Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Visio-tekeningen weergeven of afdrukken met Visio Viewer

Met Visio Viewer kunt u Visio-tekeningen openen, weergeven of afdrukken, zelfs als Visio niet is geïnstalleerd. U kunt met Visio Viewer echter geen Visio-tekening bewerken, opslaan of maken. Daarvoor moet een volledige versie van Visio zijn geïnstalleerd. Als u diagrammen maakt en bewerkt in een volledige versie van Visio en deze diagrammen verzendt naar iemand die niet over Visio beschikt, kan die persoon Visio Viewer gebruiken om uw diagram weer te geven.

Als u een beheerder bent die een groep gebruikers ondersteunt die baat kunnen hebben bij het gebruik van Visio Viewer, moet u er rekening mee houden dat u groepsbeleid kunt gebruiken om 'Microsoft Edge met IE-modus' voor uw organisatie te configureren. Zie InternetExplorerIntegrationLocalFileExtensionAllowList in het artikel met de titel 'Microsoft Edge – Beleid'.

Onze aanbevolen tool is de Visio Online Viewer

Voor gebruikers die geen Visio-licentie hebben, raden we u aan Visio voor internet te gebruiken om Visio-bestanden te bekijken. Zodra u zich hebt aangemeld bij uw Microsoft 365-account, kunt u toegang krijgen tot elk Visio-bestand dat is opgeslagen in OneDrive of SharePoint en het bestand daar selecteren om het te openen. Het bestand wordt geopend in uw browser in Visio voor het web, zodat u een alleen-lezenweergave van het bestand krijgt. 

Waar vind ik Visio Viewer

Download de meest recente versie van Visio Viewer via het Microsoft Downloadcentrum.

Notities: 

 • Visio Viewer 2016 kan Visio-tekeningen (.vsd-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 en 2016. Visio Viewer 2016 kan ook Visio XML-tekeningen (.vdx-bestanden) openen die zijn opgeslagen in Visio 2002, 2003 en 2007.

Uw systeem instellen voor het gebruik van Visio Viewer met Microsoft Edge in de IE-modus

Achter de schermen heeft Visio Viewer de hulp van een Microsoft-webbrowser nodig om Visio tekeningen te bekijken. Internet Explorer 11 niet meer wordt ondersteund in Microsoft 365, maar als Microsoft Edge in de IE-modus is ingesteld op uw pc, werkt Visio Viewer naar behoren.

Vereisten

 • Internet Explorer 11 is geïnstalleerd en ingeschakeld als een Windows-functie op de pc. (Dit is nodig omdat Microsoft Edge Internet Explorer gebruikt in de IE-modus.)

 • De Visio-bureaublad-app is niet op uw pc geïnstalleerd. (Visio Viewer is alleen bedoeld voor gebruik op pc's waarop de Visio bureaublad-app niet is geïnstalleerd.)

 • Visio Viewer is geïnstalleerd op de pc.

Deze informatie toevoegen aan het register

Sla het volgende codeblok op als een .reg-bestand en importeer het in het register. 'Microsoft Edge met IE-modus' wordt gekoppeld aan het .vsdx bestandstype. Het wijzigen van het register moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Zie Registersubsleutels en -waarden toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een .reg-bestand voor instructies.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vsdx\OpenWithProgids] 
"MSEdgeIEModeVSDX"=hex(0):

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\Application] 
"ApplicationCompany"="Microsoft Corporation" 
"ApplicationName"="Microsoft Edge with IE Mode" 
"ApplicationIcon"="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 
"AppUserModelId"="" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\DefaultIcon] 
@="C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe,4" 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open] 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\MSEdgeIEModeVSDX\shell\open\command] 
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe\" -ie-mode-file-url -- \"%1\"" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge] 
"InternetExplorerIntegrationLevel"=dword:00000001

Bevestig de juiste installatie van 'Microsoft Edge met IE-modus' en Visio Viewer

Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, opent u Bestandenverkenner en navigeert u naar een bestand Visio.vsd/.vsdx. 

Het bestandspictogram ziet er nu als volgt uit: 

Wanneer het registerproces is voltooid, verandert het pictogram van het VSDX-bestand in een Microsoft Edge-symbool.

En wanneer u met de rechtermuisknop op het bestandspictogram klikt, moet het menu de optie Openen met bevatten voor Microsoft Edge met IE-modus, zoals wordt weergegeven in deze afbeelding:

Wanneer u met de rechtermuisknop op een VSDX-bestandspictogram klikt, bevat het menu een optie voor het openen van bestanden voor 'Microsoft Edge met IE-modus'.

Het bestandspictogram en de optie hierboven geven aan dat Visio Viewer correct is ingesteld in uw systeem om weer te geven. VSDX-bestanden. 

Een tekening bekijken in Visio Viewer

Wanneer u een tekening opent met Visio Viewer, wordt de tekening weergegeven in een browservenster. Als de tekening uit meerdere pagina's bestaat, zijn de pagina's beschikbaar als tabbladen aan de onderkant van de viewer.

De tekening verplaatsen

 1. Zoek de tekening die u wilt openen.

 2. Dubbelklik op de tekening om deze te openen.

  Notities: 

  • Visio Viewer geeft geen stencils, deelvensters, linialen, hulplijnen en begeleidingspunten weer. Visio Viewer ondersteunt ook geen ingesloten DGN-tekeningen, gedraaide pagina's, meer dan één hyperlink die aan een vorm is gekoppeld, hyperlinks die aan de pagina zijn gekoppeld en eigenschappen van een tekenpagina.

  • Aangepaste opvulstijlen, lijnstijlen en sommige regeleinden zien er in Visio Viewer mogelijk niet hetzelfde uit als wanneer u de tekening opent met Visio.

 • Selecteer en sleep de tekening om deze in het browservenster te verplaatsen of gebruik de schuifbalken of pijltoetsen.

  Tip: Als u niet wilt slepen, kunt u ook de schuifbalken selecteren of op de pijltoetsen drukken om de tekening te pannen. U kunt ook de wielknop draaien om omhoog en omlaag te pannen of op SHIFT drukken en aan het wieltje draaien om naar links en rechts te pannen.

 • Als u wilt inzoomen op een specifiek gebied in uw tekening, drukt u op Ctrl+Shift en sleept u een rechthoek rond het gebied dat u wilt vergroten.

 • Als u de pagina in de browser wilt centreren, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening, selecteert u Inzoomen en selecteert u vervolgens Hele pagina.

 • Als u naar een andere pagina in de tekening wilt gaan, selecteert u het paginatabblad onderaan het tekenvenster.

In- en uitzoomen

Voer een van de volgende opties uit om op uw tekening in en uit te zoomen:

 • Als u op de tekening wilt inzoomen, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening en selecteert u Inzoomen of selecteert u de knop Inzoomen knopafbeelding op de werkbalk Visio Viewer. U kunt ook op Alt+F7 drukken.

 • Als u wilt inzoomen op een specifiek gebied in uw tekening, drukt u op Ctrl+Shift en sleept u een rechthoek rond het gebied dat u wilt vergroten.

 • Als u wilt inzoomen op een bepaald punt in uw tekening, drukt u op Ctrl+Shift en selecteert u het punt dat u wilt vergroten.

 • Als u wilt uitzoomen op de tekening, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening en selecteert u Vervolgens Uitzoomen. Of selecteer de knop Uitzoomen Bijschrift 4 op de werkbalk van Visio Viewer. U kunt ook op Alt+Shift+F7 drukken.

 • Als u wilt uitzoomen op een specifiek punt in uw tekening, drukt u op Ctrl+Shift en klikt u met de rechtermuisknop op het punt waar u wilt uitzoomen.

 • Als u met een zoompercentage wilt in- of uitzoomen op uw tekening, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening, selecteert u Inzoomen en selecteert u vervolgens een zoompercentage of kiest u een zoompercentage in het vak Zoomen in- en uitzoomen op de werkbalk Visio Viewer.

 • Als u wilt uitzoomen en de hele pagina in het Visio Viewer-venster wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de tekening, selecteert u Inzoomen en vervolgens Hele pagina of selecteert u de knop Pagina inzoomen knopafbeelding op de werkbalk Visio Viewer.

Uw tekening centreren in het venster van Visio Viewer

Voer een van de volgende opties uit om uw tekening in uw browservenster te centreren:

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekening, selecteer Zoomen en selecteer vervolgens Hele pagina.

 • Selecteer de knop Pagina inzoomen knopafbeelding op de werkbalk Visio Viewer.

 • Sleep uw tekening naar het midden van het browservenster.

Een hyperlink volgen

 1. Plaats de aanwijzer over een vorm die een hyperlink bevat.

 2. Selecteer de shape.

Opmerking: Als u wilt teruggaan naar uw Visio-tekening nadat u een hyperlink hebt gevolgd die in hetzelfde venster wordt geopend, gebruikt u de knop Vorige van de browser.

Naar een andere pagina gaan

Voer een van de volgende opties uit om naar een andere pagina in uw tekening te gaan:

 • Selecteer het paginatabblad voor de pagina waarnaar u wilt gaan onder in het tekenvenster.

 • Klik met de rechtermuisknop op de tekening, selecteer Ga naar pagina en selecteer vervolgens de gewenste pagina.

U kunt ook Ctrl+Page Down gebruiken om naar de volgende pagina te gaan en Ctrl+Page Up om naar de vorige pagina te gaan.

Shapegegevens weergeven die in een shape zijn opgeslagen

 • Dubbelklik op een shape in de Visio-tekening.

Shapegegevens worden weergegeven op het tabblad Eigenschappen van shape van het dialoogvenster Eigenschappen. Als dit tabblad leeg is, bevat de shape geen gegevens.

Een tekening afdrukken vanuit Visio Viewer

Wanneer u een Visio tekening afdrukt met Visio Viewer, wordt deze afgedrukt vanuit uw webbrowser, niet vanuit Visio.

 1. Stel de weergave van het diagram in het browservenster in op dezelfde zoomfactor en hetzelfde middelpunt als u op de afgedrukte pagina wilt gebruiken.

  Als u de gehele tekening wilt afdrukken, geeft u de gehele tekening in het browservenster weer en plaatst u de tekening in het midden van het venster. (Klik met de rechtermuisknop op de tekening > In- en uitzoomen > Hele pagina.)

 2. Open de opties voor pagina-instelling van de browser om de printerinstellingen op te geven. 

 3. Gebruik de optie Afdrukvoorbeeld van de browser om te kijken hoe het diagram eruitziet wanneer dit wordt afgedrukt.

  Als het diagram er niet naar wens uitziet, sluit u het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld, plaatst u het diagram opnieuw in het midden en wijzigt u de zoominstelling op basis van de gewenste weergave van het diagram op de pagina.

  Notities: 

  • Als u instellingen wijzigt in het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld bij het voorbereiden van het afdrukken, wordt de tekening mogelijk onjuist afgedrukt. Wijzig geen instellingen in dit dialoogvenster om dit probleem te vermijden. Als u uw printerinstellingen moet wijzigen, dient u ze voordat u afdrukt te wijzigen via het dialoogvenster Pagina-instelling.

  • Wanneer u een Visio tekening afdrukt met Visio Viewer, wordt deze afgedrukt vanuit uw webbrowser, niet vanuit Visio. Afdrukken vanuit een browser betekent dat uw tekening er mogelijk niet precies hetzelfde uitziet als wanneer u de tekening afdrukt vanuit Visio; u hebt minder controle over het afdrukproces en u kunt slechts één pagina tegelijk afdrukken.

  • Wanneer u Visio tekeningen afdrukt vanuit uw webbrowser, worden dezelfde zoomfactor en hetzelfde middelpunt in het browservenster gebruikt op de afgedrukte pagina. Wat u op uw monitor ziet, komt dus nauw overeen met wat er wordt afgedrukt. Controleer echter altijd het afdrukvoorbeeld voordat u uw tekening afdrukt, zodat u er zeker van bent dat deze wordt afgedrukt zoals u dat wilt.

De eigenschappen van de tekening en de viewer tijdelijk wijzigen

 1. Selecteer op de werkbalk Visio Viewer de knop Eigenschappen kopafbeelding.

 2. Gebruik de opties op het tabblad Weergave, het tabblad Lagen en het tabblad Opmerkingen om onderdelen van de tekening en de viewer te verbergen en weer te geven.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×