Symptomen

Wanneer u de naam van een object dat zich op een vast adres in het venster controle in Visual Studio Debugger typt, wordt een bericht weergegeven met de volgende strekking weergegeven:

id objectnaam is niet gedefinieerd

Dit probleem kan bijvoorbeeld worden gereproduceerd door gecompileerd en uitgevoerd met de volgende code op een systeem met x86:

Relocate.asm
   .586
   .MODEL FLAT
   PUBLIC _fixed_struct
   _fixed_struct = 04000000h
   END

Main.cpp
#include <Windows.h>

#define SHM_ADDRESS 0x04000000
#define SHM_SIZE_BYTES 1024
#define SHM_NAME L"TEST_NAME"

extern "C"
{
  extern struct fixed_struct_type {
   int a;
   int b;
   int c;
  } fixed_struct;
}

void AttachShm()
{
  HANDLE mapfile = CreateFileMapping(
   INVALID_HANDLE_VALUE, // current file handle (use System page file)
   NULL,         // default security (not inheritable)
   PAGE_READWRITE,    // read/write permission
   0,           // size of File (high-order doubleword)
   SHM_SIZE_BYTES,    // size of File (low-order doubleword)
   SHM_NAME);       // name of mapping object

  MapViewOfFileEx(
   mapfile,        // handle to mapping object
   FILE_MAP_ALL_ACCESS,  // read/write permission
   0,           // address offset (high-order doubleword)
   0,           // address offset (low-order doubleword)
   SHM_SIZE_BYTES,    // size of common block
   (LPVOID)SHM_ADDRESS); // suggested starting address
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  AttachShm();

  fixed_struct.a = 30;
  
  // Put a breakpoint on the next line, view fixed_struct.a in watch window
  return 0;
}

Oorzaak

In eerdere versies van Visual Studio gebruikt de debugger relatieve adressen in plaats van absolute adressen voor alle variabelen. Dit veroorzaakt de variabelen die zijn opgeslagen op de vaste adressen niet worden gevonden in de live bereiken voor het huidige stackframe.

Oplossing

Deze correctie geldt alleen voor Visual Studio 2015 Update 3. Als u weergeven van absolute adressen wilt, moet u Visual Studio 2015 Update 3 of hoger.

De oplossing is beschikbaar voor downloaden van het Microsoft Download Center:

Het hotfix-pakket nu downloaden.

Microsoft heeft dit bestand op virussen getest met de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen helpen voorkomen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×