Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Wanneer u voor het vrijgeven en vernieuwen van het IP-adres met behulp van het programma Ipconfig (Ipconfig.exe), wordt een van de volgende foutberichten weergegeven.
Bericht 1

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van de interface 'Internet': een bewerking voor iets anders dan een socket.

Bericht 2

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van de interface LAN-verbinding: de aangevraagde serviceprovider kan niet worden geladen of geïnitialiseerd.

Wanneer u Internet Explorer start, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De pagina kan niet worden weergegeven.

Wanneer u uw computer gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Initialisatie van functie INITHELPERDLL in IPMONTR. DLL is mislukt met foutcode 10107

Daarnaast moet u wellicht geen IP-adres of geen IP-adressering APIPA (Automatic Private) adres en u IP-pakketten ontvangt, maar kan ze niet worden verzonden.

Als u werkt met de ipconfig / renew opdracht, wordt de volgende foutberichten weergegeven.

Bericht 1

Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van de interface LAN-verbinding: een bewerking voor iets anders dan een socket. Kan geen contact opnemen met stuurprogramma foutcode 2.

Bericht 2

De bewerking is mislukt aangezien geen enkele adapter de status toegestaan voor deze bewerking.

Bericht 3

De bewerking wordt niet ondersteund voor het type object waarnaar wordt verwezen.

In Apparaatbeheer wanneer u op Verborgen apparaten weergevenklikt, de TCP/IP-protocolstuurprogramma als uitgeschakeld weergegeven onder niet-Plug en Play-stuurprogramma'sen foutcode 24.

Als u een externe-toegangsverbinding maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Fout 720: Geen PPP-beheerprotocollen geconfigureerd

Oplossing

Deze problemen kunnen optreden als de registersleutels voor Winsock beschadigd zijn.

Handmatige stappen om te bepalen of de Winsock2-sleutel beschadigd is voor gebruikers van Windows XP

Om te bepalen of de symptomen worden veroorzaakt door een probleem met de Winsock2-sleutel, een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: Gebruik het hulpprogramma NetdiagGebruik het hulpprogramma Netdiag, moet u de ondersteuningsprogramma's voor Microsoft Windows XP te installeren. Ga hiervoor als volgt te werk.

Opmerkingen

 • Als u al ondersteuningsprogramma's geïnstalleerd, gaat u naar de tweede procedure in deze sectie.

 • Als u nog geen ondersteuning voor hulpprogramma's geïnstalleerd en u niet de cd-rom met Windows XP Setup hebt, gaat u naar methode 2.

 1. Plaats de cd-rom met Windows XP Setup en Ga naar de map Support\Tools.

 2. Dubbelklik op het bestand Setup.exe .

 3. Volg de stappen op het scherm totdat het scherm Selecteer een installatietype .

 4. Op het scherm Selecteer een installatietype klikt u op Voltooienen klik vervolgens op volgende.

Wanneer de installatie is voltooid, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ de opdrachten klik op OK.

 2. Typ netdiag/test: Winsocken druk vervolgens op ENTER.

Het hulpprogramma Netdiag retourneert de testresultaten voor verschillende netwerkonderdelen, waaronder Winsock. Voor meer informatie over de test gebruik/v aan het einde van de opdracht netdiag:
Netdiag/test: Winsock /v

Methode 2: Gebruik het programma Msinfo32

Opmerking Gebruik deze methode als u een CD met Windows XP Setup niet hebt en u beschikt niet over de ondersteuningsprogramma's geïnstalleerd.

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Msinfo32en klik vervolgens op OK.

 2. Onderdelen, netwerken klik vervolgens op Protocol.

 3. U hebt tien secties Protocol. De secties zijn de volgende namen wanneer de Winsock2-sleutel onbeschadigd is:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]

  • RSVP UDP serviceprovider

  • RSVP TCP serviceprovider

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Als de namen iets anders dan in deze lijst zijn, de Winsock2-sleutel beschadigd is of er een invoegtoepassing van derden, zoals proxysoftware, geïnstalleerd.

Als u een invoegtoepassing van derden geïnstalleerd hebt, zal de letters 'MSAFD' in de lijst vervangen door de naam van de invoegtoepassing.

Als de lijst meer dan tien secties bevat, hebt u invoegtoepassingen van andere leveranciers geïnstalleerd.

Als er minder dan tien secties bevat, is er informatie ontbreekt.


Opmerking Deze vermeldingen hebben betrekking op een installatie met alleen het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd. U kunt een werkende Winsock hebben en extra vermeldingen zien als een ander protocol is geïnstalleerd. Als u het NWLink IPX/SPX installeert, ziet u bijvoorbeeld 7 extra secties, op een totaal van 17. Hieronder ziet u een voorbeeldkop van een van de nieuwe secties:

MSAFD nwlnkipx [IPX]Ook de nieuwe secties die worden gemaakt door het installeren van NWLink IPX/SPX start met 'MSAFD'. Er zijn dus nog maar twee onderdelen die niet met deze letters beginnen.


Als de Netdiag-test mislukt, of als u hebt vastgesteld dat met Msinfo32 Winsock beschadigd is, moet u de Winsock2-sleutel repareren met de stappen in de volgende sectie.

Oplossing

teps naar beschadiging van Winsock2 repareren

Windows XP met Service Pack 2-instructies

Om Winsock herstellen als u Windows XP Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd, typt u netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER.

Opmerking Start de computer opnieuw op nadat u deze opdracht uitvoert. Daarnaast voor computers waarop Windows XP SP2, wordt een nieuwe opdracht netsh Winsock-sleutel kunt herstellen. Ga naar de volgende website voor meer informatie:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457156.aspx Waarschuwing Programma's die toegang tot of het controleren van het Internet, zoals antivirussoftware, firewall of proxy-clients kunnen negatief worden beïnvloed wanneer u de opdracht netsh winsock reset uitvoert. Als u een programma dat niet meer correct werkt hebt nadat u deze oplossing gebruiken, installeer het programma opnieuw.

Opmerking Als deze stappen het probleem niet is opgelost, volgt u de stappen in de volgende sectie.

Windows XP zonder Service Pack 2-instructies

Wilt herstellen Winsock als u nog geen Windows XP SP2 is geïnstalleerd, verwijdert u de beschadigde registersleutels en installeert u het TCP/IP-protocol opnieuw.

Stap 1: De beschadigde registersleutels verwijderen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows

Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista
 

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ regedit in het vak Openen en klik vervolgens op OK.

 3. Zoek de volgende sleutels in de Register-Editor, met de rechtermuisknop op elke sleutel en klik vervolgens op verwijderen:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2

 4. Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking Start de computer opnieuw op nadat u de Winsock-sleutels hebt verwijderd. Dit zorgt ervoor dat het besturingssysteem Windows XP voor het maken van nieuwe shell-vermeldingen voor die twee sleutels. Als u de computer niet opnieuw nadat u de Winsock-sleutels hebt verwijderd, werkt de volgende stap niet goed.

Stap 2: TCP/IP installeren
 1. Klik met de rechtermuisknop op de netwerkverbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik op installeren.

 3. Klik op Protocolen klik vervolgens op toevoegen.

 4. Klik op diskette.

 5. Typ C:\Windows\infen klik vervolgens op OK.

 6. In de lijst met beschikbare protocollen, klik op Internet Protocol (TCP/IP)en klik vervolgens op OK.

  Als Internet Protocol (TCP/IP) niet wordt weergegeven, als volgt te werk:

  1. Klik op Starten klik vervolgens op Zoeken.

  2. Klik op Geavanceerde optiesin het deelvenster Zoekassistent .

  3. Klik hierop om de drie volgende selectievakjes selecteren:

   • Zoeken in systeemmappen

   • Verborgen bestanden en mappen zoeken

   • Zoeken in submappen

  4. Typ nettcpip.infin het vak de volledige of gedeeltelijke naam van het bestand en klik op Zoeken.

  5. In het resultatenvenster met de rechtermuisknop op Nettcpip.infen klik op installeren.

 7. Start de computer opnieuw op.

Handmatige stappen om te bepalen of de Winsock2-sleutel beschadigd is voor gebruikers van Windows Vista

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ Msinfo32en klik vervolgens op OK.

 2. Onderdelen, netwerken klik vervolgens op Protocol.

 3. Er worden tien secties weergegeven onder Protocol. De secties zijn de volgende namen wanneer de Winsock2-sleutel onbeschadigd is:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]

  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]

  • RSVP UDP serviceprovider

  • RSVP TCP serviceprovider

  • RSVP UDPv6 serviceprovider

  • RSVP TCPv6 serviceprovider

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Als de namen iets anders dan in deze lijst zijn, wordt de Winsock2-sleutel beschadigd is of er een invoegtoepassing van derden zoals proxysoftware, geïnstalleerd.

Als u een invoegtoepassing van derden geïnstalleerd hebt, zal de letters 'MSAFD' in de lijst vervangen door de naam van de invoegtoepassing.

Als de lijst meer dan tien secties bevat, hebt u invoegtoepassingen van andere leveranciers geïnstalleerd.

Als er minder dan tien secties bevat, is er informatie ontbreekt.


Opmerking Deze vermeldingen hebben betrekking op een installatie met alleen het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd. U kunt een werkende Winsock hebben en extra vermeldingen zien als een ander protocol is geïnstalleerd. Als u het NWLink IPX/SPX installeert, ziet u bijvoorbeeld 7 extra secties, op een totaal van 17. Hieronder ziet u een voorbeeldkop van een van de nieuwe secties:

MSAFD nwlnkipx [IPX]Ook de nieuwe secties die worden gemaakt door het installeren van NWLink IPX/SPX start met 'MSAFD'. Er zijn dus nog maar twee onderdelen die niet met deze letters beginnen.


Als de Netdiag-test mislukt, of als u hebt vastgesteld dat met Msinfo32 Winsock beschadigd is, moet u de Winsock2-sleutel repareren met de stappen in de volgende sectie.

Handmatige stappen om een beschadiging van Winsock2 repareren voor gebruikers van Windows Vista

Beschadiging van Winsock kan verbindingsproblemen veroorzaken. Ga als volgt te werk om dit probleem oplossen met behulp van Netwerkcontrole in Windows Vista:

 1. Klik op windows iconen klik vervolgens op netwerk.

 2. Klik op Netwerkcentrum.

 3. Klik in het onderdeel Netwerkcentrum op Diagnose en herstel.

Opmerking U hebt ook toegang tot de netwerk- en deelcentrum in het Configuratiescherm.

Winsock opnieuw instellen voor Windows Vista

Als u Winsock voor Windows Vista herstellen, als volgt te werk:

 1. Klik op windows iconTyp cmd in het vak Zoekopdracht starten , cmd.exemet de rechtermuisknop, klikt u op Als administrator uitvoerenen drukt u vervolgens op Doorgaan.

 2. Typ netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER.

  Opmerking Als de opdracht onjuist is getypt, ontvangt u een foutbericht. Typ de opdracht opnieuw. Wanneer de opdracht met succes is voltooid, wordt een bevestiging weergegeven, gevolgd door een nieuwe opdrachtprompt. Ga vervolgens naar stap 3.

 3. Typ exiten druk op ENTER.

Is het probleem hiermee opgelost?

Controleer of de Winsock opnieuw is ingesteld. Als u Winsock opnieuw ingesteld, bent u klaar met deze sectie. Als u Winsock wordt niet opnieuw ingesteld, kunt u contact op met support.

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

936211 het oplossen van netwerkproblemen in Internet Explorer

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met netwerk- en internetverbindingen oplossen in Windows Vista, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×