Symptomen

Als u via Windows Update controleert of er updates zijn, hebt u in bepaalde gevallen niet de mogelijkheid om Windows 7 Service Pack 1 (SP1) te downloaden.

Oorzaak

In bepaalde gevallen kan de installatie van Windows 7 SP1 mislukken. Om dit te voorkomen, wordt Windows 7 SP1 niet aangeboden via Windows Update als een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn op uw computer:

 • Windows SP1 al is geïnstalleerd of een voorlopige versie van Windows 7 SP1 is niet nog verwijderd.

 • U moet eerst een andere update installeren voordat Windows 7 SP1 wordt aangeboden.

 • Een programma op uw computer verhindert dat Windows 7 SP1 wordt geïnstalleerd.

 • Systeembestanden die nodig zijn om Windows 7 SP1 te installeren, ontbreken op uw computer.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, volgt u de stappen in de onderstaande methoden( vanaf Methode 1) als het probleem niet wordt opgelost met methode 1, gaat u naar methode 2.

Methode 1: Controleren of Windows 7 SP1 niet al is geïnstalleerd en of u geen voorlopige versie van Windows 7 SP1 hebt

Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. Klik op windows-pictogram, klik met de rechtermuisknop op Computeren klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Controleer de sectie Windows-versie:

  1. Als Service Pack 1 wordt vermeld, is Windows 7 SP1 al op uw computer geïnstalleerd.

  2. Als er een versienummer (bijvoorbeeld v.153 of v.720) achter Service Pack 1 wordt vermeld, is er een voorlopige versie van Windows 7 SP1 op uw computer geïnstalleerd. U moet deze verwijderen voordat de definitieve versie van SP1 via Windows Update wordt aangeboden. Zie Windows

   7 SP1 verwijderenvoor meer informatie.

Methode 2: Controleren of er updates beschikbaar zijn

Mogelijk moeten de updates 2454826, 2534366 en 2533552 op uw computer worden geïnstalleerd voordat Windows 7 SP1 via Windows Update wordt aangeboden.

Als u deze updates wilt installeren met behulp van Windows Update, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start windows-pictogram, klik op Alleprogramma's en klik vervolgens op Windows Update.

 2. Klik in het navigatievenster op Controleren op updates en wacht terwijl via Windows Update wordt gecontroleerd welke updates er voor uw computer beschikbaar zijn.

 3. Als er belangrijke updates worden weergegeven, klikt u op Updates installeren.

  Pictogram Kennisgeving Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of om bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging.

 4. Start nadat de installatie is voltooid de computer opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd.

 5. Ga naar Windows Update om te controleren of Windows 7 SP1 nu wel wordt aangeboden.

U kunt update 2454826, 2534366 en 2533552 ook downloaden via het Microsoft Downloadcentrum. Klik voor meer informatie over deze updates en over het installeren van deze updates op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

2534366Windows 7 SP1-installatie mislukt op een machine waarop alle taalpakketten zijn geïnstalleerd Fout 0xC0000009A

2533552 Een update die voorkomt dat het foutbericht '0xC0000034' wordt weergegeven wanneer u Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1 probeert te installeren, is beschikbaar
2454826 Een prestatie- en functionaliteitsupdate is beschikbaar voor Windows 7 en voor Windows Server 2008 R2

Methode 3: Controleren of er geen incompatibele versie van SafeCentral op uw computer is geïnstalleerd

Windows SP1 wordt mogelijk niet weergegeven in Windows Update als bepaalde versies van SafeCentral op uw computer zijn geïnstalleerd. SafeCentral is een beveiligingsprogramma dat wordt ontwikkeld door SafeCentral, Inc.

Als Op uw computer SafeCentral versie 2.9.0.0 of een eerdere versie wordt uitgevoerd, moet u SafeCentral bijwerken voordat u Windows 7SP1 kunt installeren.

Als u wilt bepalen of SafeCentral is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op windows-pictogramstartscherm, klik op Configuratiescherm,klikop Programma's en klik vervolgens op Programma's en onderdelen.

 2. Zoek in de lijst met programma's naar SafeCentral. Als SafeCentral versie 2.9.0.0 of een eerdere versie is geïnstalleerd, gaat u naar de website van
  SafeCentral voor meer informatie.

Methode 4: Controleren of u het geïntegreerde grafische stuurprogramma Igdkmd32.sys of Igdkmd64.sys van Intel hebt en of u het stuurprogramma hebt bijgewerkt

Windows 7 SP1 wordt niet weergegeven in Windows Update als u een van de volgende bestanden op uw computer hebt:

 • Igdkmd32.sys (32-bits), versie 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141

 • Igdkmd64.sys (64-bits), versie 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141

Van deze stuurprogramma's is bekend dat ze problemen veroorzaken met bepaalde toepassingen die gebruikmaken van D2D (Direct2D). Als u deze stuurprogramma's bijvoorbeeld samen met Windows Live Mail gebruikt, kan Windows Live Mail onder bepaalde omstandigheden onverwacht worden beëindigd.

Als u wilt controleren of het geïntegreerde Grafische stuurprogramma en de stuurprogrammaversie van Intel zijn opgenomen, volgt u deze stappen:

 1. Start het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX. Klik hiervoor op Start windows-pictogram, typ dxdiag in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter.

 2. Open het tabblad Beeldscherm .

 3. Noteer de naam en de versie van het stuurprogramma.

 4. Als u het geïntegreerde grafische stuurprogramma en stuurprogramma van Intel hebt, versie 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141, gaat u naar de website van de computerfabrikant om te zien of er een nieuwer stuurprogramma beschikbaar is.

U kunt update 2454826 ook downloaden via het Microsoft Downloadcentrum. Met deze update worden prestatie- en functieverbeteringen doorgevoerd die van belang kunnen zijn voor de oplossing van dit probleem. Klik voor meer informatie over deze update en over het installeren van deze update op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

2454826 Er is een update met nieuwe functies en prestatieverbeteringen beschikbaar voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Methode 5: Controleren of u niet vLite hebt gebruikt om uw installatie van Windows 7 aan te passen

vLite is een programma van derden dat wordt gebruikt om een installatie van Windows 7 aan te passen. Van vLite is bekend dat het bepaalde Windows-onderdelen verwijdert. Als u vLite hebt gebruikt om uw installatie van Windows 7 aan te passen, wordt in Windows Update niet de mogelijkheid aangeboden om Windows 7 SP1 te installeren.

Voor meer informatie over problemen die bekend zijn bij het gebruik van vLite en het installeren van Windows 7 SP1, bekijkt u het foutbericht Waarom krijg ik een foutbericht te zien dat systeemonderdelen ontbreken tijdens de installatie van
Windows 7 SP1-onderwerp.

Voor meer informatie over het verkrijgen van de standaardversie van Windows 7 SP1, zie Meer informatie over het installeren van Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Stappen om het vLite-probleem te omzeilen

Als u alle stappen hebt geprobeerd die in dit artikel worden beschreven en Windows Update u nog steeds niet de mogelijkheid biedt om Windows 7 SP1 te installeren, kunt u het vLite-probleem oplossen door Windows 7 SP1 te installeren vanuit het
Microsoft Downloadcentrum.

Belangrijk De aanbevolen methode voor het installeren van Windows 7 SP1 is om Windows Update te gebruiken. Zie het onderwerp Windows 7 SP1 installeren voor meer informatie over het installeren van Windows
7 SP1 met behulp van Windows Update. Als u besluit het probleem te omzeilen door het servicepack via het Microsoft Downloadcentrum te installeren, moet u bepaalde stappen uitvoeren voordat u Windows 7 Service Pack 1 via het Microsoft Downloadcentrum installeert. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

2505743 Stappen die u moet nemen voordat u Windows 7 Service Pack 1 installeert vanuit het Microsoft Downloadcentrum
Belangrijk Als u de stappen in Knowledge Base-artikel 2505743 niet volgt, hebt u mogelijk niet de best mogelijke ervaring wanneer u het servicepack installeert vanuit het Microsoft Downloadcentrum.

De producten van derden die in dit artikel worden besproken, worden ontwikkeld door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt contactgegevens van derden om u te helpen bij het vinden van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie. 

Methode 6: Windows 7 SP1 downloaden via het Microsoft Downloadcentrum

Als u alle bovenstaande methoden hebt geprobeerd en Windows 7 SP1 nog steeds niet wordt aangeboden via Windows Update, downloadt u Windows 7 SP1 via het Microsoft Downloadcentrum:

Windows 7 en Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (KB976932)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×