Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt twee taken in een project koppelen om hun relatie weer te geven (ook een taakafhankelijkheid genoemd). Afhankelijkheden bepalen de projectplanning: zodra u de taken koppelt, is elke wijziging die u aanbrengt in de voorafgaande taak van invloed op de opvolger, die van invloed is op de volgende, enzovoort.

Wat wilt u doen?

Taken koppelen

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

  De groep Taakweergaven op het tabblad Beeld.

 2. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt op de twee taken die u wilt koppelen (in de kolom Taaknaam).

 3. Kies Taak > Taken koppelen.

  De knop Koppelen in de groep Planning van het tabblad Taak

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u de twee gekoppelde taken en kiest u vervolgens Taak > Taken ontkoppelen De knop 	Taken ontkoppelen op het tabblad Taken van het lint..

In Project wordt standaard een eenvoudige koppeling van de begin-naar-einde-taak gemaakt, wat betekent dat de eerste taak (de voorafgaande taak ) moet worden voltooid voordat de tweede taak (de opvolgende taak ) kan worden gestart.

Als u een Project Online abonnee bent, kunt u ook specifieke taken selecteren waarnaar u een koppeling wilt maken met behulp van een vervolgkeuzelijst in de kolom Voorafgaande taken of Opvolgende taken.

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

 2. Zoek de kolom Voorafgaande taken of opvolgende taken en selecteer de cel voor de taak die u wilt koppelen.

  Opmerking: De kolom Opvolgen wordt niet standaard weergegeven. Als u deze wilt weergeven, gaat u naar de laatste kolom in de rij en selecteert u Nieuwe kolom toevoegen. Kies Opvolgende taken.

 3. Schuif in de hiërarchische lijst met al uw taken omhoog of omlaag om de gewenste taak te vinden, schakel het selectievakje ernaast in en klik op een willekeurige plaats buiten de vervolgkeuzelijst. De taak-id van de taak waarnaar u een koppeling wilt maken, wordt weergegeven in de cel.

Het selecteren van koppelingen in de vervolgkeuzelijst is met name handig als de taak waarnaar u een koppeling wilt maken, zich niet in de buurt van de taak bevindt waaruit u een koppeling maakt.

Naar boven

Een taak invoegen tussen gekoppelde taken

U kunt Project zo instellen dat wanneer u een nieuwe taak tussen gekoppelde taken invoegt, de nieuwe taak automatisch wordt gekoppeld aan de omringende taken.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Projectopties de optie Plannen en schuif naar de sectie Planningsopties in dit project .

 3. Schakel het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen in.

 4. Selecteer OK.

 5. Voeg de nieuwe taak in.

Naar boven

Taken koppelen in een netwerkdiagram

 1. Kies >netwerkdiagram weergeven.

  Afbeelding van de knop Netwerkdiagram op het tabblad Beeld.

 2. Wijs het midden van het vak van de voorafgaande taak aan.

 3. Sleep de lijn naar het vak van de opvolgende taak.

  afbeelding van twee gekoppelde taken in een netwerkdiagram

Taken koppelen in een kalender

 1. Ga naar Weergave > Agenda.

  De knop Kalender in de groep Taakweergaven op het tabblad Weergave.

 2. Wijs de kalenderbalk van de voorafgaande taak aan.

 3. Sleep de lijn naar de kalenderbalk van de opvolgende taak.

Naar boven

Handmatig geplande taken koppelen

Wanneer u een handmatig geplande taak koppelt aan een andere taak, wordt de handmatig geplande taak op een relatieve positie ten opzichte van de andere taak geplaatst.

U kunt Project zodanig configureren dat een handmatig geplande taak niet wordt verplaatst wanneer u deze aan een andere taak koppelt:

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies in het dialoogvenster Projectopties de optie Plannen en schuif naar de sectie Planningsopties in dit project .

 3. Schakel het selectievakje Handmatig geplande taken bijwerken bij het bewerken van koppelingen uit.

Meer informatie over de invloed van handmatige en automatische planning op de planning.

Naar boven

Andere manieren om taken te koppelen

 • Als bepaalde taken afhankelijk zijn van het afronden van een heel project, kunt u overwegen een hoofdproject in te stellen.

 • Als u wilt benadrukken hoe een taak zich verhoudt tot andere taken, gebruikt u taakpaden.

Naar boven

Taakafhankelijkheden wijzigen of verwijderen

Nadat taken zijn gekoppeld aan het maken van taakafhankelijkheid, kunt u de afhankelijkheden eenvoudig wijzigen of verwijderen, indien nodig, door een van de volgende handelingen uit te voeren:

Het koppelingstype van een taakafhankelijkheid wijzigen

Standaard koppelt Project taken in een afhankelijkheid van begin tot einde. U kunt echter eenvoudig het type taakafhankelijkheid wijzigen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Taakgegevens . Als u het dialoogvenster Taakgegevens wilt openen, dubbelklikt u op de naam van de taak waarvan u het koppelingstype wilt wijzigen.

Opmerking: Als u dubbelklikt op een koppeling naar een externe taak, wordt het project met de taak geopend, als het project beschikbaar is. Extern gekoppelde taken worden in de takenlijst grijs weergegeven. Als u het koppelingstype voor een externe taak wilt wijzigen, dubbelklikt u op de extern gekoppelde taak om het project met de taak te openen en doet u het volgende om de gekoppelde taak te wijzigen. Als u bijvoorbeeld taak A in Project Z hebt gekoppeld aan taak 1 in Project 5, kunt u het koppelingstype wijzigen in de taakgegevens voor taak 1.

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

 2. Dubbelklik op de koppelingsregel die u wilt wijzigen.

  Dubbelklik op de lijn

  knopafbeelding

  Als u een koppelingstype wilt wijzigen, dubbelklikt u hier.

 3. Als u het type taakafhankelijkheid wilt wijzigen, selecteert u een ander type in de lijst Type .

Koppeling naar een andere taak

Als u een taak hebt die momenteel is gekoppeld aan de verkeerde taak, kunt u de koppeling eenvoudig wijzigen zodat deze de juiste afhankelijkheid weergeeft.

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

 2. Selecteer in de takenlijst de taak waarvoor u de koppeling wijzigt.

 3. Kies op het tabblad Taak in de groep Eigenschappen de optie Informatie.

 4. Selecteer op het tabblad Voorafgaande taken in de kolom Taaknaam de taak die niet moet worden gekoppeld en selecteer vervolgens een taak in de lijst om de juiste afhankelijkheid te identificeren.

 5. Wijzig het koppelingstype, de vertragingstijd of de doorlooptijd in de kolommen Type en Vertraging .

  Tip: Als u de doorlooptijd wilt invoeren, typt u een negatieve waarde in de kolom Vertraging , zoals –2 voor twee dagen doorlooptijd.

Alle afhankelijkheden voor een taak verwijderen

Als uw taak niet langer afhankelijk is van andere taken, kunt u alle afhankelijkheden van de taak in één keer verwijderen.

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

 2. Selecteer in het veld Taaknaam de taken die u wilt ontkoppelen.

  Als u meerdere taken wilt selecteren die niet opeenvolgend worden weergegeven, houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u elke taak. Als u taken wilt selecteren die opeenvolgend worden weergegeven, selecteert u de eerste taak, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u vervolgens de laatste taak die u in de lijst wilt selecteren.

 3. Kies op het tabblad Taak in de groep Planning de optie Taken ontkoppelen.

  De taken worden opnieuw gepland op basis van koppelingen naar andere taken of beperkingen.

Opmerking: Als u een taakkoppeling verwijdert, wordt de afhankelijkheid tussen twee taken verwijderd, zoals wordt aangegeven door de koppelingslijnen tussen de taken. Als u de hiërarchische structuur van een taak of subtaak wilt wijzigen als onderdeel van een overzichtsstructuur voor uw project, moet u de taak verkleinen in plaats van de taakkoppeling te verwijderen.

Specifieke taakafhankelijkheden verwijderen

Als uw taak is gekoppeld aan verschillende taken en u specifieke koppelingen moet verwijderen terwijl u een aantal intact laat, kunt u kiezen welke koppelingen u wilt verwijderen in het dialoogvenster Taakgegevens .

 1. Kies >Gantt-diagram weergeven.

 2. Selecteer in de takenlijst de taak waarvoor u afhankelijkheden verwijdert.

 3. Kies op het tabblad Taak in de groep Eigenschappen de optie Informatie.

 4. Selecteer op het tabblad Voorafgaande taken de afhankelijkheid die u verwijdert en verwijder vervolgens de naam van de voorafgaande taak.

Naar boven

Automatisch koppelen in- of uitschakelen

U kunt Project zo configureren dat wanneer u een taak invoegt tussen gekoppelde taken, de nieuwe taak automatisch wordt gekoppeld aan de omringende taken. Dit wordt automatisch koppelen genoemd. Als u bijvoorbeeld drie taken hebt met begin-na-einde-koppelingen en u voegt er een nieuwe taak tussen, krijgt de nieuwe taak een begin-na-einde-koppeling met de taak erboven en eronder.

Automatisch koppelen is standaard uitgeschakeld. Volg deze stappen om automatisch koppelen in te schakelen.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Project-opties op Planning en blader naar het gedeelte Planningsopties voor dit project.

 3. Schakel het selectievakje Ingevoegde of verplaatste taken automatisch koppelen in om automatisch koppelen in te schakelen. Als u automatisch koppelen opnieuw wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje uit.

Naar boven

Typen taken

Wanneer u taken koppelt in Project, is de koppeling standaard van het type begin-na-einde. Een begin-na-einde-koppeling werkt echter niet in iedere situatie. Project biedt de volgende extra typen taakkoppelingen, zodat u uw project realistisch kunt modelleren:

Type koppeling

Voorbeeld

Beschrijving

Begin na einde (BE)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Fundering graven' en 'Beton storten' hebt, kan de taak 'Beton storten' pas beginnen als 'Fundering graven' is voltooid.

Gelijk begin (GB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas beginnen als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is begonnen.

De afhankelijke taak kan beginnen op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is begonnen. Voor het koppelingstype GB hoeven beide taken niet tegelijk te beginnen.

Als u bijvoorbeeld de twee taken 'Beton storten' en 'Beton egaliseren' hebt, kan de taak 'Beton egaliseren' pas beginnen als 'Beton storten' is gestart.

Gelijk einde (GE)

afhankelijkheid gelijk einde

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is voltooid.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is voltooid. Voor het koppelingstype GE hoeven beide taken niet tegelijk te worden voltooid.

Als u bijvoorbeeld de twee taken ‘Bedrading aanbrengen’ en ‘Elektrische installatie controleren’ hebt, kan de taak ‘Elektrische installatie controleren’ niet worden voltooid totdat de taak ‘Bedrading aanbrengen’ is voltooid.

Einde na begin (EB)

NNB

De afhankelijke taak (B) kan pas worden voltooid als de taak waarvan deze afhankelijk is (A), is gestart.

De afhankelijke taak kan worden voltooid op elk moment nadat de taak waarvan deze afhankelijk is, is gestart. Voor het koppelingstype EB hoeft de afhankelijke taak niet te worden voltooid op hetzelfde moment als waarop de taak waarvan deze afhankelijk is, begint.

Zo worden de dakspanten voor uw bouwproject off-site gebouwd. Uw project bevat de taken ‘Levering spanten’ en ‘Dak maken’. De taak ‘Dak maken’ kan niet worden voltooid totdat de taak ‘Levering spanten’ begint.

Naar boven 

Problemen oplossen

Als u uw taken hebt gekoppeld, maar de opvolgende taak niet wordt verplaatst, kunnen er verschillende oorzaken zijn:

 • Als voor een taak werkelijke waarden zijn toegepast, zoals een werkelijke begindatum of een percentage voltooid werk, kan de taak niet eerder worden gepland dan de datum waarop de taak daadwerkelijk is begonnen. Als er geen voortgang wordt ingevoerd en de taak een inflexibele beperking heeft, kan de beperking voorrang hebben op taakafhankelijkheid.

  Als voor een taak bijvoorbeeld de beperking Niet eerder beginnen dan (SNET) is ingesteld op 1 juli, is de taak gekoppeld aan die datum en wordt deze niet opnieuw gepland naar een eerdere datum, zelfs niet als de voorafgaande taak eindigt op 28 juni en de opvolgende taak mogelijk eerder dan 1 juli begint.

 • Als u in Project een taak maakt door de aanwijzer naar het grafiekgedeelte van een Gantt-diagram (weergave) te slepen, wordt een SNET-beperking (Niet eerder beginnen dan) ingesteld voor de taak voor projecten die zijn gepland vanaf de begindatum. Voor projecten die zijn gepland vanuit een einddatum, wordt een beperking Niet later eindigen dan (FNLT) ingesteld voor de taak.

 • Als de opvolgende taak is voltooid, wordt deze niet verplaatst naar de koppeling.

Hier volgen enkele mogelijke oplossingen:

 • Als u de taakbeperking flexibeler wilt instellen, selecteert u de taak, kiest u Informatie en selecteert u vervolgens het tabblad Geavanceerd . Selecteer zo snel mogelijk in de lijst Type beperking. Vervolgens plant Project de begindatum van de taak op basis van de taakafhankelijkheid.

 • Als u wilt dat taakafhankelijkheden inflexibele beperkingen voor alle taken overschrijven, kiest u Bestand > Opties > Planning. Schakel in de sectie Planningsopties het selectievakje Taken wordt altijd aan hun beperkingsdatums uitgevoerd .

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×