Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als je pc over een ingebouwde camera beschikt of als er een webcam op je pc is aangesloten, kun je de app Camera gebruiken om foto's en video's te maken. Selecteer Start > Camera om de camera-app te openen. 

Selecteer hieronder een kop. Hiermee wordt meer informatie weergegeven over het gebruik van de camera of webcam. 

Selecteer Start > Camera om de camera-app te openen. Nadat u de camera-app hebt geopend:

 1. Selecteer Foto  of Video  en selecteer dit nogmaals om een foto te nemen of video op te nemen. Wanneer u een video opneemt, selecteert u Video nogmaals om het opnemen te stoppen.

 2. Als je de nieuwe foto of video of je eerder gemaakte foto's of video's wilt bekijken, selecteer je Start  > Foto's  en kies je de Collectie die je wilt zien.

Als je de cameraopties voor je camera wilt wijzigen, zoals het frameraster of de fotokwaliteit, selecteer je Start > Camera > Instellingen .

Als het apparaat meer dan één camera heeft, zoals één aan de voorzijde en één aan de achterzijde, ga je als volgt te werk om tussen de camera's te schakelen:

Selecteer Start > Camera > Camera wijzigen.

In Windows 10 bevat de camera-app geen digitale zoom, maar u kunt een effect krijgen dat vergelijkbaar is met zoomen als u een foto maakt en deze vervolgens bijsnijd:

 1. Selecteer Start > P-hotos .

 2. Kies de foto die je wilt bijsnijden.

 3. Selecteer Bijsnijden & draaien.

 4. Selecteer Hoogte-breedteverhouding  en kies een van de vooraf ingestelde opties of sleep de randen naar waar de gewenste positie.

 5. Selecteer Een kopie opslaan > Opslaan.

De foto's en video's die je met de app Camera maakt, kun je automatisch opslaan op OneDrive, zodat je ze op al je andere apparaten kunt bereiken.  

Foto 's:

 1. Typ verkenner in het zoekvak op de taakbalk en selecteer openen.

 2. Selecteer Deze pc, klik met de rechtermuisknop op de map Afbeeldingen en selecteer Eigenschappen.

 3. Selecteer het tabblad Locatie en daarna Verplaatsen.

 4. Selecteer OneDrive > Map selecteren > Verplaatsen.

Video 's:

 1. Typ verkenner in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Openen.

 2. Selecteer Deze pc, klik met de rechtermuisknop op de map Video's en selecteer Eigenschappen.

 3. Selecteer het tabblad Locatie en daarna Verplaatsen.

 4. Selecteer OneDrive > Map selecteren > Verplaatsen.

De app Camera kan de coördinaten van de lengte- en breedtegraad gebruiken als je foto's maakt met een tablet of camera die gebruikmaakt van locatiegegevens en is verbonden met internet of een mobiel netwerk. Dit doet u als volgt: 

 1. Selecteer Start > Instellingen > Privacy > Locatie .

 2. Controleer of de locatieservice is geactiveerd en schakel onder Apps kiezen die uw exacte locatie kunnen gebruiken de optie Camera in.

U kunt kiezen welke apps u wilt toestaan. Alle apps van de camera blokkeren:

 1. Selecteer Start > Instellingen > Privacy > Camera .

 2. Schakel Apps toegang verlenen tot uw camera in.

Je kunt de camera als volgt inschakelen voor bepaalde apps en uitschakelen voor andere:

 1. Selecteer Start > Instellingen > Privacy > Camera .

 2. Schakel Apps toegang verlenen tot uw camera in.

 3. Gebruik de wisselknoppen om in te stellen welke apps in de lijst toegang hebben tot de camera.

Je kunt de camera volledig uitschakelen:

 1. Typ in het zoekvak op de taakbalk apparaatbeheer en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de lijst met resultaten.

 2. Selecteer de pijl naast Camera’s om uit te vouwen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de camera die je wilt uitschakelen.

 4. Selecteer Apparaat uitschakelen.

Notities: 

 • Als je wilt voorkomen dat de app Camera de camera van je apparaat gebruikt, moet je de camera volledig uitschakelen.

 • Als je problemen met de app Camera hebt na het wijzigen van de privacy-instellingen, sluit je de app en open je deze opnieuw.

Als je ingebouwde of verbonden camera niet meer werkt, zijn hier enkele dingen die je kunt proberen om deze opnieuw te laten werken:

 • Koppel de camera los van de pc en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

 • Als dat niet helpt, is er mogelijk een probleem met de stuurprogramma’s van de camera. Je kunt updates van het stuurprogramma van de fabrikant van de camera installeren of de standaardstuurprogramma's op je pc gebruiken.

Ga als volgt te werk om updates van de fabrikant te installeren: 

 1. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Openen.

 2. Selecteer Camera's en klik met de rechtermuisknop op de webcam die problemen ondervindt.

 3. Selecteer Zoeken naar gewijzigde apparaten, selecteer opnieuw de webcam en kijk in Apparaatstatus wat er met je webcam gebeurt. Als deze niet goed werkt, neem dan contact op met de fabrikant voor meer informatie.

 4. Start uw pc opnieuw op.

Ga als volgt te werk om de standaardstuurprogramma's van de pc te installeren: 

 1. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Openen.

 2. Selecteer Camera's en klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen ondervindt.

 3. Selecteer Stuurprogramma bijwerken en vervolgens Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken.

 4. Wanneer de installatie is voltooid, volg je de instructies en selecteer je Sluiten.

 5. Start uw pc opnieuw op.

Zie Camera werkt niet in Windows 10 als de camera niet wordt weergegeven in Apparaatbeheer.

Als de suggesties hier uw probleem niet oplossen, raadpleegt u de communitypagina Muziek, foto's en video of de communitypagina Apparaten & stuurprogramma's in het Windows-forum voor oplossingen die anderen hebben gevonden voor specifieke problemen met hardware of foutberichten.

Als je pc over een ingebouwde camera beschikt of als er een webcam op je pc is aangesloten, kun je de app Camera gebruiken om foto's en video's te maken. Selecteer Start > Camera om de camera-app te openen. 

Selecteer hieronder een kop. Hiermee wordt meer informatie weergegeven over het gebruik van de camera of webcam. 

Selecteer de pijl-links wanneer de camera-app is geopend.

Je kunt in Instellingen een aantal opties voor de camera wijzigen. Zo kun je rasterlijnen weergeven als hulp bij het maken van foto's of locatiegegevens in je foto's opnemen.

 1. Open de app Camera.

 2. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden en selecteer vervolgens Instellingen.

 3. Selecteer Opties.

 4. Pas de instellingen voor elke optie aan. Daarbij kan het gaan om deze instellingen:

  • De hoogte-breedteverhouding van de foto of de videokwaliteit wijzigen.

  • Locatiegegevens in- of uitschakelen.

  • Rasterlijnen verbergen of weergeven.

  • Videostabilisatie in- of uitschakelen.

  • De microfoon in- of uitschakelen.

  • De videolamp in- of uitschakelen.

  • Wijzigen wat er gebeurt wanneer je op het scherm tikt.

Als het apparaat meer dan één camera heeft, bijvoorbeeld een camera aan de voorzijde en één aan de achterzijde, kun je overschakelen naar een andere camera voordat je een foto of film maakt.

 1. Open de app Camera.

 2. Swipe vanaf de onderrand van het scherm naar het midden om de app-opdrachten weer te geven. Klik met de rechtermuisknop binnen de app als je een muis gebruikt.

 3. Selecteer Camera wijzigen.

Als het apparaat een touchscreen heeft, kun je in- of uitzoomen op de afbeelding in het scherm door twee vingers te knijpen of te spreiden.

Je kunt het effect van inzoomen simuleren door een foto te maken en deze bij te snijden.

 1. Swipe naar rechts of selecteer de pijl-links om de recente foto's en video's weer te geven. Blijf swipen of de pijl-links selecteren tot je de foto vindt die je wilt bijsnijden.

 2. Swipe vanaf de onderrand van het scherm naar het midden om de app-opdrachten weer te geven. Klik met de rechtermuisknop binnen de app als je een muis gebruikt.

 3. Selecteer Bijsnijden.

 4. Selecteer Hoogte-breedteverhouding en kies uit de vooraf ingestelde opties, of sleep de randen naar de gewenste locatie.

 5. Selecteer Toepassen.

 6. Sla de bijgesneden foto op. Je kunt de oorspronkelijke foto bijwerken of een kopie met je wijzigingen opslaan.

De foto's en video's die je met de app Camera maakt, kun je automatisch opslaan op OneDrive, waar je ze vanaf je andere apparaten kunt bereiken. Je kunt bovendien instellen welke kwaliteit je wilt gebruiken wanneer je foto's uploadt.

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen > Pc-instellingen wijzigen.

 2. Ga naar OneDrive en vervolgens naar Camera-album.

 3. Selecteer de instellingen die je wilt gebruiken voor het uploaden van foto's en video-opnamen.

Als de tablet of camera het opnemen van locatiegegevens ondersteunt en verbinding kan maken met internet of een mobiel netwerk wanneer je de foto maakt, kan de app Camera de coördinaten van lengte- en breedtegraad opnemen in je foto's.

 1. Open de app Camera.

 2. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden en selecteer vervolgens Instellingen.

 3. Selecteer Opties.

 4. Stel Locatiegegevens in op Aan.

De camera uitschakelen voor apps

Je kunt de camera uitschakelen voor specifieke apps terwijl je andere apps juist toestaat de camera te gebruiken. Je kunt de camera ook helemaal uitschakelen.

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, selecteer Instellingen > Pc-instellingen wijzigen.

 2. Selecteer Privacy > Webcam.

 3. Stel Apps mogen mijn webcam gebruiken in op Uit of schakel de camera uit voor specifieke apps.

De camera uitschakelen

 1. Swipe vanaf de rechterrand over het scherm en selecteer Zoeken.

 2. Typ apparaatbeheer in het zoekvak.

 3. Selecteer Apparaatbeheer.

 4. Vouw Beeldapparaten uit.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de camera en selecteer Uitschakelen.

Voorkomen dat de camera wordt gebruikt als de pc is vergrendeld

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en selecteer Instellingen Pc-instellingen wijzigen.

 2. Selecteer Pc en apparaten en vervolgens Vergrendelingsscherm.

 3. Schakel Swipe omlaag op het vergrendelingsscherm om de camera te gebruiken uit.

Opmerking: Als je wilt voorkomen dat de app Camera de camera gebruikt, moet je de camera volledig uitschakelen. Sleep de app naar de onderzijde van het scherm en houd deze daar totdat de app kantelt.

Als u problemen ondervindt met de Camera-app nadat u de privacyinstellingen hebt gewijzigd, sluit u deze en opent u deze opnieuw.

Als je een camera hebt aangesloten op je pc en de camera niet meer werkt, zijn hier enkele dingen die je kunt proberen om deze opnieuw te laten werken:

 • Koppel de camera los van de pc en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

 • Sluit de app. Sleep de app naar de onderzijde van het scherm en houd deze daar totdat de app kantelt.

Als dat niet helpt, is er mogelijk een probleem met de stuurprogramma’s van de camera. Je kunt updates van het stuurprogramma van de fabrikant van de camera installeren of de standaardstuurprogramma's op je pc gebruiken.

Ga als volgt te werk om updates van de fabrikant te installeren: 

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden en tik op Zoeken. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan. Beweeg de muisaanwijzer daarna naar boven en klik op Zoeken.) Typ in het zoekvak Apparaatbeheer, selecteer Instellingen en vervolgens Apparaatbeheer in de resultaten.

 2. Vouw Beeldapparaten uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen geeft en selecteer Stuurprogramma's bijwerken.

 4. Selecteer Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken en volg de instructies op het scherm. Mogelijk moet je de pc opnieuw opstarten.

Ga als volgt te werk om de standaardstuurprogramma's van de pc te installeren: 

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan. Beweeg de muisaanwijzer daarna naar boven en klik op Zoeken.) Typ in het zoekvak Apparaatbeheer, selecteer Instellingen en vervolgens Apparaatbeheer in de resultaten.

 2. Vouw Beeldapparaten uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen geeft en selecteer Stuurprogramma's bijwerken.

 4. Selecteer Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken.

 5. Selecteer Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer.

 6. Selecteer USB-videoapparaat, selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm. Mogelijk moet je de pc opnieuw opstarten.

Problemen met de installatie oplossen met stuurprogramma's en hardware in Windows 10

Als de suggesties hier uw probleem niet oplossen, raadpleegt u de communitypagina Muziek, foto's en video of de communitypagina Apparaten & stuurprogramma's in het Windows-forum voor oplossingen die anderen hebben gevonden voor specifieke problemen met hardware of foutberichten.

Verwante onderwerpen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×