Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Diagnostische gegevens en feedback zijn samen hoe u en uw Windows-apparaat Microsoft vertellen wat er echt aan de hand is.

Terwijl u Windows gebruikt, verzamelen we diagnostische gegevens en om ervoor te zorgen dat we naar u luisteren, onze klant, hebben we ook manieren ontwikkeld waarop u ons op elk gewenst moment en op specifieke momenten feedback kunt sturen, bijvoorbeeld wanneer Windows u een vraag stelt over hoe iets voor u werkt.

Opmerking: Microsoft vergroot de transparantiedoor de gegevens die we verzamelen te categoriseren als vereist of optioneel. Om deze nieuwe categorisatie door te voeren is Windows 10 bezig met het bijwerken van apparaten, en tijdens deze overgang worden diagnostische gegevens op het niveau Basis opnieuw ingedeeld als vereiste diagnostische data en worden diagnostische gegevens op het niveau Volledig opnieuw ingedeeld als optionele diagnostische gegevens.

Welke gegevens worden verzameld en waarom

Microsoft gebruikt diagnostische gegevens om onze producten veilig en up-to-date te houden, problemen op te lossen en productverbeteringen aan te brengen, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven. Of u er nu wel of niet voor kiest om optionele diagnostische gegevens te verzenden, uw apparaat blijft net zo veilig en functioneert zoals gebruikelijk. Deze gegevens worden naar Microsoft verzonden en opgeslagen met één of meer unieke id's die ons kunnen helpen een individuele gebruiker op een individueel apparaat te herkennen en inzicht te krijgen in de serviceproblemen en gebruikspatronen van het apparaat.

 • Vereiste diagnostische gegevens omvatten informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden, en of het naar behoren functioneert. Dit is het diagnostisch niveau dat minimaal benodigd is om uw apparaat betrouwbaar en veilig te houden met goede prestaties.

 • Optionele diagnostische gegevens bevatten aanvullende informatie over uw apparaat en de instellingen, mogelijkheden en apparaatstatus. Optionele diagnostische gegevens kunnen ook informatie bevatten over de websites die u bezoekt, apparaatactiviteit (ook wel gebruik genoemd) en verbeterde foutrapportage. Optionele diagnostische gegevens kunnen ook de toestand van het geheugen van uw apparaat omvatten op het moment dat het systeem of een app vastloopt (hierin kunnen onbedoeld delen zijn opgenomen van een bestand dat u gebruikte op het moment dat het probleem zich voordeed). Vereiste diagnostische gegevens worden altijd opgenomen wanneer u ervoor kiest om optionele diagnostische gegevens te verzenden. Hoewel uw apparaat net zo veilig is en normaal werkt wanneer u alleen vereiste diagnostische gegevens verstuurt, maakt de aanvullende informatie die we verzamelen wanneer u ervoor kiest optionele diagnostische gegevens te verzenden het voor ons gemakkelijker om problemen te identificeren en op te lossen en productverbeteringen aan te brengen die alle Windows-klanten ten goede komen.

Enkele van de hierboven omschreven gegevens worden mogelijk niet verzameld op uw apparaat, ook niet als u ervoor kiest optionele diagnostische gegevens te verzenden. Microsoft minimaliseert het volume van optionele diagnostische gegevens dat het verzamelt van alle apparaten, door van slechts een klein deel van het totaal aantal apparaten sommige gegevens te verzamelen (steekproef). Als u viewer voor diagnostische gegevens uitvoert, ziet u een pictogram dat aangeeft of uw apparaat deel uitmaakt van een voorbeeld en ook welke specifieke gegevens van uw apparaat worden verzameld. Instructies voor het downloaden van het hulpprogramma Viewer voor diagnostische gegevens vindt u in Windows 10 >Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback en in Windows 11 in Start > Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische & feedback.     

Specifieke persoonsgegevens die door Windows Diagnostische gegevens worden verzameld zijn vatbaar voor wijziging om Microsoft de flexibiliteit te geven om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de omschreven doeleinden. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat Microsoft het meest recente prestatieprobleem kan oplossen dat van invloed is op de computerervaring van gebruikers of een Windows-apparaat kan bijwerken dat nieuw is op de markt, moet Microsoft mogelijk gegevensitems verzamelen die niet eerder zijn verzameld. Zie Windows Vereiste diagnostische gebeurtenissen en velden en Windows Optionele diagnostische gegevens voor een actuele lijst met gegevenstypen die worden verzameld voor Vereiste diagnostische gegevens en Optionele diagnostische gegevens. 

Wij gebruiken vereiste diagnostische gegevens om Windows-apparaten up-to-date te houden. Microsoft gebruikt:

 • Basis-foutinformatie om te helpen bepalen of problemen die uw apparaat ondervindt, kunnen worden ondervangen door het updateproces.

 • Informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden, inclusief toepassingen en stuurprogramma's die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, om na te gaan of uw apparaat gereed is voor en compatibel is met de volgende update van het besturingssysteem of app-release.

 • Loginformatie van het updateproces zelf om te begrijpen hoe goed de updates van uw apparaat verlopen tijdens het downloaden, pre-installatie, post-installatie, post-reboot en setup.

 • Gegevens over de prestatie van updates op alle Windows-apparaten om het succes van de implementatie van een update te beoordelen en kennis te nemen van kenmerken van apparaten (bv. hardware, randapparatuur, instellingen en toepassingen) die verband houden met het succes of het mislukken van een update.

 • Gegevens over bij welke apparaten de upgrade is mislukt en waarom, om te bepalen of dezelfde upgrade opnieuw moet worden aangeboden.

We gebruiken vereiste en optionele diagnostische gegevens om problemen op te lossen om Windows en aanverwante producten en diensten betrouwbaar en veilig te houden.

Microsoft gebruikt vereiste diagnostische gegevens om:

 • Het immense aantal hardware-, systeem- en softwarecombinaties dat klanten gebruiken te begrijpen.

 • Problemen te analyseren op basis van specifieke hardware-, systeem- en softwarecombinaties en vast te stellen waar problemen of issues optreden met een specifieke of beperkte reeks apparaten.

 • Te bepalen of een app of proces een prestatieprobleem ervaart (bijvoorbeeld wanneer de app crasht of vastloopt) en wanneer een crashdumpbestand wordt aangemaakt op het apparaat (crashdumps zelf worden niet verzameld zonder aanvullende toestemming, zoals de keuze voor het verzenden van optionele diagnostische gegevens).

 • Inzicht te krijgen in de effectiviteit en om problemen met het systeem van diagnostische gegevensoverdracht zelf op te lossen.

Microsoft gebruikt de extra gegevens die worden verzameld als u ervoor kiest optionele diagnostische gegevens te verzenden om problemen sneller op te lossen en te herstellen.

Wij gebruiken:

 • Informatie over app-activiteit om te begrijpen wat de gebruiker aan het doen was in een app die een probleem veroorzaakte in combinatie met wat we leren over de impact van andere apps of processen die op een apparaat draaien.

 • Informatie over de gezondheid van het apparaat, zoals het batterijniveau of hoe snel toepassingen op invoer reageren, om de gegevens die we verzamelen over problemen met de prestaties van de toepassing beter te begrijpen en correcties aan te brengen.

 • Informatie in uitgebreidere foutmeldingen en crashdumps om de gegevens met betrekking tot de specifieke omstandigheden waaronder een fout of crash heeft plaatsgevonden beter te begrijpen.

We gebruiken Vereiste diagnostische gegevens om Windows te verbeteren. We gebruiken optionele diagnostische gegevens om Windows en gerelateerde producten en services te verbeteren.

Microsoft gebruikt vereiste diagnostische gegevens voor productverbetering in de volgende context: het bijwerken en beveiligen van uw Windows-apparaat, het oplossen van problemen, toegankelijkheid, betrouwbaarheid, prestaties, het verbeteren van bestaande Windows-functies, compatibiliteit van apps, stuurprogramma's en andere hulpprogramma's, privacy en energie-efficiëntie.

Microsoft gebruikt vereiste diagnostische gegevens voor dit doeleinde als volgt:

 • Informatie over de apparaten, randapparatuur en instellingen van klanten (en hun configuraties) wordt gebruikt om prioriteit te geven aan productverbeteringen door te bepalen welke verbeteringen de grootste positieve impact hebben op de meeste Windows-klanten.

 • Informatie over welke apps op apparaten geïnstalleerd zijn, wordt gebruikt om app-compatibiliteitstesten en functieverbeteringen te prioriteren voor de populairste apps.

Aanvullende gegevens die worden verzameld wanneer u kiest voor het verzenden van optionele diagnostische gegevens, worden gebruikt om nog zinvollere verbeteringen aan te brengen in Windows en gerelateerde producten en diensten:

 • Informatie over app-activiteit helpt ons bij het prioriteren van app-compatibiliteitstesten en het aanbrengen van functieverbeteringen aan apps en functies die het meest gebruikt worden.

 • Informatie over de impact van kenmerken, configuratie en activiteit van apps op de gezondheid van het apparaat (bijvoorbeeld op batterijduur) wordt gebruikt om wijzigingen te analyseren en aan te brengen die de prestaties van Windows-apparaten verbeteren.

 • Geaggregeerde informatie over de browsergeschiedenis in Microsoft-browsers wordt gebruikt om de zoekalgoritmes van Bing af te stemmen om effectievere zoekresultaten te kunnen bieden.

Als uw apparaat wordt beheerd door de IT-afdeling van een organisatie, kunnen er aanvullende wijzigingen zijn in de manier waarop uw diagnostische gegevens worden beheerd, afhankelijk van het groepsbeleid dat op het apparaat is ingesteld. Zie Diagnostische Windows-gegevens configureren in uw organisatie voor meer informatie. Als een onderneming Microsoft hun apparaten laat beheren, gebruiken we diagnostische en foutgegevens voor het beheer, de bewaking en probleemoplossing van de apparaten van de onderneming.

Als u ervoor kiest om Op maat gemaakte ervaringen in te schakelen, gebruiken we uw Windows Diagnostische gegevens om u gepersonaliseerde tips, advertenties en aanbevelingen aan te bieden die uw Microsoft-ervaringen verbeteren. Als u Vereist hebt geselecteerd als instelling voor diagnostische gegevens, is persoonlijke instellingen gebaseerd op informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden en of het goed werkt.  Als u Optioneel hebt geselecteerd, is persoonlijke instellingen ook gebaseerd op informatie over hoe u apps en functies gebruikt, plus aanvullende informatie over de status van uw apparaat. We gebruiken de inhoud van crashdumps, websites die u bekijkt, spraak, typen of handschriftinvoergegevens niet voor persoonlijke instellingen wanneer we dergelijke gegevens ontvangen van klanten die Optioneel hebben geselecteerd. 

Op maat gemaakte ervaringen omvatten suggesties over hoe u Windows kunt aanpassen en optimaliseren alsook advertenties en aanbevelingen voor producten en diensten, functies, apps en hardware van Microsoft en derden voor uw Windows-ervaringen. Om u bijvoorbeeld te helpen om het maximale uit uw apparaat te halen, kunnen we u vertellen over functies die u misschien niet kent of die nieuw zijn. Indien u een probleem hebt met uw Windows-apparaat kan u een oplossing worden aangeboden. We kunnen u de mogelijkheid bieden om uw vergrendelingsscherm aan te passen met foto's, of om de getoonde foto's aan te passen aan uw voorkeuren. Of, als u te weinig ruimte op uw harde schijf hebt, kan Windows u aanbevelen om OneDrive te proberen of hardware aan te schaffen om meer ruimte te krijgen.

Als u ervoor kiest om de instelling Handschrift verbeteren & typen in te schakelen, verzamelt Microsoft voorbeelden van de inhoud die u typt of schrijft om functies te verbeteren, zoals handschriftherkenning, automatisch aanvullen, voorspelling van volgende woorden en spellingcorrectie, en gebruiken we deze gegevens in de aggregatie om de functie voor handschrift en typen te verbeteren voor iedereen die Windows gebruikt. Wanneer Microsoft gegevens verzamelt van handschrift- en type-input, dan worden deze verdeeld in kleine monsters en verwerkt om unieke id’s, sequentie-informatie en andere gegevens (zoals e-mailadressen en numerieke waarden) te verwijderen die zouden kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke content te reconstrueren of om de input met u in verband te brengen. Dit omvat ook bijbehorende prestatiegegevens, zoals wijzigingen die u handmatig aanbrengt in tekst, alsmede woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd. Deze gegevens wordt niet gebruikt voor Op maat gemaakte ervaringen.

Opmerking: In eerdere versies van Windows is de instelling Verbeter de herkenning van handschrift en typen niet beschikbaar en worden deze gegevens verzameld wanneer Diagnostische gegevens in plaats daarvan wordt ingesteld op Volledig.

Hoe u de instellingen voor diagnostische gegevens en feedback regelt

Wanneer u uw Windows-apparaat voor het eerst instelt, kunt u ervoor kiezen om optionele diagnostische gegevens naar Microsoft te verzenden.

Tijdens de installatie kunt u ook aangeven of u Op maat gemaakte ervaringen wilt inschakelen of uitschakelen. In nieuwere versies van Windows kunt u kiezen of u Verbeter de herkenning van handschrift en typen wilt inschakelen of uitschakelen.

Als u besluit deze instellingen te wijzigen nadat u de installatie van Windows hebt voltooid, volgt u de juiste stappen in de volgende secties.

De instelling voor diagnostische gegevens wijzigen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga in Windows 10 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback.

  • Ga in Windows 11 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 2. Selecteer onder Diagnostische gegevensde gewenste optie. Als de opties niet beschikbaar zijn, gebruikt u wellicht een apparaat dat wordt beheerd door uw werkplek of organisatie. Als dat het geval is, wordt de melding Sommige instellingen zijn verborgen of worden beheerd door uw organisatie weergegeven boven in het scherm Diagnostische gegevens en feedback.

Opmerking: Windows heeft ook andere privacyinstellingen die bepalen of app-activiteit en browsegeschiedenisgegevens naar Microsoft worden verzonden, zoals de instelling Activiteitsgeschiedenis .

Als u de instelling voor ervaringen op maat wilt wijzigen,

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga in Windows 10 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback.

  • Ga in Windows 11 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 2. Selecteer onder Op maat gemaakte ervaringen de gewenste instelling.

Als u uw diagnostische gegevens wilt weergeven

U kunt diagnostische gegevens voor uw apparaat in realtime weergeven met de Viewer voor diagnostische gegevens. Let wel: u kunt alleen gegevens zien die beschikbaar zijn terwijl de Viewer voor diagnostische gegevens wordt uitgevoerd. U kunt met de Viewer voor diagnostische gegevens niet de geschiedenis van uw diagnostische gegevens bekijken.

In Windows 10:

 • Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens en feedback.

 • Controleer of de instelling voor Viewer voor diagnostische gegevens is ingeschakeld en selecteer vervolgens Viewer voor diagnostische gegevens.

In Windows 11:

 • Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 • Zorg ervoor dat de instelling Diagnostische gegevens weergevenis ingeschakeld en selecteer vervolgens Viewer voor diagnostische gegevens openen.

Als u uw diagnostische gegevens wilt verwijderen

Onder Diagnostische gegevens verwijderen kunt u de diagnostische gegevens voor uw apparaat verwijderen. Als u deze optie selecteert, worden de diagnostische gegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account niet verwijderd en worden uw diagnostische gegevens niet naar Microsoft verzonden. Als uw organisatie het apparaat heeft ingeschreven voor services die afhankelijk zijn van deze gegevens, heeft uw IT-afdeling mogelijk een kopie van de diagnostische gegevens van dit apparaat.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga in Windows 10 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback.

  • Ga in Windows 11 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 2. Selecteer onder Diagnostische gegevens verwijderen de optie Verwijderen.

Als u aanvullende diagnostische gegevens wilt bekijken en verwijderen die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account, gaat u naar het Microsoft-privacydashboard.

Niet langer toestaan dat Microsoft uw typ- en schrijfinformatie gebruikt om typ- en schrijfservices te verbeteren voor alle gebruikers

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga in Windows 10 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens & feedback.

  • Ga in Windows 11 naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 2. Schakel de instelling Handschrift en typen verbeterenuit.

Wijzigen hoe vaak wij u om feedback vragen:

Nu en dan geven we een bericht weer waarin u om een beoordeling of feedback wordt gevraagd over het product dat of de services die u gebruikt. U kunt de instelling Frequentie van feedback gebruiken om aan te geven hoe vaak we u om deze feedback vragen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy > Diagnostische gegevens en feedback.

  • Ga naar Start en selecteer vervolgens Instellingen > Privacy & beveiliging > Diagnostische gegevens & feedback.

 2. Selecteer onder Frequentie van feedback de gewenste optie.

Op elk gewenst moment feedback versturen

 1. Typ Feedback-hub in de zoekbalk.

 2. Typ een aantal trefwoorden voor uw probleem in het vak met de tekst Geef ons feedback waarmee we Windows nog beter kunnen maken en druk op Enter.

 3. Als u uw probleem vindt, moet u het upvoten. Als u deze niet vindt, kunt u nieuwe feedback geven door het formulier in te vullen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×