Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten.Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren.Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2934565

Een subpagina wordt niet automatisch bewerkt/niet-bewerkt wanneer de hoofdpagina is ingesteld op bewerkt/niet-bewerkt

2934565

OData-query retourneert onjuiste recordsets wanneer de tijdzone op de navigatie server is ingesteld op Servertijdzone

2934565

Velden op de werkbladpagina verdwijnen nadat u filter venster weergeven voor de pagina hebt ingeschakeld

2934565

De functie RecordRef. FIELDEXIST (0) retourneert altijd waar

2934565

De Windows-client lekt geheugen

2934565

Velden op een pagina verdwijnen na het aanpassen van de pagina

2934565

De volgende en vorige bottons en de zoomfunctie werken niet in grafieken

2934565

Waarden worden niet verplaatst wanneer u kolommen verplaatst in het rekeningschema

2934565

De gebruikersnaam [gebruikersnaam] bestaat niet. Pagina bewerken: het instellen van de gebruiker moet worden afgesloten wanneer u filtert op een gebruikers-ID dat niet wordt weergegeven op de pagina voor bewerken-gebruikersinstellingen

2934564

"De aangepaste notatie voor de nummering van de nummering moet beginnen bij 164 en moet worden weergegeven in de volgorde waarin het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een account schema exporteert naar Microsoft Excel

2934564

Het foutbericht ' de pagina met metagegevensobject [pagina-ID] is niet gevonden ' wordt weergegeven wanneer u het lint aanpassen op een pagina in een rapport aanvraag selecteert

2923346

Dit bericht is bedoeld voor C/AL-programmeurs: een oproep naar Microsoft. Dynamics. NAV. OpenXml. spreadsheet. WorkbookReader. open is mislukt met het volgende bericht: het werkblad is beschadigd. De volgende fout is opgetreden: Foutbericht ' naam ' moet een unieke waarde bevatten ' wordt weergegeven wanneer u een Excel-bestand importeert

2923346

De Windows-en webclients zijn verbroken wanneer ze gedurende meer dan 5 minuten niet actief zijn op Azure

2923346

De instelling SessionTimeout werkt niet voor de webclient

2923346

De Windows-client loopt vast na een venster dat door een object is geopend met de instructie dialog. OPEN is gesloten omdat een impliciete dialoogvenster ontbreekt

2923344

Engels (ENU) bijschriften worden onjuist weergegeven in plaats van bijschriften in primaire taal wanneer een bijschrift niet wordt vertaald

2923344

Het foutbericht ' 3-5 toe-E12-P2818-L128: BusinessChart::D ataPointClicked ' wordt weergegeven in gehele getallen wanneer u een vertaling voor een pagina importeert

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

357323

De waarde in het veld toegepast bedrag op klant invoer en de pagina's leveranciers invoer toepassen is onjuist wanneer u een andere valuta gebruikt

Factuurkop

PAG 232 PAG 233

356257

Verkoopbudget en aankoopbudget bevatten onjuiste waarden na filteren

Factuurkop

PAG 9219 PAG 9239

356155

In het rapport van het klantoverzicht worden geen totalen per valuta weergegeven

Factuurkop

REP 116

355953

Met de functie regel herberekenen kunt u de standaarddimensies kopiëren wanneer u de functie document kopiëren gebruikt.

Factuurkop

COD 6620

355395

De decimale instellingen van de valuta worden niet meegenomen wanneer een cheque wordt gemaakt. In plaats daarvan wordt de instelling van de module Financieel gebruikt.

Factuurkop

REP 1401

356262

In het rapport vaste activa-Boekwaarde 01 worden geen decimalen weergegeven voor groepstotalen in de kolom afschrijving in periode.

Vaste activa

REP 5605

356634

Mogelijk te maken en de beschikbare leverdatum is onjuist wanneer een niet-vastgelegde aankooporder bestaat, wat kan worden gebruikt voor de verkooporder

Winkelvoorraad

COD 99000886

356329

Kostenbedrag (werkelijk) is positief in plaats van negatief voor de productie waarbij de reservering en de herwaardering worden gebruikt

Winkelvoorraad

TAB 339 TAB 5802

356274

Prestatieprobleem bij het aanpassen van de kosten van items in het formulier voor het aanpassen van productieorders met veel artikel tracerings vermeldingen

Winkelvoorraad

REMBOURS 22

356239

' De artikelpost bestaat al. Identificatie velden en waarden: het foutbericht ' vermelding nr. 123 ' wordt weergegeven bij het uitvoeren van de batchtaak items voor kosten herwaarderen voor artikel met een gemiddelde kostentarief

Winkelvoorraad

COD 5895

356088

"Het gehele getal bestaat al. Id-velden en waarden: nummer = ' X ' ' in het foutbericht worden de kosten van items aangepast, aangezien de verbruiks vermeldingen niet ongunstig worden opgenomen

Winkelvoorraad

TAB 339

356057

U kunt op de pagina Artikelbeschikbaarheid per stuklijstniveau de kolom kan twee keer worden gemaakt.

Winkelvoorraad

PAG 5871

357376

OHW van een project is onjuist wanneer u verkoopfacturen boekt met behulp van een HAALBAARHEIDs methode

Arbeids

COD 1000

356653

Wanneer u OHW van een taak op basis van een haalbaarheidstest uitvoert, wordt het verkoopbedrag geherwaardeerd naar het gefactureerde verkoopbedrag van OHW in plaats van naar het OHW-rekening voor de toename van OHW

Arbeids

COD 1000

357416

U kunt geen gecertificeerde routerings versie verwijderen zonder eerst de status van de bewerkings versie te wijzigen.

Matige

TAB 99000786

356286

Berekend. Het veld huidige waarde (LV) op de kaartverkoop kans wordt niet bijgewerkt vanuit het veld omzet (LV) wanneer u de opportunity sluit.

Marketing

TAB 5093

357297

Wanneer een Servicefactuur handmatig wordt gemaakt met behulp van verzendregels verzenden, wordt het service document register niet bijgewerkt

Service

TAB 5991

356905

Een Servicefactuur die is gemaakt op basis van een niet-vooruitbetaald contract, bevat onjuiste waarden

Service

COD 5940

2923212

Vooruitbetaling. BTW-bedrag INV. (LV) ontbreekt na de upgrade van Microsoft Dynamics NAV 2009 naar Dynamics NAV 2013

Upgrade

COD 104048

2861409

Te veel machtigingen worden geïmporteerd wanneer u upgrade tool gebruikt om de machtiging van eerdere versies te importeren in Microsoft Dynamics NAV 2013

Upgrade

XML-104002

353923

Het veld omgekeerde in de tabel OHW-G-t voor project is niet geïnitialiseerd wanneer u de upgrade toolkit uitvoert

Upgrade

COD 104048

352609

De velden gebruikers-ID en gebruikersnaam in de tabel Gebruikersinstellingen worden niet bijgewerkt wanneer u de upgrade toolkit uitvoert

Upgrade

TAB 104087 COD 104045 COD 104048

351611

Het veld benodigde tijd (MS) in de tabel Prod. De tabel capaciteitsbehoefte wordt niet bijgewerkt wanneer u de upgrade toolkit uitvoert

Upgrade

COD 104048

346681

"Een oproep naar System. data. SqlClient. SqlClient. ExecuteScalar is mislukt met het volgende bericht: onjuiste syntaxis ' of ' de naam van het bedrijf bestaat niet ' wanneer u de upgrade toolkit uitvoert en de naam van het bedrijf bevat een apostrof (')

Upgrade

COD 104050

356161

Specificatie BTW-bedrag is leeg in verkoop-en creditnota-rapporten wanneer BTW is ingesteld op ONWAAR.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 207 REP 407

357381

Gedeeltelijk verzonden hoeveelheden worden niet meegenomen bij cross-docking

Magazijn

COD 5780

357377

De optie items die niet op voorraad zijn, heeft geen gevolgen voor magazijnpick. Periode. Voorraadpick. Logboek voor de locatie van de opslaglocatie (met de opdracht opslag en de keuze) wanneer de hoeveelheid nul is in artikelposten en magazijnposten

Magazijn

REP 7390

Hotfixes voor lokale toepassingen

BIJ-Oostenrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

355724

De velden e-mailadres en startpagina worden niet juist afgedrukt in de rapporten herinnering en rentefactuur in de Australische versie

Kasbeheer

REP 117 REP 118

351161

Kolomkoppen en paginanummers ontbreken op pagina 2 en de volgende pagina's in het herinnerings rapport in de Australische versie

Kasbeheer

REP 117

354993

Afschrijving in periode en boekwaarde toont onjuiste waarden in het rapport vaste activa-boekwaarde 03 nadat u een vast activum opnieuw hebt ingedeeld in de Oostenrijkse versie

Vaste activa

REP 11011

353966

Aanschafkosten worden weergegeven in de kolom herclassificaties in plaats van de kolom toevoegingen in het rapport vaste activa-boekwaarde 03 in de Oostenrijkse versie

Vaste activa

KABELJAUW 5626 REP 11011

345524

Foutbericht ' dobbel Datumsformel '-1T ' muss eine Zeiteinheit enthalten ' wordt weergegeven wanneer u een productieorder vernieuwt na de wijziging van de taal van Engels (ENU) in Duitsland (DEU) in de Oostenrijkse versie

Matige

KABELJAUW 99000831 COD 99000845

351956

Sommige rapporten voor verkoop-en aankoop rapporten worden in het verkeerde lettertype afgedrukt in de Australische versie

Purchase/Sales

REP 202 REP 402 REP 405 REP 406 REP 407 REP 410

344154

Er is al een object met de naam ' pk_dimXXXX_id ' in het foutbericht in de database wanneer u het hulpprogramma voor het upgraden van upgrades uitvoert voor meerdere bedrijven in de Oostenrijkse versie.

Upgrade

COD 104049

2870090

BTW-intracommunautaire declaratie XML-rapport (11108) heeft geen aparte verkoopopbrengsten voor EU-Services in de Oostenrijkse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11108

347412

"De lengte van de tekenreeks is <tekenreekslengte>, maar het moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens" wanneer u regels van een inventaris berekenen uitvoert. Voorraad order in de Oostenrijkse versie

Magazijn

TAB 5005351 TAB 5005353 TAB 5005355 TAB 5005357

AU-NZ Australia-Nieuw-Zeeland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353481

Wisselkoersen worden gebruikt op betalingen met buitenlandse valuta, zelfs hoewel een gerealiseerd WHT type is ingesteld op betaling in de Australische en nieuwe-Zeeland-versies

Factuurkop

REMBOURS VOOR 12 COD 28040

97125

Wanneer u toepassingen met gedeeltelijke betaling maakt, wordt het WHT bedrag verdubbeld wanneer u een tweede toepassing post in de Australische versie en het Nieuw-Zeeland

Factuurkop

REMBOURS 12

TE-België

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2882895

SEPA-bestand kan niet worden geïmporteerd in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000005

357142

Facturen met late boekingsdatums worden voorgesteld voor SEPA-tegoed overdracht en SEPA-domiciliëring in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000039

356034

De naam van een domiciliërings-ID voor domiciliëring wordt niet overgedragen aan klant posten in de Belgische versie

Kasbeheer

REMBOURS 12

355421

Het mogelijke bedrag voor de contantkorting wordt onjuist gemaakt wanneer u een betaling toepast na de datum van de betalingskorting tolerantie in de Belgische versie

Kasbeheer

PAG 233

355352

De foutmelding ' de tekenreekslengte is [lengte van een tekenreeks], maar moet minder dan of gelijk zijn aan 20 tekens ' wanneer u leverancierbetalingen voorstellen in het EB-Betalingsjournaal in de Belgische versie

Kasbeheer

TAB 2000001

352919

SEPA-bestand kan niet worden geïmporteerd in ISABEL als bericht standaardindeling is ingesteld op Ja in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000005

350119

Het foutbericht ' het betalings logboek regel bestaat niet ' wordt weergegeven wanneer u betalingsregels uitvoert en de batchnaam in het EB-betalingsjournaal bevat een nummer in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000004 REP 2000019

346796

Het foutbericht ' het betalings logboek regel bestaat niet ' wordt weergegeven wanneer u betalingsregels uitvoert en de batchnaam in het EB-betalingsjournaal bevat een nummer in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000004 REP 2000019

345113

Het foutbericht ' het betalings logboek regel bestaat niet ' wordt weergegeven wanneer u betalingsregels uitvoert en de batchnaam in het EB-betalingsjournaal bevat een nummer in de Belgische versie

Kasbeheer

REP 2000004 REP 2000019

2891871

"U kunt alleen meerdere vermeldingen toepassen als alle vermeldingen die worden toegepast, volledig kunnen worden gesloten" wanneer u meerdere grootboekposten toepast die volledig zijn gesloten in de Belgische versie

Factuurkop

PAG 11309

353814

' De lengte van de tekenreeks is [tekenreekslengte], maar moet minder dan of gelijk zijn aan 20 tekens ' wanneer u items in de Belgische versie toepast

Factuurkop

TAB 17 TABBLAD 2000001 TAB 2000041

344666

Er is een optie voor de elektronische bankieren ingesteld in de Belgische versie

Factuurkop

TAB 11306

346624

Dit bericht is bedoeld voor C/AL-programmeurs: een oproep naar System. IO. file. Copy mislukt met het volgende bericht: toegang tot het foutbericht ' test ' wanneer u een domiciliëringsbestand exporteert in de Belgische versie

Gekocht

REP 2000021

352745

Het is niet mogelijk om de record te openen die u hebt geprobeerd te openen. De pagina wordt gesloten of de volgende record wordt weergegeven. "wordt weergegeven wanneer u een verkooporder met automatisch ingevoegde standaard Verkoopcode maakt in de Belgische versie

Vertegenwoordiger

TAB 37

353563

De ' ISO Country/Region-code ' = "Go" wordt gebruikt in plaats van de landen/regio's in de landen/regio's = "EL" voor verkoop naar Griekenland wanneer u de BTW-INTRACOMMde aangifte schijf maakt in de Belgische versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11315

344802

De menustructuur van de BTW-periode voor activiteiten klopt niet in de Belgische versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

MANNEN 1030

CH-Zwitserland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2923217

Het informatievenster (meer informatie) over het betalingsjournaal, zoals kasontvangstjournaal, geeft onjuiste waarden weer in de Zwitserse versie

Kasbeheer

PAG 35516 PAG 35517

2923214

Onjuiste grootste hoeveelheid is onjuist in het rapport DTA-Betalingsjournaal in de Zwitserse versie

Kasbeheer

REP 3010545

2907845

Totaal wordt niet op de verwachte manier afgedrukt wanneer u het rapport ESR-journaal klant (3010531) afdrukt met meer dan zeven regels in de Zwitserse versie.

Kasbeheer

REP 3010531

2891872

Filteren op de batch werkt niet tijdens het afdrukken van betalingsjournaal en het uitvoeren van andere functies in de Zwitserse versie

Kasbeheer

PAG 255 PAG 256

356645

De waarde in het veld Std. Bank leverancier wordt niet overgezet naar het veld Bank code op de aankooporder in de Zwitserse versie

Kasbeheer

TAB 38

356342

Overloopfout in Betalingsjournaal wanneer Documentnr. bevat meer dan 10 tekens/cijfers en u gebruikt het document nummer wijzigen. Functie in de Zwitserse versie

Kasbeheer

COD 3010541

355724

De velden E-mail en startpagina worden niet juist afgedrukt in de herinneringen voor herinneringen en de rentefacturen in de Zwitserse versie

Kasbeheer

REP 117 REP 118

355570

De tekst Belastungsdatum ontbreekt in de totaalregel in het rapport ESR-journaal klant in de Zwitserse versie

Kasbeheer

REP 3010531

352667

In het rapport DTA voorstellen wordt geen tegenrekeningspost gemaakt voor de balansrekening in de Zwitserse versie

Kasbeheer

REP 3010546

351161

Kolomkoppen en paginanummers ontbreken op pagina 2 en de volgende pagina's in het herinnerings rapport in de Zwitserse versie

Kasbeheer

REP 117

2882945

Foutbericht ' u hebt geen toegang tot TableData G/L-registratie: wijzigen ' wanneer u het rapport wisselkoersen in de Zwitserse versie uitvoert

Finace

REP 595

355441

De kolommen in het rapport over het saldo van de SR-v-versie van het boek blad worden niet juist afgedrukt in de Zwitserse versie

Factuurkop

REP 11563

351164

"De lengte van de tekenreeks is [tekenreekslengte], maar moet minder dan of gelijk aan 80 tekens bevatten" foutbericht wanneer u het rapport kosten toewijzing in de Zwitserse versie uitvoert

Factuurkop

REP 1131

354993

Afschrijving in periode en boekwaarde toont onjuiste waarden in het rapport vaste activa-boekwaarde 03 nadat u een vast activum opnieuw hebt ingedeeld in de Zwitserse versie

Vaste activa

REP 11011

353966

Aanschafkosten worden weergegeven in de kolom herclassificaties in plaats van de kolom toevoegingen in het rapport vaste activa-boekwaarde 03 in de Zwitserse versie

Vaste activa

KABELJAUW 5626 REP 11011

355175

Het foutbericht ' er is een item boeking bestaat ' wordt weergegeven wanneer u een verzending van een assemblagestuklijst ongedaan maakt met een geen voorraadartikel in de Zwitserse versie

Winkelvoorraad

REMBOURS 22 COD 5817

354471

Er worden onjuiste sku's berekend in de beschikbaarheid voor Assemblagestuklijsten in de Zwitserse versie

Winkelvoorraad

KABELJAUW 905 COD 5870

345524

Foutbericht ' dobbel Datumsformel '-1T ' muss eine Zeiteinheit enthalten ' wordt weergegeven wanneer u een productieorder vernieuwt nadat u de taal hebt gewijzigd van Engels (ENU) in Duitsland (DEU) in de Zwitserse versie

Matige

KABELJAUW 99000831 COD 99000845

351956

Sommige rapporten voor verkoop-en aankoop rapporten worden in het verkeerde lettertype afgedrukt in de Zwitserse versie

Purchase/Sales

REP 202 REP 402 REP 405 REP 406 REP 407 REP 410

2882908

Voor sommige regels van een extra regel worden onder enkele regels van het klant rapport volgens de Zwitserse versie weergegeven

Vertegenwoordiger

REP 106

2882900

Het veld opgeslagen gebruikers-ID in tabel 5107 en in tabel 36 heeft een lengte van 20 in plaats van 50 in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

TAB 36 TAB 5107

355705

De totalen in de vreemde valuta per klant kloppen niet in de SR klanten. -Rapport saldo in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

REP 11540

355555

Het veld bedrag van de zijde van het bedrag wordt gewijzigd wanneer u van pagina 1 naar pagina 2 en weer in de SR-tabel schuift. -Rapport saldo in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

REP 11540

354776

U kunt een verkooporder met een negatieve hoeveelheid met een negatieve hoeveelheid, met een negatieve hoeveelheid, op een andere manier verzenden. Wanneer NEG. minder. het veld is ingeschakeld in de instelling verkoop & tegoed in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

REMBOURS 21

349896

Het nieuwe pagina documentregel type werkt niet in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 6631

355718

Verkooporders worden niet gearchiveerd wanneer de Arch. Bestellingen en Ret. Het veld orders is ingecheckt in de verkoop & Receivebles instellingen in de Zwitserse versie

Vertegenwoordiger

COD 80

2892296

Kosten-accountinggegevens worden verwijderd wanneer u een Zwitserse Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1-database upgradet naar Microsoft Dynamics NAV 2013

Upgrade

Multiple

2889019

Foutbericht ' [tabelnaam] bestaat al in database ' wordt weergegeven wanneer u Upgrade Toolkit uitvoert voor de Zwitserse versie

Upgrade

COD 104045

352810

Veld 25-Rekeningnr. ontbreekt in de tabel Temp type salary in de Zwitserse versie

Upgrade

TAB 171513

344154

Er is al een object met de naam ' pk_dimXXXX_id ' in het foutbericht in de database wanneer u het hulpprogramma voor het upgraden van upgrades uitvoert voor meerdere bedrijven in de Zwitserse versie.

Upgrade

COD 104049

356338

Wanneer u het rapportvaluta correctie uitvoert om BTW aan te passen, wordt er onverwacht een nieuwe BTW-vermelding gegenereerd in de Zwitserse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 595

351959

Het Zwitserse BTW-aangifte rapport wordt niet juist afgedrukt in de Zwitserse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 26100

347412

"De lengte van de tekenreeks is <tekenreekslengte>, maar het moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens" wanneer u regels van een inventaris berekenen uitvoert. Voorraad order in de Zwitserse versie

Magazijn

TAB 5005351 TAB 5005353 TAB 5005355 TAB 5005357

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

344154

Er is al een object met de naam ' pk_dimXXXX_id ' in het foutbericht in de database wanneer u het hulpprogramma voor het upgraden van upgrades uitvoert voor meerdere bedrijven in de Duitse versie

Upgrade

COD 104049

ES-Spanje

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2907835

CalcFields-bedrag en-bedrag (LV) wordt niet correct vernieuwd in de Spaanse versie

Kasbeheer

PAG 7000009

2891834

U ontvangt een leeg grootboek nadat u een betaling hebt toegepast op een factuur in de Spaanse versie

Kasbeheer

REMBOURS 12

2858971

Selecteren. Pmts die is geëxporteerd, moet een waarde hebben in de betalings volgorde nr. Het foutbericht [OrderNumber] weergegeven wanneer u een al geëxporteerde betalingsorder boekt met N34 in de Spaanse versie

Kasbeheer

REP 7000090

357866

SEPA CT en elektronische betalingen werken niet samen in de Spaanse versie

Kasbeheer

TAB 7000020 REP 7000061 MANNEN 1030

357136

Fout wanneer u probeert een Factuurgroep met verschillende valuta's te plaatsen in het Cartera-journaal in de Spaanse versie

Kasbeheer

REMBOURS 12

356169

Het SeqTp-> van de <-code wordt onjuist geëxporteerd wanneer u een bestand vanuit een factuurgroep exporteert dat drie facturen bevat en u de instelling als opnieuw wilt instellen met 3 verwachte Nee. van debet in de Spaanse versie

Kasbeheer

COD 1231

356046

Waarden zonder decimalen worden niet correct geëxporteerd naar het SEPA-bankbestand in de Spaanse versie

Kasbeheer

TAB 1226 COD 1010

354509

"Vervaldatum kan niet eerder zijn dan de boekingsdatum van de Factuurgroep in Cartera doc. Typ = "Tegoedable", volgnr volgnr = [volgnr nr.] " Foutbericht wanneer u een incasso factuurgroep of een betalingsorder boekt in de Spaanse versie

Kasbeheer

REP 7000080 REP 7000099

354256

De velden resterende hoeveelheid en resterende hoeveelheid (LV) worden niet correct bijgewerkt wanneer u een factuurgroep of een betalingsorder in de Spaanse versie opnieuw optekent

Kasbeheer

REP 7000083 REP 7000096 PAG 7000014 PAG 7000055

353489

Accounts worden niet evenwichtig wanneer u een creditnota toepast op een niet-toegepaste factuur in de Spaanse versie

Kasbeheer

REMBOURS 12

353304

De velden resterende hoeveelheid en resterende hoeveelheid (LV) worden niet bijgewerkt nadat u een geboekte facturerings groep of geposte betalingsorder in de Spaanse versie hebt betaald

Kasbeheer

REP 7000082 REP 7000084 REP 7000085 REP 7000098

2891843

De optie voor het opslaan als van de optie weergave is niet beschikbaar in documenten voor schulden en schulden, in de Spaanse versie van de module

Factuurkop

PAG 7000001 PAG 7000002

2891836

Filters worden niet weergegeven in de koptekst van het rapport Proefbalans in de Spaanse versie

Factuurkop

REP 6

2891827

Grootboekrekeningnummer bestaat niet ' tijdens het uitvoeren van de functie exporteren naar Excel op het rapport analyse door dimensies in de Spaanse versie

Factuurkop

COD 424

2862242

Hertrekken van een gehonoreerde factuur in de Cartera module werkt niet zoals verwacht van documenten uit gesloten debiteuren in de Spaanse versie

Factuurkop

PAG 7000010

2858870

Code voor reverse-teken en positief in de Spaanse versie ontbreekt

Factuurkop

REMBOURS 8

2858863

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een Cartera-journaalpost in de Spaanse versie

Factuurkop

REMBOURS 12

355502

U kunt "|" niet in decimale typen. Voorbeeld van een pagina bewerken-ACC schema moet de foutmelding worden weergegeven wanneer u | gebruikt in het veld totalen van rekeningschema in de Spaanse versie

Factuurkop

REMBOURS 8

354518

Dimensies worden niet gekopieerd van de bankrekening naar grootboekposten wanneer u een factuurgroep boekt in de Spaanse versie

Factuurkop

KABELJAUW 7000000 REP 7000082 REP 7000083 REP 7000084 REP 7000085 REP 7000096 REP 7000097

353011

Dimensies worden niet gekopieerd van de bankrekening naar grootboekposten wanneer u een factuurgroep boekt in de Spaanse versie

Factuurkop

REP 7000098 REP 7000099 COD 7000000

347513

De foutmelding ' de tekenreekslengte is <>, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens ' wanneer u het rapport gedetailleerd rekeningoverzicht uitvoert in de Spaanse versie

Factuurkop

REP 10711

342830

Er staat niets om een foutbericht te posten wanneer u een algemeen journaalpost in de Spaanse versie

Factuurkop

REMBOURS 13

2858904

Bedrag incl. BTW-waarde is onjuist in het rapport van de aankoop order in de Spaanse versie

Gekocht

REP 405

344814

Er worden te veel vooruitbetalings regels afgedrukt in het rapport aankoop order-uitgifte wanneer het veld interne informatie weergeven niet is ingeschakeld in de Spaanse versie

Gekocht

REP 405

2891868

De waarde van het EC-bedrag houdt geen wijziging plaats wanneer u de statistieken van de verkoop-of inkoopfactuur in de Spaanse versie boekt

Purchase/Sales

TAB 37 TAB 39 TAB 290

2891829

De waarde voor de betalingskorting% wordt niet automatisch ingesteld wanneer u in de Spaanse versie een order of factuur maakt

Purchase/Sales

TAB 36 TAB 38

2858964

De kolomtitels ontbreken in de sectie specificatie BTW-bedrag voor de vooruitbetaling in de rapporten 205 en 405 in de Spaanse versie

Purchase/Sales

REP 205 REP 405

2858950

Omvat. De waarde van de disconto waarde is onjuist in de rapporten voor orderbevestiging en order in de Spaanse versie

Purchase/Sales

REP 205 REP 405

354338

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een verkoopfactuur met contouren en mutiple regels boekt met regelkortingen in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 60 COD 70 COD 5950

345205

Er worden geen gegevens afgedrukt voor klanten met letters in het klantnummer wanneer u het rapport verouderde klanten afdrukt in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

REP 120

339777

Er ontbreken bedragen in het rapport verkoopfactuur boek in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

REP 10704

2891866

In het rapport verkoopfactuur boek wordt het verkeerde serienummer weergegeven. en totaalwaarden voor de AutoCreditMemos in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

REP 10704

2891863

Land/regiocode BTW wordt onjuist toegewezen in een verkoopdocument in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

TAB 36

347767

Het logo wordt niet afgedrukt in het rapport verkoop-credit nota wanneer het veld positie van het logo op documenten is ingesteld op links in de instelling verkoop & tegoed in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

REP 207

347127

Foutbericht ' een andere gebruiker heeft de record voor deze klant gewijzigd nadat het is opgehaald uit een database ' wanneer u een nieuwe bankkaart maakt op basis van een klantenkaart en de kaart aan de klant toewijst in de Spaanse versie

Vertegenwoordiger

TAB 287

2858993

De velden BTW + EC% en ' EC% ' worden niet bijgewerkt wanneer u de functionaliteit ' kopiëren-BTW-boekingsgroepinstellingen ' uitvoert in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 325 REP 85

2858973

Met Spaanse 349 BTW-aangifte wordt een onjuiste koptekst geëxporteerd, indien het registreren met bewerkingscode S in de Spaanse versie is opgenomen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

2858897

Spaanse 349 BTW-aangifte de bedragen in de valuta die in het document worden gebruikt, worden geëxporteerd, ook al hebt u hotfix 254942 in de Spaanse versie toegepast.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

2858886

Land en regio zijn onjuist in het geëxporteerde BTW-349 bestand in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

2858847

Een geëxporteerd Intrastat-bestand bevat meer dan 1000 regels in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

355084

Het bedrag in het rapport 340-declaratie wordt berekend op basis van vermeldingen met hetzelfde documentnummer in de Spaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

354419

Onjuiste BTW-posten worden geboekt wanneer u een creditnota boekt en deze vereffent met een factuur met niet-gerealiseerde BTW in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

353603

De lengte van de correctieregels is 488, maar het moet 501 voor aankopen in het 349-declaratie bestand in de Spaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

353583

De bewerkings sleutel wordt in de Spaanse versie niet altijd geëxporteerd als "E" in het 349-declaratie bestand.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

353299

Bedragen van factuurkortingen worden niet correct geëxporteerd naar het 349-declaratie bestand in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

347984

Facturen en creditnota's die zijn gepubliceerd vanuit een dagboek, worden niet opgenomen in het 349-declaratie bestand in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

344800

Het menu met telematica BTW ontbreekt in het BTW-overzicht in de Spaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 317

FI-Finland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2891837

Kosten Center-codes komen niet overeen met de geboekte grootboekposten wanneer u een factuur boekt zonder een kostenplaats in de Finse versie

Factuurkop

REMBOURS 12

353237

De lengh van de tekenreeks is 40, maar moet minder dan of gelijk aan 30 tekens worden weergegeven wanneer u een automatische ACC weergeeft. Groep in het venster Automatische acc. Pagina groepen in de Finse versie

Factuurkop

TAB 11203 TAB 11204

352629

De transactie kan niet worden voltooid omdat deze inconsistent wordt in de tabel met de grootboek invoer wanneer u een verkooporder met een valutacode gebruikt die niet overeenkomt met de extra valutacode in de Finse versie

Vertegenwoordiger

TAB 11205 COD 12

2858881

Met het rapport BTW-afschrift worden de regels met een leeg veld "rij nummer" niet afgedrukt in de Finse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

VERKOPER 12

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

356630

De velden mandaat, IBAN en SWIFT ontbreken in de rapporten kennisgeving optrekken en Witdraw Recapitulation in de Franse versie

Kasbeheer

REP 10870 REP 10871

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

356003

Er worden onjuiste nummers ingevoegd in het BTW-tarief. Int. # # # Voor het register veld dat onjuiste BTW-vrijstellings nummers voor klanten in de Italiaanse versie veroorzaakt

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 12186 COD 144070

356651

In het rapport BTW-registratie-afdrukken zijn de marges niet correct wanneer u meer dan één pagina afdrukt in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12120

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

356805

Als u de functie kosten/kapitaal verhelpen gebruikt voor de integratie met taken, veroorzaakt een onjuiste waarde in het veld Totale kosten (LV) van de projectpost na facturering van de aankooporder in de Noord-Amerikaanse versie

Arbeids

COD 1004

356806

Na het plaatsen van een ontvangstbevestiging met meerdere rechtsgebieden waarbij er slechts één onkosten hoofdletters is ingesteld op waar, wordt het bedrag. Records. Niet gefactureerd is onjuist in de weergave taak regel in de Noord-Amerikaanse versie

Arbeids

TAB 39

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

357319

Geannuleerde SEPA-betalings geschiedenis regels kunnen in de Nederlandse versie worden geëxporteerd

Kasbeheer

REP 11000012

Nee-Noorwegen

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

352900

Het bestand dat is geëxporteerd van de rem. Betalings order-export rapport is niet compatibel met de Noorse bank/Telepay-indeling in de Noorse versie

Kasbeheer

REP 15000061

2907853

Met het Noorse lokale rapport (10601) worden geen gegevens weergegeven in de Noorse versie

Factuurkop

REP 10601

352917

Totale omzet en BTW-bedragen zijn onjuist in het Tradesettlement-rapport in de Noorse versie

Factuurkop

REP 10602

348138

Foutbericht "TableData 3010551 bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u Upgrade Toolkit uitvoert in de Noorse versie

Upgrade

KABELJAUW 104002 COD 104045

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

357310

De bedragen in het account schema worden niet correct uitgelijnd in de versie van het Verenigd Koninkrijk

Factuurkop

REP 25

Reglementaire functies

BIJ-Oostenrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354824

Indeling voor BTW-aangifte wijziging 2014 voor Microsoft Dynamics NAV 2013-Oostenrijk

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11110 COD 419

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

356048

Gegevens van Bank afschrift uit camt. 053.001.02-bestanden importeren Microsoft Dynamics NAV 2013-Nederland

Kasbeheer

REP 11000024 COD 11400 COD 11000006

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 12 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

BIJ-Oostenrijk

Download het ATKB2937998-pakket

AU-Australië

Download het AUKB2937998-pakket

TE-België

Download het BEKB2937998-pakket

CH-Zwitserland

Download het CHKB2937998-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB2937998-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB2937998-pakket

ES-Spanje

Download het ESKB2937998-pakket

FI-Finland

Download het FIKB2937998-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB2937998-pakket

IS-IJsland

Download het ISKB2937998-pakket

IT-Italië

Download het ITKB2937998-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB2937998-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB2937998-pakket

Nee-Noorwegen

Download het NOKB2937998-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB2937998-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB2937998-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB2937998-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB2937998-pakket

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×