Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Microsoft streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft-producten en -services voor iedereen te optimaliseren. Er is een groot aantal toegankelijkheidsfuncties in Microsoft Office Project opgenomen. Deze functies zijn voor iedereen beschikbaar, zonder dat er extra toegankelijkheidsfuncties nodig zijn.

In dit artikel

Project op uw behoeften afstemmen

 • De vergroting wijzigen     U kunt de vergroting wijzigen om informatie beter leesbaar te maken op het scherm door weergaven en rapporten te schalen, de tijdschaal te wijzigen of in te zoomen op de schermweergave. U kunt ook knoppen op het lint vergroten, zodat ze gemakkelijker te zien en te gebruiken zijn. Als u het Microsoft IntelliMouse-aanwijsapparaat gebruikt, kunt u rechtstreeks vanaf de muis schuiven en zoomen in plaats van op knoppen op het scherm te klikken.

 • De tekstkleur wijzigen.    U kunt een aangepast kleurenpalet maken om alleen de kleuren te gebruiken die u zelf definieert.

 • Het uiterlijk van weergaven wijzigen     U kunt de manier wijzigen waarop balken, vakken, koppelingslijnen en tekst in een weergave worden weergegeven. U kunt het uiterlijk van een Gantt-balk wijzigen door op de balk te dubbelklikken en de gewenste weergave te selecteren, bijvoorbeeld door het lettertype te wijzigen of de tekst op de balken te vergroten.

 • Werkbalken en menu's aanpassen     Als u slechts een subset van knoppen en opdrachten gebruikt, kunt u knoppen toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang die zich boven het lint bevindt.

Naar boven

Efficiënter werken

Project bevat functies waarmee u veelvoorkomende taken kunt automatiseren en efficiënter kunt werken.

 • De spellingcontrole gebruiken     Project kan veelvoorkomende spel- en typefouten corrigeren terwijl u werkt. Wanneer u enkele identificerende tekens typt, kunnen terugkerende vermeldingen in een kolom automatisch worden voltooid.

 • Veelgebruikte taken automatiseren     Met behulp van een macro kunt u complexe, veelgebruikte taken automatiseren, waarna u deze taken in minder stappen dan gebruikelijk voltooit. U kunt een macro toewijzen aan een sneltoets, waarna u de macro net zo eenvoudig als een willekeurige standaardopdracht in Project kunt gebruiken.

 • Een toegankelijk PDF-bestand exporteren    Als u een PDF-kopie van uw project wilt hebben, kunt u het project exporteren als een PDF-bestand dat toegankelijk is voor een breder publiek. Terwijl het project is geopend, drukt u op Alt+F, E, P en vervolgens op A. Geef het PDF-bestand een naam en druk vervolgens op Enter.

Opmerking over de beveiliging: Wees voorzichtig met het uitvoeren van uitvoerbare bestanden of codes in macro's of toepassingen. Deze kunnen ook worden gebruikt om acties uit te voeren die een bedreiging vormen voor de beveiliging van uw computer en gegevens.

Naar boven

Beperkingen voor toegankelijkheid in Project

Project biedt ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties, behoudens de uitzonderingen in de volgende tabel.

Functie

Uitzonderingen

Toegankelijkheid via het toetsenbord

De kernfunctionaliteit van Project is via het toetsenbord beschikbaar. De overige functies kunnen eveneens met het toetsenbord worden geactiveerd, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden:

 • Het is niet mogelijk tekst in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing zonder muis van RTF-opmaak als vet of cursief te voorzien.

 • Bepaalde dialoogvensters in Project bevatten rasters met lange lijsten met items. Als u binnen een dergelijk raster naar een item wilt schuiven, gebruikt u de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog of Page Down en Page Up.

 • Gegroepeerde taken in een netwerkdiagram kunt u met behulp van het toetsenbord samenvouwen. Samengevouwen groepen kunt u echter uitsluitend met de muis uitvouwen.

Kenmerken voor hoog contrast en weergave

Project ondersteunt de instellingen voor toegankelijkheid van het hostbesturingssysteem, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden.

Bepaalde gebieden worden in de modus Hoog contrast niet optimaal of helemaal niet weergegeven.

 • Als de wijzigingsmarkeringen worden ingeschakeld, wordt de zichtbaarheid van tekst in de gemarkeerde cellen in de modus Hoog contrast beduidend minder.

 • De knoppen voor RTF-opmaak in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven.

 • Pictogrammen voor indicatoren worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven. Als u de bijbehorende informatie van de indicatoren nodig hebt, dubbelklikt u op de indicator om het dialoogvenster of de weergave waaruit de gegevens afkomstig zijn, te openen.

 • Diagrammen met de beschikbaarheid en toewijzingen van resources zijn in de modus Hoog contrast niet leesbaar. Als u de bewuste informatie nodig hebt, gebruikt u de tabellen in de weergave Resourcegebruik.

 • Als u de wizard Toegankelijkheid in Windows 7, Windows Vista of Windows XP uitvoert, worden bepaalde elementen van de gebruikersinterface niet naar behoren weergegeven. U verhelpt dit probleem door de modus Hoog contrast in te schakelen in het Configuratiescherm (Toegankelijkheidsopties in Windows XP of Toegankelijkheidscentrum in Windows 7 of Windows Vista).

In bepaalde dialoogvensters in Project wordt tekst afgekapt als u een bijzonder grote tekengrootte gebruikt.

Gegevens weergeven

Gegevens worden door Project met behulp van MSAA (Microsoft Active Accessibility) weergegeven, waarbij de volgende uitzonderingen gelden:

 • In de volgende dialoogvensters wordt geen informatie weergegeven volgens de MSAA-richtlijnen: Werktijd wijzigen, COM-invoegtoepassingen, Opdrachten opnieuw rangschikken, Hyperlink invoegen en Serviceopties.

 • Namen van bepaalde besturingselementen in het dialoogvenster Voortgangslijnen worden niet met behulp van de MSAA-naameigenschap weergegeven.

 • Gegevens worden door COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • De gegevens op de statusbalk, die u onder aan het Project-venster ziet, worden niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven. (Opgelost in Project Online-desktopclient )

 • Als u in het dialoogvenster Pagina-instelling een ander tabblad activeert, worden de onderliggende objecten niet op basis van de MSAA-objecthiërarchie weergegeven. Het is echter mogelijk dat deze objecten door schermlezers met behulp van andere methoden worden weergegeven.

 • MSAA wordt niet ondersteund in grafische weergaven, zoals het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram. Alle gegevens in de grafische weergaven zijn echter ook beschikbaar in een tabelindeling (zoals de linkerzijde van de weergave Gantt-diagram), die MSAA ondersteunt.

 • De MSAA-selectiemethode (accSelect) werkt niet in combinatie met keuzelijsten met invoervakken. Bovendien wordt in keuzelijsten met invoervakken een onjuiste waarde voor de MSAA-roleigenschap weergegeven. (Opgelost in Project Online-desktopclient )

 • De naam van de weergavebalk wordt met behulp van de MSAA-naameigenschap niet juist weergegeven.

 • In bepaalde gedeelten van de spellingcontrole worden gegevens niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • Items worden niet geformuleerd in keuzelijsten met selectievakjes links van elk lijstitem.

Animatie

In Project wordt animatie gebruikt voor overgangen op het lint, in de Backstage-weergave en in het projectraster. Overgangen worden toegepast bij het openen en sluiten van menu's, dialoogvensters en deelvensters, en bij het knippen, plakken en wijzigen van gegevens.

Naar boven

Meer toegankelijkheidsproducten en -services van Microsoft

De Microsoft Accessibility-website biedt gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie en bronnen voor alle Microsoft-producten, waaronder:

 • Toegankelijkheidsfuncties in Windows, Office en Internet Explorer

 • Gratis zelfstudies met stapsgewijze instructies en demo's over toegankelijkheidsfuncties

 • Producten met ondersteunende technologie voor Microsoft-programma's

 • Productdocumenten in alternatieve indelingen

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×