Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit onderwerp worden de sneltoetsen beschreven die u kunt gebruiken voor algemene taken in Microsoft Search Server. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Sneltoetsen zijn zo ontwikkeld dat ze kunnen worden gebruikt bij ondersteunde webbrowsers. Het gedrag van de sneltoetsen kan per browser verschillen. In Windows Internet Explorer wordt bijvoorbeeld de actieve focus op de hyperlink geplaatst wanneer u de sneltoetscombinatie gebruikt die aan deze hyperlink is toegewezen. Daarna moet u op ENTER drukken om de hyperlink te volgen. In Firefox wordt de koppeling automatisch gevolgd wanneer u op de toetsencombinatie drukt.

In browsers die het gebruik van sneltoetsen niet ondersteunen, kunt u mogelijk wel Tab gebruiken om naar andere opdrachten te gaan.

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op Tab om Alles weergeven te selecteren, en vervolgens drukt u op ENTER en op Ctrl+P.

In dit artikel

Navigeren op het lint

De focus wijzigen zonder de muis te gebruiken

U kunt ook via het toetsenbord met het lint werken: u kunt de focus tussen de tabbladen en opdrachten verplaatsen totdat u de gewenste functie hebt gevonden. In de volgende tabel vindt enkele manieren om de focus te verplaatsen zonder de muis te gebruiken.

Opmerking: Als in uw organisatie een upgrade is uitgevoerd vanaf een vorige versie van SharePoint, heeft de serverbeheerder er mogelijk voor gekozen om het toepassen van de wijzigingen in de gebruikersinterface, waaronder het lint, uit te stellen. Wellicht heeft de serverbeheerder van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om te zorgen dat pagina's met uitgebreide aanpassingen voorlopig kunnen blijven functioneren onder de nieuwe SharePoint 2010.

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus respectievelijk naar het vorige of volgende tabblad op het lint verplaatsen.

Tab om naar het gewenste tabblad te gaan en vervolgens op PIJL-LINKS, PIJL-RECHTS.

Het snelmenu voor de geselecteerde opdracht weergeven.

ENTER

De focus respectievelijk naar de volgende of vorige opdracht op het lint verplaatsen.

Tab, Shift+Tab

De focus respectievelijk omlaag, omhoog of naar links of rechts verplaatsen tussen de items op het lint.

PIJL-OMLAAG, PIJL-OMHOOG, PIJL-LINKS, PIJL-RECHTS

De geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint activeren.

SPATIEBALK of ENTER

Het geselecteerde menu of de geselecteerde galerie op het lint openen.

SPATIEBALK of ENTER

Een opdracht of besturingselement op het lint activeren, zodat u een waarde kunt wijzigen.

ENTER

Stoppen met het wijzigen van een waarde in een besturingselement op het lint en de focus terug naar het document verplaatsen.

ENTER

Alle pagina's

Alle pagina 's

Als u dit wilt doen

Druk op:

De meer toegankelijke modus in- of uitschakelen.

In de meer toegankelijke modus wordt de inhoud van een site op een andere manier weergegeven, zodat deze wordt geoptimaliseerd voor ondersteunende technologieën zoals schermlezers.

Tab (Herhaaldelijk drukken zodra de pagina in een browser is geopend.) Druk op Enter om de opdracht te activeren.

Een item selecteren in de lijst met zoekresultaten.

Tab (Herhaaldelijk drukken zodra de pagina in een browser is geopend.) Druk op Enter om het geselecteerde resultaat te openen.

De focus verplaatsen naar de koppeling Verdergaan naar hoofdinhoud of deze activeren.

Alt+X

De focus verplaatsen naar de koppeling Lintopdrachten overslaan of deze activeren.

Alt+Y

De focus verplaatsen naar de koppeling Alle site-inhoud weergeven of deze activeren.

Alt+3

De focus verplaatsen naar het menu Siteacties of dit menu activeren

Alt+SLASH (/)

De focus verplaatsen naar het vak Zoeken of dit vak activeren.

Als u de focus naar het vak Zoeken wilt verplaatsen, moet het lint de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het tabblad Bladeren bevindt.)

Alt+S

De focus verplaatsen naar de koppeling Help of deze activeren

Alt+6

De focus verplaatsen naar de koppeling Introductiepagina of deze activeren

Alt+1

Activeren of de focus verplaatsen naar het menu Uw naam .

Druk herhaaldelijk op ALT + W om te schakelen tussen het menu Uw naam en webonderdelen op de pagina.

Alt+W

Menu's uitvouwen, zoals het vervolgkeuzemenu voor een lijstitem.

Shift+ENTER

Vervolgkeuzelijsten uitvouwen, zoals het menu Zoekbereik dat zich boven aan sommige pagina's naast het vak Zoeken bevindt.

Alt+PIJL-OMLAAG

De selectie naar een ander webonderdeel verplaatsen op een pagina met meerdere webonderdelen.

ALT+W

Naar boven

Algemene taken

Voor pagina's of dialoogvensters met de knop hebt openen of annuleren

Op pagina's of in dialoogvenster met knoppen voor Openen, Opslaan, Maken of Annuleren, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken om bewerkingen toe te passen of te annuleren. Voorbeelden van dergelijke dialoogvensters en pagina's zijn Nieuwe waarschuwing, Document uploaden en Nieuwe bibliotheek.

Als u dit wilt doen

Druk op:

Knop Annuleren (wijzigingen worden geannuleerd en u keert terug naar de lijst, bibliotheek, enquête of het discussiebord)

Alt+C

Afhankelijk van de context de knop OK, Opslaan of Maken activeren. (Wijzigingen worden opgeslagen en de pagina of het dialoogvenster wordt gesloten.)

Alt+O

Nieuwe verkenningsregels pagina

Als u dit wilt doen

Druk op:

De actieve focus naar het tekstvak Pad verplaatsen.

Alt+P

De optie Alle items in dit pad uitsluiten selecteren.

Alt+R

De optie Het standaardaccount voor toegang tot inhoud gebruiken selecteren.

Alt+U

De optie Formulierreferenties opgeven selecteren.

Alt+I

De optie Cookie opgeven voor verkenning selecteren.

Alt+K

Op de knop Referenties opgeven klikken.

Alt+N

Op de knop Bladeren klikken om naar een specifiek cookiebestand te gaan.

Alt+B

Op de knop Cookie ophalen klikken.

ALT+G

Machtigingenpagina

Als u dit wilt doen

Druk op:

Gebruikers machtigingen verlenen.

Het lint moet dan de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het gewenste linttabblad bevindt.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat de knop Machtigingen verlenen op het tabblad Bewerken is geselecteerd.)

Een groep maken.

Het lint moet dan de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het gewenste linttabblad bevindt.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Groep maken op het tabblad Bewerken is geselecteerd.)

Gebruikersmachtigingen verwijderen.

Het lint moet dan de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het gewenste linttabblad bevindt.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Gebruikersmachtigingen verwijderen op het tabblad Bewerken is geselecteerd.)

Gebruikersmachtigingen bewerken.

Het lint moet dan de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het gewenste linttabblad bevindt.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Gebruikersmachtigingen bewerken op het tabblad Bewerken is geselecteerd.)

Machtigingen controleren.

Het lint moet dan de actieve focus hebben. (Druk op Alt+SLASH (/) om de focus naar het menu Siteacties te verplaatsen. Druk vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat de focus zich op het gewenste linttabblad bevindt.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Machtigingen controleren op het tabblad Bewerken is geselecteerd.)

Pagina alle Site-inhoud

Als u dit wilt doen

Druk op:

De focus verplaatsen naar de koppeling Maken of deze activeren.

Alt+N

Pagina met webonderdelen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar het volgende webonderdeel gaan.

Alt+W

Het menu Webonderdeel openen.

(Het webonderdeel moet dan de actieve focus hebben. Druk op Alt+X om de hoofdinhoud over te slaan. Druk herhaaldelijk op Alt+W totdat de titel van het gewenste webonderdeel is geselecteerd. Druk op Tab om het menu te selecteren.)

ENTER

Een webonderdeel bewerken.

(De focus moet zich dan op het menu Webonderdeel bevinden. Druk herhaaldelijk op Alt+W totdat de titel van het gewenste webonderdeel is geselecteerd. Druk op Tab en vervolgens op Alt+ENTER.)

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Webonderdeel bewerken is geselecteerd.)

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, opslaan en het werkvenster sluiten

Alt+O

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, annuleren en het werkvenster niet sluiten

Alt+Y

Wijzigingen die in het werkvenster Webonderdeel zijn aangebracht, annuleren en het werkvenster sluiten

Alt+C

Het geselecteerde webonderdeel in het venster Webonderdelen toevoegen aan een pagina met webonderdelen toevoegen.

Tab (Herhaaldelijk drukken totdat Toevoegen is geselecteerd.)

Naar het vorige item in een vervolgkeuzelijst, menu of submenu gaan.

PIJL-OMHOOG

Navigeren naar het volgende item in een vervolgkeuzelijst, menu of vervolgmenu

PIJL-OMLAAG

Naar boven

Help-informatie opvragen

Gebruik de Help-venster

Via het Help-venster hebt u toegang tot alle Help-inhoud voor een SharePoint-site. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het Help-venster openen

Alt+6

Het Help-venster sluiten

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

De standaardactie voor het geselecteerde item selecteren

Enter

Het volgende of vorige item selecteren in het Help-venster of in het venster met stapsgewijze procedures

Tab of Shift+Tab

Het geselecteerde item beurtelings uitvouwen of samenvouwen

ENTER

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, dan wel Alles weergeven of Alles verbergen bovenaan in het onderwerp selecteren.

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

SHIFT+TAB

De actie uitvoeren de selectie: Alles weergeven, Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Terugkeren naar het vorige Help-onderwerp (knop Vorige)

ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Verder gaan naar het volgende Help-onderwerp (knop Volgende)

ALT+PIJL-RECHTS

Binnen het huidige Help-onderwerp met kleine hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PIJL-OMHOOG, PIJL-OMLAAG

Binnen het huidige Help-onderwerp met grotere hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PAGE UP, PAGE DOWN

De laatste actie afbreken (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Opmerking: Als het huidige Help-onderwerp niet het actieve venster is, drukt u op Alt+F6 en vervolgens op Ctrl+P.

Ctrl+P

Tekst typen in het zoekvak

Tab (Herhaaldelijk drukken.)

De vorige hyperlink selecteren

Shift+Tab

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×