Validatiefouten bij het gebruik van de interface Digipoort in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009

Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fiacx

BUG #: 211509 (Contentbeheer)

Stel de "Belasting Authorties Digipoort vast voor de btw- en EU-verkoop lijst indienen voor Microsoft Dynamics NAV SP1 NL" in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 te implementeren. Wanneer u de Digipoort-interface gebruikt, wordt een van de volgende validatiefouten:

SBR_DIGIPOORT bd-alg:ContactPrefix mag niet leeg zijn.

ICP bedrag mag niet nul zijn.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is opgenomen in een servicepack voor Microsoft Dynamics NAV niet gepland.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in het rapport van elektronische ICP-aangifte maken (11404) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...ElecTaxDeclarationHeader@1000000 : Record 11409;
  ApplicationManagement@1000001 : Codeunit 1;
  UseVATRegNo@1000010 : Text[20];
  BEGIN
  IF Status > Status::Created THEN
  ERROR(StatusErr);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...ElecTaxDeclarationHeader@1000000 : Record 11409;
  ApplicationManagement@1000001 : Codeunit 1;
  UseVATRegNo@1000010 : Text[20];
  StreetName@1000002 : Text[50];
  HouseNo@1000003 : Text[50];
  AdditionHouseNo@1000004 : Text[50];
  ContactPrefix@1000011 : Text[35];
  BEGIN
  IF Status > Status::Created THEN
  ERROR(StatusErr);
  ...

  Bestaande code 2

  ...// zbrli:xbrl->bd-ob:VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision
  IF ElecTaxDeclarationSetup."Part of Fiscal Entity" THEN BEGIN
  IF COPYSTR(
  UPPERCASE(CompanyInfo."VAT Registration No."),
  1,STRLEN(CompanyInfo."Country/Region Code")) = CompanyInfo."Country/Region Code"
  THEN
  CompanyInfo."VAT Registration No." := DELSTR(CompanyInfo."VAT Registration No.",1,STRLEN(CompanyInfo."Country/Region Code"));
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-ob:VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision',
  CompanyInfo."VAT Registration No.",'','Msg','');
  END;

  // zbrli:xbrl->bd-alg:Contact*
  ...

  Vervangende code 2

  ...// zbrli:xbrl->bd-ob:VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision
  IF ElecTaxDeclarationSetup."Part of Fiscal Entity" THEN BEGIN
  IF COPYSTR(
  UPPERCASE(CompanyInfo."Fiscal Entity No."),
  1,STRLEN(CompanyInfo."Country/Region Code")) = CompanyInfo."Country/Region Code"
  THEN
  CompanyInfo."Fiscal Entity No." := DELSTR(CompanyInfo."Fiscal Entity No.",1,STRLEN(CompanyInfo."Country/Region Code"));
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-ob:VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision',
  CompanyInfo."Fiscal Entity No.",'','Msg','');
  END;

  // zbrli:xbrl->bd-alg:Contact*
  ...

  Bestaande code 3

  ...IF ElecTaxDeclarationSetup."ICP Contact Type" = ElecTaxDeclarationSetup."ICP Contact Type"::"Tax Payer" THEN BEGIN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactInitials',
  ExtractInitials(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPrefix',
  ExtractNamePrefix(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactSurname',
  ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ...

  Vervangende code 3

  ...IF ElecTaxDeclarationSetup."ICP Contact Type" = ElecTaxDeclarationSetup."ICP Contact Type"::"Tax Payer" THEN BEGIN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactInitials',
  ExtractInitials(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  ContactPrefix := ExtractNamePrefix(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name");
  IF ContactPrefix <> '' THEN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPrefix',ContactPrefix,'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactSurname',
  ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ...

  Bestaande code 4

  ...ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Phone No.",'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactStreetNameNL',
  ExtractStreetName(CompanyInfo.Address),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberNL',
  ExtractStreetNo(CompanyInfo.Address),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPostalCodeNL',
  DELCHR(CompanyInfo."Post Code",'=',' '),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPlaceOfResidenceNL',
  ...

  Vervangende code 4

  ...ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ElecTaxDeclarationSetup."Tax Payer Contact Phone No.",'','Msg','');

  PostCodeMgt.ParseAddressAdditionHouseNo(StreetName,HouseNo,AdditionHouseNo,CompanyInfo.Address);
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactStreetNameNL',StreetName,'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberNL',HouseNo,'','Msg','');
  IF AdditionHouseNo <> '' THEN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberAddition',AdditionHouseNo,'','Msg','');

  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPostalCodeNL',
  DELCHR(CompanyInfo."Post Code",'=',' '),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPlaceOfResidenceNL',
  ...

  Bestaande code 5

  ...END ELSE BEGIN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactInitials',
  ExtractInitials(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPrefix',
  ExtractNamePrefix(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactSurname',
  ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ...

  Vervangende code 5

  ...END ELSE BEGIN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactInitials',
  ExtractInitials(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name"),'','Msg','');
  ContactPrefix := ExtractNamePrefix(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name");
  IF ContactPrefix <> '' THEN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPrefix',ContactPrefix,'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactSurname',
  ExtractSurname(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Name"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactTelephoneNumber',
  ...

  Bestaande code 6

  ...ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Phone No.",'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:TaxConsultantNumber',
  ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact ID",'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactStreetNameNL',
  ExtractStreetName(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Address"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberNL',
  ExtractStreetNo(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Address"),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPostalCodeNL',
  DELCHR(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Post Code",'=',' '),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPlaceOfResidenceNL',
  ...

  Vervangende code 6

  ...ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Phone No.",'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:TaxConsultantNumber',
  ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact ID",'','Msg','');

  PostCodeMgt.ParseAddressAdditionHouseNo(
  StreetName,HouseNo,AdditionHouseNo,ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Address");
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactStreetNameNL',StreetName,'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberNL',HouseNo,'','Msg','');
  IF AdditionHouseNo <> '' THEN
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactHouseNumberAddition',AdditionHouseNo,'','Msg','');

  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPostalCodeNL',
  DELCHR(ElecTaxDeclarationSetup."Agent Contact Post Code",'=',' '),'','Msg','');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",1,'bd-alg:ContactPlaceOfResidenceNL',
  ...

  Bestaande code 7

  ...SETRANGE("VAT Registration No.", "VAT Registration No.");
  CALCSUMS(Base);

  "Elec. Tax Declaration Header".InsertLine(0,1,CurrentType,'');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:CountryCodeISO-EC',
  COPYSTR("Country/Region Code",1,2),'','Msg','');

  IF COPYSTR(UPPERCASE("VAT Registration No."),1,STRLEN("Country/Region Code")) = "Country/Region Code" THEN
  "VAT Registration No." := DELSTR("VAT Registration No.",1,STRLEN("Country/Region Code"));
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:SuppliesAmount',
  FORMAT(-Base,0,'<Sign><Integer>'),'INF','Msg','EUR');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:VATIdentificationNumberNational',
  "VAT Registration No.",'','Msg','');

  FIND('+');
  SETRANGE("Country/Region Code");
  ...

  Vervangende code 7

  ...SETRANGE("VAT Registration No.", "VAT Registration No.");
  CALCSUMS(Base);

  IF ABS(Base) >= 1 THEN BEGIN
  "Elec. Tax Declaration Header".InsertLine(0,1,CurrentType,'');
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:CountryCodeISO-EC',
  COPYSTR("Country/Region Code",1,2),'','Msg','');

  IF COPYSTR(UPPERCASE("VAT Registration No."),1,STRLEN("Country/Region Code")) = "Country/Region Code" THEN
  "VAT Registration No." := DELSTR("VAT Registration No.",1,STRLEN("Country/Region Code"));

  CASE Integer.Number OF
  0,2:
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:SuppliesAmount',
  FORMAT(-Base,0,'<Sign><Integer>'),'INF','Msg','EUR');
  1:
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:ServicesAmount',
  FORMAT(-Base,0,'<Sign><Integer>'),'INF','Msg','EUR');
  END;
  InsertDataLine("Elec. Tax Declaration Header",2,'bd-ob:VATIdentificationNumberNational',
  "VAT Registration No.",'','Msg','');
  END;

  FIND('+');
  SETRANGE("Country/Region Code");
  ...
 2. De code in het algemene variabelen in het rapport van elektronische ICP-aangifte maken (11404) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...CompanyInfo@1000003 : Record 79;
  ElecTaxDeclarationSetup@1000001 : Record 11408;
  StatusErr@1000005 : TextConst 'ENU=The report status need to have value " " or Created to create the report content.';
  CurrentType@1000000 : Text[60];

  LOCAL PROCEDURE GetStrippedAppVersion@1101100000(AppVersion@1101100001 : Text[250]) Res : Text[250];
  ...

  Nieuwe code

  ...CompanyInfo@1000003 : Record 79;
  ElecTaxDeclarationSetup@1000001 : Record 11408;
  StatusErr@1000005 : TextConst 'ENU=The report status need to have value " " or Created to create the report content.';
  PostCodeMgt@1000002 : Codeunit 11401;
  CurrentType@1000000 : Text[60];

  LOCAL PROCEDURE GetStrippedAppVersion@1101100000(AppVersion@1101100001 : Text[250]) Res : Text[250];
  ...
 3. De code in de functie ExtractStreetName in de lijst met elektronische ICP-aangifte maken (11404) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...ElecTaxDeclHeader.InsertLine(1,Indentation + 1,'unitRef',unitRef);
  END;

  LOCAL PROCEDURE ExtractStreetName@1000013(Address@1000000 : Text[50]) : Text[50];
  BEGIN
  IF IndexOfFirstNumber(Address) > 1 THEN
  EXIT(COPYSTR(Address,1,IndexOfFirstNumber(Address) - 2));
  EXIT(Address);
  END;

  LOCAL PROCEDURE ExtractStreetNo@1000012(Address@1000000 : Text[50]) : Text[50];
  BEGIN
  IF IndexOfFirstNumber(Address) > 0 THEN
  EXIT(COPYSTR(Address,IndexOfFirstNumber(Address)));
  EXIT('');
  END;

  LOCAL PROCEDURE ExtractInitials@1000014(FullName@1000000 : Text[35]) Initials : Text[30];
  VAR
  Pos@1000001 : Integer;
  ...

  Nieuwe code

  ...ElecTaxDeclHeader.InsertLine(1,Indentation + 1,'unitRef',unitRef);
  END;

  LOCAL PROCEDURE ExtractInitials@1000014(FullName@1000000 : Text[35]) Initials : Text[30];
  VAR
  Pos@1000001 : Integer;
  ...
 4. De code in de functie IndexOfFirstNumber in de lijst met elektronische ICP-aangifte maken (11404) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...Surname := COPYSTR(FullName,STRPOS(FullName,' ') + 1);
  END;

  LOCAL PROCEDURE IndexOfFirstNumber@1000017(Str@1000000 : Text[50]) : Integer;
  VAR
  Index@1000001 : Integer;
  BEGIN
  FOR Index := 1 TO STRLEN(Str) DO BEGIN
  IF Str[Index] IN ['0'..'9'] THEN
  EXIT(Index);
  END;
  EXIT(0);
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...Surname := COPYSTR(FullName,STRPOS(FullName,' ') + 1);
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...
 5. De code in de functie ParseAddressAdditionHouseNo in de codeunit Post Code Management (11401) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...EXIT(TRUE);
  END;

  BEGIN
  {
  <changelog>
  ...

  Nieuwe code

  ...EXIT(TRUE);
  END;

  PROCEDURE ParseAddressAdditionHouseNo@1000003(VAR StreetName@1000001 : Text[50];VAR HouseNo@1000002 : Text[50];VAR AdditionHouseNo@1000003 : Text[50];Address@1000000 : Text[50]);
  VAR
  HouseString@1000004 : Text[50];
  BEGIN
  StreetName := '';
  HouseNo := '';
  AdditionHouseNo := '';
  IF Address = '' THEN
  EXIT;

  // Suppose that house string is a last word in the Address
  HouseString := GetHouseString(Address);

  IF HouseString = '' THEN BEGIN
  StreetName := Address;
  EXIT;
  END;

  // The last word is a House string with possible AdditionHouseNo information. All before last word is a StreetName.
  StreetName := COPYSTR(Address,1,STRLEN(Address) - STRLEN(HouseString) - 1);
  HouseNo := GetHouseNoFromHouseString(HouseString);
  AdditionHouseNo := HouseString;
  END;

  LOCAL PROCEDURE GetHouseString@1000002(Address@1000000 : Text[50]) : Text[50];
  VAR
  i@1000003 : Integer;
  BEGIN
  // If there's only one word then return empty HouseString
  IF STRPOS(Address,' ') = 0 THEN
  EXIT('');

  //Lookup from end of string first space after a number

  // Find the last word: revert address string, cut first word, revert result
  RevertString(Address);
  // Delete Spaces at beginning
  Address := DELCHR(Address,'<');

  i := 1;

  // Find first number i ==> position of first number
  WHILE (NOT (Address[i] IN ['0'..'9']) AND (i < STRLEN(Address))) DO
  i += 1;

  IF ((i = STRLEN(Address)) AND NOT (Address[i] IN ['0'..'9'])) THEN //No number found
  EXIT('');

  // look further until number stops
  WHILE ((Address[i] IN ['0'..'9']) AND (i < STRLEN(Address))) DO
  i+= 1;

  Address := DELCHR(COPYSTR(Address,1, i-1), '<=>'); // remove all spaces

  RevertString(Address);
  EXIT(Address);
  END;

  LOCAL PROCEDURE GetHouseNoFromHouseString@1000000(VAR HouseString@1000000 : Text[50]) HouseNo : Text[50];
  VAR
  Pos@1000002 : Integer;
  BEGIN
  Pos := 1;
  WHILE HouseString[Pos] IN ['0'..'9'] DO
  Pos += 1;
  HouseNo := COPYSTR(HouseString,1,Pos - 1);

  // remove HouseNo from the HouseString including special separating char if such exist
  IF HouseString[Pos] IN ['/','\','-'] THEN
  Pos += 1;
  HouseString := COPYSTR(HouseString,Pos);
  END;

  LOCAL PROCEDURE RevertString@1170000000(VAR String@1170000000 : Text[50]);
  VAR
  StringCopy@1170000001 : Text[50];
  i@1170000002 : Integer;
  Length@1170000003 : Integer;
  BEGIN
  StringCopy := String;
  Length := STRLEN(String);
  FOR i := 1 TO Length DO
  String[i] := StringCopy[Length - i + 1];
  END;

  BEGIN
  {
  <changelog>
  ...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Bovendien hebt u voor de uitvoering van de "belasting Authorties Hanteer Digipoort voor btw- en EU-verkoop lijst indienen voor Microsoft Dynamics NAV SP1 NL."

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 359638,359044,358345,360154,359348,357995

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Auteur: andregu
Writer: v-six
Tech Reviewer: andregu
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×