Snelkoppelingen zijn combinaties van twee of meer toetsen die, wanneer u ze indrukt, kunnen worden gebruikt om een taak uit te voeren waarvoor u anders een muis of ander aanwijsapparaat zou nodig hebben. De hier beschreven snelkoppelingen verwijzen naar de Lync-toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen in andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een VS-toetsenbord.

Deze snelkoppelingen hebben betrekking op de functiegebieden van de Lync-gebruikersinterface (UI). U moet dus bijvoorbeeld een visitekaartje geopend hebben om de Esc-toets te gebruiken om het visitekaartje te sluiten.

Tab en Shift+Tab zijn handige manieren om te navigeren binnen een programma. Met Tab gaat u naar het volgende onderdeel van de interface van het programma en met Shift+Tab naar het vorige onderdeel.

Het is mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn voor uw account. Dit wordt dan vermeld bij de functie.

Sneltoetsen zoeken voor

Algemeen (alle vensters)

Gebruik de volgende sneltoetsen in alle vensters, ongeacht het venster dat de focus heeft.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Windows-logotoets+Shift+O

Een inkomende uitnodiging accepteren.

Toets met het Windows-logo+Esc

Een uitnodiging weigeren.

Windows-logo+F4

Geluid uitschakelen/inschakelen.

Windows-logo+F5

Mijn camera in-/uitschakelen wanneer video al tot stand is gebracht in het gesprek.

Ctrl+Shift+spatiebalk

Focus op de werkbalk voor het delen van de toepassing plaatsen.

Ctrl+Alt+Shift+3

Het hoofdvenster openen en de focus verplaatsen naar het zoekvak.

Ctrl+Alt+spatiebalk

De controle overnemen tijdens schermdeling.

Ctrl+Shift+S

Schermdeling stoppen.

Hoofdvenster van Skype voor Bedrijven

Gebruik deze sneltoetsen wanneer het hoofdvenster van Lync op de voorgrond wordt weergegeven.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Ctrl+1

Naar het tabblad met contactpersonen gaan.

Ctrl+2

Naar het tabblad met permanente chats gaan.

Ctrl+3

Naar het tabblad met gesprekken gaan.

Ctrl+4

Naar het tabblad Telefoon gaan.

Ctrl+1 of Ctrl+Shift+1

Als gemachtigde: een oproep doorschakelen naar het zakelijke nummer van iemand anders. (Niet beschikbaar in Lync Basic of met alle Microsoft 365 abonnementen.)

Alt+spatiebalk

Het systeemmenu openen. Met de Alt-toets opent u de menubalk

Alt+F

Het menu Bestand openen.

Alt+M

Nu vergaderen starten.

Alt+T

Het menu Extra openen.

Alt+H

Het menu Help openen.

Lijst met contactpersonen

Gebruik deze sneltoetsen terwijl de lijst met contactpersonen wordt weergegeven.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Delete

De geselecteerde aangepaste groep of contactpersoon verwijderen.

Alt+pijl-omhoog

De geselecteerde groep omhoog verplaatsen.

Alt+pijl-omlaag

De geselecteerde groep omlaag verplaatsen.

Alt+Enter

In het snelmenu: het geselecteerde kaartje van de contactpersoon of groep contactpersonen openen.

Spatiebalk

De geselecteerde groep samenvouwen of uitvouwen.

Shift+Delete

De geselecteerde contactpersoon uit de lijst met contactpersonen verwijderen (alleen leden die niet in een distributiegroep zijn opgenomen).

Visitekaartje

Gebruik deze sneltoetsen terwijl een visitekaartje wordt weergegeven. Gebruik Alt+Enter om een visitekaartje te openen.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Esc

Het visitekaartje sluiten.

Ctrl+Tab

Door de tabbladen onder aan het visitekaartje gaan.

Ctrl+Shift+Tab

In omgekeerde volgorde door de tabbladen onder aan het visitekaartje gaan.

Gespreksvenster

Gebruik deze sneltoetsen terwijl het gespreksvenster wordt weergegeven.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

F1

De startpagina van de Help openen (in het menu Help).

Esc

Volledige schermweergave afsluiten, indien aanwezig. Het gespreksvenster sluiten alleen als er geen sprake is van audio, video of delen.

Alt+C

Alle uitnodigingen accepteren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+F4

Het gespreksvenster sluiten.

Alt+l

Alle uitnodigingen negeren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+R

Opnieuw deelnemen aan het geluid in een vergadering.

Alt+S

Het dialoogvenster Opslaan als openen voor een bestand dat in het gespreksvenster is verzonden.

Alt+V

Een contactpersoon voor een bestaand gesprek uitnodigen.

Ctrl+S

Sla de inhoud van de chatgeschiedenis op. Geschikt voor gesprekken tussen twee personen wanneer u Outlook gebruikt.

Ctrl+W

Het gebied voor chatberichten weergeven of verbergen.

Ctrl+F

Een bestand verzenden of, in de context van een vergadering, een bijlage bijvoegen.

Ctrl+N

Notities maken met Microsoft OneNote. OneNote wordt gestart. (Niet beschikbaar in Lync Basic.)

Ctrl+R

De lijst met deelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+Alt+pijl-rechts

Naar rechts gaan naar het volgende element in de gebruikersinterface in het venster Gesprek. Deze toetsencombinatie vervangt de Tab-toets om de focus te verplaatsen van het ene element in de gebruikersinterface naar het volgende element.

Ctrl+Shift+Alt+pijl-links

Naar links gaan naar het vorige element in de gebruikersinterface in het venster Gesprek. Deze toetsencombinatie vervangt de Tab-toets om de focus te verplaatsen van het ene element in de gebruikersinterface naar het vorige element.

Ctrl+Shift+Enter

Video toevoegen/beëindigen.

Ctrl+Shift+H

Een audiogesprek in de wachtrij plaatsen of voortzetten.

Ctrl+Shift+I

Een gesprek als zeer belangrijk aanduiden. Geschikt voor gesprekken tussen twee personen, maar is niet beschikbaar voor vergaderingen.

Ctrl+Shift+Y

Het gebied voor het delen van gegevens weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+P

Overschakelen naar de compacte weergave.

Ctrl+Shift+K

Overschakelen naar de weergave met alleen inhoud.

Ctrl+Enter

Audio toevoegen/beëindigen.

Pijl-omhoog

Op een modusknop: het bijbehorende bijschrift openen.

Spatiebalk

Als een modusknop de focus heeft, wordt er een standaardactie uitgevoerd. Bij audio wordt het geluid uit- of ingeschakeld en bij video wordt de camera gestart of gestopt.

Esc

Een geopend bijschrift of een geopende tekstballon met de toetsenbordfocus sluiten of verbergen.

Gespreksbeheer (in het gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen voor gespreksbeheer tijdens een peer-to-peer-gesprek. Deze toetsen werken niet in een telefonische vergadering.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Alt+Q

Een gesprek beëindigen.

Ctrl+Shift+T

Doorverbinden: het venster voor het selecteren van een contactpersoon weergeven tijdens een peer-to-peer-gesprek. (Niet beschikbaar in Lync Basic of met alle Microsoft 365 abonnementen.)

Ctrl+Shift+H

Een gesprek in de wacht zetten.

Ctrl+Shift+D

Het toetsenblok weergeven.

Video (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen wanneer u met video in het gespreksvenster werkt.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

F5

Bekijk de video op het volledige scherm. Als het gebied werkgebied zichtbaar is in het gespreksvenster, kunt u geen video op het volledige scherm maken.

Esc

De schermvullend weergave afsluiten.

Ctrl+Shift+O

Galerie weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+L

Uw video voor iedereen in de vergadering vergrendelen.

Chatberichten (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen als u met iemand aan het chatten bent.

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

F1

De Help openen.

F12

De chatsessie opslaan.

Shift+Enter

Regeleinden toevoegen.

Shift+Insert of Ctrl+V

Plakken.

Ctrl+A

Alle inhoud selecteren.

Ctrl+B

De geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+C

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+l

De geselecteerde tekst cursief maken.

Ctrl+U

De geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+Y

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Z

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Shift+F

De kleur van het lettertype wijzigen. (Alleen de kleur wijzigen van wat u typt, niet voor de andere persoon typen.)

Alt+P

Een ontvangen bestand openen.

Alt+D

Een verzonden bestand weigeren.

Ctrl+Shift+M

De focus naar het chatinvoergebied verplaatsen.

Gespreks- of vergaderingpodium

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

F5

Vergaderingpodium van het gespreksvenster schermvullend weergeven.

Esc

Weergave volledig scherm afsluiten, indien van toepassing.

Alt+T

Delen stoppen.

Ctrl+Shift+E

Presenteerbare inhoud beheren.

Ctrl+Shift+Y

Het gebied voor het delen van gegevens weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+A

Een actieve L1-waarschuwing weergeven op volledig scherm.

Ctrl+Shift+J

Naar de luidsprekerweergave gaan.

Ctrl+Shift+I

Naar de galerieweergave gaan.

Ctrl+Alt+pijl-rechts

Ctrl+Alt+pijl-links

Het gedeelde gebied voorwaarts en/of achterwaarts verlaten.

Gespreksomgeving

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Delete

De geselecteerde items verwijderen.

Home

Naar het begin van een lijst gaan.

End

Naar het einde van een lijst gaan.

Pagina-omhoog

Eén pagina omhoog gaan

Pagina-omlaag

Eén pagina omlaag gaan

Pijl-omhoog

Naar de vorige contactpersoon voor een gesprek.

Pijl-omlaag

Naar de volgende contactpersoon voor een gesprek.

PPT delen: oudere PPT-viewer

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Tab

Als de inhoudsruimte de focus heeft, kunt u met deze toets langs de besturingselementen voor het delen van een PPT navigeren (pijl-links, pijl-rechts, miniaturen en notities).

Pijl-rechts

Als de inhoudsruimte de focus heeft, gaat u met deze toets naar de volgende klik of naar de volgende dia als de huidige dia geen klik voor animatie bevat.

Pijl-links of pijl-rechts

Als het gebied met miniaturen de focus heeft, verplaatst u hiermee de focus naar de vorige of volgende miniatuur zonder de actieve dia te veranderen.

Pijl-links

Als de inhoudsruimte de focus heeft, gaat u met deze toets naar de vorige klik of naar de vorige dia als de huidige dia geen klik voor animatie bevat.

Home

Als het gebied met miniaturen de focus heeft, verplaatst u de focus hiermee naar de eerste diaminiatuur zonder de actieve dia te veranderen.

Enter

Hiermee selecteert u het besturingselement dat de focus heeft of miniaturen als de strip met miniaturen de focus heeft en selecteren (veranderen in actieve dia).

End

Als het gebied met miniaturen de focus heeft, verplaatst u de focus hiermee naar de laatste diaminiatuur zonder de actieve dia te veranderen.

Conversaties op tabbladen

Toets of
sneltoets

Gewenste actie

Alt+spatiebalk

Het systeemmenu van het venster openen.

Ctrl+Shift+T

De focus verplaatsen naar een item op een tabblad in een gespreksvenster met tabbladen.

Ctrl+Tab

Naar het volgende tabblad gaan (continu alle tabbladen doorlopen).

Ctrl+1,2…9

Naar het tabblad met dat nummer gaan en de focus van het toetsenbord verplaatsen naar dat gesprek. Ctrl+1.

Ctrl+O

De geselecteerde conversatie loskoppelen van of vastmaken aan het tabbladvenster.

Esc

Een tabblad sluiten.

Permanente chat

In het venster voor een permanente chat kunt u dezelfde toetsen gebruiken als in het gespreksvenster en het chatvenster. (Niet beschikbaar voor Microsoft 365 abonnementen.)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×