Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Objectbibliotheek van Microsoft Outlook 10.0 gebruikt om specifieke berichten op te halen met behulp van de methode Zoeken en de methode Beperken in Microsoft Visual C#.

Meer informatie

Als u de Objectbibliotheek van Microsoft Outlook 10.0 wilt gebruiken om specifieke berichten op te halen, gaat u als volgt te werk:

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET of Microsoft Visual Studio 2005.

 2. Wijs in het menu Bestand de knop Nieuw aan en klik op Project.

 3. Klik in de lijst Visual C# Projects op Consoletoepassing.

  Standaard wordt het bestand Class1.cs gemaakt.

  Opmerking Klik in Microsoft Visual C# 2005 op Visual C#" in de lijst Visual C# Projects types . Standaard wordt Program.cs gemaakt.

 4. Voeg een verwijzing naar de Objectbibliotheek van Microsoft Outlook 10.0 toe. Volg de volgende stappen om dit te doen:

  1. Klik op Verwijzing toevoegen in het menu Project.

  2. Klik op het tabblad COM, zoek Microsoft Outlook 10.0 Objectbibliotheek en klik vervolgens op Selecteren.

   Opmerking in Microsoft Visual C# 2005. u hoeft niet op Selecteren te klikken.

  3. Klik in het dialoogvenster Verwijzingen toevoegen op OK.

  4. Als u wordt gevraagd om wrappers te genereren voor de bibliotheken die u hebt geselecteerd, klikt u op Ja.

 5. Vervang de code in het codevenster door het volgende:

  using System;
  using System.Reflection; // to use Missing.Value

  namespace FilterAppointments
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for Class1.
  /// </summary>
  class Class1
  {
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  public static int Main(string[] args)
  {
  try
  {
  // Create an Outlook application.
  Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();

  // Get the Mapi NameSpace and the Logon.
  Outlook.NameSpace oNS = (Outlook.NameSpace)oApp.GetNamespace("mapi");

  // Log on using dialog to choose a profile.
  oNS.Logon(Missing.Value, Missing.Value, true, true);

  // Alternate Logon using specific profile
  // TODO: Change the profile name where it is appropriate.
  //oNS.Logon("YourValidProfile", Missing.Value, false, true);

  // Get the Calendar folder.
  Outlook.MAPIFolder oCalendar = oNS.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar);

  // Get the Items collection in the folder.
  Outlook.Items oItems = (Outlook.Items)oCalendar.Items;
  Console.WriteLine("Total Items (unrestricted): " + oItems.Count);

  //Include all occurrences of recurring items, and then sort them.
  oItems.Sort ("[Start]", false);
  oItems.IncludeRecurrences = true;

  // Define the string for the search criteria.
  String sCriteria;

  // Set the criteria for the Date fields.
  sCriteria = "[Start] <= '09/01/2002 08:00 AM' and [End] >= '2/15/2002 08:00 PM'";

  // Set the criteria for a string field.
  // sCriteria = "[Subject] = 'Weekly recurring meeting'";

  // Set the criteria for a numeric field.
  // Look for meetings that have not been responded to.
  // sCriteria = "[ResponseStatus] = " + (Int32)Outlook.OlResponseStatus.olResponseNotResponded)

  // Use the Restrict method to reduce the number of items to process.
  Outlook.Items oRestrictedItems = oItems.Restrict(sCriteria);
  oRestrictedItems.Sort ("[Start]", false);
  oRestrictedItems.IncludeRecurrences = true;

  Console.WriteLine("Total Items Unrestricted : " + oRestrictedItems.Count);

  Outlook.AppointmentItem oAppointment;

  //Get each item until item is null.
  Outlook.AppointmentItem oAppt;
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetFirst();
  while (oAppt != null)
  {
  // Console.WriteLine(i.ToString());
  Console.WriteLine(" Subject: " + oAppt.Subject.ToString());
  Console.WriteLine(" Start time: " + oAppt.Start.ToString());
  Console.WriteLine(" End time: " + oAppt.End.ToString());
  Console.WriteLine(" Occurrences: " + oAppt.RecurrenceState.ToString());
  Console.WriteLine("\n\n");
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetNext();
  }


  // Use the Find method to get single match.
  sCriteria = "[Start] >= '09/30/2001'";
  Console.WriteLine("Criteria: " + sCriteria.ToString());
  oAppointment = (Outlook.AppointmentItem)oItems.Find(sCriteria);
  Console.WriteLine("Used Find with Date fields");
  if (oAppointment is Outlook.AppointmentItem)
  Console.WriteLine("Found -> " + oAppointment.Subject.ToString());
  else
  Console.WriteLine("No object found");


  // Log off
  oNS.Logoff();

  // Clean up
  oAppointment = null;
  oRestrictedItems = null;
  oItems = null;
  oCalendar = null;
  oNS = null;
  oApp = null;
  }

  //Simple error handling
  catch (Exception e)
  {
  Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
  }

  //Default return value
  return 0;
  }
  }
  }
 6. Zoek de tekenreeks TODO in de code en wijzig vervolgens de code voor uw omgeving.

 7. Druk op de F5-toets om het programma te maken en uit te voeren.

Verwijzingen

Voor meer informatie over de beveiligingsfuncties van Outlook 2002, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

290500 Beschrijving van de beveiligingsfuncties voor ontwikkelaars in Outlook 2002


Voor meer informatie over problemen die kunnen optreden wanneer u de eigenschap Aantal van grote verzamelingen gebruikt, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

294385 OL2002: onjuiste eigenschap Aantal met terugkerende afspraken

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×