Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Wanneer u bepaalde acties uitvoert of bepaalde bestanden opent, reageert uw computer niet meer of lopen programma's vast.

Oplossing

Schijfcontrole in Windows 7

Soms wordt uw computer opeens aanzienlijk trager of lopen programma's vast wanneer u bepaalde bestanden opent. Dit probleem kan optreden doordat uw harde schijf fouten bevat.

U kunt het probleem oplossen door het hulpprogramma Schijfcontrole in Windows 7 te gebruiken. Met Schijfcontrole worden fouten in het bestandssysteem automatisch opgespoord en opgelost zodat u gegevens kunt blijven laden van en wegschrijven naar de harde schijf. U kunt Schijfcontrole in Windows 7 niet alleen voor lokale harde schijven gebruiken, maar ook voor verwisselbare media, bijvoorbeeld USB-geheugensticks of geheugenkaarten.

Opmerking  Sluit alle geopende programma's en bestanden voordat u Schijfcontrole start. 

1. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-pictogram Start

Right-click the Start Windows icon.


2. Klik in het snelmenu op Windows Verkenner openen.

In the shortcut menu, click Open Windows Explorer.

3. Klik in het navigatiedeelvenster op  Computer zodat uw stations in het rechterdeelvenster worden weergegeven. 

In the navigation pane, click Computer so that your drives appear in the right pane.

4. Klik met de rechtermuisknop op het station dat u wilt controleren.

Right-click the drive that you want to check.

5. Klik op Eigenschappen.

Click Properties.

6. Open het tabblad Extra.

Click the Tools tab.

7. Klik op de knop Nu controleren.

Click the Check now button.

8. Schakel in het venster Schijf <schijfnaam> controleren het selectievakje Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren in.

Opmerking  Als u uw harde schijf zeer uitvoerig wilt testen, schakelt u het selectievakje Beschadigde sectoren zoeken en repareren in. Dit is aan te raden als u vrijwel zeker weet dat uw hardware een fout bevat. Deze bewerking kan wel tijdrovend zijn. Voor een eerste routinecontrole raden we aan deze optie niet te selecteren.

In the Check Disk disk name window, select the Automatically fix file system errors check box.

9. Klik op Start.

Click Start.

10. Als het te controleren station in gebruik is en het uw systeemschijf betreft, wordt een dialoogvenster met een waarschuwingsbericht weergegeven. Klik in dit geval op Schijfcontrole plannen.

If the drive that you want to check is currently in use and it is your system drive, you will see a dialog box with a warning message. In this case, click Schedule disk check.

11. Sluit alle geopende programma's en start de computer opnieuw op. De controle wordt automatisch gestart vóór het volgende opstartproces van Windows. Als de controle is voltooid, worden de resultaten weergegeven.

Exit all open programs, and then restart your computer. The checking will start automatically before next Windows startup and display the results when completed.

12. Als het te controleren station niet de systeemschijf betreft, hoeft u de computer niet uit te schakelen. Het geselecteerde station kan echter ook in gebruik zijn. In dit geval wordt een bericht weergegeven. Nadat u alle bestanden hebt opgeslagen en alle geopende programma's hebt gesloten, klikt u op Ontkoppeling forceren.

If you are not checking the system drive, you do not have to turn off the computer. However, the selected drive may also be in use. In this case, you receive a message. After you have saved all files and close all open programs, click Force a dismount.

13. De controle wordt meteen gestart. Nadat deze is voltooid, worden de resultaten weergegeven. 

The checking starts immediately. After it is completed, the results will be displayed.
 

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×