Inleiding

In dit artikel wordt beschreven de problemen die worden opgelost in update pakket 7 voor Microsoft System Center 2016 Operations Manager. Dit artikel bevat ook de installatie instructies voor deze update.

Verholpen verbeteringen en opgeloste problemen

 • Fixed: kan SQLOleDB. dll niet gebruiken om databases zoals Oracle/MySQL te testen.

 • De prestaties van de SCOM-console zijn verbeterd bij het aanbieden van de groepen.

 • De waarschuwings geschiedenis wordt alleen opschoond bij een waarschuwings sluiting.

 • De namen van medewerkers per statusrapport worden weergegeven in dubbele agent namen.

 • Gebruikers van een groep met bereik kunnen de console niet gebruiken.

 • Er is een probleem opgelost waarbij het toevoegen van een groep in de opslagruimte direct 2016 Management Pack dashboard is gelukt.

 • SCOM-netwerkapparaat voor het opnieuw detecteren wordt nu ook proef met SNMP v3-apparaten.

 • Opnieuw registreren voor SNMP-traps in de proxy Management Server.

 • Windows-computer eigenschap ' NetbiosDomainName ' is niet correct gedetecteerd.

 • De SCOM-console loopt vast tijdens het maken van verbinding met Azure log Analytics en Azure monitor.

 • Linux-agent kan de juiste versie en poort Details voor JBoss EAP 7,1 niet vinden.

 • Er is een probleem opgelost waarbij het maken van meerdere, lege, tijdelijke bestanden in de/tmp-directory van Linux servers is opgelost.

 • Er is een probleem opgelost met de opmaak met de uitvoer van de taak ' top10 processor-Api's '

 • XPlat-agent biedt nu ondersteuning voor het bewaken van het platform van SUSE-11 van SP4 met de beveiligings module waarop TLS 1,2 compliance is geïnstalleerd.

 • Er is een probleem opgelost waarbij het/etc/login.cfg-bestand op AIX 7 machines werd veroorzaakt tijdens de installatie/upgrade van de agent.

 • AIX-agent is nu overgezet naar 64-bits pakket om meer stack-en heap-ruimte te betreffen, indien nodig om te voorkomen dat er een stack-of heap-storing verloopt.

 • Gratis geheugen berekeningen die geschikt zijn voor RHEL-7 platform.

Update updatepakket 7 voor System Center 2016 Operations Manager verkrijgen

Update pakketten voor Operations Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of via handmatig downloaden.

Microsoft Update

Ga als volgt te werk als u een updatepakket van Microsoft Update wilt downloaden en installeren:

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.

 3. Klik in het venster Windows Update op online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer het updatepakket en klik op OK.

 6. Klik op updates installeren om het updatepakket te installeren.

Voer de volgende stappen uit als u een computer met Windows Server 2016 of hoger gebruikt:

 1. Klik op Starten klik vervolgens op instellingen.

 2. Klik in instellingenop updates & beveiliging.

 3. Ga naar het tabblad Windows Update en klik op online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer het updatepakket en klik op OK.

 6. Klik op updates installeren om het updatepakket te installeren.

Handmatig downloaden

Ga naar de volgende websites voor het handmatig downloaden van de updatepakketten van de Microsoft Update-catalogus:

 Download het updatepakket voor Operations Manager nu.

Voor informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden verkrijgen via Online Services

Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Installatie-instructies voor Operations Manager

Installatie opmerkingen

 • Belangrijk u moet de update van System Center 2016 Operations Manager-server (KB3209591) hebben geïnstalleerd voordat u de update van System Center 2016 server (KB4492182) installeert .

 • Dit updatepakket is beschikbaar via Microsoft Update in de volgende talen:

  • Vereenvoudigd Chinees (CHS)

  • Japans (JPN)

  • Frans (FRA)

  • Duits (DEU)

  • Russisch (RUS)

  • Italiaans (ITA)

  • Spaans (ESN)

  • Portugees (Brazilië) (PTB)

  • Traditioneel Chinees (CHT)

  • Koreaans (KOR)

  • Tsjechisch (CSY)

  • Nederlands (NLD)

  • Pools (POL)

  • Portugees (Portugal) (PTG)

  • Zweeds (Zwe)

  • Turks (TUR)

  • Hongaars (HUN)

  • Engels (ENU)

 • Sommige onderdelen zijn meerdere talen en de updates voor deze onderdelen zijn niet gelokaliseerd.

 • U dient dit updatepakket als Administrator uit te voeren.

 • Als u de computer niet opnieuw wilt starten nadat u de console-update hebt toegepast, sluit u de console voordat u de update voor de console functie toepast.

 • Als u een nieuw exemplaar van Microsoft Silverlight wilt starten, wist u de cache voor browsers in Silverlight en start u Silverlight opnieuw.

 • Pas een updatepakket direct na de installatie van System Center 2016 Operations Manager. Wacht enkele uren na de implementatie van een nieuwe beheergroep voordat u een updatepakket toepast.

 • Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, voert u de MSP-updatebestanden uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.

 • U moet beschikken over systeembeheerders rechten voor de databases van de operationele database en het datawarehouse om updates voor deze databases toe te passen.

Ondersteunde installatievolgorde

 1. Installeer het updatepakket voor de volgende serverinfrastructuur:

  • Management Server of servers

  • Service voor audit Collection

  • Rollen computers van de webconsole server

  • Toegang

  • Rollen van de operations-console

  • Gereedmeldingen

 2. SQL-scripts toepassen.

 3. Importeer de Management Packs handmatig.

 4. Agent updates toepassen.

 5. Pas de nano-agent update toe op handmatig gemachtigde agenten of push de installatie via de weergave in behandeling in de operations-console.

 6. Update van Unix/Linux MPs en agents.

Update van Operations Manager

Voer de volgende stappen uit om het updatepakket te downloaden en de bestanden uit het updatepakket uit te pakken:

 1. Download de updatepakketten die Microsoft Update biedt voor elke computer. Microsoft Update biedt de juiste updates op basis van de onderdelen die op de computer zijn geïnstalleerd. U kunt de pakketten ook downloaden via deMicrosoft Update-catalogus.

 2. De juiste MSP-bestanden op elke computer toepassen.Opmerking MSP-bestanden vindt u in het updatepakket. Alle MSP-bestanden die betrekking hebben op een specifieke computer toepassen. Als de web console en de console rollen bijvoorbeeld zijn geïnstalleerd op een beheerserver, past u de MSP-bestanden op de beheerserver toe. Eén MSP-bestand op een server toepassen voor elke specifieke rol die de server aanhoudt.

 3. Voer het volgende database SQL-script op de databaseserver uit op de OperationsManagerDB-database:

Update_rollup_mom_db.sql

Opmerking Dit script bevindt zich op de volgende locatie:

%SystemDrive%\Program Files\System Center 2016 \ Operations Manager\Server\SQL-script voor update pakketten

 1. Importeer de volgende Management Packs:

  • Microsoft.SystemCenter.Internal.mp

  • Microsoft.SystemCenter.2007.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Image.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb

  • Microsoft.Windows.InternetInformationServices.CommonLibrary.mp

  • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.SyntheticTransactions.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.AM.DR.2007.mp

  • Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.SummaryDashboard.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Resources.(LANGUAGECODE_3LTR).mpb

  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp

  • Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal.mp

  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.ServiceLevelComponents.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Library.mpb

  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.mpb

  • Microsoft.Windows.Cluster.Library.mp

Als u wilt weten hoe u een Management Pack vanaf een schijf importeert, raadpleegt u het Microsoft TechNet-onderwerp een Management Pack voor Operations Manager importeren.

Notitie Management Packs worden opgenomen in de updates van Server onderdelen op de volgende locatie:

% Systemdrive%\Program Files\System Center 2016 \ Operations Manager\Server\Management packs voor update pakketten

Update van nano agent

Als u de updates voor nano agent handmatig wilt installeren, moet u het bestand kb3209591-8.0.10913.0-nanoagent. cab downloaden . U kunt deze update installeren op een nano-agent systeem met behulp van het volgende PowerShell-script:

.\UpdateNanoServerScomAgentOnline.ps1

 -NanoServerFQDN <FQDN van doel-nano Server>

 -BinaryFolder <pad waarbij het bestand Update. cab al is uitgevouwen of het pad naar een of meer Nano bestanden update. cab-bestanden>

 -IsCabExpanded <$true als BinaryFolder-pad een uitgevouwen CAB-bestand is, $false als het om een bestand met ingepakte CAB-bestand (en) gaat >

 -RemoveBackup <$true om de vorige binaire bestanden te verwijderen van de agentcomputer>

 

Updatepakket voor UNIX en Linux Management Pack

Voer de volgende stappen uit om de bijgewerkte monitoring packs en agenten voor UNIX-en Linux-besturingssystemen te installeren:

 1. Update pakket 5 toepassen op de Operations Manager-omgeving van System Center 2016.Opmerking Er zijn geen updates voor UNIX/Linux MP in update pakket 6.

 2. Download de bijgewerkte Management Packs voor System Center 2016 van de volgende Microsoft-website:

System Center Management Pack voor UNIX-en Linux-besturingssystemen

 1. Installeer het updatepakket voor Management Pack voor het extraheren van de Management Pack-bestanden.

 2. U kunt het bijgewerkte Management Pack voor elke versie van Linux of UNIX importeren die u in uw omgeving controleert.

 3. Voer elke medewerker een upgrade uit naar de nieuwste versie met behulp van de Windows PowerShell -cmdlet Update-SCXAgent of de wizard upgrade van Unix/Linux agent in het Beheervenster van de operations-console.

Informatie verwijderen

Als u een update wilt verwijderen, voert u de volgende opdracht uit:

msiexec/Uninstall PatchCodeGuid /Package RTMProductCodeGuid

Opmerking: de tijdelijke aanduiding voor PatchCodeGuid vertegenwoordigt een van de volgende guid's.

 

PatchCodeGUID

Invoert

Architectuur

Nederlands

{92FB3F6D-03E6-4BA2-AA13-389BD60C6A9E}

Selecteren

amd64

nl

{18C0C757-4AC1-4E97-9261-C44D8AE46790}

Collection

amd64

nl

{4A925E5B-9330-45BB-BD17-B5786AA5DA56}

Paneel

amd64

nl

{8DA62CA9-D3E0-416A-BE13-1AE331EC2D98}

Gereedmeldingen

amd64

nl

{2905B128-6A9E-4326-89A9-E06752B2E31D}

WebConsole

amd64

nl

{CA163F5B-CF66-4A59-BE70-6F0195F32F7C}

Toegang

amd64

nl

{9EA273F5-9438-46DD-99CD-0DC6C675C6D1}

Server

amd64

nl

{E8431260-7D43-4587-A037-AF58D5D499EF}

Selecteren

x86

nl

{9F3794A4-03D0-4770-9A56-3A5CDEE779A9}

Paneel

x86

nl

{E4775734-61F2-4256-A8F4-9123619F0120}

Collection

amd64

CN

{720DE04A-29FE-40DC-9AD0-E2980E8C6C24}

Paneel

amd64

CN

{82C5D596-EB73-4495-8B63-4A24EF4893BC}

Gereedmeldingen

amd64

CN

{DA890938-5FBD-4AE5-9158-CB3733F38778}

WebConsole

amd64

CN

{9D5DCEFA-C833-4A35-A172-94B011F46910}

Paneel

x86

CN

{71F2CAEC-24AF-4978-9F9C-FCED359BBDAE}

Collection

amd64

Support

{52B5666B-3FDD-49FD-BFE9-1C30D91CAB79}

Paneel

amd64

Support

{96A6681C-12B0-4007-B465-D0CF339253C5}

Gereedmeldingen

amd64

Support

{9687F4FD-AEC6-427E-99B2-8327F340DC43}

WebConsole

amd64

Support

{F5E68F98-4E76-4814-9E53-6DADC8ED57DA}

Paneel

x86

Support

{5379FCFF-3123-4A1D-9881-75A1F6DDD7FA}

Collection

amd64

bleek

{F0B1D2C2-BB37-4792-BE51-7281E1462F75}

Paneel

amd64

bleek

{FE96EA70-A32E-425C-B0EC-822B4B85DC7C}

Gereedmeldingen

amd64

bleek

{BCC6B144-CC60-4BF4-901A-0F9F78910F24}

WebConsole

amd64

bleek

{2F5BF895-0F42-4480-A756-31651BDEBD74}

Paneel

x86

bleek

{B3DC12E7-4D2C-44D4-99FD-013DF567C0F7}

Collection

amd64

n

{A0306B2B-26BD-4160-B6B2-F2A959332F2C}

Paneel

amd64

n

{A92488C6-AEAE-458D-9268-707A35165225}

Gereedmeldingen

amd64

n

{0245F177-DE96-4D77-91B6-37EFC0F671C8}

WebConsole

amd64

n

{EB32FC5A-8FD3-4D13-9A90-0EC1A1E9153C}

Paneel

x86

n

{D7097B7A-1048-4C5B-B47D-AF07F837DCF9}

Collection

amd64

FR

{6A059005-67D5-442D-AE52-C40C6674460D}

Paneel

amd64

FR

{4DD8B05D-D91D-439E-80D8-88F57BBFAC86}

Gereedmeldingen

amd64

FR

{3947A585-593F-4750-AEC5-585063F086E1}

WebConsole

amd64

FR

{8AA81FE1-D9EA-4D28-BDD0-F200B2AF73DB}

Paneel

x86

FR

{F405CF87-36AD-4DE5-A00E-1085730C2ECE}

Collection

amd64

hu

{4CED3228-0665-4101-9D2C-EA0AFDF79EC3}

Paneel

amd64

hu

{E42B7A3B-0CD2-4016-9721-7B5CB23F6F7E}

Gereedmeldingen

amd64

hu

{7F09FB5C-253F-47DB-A8E4-447A01CC2A23}

WebConsole

amd64

hu

{3F54E24C-062D-4A92-9514-80EB52D354B2}

Paneel

x86

hu

{126EA85B-9DE8-4C7C-A55E-0550A3F50E55}

Collection

amd64

kunt

{B0AF0FBA-8BA6-4862-A48D-F57934508BC0}

Paneel

amd64

kunt

{6ABFC5EA-44EF-4245-834D-244C7B737BCD}

Gereedmeldingen

amd64

kunt

{9737907E-D87F-4A11-9960-0F8964F061A6}

WebConsole

amd64

kunt

{C3751CFE-197F-487F-A5E8-4B7B3A899867}

Paneel

x86

kunt

{DA1D4855-86DA-429D-A7F3-C771959B3120}

Collection

amd64

Ja

{40C8AA97-22CB-443C-AA0B-D262C25AF74B}

Paneel

amd64

Ja

{25AE59EB-1D84-4CCF-9FEC-D2C609AF55C9}

Gereedmeldingen

amd64

Ja

{5F1799CC-3021-44A6-88C0-D82107FABBF0}

WebConsole

amd64

Ja

{8E06E101-594A-4A63-BE8F-5927A924BEA2}

Paneel

x86

Ja

{0F58A854-0323-4059-80B4-AEAEEF50EB98}

Collection

amd64

ko

{F9430A87-4525-4DA0-BACF-60F149948A34}

Paneel

amd64

ko

{CBF196B9-8FCB-4979-80E7-480D4ED77A97}

Gereedmeldingen

amd64

ko

{DAB4C798-8D3A-48A8-96F3-196E34B3BE9F}

WebConsole

amd64

ko

{34257163-2358-4AEB-99B7-C3CF5C23677D}

Paneel

x86

ko

{08AFCF02-2E37-4DCD-AA40-E8789954DEB3}

Collection

amd64

nl

{44276F8A-3F50-4A0A-BD0A-A7AC279BC914}

Paneel

amd64

nl

{57DA4C3E-21C2-4B06-BA33-4382A79F1EC9}

Gereedmeldingen

amd64

nl

{856CB503-288D-4D40-B7D4-40F9594CDD0F}

WebConsole

amd64

nl

{849F2C56-93F6-4449-B333-2674162CEC1F}

Paneel

x86

nl

{BCC2CB9E-32A7-44F8-8210-0D58DD298B8B}

Collection

amd64

pl

{D703F64D-FEC9-48BF-9626-E868B4C77F88}

Paneel

amd64

pl

{ED5DCCC8-323F-4051-9FE4-0BD360347556}

Gereedmeldingen

amd64

pl

{49AD085E-F47B-4201-9C9E-EE91CCF256CD}

WebConsole

amd64

pl

{D75803D4-0336-4938-B1DD-04C7B7E71A67}

Paneel

x86

pl

{0B08DA9A-C364-41C5-9CAD-28B5D071C732}

Collection

amd64

pt-br

{92211D6F-4869-4197-AAF8-F547703F14F9}

Paneel

amd64

pt-br

{DB64686F-F555-45AA-ACD6-0B488C67F317}

Gereedmeldingen

amd64

pt-br

{17A76E27-B4E6-4E5F-A934-18FF980F46FB}

WebConsole

amd64

pt-br

{32B1E6EF-0B28-40C5-931C-490922E85372}

Paneel

x86

pt-br

{9AA7C1A7-7598-458A-94CB-649B4A28BE8D}

Collection

amd64

pt-pt

{7E508DD5-2C3C-4461-B1A3-A07A0248BD83}

Paneel

amd64

pt-pt

{DDA6F1AE-2604-40B8-8558-0479715AB638}

Gereedmeldingen

amd64

pt-pt

{89D57A97-E507-4D58-824E-CE1D0529AA62}

WebConsole

amd64

pt-pt

{F894DEE6-7E74-445C-96E6-A93AB9EE54D3}

Paneel

x86

pt-pt

{5365553A-519A-40B5-BB7B-E8F09F0C091F}

Collection

amd64

|

{04301913-52DC-4AB1-B472-F7B779067F8C}

Paneel

amd64

|

{54B3829E-31AF-4927-940D-8BF1F49B4110}

Gereedmeldingen

amd64

|

{522CA22F-8CDB-4ED7-B81C-2549ECED4CDD}

WebConsole

amd64

|

{1ED42F48-68EE-44EE-93A2-8FB174717F1F}

Paneel

x86

|

{14B03ED1-17E3-4606-8115-CC139FC8A07C}

Collection

amd64

AVP

{82EB1C92-A8DB-46CA-B992-603A49245EE7}

Paneel

amd64

AVP

{56ACD16A-6BAB-4BC8-B37F-65340809CCFC}

Gereedmeldingen

amd64

AVP

{ACA4B185-4248-486E-BF48-179BA1EA84F0}

WebConsole

amd64

AVP

{F3C2FB56-0A66-45C7-B985-C806100443D9}

Paneel

x86

AVP

{2440EFF7-E0DC-4210-92AF-56A5C49EA487}

Collection

amd64

geldt

{F510DAEC-1216-4748-9644-0D4981B72436}

Paneel

amd64

geldt

{BE09E4E2-206F-484B-92A3-B9C52675FFB2}

Gereedmeldingen

amd64

geldt

{EDC35C70-13A2-4696-AFEC-1FE1A8176536}

WebConsole

amd64

geldt

{5815D57E-585A-4CC1-BE48-AD6EDB9BC0BC}

Paneel

x86

geldt

{C80CBF84-A81B-4164-B5D8-74DA5546769F}

Collection

amd64

TW

{14C63D54-05B4-43C6-B80C-D57416030D6C}

Paneel

amd64

TW

{92AE769D-9724-4479-AAF5-EAC6228BE9C1}

Gereedmeldingen

amd64

TW

{5EFE9E83-0484-48C1-8A3A-73878C56FA8E}

WebConsole

amd64

TW

{A28A2162-ACF1-4565-AD0B-52D984907C5F}

Paneel

x86

TW

 

 

Daarnaast is de tijdelijke aanduiding voor RTMProductCodeGuid vertegenwoordigt een van de volgende GUID'S.

Invoert

RTMProductCodeGuid

Agent amd64

{742D699D-56EB-49CC-A04A-317DE01F31CD}

Agent x86

{430BF0E7-3BA7-49FF-8BD1-F34F6F1057A6}

Server

{1199B530-E226-46DC-B7F4-7891D5AFCF22}

Console amd64

{E072D8FC-CD31-4ABE-BD65-606965965426}

Console x86

{AF337207-0486-4713-AE0F-5CE4110B2D24}

WebConsole

{676EB643-C22A-4EEC-A8CF-13A0719056A5}

Toegang

{B47D423B-580B-4D57-9AFD-D0325F839FE9}

Collection

{74EF4714-88C0-44D9-B8C7-19BABBFA4D6A}

Bestanden die zijn bijgewerkt in dit updatepakket

Hieronder ziet u een lijst met bestanden die in dit updatepakket zijn gewijzigd. Als u niet alle eerdere updatepakketten hebt geïnstalleerd, kunnen de bestanden die hier worden vermeld, ook worden bijgewerkt. Voor een volledige lijst met bestanden die worden bijgewerkt, raadpleegt u de sectie ' bestanden bijgewerkt in deze update rollup ' van alle Update Rollups die zijn uitgebracht na uw huidige updatepakket.

Bestanden bijgewerkt

Versie

Bestandsgrootte

MomNetworkModules.dll

8.0.11025.0

737KB

SnmpModules.dll

8.0.11025.0

464KB

MomWsManModules.dll

8.0.11025.0

230KB

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll

7.2.12150.0

694KB

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll

7.2.12150.0

2501KB

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.QueryCache.dll

7.2.12150.0

2239KB

sm-auto-discovery.dll

7.2.12150.0

4387KB

UR_DataWarehouse.sql

 

 15KB

Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb

7.2.12150.0

 584KB

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×