Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De volgende problemen optreden:

 • De waarden van base en bedrag worden afgerond.

 • De totale regels zijn niet correct en wordt de volgende fout gegenereerd wanneer u probeert het bestand op de pagina op verzenden:

  60201201 777777777

Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de functie InsertECDeclarationTrailer in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande co de

  ...BEGIN
  NewLine;
  //NAVPTL005.001,o InsertIntegerValue (89, 2);

  // Delete the following line.
  InsertIntegerValue (98, 2); //NAVPTL005.001,n

  InsertIntegerValue (LineNumber, 9);
  PadLinetill134Characters(Blank);
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...BEGIN
  NewLine;
  //NAVPTL005.001,o InsertIntegerValue (89, 2);

  // Add the following lines.
  //PT355807,o InsertIntegerValue (98, 2); //NAVPTL005.001,n
  InsertIntegerValue (89, 2); //PT355807,n
  // End of the added lines.

  InsertIntegerValue (LineNumber, 9);
  PadLinetill134Characters(Blank);
  END;
  ...
 2. De code in de functie InsertAnnex4041CustomerLine in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...InsertIntegerValue (pLineNumber, 5);
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Tax Authority Code",2,Blank);
  InsertTextValue (pVATRegNo, 9,Blank);

  // Delete the following lines.
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  // End of the deleted lines.

  InsertTextValue (Blank,92,Blank);
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...InsertIntegerValue (pLineNumber, 5);
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Tax Authority Code",2,Blank);
  InsertTextValue (pVATRegNo, 9,Blank);

  // Add the following lines.
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base*100,1,'<')),12); //PT355807,n
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount*100,1,'<')),12); //PT355807,n
  // End of the added lines.

  InsertTextValue (Blank,92,Blank);
  END;
  ...
 3. De code in de functie InsertAnnex4041DocumentLine in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...InsertIntegerValue (pLineNumber, 5);
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Tax Authority Code",2,Blank);
  InsertTextValue(pDocNo,13,Blank);

  // Delete the following line.
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);

  InsertTextValue (Blank,100,Blank);
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...InsertIntegerValue (pLineNumber, 5);
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Tax Authority Code",2,Blank);
  InsertTextValue(pDocNo,13,Blank);

  // Add the following lines.
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount*100,1,'<')),12); //PT355807,n
  // End of the added lines.

  InsertTextValue (Blank,100,Blank);
  END;
  ...
 4. De code in de functie InsertAnnex4041ReasonLine in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...InsertTextValue (Blank,100,Blank);
  END;

  // Delete the following lines.
  PROCEDURE InsertAnnex4041ReasonLine@1000000003(pVATAnnexSetup@1000000000 : Record 13386;pVATEntry@1000000003 : Record 254);
  BEGIN
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"2" THEN BEGIN
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  InsertTextValue (Blank,50,Blank);
  // End of the deleted lines.

  END;

  IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"3" THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code 1

  ...InsertTextValue (Blank,100,Blank);
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE InsertAnnex4041ReasonLine@1000000003(pVATAnnexSetup@1000000000 : Record 13386;pVATEntry@1000000003 : Record 254;LineNo@1000000001 : Integer);
  BEGIN
  //PT355807,o NewLine;
  //PT355807,o InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"2" THEN BEGIN
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  //PT355807,o InsertTextValue (Blank,50,Blank);
  //PT355807,sn
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'a') OR (pVATAnnexSetup.SubSection = '') THEN BEGIN
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  END;
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'b') AND (LineNo=1) THEN BEGIN
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(0,24);
  END;
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base*100,1,'<')),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount*100,1,'<')),12);
  //PT355807,en
  // End of the added lines.

  END;

  IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"3" THEN BEGIN
  ...

  Bestaande code 2

  ...IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"3" THEN BEGIN
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'a') OR (pVATAnnexSetup.SubSection = 'A') THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  END;
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'b') OR (pVATAnnexSetup.SubSection = 'B') THEN BEGIN
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  // End of the deleted lines.

  END;
  END;
  ...

  Vervangende code 2

  ...IF pVATAnnexSetup.Frame = pVATAnnexSetup.Frame::"3" THEN BEGIN
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'a') OR (pVATAnnexSetup.SubSection = 'A') THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  //PT355807,sn
  IF (LineNo=1) THEN BEGIN
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(0,24);
  END;
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base*100,1,'<')),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount*100,1,'<')),12);
  //PT355807,en
  END;
  IF (pVATAnnexSetup.SubSection = 'b') OR (pVATAnnexSetup.SubSection = 'B') THEN BEGIN
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base,1,'<')*100),12);
  //PT355807,o InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount,1,'<')*100),12);
  //PT355807,sn
  IF (LineNo=1) THEN BEGIN
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(0,48);
  END;
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Base*100,1,'<')),12);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pVATEntry.Amount*100,1,'<')),12);
  //PT355807,en
  // End of the added lines.

  END;
  END;
  ...

  Bestaande code 3

  ...END;
  END;

  // Delete the following lines.
  InsertTextValue (Blank,48,Blank);;
  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex40Line@1000000006(pVATregNo@1000000000 : Text[9];pResumes@1000000001 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN
  // End of the deleted lines.

  NewLine;
  InsertTextValue ('96',2,Blank);
  InsertIntegerValue (1, 5);
  ...

  Vervangende code 3

  ...END;
  END;

  // Add the following lines.
  //PT355807,o InsertTextValue (Blank,48,Blank);
  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex40Line@1000000006(pTotalAmount@1000000002 : Decimal;pVATregNo@1000000000 : Text[9];pResumes@1000000001 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN
  //PT355807,o NewLine;
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pTotalAmount*100,1,'<')),12);
  InsertTextValue (Blank,48,Blank);
  InsertVAT40LastLine(24);
  // End of the added lines.

  NewLine;
  InsertTextValue ('96',2,Blank);
  InsertIntegerValue (1, 5);
  ...
 5. De code in de functie LastVATAnnex40Line in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...InsertTextValue (Blank,118,Blank);
  NewLine;
  InsertTextValue ('69',2,Blank);

  // Delete the following line.
  InsertIntegerValue (pResumes[1], 5);

  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...InsertTextValue (Blank,118,Blank);
  NewLine;
  InsertTextValue ('69',2,Blank);

  // Add the following line.
  //PT355807,o InsertIntegerValue (pResumes[1], 5);

  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  ...

  Bestaande code 2

  ...InsertIntegerValue (pResumes[7], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[8], 5);
  InsertIntegerValue (1, 5);
  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex41Line@1000000004(pVATAnnexSetup@1000000001 : Record 13386;pTotalAmount@1000000000 : Decimal;pResumes@1000000002 : ARRAY [10] OF Integer);
  ...

  Vervangende code 2

  ...InsertIntegerValue (pResumes[7], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[8], 5);
  InsertIntegerValue (1, 5);

  // Add the following line.
  InsertTextValue (Blank,94,Blank); //PT355807,n

  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex41Line@1000000004(pVATAnnexSetup@1000000001 : Record 13386;pTotalAmount@1000000000 : Decimal;pResumes@1000000002 : ARRAY [10] OF Integer);
  ...
 6. De code in de functie LastVATAnnex41Line in de tabel BTW-rapport bestandsbuffer (13380) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...PROCEDURE LastVATAnnex41Line@1000000004(pVATAnnexSetup@1000000001 : Record 13386;pTotalAmount@1000000000 : Decimal;pResumes@1000000002 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pTotalAmount,1,'<')*100),12);
  NewLine;
  InsertTextValue ('89',2,Blank);
  InsertIntegerValue (pResumes[1], 5);
  // End of the deleted lines.

  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...PROCEDURE LastVATAnnex41Line@1000000004(pVATAnnexSetup@1000000001 : Record 13386;pTotalAmount@1000000000 : Decimal;pResumes@1000000002 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o NewLine;
  //PT355807,o InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pTotalAmount*100,1,'<')),12);
  InsertTextValue (Blank,72,Blank);
  InsertVAT41LastLine(24);
  NewLine;
  InsertTextValue ('89',2,Blank);
  //PT355807,o InsertIntegerValue (pResumes[1], 5);
  // End of the added lines.

  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  ...

  Bestaande code 2

  ...InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[5], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[6], 5);
  END;

  BEGIN
  ...

  Vervangende code 2

  ...InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[5], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[6], 5);

  // Add the following lines.
  InsertIntegerValue (pResumes[7], 5); //PT355807,n
  InsertTextValue (Blank,104,Blank); //PT355807,n
  END;

  PROCEDURE InsertVAT40LastLine@1000000005(Size@1000000000 : Integer);
  BEGIN
  //PT355807,sn
  FIND('+');
  IF STRLEN("Line Value") <> 134 THEN BEGIN
  "Line Value" := COPYSTR("Line Value",1,50) + CONVERTSTR (FORMAT (0, Size, 0), Blank, HeadingZero) + COPYSTR("Line Value",51);
  MODIFY;
  END;
  //PT355807,en
  END;

  PROCEDURE InsertVAT41LastLine@1000000007(Size@1000000000 : Integer);
  BEGIN
  //PT355807,sn
  FIND('+');
  IF STRLEN("Line Value") <> 134 THEN BEGIN
  "Line Value" := COPYSTR("Line Value",1,26) + CONVERTSTR (FORMAT (0, Size, 0), Blank, HeadingZero) + COPYSTR("Line Value",27);
  MODIFY;
  END;
  //PT355807,en
  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex40Line2@1000000009(pVATAnnexSetup@1000000003 : Record 13386;pTotalAmount@1000000002 : Decimal;pVATregNo@1000000000 : Text[9];pResumes@1000000001 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN
  //PT355807,sn
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(0,72);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pTotalAmount*100,1,'<')),12);
  InsertTextValue (Blank,48,Blank);
  NewLine;
  InsertTextValue ('96',2,Blank);
  InsertIntegerValue (1, 5);
  InsertTextValue(pVATregNo,9,Blank);
  InsertTextValue (Blank,118,Blank);
  NewLine;
  InsertTextValue ('69',2,Blank);
  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[5], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[6], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[7], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[8], 5);
  InsertIntegerValue (1, 5);
  InsertTextValue (Blank,92,Blank);
  //PT355807,en
  END;

  PROCEDURE LastVATAnnex41Line2@1000000008(pVATAnnexSetup@1000000001 : Record 13386;pTotalAmount@1000000000 : Decimal;pResumes@1000000002 : ARRAY [10] OF Integer);
  BEGIN
  //PT355807,sn
  NewLine;
  InsertTextValue (pVATAnnexSetup."Record Type",2,Blank);
  InsertIntegerValue(0,48);
  InsertIntegerValue(ABS(ROUND(pTotalAmount*100,1,'<')),12);
  InsertTextValue (Blank,72,Blank);
  NewLine;
  InsertTextValue ('89',2,Blank);
  InsertIntegerValue (pResumes[2], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[3], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[4], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[5], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[6], 5);
  InsertIntegerValue (pResumes[7], 5);
  InsertTextValue (Blank,102,Blank);
  //NAVPTL005.002,en
  // End of the added lines.

  END;

  BEGIN
  ...
 7. De code in het rapport BTW-instructie (PT) (13398) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  //Delete the following lines.
  IndiceArray += 1;
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the deleted lines.

  END;

  VATRepBuffer.InsertAnnex4041CustomerLine(recVATAnnexSetup,LineNo,"VAT Registration No.","VAT Entry Customer");
  ...

  Nieuwe code 1

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o IndiceArray += 1;
  //PT355807,sn
  EVALUATE(recType,recVATAnnexSetup."Record Type");
  IF AnnexFilter = 40 THEN
  IndiceArray := recType - 60
  ELSE
  IndiceArray := recType - 80;
  //PT355807,en
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the added lines.

  END;

  VATRepBuffer.InsertAnnex4041CustomerLine(recVATAnnexSetup,LineNo,"VAT Registration No.","VAT Entry Customer");
  ...

  Bestaande code 2

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  IndiceArray += 1;
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the deleted lines.

  END;

  VATRepBuffer.InsertAnnex4041DocumentLine(recVATAnnexSetup,LineNo,"External Document No.","VAT Entry Document No.");
  ...

  Vervangende code 2

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o IndiceArray += 1;
  //PT355807,sn
  EVALUATE(recType,recVATAnnexSetup."Record Type");
  IF AnnexFilter = 40 THEN
  IndiceArray := recType - 60
  ELSE
  IndiceArray := recType - 80;
  //PT355807,en
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the added lines.

  END;

  VATRepBuffer.InsertAnnex4041DocumentLine(recVATAnnexSetup,LineNo,"External Document No.","VAT Entry Document No.");
  ...

  Bestaande code 3

  ...OnPostDataItem=BEGIN
  CLEAR(recVATAnnexSetup);

  // Delete the following lines.
  recVATAnnexSetup.SETRANGE("Reason Code", "Reason Code");
  IF recVATAnnexSetup.FINDFIRST THEN

  IF AnnexFilter = 41 THEN
  VATRepBuffer.LastVATAnnex41Line(recVATAnnexSetup,TotalVATAnnexAmount,ResumeLines);
  // End of the deleted lines.

  END;

  TotalFields=Base,Amount;
  ...

  Vervangende code 3

  ...OnPostDataItem=BEGIN
  CLEAR(recVATAnnexSetup);

  // Add the following lines.
  booTotal := FALSE; //PT355807,n
  recVATAnnexSetup.SETRANGE("Reason Code", "Reason Code");
  //PT355807,o IF recVATAnnexSetup.FINDFIRST THEN
  //PT355807,o IF AnnexFilter = 41 THEN
  //PT355807,o VATRepBuffer.LastVATAnnex41Line(recVATAnnexSetup,TotalVATAnnexAmount,ResumeLines);
  //PT355807,sn
  IF recVATAnnexSetup.FINDFIRST THEN BEGIN
  IF AnnexFilter = 41 THEN BEGIN
  booTotal := TRUE;
  VATRepBuffer.LastVATAnnex41Line(recVATAnnexSetup,TotalVATAnnexAmount,ResumeLines);
  END;

  IF AnnexFilter = 40 THEN BEGIN
  booTotal := TRUE;
  VATRepBuffer.LastVATAnnex40Line(TotalVATAnnexAmount,FORMAT(FiscalNo),ResumeLines);
  END;
  END;
  //PT355807,en
  // End of the added lines.

  END;

  TotalFields=Base,Amount;
  ...

  Bestaande code 4

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  // Delete the following lines.
  IndiceArray += 1;
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the deleted lines.

  END;

  TotalVATAnnexBase += Base;
  ...

  Vervangende code 4

  ...IF recVATAnnexSetup."Record Type" = LastRecordType THEN
  LineNo += 1
  ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o IndiceArray += 1;
  //PT355807,sn
  EVALUATE(recType,recVATAnnexSetup."Record Type");
  IF AnnexFilter = 40 THEN
  IndiceArray := recType - 60
  ELSE
  IndiceArray := recType - 80;
  //PT355807,en
  ResumeLines[IndiceArray] := LineNo;
  LastRecordType := recVATAnnexSetup."Record Type";
  LineNo := 1;
  // End of the added lines.

  END;

  TotalVATAnnexBase += Base;
  ...

  Bestaande code 5

  ...RegistersNumber += 1;

  // Delete the following line.
  VATRepBuffer.InsertAnnex4041ReasonLine(recVATAnnexSetup,"VAT Entry Reason Code");

  END;

  }
  ...

  Vervangende code 5

  ...RegistersNumber += 1;


  + //PT355807,o VATRepBuffer.InsertAnnex4041ReasonLine(recVATAnnexSetup,"VAT Entry Reason Code");
  + VATRepBuffer.InsertAnnex4041ReasonLine(recVATAnnexSetup,"VAT Entry Reason Code",LineNo); //PT355807,n
  END;

  }

  Bestaande code 6

  ...WHERE(Number=CONST(1));
  DataItemVarName=TotalInteger;
  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF AnnexFilter = 40 THEN
  VATRepBuffer.LastVATAnnex40Line(FORMAT(FiscalNo),ResumeLines);
  // End of the deleted lines.

  END;

  }
  ...

  Vervangende code 6

  ...WHERE(Number=CONST(1));
  DataItemVarName=TotalInteger;
  OnAfterGetRecord=BEGIN

  // Add the following lines.
  //PT355807,o IF AnnexFilter = 40 THEN
  //PT355807,o VATRepBuffer.LastVATAnnex40Line(FORMAT(FiscalNo),ResumeLines);
  //PT355807,sn
  IF NOT booTotal THEN BEGIN
  recVATAnnexSetup2.RESET;
  recVATAnnexSetup2.SETFILTER(Annex, FORMAT(AnnexFilter));
  IF recVATAnnexSetup2.FINDLAST THEN BEGIN
  IF AnnexFilter = 40 THEN
  VATRepBuffer.LastVATAnnex40Line2(recVATAnnexSetup2,TotalVATAnnexAmount,FORMAT(FiscalNo),ResumeLines);

  IF AnnexFilter = 41 THEN
  VATRepBuffer.LastVATAnnex41Line2(recVATAnnexSetup2,TotalVATAnnexAmount,ResumeLines);
  END;
  END;
  //PT355807,en
  // End of the added lines.

  END;

  }
  ...

  Bestaande code 7

  ...LastRecordType@1000000009 : Text[2];
  TotalVATAnnexBase@1000000005 : Decimal;
  TotalVATAnnexAmount@1000000006 : Decimal;

  PROCEDURE CalcLineTotal2C@1110001(VATStmtLine2@1110000 : Record 256;Level@1110001 : Integer) : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Vervangende code 7

  ...LastRecordType@1000000009 : Text[2];
  TotalVATAnnexBase@1000000005 : Decimal;
  TotalVATAnnexAmount@1000000006 : Decimal;

  // Add the following lines.
  booTotal@1000000013 : Boolean;
  recVATAnnexSetup2@1000000014 : Record 13386;
  recType@1000000015 : Integer;
  // End of the added lines.

  PROCEDURE CalcLineTotal2C@1110001(VATStmtLine2@1110000 : Record 256;Level@1110001 : Integer) : Boolean;
  BEGIN
  ...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×