Wijzigingen in btw-return-instructie voor het jaar 2017 zijn beschikbaar in de Noorse versie van Microsoft Dynamics AX

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden

Sjabloon: AX Hotfix sjabloon

Referenties

BUG #: 3789621 (DAXSE)BUG #: 3789623 (DAXSE)BUG #: 3789627 (DAXSE)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics AX voor de regio Noors (no).

Deze hotfix zal de wijzigingen voor de btw-aangifte op retour brengen voor het jaar 2017 beschikbaar zijn in de Noorse versie van Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Meer informatie

De wijzigingen in de hotfix inschakelen voor btw-return-instructie voor het jaar 2017 in de Noorse versie van Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Belangrijk De rapportage codes voor de vakken van de btw-aangifte die vanaf het jaar 2017, dus vóór het bijwerken van de rapportage-codes en instellingen in de btw-codes aan de hand van de instructies onder toewijzingen wilt wijzigen, hoeft de rapportage activiteiten uitvoeren voor het jaar 2016.

Bijvoorbeeld reporting code 31:

Voordat de CY-2017 wordt gebruikt voor de verkoop vrijstelling van belasting.

Vanaf 2017 CY wordt gebruikt als belastbare verkoop onder 25%.

De volgende beste verplaatsen naar de bijgewerkte btw-aangifte:

1) maken alle de benodigde BTW-codes voor het verzamelen van btw-bedragen volgens uw zakelijke activiteiten en de vereiste itemization\details in de btw-aangifte voor het jaar 2017. Dit moet gebeuren voordat de 1e van januari 2017.

2) btw-rapport genereren voor de laatste periode van2016. U moet dit doen met behulp van de huidige btw-aangifte van functionaliteit en de huidige btw-aangifte codes geldig voor 2016.

3) start de dagelijkse boekingen van transacties op de 1e van januari 2017, met geldig BTW-codes voor 2017.

4) maken\bijwerken nieuwe btw-codes geldig voor 2017 en de koppeling van de btw-codes voor deze nieuwe btw-codes.

5) genereren van de btw-aangifte voor de 1e periode van 2017.

Opmerking Het verdient aanbeveling om op te slaan van de btw-code-instellingen vóór 2017 geldig in geval van een correctie voor de belasting van oude perioden records vereist – voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectie correctie van punten eerder dan 2017

Rapportage-codes instellen
Ga naar het grootboek -> Instellingen -> BTW -> externe -> BTW-codes, maken de volgende rapportage codes instellen
Noorse rapportindeling voor elk van hen:

Code melden

Beschrijving

Aanmelden

Berekening

11

Totale omzet niet gedekt door de btw-handeling

-

21

Totale omzet en opname gedekt door de btw-handeling en importeren, basis

+

31+41+51+61+71+81
+91+101+111+121

31

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende BTW-25%, basis

-

32

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende BTW-25%, berekende btw

-

41

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw-15%, basis

-

42

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw-15%, berekende btw

-

51

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw 10%, basis

-

52

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw 10%, berekende btw

-

61

Nominale omzet in het binnenland en intrekking, basis nul

-

71

Onderwerp van de omzet in het binnenland aan verlegde (emissie trading en goud), basis

+

72

Omzet in het binnenland teruggeboekt (emissie trading en goud), de btw berekenen

+

81

Totaal nul nominale omzet verschuldigd op de uitvoer van goederen en diensten, basis

-

91

Invoer van goederen en de berekende BTW-25%, basis

+

92

Invoer van goederen en de berekende BTW-25%, btw berekenen

+

93

Offset voor de 92

+

101

Invoer van goederen en de berekende btw-15%, basis

+

102

Invoer van goederen en de berekende btw-15% btw berekenen

+

103

Verschuiving van de 102

+

111

Invoer van goederen waarop geen btw, basis

+

121

Aankoop van immateriële diensten uit het buitenland en berekende BTW-25%, basis

+

122

Aankoop van immateriële diensten uit het buitenland en berekende BTW-25%, btw berekenen

+

123

Verschuiving van de 122

+

131

Binnenlandse aankopen onderwerp omkeren toeslag en berekende BTW-25%, basis

+

132

Berek. btw-binnenlandse aankopen verlegging en berekende BTW-25%,

+

133

Verschuiving van de 132

+

142

Binnenlandse aftrekbare invoer btw, 25%, berekende btw

+

+72

152

Aftrekbare binnenlandse invoer btw, 15% btw berekenen

+

162

Binnenlandse aftrekbare invoer btw, 10%, berekende btw

+

172

Aftrekbare BTW, 25%, invoer btw berekenen

+

-93-123-133

182

Aftrekbare BTW, 15%, invoer btw berekenen

+

-103

Houd rekening met de nieuwe besturingselementen op het formulier Reporting codes:
Het veld teken kunt wijzigen, het teken van het bedrag dat overeenkomt met de code van de rapportagevaluta.
De berekening van het totale gebied biedt de mogelijkheid om extra codes voor rapportage aan de code die is geselecteerd in de bovenzijde van het formulier opnemen. In het bovenstaande voorbeeld wordt de waarde voor de code 142geaccumuleerde waarden van de code 72 toegevoegd.

Houd er rekening mee dat te vatten negatieve bedragen, het minteken moet worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de reporting code 172.

Periodieke btw-code in de btw-vereffening perioden (geldig voor Microsoft Dynamics 2012 R3 alleen) instellen
Ga naar het grootboek > Instellingen > BTW > omzetbelastingvereffeningsperioden, maak een lijst van punten. Let op het nieuwe veld in het formulier met de naam code van de btw. Stel de periode codes op basis van de perioden voor de indiening en uitgelijnd met de waarden die door de belastingdienst. Waarden uit dit veld wordt gebruikt bij het genereren van een XML-bestand.

Rapportage-codes toewijzen aan een btw-codes
Ga naar het grootboek > Instellingen > BTW > BTW-codes, en de rapportage codes toewijzen aan de betreffende btw-codes aan de hand van de instellingen in de tabel:

Code melden

Beschrijving

De code van de rapportagevaluta in dit veld selecteren
op het tabblad rapport setup \ instellingen - tabblad creditnota

11

Totale omzet niet gedekt door de btw-handeling

Belastbare verkoop of
Belastingvrije verkoop
afhankelijk van het type verkoop

31

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende BTW-25%, basis

Belastbare verkoop

32

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende BTW-25%, berekende btw

Te betalen btw

41

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw-15%, basis

Belastbare verkoop

42

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw-15%, berekende btw

Te betalen btw

51

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw 10%, basis

Belastbare verkoop

52

Omzet in het binnenland en de intrekking en de berekende btw 10%, berekende btw

Te betalen btw

61

Nominale omzet in het binnenland en intrekking, basis nul

Belastbare verkoop

71

Onderwerp van de omzet in het binnenland aan verlegde (emissie trading en goud), basis

Belastbare import

72

Omzet in het binnenland teruggeboekt (emissie trading en goud), de btw berekenen

Gebruiksbelasting

81

Totaal nul nominale omzet verschuldigd op de uitvoer van goederen en diensten, basis

Belastingvrije verkoop

91

Invoer van goederen en de berekende BTW-25%, basis

Belastbare import

92

Invoer van goederen en de berekende BTW-25%, btw berekenen

Gebruiksbelasting

93

Offset voor de 92

Gebruiksbelasting offset

101

Invoer van goederen en de berekende btw-15%, basis

Belastbare import

102

Invoer van goederen en de berekende btw-15% btw berekenen

Gebruiksbelasting

103

Verschuiving van de 102

Gebruiksbelasting offset

111

Invoer van goederen waarop geen btw, basis

Aankoop zonder btw

121

Aankoop van immateriële diensten uit het buitenland en berekende BTW-25%, basis

Belastbare import

122

Aankoop van immateriële diensten uit het buitenland en berekende BTW-25%, btw berekenen

Gebruiksbelasting

123

Verschuiving van de 122

Gebruiksbelasting offset

131

Binnenlandse aankopen onderwerp omkeren toeslag en berekende BTW-25%, basis

Belastbare import

132

Berek. btw-binnenlandse aankopen verlegging en berekende BTW-25%,

Gebruiksbelasting

133

Verschuiving van de 132

Gebruiksbelasting offset

142

Binnenlandse aftrekbare invoer btw, 25%, berekende btw

Terug te vorderen btw

152

Aftrekbare binnenlandse invoer btw, 15% btw berekenen

Terug te vorderen btw

162

Binnenlandse aftrekbare invoer btw, 10%, berekende btw

Terug te vorderen btw

172

Aftrekbare BTW, 25%, invoer btw berekenen

Gebruiksbelasting offset
in geval gebruik geen van 93, 123, 133.

182

Aftrekbare BTW, 15%, invoer btw berekenen

Gebruiksbelasting offset
in geval niet met 103.


Maken / rapport afdrukken
Ga naar het grootboek -> periodieke BTW -> betalingen -> BTW-betalingen, de benodigde gegevens invoeren in het dialoogvenster en klik op OK.

Maken van het XML-bestand is alleen geldig voor Microsoft Dynamics 2012 R3:
Voer de volgende waarden voor het XML-bestand moet worden gemaakt in het volgende dialoogvenster: XML-bestand (pad en naam); Selecteer type bericht: Main, aanvullende of correctie; nummer van kind; Selecteer formulier in de sector; tekst invoeren in de uitleg.

Als u niet dat het XML-bestand wilt moet worden gegenereerd, maar laat het veld XML-bestand leeg.

Klik op OK en wacht terwijl het rapport wordt afgedrukt en het XML-bestand is gemaakt.

Opmerking dat bij een begindatum in het eerste dialoogvenster gelijk of groter is dan 1-1/2017 - nieuwe indeling van het rapport wordt afgedrukt en er is een mogelijkheid om XML-bestand te genereren. Anders worden de oude indeling van het rapport wordt afgedrukt en de velden in het dialoogvenster dat betrekking heeft op het genereren van het XML-bestand wordt uitgeschakeld.

Rapport afdrukken nadat deze is bijgewerkt voor btw-betaling
Als de btw-betaling werd uitgevoerd in de modus bijwerken , deze later kan worden afgedrukt vanuit het menu Grootboek -> Rapporten -> externe -> BTW-betalingen

Klik op afdrukkenen hetzelfde dialoogvenster venster met het XML-bestand instellingen wordt weergegeven. Als u niet nodig de XML bestand, maar alleen wilt bekijken de afdrukbare versie van het verslag – schakelt u het veld XML-bestand .

Dit formulier biedt ook de mogelijkheid om het combineren van verschillende btw-betalingen en één gecombineerd rapport XML-bestand de samengevatte gegevens voor alle geselecteerde records bevat afdrukken. Alleen records met betrekking tot vereffening van één en dezelfde waarden in begindatum en einddatum kunnen worden gecombineerd, bijvoorbeeld de oorspronkelijke versie en de correcties/laatste correcties.

Correctie van punten eerder dan 2017
Als een correctie nodig is in de periode die aan het jaar 2017, niet mogelijk om deze te melden met de instellingen van de rapportage codes geldig voor de periode vanaf 2017. Dus, moet u deze vervangen door "oud" rapportage codes die gelden voor de gecorrigeerde periode kunt u de correctierapport voorbereiden.

Het wordt aanbevolen om twee sets met instellingen van btw-codes geldig voor 2017 en met vermelding van 2017opslaan.
Kunt u de instellingen bijwerken handmatig of met behulp van de periodieke procedures die hieronder worden beschreven.

Geldig voor 2012-RTM DAX, DAX 2012 R1 en DAX 2012 R3
Office-invoegtoepassing installeren en gegevens maken

1. eerst moet u een Excel - invoegtoepassinginstalleren. Dit kan worden bereikt door het toevoegen van de standaard installatie- Wizard (Client-onderdelen -> Office - invoegtoepassingen) met bijbehorende onderdelen van Microsoft Dynamics AX
2. Nadat u de invoegtoepassing is geïnstalleerd, opent u MS Excel, lege werkmap maken en worden er extra tabblad Dynamics AX
3. Klik op gegevens toevoegen -> tabellen toevoegen. Selecteer TaxTable in het linkerdeelvenster en toevoegen aan het rechterdeelvenster op de bijbehorende knop te klikken.
Dit werkblad maken in de onderkant van het formulier, klikt u op OK en sluit het formulier.
4. een nieuw werkblad gemaakt met geselecteerde tabel. Er is een lijst van alle velden van de TaxTable zich bevindt aan de linkerzijde van het werkblad. Velden met instellingen voor de rapportage codes door erop te dubbelklikken in de lijst toevoegen:

Tabblad setup repot

Tabblad setup – creditnota repot

Verkoop
- Belastbare verkoop
- Verkoop zonder btw
- Te betalen btw

Verkoop
- Creditnota belastbare verkoop
- BTW Creditnota vrijgestelde verkoop
- BTW op creditnota verkoop

Inkoop
- Belastbare inkopen
- Aankoop zonder btw
- Terug te vorderen btw

Inkoop
- Belastbare inkoop-creditnota
- BTW-vrijgestelde inkoop-creditnota
- BTW op creditnota inkoop

Importeren
- Belastbaar importeren
- Offset belastbare import
- BTW gebruiken
- Verschuiving van de gebruiksbelasting

Importeren
- Belastbaar creditnota importeren
- Offset Creditnota belastbare import
- BTW op creditnota import
- Compenserende btw op creditnota import

5. nadat alle benodigde velden worden toegevoegd aan de Excel-tabel, klikt u op Opties en selecteer een AX-bedrijf om te werken met. Klik op verbinding maken en klik op OK om het formulier te sluiten.
6. de selectie van velden verbergen door te klikken op de bijbehorende knop velden. De knop vernieuwen wordt ingeschakeld.
7. Klik op vernieuwen om te lezen van gegevens uit de AX. Excel-tabel wordt gevuld met de gegevens uit de AX.
8. Breng de benodigde wijzigingen in de instellingen van de btw-code. Voor een overzicht van de beschikbare waarden voor de rapportage-codes kunt u de knop Opzoeken gebruiken:
9. nadat alle de wijzigingen zijn aangebracht, klikt u op publiceren. Gegevens worden opgeslagen in AX

Opmerking de aanvullende Status Dynamics AX -werkblad bevat de details van de publicatie

Schakelen tussen de sets van codes voor btw-codes melden
Het wordt aanbevolen om eenvoudig schakelen tussen verschillende sets van de btw-aangifte codes (geldig voor 2017 en vanaf 2017) voor het opslaan van alle instellingen voor probleemrapportage code afzonderlijk in btw-codes voor verschillende jaren geldig.

Dus wanneer u correcties wilt gedurende het 'oude', Ga naar de set van de instellingen voor probleemrapportage code in btw-codes geldig voor 2017, door de volgende stappen uit te voeren:

-Vernieuwd als u de huidige de huidige instellingen voor probleemrapportage code vanuit AX (geldig vanaf 2017).

-Vervang de hele set code-instellingen door deze te kopiëren van de eerder opgeslagen locatie (geldig voor 2017) melden

-De vervangen gegevens publiceren naar AX.

Nu kunt u de repot voor de 'oude' periode (vóór 2017) uitvoeren.

Opmerking na de rapportage van de correcties voor de 'oude' periode (vóór 2017), voer de stappen hierboven wordt beschreven, om te schakelen naar de code instellingen voor probleemrapportage geldig voor 2017.

Opmerking als u wilt rapporteren codenaam aanpassen, kunt u dezelfde procedure voor de tabel TaxReportCollection.


Geldig voor DAX 2009 SP1
Gegevens exporteren/importeren en de definitie van groepen

1. Ga naar Beheer -> Periodiek -> gegevens exporteren/importeren-Excel-werkbladen >, voert u de Wizard Sjablonen, klik op volgende
Geef de bestandsnaam waar u de bestaande gegevens (bv. TaxTable2016.xls)
Klik op volgende.
2. Selecteer TaxTable uit de lijst met tabellen die u wilt exporteren en klik op volgende.
3. Genereer een pagina met de lijst veld verschijnt
Klik op volgende.
4. niet alles op de pagina Selecteer velden wijzigen en klik op volgende.
5. Als de importdefinitiegroep maken op de volgende pagina is gemarkeerd en klik op volgende
6. gegevens exporteren en maken ondersteunende tabellen werkblad markeren op de volgende pagina. Klik op volgende en vervolgens op Voltooien.
7. de gegevens worden geëxporteerd naar een bestand.
8. Maak een kopie van het bestand (bijvoorbeeld TaxTable2017.xls)
9. het gekopieerde bestand openen en breng de benodigde wijzigingen in de rapportage van de codes, kunt u zoekopdrachten. Sla het bestand op.

Schakelen tussen de sets van codes voor btw-codes melden
Voor het importeren van nieuwe set codes melden

-Ga naar Beheer -> Periodiek -> gegevens exporteren/importeren-> definitiegroepen.

-Zoek de eerder gemaakte definitiegroep en klikt u op Instellingen. Import importeren status wijzigen in het geopende formulier en het formulier sluiten

-Ga naar Beheer -> Periodiek -> gegevens exporteren/importeren-Excel-werkbladen >, klikt u op Microsoft Office Excel importeren. Selecteer op het tabblad Algemeen de definitiegroep die u eerder hebt gemaakt en het bestand voor het importeren van de set codes van rapportage.
Tabblad selecteren op Geavanceerd importeren regel = nieuwe invoegen en bijwerken van bestaande records
Klik op OK en wacht totdat de gegevens zijn geïmporteerd. Valideren dat de rapportage in AX-codes zijn bijgewerkt op basis van de wijzigingen in het bestand.

Om te schakelen naar de andere set codes te melden, voer de stappen hierboven opnieuw.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u een probleem downloaden ondervindt, installeren van deze hotfix of andere technische vragen hebt, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxU kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


De sectie 'Oplossing' kunt u zien of deze hotfix beschikbaar als hotfix of het meest recente service Pack is. Voor vergelijkings- en testdoeleinden is de oorspronkelijke hotfix beschikbaar op de website http://hotfix .

Informatie over de installatie

Als u aanpassingen voor een of meer van de methoden of in de tabellen die door deze hotfix worden beïnvloed, moet u deze wijzigingen aan in een testomgeving voordat u de hotfix in een productieomgeving toepast toepassen.
Voor meer informatie over het installeren van deze hotfix, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

893082 hoe u een hotfix voor Microsoft Dynamics AX installeren

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Opnieuw opstarten

Nadat u de hotfix hebt toegepast, moet u de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten.

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×