Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Tabellen van een Access-web-app exporteren naar een Acces-bureaubladdatabase

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u tabellen van een Access-web-app als lokale tabellen exporteert naar een Access-bureaubladdatabase. Als u deze taak wilt uitvoeren, opent u de verbindingsgegevens voor de tabellen van uw Access-web-app, maakt u een ODBC-gegevensbronnaam om verbinding te maken met de tabellen van de Access-web-app en importeert u de gegevens vervolgens uit de tabellen van de web-app in lokale tabellen in een Access-bureaubladdatabase. Dit zijn de stappen die nodig zijn om deze taak te voltooien.

Verbindingen inschakelen voor de Access-web-app

 1. Open de Access-web-app in de Access-client. Zie eventueel Een Access-app wijzigen voor meer informatie.

 2. Klik op Bestand > Info > Beheren in de groep Verbindingen.

 3. Klik op Alleen-lezen verbinding inschakelen om verbindingen te openen met de tabellen van uw Access-web-app.

 4. Klik op Lezen-schrijven-verbindingsgegevens weergeven om alle benodigde verbindingsgegevens weer te geven.

 5. Kopieer en plak de waarden voor Server, Database, Gebruikersnaam en Wachtwoord in Kladblok of Word, of laat het venster met verbindingsgegevens geopend, zodat u de gegevens daar later uit kunt kopiëren en plakken.

Een ODBC-gegevensbronnaam maken voor verbinding met de Access-web-app in SQL

 1. Open het hulpprogramma ODBC-gegevensbronbeheerder op uw computer of apparaat. Er zijn veel methoden om toegang te krijgen tot dit hulpprogramma, dus om verwarring te elimineren, zijn hier de bijbehorende uitvoerbare locaties voor de bititeit van DSN die u wilt maken.

  • Windows 32 bits (x86) / Office 32 bits (x86): %windir%\System32\odbcad32.exe

  • Windows 64 bits (x64) / Office 64 bits (x64): %windir%\System32\odbcac32.exe

  • Windows 64 bits (x64) / Office 32 bits (x86): %windir%\SysWow64\odbcad32.exe

  Opmerking: De hoeveelheid bits van de gegevensbronnaam moet overeenkomen met de hoeveelheid bits van uw Office-installatie. %windir% verwijst meestal naar de standaardlocatie van Windows, of c:\windows

 2. Klik op Toevoegen op het tabblad Gebruikers-DSN of Systeem-DSN van het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer.

 3. Selecteer het stuurprogramma SQL Server Native Client 11.0 en klik vervolgens op Voltooien.

 4. Voer in het tekstvak Naam een naam in voor deze nieuwe gegevensbronnaam.

 5. Voer in het tekstvak Server de naam in van de server die u eerder hebt opgezocht in de verbindingsgegevens van de Access-web-app.

 6. Klik op Volgende om door te gaan.

 7. Selecteer de optie SQL Server-verificatie met aanmeldings-id en door de gebruiker ingevoerd wachtwoord.

 8. Plak de gebruikersnaam en het wachtwoord uit de verbindingsgegevens van de Access-web-app die u eerder hebt opgeslagen in de tekstvakken Aanmeldings-id en Wachtwoord.

 9. Klik op Volgende om door te gaan.

 10. Schakel het selectievakje Andere standaarddatabase in.

 11. Plak de naam van de database uit de verbindingsgegevens van de Access-web-app die u eerder hebt opgeslagen in het tekstvak Databasenaam, waar nu (Standaard) staat. Klik op Volgende om door te gaan.

  Belangrijk: Klik niet op de pijl-omlaag voor de databasenaam als u verbinding maakt met een database op SQL Azure (Microsoft 365 of SharePoint Online), omdat u de lijst met beschikbare databases niet kunt weergeven en er een fout optreedt. U kunt de naam van uw specifieke database het beste in dit veld kopiëren en plakken.

 12. Klik op de laatste pagina van de wizard op Voltooien.

 13. Als u de verbindingsgegevens op dit moment wilt testen, klikt u op Gegevensbron testen in het dialoogvenster ODBC Microsoft SQL Server. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Naam van gegevensbron gebruiken in een Access-bureaubladdatabase om de tabellen van de Access-web-app te importeren

U hebt nu een ODBC-gegevensbronnaam gemaakt, wat betekent dat u deze verbindingsgegevens voor allerlei toepassingen kunt gebruiken. Hier volgen de stappen om met deze ODBC-gegevensbronnaam tabellen van de Access-web-app te importeren in een Access-bureaubladdatabase. Voor andere toepassingen zult u de bijbehorende Help-documentatie moeten raadplegen voor informatie over het gebruik van ODBC-verbindingen.

 1. Maak een nieuwe Access-bureaubladdatabase of open een bestaande Access-bureaubladdatabase.

 2. Klik op het lint op Externe gegevens > ODBC-database in de groep Importeren en koppelen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - ODBC-database de optie De brongegevens importeren in een nieuwe tabel in de huidige database en klik vervolgens op OK.

  Tip: Als u de tabellen van de Access-web-app alleen wilt koppelen vanuit uw Access-bureaubladdatabase, selecteert u Koppelen aan de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - ODBC-database.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op het tabblad Computergegevensbron.

 5. Selecteer de ODBC-gegevensbronnaam die u eerder hebt gemaakt en klik vervolgens op OK.

 6. Voer in het tekstvak Wachtwoord van het dialoogvenster Aanmelden bij SQL Server het wachtwoord in uit de verbindingsgegevens van de Access-web-app en klik vervolgens op OK.

 7. Selecteer alle tabellen van de web-app die u wilt importeren in de Access-bureaubladdatabase.

  Opmerking: De tabellen met de naam Access.<tabelnaam> bevatten de gegevens uit de Access-web-app. De tabellen met de naam Access.<tabelnaam>?Images bevatten eventuele afbeeldingsgegevens uit de Access-web-app.

 8. Klik op OK om het importproces te starten.

 9. Als het importeren is voltooid in Access, klikt u op Sluiten om het importvenster te sluiten.

 10. De Access-bureaubladdatabase bevat nu een lokale tabel voor elke tabel in de web-app.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×