De muis, het toetsenbord en andere invoerapparaten gebruiksvriendelijker maken

Er zijn verschillende manieren waarop u de apparaten die u gebruikt om te communiceren met uw pc, zoals een muis of een toetsenbord, eenvoudiger in het gebruik kunt maken.

De muis eenvoudiger in gebruik maken

Ga naar de muisinstellingen door de Startknop te selecteren en vervolgens Instellingen > Toegankelijkheid > Muis te selecteren.

 1. Schakel de wisselknop in onder De muis besturen met een toetsenblok als u de muis wilt besturen met behulp van een numeriek toetsenblok.

 2. Selecteer Andere muisopties wijzigen om de kant te wijzigen waar zich uw primaire knop bevindt, om schuifopties in te stellen, en meer.

 3. Als u wilt dat de aanwijzer een spoor over het scherm weergeeft wanneer u die verplaatst, selecteert u Extra muisopties en schakelt u het selectievakje in naast Aanwijzerspoor weergeven op het tabblad Opties voor de aanwijzer.

Muisinstellingen

De muisaanwijzer duidelijker maken

De muisaanwijzer duidelijker maken door deze groter te maken of de kleur te wijzigen. 

 1. Selecteer  Start  > Instellingen  > Toegankelijkheid  > Cursor en aanwijzer .

 2. Pas de schuifregelaar onder Aanwijzergrootte wijzigen aan tot de muisaanwijzer de gewenste grootte heeft.

 3. Wijzig de kleur van de muisaanwijzer naar wit, zwart, omgekeerd of een van de voorgestelde heldere kleuren. Als u een willekeurige kleur uit een kleurenwiel wilt kiezen, selecteert u Een aangepaste aanwijzerkleur kiezen.

De tekstcursor duidelijker maken

In Windows 10 kunt u de dikte van de tekstcursor  wijzigen en een kleurrijke indicator toevoegen om de tekst beter zichtbaar te maken.  

De breedte van de tekstcursor wijzigen  

 1. Selecteer  Start  > Instellingen  > Toegankelijkheid > Tekstcursor .

 2. Pas de schuifregelaar in Dikte tekstcursor wijzigenaan tot deze er in het voorbeeld uitziet zoals u wilt.

Gebruik de indicator voor de tekstcursor

 1. Selecteer  Start  > Instellingen  > Toegankelijkheid > Tekstcursor .

 2. Selecteer Indicator voor tekstcursor inschakelen.

 3. Pas de schuifregelaar in Grootte tekstcursor wijzigenaan tot deze er in het voorbeeld uitziet zoals u wilt.

 4. Selecteer een van de Voorgestelde kleuren voor de indicator van de tekstcursor of selecteer Een aangepaste kleur kiezen om er zelf een te kiezen.

De Instellingenpagina voor tekstcursor

Instellingen voor tekstcursor 

Het toetsenbord eenvoudiger in gebruik maken

Als u het toetsenbord eenvoudiger wilt gebruiken, selecteert u hieronder de toetsenbordinstellingen , of selecteert u de knop Start en vervolgens instellingen > Toegankelijkheid > toetsenbord en probeert u enkele van de volgende opties:

 • Schakel de schakeloptie onder Het schermtoetsenbord gebruiken in om toetsen te selecteren met de muis of een ander aanwijsapparaat (zoals een joystick). U kunt ook een bepaalde schakeloptie gebruiken om door de toetsen op het scherm te bladeren.

 • Schakel de schakeloptie onder Plaktoetsen in als het voor u lastig is om twee toetsen tegelijk in te drukken. Met Plaktoetsen kunt u opdrachten waarvoor gelijktijdige toetsindrukken nodig zijn (bijvoorbeeld Ctrl + S) uitvoeren door de toetsen na elkaar in te drukken.

 • Schakel de schakeloptie onder Wisseltoetsen in om een signaal af te spelen telkens wanneer u op de toets Caps Lock, Num Lock of Scroll Lock drukt.

 • Schakel de schakeloptie onder Filtertoetsen in om de gevoeligheid van het toetsenbord in te stellen, zodat korte of herhaalde toetsaanslagen worden genegeerd.

 • Schakel de schakeloptie onder De werking van toetsenbordsneltoetsen wijzigen in om toegangstoetsen te onderstrepen als deze beschikbaar zijn.

 • Schakel de schakeloptie onder Sneltoets voor schermafdruk in om met de toets Prt Scr de functie schermknipsels te openen.

toetsenbordinstellingen

Opmerking:
U kunt uw PC ook via spraakherkenning van Windows regelen met alleen uw stem. Zie voor meer informatie Spraakherkenning gebruiken.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×