Resourceblad aan de rechterkant die de resources in het huidige project bevat.

 3. Als u aangepaste velden in uw project wilt toewijzen aan aangepaste ondernemingsvelden die zijn gedefinieerd door uw organisatie, selecteert u Resourcevelden toewijzen.
  Nadat u resourcevelden hebt toegewezen, selecteert u OK in het dialoogvenster Aangepaste velden toewijzen .

 4. Selecteer Doorgaan naar stap 2 voor elke resource die u wilt toevoegen aan de ondernemingsresourcegroep.

  Opmerking: De weergave Resourceblad bevat een kolom Fouten waarin waarschuwingen worden weergegeven over fouten bij het importeren van resources.

 5. Selecteer in de wizard Resources importerende optie Ja in de bijbehorende kolom Importeren . Deze stap voorkomt dat er fouten optreden bij het importeren van resources in de ondernemingsresourcegroep.
  Eventuele fouten worden weergegeven naast de resourcenaam in de kolom Fouten aan de rechterkant.

 6. Selecteer Opslaan en voltooien. De resources zijn nu geïmporteerd in de ondernemingsresourcegroep.

Als u wilt dat een ondernemingsresource aan een taak in uw project werkt, gebruikt u de functie Team samenstellen uit onderneming. Lees meer over het toevoegen van resources aan uw project.

Notities: 

 • U kunt een projectplan selecteren van een eerdere versie van Project om resources te importeren. Dit is handig als u resources hebt in MPP-bestanden van eerdere versies van Project of resourcelijsten in andere bestandsindelingen.

 • Als u resources wilt toevoegen die al bestaan in een database of een lijst in Microsoft Office Excel, gebruikt u de wizard Importeren die wordt weergegeven wanneer u een bestand opent dat geen MPP-bestand (Microsoft Project Plan) of MpT-bestand (Microsoft Project Template) is, of wanneer u ODBC selecteert in het dialoogvenster Openen . Lees meer over het toevoegen of bijwerken van ondernemingsresources met een extern gegevensbestand.

Meer resources toevoegen vanuit de ondernemingsresourcegroep in Microsoft Project Professional

Meerdere resources kunnen ook worden toegevoegd vanuit Project Server.

 1. Selecteer in Project Web App de optie Resource om u naar het Resource Center te brengen. Selecteer ten minste één resource en selecteer vervolgensOpenen.

  Resourcebewerkingsgroep in PWA

  Opmerking: U moet ten minste één resource selecteren om de ondernemingsresourcegroep te openen in Project Professional.

 2. Voeg in Project resources toe aan de weergave Resourceblad.

 3. Sla op en sluit Project.

  Opmerking: Uw organisatie vereist mogelijk meer informatie over de resources. Voer onder Aangepaste resourcevelden de door uw organisatie vereiste informatie voor elke resource in. Deze sectie wordt alleen weergegeven als uw organisatie aangepaste resourcevelden heeft gedefinieerd.

De resources die u hebt toegevoegd aan het project, worden toegevoegd aan de ondernemingsresourcegroep.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×