Update updatepakket 5 voor Microsoft Dynamics NAV 2013 (build 35201)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2862727

Lege kenmerken zijn onjuist opgenomen in XMLport-uitvoer

2862727

Getallen worden onjuist afgerond wanneer u hoeveelheden invoert in de berekening

2862727

Filteren op lijstpagina's levert onjuiste resultaten op

2862727

Het foutbericht ' gekwalificeerde @oldname verwijst naar een database (<naam van een database in het verkeerde geval) bij het wijzigen van de naam van een tabel in een database die werd geopend door de naam van de database te typen in de verkeerde hoofdletters

2862727

Het afdrukken van rapporten naar een omgeleide printer gaat traag

2862727

Veldwaarden voor velden kunnen niet worden gebruikt om optie reeksen weer te geven in SubPageLinks voor Feitenblokken

2862727

Subtype van tabel is altijd nul in de tabel service opmerkingsregel

2862728

Het programma dat wordt gebruikt om dit object te maken is Excel. Het programma is niet geïnstalleerd op uw computer of reageert niet. Als u dit object wilt bewerken, installeert u Excel of zorgt u ervoor dat er een dialoogvenster wordt weergegeven in Excel, wanneer u een Excel-document opent dat is ingesloten in een Word-document

2862728

De pagina voor het weer 34902 geven van een rekening

2862728

Sommige actie afbeeldingen worden niet correct weergegeven als een zwarte cirkel

2862728

De Windows-client loopt vast wanneer u een rapport afdrukt met SQL-tracering ingeschakeld

2862728

Het numerieke toetsenbord maakt geen gebruik van het decimaalscheidingsteken dat is gedefinieerd in de landinstellingen van Windows. In plaats daarvan wordt altijd punt (.) gebruikt.

2862728

"De conversie van het gegevenstype nvarchar naar een datetime-gegevenstype heeft een niet-gebereikde waarde opgeleverd" wanneer u een FlowFilter invoert op de pagina accounts schema

2862728

De selectie van de geselecteerde records wordt onjuist uitgeschakeld wanneer u een actie in een Lijstpagina uitvoert

2862728

Rijen worden niet goed uitgebreid wanneer u de pagina met overzicht van de grafiek van rekeningen vernieuwt

2862728

Fout System. OutOfMemoryException bij het uitvoeren van rapporten

2862728

De Windows-client loopt vast wanneer de bedrijfsnaam lokale tekens bevat

2862726

De client loopt vast als u een beveiligingsfilter instelt voor machtigingenset TableData 0 zonder machtigingen toe te voegen

2862726

Het foutopsporingsprogramma wordt geblokkeerd als u de pagina variabelen als feitenblok aan de pagina van het foutopsporingsprogramma toevoegt

2862726

Foutbericht ' er is geen taal in het filter ' wanneer u een grafiek bewerkt

2862726

Het waarschuwingsbericht van UnauthorizedAccessException wordt vastgelegd in het gebeurtenissenlogboek van de toepassing wanneer een object probeert een bestand te openen dat niet bestaat

2862726

CurrRecord houdt waarde in als er geen records zijn binnen een filter

2862724

De Windows-client loopt vast met de fout System. InvalidCastException

2862724

"Het filter" |<filterwaarde> ' is niet geldig voor het veld <veld naam> voor de <tabelnaam> tabel. Het foutbericht de linkerkant van de operator ' | ' mag niet leeg zijn ' nadat u een kolom hebt toegevoegd aan een pagina waarop u een filter hebt ingesteld met de operator |

2862724

Er worden slechts twee decimalen weergegeven op een vervolgkeuzemenu wanneer een veld meer dan twee decimalen bevat

2862724

FlowField-waarden en gefilterde gegevens zijn onjuist wanneer u filtergroup gebruikt voor een flow flow

2862724

Sommige afdelings menu's bevatten dubbele menu-items

2862724

"De functieoproep was ambigu. Foutbericht Er is geen overeenkomende methode gevonden ' wanneer u een object compileert met een DotNet-functie met een DateTime-parameter

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

351162

Het herinnerings rapport drukt de laatste kolom op een aparte pagina af als de herinnering meer dan twee pagina's bevat.

Kasbeheer

REP 117

350356

De bedragen in het saldo en de bet. Multi. bedragvelden zijn onjuist wanneer u een betaling toepast met een boekingsdatum na de vervaldatum van de betaling naar een factuur met mogelijke contantkorting

Kasbeheer

PAG 233

351108

Het foutbericht "de dimensiewaarde bestaat niet" wordt weergegeven bij het importeren van een consolidatiebestand

Factuurkop

REP 90

350823

U kunt in de grafiek van ACCS geen inzoomen op gegevens in de analyse budget weergeven. pagina (analyseweergave)

Factuurkop

PAG 569

350788

Kosten toewijzings codes worden onjuist berekend in de Kostprijsboekhouding

Factuurkop

COD 408

350557

Het foutbericht "de dimensiewaarde bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u een importconsolidatie uitvoert in een consolidatiebedrijf waarvoor geen dimensies zijn ingesteld

Factuurkop

COD 432

351440

Hoeveelheid op Lotnr. wordt op een onjuiste manier berekend in de berekening fysiek. rapport voorraadlijst wanneer inventarisatie van een artikel met artikeltracering in meerdere inventarisatie journalen wordt berekend

Winkelvoorraad

REP 722

351051

Globale dimensies worden niet ingevuld in transferorderregels wanneer u een globale dimensie toevoegt in de koptekst van de transferkop

Winkelvoorraad

TAB 5741

350777

U kunt een verzending voor een assemblageartikel plaatsen voordat de assemblageorder wordt geplaatst.

Winkelvoorraad

TAB 904

350550

Lengte van Lotnr. het veld in de tabel lotnummers per opslaglocatie buffer is onjuist 10. Lengte moet 20 zijn.

Winkelvoorraad

TAB 7350

351441

De foutmelding ' de tekenreekslengte is <>, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens ' wanneer u een locatie code selecteert op de pagina Resource locaties.

Arbeids

TAB 5952

351426

De hoeveelheid in de planningsregel van de taak wordt onjuist bijgewerkt wanneer u een aankooporder gedeeltelijk post die aan een projectplanningsregel is gekoppeld.

Arbeids

TAB 39

351297

Artikeltracering wordt verwijderd voor aankoopregels met een Projectnr. Wanneer u een ontvangstbewijs voor de aankooporder boekt

Jobs/Purchase

COD 90

351328

De kosten die worden geboekt naar de kolom G/L in het rapport Voorraadwaardering-OHW worden niet bijgewerkt nadat u de voorraadkosten na uitvoering naar G/L hebt uitgevoerd

Matige

REP 5802

351145

Verbruik. het bovenste item en de code op het laagste niveau klopt niet op de pagina van de stuklijststructuur wanneer regeltype is ingesteld op productiestuklijst

Matige

COD 5870

351094

"Hoeveelheid (basis) is niet voldoende om deze actie te voltooien. Foutbericht over de hoeveelheid in de bin <hoeveelheid> eenheden zijn niet beschikbaar in de opslaglocatie ' wanneer u een productiedagboek en een flushings methode selecteert, selecteert u + achteruit

Matige

COD 7302

350780

Een onderdeel kan niet worden gebruikt als het productiebeleid is ingesteld op maken-naar-order, is de geflushings methode handmatig en wordt de locatie ingesteld voor magazijnbeheer

Matige

TAB 5407 COD 5777

351444

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven in de tabel G/L-invoer

Gekocht

REMBOURS 12

350959

Het SubPageLink voor het Feitenvak met de aankoopregels klopt niet in alle aankoopdocumenten

Gekocht

PAG 49 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6640

350256

Shortcutdimensies die zijn ingevoerd in regels op het werkblad, worden niet opgeslagen wanneer u de regel verplaatst

Gekocht

TAB 246

351945

Documentnr. ontbreekt op de pagina's ontvangstregels ontvangen en verzendingsregels ontvangen

Purchase/Sales

PAG 5708 PAG 5709

351429

In het veld weergeven als kolommen kunt u niet filteren op items op de pagina's Verkoopanalyse per dimensie en op Inkoopanalyse op dimensie pagina's.

Purchase/Sales

PAG 7157 PAG 7158 COD 9200

351184

Het foutbericht ' de verkoopregel bestaat al ' wordt weergegeven wanneer u een assemblageartikel van een STUKLIJST explodeert op een verkooporder wanneer onderdelen uitgebreide tekst bevatten.

Purchase/Sales

KABELJAUW 63 COD 73

351082

' Ja ' invoeren in ontvangen en/of factuur en/of verzenden: foutbericht Wei u post een aankooporder of een verkooporder uit de taakwachtrij en de facturerings korting berekenen is ingeschakeld in aankopen & te betalen of verkoop & debiteuren.

Purchase/Sales

KABELJAUW 88 COD 98

350354

Vereffeningsnr. Afrondingsprecisie wordt genegeerd wanneer u een betaling toepast op een verkoop of een inkoopfactuur

Purchase/Sales

PAG 232 PAG 233

351437/351109

Het foutbericht "er is geen verkoopfactuurregel in het filter" wordt weergegeven wanneer u een filter instelt op de pagina geboekte documentregels

Purchase/Sales/Service

PAG 5806 PAG 5851 PAG 5852 PAG 5853 PAG 5854 PAG 5856 PAG 5857 PAG 5858 PAG 5859 PAG 5994 PAG 6036 PAG 6037 PAG 6038 PAG 6039 PAG 6638 PAG 6648

351294

"Het filter" &<Klantnr. > "is niet geldig voor het Bronnr. filterveld in de tabel met de artikelstatistieken buffer. Het foutbericht aan de linkerkant van de operator ' & ' mag niet leeg zijn ' wanneer u bronpad toevoegt. filters voor brontypen op de pagina Verkoopanalyse matrix

Vertegenwoordiger

COD 7110

351203

"Bedrag <bedrag> moet worden afgerond in Fin. dagboek line Journal-sjabloon '. ' wanneer u een verkoopfactuur boekt in een buitenlandse valuta

Vertegenwoordiger

TAB 37 TAB 39

351087

Foutbericht ' de klant bestaat niet ' ' wanneer u een verkoopofferte zonder klantnummer kopieert

Vertegenwoordiger

COD 6620

350199

Foutbericht ' geen <filterwaarde> binnen het filter <filter> ' wordt weergegeven wanneer u de pagina's verkoopprijzen en verkoopregelkortingen opent en de Toepassingstaal verschilt van Engels

Vertegenwoordiger

PAG 7002 PAG 7004

351895

U kunt een serviceorder gedeeltelijk verzenden met advies voor het verzenden van het bijvoegen als de laatste serviceregel op de serviceorder een regel van alleen een beschrijving is

Service

COD 5988

350359

Het aantal regels dat wordt voorgesteld wanneer u regels voor het uitvoeren van de taakplanning maakt op de pagina tijd bladen maken klopt niet

Tijd blad

COD 950

348261

BTW-bedrag in lokale valuta voor verkoop-en aankoopdocumenten in vreemde valuta worden onjuist afgerond in verkoop-en aankoop rapporten

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 290 REP 202 REP 203 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 210 REP 215 REP 216 REP 402 REP 405 REP 406 REP 407 REP 416 REP 417 REP 418

350781

Regels voor het opslaan van regels werken niet met bin-rang

Magazijn

COD 7313

350134

Resterende hoeveelheid voor een gedeeltelijk geboekte voorraad pick wordt genegeerd wanneer u een voorraadpick opnieuw maakt

Magazijn

COD 7322

Hotfixes voor lokale toepassingen

AU-Australië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347482

Het venster voor het exporteren van bestanden wordt weergegeven wanneer u selecteert om een BAS-bestand te importeren op de pagina met BAS-berekeningen in de Australische versie

Factuurkop

REP 28166

348546

Onjuiste GST-vermeldingen en BTW-boekingen worden geboekt wanneer u een aankoopfactuur boekt die wordt toegepast op een betaling en ongerealiseerde GST, ingesteld op waar in de Australische versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

346086

Onjuiste GST-vermeldingen en BTW-grootboekposten worden geboekt wanneer u een kasontvangstjournaal boekt voor een betaling die wordt toegepast op een verkoopfactuur in de Australische versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

346085

Onjuiste GST-vermeldingen en BTW-boekingen worden geboekt wanneer u een verkoopfactuur boekt die wordt toegepast op een betaling in de Australische versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

345288

Onjuiste datumnotatie wordt gebruikt in het tabblad berekenen. en boek BTW-Vereffeningsrapport in de Australische versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

351161

Kolomkoppen en paginanummers ontbreken op pagina 2 en de volgende pagina's in het herinnerings rapport in de Duitse versie

Kasbeheer

REP 117

351163

De lengte van het veld met de exporttabel naam in de brontabel recordbron van de gegevensexport en het veld naam van het exporteren van gegevens records. de tabelveld wordt verhoogd van 20 tot 50 tekens in de Duitse versie

Factuurkop

TAB 11004 TAB 11005 COD 11000

349831

Het geëxporteerde GDPdU-bestand is onjuist wanneer een record met meer dan 1024 tekens is gedefinieerd in de Duitse versie

Factuurkop

REP 11015

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

350830

Het foutbericht ' de Leveranciersfactuur belasting bestaat al ' bestaat al wanneer u betaling voorstelt voor de Italiaanse versie van de pagina met de leveranciersfactuur.

Kasbeheer

TAB 12182

350786

Het uiteindelijke totale kredietbedrag en het uiteindelijke totale debetbedrag in het rapport G/L-afdrukken is onjuist in de Italiaanse versie

Factuurkop

REP 12121

346949

OHW-hoeveelheid De velden verzenden en OHW zijn niet bijgewerkt wanneer u een uitbestede transferorder post in de Italiaanse versie

Matige

CU 5704

351433

"Het veld vooruitbetaling. De code voor de betalingsvoorwaarden van de koptekst van een tabel aankoop bevat een waarde die niet kan worden gevonden in het bijbehorende veld voor de gerelateerde tabel (betalingstermijnen) wanneer u de documentdatum wijzigt in een aankoop document met een betalings terminologie code die meerdere betalingsregels bevat in de Italiaanse versie

Gekocht

TAB 23 TABBLAD 38 TAB 12170 PAG 26

351221

Wanneer u een betaling toepast op een verkoopfactuur met niet-gerealiseerde BTW en een verkoopregel met een negatieve hoeveelheid in de Italiaanse versie, wordt er een onjuist BTW-bedrag geboekt.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254

349911

Het nettobedrag dat wordt gerapporteerd voor een Intrastat-Servicefactuur en een creditnota die in dezelfde aangifteperiode is geplaatst, wordt onjuist gerapporteerd in de juiste Intrastat-batch in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 263 REP 594

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

351415

Het foutbericht "de lengte van de tekenreeks is <>, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 20 tekens" wanneer u een betalingsjournaal met een Extern documentnr. de Noord-Amerikaanse versie bevat meer dan 20 tekens

Kasbeheer

REP 10406

350837

De details van de transactie zijn onjuist in het rapport voor de proefperiode en de samenvatting van het rapport wanneer dit wordt gegenereerd voor een groot G/L-account bereik in de Noord-Amerikaanse versie

Factuurkop

REP 10021

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

352114

Het foutbericht ' er is een leverancier gekoppeld aan deze transactiemodus met een verschillend leveranciers type ' wordt weergegeven wanneer u het partner type wijzigt in een persoon op de pagina transactiemodus in de Nederlandse versie

Kasbeheer

TAB 11000004

350877

"De KBG-afschrift bestaat niet. Pagina bewerken-Bank/Giro journaal-ABN ∙ 1 moet sluiten ' foutbericht wanneer u gegevens invoert in het Bank/Giro-journaal in de Nederlandse versie

Kasbeheer

PAG 35001

NZ-Nieuw-Zeeland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347482

Het venster voor het exporteren van bestanden wordt weergegeven wanneer u selecteert om een BAS-bestand te importeren op de pagina met BAS-berekeningen in de nieuwe versie van het werkblad

Factuurkop

REP 28166

348546

Onjuiste GST-vermeldingen en BTW-boekingen worden geboekt wanneer u een aankoopfactuur boekt die wordt toegepast op een betaling en ongerealiseerde GST wordt ingesteld op waar in de nieuwe versie van het land

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

346086

Onjuiste GST-vermeldingen en BTW-boekingen worden geboekt wanneer u een kasontvangstjournaal boekt voor een betaling die wordt toegepast op een verkoopfactuur in de nieuwe versie van het Nieuw-Zeeland

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

346085

Onjuiste GST-vermeldingen en GST-G-BTW worden geboekt wanneer u een verkoopfactuur boekt die wordt toegepast op een betaling in de nieuwe versie van het Nieuw-Zeeland

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

345288

Onjuiste datumnotatie wordt gebruikt in het tabblad berekenen. en boek BTW-Vereffeningsrapport in de nieuwe versie van het-Zeeland

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

350352

U kunt de aandelen die niet zijn gefactureerd en aandelen die niet in het Verenigd Koninkrijk zijn verzonden, achteraf niet uitvoeren

Winkelvoorraad

REP 10540 REP 10541

Reglementaire functies

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

288073/334013

SEPA-tegoed overdracht en automatische incasso updates

Kasbeheer

TAB 18 TAB 270 TAB 287 TAB 311 PAG TAB 1230 11000000 11000001 PAG TAB 11000002 11000004 PAG TAB 11000005 11000000 11000003 11000012 REP 11000013 REP 11000000 11000011 370 423 PAG 424 PAG 459 PAG 1230 PAG 11000001 PAG 11000002 11000008 11000011

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 05 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

AU-Australië

Download het AUKB2872273-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB2872273-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB2872273-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB2872273-pakket

IT-Italië

Download het ITKB2872273-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB2872273-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB2872273-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB2872273-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB2872273-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB2872273-pakket

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

  • BIJ-Oostenrijk

  • TE-België

  • CH-Zwitserland

  • ES-Spanje

  • FI-Finland

  • IN-India

  • IS-IJsland

  • Nee-Noorwegen

  • SE-Zweden

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×