Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2901563

U kunt de sortering van een pagina niet wijzigen

2901563

Wanneer de eigenschap SourceTable voor de pagina leeg is, kan een subpagina niet worden bewerkt

2901563

Wanneer u een query uitvoert waarbij de eigenschap ColumnFilter is ingesteld op Boolean, wordt het volgende foutbericht weergegeven: ' ja ' is geen optie. De bestaande opties zijn: onwaar, waar "

2901563

Wanneer u een interactie maakt en Microsoft Office Word niet is geïnstalleerd, krijgt u een onduidelijke fout

2901563

Time-outbericht om te vragen of gebruikers opnieuw verbinding willen maken

2901561

Wanneer u een codeunit met behulp van .NET-bibliotheken uitvoert, loopt de Windows-client vast

2901561

Wanneer u een snel filter instelt voor een lijst, wordt de cursor niet op de eerste record in de lijst geplaatst.

2901561

Wanneer u records selecteert en deselecteert op een pagina die gebruikmaakt van CurrPage. SETSELECTIONFILTER, loopt de Windows-client vast

2876782

Het beheerprogramma voor Microsoft Dynamics NAV 2013 werkt niet tijdens een installatie naast de kant met Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2876782

Wanneer u Rapid Rapid-Services gebruikt voor het importeren van een groot aantal records uit een Excel-werkmap, duurt het langer dan verwacht

2876782

Wanneer u een rapportageschema exporteert naar een Excel-werkmap en de optie werkmap bijwerken selecteert, worden berekende cellen niet bijgewerkt in de Excel-werkmap

2892801

SMTP gebruikt SmtpDeliveryFormat. SevenBit als DeliveryFormat in plaats van SmtpDeliveryFormat. International

2892801

Wanneer u het afdrukken van een document annuleert van een printer, is het nummer. Het veld Print in een geboekte verkoopfactuur wordt niet goed bijgewerkt

2892801

Nadat u een tabel hebt geïmporteerd en de bewerking samenvoegen (bestaande) in het werkblad importeren hebt geselecteerd, ontbreekt de code in de tabel

2892801

Tabbladen op pagina's navigeren worden niet goed uitgelijnd voor van rechts naar links geschreven talen

2888355

Wanneer u een grafiekonderdeel toevoegt aan een rollencentrum met de functie deze pagina aanpassen, wordt er geen grafiek toegevoegd

2888355

Veronderstel dat u de functie webservice uitvoert met een decimaal parameter. Wanneer de parameter ontbreekt, wordt een foutbericht weergegeven

2888355

Wanneer er slechts één veld is ingeschakeld voor de functie voor de snelle invoer, werkt filteren terwijl u typt niet

2888355

Wanneer u een pagina uitvoert voor een tabel die een tabelrelatie heeft met een tabel waarvoor u geen licentie hebt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: de tabel <tabelnaam>: uitvoeren

2888355

Wanneer u een rapportageschema exporteert naar een Excel-werkmap en de optie werkmap bijwerken selecteert, worden de waarden onjuist bijgewerkt

2888355

Wanneer u een pagina opent, bevindt de cursor zich niet in het eerste veld voor snelle invoer.

2888355

Tot u de pagina sluit, worden voorloopnullen niet verwijderd uit velden van SQLDataType variant

2888354

TRANSFERFIELDS, functie overdraagt onjuiste waarden voor sommige velden

2888354

Met het aanmeldingsaccount van de NAV service tier worden de tabellen gebruikers en gebruikers vergrendeld.

2888354

Rijen worden niet goed uitgebreid wanneer u de pagina met overzicht van de grafiek van rekeningen vernieuwt

2888354

U kunt een veld uit de kolom kiezen niet verwijderen wanneer de eigenschap Visible voor het veld wordt bepaald van code

2888354

U kunt geen parameters een voor een maken voor de PowerShell-opdracht New-NavServerUser

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353215

Het rapport voorstellen voor leveranciersbetalingen stelt standaarddimensies voor in plaats van geboekte dimensies in het betalingsjournaal

Kasbeheer

REP 393

353856

Budgetbedragen voor budget worden geïmporteerd in de verkeerde periode wanneer u een budget uit Excel importeert

Factuurkop

TAB 370

353856

Budgetbedragen voor budget worden toegevoegd in plaats van te worden vervangen wanneer u een budget uit Excel importeert en de optie vermeldingen vervangen selecteert

Factuurkop

TAB 370

353799

"Documentnr. moet gelijk zijn aan het foutbericht <Documentnr. > ' wanneer u een diversendagboek post met documentnummers met een verschillend aantal cijfers

Factuurkop

REMBOURS 13

353731

De acties vorige kolom, volgende kolom, volgende periode, vorige periode werken niet op de pagina budget

Factuurkop

PAG 113

353484

De foutmelding ' de tekenreekslengte is <>, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 10 tekens ' wanneer u een budgetfilter op de pagina overzicht van rekeningschema invoert.

Factuurkop

PAG 490

353457

Het doeltype voor de kosten toewijzing alle kosten zijn een afrondingsbedrag wanneer u kosten toewijst aan een groot aantal kostenplaatsen

Factuurkop

REP 1131

353250

Het omzetten van maateenheden (maateenheden) is onjuist voor de intercompany-transacties voor items met meerdere maateenheden

Factuurkop

COD 427

353243

' ' ' is geen geldige positiespecificatie voor de tabel Microsoft. Dynamics. NAV. runtime. CSideNCLMetaTable. De positie moet alle primaire-sleutelvelden, in de juiste volgorde en alleen primaire-sleutelvelden bevatten. De tabel G/L dimensie op dimensie. Het foutbericht matrix-[weergave] moet sluiten "wordt weergegeven wanneer u een opgeslagen weergave opent voor de G/L-afschrijving op basis van Dim. Matrix pagina

Factuurkop

PAG 9233

353241

Filters die u instelt op de pagina overzicht van account schema worden niet overgezet naar de pagina voor het rapport van het account schema wanneer u het rapport afdrukt op de pagina overzicht van rekeningschema

Factuurkop

REP 25

353753

Het rapport vaste activa-geschatte waarde toont onjuiste projectopbrengsten voor afstotingen en winst-en verlies totalen

Vaste activa

REP 5607

353380

Het rapport kosten/prijzen voor artikel aanpassen wordt niet goed bijgewerkt alle sku's (SKU)

Winkelvoorraad

REP 794

353267

Prestatieproblemen met de batchtaak voor het aanpassen van de kostprijs-items

Winkelvoorraad

REMBOURS 22

352646

De assemblagekosten zijn onjuist wanneer u een verkooporder voor een assemblage-item ongedaan maakt

Winkelvoorraad

COD 5896

351452

Het foutbericht ' u kunt afzonderlijke artikelposten voor artikelen die gebruikmaken van de gemiddelde waarderingsmethode ' kunt u niet herwaardenen wanneer u een item in het veld vereffeningspost selecteert voor het wijzigen van de waarde in het veld vereffeningspost in het herwaarderingsdagboek voor een item met gemiddelde kosten

Winkelvoorraad

TAB 83

353576

Standaarddimensieprioriteiten worden niet gebruikt wanneer u een taakjournaal post

Arbeids

TAB 210

353320

OHW-herkenning wordt onjuist berekend voor taken met een boekingsmethode = per projectpost

Arbeids

COD 1000

354048

Magazijn vermeldingen en artikelposten komen niet overeen wanneer u de output met een andere maateenheid (maateenheid) boekt.

Matige

COD 7302

353921

De actieve stuklijstversie wordt niet meegenomen wanneer u orderplanning uitvoert

Matige

TAB 246

353485

Foutbericht ' er is een ongeplande vraag weergegeven ' wanneer u orderplanning uitvoert met project behoeften

Matige

COD 5520

353737

Gebruikers-ID-velden missen tabelrelatie naar het veld gebruikersnaam in de gebruikerstabel

Multiple

TABBLAD 405 TAB 455 454 TABBLAD 456 457 458 TABBLAD 470 472 474 TABBLAD 829 5815 TABBLAD

353308

De foutmelding ' Valutacode moet <> in het koptekst document type = ' quote ', nee. = ' <quote nr. > ' ' wordt weergegeven wanneer u de functie document kopiëren uitvoert.

Gekocht

COD 6620

353341

Het afronden van de afrondingsprecisie en factuur Afrondingsprecisie wordt genegeerd wanneer u een document met verkoop-of aankoopdocumenten boekt in een buitenlandse valuta

Purchase/Sales

TAB 37 TAB 39

353809

In het rapport gefactureerde verkoop orders verwijderen worden geen gekoppelde assemblageorders verwijderd

Vertegenwoordiger

REP 299

353492

U hebt een onjuiste verkooporder voor een factuur aan de klant verzonden, waarbij het geblokkeerde veld is ingesteld op verzenden

Vertegenwoordiger

COD 80

353456

Het rapport klantoverzicht geeft geen totaal weer voor klanten die geen transacties hebben binnen het datumfilter dat wordt ingesteld voor het rapport als het veld achterstallige items weergeven niet is geselecteerd op de aanvraagpagina.

Vertegenwoordiger

REP 116

353290

U kunt een verkooporder gedeeltelijk verzenden wanneer de aanbieding is ingesteld op Voltooien als de hoeveelheid voor de eerste verkoopregel negatief is

Vertegenwoordiger

COD 80

353097

Waarschuwing voor de kredietlimiet en bij de klantstatistieken worden onjuiste bedragen weergegeven wanneer niet-geboekte verkoopdocumenten bestaan voor een klant

Vertegenwoordiger

PAG 343

353310

Factuurregels voor alle serviceartikelen worden niet weergegeven in een Servicefactuur die is gemaakt op basis van een servicecontract

Service

COD 5940

353750

Prestatieproblemen met de berekening. en boek BTW-Vereffeningsrapport

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352326

De velden voor het ongerealiseerde basis en niet-gerealiseerde bedrag van de klantenpost worden niet correct omgekeerd wanneer u een betalingsregel van een klantpost met niet-gerealiseerde BTW opmaakt

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

354314

Wanneer u de pagina met de inhoud van de opslaglocatie opent, wordt de lengte van de tekenreeks <lengte>.

Magazijn

TAB 7350

354260

"Er is onvoldoende geheugen om deze functie uit te voeren. Dit foutbericht wordt weergegeven als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u de beschikbaarheid van functies in een magazijnontvangst uitvoert wanneer u de artikelbeschikbaarheid per vestiging uitvoert.

Magazijn

PAG 5769 PAG 5771 PAG 5780 PAG 7376 PAG 7383

353365

Alle verkooporders in de database worden geselecteerd in plaats van alleen verkooporders van de paginabron documenten weergeven wanneer u alle verkooporders van de pagina selecteert wanneer u op CTRL + A drukt

Magazijn

KABELJAUW 5751 COD 5752

Hotfixes voor lokale toepassingen

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353966

Aanschafkosten worden weergegeven in de kolom herclassificaties in plaats van de kolom toevoegingen in het rapport vaste activa-boekwaarde 03 in de Duitse versie

Vaste activa

KABELJAUW 5626 REP 11011

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353360

Modelgegevens van bankfiliaal worden niet ingevoegd in een bankrekening van klanten nadat u het veld CAB in de Italiaanse versie hebt ingevuld

Kasbeheer

TAB 287 TAB 288

353609

Het verkeerde nummer. reeksen worden weergegeven in het nummer. Pagina met reeks lijsten wanneer u een opzoekactie voert in het standaard type Verkoopbewerking en standaard Ink. Type bewerkingsvelden op de pagina BTW-bedrijfsboekingsgroepen

Factuurkop

PAG 571

353872

Foutbericht ' boekingsdatum valt niet binnen het bereik van toegestane boekingsdatums ' wordt weergegeven wanneer u klanten en leveranciersposten met een boekingsdatum van de Italiaanse versie toegest.

Vertegenwoordiger

PAG 232

353561

Service en goederen worden niet correct opgeteld in het Intrastat-dagboek in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

353517

De referentieperiode wordt niet ingevoegd in het Intrastat-dagboek wanneer u gegevens opneemt in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

353515

De foutmelding ' È stato specificato Decampo o disfrom a valido per la proprietà ' Format ' ' wordt weergegeven wanneer u diskette maakt in het Intrastat-dagboek in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

353434

Het onjuiste BTW-bedrag wordt geboekt wanneer u eerst een factuur toepast op een factuur met een niet-gerealiseerd BTW-type

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

353169

Transactie is onjuist vereist voor de elektronische betaling van de Bank in de Noord-Amerikaanse versie

Kasbeheer

COD 10091

347922

OutOfMemoryException-fout bij het uitvoeren van bepaalde rapporten in de Noord-Amerikaanse versie

Inventory/Purchase/Sales

VERKOPER 10040 REP 10085 REP 10139

353313

Het subtotaal in het rapport voor de verkooporderbevestiging klopt niet wanneer u het rapport voor een verkooporder uitvoert met een item in de Verenigde Staten samenstellen aan de order en u Assemblageonderdelen weergeven selecteert op de pagina aanvragen

Vertegenwoordiger

REP 10075

353014

Er wordt een onjuiste hoeveelheid gerealiseerd winst/verlies weer gepubliceerd in het veld extra valutabedrag in het grootboek wanneer u een vooruitbetalings verkoopfactuur omkeert in een buitenlandse valuta en de valutacode op de verkoopfactuur hetzelfde is als de extra valutacode in de Noord-Amerikaanse versie.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 80 COD 90

SE-Zweden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2891839

Codes voor de kostenplaats worden niet doorgevoerd in de geboekte grootboekposten wanneer u een factuur boekt zonder kostenplaats in de Zweedse versie.

Factuurkop

REMBOURS 12

2858855

Dimensies op automatische account regels worden niet naar de geboekte grootboekposten overgebracht wanneer u een grootboekregel in de Zweedse versie boekt

Factuurkop

REMBOURS 12

2802079

Het rapport ' balans ' (11200) en ' inkomensoverzicht ' (11201) werken niet goed in de Zweedse versie

Factuurkop

REP 11200 REP 11201

353238

Het foutbericht "de lengte van de tekenreeks is <> lengte, maar het moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 30 tekens" wanneer u een automatische financiële groep selecteert in de automatische acc. Pagina groepen in de Zweedse versie

Factuurkop

TAB 11203 TAB 11204

352627

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een verkooporder maakt en de valutacode in de verkooporder is hetzelfde als de extra valutacode en u gebruikt automatische financiële groepen in de Zweedse versie

Factuurkop

TAB 11205

2891846

BTW-afschrift aangifte toont onjuiste EU-producten van derden in de Zweedse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

VERKOPER 12

Reglementaire functies

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

351896

Certificaat van levering/invoer-Gelangensbestӓtigung voor Microsoft Dynamics NAV 2013 Duitsland

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 110 TAB 325 TAB 780 5990 6650 PAG 130 PAG 142 PAG 472 PAG 473 PAG 780 PAG 5974 PAG 5975 PAG 6650 PAG 6652 REP 780 REMBOURS 80 90 KABELJAUW 5988

IT – Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

330857

BTW-gegevensoverdracht naar BTW-dienstjaar 2012 voor Microsoft Dynamics NAV 2013-Italië

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 37 TAB 39 81 TAB 254 740 741 743 5902 12195 TABBLAD 741 743 741 12190 PAG 12193 PAG 743 REP 744 REP 12174 KABELJAUW

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update ³ 08 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

AU-Australië

Download het AUKB2901572-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB2901572-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB2901572-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB2901572-pakket

IT-Italië

Download het ITKB2901572-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB2901572-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB2901572-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB2901572-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB2901572-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB2901572-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB2901572-pakket

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

  • BIJ-Oostenrijk

  • TE-België

  • CH-Zwitserland

  • ES-Spanje

  • FI-Finland

  • IN-India

  • IS-IJsland

  • Nee-Noorwegen

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×