Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

INLEIDING

Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar. Dit artikel bevat de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.

Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakketHet build-nummer van de updatepakketten voor de volgende onderdelen is 5.0.9688.1155.

 • Microsoft Dynamics CRM 2011-Server

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook

 • E-mail Router voor Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 rapportbewerkingsuitbreiding

 • Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions


De namen voor de 32-bits versies van de updatepakketten zijn als volgt:

 • CRM2011-Client-KB2466086-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2466086-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2466086-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2466086-LangID-i386.exe

De bestandsnamen voor de 64-bits versies van de updatepakketten zijn als volgt:

 • CRM2011-Server-KB2466086-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2466086-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2466086-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2466086-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2466086-LangID-amd64.3exe

Informatie over updatepakketHet volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
Download De 2466086-nu pakket downloaden. Releasedatum: 2 juni 2011

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

Hoe 119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.
Beschikbare 28 juni 2011
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

323166 het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Informatie over de installatie

Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit alle bestaande CRM-sessies en start een nieuwe CRM-sessie om de wijzigingen.

Vereisten

U hebt Microsoft Dynamics CRM 2011 bouwen 5.0.9688.583 geïnstalleerd om dit updatepakket toepast.

Voor meer informatie over Microsoft Dynamics CRM 2011 build 5.0.9688.583, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2461082 is een update voor Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate beschikbaar

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstart nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderen

U kunt updatepakket 2 verwijderen van de server waarop Microsoft Dynamics CRM wordt uitgevoerd. Echter moet u back-up van uw databases voordat u updatepakket 2 hebt verwijderd. Om deze update te verwijderen, moet u toegang hebben tot de oorspronkelijke bronbestanden die zijn gebruikt voor de installatie van Microsoft Dynamics CRM 2011. Als u de originele installatiebestanden niet hebt, kunt u de volgende website van Microsoft Download om te downloaden van de installatiebestanden te bezoeken:

Microsoft Dynamics crmserver 2011

Problemen die worden opgelost in updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011Updatepakket 2 is een cumulatief updatepakket dat alle correcties voor de problemen die zijn opgenomen in updatepakket 1 bevat.

Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 1 en de problemen die deze oplossing:

2466084 updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
Updatepakket 2 bevat de volgende aanvullende correcties. Geen van deze hotfixes worden beschreven in een aparte Knowledge Base-artikel.

 • Stel dat u een Implementatiemodel migratie op een organisatie uitvoeren Microsoft Dynamics CRM 2011. Een meerdere controle fout treedt op als een van de volgende situaties van toepassing is:

  • U maakt een nieuwe record voor een entiteit wanneer de controle is ingeschakeld.

  • U kunt een bestaande record voor een entiteit wijzigen wanneer de controle is ingeschakeld.

  • De controle-instelling is uitgeschakeld.

 • Wordt ervan uitgegaan dat u bladert u naar de pagina Accounts. Vervolgens klikt u Accounts op de navigatiebalk. In dit geval plaatsvindt een toename in geheugengebruik.

 • Als u een werkstroom waarmee een wachten maken voorwaarde, is de werkstroom niet goed in Microsoft Dynamics CRM 2011 vertraagd.

 • Wanneer u Microsoft Dynamics CRM 4.0 een naar Microsoft Dynamics CRM 2011 upgrade met behulp van een niet-Engelse standaardtaal, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  'XPKLocalizedLabel'. Dubbele sleutel in 'MetadataSchema.LocalizedLabel'-object kan niet worden ingevoegd.

 • Als u de pagina Resource groep maken met behulp van Internet Explorer 9 in Microsoft Dynamics CRM 2011 opent, kunt u de pagina niet sluiten zoals verwacht.

 • Stel u hebt veel aangepaste entiteiten die relaties met activiteiten in een implementatie van hebben Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u het betreffende veld voor een activiteit instellen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Pagina niet gevonden.

  Ook als u op de opzoekknop met betrekking tot , het dialoogvenster Opzoeken niet kan worden geopend.

 • U installeert of verwijdert de voorbeeldgegevens in Microsoft Dynamics CRM 2011, niet-verwerkte uitzondering treedt een fout op.

 • Stel dat u installeert updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Als de update mislukt, wordt de versie-informatie in het register niet goed bijgewerkt.

 • Wanneer u Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Japanse taal, kan de Dynamics marketplace niet Japanse taal is vertaald.

 • Er bestaat geen bandbreedtebeperking voor het verzenden van aanvragen die worden verzonden vanuit Microsoft Dynamics CRM 2011-clients voor Microsoft Office Outlook in Microsoft Dynamics CRM 2011. Daarom worden te veel achtergrond verzenden aanvragen verzonden naar de server op hetzelfde moment. In dit geval wordt optreden er verminderde serverprestaties.

 • Neem het volgende scenario in Microsoft Dynamics CRM 2011:

  • U maakt een nieuwe e-mailbericht sjabloon met een koppeling voor afmelden.

  • U maakt een nieuw e-mailbericht in Microsoft Office Outlook.

  • U kunt de sjabloon invoegen in het e-mailbericht.

  • U verzenden het e-mailbericht.

  • U klikt op de koppeling voor afmelden in het e-mailbericht.

  In dit scenario wordt het veld en het veld onderwerp onjuist gevuld.

 • Stel dat u het kenmerk Toegangsmodus voor de systeemgebruiker hebben een standaardwaarde van lezen of administratiefaanpassen. Als u een gebruiker toevoegt met de wizard gebruiker uitnodiging, wordt de wizard niet een uitzonderingsfout.

 • Stel dat u uitgebreide u tracering inschakelt in een organisatie in Microsoft Dynamics CRM 2011. Tijdens het uitvoeren van de taak UpdateContractStates , mislukt de async-service met een uitzonderingsfout.

 • Stel dat u een synchronisatie taak maken die u meldt wanneer een taak is voltooid in Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer de taak is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht met een onjuiste URL. De URL moet wel koppelen aan uw organisatie.

 • Stel dat u meerdere organisaties hebben in Microsoft Dynamics CRM 2011. Elke organisatie kent verschillende aangepaste entiteiten. In dit geval als elke organisatie dezelfde Objecttypecodes heeft een fout optreedt met de parameter-filtering.

 • Stel dat u meerdere entiteiten hebt die weergegeven met identieke namen hebben in Microsoft Dynamics CRM 2011 en dat duplicatendetectie is ingeschakeld. In dit geval kunt u de controle op dubbele regelformulier niet openen.

 • Stel u hebt een entiteit met detectie van dubbele regels die zijn gepubliceerd in Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u een record in de entiteit opslaat, foutberichten sommige niet-verwerkte uitzondering.

 • Nadat u updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011, 'Update voor Microsoft Dynamics CRM 2011 ' in plaats van "Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011" weergegeven in de lijst toevoegen .

 • Nadat u een client voor Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Finse taal wordt "Microsoft Dynamics CRM 5.0 voor Microsoft Office Outlook" en niet "Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook' weergegeven in de lijst toevoegen of verwijderen van programma's .

 • De Franse vertaling van het formuliervoorbeeld is onjuist in Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Franse taal.

 • Er is geen batch load-mechanisme voor het laden van lint caches in de infrastructuur in het cachegeheugen in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • De API-client heeft geen toegang tot de subgrids in Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • De Franse vertaling van het type Referentieel, verwijderen beperken in de optie gedrag in de vorm van '1: n relatie' is onjuist in Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Franse taal. Het type wordt vertaald als "beperking verwijderen' in plaats van"beperken verwijderen."

 • Stel dat u sommige functies hebben die ondersteuning van verschillende recordtypen in Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u een verbinding die gebruikmaakt van de rollen maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Recordtypen zijn niet ingesteld voor gebruik met de rollen voor de geselecteerde verbinding.

 • Na een upgrade naar Microsoft Dynamics CRM 2011, worden sommige oude Microsoft Dynamics CRM 4.0-bestanden worden niet verwijderd zoals verwacht.

 • Als u gebruikers in een domein met meerdere sites in Microsoft Dynamics CRM 2011 toevoegt, worden de opgeslagen duurt langer dan verwacht.

 • Wanneer u een upgrade uitvoert of een database met de naam een koppelteken in Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat importeert, mislukt de upgrade of importeren.

 • Stel u hebt een subraster toe te met een besturingselement AutoUitbreiden (AutoExpand) is ingesteld in Microsoft Dynamics CRM 2011. Een ander besturingselement voor AutoUitbreiden (AutoExpand) is ingesteld voor het subraster toe te side-by-side. In dit geval wordt de grootte van de container van het subraster toe te geen rekening gehouden met de grootte die is opgegeven in de formuliereneditor. Een spatie wordt onverwacht weergegeven onder de gegevens in de container subraster toe te.

 • Stel u een record die een duplicaat van een andere record, maar zonder accent symbolen in Microsoft Dynamics CRM 2011. In dit geval is de dubbele record gevonden. De dubbele record wordt echter niet weergegeven.

 • Nadat u updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 verwijdert, wordt het versienummer van het product is onjuist.

 • Stel dat u installeert updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. U start het verwijderingsproces voor updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Wanneer u het proces annuleert, wordt een leeg dialoogvenster onverwachts wordt weergegeven.

 • Stel dat u importeren en bijwerken van een organisatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Als de lengte van een kenmerk van het systeem meer dan een waarde van 100, mislukt het importeren.

 • Wanneer u een regel in het dialoogvenster Regels voor detectie van dubbele in Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Japanse taal publiceert, wordt het veld Reden van Status niet correct weergegeven.

 • De velden Severitycode en Prioritycode worden omgezet in de Japanse woorden in Microsoft Dynamics CRM 2011 voor de Japanse taal.

 • Als u de voorbeeldgegevens in Microsoft Dynamics CRM 2011 verwijdert, wordt een niet-verwerkte uitzonderingsfout optreedt.

 • Stel dat u een nieuwe sjabloon voor Afdruk samenvoegen in Microsoft Dynamics CRM 2011 maken met behulp van Internet Explorer 9. Vervolgens kunt u de sjabloon voor Afdruk samenvoegen openen. In dit geval wordt bij het opslaan van de sjabloon voor Afdruk samenvoegen, wordt een foutbericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat het naamveld een waarde heeft.

 • Als het veld gegevens in een asynchrone bulkverwijderingsbewerking null is, wordt de async-service loopt vast.

 • U kunt plugins kan uitvoeren in de Sandbox groter dan 6750 KB


Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

Update Rollup 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel als u wilt inschakelen en configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren voordat u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren als u wilt bijhouden van de functionaliteit van de versie van Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 traag wanneer u RetrieveMultiple-query's uitvoeren op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011

Informatie over bestanden

Klik hier als u wilt weergeven of verbergen van gegevensDe Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Dynamics CRM-ServerBestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

addlicense.aspx

Niet van toepassing

15320

03-Jun-2011

12:28

x64

addlicensecomplete.aspx

Niet van toepassing

6935

03-Jun-2011

12:28

x64

addon.css.aspx

Niet van toepassing

8485

03-Jun-2011

12:28

x64

addonbase.js

Niet van toepassing

. 2278

03-Jun-2011

12:28

x64

addstorage.aspx

Niet van toepassing

16537

03-Jun-2011

12:28

x64

addstoragecomplete.aspx

Niet van toepassing

7210

03-Jun-2011

12:28

x64

ADODB.dll

5.0.9688.1157

108392

03-Jun-2011

01:34

x64

adpick.dll

5.0.9688.1157

2198888

03-Jun-2011

01:40

x64

AdvancedFind.htc

Niet van toepassing

24937

03-Jun-2011

12:28

x64

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

AppGrid.htc

Niet van toepassing

18766

03-Jun-2011

12:28

x64

AppGrid_DefaultData.htc

Niet van toepassing

31392

03-Jun-2011

12:28

x64

ApplicationComponents.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

Async.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

Async.Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll

5.0.9688.1157

30056

03-Jun-2011

01:34

x64

Async.Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1157

124776

03-Jun-2011

01:35

x64

Async.Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

Async.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

5.0.9688.1157

42856

03-Jun-2011

01:34

x64

Async.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

Async.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

5.0.9688.1157

641896

03-Jun-2011

01:34

x64

bar_Top.aspx1

Niet van toepassing

2554

03-Jun-2011

12:28

x64

CDOSYS.dll

5.0.9688.1157

67432

03-Jun-2011

01:34

x64

ClientSetup.dll

5.0.9688.1157

446824

02-Jun-2011

07:39

x64

cmd_adduserteam.aspx

Niet van toepassing

152

03-Jun-2011

12:29

x64

CompositeControl.js

Niet van toepassing

10451

03-Jun-2011

12:41

x64

config.5.0.SchemaXml_Deployment.xml

Niet van toepassing

56678

24-May-2011

05:59

x64

config.5.0.SchemaXml_Offer.xml

Niet van toepassing

4346

13-May-2011

05:49

x64

config.5.0.SchemaXml_Organization.xml

Niet van toepassing

28834

13-May-2011

05:49

x64

config.5.0.SchemaXml_ServerSettings.xml

Niet van toepassing

82557

13-May-2011

05:49

x64

config.5.0.Scripts_Constants.sql

Niet van toepassing

47967

03-Jun-2011

12:27

x64

config.5.0.Scripts_Constraints.sql

Niet van toepassing

2898

03-Jun-2011

12:27

x64

config.5.0.Scripts_LiveConstants.sql

Niet van toepassing

53850

03-Jun-2011

12:27

x64

config.5.0.Scripts_LiveConstraints.sql

Niet van toepassing

9465

03-Jun-2011

12:27

x64

config.xml

Niet van toepassing

551

02-Jun-2011

08:56

x64

config_install.xml

Niet van toepassing

116

03-Jun-2011

12:27

x64

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

39650487

01-Dec-2011

09:52

x64

CrmAsyncService.exe

5.0.9688.1157

165736

03-Jun-2011

01:34

x64

CrmAsyncService.exe.config

Niet van toepassing

552

13-May-2011

05:57

x64

CRMCore.dll

5.0.9688.1157

82792

03-Jun-2011

01:38

x64

CRMErrors.dll

5.0.9688.1157

78184

03-Jun-2011

01:38

x64

CrmOfflineSync.dll

5.0.9688.1157

17256

03-Jun-2011

01:38

x64

CrmUnzipService.exe

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1157

441704

02-Jun-2011

07:34

x64

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

12-May-2011

11:49

x64

CrmVerServer.dll

5.0.9688.1157

24424

03-Jun-2011

01:51

x64

CrmVerServer.dll1

5.0.9688.1157

24424

03-Jun-2011

01:51

x64

CRMWatson.dll

5.0.9688.1157

24936

03-Jun-2011

01:40

x64

DefaultAddonFilter.dll

5.0.9688.1157

31080

03-Jun-2011

01:39

x64

dialogs.htc

Niet van toepassing

1873

03-Jun-2011

12:28

x64

dlg_BulkEdit.aspx

Niet van toepassing

1850

03-Jun-2011

12:29

x64

dlg_uninstall.aspx

Niet van toepassing

2229

03-Jun-2011

12:28

x64

DocumentLocationHelper.js

Niet van toepassing

22507

03-Jun-2011

12:41

x64

DragDrop.js

Niet van toepassing

165504

03-Jun-2011

12:41

x64

edit.aspx50

Niet van toepassing

22748

03-Jun-2011

12:28

x64

EDWNative.dll

5.0.9688.1157

19816

03-Jun-2011

01:39

x64

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

12-May-2011

11:51

x64

fields.js

Niet van toepassing

63469

03-Jun-2011

12:28

x64

form.crm.htc

Niet van toepassing

28243

03-Jun-2011

12:28

x64

Form.js

Niet van toepassing

141765

03-Jun-2011

12:41

x64

formeditor.aspx

Niet van toepassing

16343

03-Jun-2011

12:28

x64

FormEditorUtils.js

Niet van toepassing

83753

03-Jun-2011

12:41

x64

formProperties.aspx

Niet van toepassing

9954

03-Jun-2011

12:28

x64

global.js1

Niet van toepassing

278590

03-Jun-2011

12:41

x64

global1.aspx

Niet van toepassing

269452

03-Jun-2011

12:29

x64

Global_static_common.js

Niet van toepassing

278590

03-Jun-2011

12:41

x64

grid.htc

Niet van toepassing

28936

03-Jun-2011

12:28

x64

GridControl.js

Niet van toepassing

30157

03-Jun-2011

12:41

x64

Help.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

5.0.9688.1157

1472872

03-Jun-2011

01:35

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

5.0.9688.1157

1374568

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

5.0.9688.1157

129384

03-Jun-2011

01:35

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll

5.0.9688.1157

33640

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

5.0.9688.1157

1784168

03-Jun-2011

01:35

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

5.0.9688.1157

320360

03-Jun-2011

01:35

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

5.0.9688.1157

1989480

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

5.0.9688.1157

42856

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Bin.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1157

21352

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

help.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

help.bin.osafehtm.dll

5.0.9688.1157

122728

03-Jun-2011

01:38

x64

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:35

x64

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

5.0.9688.1157

36712

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

5.0.9688.1157

254824

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll

5.0.9688.1157

60776

03-Jun-2011

01:34

x64

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

5.0.9688.1157

67432

03-Jun-2011

01:34

x64

home_solution.aspx

Niet van toepassing

1690

03-Jun-2011

12:28

x64

IFRAME.htc

Niet van toepassing

2665

03-Jun-2011

12:28

x64

IMG.lu.htc

Niet van toepassing

62660

03-Jun-2011

12:28

x64

inpagehelpiframe.js

Niet van toepassing

4298

03-Jun-2011

12:28

x64

Installer.Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1157

743272

03-Jun-2011

01:34

x64

LangSelection.aspx

Niet van toepassing

7824

03-Jun-2011

12:28

x64

Lookup.js

Niet van toepassing

11526

03-Jun-2011

12:28

x64

main.aspx

Niet van toepassing

4481

03-Jun-2011

12:28

x64

Main.js

Niet van toepassing

50697

03-Jun-2011

12:41

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll1

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

5.0.9688.1157

1472872

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

5.0.9688.1157

1374568

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

5.0.9688.1157

129384

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll

5.0.9688.1157

33640

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

5.0.9688.1157

1784168

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

5.0.9688.1157

320360

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

5.0.9688.1157

36712

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

5.0.9688.1157

254824

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

5.0.9688.1157

60776

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

5.0.9688.1157

67432

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

5.0.9688.1157

1989480

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Asynchronous.BusinessManagement.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

5.0.9688.1157

284520

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Asynchronous.HandlerUtility.dll

5.0.9688.1157

28520

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

5.0.9688.1157

137576

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

5.0.9688.1157

380264

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll1

5.0.9688.1157

380264

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.DeploymentManager.exe

5.0.9688.1157

46952

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

5.0.9688.1157

116584

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll

5.0.9688.1157

45416

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.dll1

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll1

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll

5.0.9688.1157

30056

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1157

124776

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1157

538984

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll

5.0.9688.1157

81768

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll

5.0.9688.1157

55656

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

5.0.9688.1157

60776

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

5.0.9688.1157

24424

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

5.0.9688.1157

17768

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll

5.0.9688.1157

22376

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

5.0.9688.1157

20328

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll

5.0.9688.1157

12648

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll

5.0.9688.1157

14184

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Sandbox.exe

5.0.9688.1157

38760

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll

5.0.9688.1157

13672

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

02-Jun-2011

07:35

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

02-Jun-2011

07:35

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.PowerShell.dll

5.0.9688.1157

100200

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.PowerShell.Strings.dll

5.0.9688.1157

11624

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Reporting.dll1

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll2

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll1

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

5.0.9688.1157

42856

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Sandbox.Helper.dll

5.0.9688.1157

24936

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Sandbox.HostService.exe

5.0.9688.1157

93032

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess.exe

5.0.9688.1157

38760

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.dll

4.0.7333.1070

948072

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.XmlSerializers.dll

4.0.7333.1070

3164008

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1157

209768

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1157

743272

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

5.0.9688.1157

446312

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1

5.0.9688.1157

446312

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1157

21864

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1

5.0.9688.1157

21864

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1157

81768

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1

5.0.9688.1157

81768

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1157

61800

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1

5.0.9688.1157

61800

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1157

175464

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1

5.0.9688.1157

175464

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

5.0.9688.1157

791400

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1

5.0.9688.1157

791400

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1157

306536

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1

5.0.9688.1157

306536

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1157

14696

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1

5.0.9688.1157

14696

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll

5.0.9688.1157

11624

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Test.Pages.dll

5.0.9688.1157

11112

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll

5.0.9688.1157

818536

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1157

400232

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll

5.0.9688.1157

25448

03-Jun-2011

01:51

x64

Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll

5.0.9688.1157

14696

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe

5.0.9688.1157

17768

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll

5.0.9688.1157

24424

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

5.0.9688.1157

36200

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1157

167784

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe

5.0.9688.1157

14696

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

5.0.9688.1157

641896

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

5.0.9688.1157

641896

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

5.0.9688.1157

17768

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1157

21352

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe

5.0.9688.1157

15720

03-Jun-2011

01:35

x64

Microsoft.Crm.Transformations.dll

5.0.9688.1157

52072

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Transformations.Helper.dll

5.0.9688.1157

13160

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Transformations.Strings.dll

5.0.9688.1157

41320

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Unzip.Common.dll

5.0.9688.1157

14184

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.Unzip.exe

5.0.9688.1157

23912

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.WebServices.dll

5.0.9688.1157

209256

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

microsoft.managementconsole.dll

6.0.6000.16384

251752

03-Jun-2011

01:34

x64

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1157

104296

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

02-Jun-2011

07:35

x64

MMCFxCommon.dll

6.0.6000.16384

116584

03-Jun-2011

01:34

x64

MonAntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

5.0.9688.1157

45416

03-Jun-2011

01:34

x64

MonMicrosoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

5.0.9688.1157

30056

03-Jun-2011

01:34

x64

MonMicrosoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

MonMicrosoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

MonMSCRMEventMessages

5.0.9688.1157

105320

03-Jun-2011

01:40

x64

Monmsidcrl40.dll

5.0.819.1

1700200

03-Jun-2011

01:40

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

5.0.9688.1157

46440

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1157

90984

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Scheduling.dll

5.0.9688.1157

300904

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1157

209768

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

5.0.9688.1157

46440

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

5.0.9688.1157

99688

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1157

90984

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Scheduling.dll

5.0.9688.1157

300904

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1157

209768

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.SE.DatabaseActions.dll2

5.0.9688.1157

209768

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

MSCRMEventMessages

5.0.9688.1157

105320

03-Jun-2011

01:40

x64

MSCRMMonitoringService.exe

5.0.9688.1157

18792

03-Jun-2011

01:34

x64

objects.js1

Niet van toepassing

5255

03-Jun-2011

12:28

x64

osafehtm.dll

5.0.9688.1157

122728

03-Jun-2011

01:38

x64

OutlookRibbonContextGrid.aspx

Niet van toepassing

5266

03-Jun-2011

12:29

x64

PidGenX.dll

6.0.5469.139

1093992

03-Jun-2011

01:38

x64

Policy.4.0.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

9576

03-Jun-2011

01:34

x64

Policy.4.0.Microsoft.Crm.Sdk.dll.config

Niet van toepassing

520

03-Jun-2011

12:18

x64

PublishReports.exe

5.0.9688.1157

13160

03-Jun-2011

01:34

x64

quickFindControl.htc

Niet van toepassing

6785

03-Jun-2011

12:28

x64

removestorage.aspx

Niet van toepassing

17050

03-Jun-2011

12:28

x64

removestoragecomplete.aspx

Niet van toepassing

7224

03-Jun-2011

12:28

x64

Ribbon.js

Niet van toepassing

415995

03-Jun-2011

12:41

x64

RibbonActions.js

Niet van toepassing

109038

03-Jun-2011

12:41

x64

ScriptResources.xml

Niet van toepassing

32809

13-May-2011

05:49

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

5.0.9688.1157

46440

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

5.0.9688.1157

99688

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1157

90984

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Scheduling.dll

5.0.9688.1157

300904

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1157

400232

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.WebServices.dll

5.0.9688.1157

209256

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

Server.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

Server.EnvironmentDiagnostics.chm

Niet van toepassing

86679

13-May-2011

05:51

x64

Server.Pfiles.MSCRM.Tools.DMSnapin.chm

Niet van toepassing

63071

13-May-2011

05:51

x64

Server.wwwroot._grid.RenderGridView.aspx

Niet van toepassing

89

03-Jun-2011

12:29

x64

ServerSetup.dll

5.0.9688.1157

555368

03-Jun-2011

01:38

x64

Server_KB2466086_amd64_1033.msp

Niet van toepassing

40460288

02-Jun-2011

09:04

x64

Setup.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

Setup.Interop.WUApiLib.dll

Niet van toepassing

87912

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3

132968

03-Jun-2011

01:35

x64

Setup.Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll

5.0.9688.1157

30056

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1157

124776

03-Jun-2011

01:35

x64

Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1157

306536

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1157

400232

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

5.0.9688.1157

641896

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1157

21352

03-Jun-2011

01:34

x64

Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll

5.0.9688.1157

209256

03-Jun-2011

01:34

x64

SetupResources.dll

5.0.9688.1157

87400

03-Jun-2011

01:51

x64

SetupServer.exe

5.0.9688.1157

474472

03-Jun-2011

01:39

x64

SmokeTests.exe

5.0.9688.1157

16744

03-Jun-2011

01:34

x64

SolutionHandler.js

Niet van toepassing

7735

03-Jun-2011

12:41

x64

sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241000

03-Jun-2011

01:38

x64

systemaddons.aspx

Niet van toepassing

3427

03-Jun-2011

12:28

x64

systemsettings.aspx

Niet van toepassing

56304

03-Jun-2011

12:29

x64

team_record.js

Niet van toepassing

1010

03-Jun-2011

12:28

x64

Tool.CrmSvcUtil.exe

5.0.9688.1157

121704

03-Jun-2011

01:34

x64

Tools.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

Tools.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3

132968

03-Jun-2011

01:35

x64

Tools.Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1157

124776

03-Jun-2011

01:35

x64

Tools.Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll

5.0.9688.1157

11624

03-Jun-2011

01:35

x64

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

5.0.9688.1157

36200

03-Jun-2011

01:34

x64

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1157

167784

03-Jun-2011

01:34

x64

Tools.Microsoft.Crm.Unzip.Common.dll

5.0.9688.1157

14184

03-Jun-2011

01:34

x64

util.js

Niet van toepassing

48566

03-Jun-2011

12:28

x64

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

12-May-2011

11:49

x64

VisualizationPane.js

Niet van toepassing

124982

03-Jun-2011

12:41

x64

web.config

Niet van toepassing

10729

03-Jun-2011

12:27

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3

132968

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

5.0.9688.1157

46440

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

5.0.9688.1157

99688

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1157

90984

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Scheduling.dll

5.0.9688.1157

300904

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1157

26984

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1157

175464

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1157

21352

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

5.0.9688.1157

380264

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1157

400232

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1157

167784

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.Common.dll1

5.0.9688.1157

743272

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1

5.0.9688.1157

446312

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1157

81768

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1157

61800

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.Server.exe

5.0.9688.1157

791400

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1157

306536

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1157

26472

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1157

54632

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1157

21352

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1157

271720

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1157

47464

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1157

51048

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Audit.dll

5.0.9688.1157

49512

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

5.0.9688.1157

116584

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1157

57704

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1157

124776

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1157

371560

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1157

538984

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1157

2242408

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1157

971624

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1157

947560

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1157

98664

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1157

350056

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1157

57192

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1157

90984

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

194408

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1157

185192

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1157

170344

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.ServiceBus.dll

5.0.9688.1157

66920

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1157

175464

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.SqlClr.Helper.dll

5.0.9688.1157

11624

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1157

104296

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1157

400232

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1157

167784

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll2

5.0.9688.1157

167784

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

5.0.9688.1157

641896

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1157

44392

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Crm.WebServices.dll

5.0.9688.1157

209256

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1157

323432

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Reporting.Shim.ReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1157

15208

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Common.dll1

5.0.9688.1157

743272

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Common.Interop.dll1

5.0.9688.1157

446312

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1157

81768

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1157

61800

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Server.exe

5.0.9688.1157

791400

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1157

306536

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

03-Jun-2011

01:39

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3

132968

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Scheduling.dll

5.0.9688.1157

300904

03-Jun-2011

01:35

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1157

89960

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1157

209768

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll2

5.0.9688.1157

209768

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1157

297320

03-Jun-2011

01:34

x64

wwwroot.xrmdeployment.bin_Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll

5.0.9688.1157

39784

03-Jun-2011

01:34

x64

DBUpdate_Client.xml

Niet van toepassing

462

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_OnPremise.xml

Niet van toepassing

492

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_ScaleGroup.xml

Niet van toepassing

495

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_SiteWide.xml

Niet van toepassing

489

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Org.xml

Niet van toepassing

456

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Client.xml

Niet van toepassing

462

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_OnPremise.xml

Niet van toepassing

492

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_ScaleGroup.xml

Niet van toepassing

495

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_SiteWide.xml

Niet van toepassing

489

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_Org.xml

Niet van toepassing

456

02-Jun-2011

08:56

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

51

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

51

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

53

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

53

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1374

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

641

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1374

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

641

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

986

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

344

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

986

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

344

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1819

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

364

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1819

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

364

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

257

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

350

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

257

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

350

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

2750

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5021

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

3127

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5470

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1684

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

3030

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1622

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

. 1596

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

287

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

23022

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1278

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1310

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3953

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

2750

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5021

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

3127

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5470

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1684

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

3030

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1622

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

. 1596

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

287

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

23022

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1278

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1310

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3953

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

. 1683

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5178

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

2167

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5196

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1179

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

2882

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1166

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

966

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

243

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

988

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1161

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1110

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3670

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

. 1683

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5178

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

2167

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5196

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1179

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

2882

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1166

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

966

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

243

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

988

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1161

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1110

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3670

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

7451

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

248

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122849.sql

Niet van toepassing

4835

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16062.sql

Niet van toepassing

252

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17166_install.sql

Niet van toepassing

22030

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18083.sql

Niet van toepassing

3634

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1109

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

20281

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18629.sql

Niet van toepassing

866

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29977

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

587

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19051.sql

Niet van toepassing

4071

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

2013

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7623

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

500

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

5001

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

7451

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

248

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122849.sql

Niet van toepassing

4835

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_16062.sql

Niet van toepassing

252

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17166_install.sql

Niet van toepassing

22030

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18083.sql

Niet van toepassing

3634

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1109

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

20281

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18629.sql

Niet van toepassing

866

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29977

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

587

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19051.sql

Niet van toepassing

4071

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

2013

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7623

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

500

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

5001

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

8440

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

252

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122849_uninstall.sql

Niet van toepassing

4152

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17166_uninstall.sql

Niet van toepassing

21924

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

9010

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

19996

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29979

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

589

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

222

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7476

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

535

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

2930

24-May-2011

11:59

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

8440

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

252

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_122849_uninstall.sql

Niet van toepassing

4152

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_17166_uninstall.sql

Niet van toepassing

21924

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

9010

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

19996

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29979

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

589

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

222

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7476

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

535

12-May-2011

11:49

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

2930

24-May-2011

11:59

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1157

441704

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe

5.0.9688.1157

14184

02-Jun-2011

07:35

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1157

743272

02-Jun-2011

07:34

x64

web.config

Niet van toepassing

10729

02-Jun-2011

06:27

x64

web.config_5-0-9688-1157

Niet van toepassing

1561

06-May-2011

09:49

x64

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

1240

02-Jun-2011

08:56

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1157

441704

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1157

2059624

02-Jun-2011

07:34

x64

Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe

5.0.9688.1157

14184

02-Jun-2011

07:35

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1157

743272

02-Jun-2011

07:34

x64

web.config

Niet van toepassing

10729

02-Jun-2011

06:27

x64

web.config_5-0-9688-1157

Niet van toepassing

1561

06-May-2011

09:49

x64

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

1240

02-Jun-2011

08:56

x64Microsoft Dynamics CRM voor Microsoft Office OutlookBestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

ADODB.dll

5.0.9688.1155

108392

26-May-2011

01:12

x64

AdvancedFind.htc

Niet van toepassing

24937

25-May-2011

11:43

x64

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

01:13

x64

AppGrid.htc

Niet van toepassing

18766

25-May-2011

11:43

x64

AppGrid_DefaultData.htc

Niet van toepassing

31392

25-May-2011

11:43

x64

bar_Top.aspx1

Niet van toepassing

2554

25-May-2011

11:43

x64

CDOSYS.dll

5.0.9688.1155

67432

26-May-2011

01:12

x64

Client.msi

Niet van toepassing

9832448

26-May-2011

02:06

x64

ClientSetup.dll

5.0.9688.1155

446824

26-May-2011

01:49

x64

ClientSetup2.dll

5.0.9688.1155

446824

26-May-2011

01:49

x64

ClientSetupResources.dll

5.0.9688.1155

1117544

26-May-2011

01:49

x64

ClientSetupResources2.dll

5.0.9688.1155

1117544

26-May-2011

01:49

x64

Client_KB2466086_amd64_1033.msp

Niet van toepassing

34746368

25-May-2011

09:20

x64

cmd_adduserteam.aspx

Niet van toepassing

152

25-May-2011

11:43

x64

CompositeControl.js

Niet van toepassing

10451

26-May-2011

12:26

x64

config.xml

Niet van toepassing

537

25-May-2011

08:55

x64

ConfigWizard.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

ConfigWizard.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

26876575

01-Dec-2011

09:52

x64

crmaddin.dll

5.0.9688.1155

1960808

26-May-2011

01:13

x64

CRMCore.dll

5.0.9688.1155

82792

26-May-2011

01:13

x64

CRMErrors.dll

5.0.9688.1155

78184

26-May-2011

01:13

x64

crmexceladdin.dll

5.0.9688.1155

130920

26-May-2011

01:13

x64

CrmForOutlookInstaller.exe

5.0.9688.1155

40808

26-May-2011

01:13

x64

CRMMS32.dll

5.0.9688.1155

82280

26-May-2011

01:13

x64

CrmSqlStartupSvc.exe

5.0.9688.1155

25960

26-May-2011

01:13

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

24-May-2011

11:14

x64

CrmVerClient.dll

5.0.9688.1155

24424

26-May-2011

01:49

x64

CRMWatson.dll

5.0.9688.1155

24936

26-May-2011

01:13

x64

CrmWinFormsHost.dll

5.0.9688.1155

108904

26-May-2011

01:13

x64

dialogs.htc

Niet van toepassing

1873

25-May-2011

11:43

x64

dlg_BulkEdit.aspx

Niet van toepassing

1850

25-May-2011

11:43

x64

edit.aspx50

Niet van toepassing

22748

25-May-2011

11:43

x64

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

24-May-2011

11:21

x64

form.crm.htc

Niet van toepassing

28243

25-May-2011

11:43

x64

Form.js

Niet van toepassing

141765

26-May-2011

12:26

x64

Global.js

Niet van toepassing

278590

26-May-2011

12:26

x64

global.js1

Niet van toepassing

278590

26-May-2011

12:26

x64

global1.aspx

Niet van toepassing

269452

25-May-2011

11:43

x64

grid.htc

Niet van toepassing

28936

25-May-2011

11:43

x64

GridControl.js

Niet van toepassing

30157

26-May-2011

12:26

x64

IFRAME.htc

Niet van toepassing

2665

25-May-2011

11:43

x64

IMG.lu.htc

Niet van toepassing

62660

25-May-2011

11:43

x64

inpagehelpiframe.js

Niet van toepassing

4298

25-May-2011

11:43

x64

Lookup.js

Niet van toepassing

11526

25-May-2011

11:43

x64

main.aspx

Niet van toepassing

4481

25-May-2011

11:43

x64

Main.js

Niet van toepassing

50697

26-May-2011

12:26

x64

mfc100u.dll

10.0.30319.1

5522792

26-May-2011

01:13

x64

mfc100u1.dll

10.0.30319.1

5522792

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

5.0.9688.1155

1472872

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

5.0.9688.1155

1374568

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1155

575848

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

5.0.9688.1155

129384

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Shared.dll

5.0.9688.1155

33640

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

5.0.9688.1155

1784168

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

5.0.9688.1155

320360

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

5.0.9688.1155

54632

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

5.0.9688.1155

36712

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

5.0.9688.1155

254824

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

5.0.9688.1155

60776

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

5.0.9688.1155

67432

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

5.0.9688.1155

44392

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

5.0.9688.1155

3897192

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1155

301928

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe

5.0.9688.1155

48488

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

5.0.9688.1155

164200

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

5.0.9688.1155

1132904

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Application.Outlook.SearchInterop.dll

5.0.9688.1155

149864

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Extensibility.Converters.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Extensibility.dll

5.0.9688.1155

124776

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.MapiShared.dll

5.0.9688.1155

47464

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe

5.0.9688.1155

355176

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll

5.0.9688.1155

16744

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.OutlookReporting.RdlHelper.dll

5.0.9688.1155

39272

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1155

26472

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1155

54632

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1155

350056

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

5.0.9688.1155

42856

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.dll

4.0.7333.1070

948072

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy40.XmlSerializers.dll

4.0.7333.1070

3164008

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1155

209768

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Client.Common2.dll

5.0.9688.1155

655720

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

5.0.9688.1155

446312

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

21864

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1155

81768

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2

5.0.9688.1155

81768

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

61800

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2

5.0.9688.1155

61800

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1155

175464

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2

5.0.9688.1155

175464

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1155

306536

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

5.0.9688.1155

641896

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1155

21352

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging2.dll

5.0.9688.1155

21352

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.WebServices.dll

5.0.9688.1155

209256

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.ExceptionHelper.dll

1.0.0.0

14184

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll

5.0.9688.1155

561000

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll

5.0.9688.1155

68456

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Interop.Mapi.PropTags.dll

5.0.9688.1155

82280

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

25-May-2011

07:13

x64

MSCRM.Client.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Client.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Client.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MSCRMEventMessages

5.0.9688.1155

105320

26-May-2011

01:13

x64

MSCRMRes.dll1

5.0.9688.1155

86376

26-May-2011

01:49

x64

objects.js

Niet van toepassing

5255

25-May-2011

11:42

x64

osafehtm.dll

5.0.9688.1155

122728

26-May-2011

01:13

x64

OutlookRibbonContextGrid.aspx

Niet van toepassing

5266

25-May-2011

11:43

x64

quickFindControl.htc

Niet van toepassing

6785

25-May-2011

11:43

x64

Ribbon.js

Niet van toepassing

415995

26-May-2011

12:26

x64

RibbonActions.js

Niet van toepassing

109038

26-May-2011

12:26

x64

ScriptResources.xml

Niet van toepassing

32809

25-May-2011

05:12

x64

SetupClient.exe

5.0.9688.1155

487784

26-May-2011

01:49

x64

SetupClient1.exe

5.0.9688.1155

487784

26-May-2011

01:49

x64

SetupEnvironmentDiagnostics.chm

Niet van toepassing

86679

25-May-2011

05:21

x64

sqmapi.dll

6.1.7600.16385

241000

26-May-2011

01:13

x64

team_record.js

Niet van toepassing

1010

25-May-2011

11:42

x64

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

24-May-2011

11:14

x64

VisualizationPane.js

Niet van toepassing

124982

26-May-2011

12:26

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

5.0.9688.1155

51048

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1155

574824

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1155

98664

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.Client.dll

5.0.9688.1155

57192

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1155

90984

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Sdk.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1155

170344

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.VisualizationModules.dll

5.0.9688.1155

44392

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.Workflow.dll

5.0.9688.1155

297320

26-May-2011

01:12

x64

Web.bin.Microsoft.Crm.XmlSerializers.dll

5.0.9688.1155

728424

26-May-2011

01:13

x64

Web.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

web.config

Niet van toepassing

6495

25-May-2011

11:43

x64

WinFormsRegions.dll

5.0.9688.1155

119656

26-May-2011

01:13

x64

DBUpdate_Client.xml

Niet van toepassing

462

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_OnPremise.xml

Niet van toepassing

492

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_ScaleGroup.xml

Niet van toepassing

495

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_SiteWide.xml

Niet van toepassing

489

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Org.xml

Niet van toepassing

456

25-May-2011

08:55

x64

DBUpdate_Client.xml

Niet van toepassing

462

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_OnPremise.xml

Niet van toepassing

492

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_ScaleGroup.xml

Niet van toepassing

495

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Config_SiteWide.xml

Niet van toepassing

489

25-May-2011

08:56

x64

DBUpdate_Org.xml

Niet van toepassing

456

25-May-2011

08:55

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

51

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

51

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

53

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

53

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1374

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

641

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1374

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

641

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

986

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

344

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

986

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

344

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1819

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

364

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1819

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

364

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

257

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

350

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

257

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

350

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

2750

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5021

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

3127

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5470

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1684

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

3030

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1622

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

. 1596

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

287

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

23022

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1278

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1310

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3953

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

2750

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5021

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

3127

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5470

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1684

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

3030

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1622

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

. 1596

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

287

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

23022

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18759.sql

Niet van toepassing

930

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1278

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1310

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3953

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

. 1683

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5178

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

2167

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5196

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1179

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

2882

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1166

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

966

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

243

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

988

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1161

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1110

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3670

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_120374.sql

Niet van toepassing

. 1683

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122709.sql

Niet van toepassing

5178

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_123071.sql

Niet van toepassing

2167

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_125451.sql

Niet van toepassing

5196

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16734.sql

Niet van toepassing

1179

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17273.sql

Niet van toepassing

2882

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17834.sql

Niet van toepassing

1166

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18067.sql

Niet van toepassing

966

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18077.sql

Niet van toepassing

243

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

988

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18981.sql

Niet van toepassing

1161

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_Inactive.sql

Niet van toepassing

1110

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

3670

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

7451

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

248

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122849.sql

Niet van toepassing

4835

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16062.sql

Niet van toepassing

252

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17166_install.sql

Niet van toepassing

22030

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18083.sql

Niet van toepassing

3634

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1109

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

20281

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18629.sql

Niet van toepassing

866

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29977

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

587

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19051.sql

Niet van toepassing

4071

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

2013

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7623

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

500

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

5001

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

7451

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

248

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122849.sql

Niet van toepassing

4835

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_16062.sql

Niet van toepassing

252

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17166_install.sql

Niet van toepassing

22030

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18083.sql

Niet van toepassing

3634

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

1109

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

20281

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18629.sql

Niet van toepassing

866

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29977

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

587

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19051.sql

Niet van toepassing

4071

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

2013

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7623

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

500

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

5001

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

8440

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

252

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122849_uninstall.sql

Niet van toepassing

4152

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17166_uninstall.sql

Niet van toepassing

21924

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

9010

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

19996

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29979

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

589

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

222

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7476

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

535

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

2930

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_119139.sql

Niet van toepassing

8440

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_121673.sql

Niet van toepassing

252

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_122849_uninstall.sql

Niet van toepassing

4152

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_17166_uninstall.sql

Niet van toepassing

21924

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18187.sql

Niet van toepassing

9010

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_18360.sql

Niet van toepassing

19996

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19037.sql

Niet van toepassing

29979

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19040.sql

Niet van toepassing

589

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_19612.sql

Niet van toepassing

222

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_121056.sql

Niet van toepassing

7476

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_CRM_124473.sql

Niet van toepassing

535

24-May-2011

11:14

x64

DBUpdate_release.xml

Niet van toepassing

2930

24-May-2011

11:14

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe

5.0.9688.1155

14184

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

25-May-2011

07:12

x64

web.config

Niet van toepassing

10729

25-May-2011

05:37

x64

web.config_5-0-9688-1155

Niet van toepassing

1561

06-May-2011

07:34

x64

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

1156

25-May-2011

08:56

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.SE.WebConfigManagerTool.exe

5.0.9688.1155

14184

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

25-May-2011

07:12

x64

web.config

Niet van toepassing

10729

25-May-2011

05:37

x64

web.config_5-0-9688-1155

Niet van toepassing

1561

06-May-2011

07:34

x64

webconfigmanagerpatches.xml

Niet van toepassing

1156

25-May-2011

08:56

x64Microsoft Dynamics CRM met meerdere taalpakkettenBestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

25-May-2011

07:13

x64

ClientSetup.dll

5.0.9688.1155

446824

25-May-2011

07:13

x64

config.xml

Niet van toepassing

531

25-May-2011

09:00

x64

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

17266265

01-Dec-2011

09:52

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

24-May-2011

11:14

x64

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

24-May-2011

11:21

x64

install.xml.2

Niet van toepassing

354

25-May-2011

11:33

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1155

209768

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

21864

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1155

81768

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

61800

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1155

175464

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1155

306536

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1155

21352

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

25-May-2011

07:13

x64

MSCRMRes.dll

5.0.9688.1155

86376

26-May-2011

01:49

x64

MSDE_MSCRM.mdf.1

Niet van toepassing

68419584

26-May-2011

02:00

x64

Mui_KB2466086_amd64_1033.msp

Niet van toepassing

18762752

25-May-2011

09:20

x64

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

24-May-2011

11:14

x64

Microsoft Dynamics CRM E-mail RouterBestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

ADODB.dll

5.0.9688.1155

108392

26-May-2011

01:12

x64

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

01:13

x64

CDOSYS.dll

5.0.9688.1155

67432

26-May-2011

01:12

x64

ClientSetup.dll

5.0.9688.1155

446824

25-May-2011

07:13

x64

config.xml

Niet van toepassing

537

25-May-2011

09:19

x64

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

5579241

01-Dec-2011

09:52

x64

CrmCompression.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:13

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

24-May-2011

11:14

x64

CrmVerExchange.dll

5.0.9688.1155

24424

26-May-2011

01:49

x64

EmailRouter.EnvironmentDiagnostics.chm

Niet van toepassing

86679

25-May-2011

05:21

x64

EmailRouterSetup.dll

5.0.9688.1155

503656

26-May-2011

01:13

x64

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

24-May-2011

11:21

x64

MapiTest.exe

5.0.9688.1155

20840

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.dll1

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll1

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll1

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll1

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1155

209768

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

5.0.9688.1155

446312

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

21864

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1155

81768

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

61800

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1155

175464

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

5.0.9688.1155

114024

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1155

306536

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1155

167784

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.exe

5.0.9688.1155

996712

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

5.0.9688.1155

40808

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

5.0.9688.1155

514920

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll1

5.0.9688.1155

514920

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.EmailRouterConnectorSnapin.dll

5.0.9688.1155

18792

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorDeployment.dll

5.0.9688.1155

42856

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorWizard.exe

5.0.9688.1155

871272

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1155

21352

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Exchange.WebServices.dll

14.2.51.0

784232

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll1

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll2

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll3

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.Service.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Tools.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Wizard.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

Router_KB2466086_amd64_1033.msp

Niet van toepassing

6072320

25-May-2011

09:20

x64

Rules.exe

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:13

x64

Setup.Interop.WUApiLib.dll

Niet van toepassing

87912

26-May-2011

01:12

x64

SetupEmailRouter.exe

5.0.9688.1155

474472

26-May-2011

01:13

x64

SetupResources.dll

5.0.9688.1155

87400

26-May-2011

01:49

x64

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

24-May-2011

11:14

x64

Wizard_Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

26-May-2011

01:12

x64Microsoft Dynamics CRM SQL Reporting Services Data ConnectorBestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

25-May-2011

07:13

x64

ClientSetup.dll

5.0.9688.1155

446824

25-May-2011

07:13

x64

config.xml

Niet van toepassing

531

25-May-2011

09:20

x64

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

9746904

01-Dec-2011

09:52

x64

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

07:12

x64

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

24-May-2011

11:14

x64

CrmVerSrsDataConnector.dll

5.0.9688.1155

24424

26-May-2011

01:49

x64

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

24-May-2011

11:21

x64

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.dll1

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

5.0.9688.1155

60776

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

5.0.9688.1155

24424

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

5.0.9688.1155

17768

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

5.0.9688.1155

20328

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1155

26472

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1155

54632

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Server.Fetch.dll

5.0.9688.1155

17256

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Server.Sql.dll

5.0.9688.1155

26472

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.dll

5.0.9688.1155

30568

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Server.Fetch.dll

5.0.9688.1155

11624

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Server.Sql.dll

5.0.9688.1155

11624

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.dll

5.0.9688.1155

98664

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper.dll

5.0.9688.1155

51048

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

5.0.9688.1155

350056

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1155

209768

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

5.0.9688.1155

446312

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

21864

25-May-2011

07:13

x64

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1155

81768

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

61800

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1155

175464

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

5.0.9688.1155

791400

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1155

306536

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

5.0.9688.1155

106856

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

5.0.9688.1155

400232

26-May-2011

01:13

x64

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1155

167784

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1155

21352

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

5.0.9688.1155

26984

26-May-2011

01:12

x64

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

07:12

x64

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MonAntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

01:13

x64

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

5.0.9688.1155

45416

26-May-2011

01:12

x64

MonMicrosoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

01:12

x64

MonMicrosoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

26-May-2011

01:12

x64

MonMicrosoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MonMSCRMEventMessages

5.0.9688.1155

105320

26-May-2011

01:13

x64

Monmsidcrl40.dll

5.0.819.1

1700200

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.bin.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.bin.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1155

26472

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1155

54632

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.Setup.Microsoft.Crm.Reporting.Shim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sandbox.dll

5.0.9688.1155

90984

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

01:13

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

26-May-2011

01:12

x64

MSCRM.SrsDataConnector.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

01:13

x64

MSCRMEventMessages

5.0.9688.1155

105320

26-May-2011

01:13

x64

MSCRMMonitoringService.exe

5.0.9688.1155

18792

26-May-2011

01:13

x64

Mui.SrsDataConnector.EnvironmentDiagnostics.chm

Niet van toepassing

86679

25-May-2011

05:21

x64

PidGenX.dll

6.0.5469.139

1093992

26-May-2011

01:13

x64

Setup.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

01:13

x64

Setup.Interop.WUApiLib.dll

Niet van toepassing

87912

26-May-2011

01:12

x64

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

26-May-2011

01:12

x64

SetupResources.dll

5.0.9688.1155

87400

26-May-2011

01:49

x64

SetupSrsDataConnector.exe

5.0.9688.1155

474472

26-May-2011

01:13

x64

SmokeTests.exe

5.0.9688.1155

16744

26-May-2011

01:12

x64

SRSDataConnectorBootstrapper.dll

5.0.9688.1155

16232

26-May-2011

01:13

x64

SrsDataConnectorSetup.dll

5.0.9688.1155

493416

26-May-2011

01:13

x64

Srs_KB2466086_amd64_1033.msp

Niet van toepassing

10278400

25-May-2011

09:20

x64

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

24-May-2011

11:14

x64Microsoft Dynamics CRM Business Intelligence Development Studio


Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

25-May-2011

06:04

x86

BIDSExtensions.EnvironmentDiagnostics.chm

Niet van toepassing

86679

06-May-2011

01:21

x86

BIDSExtensionsSetup.dll

5.0.9688.1155

314728

26-May-2011

12:08

x86

Bids_KB2466086_i386_1033.msp

Niet van toepassing

4481024

25-May-2011

06:48

x86

ClientSetup.dll

5.0.9688.1155

350056

25-May-2011

06:04

x86

ClientSetupResources.dll

5.0.9688.1155

1119080

26-May-2011

12:08

x86

config.xml

Niet van toepassing

532

25-May-2011

06:51

x86

CRM2011.cab.cab

Niet van toepassing

4018111

01-Dec-2011

09:51

x86

CrmUpdateWrapper.exe

5.0.9688.1155

441704

25-May-2011

06:04

x86

CrmUpdateWrapper.exe.config

Niet van toepassing

148

06-May-2011

07:18

x86

CrmVerBidsExtensions.dll

5.0.9688.1155

21864

26-May-2011

12:08

x86

Eula.rtf

Niet van toepassing

37283

06-May-2011

07:22

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

5.0.9688.1155

271720

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

5.0.9688.1155

1784168

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

5.0.9688.1155

57704

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

5.0.9688.1155

371560

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

5.0.9688.1155

538984

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

5.0.9688.1155

2242408

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Client.Fetch.dll

5.0.9688.1155

22376

26-May-2011

12:05

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.dll

5.0.9688.1155

26472

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtension.Common.Fetch.dll

5.0.9688.1155

54632

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Client.Fetch.dll

5.0.9688.1155

12648

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.dll

5.0.9688.1155

30568

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.CrmReportingInterfaces.dll

5.0.9688.1155

15208

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper.dll

5.0.9688.1155

51048

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.SE.DatabaseActions.dll

5.0.9688.1155

209768

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.BIDSExtensions.exe

5.0.9688.1155

72552

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.Client.Common.dll

5.0.9688.1155

655720

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

5.0.9688.1155

743272

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

5.0.9688.1155

334696

26-May-2011

12:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

21864

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

5.0.9688.1155

81768

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

5.0.9688.1155

61800

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

5.0.9688.1155

175464

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

5.0.9688.1155

306536

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Crm.Tools.Client.EDW.Framework.dll

5.0.9688.1155

158568

26-May-2011

12:05

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

5.0.9688.1155

21352

26-May-2011

12:05

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll

5.0.9688.1155

26984

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.WindowsInstaller.dll

5.0.9688.1155

104296

25-May-2011

06:04

x86

Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.AntiXssLibrary.dll

3.1.3524.16873

761704

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.ADUtility.dll

5.0.9688.1155

47464

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.dll

5.0.9688.1155

2059624

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

5.0.9688.1155

30056

26-May-2011

12:05

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

5.0.9688.1155

971624

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

5.0.9688.1155

947560

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

194408

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll

5.0.9688.1155

185192

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Crm.Sdk.Reserved.dll

5.0.9688.1155

89960

26-May-2011

12:04

x86

MSCRM.BidsExtensions.Microsoft.Xrm.Sdk.dll

5.0.9688.1155

323432

26-May-2011

12:04

x86

MSCRMEventMessages

5.0.9688.1155

105832

26-May-2011

12:04

x86

Setup.Interop.WUApiLib.dll

Niet van toepassing

87912

26-May-2011

12:04

x86

SetupBidsExtensions.exe

5.0.9688.1155

384872

26-May-2011

12:08

x86

SRSDataConnectorBootstrapper.dll

5.0.9688.1155

14696

26-May-2011

12:04

x86

V4FileList.xml

Niet van toepassing

1301

06-May-2011

07:18

x86Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×