Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2862723

Naam wordt afgekapt wanneer u in het zoekvak op de adresbalk naar Configuratiewerkblad zoekt

2862723

Gebruikers-ID bij rapporten die zijn opgeslagen als PDF-of Word-documenten met de functies SAVEASPDF of SAVEASWORD, is de gebruikers-ID van de NAV-server in plaats van de gebruikers-ID van de client

2862723

"Een oproep naar Microsoft. Dynamics. NAV. OpenXml. spreadsheet. WorkbookReader. open is mislukt met het volgende bericht: het werkblad is beschadigd. De volgende fout is opgetreden: het kenmerk ' shapeId ' wordt niet gedeclareerd ' wordt weergegeven wanneer u een budget importeert met een opmerking uit Microsoft Excel 2013

2862723

GETFILTERS, functie retourneert een fout filter als deze wordt gebruikt met filtergroups

2852693

FindFirst werkt niet correct voor de tabel Information System

2852693

Gebruikers die per bedrijf aan de supergemachtigd zijn ingesteld, kunnen de SUPER machtigingenset voor alle bedrijven verkeerd toewijzen.

2852693

Projectnr. filter werkt niet bij OHW van project OHW

2852691

U kunt een variabele met de gegevenstype-code en lengte nul (0) op een onjuiste manier maken

2852691

De resolutie voor afbeeldingen die zijn toegevoegd aan de structuurweergave is slecht

2852691

U kunt geen query uitvoeren met een Booleaanse filter in de eigenschap DataItemTableFilter in een niet-Engelstalige taal

2852687

Invoegtoepassingen verbergen van subpagina's in de webclient

2852687

' U hebt nog geen gegevensrij opgehaald voor deze query. De waarde voor kolom is alleen toegankelijk nadat een rij is opgehaald met een oproep naar het foutbericht ' Lees functie ' wanneer u een filter instelt, bijvoorbeeld SETRANGE voor een veld van het type optie in een query.

2852687

Fout ' er is een syntaxisfout opgetreden bij het importeren van vertalingen. Het foutbericht ' de tekst is te lang ' wordt weergegeven bij het importeren van een vertaalbestand

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

349002

"Selecteer een dimensiewaardecode voor de dimensiecode <dimensiecode> voor bankrekening <bankrekening>" foutbericht wanneer u de batchtaak voor het verwisselen van wisselkoers uitvoert voor een bank rekening met een standaarddimensie code.

Factuurkop

REP 595

348458

Het venster Overzicht van account schema wordt niet correct vernieuwd

Factuurkop

PAG 490

350185

Het foutbericht ' u kunt geen bedrag in rekening brengen <artikeltoeslag> omdat er geen artikel aan de artikelpost wordt toegewezen wanneer u een document met verkoop-of verkoopprijzen boekt

Winkelvoorraad

KABELJAUW 80 COD 90

349923

Het foutbericht "er zijn meerdere verloopdatums voor <Lotnr nr. >" wordt weergegeven wanneer u een ontvangstbevestiging voor een lot met meerdere serienummers met een andere vervaldatum boekt

Winkelvoorraad

REMBOURS 22

349922

De boekingsdatum van een assemblageorder wordt niet bijgewerkt wanneer de zending voor het item op basis van assembleren wordt geplaatst.

Winkelvoorraad

TAB 36 TAB 900

349807

Filter voor onjuiste locatie wordt ingesteld wanneer u inzoomt op artikelposten op de matrix pagina items op locatie

Winkelvoorraad

PAG 9231

349806

Filteren werkt niet zoals verwacht in het veld journaal batch naam in het rapportitem registratie-waarde en in de pagina met de Artikelregistratie

Winkelvoorraad

TAB 46 TAB 7313

349031

' De opslaglocatie verplicht moet een waarde hebben in vestigingscode <>. Het foutbericht mag niet nul of leeg zijn "wanneer u een item overbrengt van de ene locatie naar de andere in het nieuwe classificatie journaal

Winkelvoorraad

TAB 83

348525

Er wordt geen waarschuwing weergegeven waarin wordt aangegeven dat bestaande reserveringen worden verstoord, wordt weergegeven wanneer u een verkooporder boekt en alle voorraad wordt gereserveerd voor andere verkooporders

Winkelvoorraad

KABELJAUW 80 COD 90

349929

De artikeldimensies worden niet gekopieerd van projectplanningsregels naar het taak dagboek wanneer u de functie projectdagboekregels maken uitvoert.

Arbeids

TAB 210 COD 1004

349820

Document datum in projectposten is niet juist de boekingsdatum in plaats van de documentgegevens van het aankoop document

Arbeids

COD 1004

349784

Het aantal in de planningsregel van de taak wordt onjuist bijgewerkt wanneer u een aankooporder gedeeltelijk post die aan een projectplanningsregel is gekoppeld.

Arbeids

TAB 39

347660

Het is niet mogelijk om OHW van OHW te reverse OHW als OHW is berekend met de methode OHW-boekingen per projectpost

Arbeids

COD 1000

350125

U kunt het veld Beschrijving op de pagina van de stuklijststructuur verkeerd bewerken

Matige

PAG 5870

349826

Het foutbericht ' het regel van de opdracht bestaat niet ' wordt weergegeven wanneer u regeneratief abonnement op het planningswerkblad uitvoert

Matige

TAB 99000853

348507

Er wordt geen foutbericht weergegeven wanneer een geblokkeerde dimensiewaarde is geselecteerd in een documentregel van een aankoop

Gekocht

COD 408

350340

Tekstregels worden niet gekopieerd wanneer u de functie document kopiëren in verkoop-of aankoopdocumenten uitvoert

Purchase/Sales

COD 6620

348538

Goedkeuringsstatus is onjuist gewijzigd in aflopende vooruitbetaling wanneer u een goedkeuringsaanvraag verzendt voor een order met een vooruitbetalingspercentage maar geen vooruitbetalingsfactuur

Purchase/Sales

COD 439

347966

Foutbericht ' het bedrag moet positief zijn in de Alg. dagboekregel ' bij het boeken van een vooruitbetalingsfactuur

Purchase/Sales

KABELJAUW 80 COD 90

348488

Wanneer u een niet-geboekt document verwijdert, wordt er meer dan één document verwijderd

Purchase/Sales/Service

TAB 36 TAB 38 TABBLAD 295 302 TABBLAD 5900

349799

De foutmelding ' de code van het veld in de budget invoer van een tabel item bevat een waarde <datum> die niet kan worden gevonden in het bijbehorende tabelveld (de locatie), wanneer u een verkoop budget met vestigingscodes importeert.

Vertegenwoordiger

REP 7131

349764

Het onderste deel van de letters g, j en y wordt afgekapt als u het lettertype Segoe gebruikt in het rapport verkoop-invoice

Vertegenwoordiger

REP 206

348386

' Activiteit nummer kiezen Het foutbericht <nr. > is gemaakt ' wordt weergegeven wanneer u een magazijnpick maakt

Magazijn

REP 7318 COD 7312

Hotfixes voor lokale toepassingen

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

348977

Met de prestatie update van GDPdU wordt het eerste veld van het export veld meerdere keren geëxporteerd wanneer in de Duitse versie meerdere keren wordt verwezen naar hetzelfde veld.

Factuurkop

COD 11000

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

350111

Saldobedrag klopt niet wanneer u het rapport G/L-Details van Proefbalans en het veld gecentraliseerd op op de aanvraagpagina leeg laat in de Franse versie

Factuurkop

REP 10804

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

349762

' Factuur bevat BTW mag niet rechtstreeks worden toegepast. Gebruik functie Betalingsjournalen-> betalingen-> withh. BTW-Soc. sec "foutbericht bij het plaatsen van een betaling en het toepassen van een betaling op een aankoopfactuur voor de inhoud als u het saldo van de salderende G/L-rekening hebt gewijzigd. voor de belastingcode voor de bron in de Italiaanse versie

Kasbeheer

REMBOURS 12

349801

Ondertitels ontbreken op de tweede pagina van het boek voor de Italiaanse versie

Factuurkop

REP 12121

350124

Het berekende bedrag het BTW-Vereffeningsrapport wordt niet afgedrukt met het BTW-tarief voor BTW, de invoer-BTW en het totale BTW-bedrag voor de betaling als een plafond periode is ingesteld in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

349797

In het rapport BTW-journaal voor BTW-uitzondering worden geen gegevens afgedrukt als de Italiaanse taal is geselecteerd in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12181

349766

Het bedrag wordt niet afgedrukt in het BTW-overzichtsrapport wanneer u een datum invoert in het veld BTW-periode op de pagina BTW-aangifte voorbeeldregel in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 475

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

348352

Foutbericht ' het bedrag moet positief zijn in de Alg. dagboekregel ' wanneer u een gedeeltelijke ontvangst en factuur boekt voor een aankooporder met 100% vooruitbetaling en BTW in de Noord-Amerikaanse versie

Gekocht

TAB 38 TAB 39 REP 412 COD 90, COD 444

348349

Er wordt een onjuist BTW-bedrag geboekt wanneer u vooruitbetalingen comprimeren in de koptekst van de verkooporder selecteert en de aankooporder meerdere aankoopregels bevat in de Noord-Amerikaanse versie.

Gekocht

TAB 38 TAB 39 REP 412 COD 90, COD 444

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 04 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

DE-Duitsland

Download het KB2860301DE-pakket

DK-Denemarken

Download het KB2860301DK-pakket

FR-Frankrijk

Download het KB2860301FR-pakket

IT-Italië

Download het KB2860301IT-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het KB2860301NA-pakket

NL-Nederland

Download het KB2860301NL-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het KB2860301GB-pakket

Alle andere landen

Download het KB2860301W1-pakket

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

 • BIJ-Oostenrijk

 • AU-Australië

 • TE-België

 • CH-Zwitserland

 • ES-Spanje

 • FI-Finland

 • IN-India

 • IS-IJsland

 • Nee-Noorwegen

 • NZ-Nieuw-Zeeland

 • SE-Zweden

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×