U heeft geen toegang tot een administratieve delen op een computer nadat u de registervermelding SrvsvcDefaultShareInfo configureren van de standaard share-machtigingen voor een netwerkshare

Symptomen

Overweeg het volgende scenario:

 • U hebt een computer waarop Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd.

 • U instellen de registervermelding SrvsvcDefaultShareInfo onder de volgende registersubsleutel voor het configureren van de standaard share-machtigingen voor een gedeelde netwerklocatie:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\lanmanserver\DefaultSecurity\

 • U start de computer opnieuw op.

In dit scenario, u heeft geen toegang tot een administratieve share op de computer.

Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot station C met behulp van de "\\ < computernaam > \C$' opdracht, ontvangt de gebruiker het volgende foutbericht weergegeven:


Windows kan geen toegang krijgen tot \\ < computernaam > \C$
Controleer de spelling van de naam. Anders is er mogelijk een probleem met het netwerk. Proberen te identificeren en oplossen van probleem met het netwerk, klikt u op probleem vaststellen.
Details:
Foutcode: 0x80070005
De toegang is geweigerd.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix kan alleen worden uitgevoerd op een van de volgende besturingssytemen:

 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)

 • Windows Vista servicepack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Voor meer informatie over het ophalen van een Windows Vista servicepack, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Vista

Voor meer informatie over het ophalen van een Windows Server 2008 servicepack, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2008

Opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

het back-up maken en het register terugzetten in Windows

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u wijzigingen aanbrengen in het register om de waarde van de registervermelding Level2Compatibility wordt ingesteld op 1. Door ons wilt laten de waarde van de registervermelding Level2Compatibility voor u instelt, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u liever zelf deze wijziging aanbrengt, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossenU stelt de waarde van de registervermelding Level2Compatibility automatisch, klikt u op de knop probleem oplossen of een koppeling. Vervolgens klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard .
Opmerkingen

 • De hotfix installeren in de sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel voordat u deze Fix it -oplossing.

 • Mogelijk is de wizard alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u deze oplossing op een flash-drive of een CD opslaan en vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.


Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem hiermee opgelost?.Het probleem zelf oplossen

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de volgende wijzigingen aanbrengen in het register om de waarde van de registervermelding Level2Compatibility wordt ingesteld op 1:

 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.


  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

 2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

 3. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.

 4. Typ Level2Compatibilityen druk op ENTER.

 5. Klik met de rechtermuisknop op Level2Compatibilityen klik vervolgens op wijzigen.

 6. In het vak bewerken DWORD (32-bits)-waarde , typt u 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.


Is het probleem hiermee opgelost?

 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via .

 • We waarderen uw feedback. Een reactie achterlaten op de blog "het" of stuur ons een om feedback te geven of te rapporteren van problemen met deze oplossing.

Bestandsinformatie

De Engelse (Verenigde Staten) versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd samen met het huidige verschil met de zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.

Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows Vista en Windows Server 2008

Belangrijk Hotfixes voor Windows Vista en Windows Server 2008 zijn opgenomen in dezelfde pakketten. Op de pagina Hotfix aanvragen wordt echter alleen 'Windows Vista' weergegeven. Om het hotfix-pakket aan te vragen dat van toepassing is op een of beide besturingssystemen, selecteeert u de hotfix die wordt vermeld onder 'Windows Vista' op de pagina. Raadpleeg altijd de sectie 'Van toepassing op' in de artikelen om het besturingssysteem te bepalen waarop elke hotfix van toepassing is.

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn), en een specifieke servicestructuur (LDR, GDR) kunnen worden bepaald met de versienummers van de bestanden zoals vermeld in de volgende tabel.

 • Service Pack 1 is geïntegreerd in de releaseversie van Windows Server 2008.

 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn apart vermeld in de sectie 'Bestandsinformatie voor Windows Server 2008 en Windows Vista'. MUM-bestanden en een MANIFEST-bestanden en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×