Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2907573

Wanneer u Hebreeuws als taal selecteert in de landinstellingen in Windows, zijn de nummers links uitgelijnd

2907573

Maximale grootte van RDLC-indeling is groter

2907573

Wanneer u een XMLport met Namespace uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven: het element kan niet worden gevonden in de beschrijving van het object

2907573

U kunt de debugger niet uitvoeren of een object uit de ontwikkelomgeving voor gelijktijdig gebruik uitvoeren

2907573

De Windows-client loopt vast bij NET Automation (' %1 ', XMLNode. Value).

2907573

CaptionML-conversie wordt niet toegepast op PromotedCategory-acties in een CardPart-of ListPart-pagina wanneer de pagina wordt gebruikt als Feitenblok

2907573

Rapporten worden altijd in het Engels afgedrukt wanneer de rapporten vanuit de taakwachtrij worden uitgevoerd

2907584

De Windows-client loopt vast wanneer een tabel dubbele CaptionMLs bevat

2907584

Sami_Sweden_Finland collatie wordt niet ondersteund

2907584

Wanneer u een XMLport uitvoert na een upgrade naar Microsoft Dynamics NAV 2013, wordt het volgende foutbericht weergegeven: Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. XMLport is al een lid met de naam dezelfde parametertypen definiëren

2901565

SMTP gebruikt SmtpDeliveryFormat. SevenBit als DeliveryFormat in plaats van SmtpDeliveryFormat. International

2901565

Fout ' er is een syntaxisfout opgetreden bij het importeren van vertalingen. Wanneer u vertalingen importeert, wordt het foutbericht te lang weergegeven.

2901565

Het foutbericht "het opgegeven adres wordt niet herkend of bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u een Lync-oproep doet

2901565

Het importeren van objecten wordt niet weergegeven wanneer er een fout is opgetreden tijdens het importeren van een. txt-object bestand

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354312

Overloopfout bij het afdrukken van een groot aantal herinneringen

Kasbeheer

TAB 297 REP 190

353577

Er worden twee rentefacturen gemaakt wanneer u de functie Rentefacturen maken uitvoert voor een klant met facturen in meer dan één valuta

Kasbeheer

COD 394

354342

Het veld Toegezegde ontvangstdatum wordt niet overgezet wanneer u een intercompany-verkooporder verzendt

Factuurkop

TAB 426 TAB 430 TAB 432 436 TABBLAD 440

354333

Het veld gevraagde ontvangstdatum wordt niet overgezet wanneer u een intercompany-aankooporder verzendt

Factuurkop

TABBLAD 431 TAB 432 TAB 433 438 TABBLAD 439 441

353977

Er worden geen gegevens weergegeven wanneer u het rapport Proefbalans/budget in andere talen dan het Engels afdrukt

Factuurkop

REP 9

354255

Groepstotalen zijn onjuist in het rapport vaste activa-geprojecteerde waarde voor vaste activa met een aangepaste 1 afschrijving

Vaste activa

REP 5607

354261

Overtollige vermeldingen worden niet goed gemaakt wanneer u een item opnieuw valideert. op een aankoopregel

Winkelvoorraad

TAB 39

353967

Geboekte assemblageorder statistieken zijn onjuist wanneer een zending voor de order ongedaan is gemaakt

Winkelvoorraad

TAB 910

354427

U kunt in het veld taaknummer niet opzoeken. veld op het sneltabblad kopiëren naar op de pagina projectplanningsregels kopiëren

Arbeids

PAG 1042

354374

Dimensies van projecttaken worden niet gevalideerd wanneer u een projectdagboekregel invoert

Arbeids

TAB 210

354272

De methode OHW voor een projecttaak wordt onjuist gekopieerd wanneer u de functie taak taken kopiëren uitvoert.

Arbeids

COD 1006

354141

Onjuiste OHW-bedragen voor taken met een OHW-boekingsmethode per projectpost

Arbeids

COD 1000

354137

Onjuiste OHW-invoer wordt geboekt wanneer u een taak met OHW-boekingsmethode = per projectpost wilt voltooien

Arbeids

COD 1000

354422

Magazijn vermeldingen en artikelposten komen niet overeen wanneer u het verbruik boekt met een afwijkende maateenheid

Matige

COD 7302

354350

De bin-code wordt niet aan de productieorderregel toegewezen wanneer de productieorder wordt gemaakt vanuit het planningswerkblad

Matige

TAB 14 TAB 246 TAB 99000754 TAB 99000758 TAB 99000829 COD 7302 KABELJAUW 99000787 COD 99000813

354113

U hebt niet de volgende machtigingen voor TableData Prod. Foutbericht over de bestel capaciteit: verwijderen ' wanneer u een productieorder vernieuwt

Matige

COD 99000774

354083

Onjuiste grootboekposten worden geboekt wanneer u een gedeeltelijk verzonden verkooporder met 100% betaling factureert

Purchase/Sales

KABELJAUW 80 COD 90

353892

"Vooruitbetalings nummer" De reeks moet een waarde in de koptekst van de aankoop hebben of ' vooruitbetalings nummer '. Het foutbericht reeks moet een waarde hebben in de verkoop header wanneer u een getal toevoegt in het veld voor vooruitbetalings nummer. Reeksveld in een aankoop document of verkoopdocument

Purchase/Sales

TAB 36 TAB 38

354690

Totale hoeveelheid op de pagina beschikbaarheid controleren klopt niet wanneer u een verkooporderregel invoert voor een artikel met een gereserveerde hoeveelheid

Vertegenwoordiger

COD 311

354521

Klantnr. wordt onjuist ingevuld voor verkoopregels met een beschrijving wanneer de regels worden gekopieerd met de functie document kopiëren

Vertegenwoordiger

COD 6620

Hotfixes voor lokale toepassingen

AU/NZ-Australia/Nieuw-Zeeland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354086

GST-inkoop vermeldingen worden niet gestorneerd wanneer u de functie omgekeerde registratie uitvoert voor een geboekte aankoopfactuur in de Australische en de nieuwe-Zeeland-versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354372

U kunt geen gegevensexport van GDPdU instellen vanuit het menu Financieel beheer in de Duitse versie

Factuurkop

MANNEN 1020

354348

BTW-registratienummer bevat onjuiste landcode wanneer u BTW-rapport regels exporteert in de Duitse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 741

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354445

In sommige kolommen wordt een percentage > 0 weergegeven, met een hoeveelheid 0 in de rapporten verouderde en verouderde leveranciers in de Noord-Amerikaanse versie.

Purchase/Sales

REP 10040 REP 10085

354698

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een verkoopdocument met accijnzen op basis van accijnzen en fractionele hoeveelheid in de Noord-Amerikaanse versie boekt

Vertegenwoordiger

COD 398

353431

Onjuiste gerealiseerde winst/verlies wordt geboekt wanneer u meerdere gedeeltelijke verzendingen en facturen voor een verkooporder in vreemde valuta boekt met vooruitbetaling en de compressie van vooruitbetalingen ingesteld op ONWAAR in de Noord-Amerikaanse versie

Vertegenwoordiger

COD 80

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

354132

De frequentie van de volgende boekingsdatum wordt ingesteld als de eerste dag van de maand na de laatste dag van de volgende maand in plaats van de datum in de laatste datum van de laatste boeking in de versie van het Verenigd Koninkrijk

Factuurkop

COD 359

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update CU 09 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

AU-Australië

Download het AUKB2913980-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB2913980-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB2913980-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB2913980-pakket

IT-Italië

Download het ITKB2913980-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB2913980-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB2913980-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB2913980-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB2913980-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB2913980-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB2913980-pakket

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

  • BIJ-Oostenrijk

  • TE-België

  • CH-Zwitserland

  • ES-Spanje

  • FI-Finland

  • IN-India

  • IS-IJsland

  • Nee-Noorwegen

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×