Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 servicepack 1

Sjabloon voor enkele Hotfix CRM

BUG #: 180854 (Contentbeheer)

INLEIDING

Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) is beschikbaar. Dit artikel beschrijft de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen.

Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2013.

Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

Pakket

Build-nummer

Bestandsnaam (32-bits versie)

Bestandsnaam (64-bits versie)

Microsoft Dynamics CRM-Server 2013

6.1.2.0112

Niet van toepassing

CRM2013-Server-KB2963850-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Microsoft Office Outlook

6.1.2.0112

CRM2013-Client-KB2963850-ENU-LangID-i386.exe

CRM2013-Client-KB2963850-ENU-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router

6.1.2.0112

CRM2013-Router-KB2963850-LangID-i386.exe

CRM2013-Router-KB2963850-LangID-amd64.exe

Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 2013

6.1.2.0112

CRM2013-Mui-KB2963850-LangID-i386.exe

CRM2013-Mui-KB2963850-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2013 Reporting Extensions

6.1.2.0112

Niet van toepassing

CRM2013-Srs-KB2963850-LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:

Download Het pakket 2963850 nu downloaden

Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 is beschikbaar voor klanten voor gebouwen.

Windows Update-installatieGebruik Windows Update om automatisch te installeren Update Rollup 2 voor Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013. Dit updatepakket is beschikbaar op Windows-Updates in Q1 van het kalenderjaar 2015.

U kunt Windows configureren om aanbevolen updates automatisch te installeren. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen en helpt uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruiken.

Voor meer informatie over de instellingen voor het Windows-updates installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Automatische updates in- of uitschakelen

Wijzigen hoe updates geïnstalleerd door Windows of een bericht verschijnt over updatesGa als volgt te werk om de installatie van updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 met behulp van Windows Update:

 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten .

 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.

 3. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.

 4. Als u ontvangt een bericht dat lidstaten dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te controleren belangrijke updates, selecteert u het selectievakje dialoogvensters voor alle updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik op de update voor meer informatie.

 5. Klik op updates installeren.

 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u de voorwaarden accepteren als u wordt gevraagd om dit te doen.

Handmatige installatieGa als volgt te werk om handmatig installatie van updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1.

 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:

  Microsoft Update-catalogus

 2. Typ 2963850in het zoekvak en klik op Zoeken.

 3. Klik op toevoegen om de update aan het winkelmandje toevoegen.

 4. Klik op downloaden.

 5. Klik op Bladerenen geef de map op waarnaar u wilt de update downloaden.

 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op ik ga akkoord om de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft accepteren.

 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.

Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

323166 het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Aanvullende installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit alle bestaande sessies van Microsoft Dynamics CRM en start een nieuwe sessie van Microsoft Dynamics CRM.

 • Wanneer u een taalpakket hebt deprovision, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal op de standaardinstellingen voor de taal. Het proces reprovisioning de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Dus moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen voor persoonlijke opties in de sectie wanneer ze zich bij Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 aanmelden.

Opnieuw opstartenAls u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dit doen nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderenU kunt updatepakket 2 verwijderen van een server met Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013. Zorg er echter back-up van uw databases voordat u updatepakket 2 hebt verwijderd. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Maak een volledige back-up database (SQL Server)

Back-Up en terugzetten van systeemdatabases (SQL Server)

Updatepakket 2 voor Service Pack 1 worden de volgende problemen opgelost:

 • Grafieken met optiesets negeren de volgorde die is opgegeven.

 • De functie GetFirstDayOfFiscalPeriod wordt niet correct datums en tijden die gelijk aan het begin van elke fiscale periode zijn categoriseren.

 • Als u een aangepast rapport met één pagina van de gegevens exporteert, wordt een extra lege pagina in het exportbestand opgenomen.

 • Binnenkomende e-mail naar een wachtrij met een onbekende afzender en onderwerp leeg mislukt te bevorderen.

 • SRS Data Connector installeren mislukt als SQL Reporting Service Account in het vertrouwde domein.

 • Kan niet Snelzoeken gebruiken om te zoeken in KB-artikelen wanneer ze worden toegevoegd aan een dashboard als een lijst.

 • Off line synchronisatie venster is gewijzigd in de Outlook-client.

 • Nadat de e-mail naar de case-functionaliteit is ingesteld met behulp van de optionele functies van Service Pack 1, mislukt e-mail levering als het e-mailbericht van een onbekende afzender naar een wachtrij is verzonden.

 • Toegang tot een onderliggende record uit een bovenliggende veroorzaken bovenliggende activiteiten om te laden op de onderliggende record activiteit wand.

 • Een onverwachte fout optreedt wanneer de combinatie van toegangs-modus en het Type licentie onjuist op een gebruikersformulier is.

 • De knop Annuleren op de pagina bulksgewijs bewerken is niet meer reageert.

 • Ovalen worden verwijderd wanneer de opdrachtbalk labels veel tekens bevatten en de resolutie van het scherm is ingesteld op 1024 door 768 of minder.

 • Naam van relatie is nu zichtbaar in de navigatiebalk van artikelen voor relaties bij het maken van subgrids.

 • Bij het importeren of er een oplossing query time-outs wordt wegens blokkering van query's op de MailboxBase-tabel verwijderen.

 • Algemene SQL-fout is opgetreden bij het synchroniseren van Outlook of Exchange.

 • Records of weergaven kunnen niet worden geopend als ze een ongeldige optie instellen bevat of ophalen van de lijst met waarden.

 • Onjuiste vertaling voor het label links Voicemail in het Noors.

 • De URL van Record-functionaliteit (dynamische) gebruikt in een dialoogvenster of een werkstroom levert een URL die in de naam van de organisatie ontbreekt.

 • Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer u een aangepaste webresource wordt toegevoegd aan het lint, en bevat een aangepast pictogram.

 • Zakelijke regels wordt niet geactiveerd wanneer u een decimale veldwaarde met 0 vergelijken.

 • Het dialoogvenster Outlook-synchronisatie om aan te geven op dat de CRM-Client voor Outlook tijdelijk wordt uitgeschakeld tijdens de synchronisatie na Service Pack 1 voor CRM 2013 bijgewerkt.

 • Hoofdlettergebruik opgelost als regel maken niet correct verwerkt.

 • De rapportwizard nu een koppeling wordt toegevoegd aan de transactievaluta als een money-veld in het rapport. Dit wordt gebruikt op 10 QueryLinkEntityLimit posten, zodat u rapporten met 10 gekoppelde entiteiten zijn nu niet.

 • Als u een nieuw tabblad toevoegen aan de bovenkant van het formulier, wordt het tabblad Standaard zijn samengevouwen, wordt alle inhoud die wordt geladen wanneer u het tabblad uitgebreid wordt niet geladen.

 • Met de DST-patch voor windows voor Rusland en UR 18 geïnstalleerd, hebben velden met datumwaarde tussen 7de augustus 2015 tot 26 oktober 2015 een onjuiste tijd verschoven.

 • Sorteervolgorde voor Outlook-weergave is gewijzigd als de gebruiker heeft geklikt andere entiteit en terug naar de oorspronkelijke entiteit.

 • Wanneer u meerdere regel tekst velden bewerken met behulp van een mobiele formulier in een webbrowser voor mobiele of iOS en Android mobiele toepassingen, wordt het veld meerdere regels tekst eenvoudig schuiven of bewerkingen uitvoeren met tekst niet weergegeven.

 • Importeren van een oplossing met de nieuwe formulieren voor snelle dit is mislukt vanwege de volgende fout: "u hebt niet voldoende machtigingen weer te geven of de gevraagde record is niet gevonden."

 • Marketing campagne headers onjuist worden weergegeven met het taalpakket voor Russisch.

 • Uitvoeren van een opslaan en sluiten van een afspraakrecord voor een in de agenda van de omzet resulteerde in een fout als de gebruiker het opslaan en sluiten knop tweemaal klikt.

 • Een e-mailsjabloon met resultaten voor Internet Explorer in de sjabloon wordt ingevoegd aan het begin van de hoofdtekst van het e-in plaats van op de aangewezen cursorlocatie ingevoegd.

 • Xrm.Utility.openEntityForm-aanroep mislukt met fout 'Kan geen eigenschap 'argumentNull' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing ophalen.'

 • Wanneer telefoongesprek activiteiten snel gemaakt op basis van de sociale deelvenster zijn, wordt het onderwerp van het telefoongesprek ingesteld op de opgegeven waarde voor de beschrijving. Dit veroorzaakt een probleem als de beschrijving die een regeleinde bevatte.

 • Rapporten die zijn ingesloten in een IFRAME-elementen er weergaveproblemen ontstaan als u Internet Explorer 9 gebruikt.

 • Wanneer een klant een e-mailactiviteit maakt of een e-mailbericht met HTML-inhoud worden bijgehouden en die inhoud STYLE-elementen voor een trapsgewijs Opmaakmodel toepassen op de HTML-inhoud van het e-mailbericht bevat, worden de stijlgegevens wordt overgenomen door de rest van het formulier waarop de inhoud van de hoofdtekst van het e-mailbericht wordt weergegeven. Dit kan gebeuren op de activiteit e-formulieren of bij het bekijken op het tabblad activiteiten op sociaal paneel.

 • Wanneer u probeert het formulier business proces flow editor voor een beheerde business processtroom te openen, treedt een fout in het script op: kan niet ophalen van de eigenschap '_clientdisabledcontrols' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing.

 • Algemene SQL-fout treedt op bij het synchroniseren van Outlook of Exchange.

 • Activiteit-Feeds gebruikerservaringen beeldschermproblemen als met een Japanse taalpakket na Service Pack 1 voor CRM 2013.

 • Het leesvenster telefoongesprek records niet wordt weergegeven na het formulier weergegeven als u overschakelt naar 'Informatie' en vervolgens probeert het leesvenster aanpassen.

 • Geen doen een-op-veel-relaties die zijn gemaakt tijdens het maken van een entiteit het recht en het recht sjabloon gemaakt voor elke aangepaste activiteitsentiteiten.

 • Regels die gebruikmaken van Xrm.Page.getAttribute voor aangepaste opdrachtbalk linten niet correct in de 2013 CRM-Client voor Outlook weergegeven worden inschakelen.

 • Activiteiten Feed wanden en rasters genereren een scriptfout tijdens het surfen met Internet Explorer 11: kan geen eigenschap 'text' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing ophalen.

 • Ga off line bewerkingen in de CRM 2013-Client voor Outlook zijn niet kan worden gesynchroniseerd door alle gerelateerde records zoals verwacht.

 • Een SQL-impasse kan optreden als een record verkoopkans bijwerken na Service Pack 1 voor CRM 2013.

 • Veel berichten voor tracering van platform optreden na installatie van CRM 2013-Client voor Outlook, rapportage onvoldoende geheugen uitzonderingen.

 • Een beheerde oplossing gemaakt in CRM 2013 updatepakket 2 kan niet worden bijgewerkt met een nieuwe beheerde oplossing als het aangepaste entiteiten van de activiteit.

 • Opslaan (zomertijd) voor Russische tijdzones verandert.

 • Navigeren naar de tweede pagina van een subraster wordt het totale aantal records te verdwijnen. Navigeren naar de laatste pagina van het subraster leidt ertoe dat de hele paging balk verdwijnt.

 • Een scriptfout weergegeven bij het opslaan en sluiten van een offerterecord: 'Kan niet 'tryTransitionToAlwaysEditMode' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing eigenschap ophalen.'

 • Dubbele Tracking-Tokens worden gegenereerd in de CRM 2013-Client voor Outlook.

 • Een probleem met de updatepakketten die hercompilatie instructie in SQL veroorzaakt gecorrigeerd.

 • Schuifbalk weergegeven niet in eigenschappen bewerken en weergave-eigenschappen dialoogvenster.

 • Problemen met SharePoint-integratie weergeven wanneer u kolommen met metagegevens in SharePoint worden beheerd.

 • 'Onvoldoende machtigingen' Fout bij het toevoegen van gebruikers aan een team.

 • Niet opslaan of verwijderen van verbindingen als de sjablonen Team worden verwijderd.

 • Datum/tijd-velden opmaak ingesteld op alleen datum zijn nog steeds de tijdwaarde weergegeven wanneer u het veld in CRM voor Tablets.

 • Een opzoekveld voor het tijdstip van de afspraak op een taakformulier entiteit is leeg wanneer u een mobiele CRM-client.

 • Als u een bericht van de ApplyRoutingRuleRequest uitvoert in de code wordt uitgevoerd met geen fout, maar de regel wordt niet toegepast.

 • Als u de SDK voor Dynamics CRM, CRM-verificatie vorderingen moeten worden geverifieerd, niet goed, tenzij de STS die moeten worden gebruikt biedt een uitgevende eindpunt dat produceert een Asymetric Token security token antwoord de SDK.

 • Als de asynchrone-service probeert een invoegtoepassing voor asynchrone verwerking, loopt de service met een fout die duidt op dat een item met dezelfde sleutel is al toegevoegd.

 • Poging een samengevoegde formulier exporteren vanuit CRM 2013 leidt tot een oplossing voor het importeren is mislukt: "het label {0}, id: {1} bestaat al. Labelid unieke waarden opgeven."

 • Importeren van een oplossing met een aangepast etiket voor een andere taal met dashboards mislukt als de taal is uitgeschakeld in het bedrijf van bestemming.

 • Sectienamen tussen bron- en doel-server via het importeren van een beheerde oplossing kan niet worden bijgewerkt.

 • Wanneer beveiligingsrollen worden gewijzigd in een formulier van Microsoft Dynamics CRM 2013, worden de wijzigingen niet onmiddellijk weergegeven.

 • Integratie van SharePoint werkt niet als SharePoint weergavetaal niet is ingesteld op Engels.

 • Inzoomen in een grafiek wordt gegenereerd omtrent een bestandsconversiefout weergegeven als de grafiek twee categoriekenmerken voor de (x-as heeft). Categoriekenmerk van een is een veld uit een gerelateerde entiteit, terwijl de andere een opzoekveld op de primaire entiteit is.

 • Een aangepaste relatie ingesteld op niet weergeven in de gebruikersinterface van CRM 2013 Mobile Express nog steeds weergegeven.

 • Wanneer u gegevens toevoegt aan het formulier CRM-velden in Microsoft Dynamics CRM 2013-Client voor Outlook, dat gegevens niet worden doorgevoerd naar de record als de gebruiker niet klikt op van het veld dat de focus verliest.

 • Er treedt een fout tijdens het uploaden van rapporten naar CRM als het rapport een dynamische parameter als onderdeel van het wisselbestand-informatie, zoals aantal of het paginanummer bevat.

 • Wanneer u probeert een entiteit weergave bekijken of overschakelen naar een andere weergave voor een entiteitstype momenteel getoonde verschijnt de fout "We bepaalde gegevens op de achtergrond worden gedownload. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw. Foutcode: 0X9000000 - C. "

 • E-mailberichten worden niet bijgehouden in CRM voor een entiteit aangepaste e-mail is ingeschakeld.

 • Bepaalde foutberichten bij het werken met activiteiten afspraak weergegeven in een andere taal dan de taal geselecteerd in CRM.

 • Ontvangen gebruikers bericht 'Er is een fout opgetreden' wanneer u naar de volgende pagina van de gerelateerde records in de mobiele site van Microsoft Dynamics CRM 2013 is pagineren.

 • Geschatte omzet veld kan nog steeds worden bewerkt na het afsluiten van de opportunity, zelfs als het formulier is gemarkeerd als alleen-lezen.

 • In een scenario waar een gebruiker de webclient gebruikt om te reageren op een HTML-e-mailbericht, als meerdere regeleinden worden ingevoegd of ingevoegd en vervolgens verwijderd, dat de mogelijkheid bestaat van het lettertype dat informatie verloren gaat voor bepaalde regels, die niet worden zichtbaar voor de gebruiker pas nadat de e-mail is verzonden.

 • Wanneer gebruikers niet-geordende lijsten in de teksteditor van Microsoft Dynamics CRM 2013 e-mailadres toevoegen, is het laten inspringen en de bullet punten van de lijst gaan verloren wanneer het e-mailbericht wordt verzonden of opgeslagen.

 • Informatie feest is leeg als een activiteit van een subraster toe te maken.

 • Fout bij het opslaan van een e-mailbericht met dynamische waarden in de werkstroomontwerper met Google Chrome.

 • Wanneer automatisch opslaan is uitgeschakeld in Windows, en een weergave voor een entiteit in aanpassen aangepast, dit systeem is een fout opgetreden: "de wijzigingen niet zijn opgeslagen. Deze fout treedt op na het wijzigen van de filtercriteria bewerken en als u OK selecteert en vervolgens wil kolommen toevoegen wijzigingen op te slaan u Klik op Annuleren om te blijven op de pagina".

 • Als kenmerken worden toegevoegd aan de weergaven snel zoeken, worden de weergaven kunnen een timeoutfout optreden of traag als snel zoeken naar indexen zijn niet correct.

 • De verbinding te verbreken met de CRM 2013-Client voor Outlook met de foutmelding mislukt: 'de kolomnamen in elke tabel moeten uniek zijn. Naam 'LeftVoiceMail' in de kolom in de tabel 'ActivityPointerBase' is meer dan eens opgegeven."

 • Wanneer u een webresource die wordt gebruikt op een entiteitenformulier publiceert, wordt de bijgewerkte versie van het webresource wordt niet weergegeven op het formulier.

 • Gebruikers ontvangen een uitzondering voor "parameternaam: s ' bij het gebruik van Server-Side synchronisatie.

 • Opmaak van de notities in het afdrukvoorbeeld komt niet overeen met de indeling waarin de opmerking is ingevoerd, regelinvoer worden genegeerd.

 • Genummerde lijst opmaak is onjuist bij het beantwoorden van e-mailberichten in CRM.

 • Wanneer u de AltGR + A typt voor de Poolse tekens 'a' in de hoofdtekst van een e-mailbericht CRM ziet u het dialoogvenster een KB-artikel invoegen.

 • Na CRM 2013 Service Pack 1 is een gebruiker kan items via een subraster toevoegen op een entiteit niet vernieuwd.

 • Na de upgrade naar updatepakket 1 voor Service Pack 1 voor CRM 2013 kunnen niet oplossingen met aangepaste acties worden geïmporteerd.

 • Verwijderen van een beheerde oplossing werkt niet als een andere oplossing is gemaakt voor beheerde onderdelen in een poging om andere onderdelen moeten worden verwijderd.

 • Op offerte, Order en factuur formulieren de gekoppelde Wijzig entiteit navigatie balk opties tussen formulieren vernieuwd en wordt niet vernieuwd.

 • Wanneer door instellingen voor Hoog Contrast in persoonlijke opties, de rode asteriks of blauw plus voor vereist en zakelijke velden niet meer aanbevolen weergegeven.

 • Navigatieknoppen verdwijnen willekeurig wanneer u verschillende vormen van de entiteit in CRM 2013.

 • Op tussen de tegels van de navigatie en de opdrachtbalk te klikken, kan een fout in het script genereren.

 • Wanneer u toevoegen of verwijderen van een gebruiker aan een team toegang en u de EnableRetrieveMultipleOptimization van 2 gebruikt, is de toegankelijkheid voor gebruikers met de record vertraagd. Zij kan worden records die ze niet als verwijderd uit een access-team moeten zien of records die ze moeten als ze zijn toegevoegd aan een team toegang niet wordt weergegeven.

 • Bij het filteren van een opzoeken met behulp van een relatie die een 1: n-relatie is levert de zoekopdracht voor gefilterde dialoogvenster met een foutbericht wanneer u op het pictogram Zoeken klikt.

 • Bij het openen van een organisatie met CRM 2013 vanaf een iPad-apparaat met behulp van Safari, formulier schuiven worden schokkerig op punten als de formulieren een aangepaste webresource in een IFRAME-element bevatten. Bovendien lijkt de IFRAME onjuist weergegeven rechts van of onder randen ontbreekt.

 • Als u het gebied van documenten op een record weergeven en vervolgens activeren of een record vanuit de record deactiveren ontvangt u een scriptfout: kan de eigenschap 'primaryEntityId' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing niet ophalen.

 • Nadat een gebruiker een afspraakrecord voor een vanuit de serviceagenda opent als ze klikken op de knop Vorige wordt uitgevoerd met de browser een foutbericht dat aangeeft van de Record Is niet beschikbaar.

 • Bij het instellen van een melding met Xrm.Page.ui.setFormNotification werkt niet voor formulieren van snelle invoer in CRM 2013.

 • Na de OrgDbOrgSetting 'SkipGettingRecordCountForPaging' is ingesteld op True, langer u niet te zien van het aantal geselecteerde records.

 • Een oplossing gemaakt voor achterwaartse compatibiliteit kan niet worden geïmporteerd naar een organisatie van pre-CRM 2013 servicepack 1 als de oplossing bevat een werkstroom waarmee een onderliggende werkstroom wordt geactiveerd.

 • Bij het toevoegen van een product toe te voegen op de offerte-entiteit, het venster offerteproduct mogelijk een onjuiste keuzerondje geselecteerd en de offerte mag niet opnieuw berekend veldwaarden voor berekende velden.

 • Wanneer met behulp van Server-Side synchronisatie en de optie voor het bijhouden van alle e-mailberichten in een persoonlijke opties instellen, ontvangen e-mailberichten niet de knop bijhouden en deze tot gevolg dat de weergave in CRM knoppen niet ingeschakeld in de opdrachtbalk wijzigen.

 • Na het toepassen van de Update voor de meest recente voor Service Pack 1, is het niet langer mogelijk toevoegen aan nieuwe records met bijbehorende subtypen rasters als de gebruiker toegang tot die de record geen heeft schrijfrechten voor de bovenliggende entiteit.

 • Bij het samenvoegen van records in de CRM-webtoepassing UI en de gegevens samen te voegen opgenomen partijen van de velden van ondergeschikt is aan de kapitein worden verplaatst, of als een paar velden worden samengevoegd en grote hoeveelheden tekst bevatten, zijn niet de records samenvoegen.

 • CRM 2013, als u meer dan één formulier Snelle invoer voor een entiteit maken en aanpassen van het formulier om wat u zou willen worden van het formulier standaard snelle invoer, de volgorde wordt niet in acht worden genomen.

 • Als de CRM 2013 Service Pack 1 Japans MUI-update is toegepast op een Outlook-Client waarop de standaardtaal Japans is, worden de labels in de subsectie CRM van het lint in het Engels weergegeven.

 • De regels weergeven voor opdrachtbalkknoppen zijn niet reevaluated nadat een aanvraagrecord opnieuw is toegewezen.

 • Als u problemen met de CRM-Service Unzip en u de traceerlogboeken weergeven, wordt SharePoint Async service genoemd wanneer deze Unzip CRM-Service vermelden.

 • Bij het openen van een record voor een Product bestellen of factuurproduct offerteproduct wanneer u off line werkt in de CRM 2013 Service Pack 1-Client voor Outlook een algemene fout kan optreden.

 • Na de upgrade naar Service Pack 1 voor CRM 2013 een database CRM 2011 zichtbaar enkele verborgen systeementiteiten in de aanpassen op het gebied van het systeem van CRM 2013.

 • JScript wordt uitgevoerd wanneer u op de recordnaam op de navigatiebalk te klikken.

 • CRM 2013 SP1 te installeren na mislukt de installatie database updates toepassen op de organisatiedatabase.

 • CRM 2013 zoekacties mislukken nadat chroom v38 geïnstalleerd.

 • Kalenderwaarden worden niet correct weergegeven als opent vanuit een formulier SLA.

 • Als u de functie planning voor resources beschikbare tijdstippen zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM, kunnen slechte prestaties optreden.

 • Meerdere activiteiten worden gemaakt wanneer een record wordt gedeeld met de eigenaar-gebruiker.

 • Na het wijzigen van een e-mailadres kan de gebruiker niet meer worden beantwoord in een bestaand e-mailbericht.

 • De valutanotatie monster die wordt weergegeven op het tabblad Opmaak van persoonlijke instellingen wordt niet correct weergegeven.

 • Wanneer u Internet Explorer 8 gebruikers die op op alleen-lezen optreden velden scriptfouten na het sluiten van de CRM-formulier.

 • Oplossing is mislukt met fout over LocalizedLabels.

 • Verzonden dat e-mails zijn niet gepromoveerd naar CRM wanneer u met behulp van alle e-mailberichten en Server-Side synchronisatie bijhouden.

 • Als u adressen zoeken in Geavanceerd zoeken mag u het platform verwijderen vereist Out Of The Box adres 1 en 2. Hiermee verwijdert u beide nodig rijen uit de tabel CustomerAddressBase. Zonder platform mislukken verwachte klantadres records editing\merging\other CRM acties op een klantrecord onverwacht. Bovendien mislukt Dynamics Connector integratie van bijgewerkte klantadres.

 • Als een gebruiker een dashboard de standaardnaam bekijkt en een record formulier vanuit een raster opent, en vervolgens sluit u de record of terug met behulp van de knop Vorige gaat, ze komt dan op de standaarddashboard in plaats van dat die ze zijn weergegeven.

 • Synchronisatiefilters sorteren op label veroorzaken een algemene SQL-fout tijdens de synchronisatie.

 • Wanneer u online gaat is synchronisatie fout dialoog in CRM voor Outlook gewijzigd.

 • Formaat van het deelvenster grafiek een grafiek met meerdere categorieën van de X-as waar een van de categorieën een Boole-veld is bevat, verliest een van de categoriewaarden.

 • Bij het maken van aangepaste systeemweergaven, gebruikers is het mogelijk dat als ze niet het primaire kenmerk Name in de weergave, worden deze niet weergegeven in het venster CRM voor Outlook-Client.

 • Niet-gelicentieerde gemachtigde Admin gebruiker kan niet worden geïmporteerd oplossing die rapporten bevat

 • De gebruikersinterface van Outlook loopt vast na het opstarten.

 • CRM 2013 SP1 SQL-impasse verkoopkansproduct bijwerken.

 • Als gevolg van niet correct opgemaakte HTML-code in e-mailactiviteiten worden de lijst met activiteiten niet ingevuld op de Bouwplaten.

 • Algemene SQL-fout wordt veroorzaakt terwijl synchroniseren met Outlook of Exchange.

 • Snelle weergave weergegeven onjuist statusreden bij het weergeven van de gegevens (reden van Status) op een andere entiteitenformulier.

 • CRM 2013 SP1 UR1-importbestand vertalingen mislukt "de doorgegeven waarde voor ConditionOperator.In is leeg."

 • Wanneer een wordt geprobeerd om te worden uitgevoerd met een invoegtoepassing voor asynchrone en de logica voor het uitvoeren van de invoegtoepassing leidt tot een COMException de invoegtoepassing kan niet opnieuw worden uitgevoerd. Deze zal worden is mislukt in plaats van geschorst.

 • Wanneer u een veld voor geheel getal, wordt dit veld heeft een Minimum en een maximumwaarde. Als u een waarde in dit veld buiten het Minimum voor het maximale Interval invoert u krijgt volgende foutbericht weergegeven tweemaal: moet u een geheel getal tussen {minimumwaarde} en {maximumwaarde}. (Waarbij {minimumwaarde} en {maximumwaarde} de waarden die u hebt gedefinieerd voor het veld voor geheel getal zijn.)

 • CRM 2013: Niet backspace-toets gebruiken om de waarde van velden met iOS7 in Safari op de iPad 2 of iPad Air verwijderen.

 • Wanneer u een beheerde oplossing in Dynamics CRM importeert, dit kan leiden tot eventuele aanpassingen van de trapsgewijze handelingen voor de relaties met activiteitsentiteiten standaard herstellen. Verder, dit kan ook leiden tot het vereistenniveau of de label van het betreffende veld voor de werkzaamheden vak wilt terugkeren naar de verschillende.

 • Een fout in de berekening afhankelijkheid wordt aangetroffen bij het importeren van de nieuwe weergave (opgeslagen query) met aangepaste relaties tussen wachtrij-Items en een entiteit zoals een Site.

 • Wanneer meerdere producten tegelijk toevoegen aan een verkoopkans, offerte, verkooporder of factuur (via opzoeken meer records) de sequencenumber voor de detailrecord is niet correct gegenereerd.

 • Tracking-Tokens worden gedupliceerd wanneer u met de CRM-Client voor Outlook.

 • Als een CRM 2013 SP1 gebruikt, bij het importeren van een oplossing met de nieuwe snelle vormen het importeren is mislukt vanwege de volgende fout: bericht "u hebt niet voldoende machtigingen weer te geven of de gevraagde record is niet gevonden." De status 'Mislukt' foutcode '0x80040217' fouttekst "systemform met Id = {GUID} bestaat niet '

 • Wanneer een gebruiker CRM outlook-client toegang heeft tot gedeelde map van een andere CRM outlook-client van de gebruiker voor de agenda, contactpersonen of taken, loopt Outlook.

 • Verbeterde prestaties in meerdere ophalen wanneer grote resultaten worden geretourneerd.

 • Informatie feest is leeg als een activiteit van subraster toe te maken.

 • De activiteit feed wand en rasters niet worden weergegeven en een scriptfout in Internet Explorer 11.

 • Schuiven wordt niet vloeiend afgespeeld op een iPad 3 met iOS7.

 • In CRM 2013 SP1 of hoger, worden uitgaande telefoongesprekken worden gespiegeld op binnenkomend telefoongesprek records wanneer de activiteit wand-kanaal is vernieuwd.

 • Weergaven die verwijzen naar een optie is ingesteld, de weergave wordt niet meer weergegeven als records worden geretourneerd dat ongeldige optie waarden ingestelde.

 • Bij het exporteren van een oplossing met een SLA-record, zullen we een nieuwe SLA workflowproces toevoegen telkens wanneer we de oplossing exporteren.

 • Een weergave is mislukt met fout Ongeldige kolomnaam 'OwnerId'

 • Tegel in de clienttoepassing Mobile de afspraak wordt alleen de eindtijd van de afspraak weergegeven.


Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.


Updatepakket 2 voor Service Pack 1 worden de volgende problemen opgelost:

 • Grafieken met optiesets negeren de volgorde die is opgegeven. BUG #: 48185 (CRMSE)

 • De functie GetFirstDayOfFiscalPeriod wordt niet correct datums en tijden die gelijk aan het begin van elke fiscale periode zijn categoriseren. BUG #: 48098 (CRMSE)

 • Als u een aangepast rapport met één pagina van de gegevens exporteert, wordt een extra lege pagina in het exportbestand opgenomen. BUG #: 48280 (CRMSE)

 • Binnenkomende e-mail naar een wachtrij met een onbekende afzender en onderwerp leeg mislukt te bevorderen. BUG #: 49172 (CRMSE)

 • SRS Data Connector installeren mislukt als SQL Reporting Service Account in het vertrouwde domein. BUG #: 45485 (CRMSE)

 • Kan niet Snelzoeken gebruiken om te zoeken in KB-artikelen wanneer ze worden toegevoegd aan een dashboard als een lijst. BUG #: 49338 (CRMSE)

 • Off line synchronisatie venster is gewijzigd in de Outlook-client. BUG #: 48402 (CRMSE)

 • Nadat de e-mail naar de case-functionaliteit is ingesteld met behulp van de optionele functies van Service Pack 1, mislukt e-mail levering als het e-mailbericht van een onbekende afzender naar een wachtrij is verzonden. BUG #: 47888 (CRMSE)

 • Toegang tot een onderliggende record uit een bovenliggende veroorzaken bovenliggende activiteiten om te laden op de onderliggende record activiteit wand. BUG #: 49446 (CRMSE)

 • Een onverwachte fout optreedt wanneer de combinatie van toegangs-modus en het Type licentie onjuist op een gebruikersformulier is. BUG #: 47122 (CRMSE)

 • De knop Annuleren op de pagina bulksgewijs bewerken is niet meer reageert. BUG #: 47150 (CRMSE)

 • Ovalen worden verwijderd wanneer de opdrachtbalk labels veel tekens bevatten en de resolutie van het scherm is ingesteld op 1024 door 768 of minder. BUG #: 49308 (CRMSE)

 • Naam van relatie is nu zichtbaar in de navigatiebalk van artikelen voor relaties bij het maken van subgrids. BUG #: 46714 (CRMSE)

 • Bij het importeren of er een oplossing query time-outs wordt wegens blokkering van query's op de MailboxBase-tabel verwijderen. BUG #: 47747 (CRMSE)

 • Algemene SQL-fout is opgetreden bij het synchroniseren van Outlook of Exchange. BUG #: 46163 (CRMSE)

 • Records of weergaven kunnen niet worden geopend als ze een ongeldige optie instellen bevat of ophalen van de lijst met waarden. BUG #: 47389 (CRMSE)

 • Onjuiste vertaling voor het label links Voicemail in het Noors. BUG #: 47152 (CRMSE)

 • De URL van Record-functionaliteit (dynamische) gebruikt in een dialoogvenster of een werkstroom levert een URL die in de naam van de organisatie ontbreekt. BUG #: 48221 (CRMSE)

 • Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer u een aangepaste webresource wordt toegevoegd aan het lint, en bevat een aangepast pictogram. BUG #: 46175 (CRMSE)

 • Zakelijke regels wordt niet geactiveerd wanneer u een decimale veldwaarde met 0 vergelijken. BUG #: 49346 (CRMSE)

 • Het dialoogvenster Outlook-synchronisatie om aan te geven op dat de CRM-Client voor Outlook tijdelijk wordt uitgeschakeld tijdens de synchronisatie na Service Pack 1 voor CRM 2013 bijgewerkt. BUG #: 47765 (CRMSE)

 • Hoofdlettergebruik opgelost als regel maken niet correct verwerkt. BUG #: 49100 (CRMSE)

 • De rapportwizard nu een koppeling wordt toegevoegd aan de transactievaluta als een money-veld in het rapport. Dit wordt gebruikt op 10 QueryLinkEntityLimit posten, zodat u rapporten met 10 gekoppelde entiteiten zijn nu niet. BUG #: 49551 (CRMSE)

 • Als u een nieuw tabblad toevoegen aan de bovenkant van het formulier, wordt het tabblad Standaard zijn samengevouwen, wordt alle inhoud die wordt geladen wanneer u het tabblad uitgebreid wordt niet geladen. BUG #: 48706 (CRMSE)

 • Met de DST-patch voor windows voor Rusland en UR 18 geïnstalleerd, hebben velden met datumwaarde tussen 7de augustus 2015 tot 26 oktober 2015 een onjuiste tijd verschoven. BUG #: 49674 (CRMSE)

 • Sorteervolgorde voor Outlook-weergave is gewijzigd als de gebruiker heeft geklikt andere entiteit en terug naar de oorspronkelijke entiteit. BUG #: 47192 (CRMSE)

 • Wanneer u meerdere regel tekst velden bewerken met behulp van een mobiele formulier in een webbrowser voor mobiele of iOS en Android mobiele toepassingen, wordt het veld meerdere regels tekst eenvoudig schuiven of bewerkingen uitvoeren met tekst niet weergegeven. BUG #: 46804 (CRMSE)

 • Importeren van een oplossing met de nieuwe formulieren voor snelle dit is mislukt vanwege de volgende fout: "u hebt niet voldoende machtigingen weer te geven of de gevraagde record is niet gevonden." BUG #: 48994 (CRMSE)

 • Marketing campagne headers onjuist worden weergegeven met het taalpakket voor Russisch. BUG #: 47149 (CRMSE)

 • Uitvoeren van een opslaan en sluiten van een afspraakrecord voor een in de agenda van de omzet resulteerde in een fout als de gebruiker het opslaan en sluiten knop tweemaal klikt. BUG #: 46974 (CRMSE)

 • Een e-mailsjabloon met resultaten voor Internet Explorer in de sjabloon wordt ingevoegd aan het begin van de hoofdtekst van het e-in plaats van op de aangewezen cursorlocatie ingevoegd. BUG #: 48812 (CRMSE)

 • Xrm.Utility.openEntityForm-aanroep mislukt met fout 'Kan geen eigenschap 'argumentNull' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing ophalen.' BUG #: 46095 (CRMSE)

 • Wanneer telefoongesprek activiteiten snel gemaakt op basis van de sociale deelvenster zijn, wordt het onderwerp van het telefoongesprek ingesteld op de opgegeven waarde voor de beschrijving. Dit veroorzaakt een probleem als de beschrijving die een regeleinde bevatte. BUG #: 46898 (CRMSE)

 • Rapporten die zijn ingesloten in een IFRAME-elementen er weergaveproblemen ontstaan als u Internet Explorer 9 gebruikt. BUG #: 48551 (CRMSE)

 • Wanneer een klant een e-mailactiviteit maakt of een e-mailbericht met HTML-inhoud worden bijgehouden en die inhoud STYLE-elementen voor een trapsgewijs Opmaakmodel toepassen op de HTML-inhoud van het e-mailbericht bevat, worden de stijlgegevens wordt overgenomen door de rest van het formulier waarop de inhoud van de hoofdtekst van het e-mailbericht wordt weergegeven. Dit kan gebeuren op de activiteit e-formulieren of bij het bekijken op het tabblad activiteiten op sociaal paneel. BUG #: 46857 (CRMSE)

 • Wanneer u probeert het formulier business proces flow editor voor een beheerde business processtroom te openen, treedt een fout in het script op: kan niet ophalen van de eigenschap '_clientdisabledcontrols' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing. BUG #: 47719 (CRMSE)

 • Algemene SQL-fout treedt op bij het synchroniseren van Outlook of Exchange. BUG #: 47936 (CRMSE)

 • Activiteit-Feeds gebruikerservaringen beeldschermproblemen als met een Japanse taalpakket na Service Pack 1 voor CRM 2013. BUG #: 46980 (CRMSE)

 • Het leesvenster telefoongesprek records niet wordt weergegeven na het formulier weergegeven als u overschakelt naar 'Informatie' en vervolgens probeert het leesvenster aanpassen. BUG #: 46844 (CRMSE)

 • Geen doen een-op-veel-relaties die zijn gemaakt tijdens het maken van een entiteit het recht en het recht sjabloon gemaakt voor elke aangepaste activiteitsentiteiten. BUG #: 48613 (CRMSE)

 • Regels die gebruikmaken van Xrm.Page.getAttribute voor aangepaste opdrachtbalk linten niet correct in de 2013 CRM-Client voor Outlook weergegeven worden inschakelen. BUG #: 48526 (CRMSE)

 • Activiteiten Feed wanden en rasters genereren een scriptfout tijdens het surfen met Internet Explorer 11: kan geen eigenschap 'text' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing ophalen. BUG #: 48633 (CRMSE)

 • Ga off line bewerkingen in de CRM 2013-Client voor Outlook zijn niet kan worden gesynchroniseerd door alle gerelateerde records zoals verwacht. BUG #: 48656 (CRMSE)

 • Een SQL-impasse kan optreden als een record verkoopkans bijwerken na Service Pack 1 voor CRM 2013. BUG #: 48228 (CRMSE)

 • Veel berichten voor tracering van platform optreden na installatie van CRM 2013-Client voor Outlook, rapportage onvoldoende geheugen uitzonderingen. BUG #: 48263 (CRMSE)

 • Een beheerde oplossing gemaakt in CRM 2013 updatepakket 2 kan niet worden bijgewerkt met een nieuwe beheerde oplossing als het aangepaste entiteiten van de activiteit. BUG #: 48997 (CRMSE)

 • Opslaan (zomertijd) voor Russische tijdzones verandert. BUG #: 47215 (CRMSE)

 • Navigeren naar de tweede pagina van een subraster wordt het totale aantal records te verdwijnen. Navigeren naar de laatste pagina van het subraster leidt ertoe dat de hele paging balk verdwijnt. BUG #: 47977 (CRMSE)

 • Een scriptfout weergegeven bij het opslaan en sluiten van een offerterecord: 'Kan niet 'tryTransitionToAlwaysEditMode' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing eigenschap ophalen.' BUG #: 48462 (CRMSE)

 • Dubbele Tracking-Tokens worden gegenereerd in de CRM 2013-Client voor Outlook. BUG #: 47351 (CRMSE)

 • Een probleem met de updatepakketten die hercompilatie instructie in SQL veroorzaakt gecorrigeerd. BUG #: 48632 (CRMSE)

 • Schuifbalk weergegeven niet in eigenschappen bewerken en weergave-eigenschappen dialoogvenster. BUG #: 47737 (CRMSE)

 • Problemen met SharePoint-integratie weergeven wanneer u kolommen met metagegevens in SharePoint worden beheerd. BUG #: 47740 (CRMSE)

 • 'Onvoldoende machtigingen' Fout bij het toevoegen van gebruikers aan een team. BUG #: 46213 (CRMSE)

 • Niet opslaan of verwijderen van verbindingen als de sjablonen Team worden verwijderd. BUG #: 45740 (CRMSE)

 • Datum/tijd-velden opmaak ingesteld op alleen datum zijn nog steeds de tijdwaarde weergegeven wanneer u het veld in CRM voor Tablets. BUG #: 49171 (CRMSE)

 • Een opzoekveld voor het tijdstip van de afspraak op een taakformulier entiteit is leeg wanneer u een mobiele CRM-client. BUG #: 48189 (CRMSE)

 • Als u een bericht van de ApplyRoutingRuleRequest uitvoert in de code wordt uitgevoerd met geen fout, maar de regel wordt niet toegepast. BUG #: 49118 (CRMSE)

 • Als u de SDK voor Dynamics CRM, CRM-verificatie vorderingen moeten worden geverifieerd, niet goed, tenzij de STS die moeten worden gebruikt biedt een uitgevende eindpunt dat produceert een Asymetric Token security token antwoord de SDK. BUG #: 49170 (CRMSE)

 • Als de asynchrone-service probeert een invoegtoepassing voor asynchrone verwerking, loopt de service met een fout die duidt op dat een item met dezelfde sleutel is al toegevoegd. BUG #: 46871 (CRMSE)

 • Poging een samengevoegde formulier exporteren vanuit CRM 2013 leidt tot een oplossing voor het importeren is mislukt: "het label {0}, id: {1} bestaat al. Labelid unieke waarden opgeven." BUG #: 45753 (CRMSE)

 • Importeren van een oplossing met een aangepast etiket voor een andere taal met dashboards mislukt als de taal is uitgeschakeld in het bedrijf van bestemming. BUG #: 48224 (CRMSE)

 • Sectienamen tussen bron- en doel-server via het importeren van een beheerde oplossing kan niet worden bijgewerkt. BUG #: 47348 (CRMSE)

 • Wanneer beveiligingsrollen worden gewijzigd in een formulier van Microsoft Dynamics CRM 2013, worden de wijzigingen niet onmiddellijk weergegeven. BUG #: 48275 (CRMSE)

 • Integratie van SharePoint werkt niet als SharePoint weergavetaal niet is ingesteld op Engels. BUG #: 46267 (CRMSE)

 • Inzoomen in een grafiek wordt gegenereerd omtrent een bestandsconversiefout weergegeven als de grafiek twee categoriekenmerken voor de (x-as heeft). Categoriekenmerk van een is een veld uit een gerelateerde entiteit, terwijl de andere een opzoekveld op de primaire entiteit is. BUG #: 47368 (CRMSE)

 • Een aangepaste relatie ingesteld op niet weergeven in de gebruikersinterface van CRM 2013 Mobile Express nog steeds weergegeven. BUG #: 48338 (CRMSE)

 • Wanneer u gegevens toevoegt aan het formulier CRM-velden in Microsoft Dynamics CRM 2013-Client voor Outlook, dat gegevens niet worden doorgevoerd naar de record als de gebruiker niet klikt op van het veld dat de focus verliest. BUG #: 46908 (CRMSE)

 • Er treedt een fout tijdens het uploaden van rapporten naar CRM als het rapport een dynamische parameter als onderdeel van het wisselbestand-informatie, zoals aantal of het paginanummer bevat. BUG #: 47961 (CRMSE)

 • Wanneer u probeert een entiteit weergave bekijken of overschakelen naar een andere weergave voor een entiteitstype momenteel getoonde verschijnt de fout "We bepaalde gegevens op de achtergrond worden gedownload. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw. Foutcode: 0X9000000 - C. " BUG #: 46221 (CRMSE)

 • E-mailberichten worden niet bijgehouden in CRM voor een entiteit aangepaste e-mail is ingeschakeld. BUG #: 48159 (CRMSE)

 • Bepaalde foutberichten bij het werken met activiteiten afspraak weergegeven in een andere taal dan de taal geselecteerd in CRM. BUG #: 48354 (CRMSE)

 • Ontvangen gebruikers bericht 'Er is een fout opgetreden' wanneer u naar de volgende pagina van de gerelateerde records in de mobiele site van Microsoft Dynamics CRM 2013 is pagineren. BUG #: 47763 (CRMSE)

 • Geschatte omzet veld kan nog steeds worden bewerkt na het afsluiten van de opportunity, zelfs als het formulier is gemarkeerd als alleen-lezen. BUG #: 46900 (CRMSE)

 • In een scenario waar een gebruiker de webclient gebruikt om te reageren op een HTML-e-mailbericht, als meerdere regeleinden worden ingevoegd of ingevoegd en vervolgens verwijderd, dat de mogelijkheid bestaat van het lettertype dat informatie verloren gaat voor bepaalde regels, die niet worden zichtbaar voor de gebruiker pas nadat de e-mail is verzonden. BUG #: 48833 (CRMSE)

 • Wanneer gebruikers niet-geordende lijsten in de teksteditor van Microsoft Dynamics CRM 2013 e-mailadres toevoegen, is het laten inspringen en de bullet punten van de lijst gaan verloren wanneer het e-mailbericht wordt verzonden of opgeslagen. BUG #: 45736 (CRMSE)

 • Informatie feest is leeg als een activiteit van een subraster toe te maken. BUG #: 47445 (CRMSE)

 • Fout bij het opslaan van een e-mailbericht met dynamische waarden in de werkstroomontwerper met Google Chrome. BUG #: 46348 (CRMSE)

 • Wanneer automatisch opslaan is uitgeschakeld in Windows, en een weergave voor een entiteit in aanpassen aangepast, dit systeem is een fout opgetreden: "de wijzigingen niet zijn opgeslagen. Deze fout treedt op na het wijzigen van de filtercriteria bewerken en als u OK selecteert en vervolgens wil kolommen toevoegen wijzigingen op te slaan u Klik op Annuleren om te blijven op de pagina". BUG #: 48287 (CRMSE)

 • Als kenmerken worden toegevoegd aan de weergaven snel zoeken, worden de weergaven kunnen een timeoutfout optreden of traag als snel zoeken naar indexen zijn niet correct. BUG #: 48055 (CRMSE)

 • De verbinding te verbreken met de CRM 2013-Client voor Outlook met de foutmelding mislukt: 'de kolomnamen in elke tabel moeten uniek zijn. Naam 'LeftVoiceMail' in de kolom in de tabel 'ActivityPointerBase' is meer dan eens opgegeven." BUG #: 47339 (CRMSE)

 • Wanneer u een webresource die wordt gebruikt op een entiteitenformulier publiceert, wordt de bijgewerkte versie van het webresource wordt niet weergegeven op het formulier. BUG #: 48198 (CRMSE)

 • Gebruikers ontvangen een uitzondering voor "parameternaam: s ' bij het gebruik van Server-Side synchronisatie. BUG #: 48315 (CRMSE)

 • Opmaak van de notities in het afdrukvoorbeeld komt niet overeen met de indeling waarin de opmerking is ingevoerd, regelinvoer worden genegeerd. BUG #: 47616 (CRMSE)

 • Genummerde lijst opmaak is onjuist bij het beantwoorden van e-mailberichten in CRM. BUG #: 48130 (CRMSE)

 • Wanneer u de AltGR + A typt voor de Poolse tekens 'a' in de hoofdtekst van een e-mailbericht CRM ziet u het dialoogvenster een KB-artikel invoegen. BUG #: 48393 (CRMSE)

 • Na CRM 2013 Service Pack 1 is een gebruiker kan items via een subraster toevoegen op een entiteit niet vernieuwd. BUG #: 46834 (CRMSE)

 • Na de upgrade naar updatepakket 1 voor Service Pack 1 voor CRM 2013 kunnen niet oplossingen met aangepaste acties worden geïmporteerd. BUG #: 48090 (CRMSE)

 • Verwijderen van een beheerde oplossing werkt niet als een andere oplossing is gemaakt voor beheerde onderdelen in een poging om andere onderdelen moeten worden verwijderd. BUG #: 46967 (CRMSE)

 • Op offerte, Order en factuur formulieren de gekoppelde Wijzig entiteit navigatie balk opties tussen formulieren vernieuwd en wordt niet vernieuwd. BUG #: 47325 (CRMSE)

 • Wanneer door instellingen voor Hoog Contrast in persoonlijke opties, de rode asteriks of blauw plus voor vereist en zakelijke velden niet meer aanbevolen weergegeven. BUG #: 46003 (CRMSE)

 • Navigatieknoppen verdwijnen willekeurig wanneer u verschillende vormen van de entiteit in CRM 2013. BUG #: 47256 (CRMSE)

 • Op tussen de tegels van de navigatie en de opdrachtbalk te klikken, kan een fout in het script genereren. BUG #: 46308 (CRMSE)

 • Wanneer u toevoegen of verwijderen van een gebruiker aan een team toegang en u de EnableRetrieveMultipleOptimization van 2 gebruikt, is de toegankelijkheid voor gebruikers met de record vertraagd. Zij kan worden records die ze niet als verwijderd uit een access-team moeten zien of records die ze moeten als ze zijn toegevoegd aan een team toegang niet wordt weergegeven. BUG #: 48266 (CRMSE)

 • Bij het filteren van een opzoeken met behulp van een relatie die een 1: n-relatie is levert de zoekopdracht voor gefilterde dialoogvenster met een foutbericht wanneer u op het pictogram Zoeken klikt. BUG #: 49240 (CRMSE)

 • Bij het openen van een organisatie met CRM 2013 vanaf een iPad-apparaat met behulp van Safari, formulier schuiven worden schokkerig op punten als de formulieren een aangepaste webresource in een IFRAME-element bevatten. Bovendien lijkt de IFRAME onjuist weergegeven rechts van of onder randen ontbreekt. BUG #: 48437 (CRMSE)

 • Als u het gebied van documenten op een record weergeven en vervolgens activeren of een record vanuit de record deactiveren ontvangt u een scriptfout: kan de eigenschap 'primaryEntityId' van niet-gedefinieerde of null-verwijzing niet ophalen. BUG #: 46763 (CRMSE)

 • Nadat een gebruiker een afspraakrecord voor een vanuit de serviceagenda opent als ze klikken op de knop Vorige wordt uitgevoerd met de browser een foutbericht dat aangeeft van de Record Is niet beschikbaar. BUG #: 46439 (CRMSE)

 • Bij het instellen van een melding met Xrm.Page.ui.setFormNotification werkt niet voor formulieren van snelle invoer in CRM 2013. BUG #: 48136 (CRMSE)

 • Na de OrgDbOrgSetting 'SkipGettingRecordCountForPaging' is ingesteld op True, langer u niet te zien van het aantal geselecteerde records. BUG #: 47590 (CRMSE)

 • Een oplossing gemaakt voor achterwaartse compatibiliteit kan niet worden geïmporteerd naar een organisatie van pre-CRM 2013 servicepack 1 als de oplossing bevat een werkstroom waarmee een onderliggende werkstroom wordt geactiveerd. BUG #: 46061 (CRMSE)

 • Bij het toevoegen van een product toe te voegen op de offerte-entiteit, het venster offerteproduct mogelijk een onjuiste keuzerondje geselecteerd en de offerte mag niet opnieuw berekend veldwaarden voor berekende velden. BUG #: 45816 (CRMSE)

 • Wanneer met behulp van Server-Side synchronisatie en de optie voor het bijhouden van alle e-mailberichten in een persoonlijke opties instellen, ontvangen e-mailberichten niet de knop bijhouden en deze tot gevolg dat de weergave in CRM knoppen niet ingeschakeld in de opdrachtbalk wijzigen. BUG #: 47811 (CRMSE)

 • Na het toepassen van de Update voor de meest recente voor Service Pack 1, is het niet langer mogelijk toevoegen aan nieuwe records met bijbehorende subtypen rasters als de gebruiker toegang tot die de record geen heeft schrijfrechten voor de bovenliggende entiteit. BUG #: 46828 (CRMSE)

 • Bij het samenvoegen van records in de CRM-webtoepassing UI en de gegevens samen te voegen opgenomen partijen van de velden van ondergeschikt is aan de kapitein worden verplaatst, of als een paar velden worden samengevoegd en grote hoeveelheden tekst bevatten, zijn niet de records samenvoegen. BUG #: 48199 (CRMSE)

 • CRM 2013, als u meer dan één formulier Snelle invoer voor een entiteit maken en aanpassen van het formulier om wat u zou willen worden van het formulier standaard snelle invoer, de volgorde wordt niet in acht worden genomen. BUG #: 48951 (CRMSE)

 • Als de CRM 2013 Service Pack 1 Japans MUI-update is toegepast op een Outlook-Client waarop de standaardtaal Japans is, worden de labels in de subsectie CRM van het lint in het Engels weergegeven. BUG #: 47444 (CRMSE)

 • De regels weergeven voor opdrachtbalkknoppen zijn niet reevaluated nadat een aanvraagrecord opnieuw is toegewezen. BUG #: 48992 (CRMSE)

 • Als u problemen met de CRM-Service Unzip en u de traceerlogboeken weergeven, wordt SharePoint Async service genoemd wanneer deze Unzip CRM-Service vermelden. BUG #: 48800 (CRMSE)

 • Bij het openen van een record voor een Product bestellen of factuurproduct offerteproduct wanneer u off line werkt in de CRM 2013 Service Pack 1-Client voor Outlook een algemene fout kan optreden. BUG #: 47257 (CRMSE)

 • Na de upgrade naar Service Pack 1 voor CRM 2013 een database CRM 2011 zichtbaar enkele verborgen systeementiteiten in de aanpassen op het gebied van het systeem van CRM 2013. BUG #: 47384 (CRMSE)

 • JScript wordt uitgevoerd wanneer u op de recordnaam op de navigatiebalk te klikken. BUG #: 49657 (CRMSE)

 • CRM 2013 SP1 te installeren na mislukt de installatie database updates toepassen op de organisatiedatabase. BUG #: 50053 (CRMSE)

 • CRM 2013 zoekacties mislukken nadat chroom v38 geïnstalleerd. BUG #: 48678 (CRMSE)

 • Kalenderwaarden worden niet correct weergegeven als opent vanuit een formulier SLA. BUG #: 49275 (CRMSE)

 • Als u de functie planning voor resources beschikbare tijdstippen zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM, kunnen slechte prestaties optreden. BUG #: 50293 (CRMSE)

 • Meerdere activiteiten worden gemaakt wanneer een record wordt gedeeld met de eigenaar-gebruiker. BUG #: 50295 (CRMSE)

 • Na het wijzigen van een e-mailadres kan de gebruiker niet meer worden beantwoord in een bestaand e-mailbericht. BUG #: 50830 (CRMSE)

 • De valutanotatie monster die wordt weergegeven op het tabblad Opmaak van persoonlijke instellingen wordt niet correct weergegeven. BUG #: 50353 (CRMSE)

 • Wanneer u Internet Explorer 8 gebruikers die op op alleen-lezen optreden velden scriptfouten na het sluiten van de CRM-formulier. BUG #: 50296 (CRMSE)

 • Oplossing is mislukt met fout over LocalizedLabels. BUG #: 49556 (CRMSE)

 • Verzonden dat e-mails zijn niet gepromoveerd naar CRM wanneer u met behulp van alle e-mailberichten en Server-Side synchronisatie bijhouden. BUG #: 49451 (CRMSE)

 • Als u adressen zoeken in Geavanceerd zoeken mag u het platform verwijderen vereist Out Of The Box adres 1 en 2. Hiermee verwijdert u beide nodig rijen uit de tabel CustomerAddressBase. Zonder platform mislukken verwachte klantadres records editing\merging\other CRM acties op een klantrecord onverwacht. Bovendien mislukt Dynamics Connector integratie van bijgewerkte klantadres. BUG #: 49995 (CRMSE)

 • Als een gebruiker een dashboard de standaardnaam bekijkt en een record formulier vanuit een raster opent, en vervolgens sluit u de record of terug met behulp van de knop Vorige gaat, ze komt dan op de standaarddashboard in plaats van dat die ze zijn weergegeven. BUG #: 50124 (CRMSE)

 • Synchronisatiefilters sorteren op label veroorzaken een algemene SQL-fout tijdens de synchronisatie. BUG #: 50195 (CRMSE)

 • Wanneer u online gaat is synchronisatie fout dialoog in CRM voor Outlook gewijzigd. BUG #: 50421 (CRMSE)

 • Formaat van het deelvenster grafiek een grafiek met meerdere categorieën van de X-as waar een van de categorieën een Boole-veld is bevat, verliest een van de categoriewaarden. BUG #: 50137 (CRMSE)

 • Bij het maken van aangepaste systeemweergaven, gebruikers is het mogelijk dat als ze niet het primaire kenmerk Name in de weergave, worden deze niet weergegeven in het venster CRM voor Outlook-Client. BUG #: 49859 (CRMSE)

 • Niet-gelicentieerde gemachtigde Admin gebruiker kan niet worden geïmporteerd oplossing die ReportsBUG bevat #: 49811 (CRMSE)

 • De gebruikersinterface van Outlook loopt vast na het opstarten. BUG #: 50638 (CRMSE)

 • CRM 2013 SP1 SQL-impasse verkoopkansproduct bijwerken. BUG #: 48079 (CRMSE)

 • Als gevolg van niet correct opgemaakte HTML-code in e-mailactiviteiten worden de lijst met activiteiten niet ingevuld op de Bouwplaten. BUG #: 49973 (CRMSE)

 • Algemene SQL-fout wordt veroorzaakt terwijl synchroniseren met Outlook of Exchange. BUG #: 48503 (CRMSE)

 • Snelle weergave weergegeven onjuist statusreden bij het weergeven van de gegevens (reden van Status) op een andere entiteitenformulier. BUG #: 49749 (CRMSE)

 • CRM 2013 SP1 UR1-importbestand vertalingen mislukt "de doorgegeven waarde voor ConditionOperator.In is leeg" BUG #: 50256 (CRMSE)

 • Wanneer een wordt geprobeerd om te worden uitgevoerd met een invoegtoepassing voor asynchrone en de logica voor het uitvoeren van de invoegtoepassing leidt tot een COMException de invoegtoepassing kan niet opnieuw worden uitgevoerd. Deze zal worden is mislukt in plaats van geschorst. BUG #: 50048 (CRMSE)

 • Wanneer u een veld voor geheel getal, wordt dit veld heeft een Minimum en een maximumwaarde. Als u een waarde in dit veld buiten het Minimum voor het maximale Interval invoert u krijgt volgende foutbericht weergegeven tweemaal: moet u een geheel getal tussen {minimumwaarde} en {maximumwaarde}. (Waarbij {minimumwaarde} en {maximumwaarde} de waarden die u hebt gedefinieerd voor het veld voor geheel getal zijn.) BUG #: 49812 (CRMSE)

 • CRM 2013: Niet backspace-toets gebruiken om de waarde van velden met iOS7 in Safari op de iPad 2 of iPad Air verwijderen. BUG #: 50516 (CRMSE)

 • Wanneer u een beheerde oplossing in Dynamics CRM importeert, dit kan leiden tot eventuele aanpassingen van de trapsgewijze handelingen voor de relaties met activiteitsentiteiten standaard herstellen. Verder, dit kan ook leiden tot het vereistenniveau of de label van het betreffende veld voor de werkzaamheden vak wilt terugkeren naar de verschillende. BUG #: 50038 (CRMSE)

 • Een fout in de berekening afhankelijkheid wordt aangetroffen bij het importeren van de nieuwe weergave (opgeslagen query) met aangepaste relaties tussen wachtrij-Items en een entiteit zoals een Site. BUG #: 49627 (CRMSE)

 • Wanneer meerdere producten tegelijk toevoegen aan een verkoopkans, offerte, verkooporder of factuur (via opzoeken meer records) de sequencenumber voor de detailrecord is niet correct gegenereerd. BUG #: 45832 (CRMSE)

 • Tracking-Tokens worden gedupliceerd wanneer u met de CRM-Client voor Outlook. BUG #: 47353 (CRMSE)

 • Als een CRM 2013 SP1 gebruikt, bij het importeren van een oplossing met de nieuwe snelle vormen het importeren is mislukt vanwege de volgende fout: bericht "u hebt niet voldoende machtigingen weer te geven of de gevraagde record is niet gevonden." De status 'Mislukt' foutcode '0x80040217' fouttekst "systemform met Id = {GUID} bestaat niet ' BUG #: 47441 (CRMSE)

 • Wanneer een gebruiker CRM outlook-client toegang heeft tot gedeelde map van een andere CRM outlook-client van de gebruiker voor de agenda, contactpersonen of taken, loopt Outlook. BUG #: 50389 (CRMSE)

 • Verbeterde prestaties in meerdere ophalen wanneer grote resultaten worden geretourneerd. BUG #: 48084 (CRMSE)

 • Informatie feest is leeg als een activiteit van subraster toe te maken. BUG #: 40146 (CRMSE)

 • De activiteit feed wand en rasters niet worden weergegeven en een scriptfout in Internet Explorer 11. BUG #: 48637 (CRMSE)

 • Schuiven wordt niet vloeiend afgespeeld op een iPad 3 met iOS7. BUG #: 48048 (CRMSE)

 • In CRM 2013 SP1 of hoger, worden uitgaande telefoongesprekken worden gespiegeld op binnenkomend telefoongesprek records wanneer de activiteit wand-kanaal is vernieuwd. BUG #: 50125 (CRMSE)

 • Weergaven die verwijzen naar een optie is ingesteld, de weergave wordt niet meer weergegeven als records worden geretourneerd dat ongeldige optie waarden ingestelde. BUG #: 50765 (CRMSE)

 • Bij het exporteren van een oplossing met een SLA-record, zullen we een nieuwe SLA workflowproces toevoegen telkens wanneer we de oplossing exporteren. BUG #: 49548 (CRMSE)

 • Een weergaven mislukt met fout Ongeldige kolom naam 'OwnerId' BUG #: 51315 (CRMSE)

 • Tegel in de clienttoepassing Mobile de afspraak wordt alleen de eindtijd van de afspraak weergegeven. BUG #: 50333 (CRMSE)


Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.


Auteur: aaronric; taskar
Schrijver: v-deni;
Tech Reviewer: aaronricmatbrown
Redacteur: v-jonwoo; v jesits

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×