Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

In dit artikel worden nieuwe functies en problemen beschreven die zijn opgelost in Updatepakket 3 voor Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Daarnaast bevat dit artikel de installatie-instructies voor updatepakket 3 voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Functies die zijn geïmplementeerd in dit updatepakket

 • Schaalbare VM-back-up

  Met dit updatepakket wordt de betrouwbaarheid op schaal verbeterd voor vm-back-ups op Hyper-V en Windows Server 2012 R2-infrastructuren. Deze functie wordt ondersteund op zowel CSV-opslagconfiguraties (Cluster Shared Volumes) als scale-out bestandsserveropslagconfiguraties (SOFS) voor VM's.

  Voorwaarden

 • venster Backup en consistentiecontrole

  Belangrijk Deze functie wordt alleen ondersteund voor schijfbeveiliging voor VM-gegevensbronnen.

  Met deze functie, geconfigureerd via Windows PowerShell, kunnen specifieke tijdvensters back-up- en consistentiecontroletaken (CC) beperken. Dit venster kan worden toegepast per beveiligingsgroep en beperkt alle taken voor die beveiliging tot het opgegeven tijdvenster.

  Nadat de back-uptaak is beëindigd, kunnen alle actieve taken worden voortgezet. Alle taken in de wachtrij buiten de back-up- en consistentietaken worden automatisch geannuleerd.

  Deze functie is alleen van invloed op geplande taken en heeft geen invloed op specifieke taken die door de gebruiker worden geactiveerd.

  Windows PowerShell scriptvoorbeelden zijn beschikbaar op Microsoft TechNet. Deze voorbeelden laten zien hoe u PowerShell-cmdlets gebruikt om het back-up- en consistentievenster te maken.

  Notities

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor tape- of cloudbeveiligingstaken.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor niet-VM-gegevensbronnen.

  • Het instellen van deze vensters is hetzelfde als het uitvoeren van een werkstroom beveiligingsgroep wijzigen. • Ondersteuning voor synthetische vezel channel-to-tape

  Deze update rollup introduceert ondersteuning voor het synthetische vezelkanaal-naar-tape proces. Volg het tapecertificeringsproces voor tapeapparaten van derden wanneer u Data Protection Manager 2012 R2 en Windows Server 2012 R2 gebruikt.

Problemen die zijn opgelost in dit updatepakket

 • Een back-up van een gespiegeld SQL-exemplaar mislukt als de principal SQL exemplaar waarvan eerst een back-up is gemaakt, nu de mirror is.

 • De DPM-console loopt vast terwijl een recatalog- of mark as free-bewerking wordt uitgevoerd op een geïmporteerde tape.

 • De MSDPM-service loopt vast wanneer beveiligde gegevensbronnen lange namen hebben.

 • De DPMRA-service loopt vast tijdens het maken van de replica wanneer de databasenaam op een van de SQL exemplaren overeenkomt of een subtekenreeks is van een SQL exemplaarnaam die wordt gehost op de beveiligde server.

 • Met deze update kunnen beheerders de DPMRA-poort configureren en een niet-standaardpoort selecteren door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Installeer UR3 voor DPM 2012 R2.

  2. Voer Setagentcfg.exe uit met behulp van de volgende opdracht:

   setagentcfg.exe <protected_server_FQDN> <alternative_port>
   Notes

   • In deze opdracht vertegenwoordigt <alternatieve poort> de niet-standaardpoort.

   • Deze opdracht moet zich standaard in de volgende map bevinden:

    %PROGRAMFILES%/Microsoft System Center 2012 R2/DPM/DPM/Setup

  3. Controleer of er een nieuwe vermelding is gemaakt in de volgende registersubsleutel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. Kopieer het setagentcfg.exe bestand van de DPM-server naar de volgende map op de beveiligde computer:

   %PROGRAMFILES%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\bin

  5. Voer de volgende opdracht uit op de beveiligde server:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   Opmerking Gebruik hetzelfde poortnummer dat is opgegeven in stap 1.

  6. Start de DPM-server opnieuw op.

  7. Start de DPMRA-service opnieuw op de beveiligde server.

Updatepakket 3 verkrijgen en installeren voor System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Informatie over downloaden

Updatepakketten voor Data Protection Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of door handmatig te downloaden.

Microsoft Update

Als u een updatepakket van Microsoft Update wilt verkrijgen en installeren, volgt u deze stappen op een computer waarop een van toepassing System Center 2012 R2-onderdeel is geïnstalleerd:

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in Configuratiescherm op Windows Update.

 3. Klik in het venster Windows Update op Online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op Belangrijke updates zijn beschikbaar.

 5. Selecteer de updatepakketpakketten die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

 6. Als u de geselecteerde updatepakketten wilt installeren, klikt u op Updates installeren.


Handmatig downloaden van de updatepakketten

Ga naar de volgende website om de updatepakketten handmatig te downloaden uit de Microsoft Update-catalogus:

Downloaden Download nu het Data Protection Manager-updatepakket.

Installatie-instructies

Voer de volgende stappen uit om deze update voor Data Protection Manager te installeren:

 1. Voordat u deze update installeert, maakt u een back-up van de Data Protection Manager-database.

 2. Installeer dit samengetelde pakket op de server waarop System Center 2012 R2 Data Protection Manager wordt uitgevoerd. Hiervoor voert u Microsoft Update uit op de server.

  Opmerking Voordat u deze update installeert via Microsoft Update, moet de Beheerconsole van Data Protection Manager worden gesloten. Mogelijk moet u de Data Protection Manager-server opnieuw opstarten nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd.

 3. Werk in de Beheerconsole van Data Protection Manager de beveiligingsagents bij. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

  Opmerking Deze UPDATE van de UR3-agent vereist dat u beveiligde servers opnieuw start om beveiligingsgroepen te maken of te wijzigen. Vm-back-ups kunnen mislukken in Windows Server 2012 R2 totdat de server opnieuw is opgestart.

  Methode 1: De beveiligingsagents bijwerken vanuit de Beheerconsole van Data Protection Manager

  1. Open de Beheerconsole van Data Protection Manager.

  2. Klik op het tabblad Beheer en klik vervolgens op het tabblad Agents .

  3. Selecteer een computer in de lijst Beveiligde computer en klik vervolgens op Bijwerken in het deelvenster Actie .

  4. Klik op Ja en klik vervolgens op Agents bijwerken.  Methode 2: De beveiligingsagents op de beveiligde servers bijwerken

  1. Haal het updatebeveiligingsagentpakket op uit de volgende map op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   De installatiepakketten zijn als volgt:

   • Voor x86-updates: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • Voor x64-updates: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. Voer het juiste DPMProtectionAgent.msp-pakket uit op elke beveiligde server, op basis van de architectuur van de agent.

  3. Open de Beheerconsole van Data Protection Manager op de System Center 2012 R2 Data Protection Manager-server.

  4. Klik op het tabblad Beheer en klik vervolgens op het tabblad Agents . Selecteer de beveiligde server, werk de gegevens bij en controleer of het versienummer van de agent 4.2.1254.0 is.  Methode 3: de beveiligingsagents bijwerken op Windows Server 2003-servers

  Installeer de Windows Server 2003-agent om Windows Server 2003-servers te beveiligen met updatepakket 3 voor Data Protection Manager 2012 R2. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Installeer Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable op Windows Server 2003-servers als deze nog niet is geïnstalleerd.   Opmerking U ontvangt het volgende foutbericht als het herdistribueerbare C++ niet is geïnstalleerd:

   Data Protection Manager instellen

   Kan het startscherm van de installatie niet laden. Neem contact op met de productondersteuning van Microsoft.

  2. Kopieer het installatieprogramma van de Windows Server 2003-agent van de DPM-server naar de Windows Server 2003-server en installeer vervolgens de agent.

   • 64-bits: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bits: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Voer de volgende opdracht uit bij een opdrachtprompt met beheerdersrechten:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Voer de volgende Windows PowerShell cmdlet uit om verbinding te maken met de DPM-server:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. Klik op de DPM-server twee keer op Vernieuwen op de agent die is verbonden met de beheerinterface. Controleer vervolgens of de Health Service status is geïnitialiseerd.

Belangrijke informatie

 1. U wordt aangeraden de beveiligde computer opnieuw op te starten nadat u de Update Rollup 3 Agent-update hebt toegepast.

 2. Als beveiligde computers niet opnieuw worden opgestart nadat u updatepakket 3 hebt toegepast, kunnen de volgende dingen optreden:

  • Start in de Hyper-V/Windows Server 2012 R2-infrastructuur de computer (Protected_Computer) of andere clusterknooppunten opnieuw op als vm-back-uptaken mislukken en genereer een van de volgende foutberichten:

   Protected_Computer moet opnieuw worden gestart. Dit kan komen doordat de computer niet opnieuw is opgestart sinds de beveiligingsagent is geïnstalleerd. (Id 48 Details: De parameter is onjuist (0x80070057))

   DPM kan niet communiceren met Protected_Computer vanwege een communicatiefout met de beveiligingsagent. (Id 53 Details: Niet geïmplementeerd (0x80000001))

  • Wanneer u een gegevensbron selecteert op de beveiligde computer die is toegevoegd nadat u Updatepakket 3 hebt toegepast, kan de actie Beveiligingsgroep maken mislukken en een foutbericht genereren dat lijkt op een van de volgende opties.

   Opmerking Als u dit probleem wilt voorkomen, start u de computer (Protected_Computer) opnieuw op.

   • FileSystem- of Hyper Datasource

    -Id: 31309

   • SQL-gegevensbron

    Id: 31307

   • SharePoint-gegevensbron

    Id: 31308

   • Exchange-gegevensbron

    Id: 31304

Bestanden die zijn gewijzigd

Bestandsgrootte (KB)

Bestandsversie

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×