Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Een bekabelde Ethernet-verbinding geeft u een snelle internetverbinding: sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op uw router thuis en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de Ethernet-poort op uw Windows-pc. (Als uw pc geen Ethernet-poort heeft, maar u deze optie wilt proberen, kunt u overwegen om een USB-naar-Ethernet-adapter te kopen.)

Als u een Ethernet-verbinding gebruikt en geen verbinding kunt maken met internet, kunt u een paar dingen proberen om het probleem op te lossen en verbinding te maken.

Op uw router thuis

Probeer eerst het volgende om het verbindingsprobleem op te lossen of nader te bepalen.

 • Controleer de Ethernet-kabel en -verbinding. Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel veilig is aangesloten op de Ethernet-poort op zowel uw router als uw pc met Windows 11. Controleer op uw router of de Ethernet-kabel is aangesloten op de juiste Ethernet-poort—niet de internetpoort die wordt gebruikt om uw modem en router aan te sluiten.

  Als een Ethernet-kabel niet werkt en u een andere in de buurt hebt, probeert u de andere Ethernet-kabel om te zien of dat werkt. Als het werkt, is het mogelijk een probleem met de eerste kabel.

 • Start uw modem en draadloze router opnieuw op. Dit helpt bij het maken van een nieuwe verbinding met uw internetprovider (ISP). Wanneer u dit doet, wordt de verbinding van iedereen die is aangesloten op uw Wi-Fi-netwerk tijdelijk verbroken. De stappen die u moet uitvoeren om uw modem en router opnieuw op te starten, kunnen variëren, maar hier volgen de algemene stappen.

Opmerking: Als u een kabelmodem/wi-fi-router combinatieapparaat hebt, hoeft u alleen de stappen voor het ene apparaat te volgen.

 1. Haal de stekker van de router uit het stopcontact.

 2. Haal de stekker van het modem uit het stopcontact.  

  Sommige modems hebben een back-upbatterij. Verwijder de batterij uit het modem als de lampjes blijven branden nadat u de stekker hebt losgekoppeld.

 3. Wacht ten minste 30 seconden.

  Als u de batterij van de modem hebt moeten verwijderen, plaatst u deze weer in de modem.

 4. Stop de stekker van het modem weer in het stopcontact. De lampjes op het modem gaan knipperen. Wacht totdat deze niet meer knipperen.

 5. Steek de stekker van de router weer in het stopcontact.

  Wacht enkele minuten totdat de modem en router volledig zijn opgestart. Meestal kunt u dit zien aan de statuslampjes op de twee apparaten.

 6. Probeer op uw pc opnieuw verbinding te maken met behulp van de Ethernet-verbinding.

Op uw pc

 • Controleer de netwerkstatus in Instellingen. Open Instellingen > Netwerk & internet. Controleer de status van uw Ethernet-verbinding boven aan het scherm. Controleer of er Verbonden onder de naam van de netwerkverbinding staat. Als er een fout optreedt, zoals een fout die Actie vereist aangeeft, selecteert u Ethernet om uw Ethernet-verbindingsinstellingen weer te geven.

  Als een Ethernet-kabel niet werkt en u een andere in de buurt hebt, probeert u de andere Ethernet-kabel om te zien of dat werkt. Als het werkt, is het mogelijk een probleem met de eerste kabel.

 • Maak in plaats daarvan verbinding met Wi-Fi. Als uw router een Wi-Fi router is, probeer dan verbinding te maken met Wi-Fi en kijk of u verbinding kunt maken. Dit kan twee dingen doen: u helpen een internetverbinding te krijgen en u helpen de oorzaak van het probleem te achterhalen. Raadpleeg Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk in Windows voor meer informatie.

 • Netwerkopdrachten uitvoeren. Probeer deze netwerkopdrachten uit te voeren om de TCP/IP-stack handmatig opnieuw in te stellen, het IP-adres vrij te geven en te vernieuwen, en de cache van de DNS-clientoplossing leeg te maken en opnieuw in te stellen:

 1. Selecteer Zoeken op de taakbalk en typ Opdrachtprompt. De knop Opdrachtprompt wordt weergegeven. Selecteer aan de rechterkant Uitvoeren als beheerder > Ja.

 2. Voer achter de opdrachtprompt de volgende opdrachten uit in de opgegeven volgorde en controleer vervolgens of uw probleem hiermee is opgelost:

  • Typ netsh winsock reset en selecteer Enter.

  • Typ netsh int ip reset en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /release en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /renew en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /flushdns en selecteer Enter.

 • Verwijder het stuurprogramma voor de Ethernet-netwerkadapter en start opnieuw op. Als de vorige stappen niet werken, probeert u het stuurprogramma van de netwerkadapter te verwijderen en start u vervolgens de computer opnieuw op. Windows installeert automatisch het nieuwste stuurprogramma. U kunt deze aanpak overwegen als uw netwerkverbinding niet meer goed werkt na een recente update.

  Voordat u het stuurprogramma verwijdert, moet u controleren of u stuurprogramma's hebt die als back-up kunnen dienen. Ga naar de website van de fabrikant van de pc en download het meest recente stuurprogramma voor de netwerkadapter vanaf die website. Als uw pc geen verbinding met internet kan maken, download dan een stuurprogramma op een andere pc en sla dit programma op een USB-flashstation op zodat u het stuurprogramma op uw pc kunt installeren. U moet de fabrikant van uw pc weten en de naam of het nummer van het model.

 1. Selecteer Zoeken op de taakbalk, typ Apparaatbeheer en selecteer vervolgens Apparaatbeheer in de lijst met resultaten.

 2. Vouw Netwerkadapters uit en zoek de Ethernet-netwerkadapter voor uw apparaat.

 3. Selecteer de netwerkadapter, houd ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop) en selecteer vervolgens Apparaat verwijderen > het selectievakjeProbeer het stuurprogramma voor dit apparaat te verwijderen > Verwijderen.

 4. Nadat het stuurprogramma is verwijderd, selecteert u de Startknop > Aan/uit > Opnieuw opstarten.

Nadat de pc opnieuw is opgestart, wordt het stuurprogramma van de netwerkadapter automatisch opgezocht en geïnstalleerd. Controleer of uw verbindingsprobleem hiermee is opgelost. Als er niet automatisch een stuurprogramma wordt geïnstalleerd, kunt u het stuurprogramma installeren dat u als back-up had opgeslagen voordat u het stuurprogramma verwijderde.

 • Gebruik netwerk opnieuw instellen. Het opnieuw instellen van het netwerk zou de laatste stap moeten zijn die u probeert. U kunt deze mogelijkheid gebruiken als u geen verbinding kunt maken met behulp van de vorige stappen.

  Dit kan helpen bij het oplossen van verbindingsproblemen die u mogelijk hebt na het upgraden van Windows 10 naar Windows 11. Het kan ook helpen om het probleem op te lossen waarbij u verbinding kunt maken met internet, maar geen verbinding kunt maken met gedeelde netwerkstations. Netwerk opnieuw instellen verwijdert alle geïnstalleerde netwerkadapters met de bijbehorende instellingen. Nadat de pc opnieuw is opgestart, worden alle netwerkadapters opnieuw geïnstalleerd en alle instellingen teruggezet op de standaardwaarden.

 1. Selecteer de Startknop en voer vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen  > Netwerk & internet >Geavanceerde netwerkinstellingen > Netwerk opnieuw instellen.

  Open instellingen voor netwerk- en internetstatus

 2. Op het scherm Netwerk opnieuw instellen selecteert u Nu opnieuw instellen > Ja om te bevestigen.

  Wacht tot uw pc opnieuw is opgestart om te zien of het probleem hiermee is opgelost.
   

  Notities: 

  • Na het gebruik van de functie voor het opnieuw instellen van het netwerk, moet u andere netwerksoftware mogelijk opnieuw installeren en configureren, zoals VPN-clientsoftware of virtuele Hyper‑V-switches (als u deze of andere netwerkvirtualisatiesoftware gebruikt).

  • Het is mogelijk dat Netwerk opnieuw instellen al uw bekende netwerkverbindingen instelt op een profiel voor openbare netwerken. In een profiel voor openbare netwerken is uw pc niet zichtbaar voor andere pc’s en apparaten in het netwerk, waardoor uw pc mogelijk veiliger is. Als uw pc echter wordt gebruikt voor het delen van bestanden of een printer, moet u zorgen dat uw pc weer zichtbaar is door deze in te stellen op het gebruik van een profiel voor een privénetwerk. Hiervoor selecteert u de Startknop en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen  > Netwerk & internet >Ethernet . Selecteer op het scherm Ethernet, onder Netwerkprofieltype de optie Privé.

Op een andere pc

 • Probeer hetzelfde netwerk op een ander apparaat te verbinden. Als u in uw huis nog een Windows-pc en een USB-naar-Ethernet-adapter hebt, probeert u verbinding te maken met die pc. Als u verbinding kunt maken, is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk het gevolg van uw eerste pc. Als u geen verbinding kunt maken met het Ethernet-netwerk op een van beide pc's, kan dit een probleem zijn met uw router, internetprovider of USB-naar-Ethernet-adapter.

Op uw router thuis

Probeer eerst het volgende om het verbindingsprobleem op te lossen of nader te bepalen.

 • Controleer de Ethernet-kabel en -verbinding. Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel veilig is aangesloten op de Ethernet-poort op zowel uw router als uw pc met Windows 10. Controleer op uw router of de Ethernet-kabel is aangesloten op de juiste Ethernet-poort—niet de internetpoort die wordt gebruikt om uw modem en router aan te sluiten.

  Als een Ethernet-kabel niet werkt en u een andere in de buurt hebt, probeert u de andere Ethernet-kabel om te zien of dat werkt. Als het werkt, is het mogelijk een probleem met de eerste kabel.

 • Start uw modem en draadloze router opnieuw op. Dit helpt bij het maken van een nieuwe verbinding met uw internetprovider (ISP). Wanneer u dit doet, wordt de verbinding van iedereen die is aangesloten op uw Wi-Fi-netwerk tijdelijk verbroken. De stappen die u moet uitvoeren om uw modem en router opnieuw op te starten, kunnen variëren, maar hier volgen de algemene stappen.

Opmerking: Als u een kabelmodem/wi-fi-router combinatieapparaat hebt, hoeft u alleen de stappen voor het ene apparaat te volgen.

 1. Haal de stekker van de router uit het stopcontact.

 2. Haal de stekker van het modem uit het stopcontact.  

  Sommige modems hebben een back-upbatterij. Verwijder de batterij uit het modem als de lampjes blijven branden nadat u de stekker hebt losgekoppeld.

 3. Wacht ten minste 30 seconden.

  Als u de batterij van de modem hebt moeten verwijderen, plaatst u deze weer in de modem.

 4. Stop de stekker van het modem weer in het stopcontact. De lampjes op het modem gaan knipperen. Wacht totdat deze niet meer knipperen.

 5. Steek de stekker van de router weer in het stopcontact.

  Wacht enkele minuten totdat de modem en router volledig zijn opgestart. Meestal kunt u dit zien aan de statuslampjes op de twee apparaten.

 6. Probeer op uw pc opnieuw verbinding te maken met behulp van de Ethernet-verbinding.

Op uw pc

 • Controleer de netwerkstatus in Instellingen. Open Instellingen > Netwerk & Internet > Status. Controleer daar de status van uw Ethernet-verbinding. Er moet U bent verbonden met internet worden weergegeven onder de Ethernet-netwerkverbinding.

  Als een Ethernet-kabel niet werkt en u een andere in de buurt hebt, probeert u de andere Ethernet-kabel om te zien of dat werkt. Als het werkt, is het mogelijk een probleem met de eerste kabel.

 • Maak in plaats daarvan verbinding met Wi-Fi. Als uw router een Wi-Fi router is, probeer dan verbinding te maken met Wi-Fi en kijk of u verbinding kunt maken. Dit kan twee dingen doen: u helpen een internetverbinding te krijgen en u helpen de oorzaak van het probleem te achterhalen. Raadpleeg Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk in Windows voor meer informatie.

 • Netwerkopdrachten uitvoeren. Probeer deze netwerkopdrachten uit te voeren om de TCP/IP-stack handmatig opnieuw in te stellen, het IP-adres vrij te geven en te vernieuwen, en de cache van de DNS-clientoplossing leeg te maken en opnieuw in te stellen:

 1. Typ in het zoekvak op de taakbalk Opdrachtprompt. De knop Opdrachtprompt wordt weergegeven. Selecteer aan de rechterkant Uitvoeren als beheerder > Ja.

 2. Voer achter de opdrachtprompt de volgende opdrachten uit in de opgegeven volgorde en controleer vervolgens of uw probleem hiermee is opgelost:

  • Typ netsh winsock reset en selecteer Enter.

  • Typ netsh int ip reset en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /release en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /renew en selecteer Enter.

  • Typ ipconfig /flushdns en selecteer Enter.

 • Verwijder het stuurprogramma voor de Ethernet-netwerkadapter en start opnieuw op. Als de vorige stappen niet werken, probeert u het stuurprogramma van de netwerkadapter te verwijderen en start u vervolgens de computer opnieuw op. Windows installeert automatisch het nieuwste stuurprogramma. U kunt deze aanpak overwegen als uw netwerkverbinding niet meer goed werkt na een recente update.

  Voordat u het stuurprogramma verwijdert, moet u controleren of u stuurprogramma's hebt die als back-up kunnen dienen. Ga naar de website van de fabrikant van de pc en download het meest recente stuurprogramma voor de netwerkadapter vanaf die website. Als uw pc geen verbinding met internet kan maken, download dan een stuurprogramma op een andere pc en sla dit programma op een USB-flashstation op zodat u het stuurprogramma op uw pc kunt installeren. U moet de fabrikant van uw pc weten en de naam of het nummer van het model.

 1. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Apparaatbeheer in de lijst met resultaten.

 2. Vouw Netwerkadapters uit en zoek de Ethernet-netwerkadapter voor uw apparaat.

 3. Selecteer de netwerkadapter, houd ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop) en selecteer vervolgens Apparaat verwijderen > het selectievakjeProbeer het stuurprogramma voor dit apparaat te verwijderen > Verwijderen.

 4. Nadat het stuurprogramma is verwijderd, selecteert u de Startknop > Aan/uit > Opnieuw opstarten.

Nadat de pc opnieuw is opgestart, wordt het stuurprogramma van de netwerkadapter automatisch opgezocht en geïnstalleerd. Controleer of uw verbindingsprobleem hiermee is opgelost. Als er niet automatisch een stuurprogramma wordt geïnstalleerd, kunt u het stuurprogramma installeren dat u als back-up had opgeslagen voordat u het stuurprogramma verwijderde.

 • Gebruik netwerk opnieuw instellen. Het opnieuw instellen van het netwerk zou de laatste stap moeten zijn die u probeert. U kunt deze mogelijkheid gebruiken als u geen verbinding kunt maken met behulp van de vorige stappen.

  Dit kan helpen bij het oplossen van het probleem waarbij u verbinding kunt maken met internet, maar geen verbinding kunt maken met gedeelde netwerkstations. Netwerk opnieuw instellen verwijdert alle geïnstalleerde netwerkadapters met de bijbehorende instellingen. Nadat de pc opnieuw is opgestart, worden alle netwerkadapters opnieuw geïnstalleerd en alle instellingen teruggezet op de standaardwaarden.

 1. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet > Status > Netwerk opnieuw instellen.

  Open instellingen voor netwerk- en internetstatus

 2. Op het scherm Netwerk opnieuw instellen selecteert u Nu opnieuw instellen > Ja om te bevestigen.

  Wacht tot uw pc opnieuw is opgestart om te zien of het probleem hiermee is opgelost.
   

  Notities: 

  • Na het gebruik van de functie voor het opnieuw instellen van het netwerk, moet u andere netwerksoftware mogelijk opnieuw installeren en configureren, zoals VPN-clientsoftware of virtuele Hyper‑V-switches (als u deze of andere netwerkvirtualisatiesoftware gebruikt).

  • Het is mogelijk dat Netwerk opnieuw instellen al uw bekende netwerkverbindingen instelt op een profiel voor openbare netwerken. In een profiel voor openbare netwerken is uw pc niet zichtbaar voor andere pc’s en apparaten in het netwerk, waardoor uw pc mogelijk veiliger is. Als uw pc echter wordt gebruikt voor het delen van bestanden of een printer, moet u zorgen dat uw pc weer zichtbaar is door deze in te stellen op het gebruik van een profiel voor een privénetwerk. Hiervoor selecteert u de Startknop en vervolgens selecteert u Instellingen > Netwerk & internet > Ethernet. Selecteer in het scherm Ethernet de Ethernet-netwerkverbinding die u wilt wijzigen en selecteer Privé onder Netwerkprofiel.

Op een andere pc

 • Probeer hetzelfde netwerk op een ander apparaat te verbinden. Als u in uw huis nog een Windows-pc en een USB-naar-Ethernet-adapter hebt, probeert u verbinding te maken met die pc. Als u verbinding kunt maken, is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk het gevolg van uw eerste pc. Als u geen verbinding kunt maken met het Ethernet-netwerk op een van beide pc's, kan dit een probleem zijn met uw router, internetprovider of USB-naar-Ethernet-adapter.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×