Welkom bij de nieuwe standaard toetsenbordindeling voor Verteller

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de manier waarop u met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, werkt. We willen het voor u eenvoudiger maken om Verteller te leren kennen en te gebruiken, en dus bouwen we voort op kennis die u mogelijk hebt ontwikkeld met andere schermlezers. In deze release wordt de nieuwe standaard toetsenbordindeling geïntroduceerd voor Verteller. Wanneer u Verteller gebruikt zal u toetsenbord teruggaan naar de instelling Standaardindeling.

Dit artikel is slechts het startpunt waarin u wordt geïnformeerd over de wijzigingen. Alle inhoud van onze schermlezer wordt na verloop van tijd bijgewerkt, maar dat zal zijn tijd nemen. Met dit artikel bent u tot die tijd op de hoogte.

Tip: Het is mogelijk om terug te schakelen naar de oude toetsenbordindeling van Verteller als dit uw voorkeur geniet. Druk op de Windows logo toets + Ctrl + N om terug te schakelen. Druk op de Tab-toets totdat u: 'Selecteer toetsenbordindeling, Standaard.' hoort. Als u de indeling naar Oudere wilt wijzigen, drukt u eenmaal op de toets pijl-omlaag. U hoort: 'Oudere, geselecteerd.' De nieuwe opdrachten van Verteller zullen niet langer beschikbaar zijn in de Oudere toetsenbordindeling als toetsenaanslagen voor oude opdrachten conflicteren met diegene die in nieuwe Verteller-functies gebruikt worden.

Hier volgen enkele belangrijke punten:

 • U kunt nu de CapsLock- of Invoegen-toets gebruiken als uw wijzigingstoets voor Verteller. Daarom verwijzen wij vanaf nu af aan naar deze wijzigingstoetsen als de ‘SR-toets’.

 • De Weergave wijzigen-opdrachten zijn bijgewerkt. Ze zijn nu toegewezen aan SR-toets + Pagina omhoog en Pagina omlaag. U kunt ook Weergave wijzigen door te drukken op de SR-toets + Ctrl + pijl-omhoog en pijl-omlaag Volgende en Vorige verplaatsen zijn niet gewijzigd.

 • De primaire en secundaire actie opdrachten in scanmodus zijn gewijzigd. Primaire actie kan worden uitgevoerd door op Enter of de spatiebalk te drukken. U kunt secundaire actie uitvoeren door gewoon een Shift-toets toe te voegen aan elk van deze toetsen (Shift + Enter of Shift + spatiebalk). Hier ziet u deze wijziging ongeacht de toetsenbordindeling die u selecteert.

 • De pagina, alinea, regel, woord, en teken opdrachten van Verteller zijn in de nieuwe standaard toetsenbordindeling gewijzigd. Daarnaast zijn veel van de Verteller-opdrachten gewijzigd zodat ze beter te onthouden zijn. Sommige zijn ook gewijzigd als u toetsaanslagen wilt uitlijnen die vertrouwder zijn voor gebruikers van een schermlezer.

 • U kunt nu het numerieke toetsenblok gebruiken om Verteller-opdrachten op te geven. Hieronder vertellen we hier meer over.

 • We hebben een paar nieuwe opdrachten voor Verteller, zoals Lijst met koppelingen, Lijst met koppen, Lijst met oriëntatiepunten en Verteller zoeken toegevoegd.

 • Meerdere nieuwe toetsenbordopdrachten van scanmodus voor het selecteren van tekst zijn toegevoegd.

 • Het aantal toetsenbordopdrachten van Verteller voor het verplaatsen naar koppelingen, koppen en tabellen zijn komen te vervallen in de standaard toetsenbordindeling. Deze opdrachten zijn nog steeds beschikbaar in scanmodus en Weergave wijzigen. We hebben ook de opdracht 'Verplaatsen naar het laatste item in omvattende gebied' weggehaald.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

In dit onderwerp

De upgrade-ervaring

Wanneer u een upgrade naar deze versie van Windows uitvoert en overschakelt naar Verteller, wordt een dialoogvenster met informatie over de wijzigingen die we hebben aangebracht in de toetsenbordindeling van Verteller weergegeven. Als u dit wilt uitzetten, selecteert u het vak Niet opnieuw weergegeven.

De SR-toets

We hebben enkele wijzigingen aangebracht aan wijzigingstoets van Verteller. We verwijzen hiernaar als de SR-toets via Verteller-instellingen en in de toekomstige documentatie.

Standaard zijn de toetsen CapsLock en Invoegen beschikbaar als uw SR-toets. Als u een Japanse 106-toetsenbord gebruikt, kunnen de toetsen NonConvert en invoegen als de SR-toets worden gebruikt. Dit is een wijziging ten opzichte van vorige versies waar de Ctrl en Alt-toetsen zijn gebruikt als wijzigingstoetsen van Verteller.

Wijzigingen instellingen Verteller

We hebben een nieuwe kop in Verteller-instellingen toegevoegd genaamd Kies toetsenbordinstellingen. U vindt deze in scanmodus met behulp van de H-toets om naar de kop te gaan. Hier vindt u de volgende instellingen:

Selecteer toetsenbordindeling

Met deze instelling kunt u de toetsenbordindeling van Verteller selecteren. Standaard wordt de standaard toetsenbordindeling geselecteerd. Als u terug wilt gaan naar de toetsenbordindeling van de release van april 2018, selecteert u de Oudere indeling.

Wijzigingstoets van Verteller selecteren

Met deze instelling kunt u de toetsen die gebruikt worden als de wijzigingstoets van Verteller (de SR-toets) bepalen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Caps lock en Invoegen (de standaardinstelling)

 • Invoegen

 • Caps lock

Als u een 106 Japans toetsenbord gebruikt, zijn de instellingen als volgt:

 • NonConvert en invoegen (de standaardinstelling)

 • Converteren

 • Invoegen

 • NonConvert

Nieuwe toetscombinaties Verteller

Verschillende nieuwe functies zijn toegevoegd aan Verteller in deze release. Sommige van deze opdrachten werken alleen in scanmodus, terwijl anderen altijd werken als u Verteller gebruikt.

Opmerking: Wanneer een beschrijving wordt gegeven van de toetsaanslagen voor opdrachten in de tabellen die in dit document wordt weergegeven, wordt er met de Verteller wijzigingstoets gewoon verwezen naar SR-toets. U ziet dit ook in het dialoogvenster SR-toets + F1, dat alle opdrachten van Verteller toont.

Nieuwe algemene sneltoetsen

Deze sneltoetsen werken, ongeacht of de scanmodus in- of uitgeschakeld is:

Opdracht

Toets

Selectie voorlezen

SR-toets + Shift + pijl-omlaag

Selectie spellen

SR-toets + Shift + Pijl-omlaag tweemaal snel achter elkaar

Lijst met koppelingen

SR-toets + F7

Lijst met koppen

SR-toets + F6

Lijst met oriëntatiepunten

SR-toets + F5

Verteller zoeken

SR-toets + Ctrl + F

Ga verder met volgende zoeken

SR-toets + F3

Ga verder met vorige zoeken

SR-toets + Shift + F3

Nieuwe scanmodus sneltoetsen

In deze release kunt u inhoud selecteren in scanmodus en dit kopiëren naar het klembord van Windows. De volgende sneltoetsen werken terwijl u de scanmodus gebruikt:

Opdracht

Toets

Selecteer of deselecteer teken in de focus van Verteller

Alt + pijl-links of pijl-rechts

Selecteer of deselecteer woord in de focus van Verteller

Alt + Shift + pijl-links of pijl-rechts

Selecteer of deselecteer regel in de focus van Verteller

Shift + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Selecteer of deselecteer alinea in de focus van Verteller

Ctrl + Shift + pijl-omhoog of pijl-omlaag

Selecteren tot het begin of einde van de huidige regel

Shift + Home of End

Selecteren tot het begin of einde van het document

Ctrl + Shift + Home of End

Selecteer of deselecteer pagina

Shift + Pagina-omhoog of Pagina-omlaag

Markeren blokkeren

F9

Selecteer blokkeren

F10

Alles selecteren

Ctrl+A

Selectie voorlezen

SR-toets + Shift + pijl-omlaag

Selectie spellen

SR-toets + Shift + Pijl-omlaag tweemaal snel achter elkaar

Selectie naar Klembord kopiëren

Ctrl+C

De selectie plakken

Ctrl+V

De selectie knippen

Ctrl+X

Gebruik het numerieke toetsenblok met Verteller

De nieuwe standaard toetsenbordindeling kunt u gebruiken voor het uitvoeren van opdrachten in Verteller met het numerieke toetsenblok. We ontworpen het numerieke toetsenblok zo dat u naar elk object met behulp van één hand kunt gaan. Alle opdrachten in Verteller vereisen de SR-toets (waarschijnlijk de Insert-toets als u het numerieke toetsenblok gebruikt). De toetsen pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links, pijl-rechts, evenals de toetsen Home, pagina omhoog en pagina omlaag, functioneren alsof u niet de SR-toets ingedrukt houdt. Deze toetsen worden gewoon doorgegeven naar uw toepassing. Een volledige beschrijving van de indeling van het numerieke toetsenblok hieronder:

Opdracht

Toets

Naar het eerste item in het venster gaan

SR-toets + Start

Naar het laatste item in het venster gaan

SR-toets + End

Huidige regel voorlezen

SR toets + Pijl-omhoog

Voorlezen vanaf de cursor

SR toets + Pijl-omlaag

Huidige selectie voorlezen

SR-toets + Shift + pijl-omlaag

Huidige selectie spellen

SR-toets + Shift + Pijl-omlaag tweemaal snel achter elkaar

Weergave wijzigen

SR toets + Page up

Weergave wijzigen

SR-toets + Page down

Naar het vorige item gaan

SR-toets + Pijl-links

Naar het volgende item gaan

SR-toets + Pijl-rechts

Huidige teken voorlezen

Numeriek toetsenblok 5

Vorige woord voorlezen

SR-toets + Ctrl + Pijl-links

Het volgende woord voorlezen

SR-toets + Ctrl + Pijl-rechts

Item voorlezen

SR-toets + Ctrl + numeriek toetsenblok 5

Item uitgespeld voorlezen

SR-toets + Ctrl + numeriek toetsenblok 5 tweemaal

Verteller-cursor naar systeem cursor verplaatsen

SR-toets + numeriek toetsenblok minteken (-)

Verplaats de focus naar het item

Numeriek toetsenblok Plus (+)

Voorlezen in welke rij en kolom Verteller is

Ctrl + Alt + Shift + numeriek toetsenblok 5

De standaard toetsenbordindeling

De volgende secties geven aan hoe nieuwe standaard toetsenbordindeling verschilt van de vorige toetsenbordindeling (nu Oudere genoemd). De meest voorkomende toetsen in Verteller worden in deze secties behandeld.

Invoerleermodus in Verteller

Met invoerleermodus kunt u meer te weten komen over de standaardtoetsenbordindeling. Druk op de SR-toets + 1 om de invloerleermodus in te schakelen. Vanaf hier kunt u de toetsen op het toetsenbord uitproberen om meer te weten te komen over de nieuwe functies. 

Het geven van feedback is gewijzigd

De nieuwe toetsaanslag om feedback te geven is SR-toets + Alt + F. Dit werkt zowel in de standaard als de oudere indelingen.

Opdrachten Weergave wijzigen gewijzigd

De nieuwe zijn als volgt:

Druk op deze toetsen

Actie

SR-toets + Page Up of Page Down
SR-toets + Ctrl + Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Sommige laptoptoetsenborden plaatsen de toetsen pagina omhoog en pagina omlaag op vreemde plekken, en dus bieden we een alternatieve methode voor het wijzigen van de weergave Verteller met de pijl-omhoog en pijl-omlaag toetsen.

Opmerking: Als u Verteller wilt wijzigen voor het bekijken van tekens, woorden, regels of alinea's, zal de opdracht Huidige item lezen de tekst van dat specifieke weergavetype op een betrouwbaardere wijze voorlezen.

Instellingen voor steminstellingen van Verteller wijzigen

De volgende wijzigingen zijn aangebracht om de spraakinstellingen van Verteller te beheren:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Stemvolume verhogen

SR-toets + Ctrl + Plusteken (+)

SR-toets + Ctrl + numeriek toetsenblok plus (+)

Stemvolume verlagen

SR-toets + Ctrl + Minteken (-)

SR-toets + Ctrl + numeriek toetsenblok minus (-)

Uitbreidingsmodus vergroten

SR-toets + V

Uitbreidingsmodus verkleinen

SR-toets + Shift + V

Voorlezen tekens schakelen

SR-toets + 2

Wijzigingen scanmodus

We hebben de primaire en secundaire actie opdrachten van scanmodus gewijzigd zodat u ze eenvoudiger kunt gebruiken. Dit zijn de nieuwe toetsaanslagen om deze opdrachten te gebruiken:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Primaire actie

Enter

Spatiebalk

Secundaire actie

Shift + Enter

Shift + spatiebalk

Algemene opdrachten

De volgende wijzigingen zijn aangebracht aan deze opdrachten:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Wisselknop zoekmodus

SR-toets + Ctrl + Enter

De huidige tijd en datum voorlezen

SR-toets + F12

Beschrijving afbeelding met een onlineservice

SR-toets + Ctrl + D

Wisselknop ontwikkelaarsmodus

SR-toets + Ctrl + F12

Muismodus

SR-toets + Alt + M

Toetsen doorgeven aan toepassing

SR-toets + 3

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

SR-toets + Vierkante haak openen ([)

SR-toets + numeriek toetsenblok minteken (-)

Verplaats de focus naar item

SR-toets + Enkel aanhalingsteken (')

SR-toets + numeriek toetsenblok plusteken (+)

Ga naar het gekoppelde Item

SR-toets + A

Ga naar gecommentarieerde inhoud

SR-toets + Shift + A

Ga naar het bovenliggend item (als er structurele navigatie is)

SR-toets + Alt + Pijl-omhoog

Ga naar het volgende naastgelegen item (als er structurele navigatie is)

SR-toets + Alt + Pijl-rechts

Ga naar het vorige naastgelegen item (als er structurele navigatie is)

SR-toets + Alt + Pijl-links

Ga naar het eerste onderliggende item (als er structurele navigatie is)

SR-toets + Alt + Pijl-omlaag

Algemene leesopdrachten

De volgende opdrachten zijn gewijzigd:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Item voorlezen

SR-toets + Tab

SR-toets + numeriek toetsenblok plusteken 5

Item uitgespeld voorlezen

SR-toets + Tab tweemaal snel

SR-toets + numeriek toetsenblok 5 tweemaal snel

Herhaal zinsdeel

SR-toets + X

Begin met voorlezen document

SR-toets + Pijl-omlaag

SR-toets + Ctrl + R

Verplaatsen naar het begin van de tekst

SR-toets + B

SR-toets + Ctrl + Home

Naar einde van de tekst verplaatsen

SR-toets + E

SR-toets + Ctrl + End

Document voorlezen

SR-toets + C

Tekst voorlezen van begin tot cursor

SR-toets + Shift + J

SR-toets + Alt + Home

Teken, woord lijn, alinea en voorlezen van pagina opdrachten

Hier zijn de wijzigingen van opdracht:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Huidige teken voorlezen

SR-toets + komma (,)

Numerieke toetsenblok 5

Het vorige teken voorlezen

SR-toets + M

Pijl-links (bij het bewerken van tekst)

Volgend teken voorlezen

SR-toets + punt (.)

Pijl-rechts (bij het bewerken van tekst)

Huidige woord voorlezen

SR-toets + K

SR-toets + Ctrl + numeriek toetsenblok 5

Huidige woord uitspellen

Verteller + K tweemaal snel

SR-toets + Ctrl + Pijl-links

Vorige woord voorlezen

SR-toets + J

SR-toets + Ctrl + End

Volgende woord voorlezen

SR-toets + L

SR-toets + Ctrl + Pijl-rechts

Huidige regel voorlezen

SR-toets + I

SR-toets + Pijl-omhoog

Vorige regel voorlezen

SR-toets + U

Pijl-omhoog (bij het bewerken van tekst)

Volgende regel voorlezen

SR-toets + O

Pijl-omlaag (bij het bewerken van tekst)

Huidige alinea voorlezen

SR-toets + Ctrl + K

Vorige alinea voorlezen

SR-toets + Ctrl + J

Volgende alinea voorlezen

SR-toets + Ctrl + L

Huidige pagina voorlezen

SR-toets + Ctrl + I

Vorige pagina voorlezen

SR-toets + Ctrl + U

Volgende pagina voorlezen

SR-toets + Ctrl + O

Gedrag tabel voorlezen

We brengen de ervaring van het tabel lezen gedrag samen. Dit zijn de nieuwe toetsaanslagen voor het voorlezen van tabellen als u geen scanmodus gebruikt:

Opdracht

Toets 1

Toets 2

Ga naar de volgende cel in de huidige rij

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Ga naar de vorige cel in de huidige rij

Ctrl + Alt + pijl-links

Ga naar de volgende cel in de huidige kolom

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

Ga naar de vorige cel in de huidige kolom

Ctrl + Alt + pijl-omhoog

Ga naar de eerste cel in een tabel

Ctrl + Alt + Home

Ga naar de laatste cel in een tabel

Ctrl + Alt + End

Alleen de huidige rijkop voorlezen

Alt + Shift + Pijl-links

Huidige rij voorlezen

Alt + Shift + Pijl-rechts

Huidige kolomkop voorlezen

Alt + Shift + Pijl-omhoog

Huidige kolom voorlezen

Alt + Shift + Pijl-omlaag

Voorlezen in welke rij en kolom Verteller is

Ctrl + Alt + Shift + schuine streep (/)

Ctrl + Alt + Shift + numeriek toetsenblok 5

Ga naar de cel van de tabel

Ctrl + Alt + Pagina omhoog

Ga naar celinhoud

Ctrl + Alt + Pagina omlaag

Zie ook

Volledige handleiding voor Verteller

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×