Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als uw Access-database VBA-code (Visual Basic for Applications) bevat, kunt u deze code verbergen door uw database op te slaan in de ACCDE-bestandsindeling. Als u een database opgeslagen als accde-bestand, worden alle VBA-codemodules gecomp compileerd, wordt alle bewerkbare broncode verwijderd en wordt de doeldatabase com commatereerbaar. De VBA-code behoudt de functionaliteit, maar de code kan niet worden bekeken of bewerkt. Over het algemeen blijft de database gewoon werken. U kunt nog steeds gegevens bijwerken en rapporten uitvoeren.

In dit artikel

Een .accde-bestand maken

Gebruik de volgende procedure om een .accde-bestand te maken. Met deze procedure blijft het oorspronkelijke ACCDB-bestand ongewijzigd.

 1. Open de database en klik op Bestand >Opslaan als.

 2. Selecteer IN het gebied Opslaan als onder Database opslaan alsde optie ACCDE maken en klik op Opslaan als.

 3. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de locatie waar u het ACCDE-bestand wilt opslaan.

 4. Typ desgewenst een nieuwe naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 5. Klik op Opslaan.

  Als er al een bestand is met de opgegeven naam, wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt vervangen. Klik op Ja om het bestaande .accde-bestand te overschrijven of klik op Nee om terug te keren naar het dialoogvenster Opslaan als en typ een nieuwe bestandsnaam.

Het .accde-bestand wordt gemaakt, het oorspronkelijke ACCDB-bestand wordt gesloten en het .accde-bestand wordt geopend.

Functionaliteit die wordt gewijzigd in een .accde-bestand

Door uw Access-database op te slaan als een .accde-bestand, worden wijzigingen in het databaseontwerp niet volledig voorkomen. De volgende taken kunnen echter niet worden uitgevoerd in een ACCDE-bestand:

 • Formulieren, rapporten of modules wijzigen of maken.

 • Gebruik het dialoogvenster VBA-verwijzingen om verwijzingen naar objectbibliotheken of -databases toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

 • De VBA-code weergeven of wijzigen.

 • Access-formulieren, -rapporten of -modules importeren of exporteren. Tabellen, query's en macro's kunnen echter wel worden geïmporteerd uit of geëxporteerd naar ACCDB-databases.

Problemen met het wijzigen van formulieren, rapporten of modules

Bewaar een kopie van de oorspronkelijke Access-database. Als u het ontwerp van formulieren, rapporten of modules in een ACCDE-bestand wilt wijzigen, moet u de oorspronkelijke Access-database (het ACCDB-bestand) wijzigen en vervolgens opnieuw opslaan als een ACCDE-bestand. Het opslaan van een Access-database die tabellen bevat als een ACCDE-bestand, kan leiden tot problemen met het op elkaar afstemmen van verschillende versies van de gegevens als u later het ontwerp van de formulieren, rapporten of modules wilt wijzigen. Om deze reden is het opslaan van een Access-database als een ACCDE-bestand het meest geschikt voor de front-enddatabase van een front-end-/back-endtoepassing.

Beperkingen voor het opslaan van een database als een .accde-bestand

Met sommige beperkingen kunt u uw Access-database niet opslaan als een ACCDE-bestand:

 • U moet wachtwoordtoegang hebben tot de VBA-code.

 • Als in uw Access-database naar een andere Access-database of een invoegtoepassing wordt verwezen, moet u alle Access-databases of -invoegingen in de keten van verwijzingen opslaan als ACCDE-bestanden.

Als u een database met een wachtwoord versleutelt voordat u deze opgeslagen als EEN .accde-bestand, wordt het .accde-bestand ook versleuteld en moet u het wachtwoord invoeren telkens wanneer u het opent. Als u niet wilt dat het .accde-bestand wordt versleuteld, moet u het ACCDB-bestand ontsleutelen voordat u het opgeslagen als een .accde-bestand. Nadat u de database hebt opgeslagen als een .accde-bestand, kunt u het ACCDB-bestand opnieuw versleutelen. Gebruik de volgende procedure om een ACCDB-bestand te ontsleutelen:

 1. Klik op het tabblad Bestand op Info en klik op Database ontsleutelen

  Het dialoogvenster Databasewachtwoord opheffen wordt geopend.

 2. Typ het databasewachtwoord in het dialoogvenster Databasewachtwoord verwijderen.

 3. Klik op OK.

Hoe verwijzingen werken met ACCDE-bestanden

Als u een .accde-bestand probeert te maken vanuit een Access-database (.accdb) of vanuit een Access-invoegapp (.accda) die verwijst naar een andere Access-database of -invoegapp, wordt in Access een foutbericht weergegeven en kunt u de bewerking niet voltooien. Als u een database wilt opslaan die naar een andere database verwijst als een ACCDE-bestand, moet u alle databases in de reeks verwijzingen opslaan als ACCDE-bestanden, beginnend bij de eerste database waarnaar wordt verwezen. Nadat u de eerste database hebt opgeslagen als EEN .accde-bestand, moet u de verwijzing in de volgende database bijwerken zodat deze verwijst naar het nieuwe ACCDE-bestand voordat u het opgeslagen als een .accde-bestand, e.v.t.

Stel dat Database1.accdb verwijst naar Database2.accdb en Database2.accdb naar Database3.accdb.. Ga als volgt te werk om Database1.accdb op te slaan als een .accde-bestand:

 1. Sla Database3.accda op als Database3.accde.

 2. Open Database 2.accdb en wijzig de verwijzing naar het nieuwe bestand met de naam Database3.accde.

 3. Sla Database2.accdb op als Database2.accde.

 4. Open Database1.accdb en wijzig de verwijzing naar het nieuwe bestand met de naam Database2.accde.

 5. Sla Database1.accdb op als Database1.accde.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×