Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2888351

Onjuiste gegevens worden geretourneerd wanneer u gegevens filtert dat het onderstrepingsteken bevat

2888351

Microsoft Office DotNet-bibliotheek-tabelverzameling: eigenschap is niet gevonden in runtime

2888351

De waarde voor datumnotatie wordt omgezet in Engels wanneer u gegevens exporteert met een XMLport en de eigenschap Format/evaluate is ingesteld op XML Format/evaluate

2888351

Fouten worden niet correct weergegeven als u het foutbericht over een fout bij het foutopsporingsprogramma zet

2888351

De Windows-client en de navigatie server lopen vast wanneer u de functie STOPSESSION uitvoert

2888351

U kunt de sortering van een pagina met een waarde in de eigenschap RunPageView niet wijzigen.

2888350

De Windows-client loopt vast wanneer u een server-zijde DotNet-variabele uitvoert

2888350

Excel-werkblad is leeg nadat u export naar Excel hebt uitgevoerd wanneer de Excel-invoegtoepassing al is geopend

2888350

CurrFieldNo wordt opnieuw ingesteld wanneer de code in de OnValidate-trigger wordt uitgevoerd

2888350

Filter groep wordt genegeerd wanneer u een rapport uitvoert met een record met een filter in een filtergroep en er in het rapport een sleutel is geselecteerd in de eigenschap DataItemTableView

2888350

' De lengte van de tekenreeks is, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 10 tekens ' wanneer een primaire-sleutelwaarde haakjes () bevat en de functie GETPOSITION wordt gebruikt.

2876789

' Een gesprek met System.RuntimeType.get_Length mislukt met het volgende bericht: het type van een of meer argumenten komt niet overeen met het parametertype van de methode ' wordt weergegeven wanneer u een DotNet-variabele uitvoert

2876789

De selectie van de geselecteerde records wordt onjuist uitgeschakeld wanneer u een actie uitvoert in een lijstpagina voor een tijdelijke tabel

2876789

Het foutbericht "het bedrijf bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u Upgrade Toolkit uitvoert-de pagina nieuwe versie in een bedrijf uitvoert met een bedrijfsnaam die dubbele aanhalingstekens bevat.

2876788

De invoegtoepassing Excel vraagt gebruikers voor een login telkens wanneer ze exporteren naar Excel uitvoeren wanneer het type referenties is ingesteld op NAVUserPassword of gebruikersnaam op de NAV-server.

2876788

De foutmelding dat de protocolstroom voor de inkomende tabellaire data stream (TDS) RPC-protocol niet klopt. Er zijn te veel parameters in deze RPC-aanvraag opgenomen. Het foutbericht maximum is 2100 "wanneer u voorraadkosten voor G/L uitvoert met een filter dat is ingesteld voor Artikelnr.

2876788

Feitenblokken worden niet bijgewerkt wanneer de hoofdpagina wordt bijgewerkt

2876788

Negatieve getallen worden niet correct ingedeeld wanneer Hebreeuws is geselecteerd als taal in de landinstellingen in Windows

2876788

NAS-Services gebruiken geen datumnotatie die is ingesteld in de landinstellingen in Windows

2876788

Het is niet mogelijk om de zichtbaarheid van hints op de pagina rollencentrum niet dynamisch te bepalen.

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353039

Rapport van klantoverzicht bevat geen gegevens voor klanten met een saldo indien een periode geen grootboekposten bevat

Kasbeheer

REP 116

352811

"Contantkort schijf. Tegoed rekening u moet een waarde in de groep klant boeking hebben. Het foutbericht kan niet nul of leeg worden weergegeven wanneer u een klantenpost ongedaan maakt

Kasbeheer

REMBOURS 12

352579

Dubbele grootboekposten worden geboekt naar gerealiseerde & niet-gerealiseerde BTW-rekeningen wanneer u een leverancierbetaling omkeert nadat de betaling van een betaling is opniet uitgevoerd

Kasbeheer

TAB 179

352516

Het BTW-basisbedrag en BTW-bedrag worden onjuist berekend in de sectie BTW-bedrag in de aanmaning en de rapporten van de rentefactuur.

Kasbeheer

REP 117 REP 118

352973

Het veld datum filter is gewist op de pagina analyseren op dimensie als het veld weergeven als kolom is ingesteld op periode

Factuurkop

PAG 554

352595

"Het is niet mogelijk om grootboekposten voor de Grootboekrek. 1 te combineren, omdat er tegenstrijdige dimensiewaarden voor samenvoegings dimensie worden weergegeven wanneer u een samenvoeging exporteert

Factuurkop

REP 91

352583

Het rapport vaste activa-geschatte waarde drukt onjuiste groepstotalen af

Vaste activa

REP 5607

353067

Het foutbericht "de assemblage-header bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u voorraadpick maken uitvoert. Put/pick voor een assembleren-artikel en een locatie waarvoor de optie voor orderverzamelen en opslag vereist verplicht is

Winkelvoorraad

COD 900

353061

Het veld Vereffeningsnr. Artikelnr op de assemblageorderregel wordt genegeerd wanneer u de assemblageorder boekt

Winkelvoorraad

COD 900

352905

Item beschikbaarheid per gebeurtenis toont onjuiste beschikbaarheid voor een item wanneer een verkoopraamcontract meerdere regels voor het item bevat

Winkelvoorraad

TAB 5530 COD 5530

352662

Het veld aanvullend systeem in het werkblad aanvullen is onjuist ingesteld voor het overzetten van een item waarvan het veld aanvullend systeem is ingesteld op geen op de artikelkaart

Winkelvoorraad

TAB 27 TAB 5700 REP 5706 COD 99000855

353171

De einddatum van het sneltabblad taakduur wordt onjuist ingevuld wanneer uw OHW OHW-berekening uitvoert

Arbeids

COD 1000

352945

Foutbericht ' dimensie kan niet worden gevonden ' wordt weergegeven wanneer u een projectdagboekregel maakt

Arbeids

COD 408

353312

Het datumfilter op de pagina productieprognose werkt niet

Matige

PAG 9245 PAG 99000919

353228

Verschillende planningsresultaten worden berekend wanneer u planning uitvoert vanaf het planningsvoorstel voor een artikel met een SKU (SKU) dan voor het artikel zonder een SKU

Matige

COD 99000854

353117

Dimensies van de artikelkaart in plaats van dimensies uit de productieorder worden gebruikt wanneer u een productiejournaal boekt

Matige

TAB 5405 TAB 5406 TAB 5407 COD 5406 ONDER REMBOURS 5510

352946

Verbruik. Als u wilt afhandelen (basis) in het bestek van tracking voor Artikelnr. > # # # # # # # # # # # # # nr. > <serienr., Lotnr nr.: <Lotnr. > is momenteel 1. < Het foutbericht moet 2 worden weergegeven bij het boeken van een uitvoerlogboek

Matige

REMBOURS 22

353170

Het foutbericht "de lengte van de tekenreeks is <>, maar het moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens" wanneer u een leveranciernummer instelt. of Artikelnr. filteren op de pagina Inkoopregelkortingen

Gekocht

PAG 7014

352838

Er is een resterende hoeveelheid gebleven wanneer u artikelkosten aan een aankoop-of verkoopfactuur hebt toegewezen met de toewijzingsfunctie voorstellen voor artikelkosten

Purchase/Sales

TAB 37 TAB 39 PAG 5805 PAG 5814 COD 5805 REMBOURS 5807

352360

BTW-bedrag wordt niet bijgewerkt op het sneltabblad algemeen van een aankoop of verkooporder nadat het BTW-bedrag op de pagina statistieken van aankoop of verkooporder is gewijzigd.

Purchase/Sales

PAG 402 PAG 403

353306

Verkoopfactuur wordt niet afgedrukt wanneer u in de taakwachtrij een verkooporder met factuurkorting boekt en afdrukt.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 414 COD 415

353168

De prijs per eenheid wordt niet gekopieerd wanneer u in de functie negatieve regels verplaatsen een verkooporder maakt op basis van een verkoopretourorder.

Vertegenwoordiger

COD 6620

353146

U kunt een factuur op een onjuiste manier verzenden voor een klant die het geblokkeerde veld is ingesteld op verzenden

Vertegenwoordiger

COD 80

353065

In het veld Beschikbaarheid in het feitenvak Details van verkoopregel wordt geen rekening gehouden met de gereserveerde hoeveelheid.

Vertegenwoordiger

TAB 901 REP 705 REP 707 REP 717 COD 5790

352897

Hoeveelheid in de aantallen en de hoeveelheid. het afronden van velden in het selectievakje van het magazijn wordt onjuist afgerond wanneer u artikeltracering toevoegt met extra maateenheden

Magazijn

COD 7312

352837

Het foutbericht "hoeveelheid (basis) mag niet minder zijn dan <> in de inhoud van de opslaglocatie

Magazijn

COD 7312

352777

Het beschikbare aantal. voor het kiezen van een veld in een pickregel wordt een onjuiste hoeveelheid weergegeven wanneer break-bulk wordt uitgevoerd op een andere eenheid dan de basismaateenheid voor dezelfde opslaglocatiecode.

Magazijn

TAB 7326 COD 7312

352748

Het foutbericht ' de code voor het nemen van de code moet afwijken van de locatie <locatie> ' wanneer u de functie Regel splitsen uitvoert

Magazijn

TAB 5767

352082

Voor pick wordt de hoeveelheid niet correct opgesplitst met een kleinere hoeveelheid eenheden voor artikelen die worden bijgehouden met een strikte vervaldatum en de invoer van een handmatige vervaldatum.

Magazijn

COD 7312

Hotfixes voor lokale toepassingen

AU-Australië en NZ-Nieuw-Zeeland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353268

Het foutbericht ' er is niets te posten ' wordt weergegeven wanneer u een simulatie logboek in de Australische versie en Nieuw-Zeeland post

Factuurkop

REMBOURS 12

347945

' De transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een betalingsjournaal in de buitenlandse valuta boekt met bronbelasting in de Australische versie en Nieuw-Zeeland

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 2 COD 12 REMBOURS 366 COD 28040

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353330

Rapport voor wisselkoers aanpassen toont onjuiste correctiebedragen in de Duitse versie

Factuurkop

REP 595

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353127

Als u het rapport uitvoert op basis van de Italiaanse versie van het rapport, ontbreken er dimensies in algemene grootboekposten

Factuurkop

REP 12113 COD 411

352809

De actie subcontract voor Transfer berichten ontbreekt op vrijgegeven productieorders, voltooide productieorders en voltooide productieorders in de Italiaanse versie

Matige

PAG 9326 PAG 9327 PAG 99000867

353321

De rechtermarge klopt niet in de berekening. en boek BTW-Vereffeningsrapport in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

353030

U kunt een onjuiste periode maken in de tabel periodieke BTW-invoer wanneer u de tabel calc uitvoert. & boek BTW-vereffenings aangifte en BTW-vereffeningsperiode ingesteld op het kwartaal in de Italiaanse versie van de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

348520

Het veld Subtotaal percentage in de rapporten verouderde rekeningen en in de lijst verouderde accounts bevat het onjuiste percentage in de Noord-Amerikaanse versie

Kasbeheer

REP 10040 REP 10085

353031

Onjuiste totale kosten worden geboekt naar de projectposten wanneer u een G/L-onkosten boekt voor een taak met Canadese aankoopkosten en lasten/kapitalisatie wordt ingesteld op Ja in de belastinggegevens in de Noord-Amerikaanse versie

Arbeids

COD 1004

353029

Het filter Planningsdatumfilter en boekingsdatum in het rapport projectplanningsregels werkt niet in de Noord-Amerikaanse versie

Arbeids

REP 1006

353107

Het BTW-bedrag voor de kosten/kapitalisatie wordt niet toegevoegd aan de waardepost voor een artikel vergoeding wanneer de artikeltoeslag in dezelfde factuur wordt geplaatst als de artikelen waaraan de artikeltoeslag is toegewezen in de Noord-Amerikaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 90

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353090

' Type Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. page<page no. > ' heeft een lid met de naam ' OnAfterGetCurrRecord ' al een lid met dezelfde parametertypen ' wordt weergegeven wanneer u een pagina in de Nederlandse versie uitvoert

Multiple

PAG 51 PAG 52 PAG 55 PAG 98 PAG 950 PAG 952 PAG 954 PAG 959 PAG 961 PAG 11309 PAG 11401 PAG 11404 PAG 11410 PAG 11000002

353222

tekens @ en & zijn onjuist toegestaan in SEPA-bestanden in de Nederlandse versie

Kasbeheer

KABELJAUW 11000010 REP 11000012 REP 11000013

353105

De foutmelding ' de tekenreekslengte is <>, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens ' wanneer u gegevens uit de pagina Telebank-bankoverzicht in de Nederlandse versie gaat uitvoeren.

Kasbeheer

REP 11000000

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

352588

De in de Verenigde Staten gefactureerde voorraad koers en aandelen die niet zijn gefactureerd, geven het foutieve bedrag weer in de versie van het Verenigd Koninkrijk

Winkelvoorraad

REP 10540 REP 10541

Reglementaire functies

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353081

Bijwerken met verkoopcreditnota-Rechnungskorrekturnr voor Microsoft Dynamics NAV 2013-Duitsland

Vertegenwoordiger

REP 207 REP 5912

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 07 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

AU-Australië

Download het AUKB2892427-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB2892427-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB2892427-pakket

IT-Italië

Download het ITKB2892427-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB2892427-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB289242892427-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB2892427-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB2892427-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB2892427-pakket

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

  • BIJ-Oostenrijk

  • TE-België

  • CH-Zwitserland

  • ES-Spanje

  • FI-Finland

  • IN-India

  • IS-IJsland

  • Nee-Noorwegen

  • SE-Zweden

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×