Samenvatting

Wanneer u Word afsluit, wordt u mogelijk gevraagd altijd de wijzigingen wilt opslaan in de algemene sjabloon, Normal.dot. of eerste Normal.dotm, schakelt u uit de vraag en Word worden de wijzigingen automatisch opgeslagen, maar u kunt nog steeds een probleem. Ten tweede, de sjabloon Normal.dot of Normal.dotm mogelijk geïnfecteerd met een macrovirus. U lost dit probleem, moet u installeren of bijwerken van uw antivirussoftware op uw computer. Ten derde kan er een invoegtoepassing dit probleem veroorzaakt. U lost dit probleem, moet u bepalen welke invoegtoepassing het probleem veroorzaakt en deze verwijderen uit de opstartmappen van Office of Word.

Symptomen

Elke keer dat u Word afsluit, wordt het volgende bericht weergegeven:

Wijzigingen zijn aangebracht die invloed hebben op de algemene sjabloon, Normal.dot. Wilt u deze wijzigingen opslaan?

Oorzaak

Dit probleem kan optreden vanwege de volgende redenen.

Oorzaak 1: De 'vragen voor het opslaan van Normal.dot' is ingeschakeld

U ontvangt dit bericht als het selectievakje vragen of Normal.dot moet worden opgeslagen is ingeschakeld.

Tijdelijke oplossing

Ga als volgt te werk om dit bericht uitschakelt.

Belangrijk Als u dit bericht in Word uitschakelt, kan u nog steeds een probleem. Word worden de wijzigingen automatisch opgeslagen in de algemene sjabloon Normal.dot of Normal.dotm, maar u wordt niet gevraagd. U mag nog de andere stappen die in dit artikel worden vermeld.

Als u Microsoft Office Word 2003 of een eerdere versie van Word:

 1. Klik op Opties in het menu Extra .

  alternate text

 2. Klik op het tabblad Opslaan , schakelt u het selectievakje vragen of Normal.dot moet worden opgeslagen .

  alternate text

Als u Microsoft Office Word 2007:

 1. Klik op de Office -knop in de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Klik in het gebied rechts van de vervolgkeuzelijst op Opties voor Word.

 3. Klik op Geavanceerd in het menu links op de pagina Opties voor Word.

 4. Gebruik de schuifbalk om te bladeren naar de sectie Opslaan .

 5. Klik in de sectie Opslaan , schakelt u het selectievakje vragen voor het opslaan van Normal.dot .

Oorzaak 2: Een geïnstalleerde invoegtoepassing of macro wijzigt de algemene sjabloon Normal.dot of Normal.dotm

U foutbericht het dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen' als een invoegtoepassing of macro op uw computer de sjabloon Normal.dot of Normal.dotm gewijzigd. Add-ins die bekend is dat dit probleem zijn:

 • Frankeren met Stamps.com

 • Works Suite-invoegtoepassing voor Microsoft Word

Een invoegtoepassing geïnstalleerd in Word kan toevoegen een of meer van de volgende items op uw computer:

 • WLL-bestand

 • Sjablonen

 • COM-invoegtoepassing

 • Automatische macro 's

Tijdelijke oplossing

WLL-invoegtoepassingen en sjablonen in de opstartmappen van Office van Word en mappen verwijderen

Wanneer u Word start, laadt Word automatisch sjablonen en invoegtoepassingen uit de opstartmappen. Problemen in Word kunnen zijn van conflicten of problemen met een invoegtoepassing. Om te bepalen of een item in een opstartmap het probleem veroorzaakt, kunt u de map tijdelijk leegmaken.

Word laadt items uit de opstartmap van Office en de opstartmap van Word. Ga als volgt te werk om items te verwijderen uit de opstartmappen:

 1. Sluit alle exemplaren van Word af. Als u Word als e-maileditor gebruikt, moet u dat u ook Outlook afsluiten.

 2. Dubbelklik op Deze Computerop het Windows-bureaublad en zoek de opstartmap van Office. De standaardlocatie is:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup Opmerking Voor versies van Office 2000 en eerder is de map Office Office. Voor Office XP wordt de Office -map Office10. Voor Office 2003 is de Office -map Office11.

 3. Sleep alle items uit de map Opstarten naar het bureaublad. (Of maak een map op het bureaublad en sleep alle items naar deze map).


  Opmerking Om een nieuwe map maken op het bureaublad, klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op het bureaublad, wijs Nieuwaan en klik vervolgens op map.

 4. Zoek de opstartmap van Word en sleep alle items uit de map Opstarten naar het bureaublad. (Of maak een map op het bureaublad en sleep alle items naar deze map). De standaardlocatie voor de opstartmap van Word is afhankelijk van het besturingssysteem.


  Op Microsoft Windows 98 en Windows Millennium Edition zonder ingeschakelde profielen is de locatie:

  C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\StartupIn Windows 98 en Windows Millennium Edition met ingeschakelde profielen of op Windows NT 4.0, is de locatie:

  C:\Windows\user name\Application Data\Microsoft\Word\StartupIn Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 is de locatie:

  C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Microsoft\Word\Startup

 5. Start Word.

  Als u het probleem niet meer reproduceren kunt en u meerdere items uit de opstartmap of -mappen hebt verwijderd, kunt u proberen het probleem te isoleren door de bestanden terug naar de juiste map opstarten, één voor één. Probeer het probleem te reproduceren na elke toevoeging om te bepalen welk bestand het probleem veroorzaakt.

COM-invoegtoepassingen verwijderen

COM-invoegtoepassingen kunnen op elke locatie worden geïnstalleerd. COM-invoegtoepassingen worden geïnstalleerd door programma's die met Word samenwerken. De lijst van geïnstalleerde COM-invoegtoepassingen wilt weergeven, moet u deze stappen volgen:

Als u Word 2003 of een eerdere versie van Word:

 1. Klik op aanpassenin het menu Extra .

  alternate text

 2. Klik op het tabblad opdrachten .

  alternate text

 3. Klik op het tabblad opdrachten en hulpprogramma's in de lijst categorieën .

  alternate text

 4. De muis gebruiken om de opdracht COM-invoegtoepassingen naar een werkbalk slepen.

  alternate text

 5. Klik op sluiten om het dialoogvenster aanpassen sluiten.

  alternate text

 6. Klik op de nieuwe knop COM-invoegtoepassingen om de COM-invoegtoepassingen die zijn geladen met Word weer te geven.

  alternate text

Als invoegtoepassingen in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen worden weergegeven, tijdelijk uitschakelen van invoegtoepassingen. Hiertoe schakelt u het selectievakje voor elke COM-invoegtoepassing wordt vermeld en klik op OK. Wanneer u Word opnieuw start, wordt Word gestart zonder COM-invoegtoepassingen die u hebt uitgeschakeld.

Als het probleem opgelost is nadat u de COM-invoegtoepassingen hebt uitgeschakeld, wordt een van de COM-invoegtoepassingen de oorzaak van het probleem. Als er meerdere COM-invoegtoepassingen die worden vermeld, kunt u bepalen welke het probleem veroorzaakt. Om dit te bepalen, schakelt u COM-invoegtoepassingen één voor één weer in en start Word opnieuw.

Als u Word 2007 gebruikt:

 1. Klik op de Office -knop in de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Klik in het gebied rechts van de vervolgkeuzelijst op Opties voor Word.

 3. Klik op invoegtoepassingen in het menu links op de pagina Opties voor Word.

 4. Selecteer onderaan de pagina op COM-invoegtoepassingen in de beheren: drop-down lijst en klik vervolgens op Go.

  Opmerking Als invoegtoepassingen in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen worden weergegeven, tijdelijk uitschakelen elke invoegtoepassing. Klik hiertoe schakelt u het selectievakje voor elke COM-invoegtoepassing wordt vermeld. Klik vervolgens op OK. Wanneer u Word opnieuw start, wordt Word gestart zonder COM-invoegtoepassingen die u hebt uitgeschakeld.

  Als het probleem opgelost is nadat u de COM-invoegtoepassingen hebt uitgeschakeld, wordt een van de COM-invoegtoepassingen de oorzaak van het probleem. Als er meerdere COM-invoegtoepassingen die worden vermeld, kunt u bepalen welke het probleem veroorzaakt. Om dit te bepalen, schakelt u COM-invoegtoepassingen één voor één weer in en start Word opnieuw.

Automatische macro's van Word verwijderen

Sommige macro's zijn macro's 'auto' genoemd. Deze automatische macro's automatisch worden uitgevoerd wanneer Word wordt gestart. De volgende tabel worden deze automatische macro's. Microsoft Word starten zonder de automatische macro's, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u Word start. Hiertoe klikt u op Start, wijs achtereenvolgens programma's, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op Microsoft Word.

Macro

Opslaglocatie

Automatisch wordt uitgevoerd

AutoExec

In de sjabloon Normal of in een algemene invoegtoepassing

Wanneer u Word start

AutoNew

In een sjabloon

Wanneer een nieuw document dat is gebaseerd op de sjabloon wordt gemaakt

AutoOpen

In document of sjabloon

Wanneer een document dat is gebaseerd op de sjabloon of dat is de macro geopend

AutoClose

In document of sjabloon

Wanneer een document dat is gebaseerd op de sjabloon of dat wordt de macro gesloten

AutoExit

In de sjabloon Normal of in een algemene invoegtoepassing

Als u Word afsluit

Word herkent macro's met een naam die met 'Auto begint' als een macro die automatisch wordt uitgevoerd als de situatie zich plaatsvindt. U kunt tijdelijk voorkomen dat een automatische macro wordt uitgevoerd door SHIFT INGEDRUKT tijdens het uitvoeren van de actie die de macro activeert. Bijvoorbeeld, als u wilt voorkomen dat een AutoOpen-macro wordt uitgevoerd, houdt u SHIFT INGEDRUKT terwijl u een document of sjabloon opent.

Als het probleem is opgelost door SHIFT ingedrukt te houden wanneer u Word start of wanneer u een actie in Word uitvoert zoals het openen van een document, is een automatische macro het probleem. U kunt dit probleem voorkomen door de volgende stappen uit:

Als u Word 2003 of een eerdere versie van Word:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.

  alternate text

 2. Winwordtypt in het vak openen en klik vervolgens op OK.

  alternate text

 3. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik vervolgens op macro's.

  alternate text

 4. Een lijst met macro's weergegeven in het dialoogvenster macro's . Als een macro die begint met 'Auto', kunt u deze macro verwijderen. U kunt een automatische macro verwijderen, klikt u op de macro en klik vervolgens op
  Verwijderen.

  alternate text

  Opmerking Een automatische macro kan zijn toegevoegd door een invoegtoepassing van Word. Als u wilt vaststellen welke sjabloon de automatische macro bevat, wijzigt u de macro's in
  vak een sjabloon. Nadat u hebt vastgesteld welke sjabloon de automatische macro bevat, kunt u die sjabloon verwijderen van uw computer. Verwijderen van een sjabloon die is toegevoegd door een invoegtoepassing van Word kan verminderen of stoppen van de functionaliteit van de invoegtoepassing.

 5. Klik op Annuleren of sluit u het dialoogvenster macro's .

 6. Klik in het menu bestand op Afsluiten om Microsoft Word af te sluiten.

  alternate text

Als het probleem is opgelost nadat u Word opnieuw start, was de automatische macro het probleem.


Als u Word 2007 gebruikt:

 1. Klik op de Office -knop in de linkerbovenhoek van het scherm.

 2. Klik in het gebied rechts van de vervolgkeuzelijst op Opties voor Word.

 3. Klik op Populair in het linkermenu op de pagina Opties voor Word.

 4. Schakel het selectievakje tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in de sectie belangrijke opties voor het werken met Word en klik op OK.

 5. Klik op het tabblad ontwikkelaars aan de bovenkant van het Word-venster.

 6. Klik op macro's in de groep Code op het tabblad ontwikkelaars .

  Een lijst met macro's weergegeven in het dialoogvenster macro's . Als een macro die begint met 'Auto', kunt u deze macro verwijderen. U kunt een automatische macro verwijderen, klikt u op de macro en klik vervolgens op
  Verwijderen.

  Opmerking Een automatische macro kan zijn toegevoegd door een invoegtoepassing van Word. Als u wilt vaststellen welke sjabloon de automatische macro bevat, wijzigt u de macro's in
  vak een sjabloon. Nadat u hebt vastgesteld welke sjabloon de automatische macro bevat, kunt u die sjabloon verwijderen van uw computer. Verwijderen van een sjabloon die is toegevoegd door een invoegtoepassing van Word kan verminderen of stoppen van de functionaliteit van de invoegtoepassing.

Oorzaak 3: Word is geïnfecteerd met een macrovirus

Dit probleem kan optreden als uw computer is geïnfecteerd met een virus dat de algemene sjabloon (Normal.dot of Normal.dotm) wijzigt. Om te voorkomen van virusinfecties, antivirussoftware en de virusdefinitiebestanden definities houden bijgewerkt met de meest recente versies. Vraag de leverancier van uw antivirussoftware voor de laatste informatie.

Voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met de leverancier van uw antivirussoftware klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst in de Microsoft Knowledge Base:

65416 hardware en softwareleverancier contactgegevens, A-K

60781 , hardware en softwareleverancier contactgegevens, L-P

60782 , hardware en softwareleverancier contactgegevens, Q-Z Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

233396 het verminderen van de kans op infectie met een macrovirus

211607 Veelgestelde vragen over Word-macrovirussen
 
 

Referenties

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft biedt geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×