Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Is van toepassing op: Windows, Films en tv, Xbox Consoles, Xbox Services, Minecraft

Tenzij anders vermeld, worden termen die met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerd in de Microsoft-servicesovereenkomst ('MSA') of Microsoft-verkoopvoorwaarden (samen met de MSA de 'Voorwaarden'). Tot deze Regels behoren de regels in de eerste sectie hieronder, welke van toepassing zijn op meerdere Digitale Goederen ('Algemene Regels'), en de regels in de onderstaande tabel, die specifiek zijn voor het toepasselijke Digitale Product (of de toepasselijke Service die het Digitale Product levert) ('Aanvullende Serviceregels'). Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in de Aanvullende Serviceregels, zijn de Algemene Regels van toepassing op alle Digitale Goederen. We kunnen deze Regels op elk gewenst moment wijzigen.

Algemene Regels

Alle Digitale Goederen worden in licentie gegeven, niet verkocht. Uw recht op toegang tot of gebruik van een Digitaal Product is onderhevig aan uw naleving van:

 • (a) alle licentievoorwaarden, licentiebeperkingen, gedragscodes en betalingsvoorwaarden in de Voorwaarden,

 • (b) uw volledige betaling voor het betreffende Digitale Product,

 • (c) deze Regels en

 • (d) eventuele aanvullende voorwaarden die worden verstrekt wanneer u uw licentie aanschaft.

Digitale Goederen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals je uitdrukkelijk wordt toegestaan in de Voorwaarden of deze Regels. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan (tenzij je contact hebt opgenomen met de eigenaar van de auteursrechten en daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebt gekregen). De Voorwaarden en deze Regels zijn ook van toepassing als de prijs of de betaaltermijn voor een Digitaal Product nul is. Als deze Regels conflicteren met de Voorwaarden (of eventuele andere voorwaarden), wordt door deze Regels bepaald wat je kunt doen met Digitale Goederen, met één uitzondering: als op de webpagina of een andere pagina in de Store of toepasselijke Service voor een specifiek Digitaal Product een afwijkend aantal apparaten wordt aangegeven of anderszins bepaalde rechten of beperkingen worden aangegeven die afwijken van deze Regels, gelden de expliciet conflicterende vermeldingen op die webpagina of andere pagina, maar alleen voor dat bepaalde Digitale Product.

Digitale Goederen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (dus geen gebruik voor reclamedoeleinden) in licentie gegeven, op het niveau dat voor dergelijk gebruik gangbaar is. Microsoft kan op elk gewenst stoppen met het distribueren van een Digitaal Product of de mogelijkheden van een Digitaal Product uitbreiden of beperken. U kunt de toegang tot of mogelijkheden van Digitale Goederen verliezen of de aard van uw toegang kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld de toegang voor uw gezin verliezen, indien van toepassing), indien:

 • (a) u de Voorwaarden of deze Regels schendt,

 • (b) u Digitale Goederen gebruikt of probeert te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de Voorwaarden, deze Regels of de beperkte licentie die aan u is verleend,

 • (c) u technische maatregelen omzeilt of probeert te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang te beperken of licentiebeperkingen af te dwingen,

 • (d) u de terugkerende abonnementskosten niet betaalt,

 • (e) u de huidige betalingswijze voor uw account niet bijhoudt,

 • (f) je wijzigt je land of regio,

 • (g) u uw huidige e-mailadres niet bijhoudt dat is gekoppeld aan uw account,

 • (h) u zich niet voldoende vaak aanmeldt bij een bepaalde Service om de elektronische licenties van uw Digitale Goederen te vernieuwen, zoals beschreven in de onderstaande Aanvullende Serviceregels,

 • (i) we de toepasselijke Service annuleren of beëindigen of de ondersteuning van het toepasselijke apparaat beëindigen, of

 • (j) we onze rechten verliezen om het Digitale Product naar u te blijven distribueren of om het op dezelfde manier naar u te distribueren. Behalve wanneer dit hieronder eventueel is toegestaan, mag u geen licenties voor Digitale Goederen overdragen of verkopen. Als u een apparaat verkoopt dat Digitale Goederen bevat, krijgt de koper daarmee niet het recht tot gebruik van deze Digitale Goederen. We kunnen gebruikmaken van technologieën om te controleren of je deze Regels naleeft.

Voor bepaalde Services is vereist dat je de apparaten waarop je Digitale Goederen gebruikt, registreert en dat je de Service op dat apparaat gebruikt om de toegang tot de service te behouden. Geregistreerde apparaten kunnen pc's, laptops, tablets, Xbox-consoles en bepaalde draagbare of mobiele apparaten omvatten, voor zover het apparaat compatibel is met het desbetreffende Digitale Product. 'Xbox-consoles' of '-console' betekent Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X en/of Xbox Series, en een van hun opvolgende en varianten (inclusief, indien van toepassing, cloudvarianten die worden gebruikt voor gamestreaming). 'Xbox-service' of 'Xbox Online-service' verwijst naar de bijbehorende eigen onlineservice van Xbox-consoles en -services. Licenties voor bepaalde Digitale Goederen kunnen worden verlengd als u zich opnieuw aanmeldt bij de service en op dat moment de apparaatlimieten niet hebt overschreden. Wellicht moet u verbonden zijn met een pc om licenties voor andere Digitale Goederen te kunnen verlengen. Dit verlies kan tijdelijk of permanent zijn, zoals bepaald door Microsoft. Als u te veel apparaten registreert, kan Microsoft de registratie van een apparaat automatisch ongedaan maken om ruimte te maken voor een nieuw apparaat. Microsoft kan beperken hoe vaak u handmatig een bepaald apparaat kunt registreren en de registratie ervan ongedaan kunt maken om te voorkomen dat apparaatbeperkingen worden overschreden. Afhankelijk van het bovenstaande, kunt u uw geregistreerde apparaten beheren op de instellingenpagina voor uw Microsoft-account of een bepaalde Service. Niet alle apparaten hebben dezelfde mogelijkheden en niet alle Digitale Goederen of Services (of specifieke functies van een van beide) zijn mogelijk beschikbaar op een bepaald apparaat. De afzonderlijke Service kan een lijst met compatibele apparaattypen bevatten, maar elektronische consumentenapparaten ontwikkelen zich voortdurend en u dient zelf vóór aankoop van een Digitaal Product te controleren of een bepaald apparaat compatibel is met dat Digitale Product. Als de Service de mogelijkheid omvat om een Digitaal Product te streamen, moet je zijn aangemeld bij de Service vanaf het geregistreerde apparaat waarop je wilt streamen. Naast de beperkingen in de Voorwaarden is voor het downloaden en streamen toegang tot internet met voldoende bandbreedte vereist, waarvoor je zelf moet zorgen en betalen. Bepaalde Digitale Goederen worden mogelijk uitsluitend gelicentieerd voor het gebied dat is gekoppeld aan je Microsoft-account. Wellicht kun je dergelijke Digitale Goederen niet downloaden of streamen (indien van toepassing) wanneer je je buiten dit gebied bevindt.

Bepaalde Digitale Goederen kunnen, indien van toepassing, uitsluitend naar apparaten worden gedownload of gestreamd die zijn gekoppeld aan je Microsoft-account en zijn onderworpen aan de beperkingen die worden vermeld in de onderstaande tabel. Naast de bovenstaande Algemene Regels zijn alle regels in deze tabel van toepassing.

Aanvullende Regels en beschrijvingen met betrekking tot de service

Services

Maximum aantal apparaten/gebruikers

(tenzij op de Store-pagina of andere webpagina waar je je Digitale Product hebt gekocht of gehuurd of waar je een abonnement op het Digitale Product hebt aangeschaft, een ander aantal is opgegeven)

Overbrengen/kopiëren 

Aanvullende beperkingen en voorwaarden

Media (boeken, muziek, video's)

 Boeken

Downloaden op maximaal 6 geregistreerde Windows-compatibele  apparaten

De beschikbaarheid van bepaalde mogelijkheden van de Service (zoals fragmenten kopiëren en plakken of afdrukken, evenals de lengte van fragmenten) kan per boek variëren, afhankelijk van de instellingen van de uitgever. De beschikbare mogelijkheden worden vermeld in de Store. In sommige gevallen kunt u een boek dat u eerder hebt aangeschaft, niet opnieuw downloaden. In dat geval kunnen wij eventueel een vervanging of update aanbieden. Het is niet toegestaan een boek geheel of gedeeltelijk naar een schijf te kopiëren.

Apparaten mogen niet vaker dan twee keer per 30 dagen (twee keer per apparaat of één keer per twee apparaten) worden afgemeld en geregistreerd.

MP3-muziek

Redelijk aantal apparaten

Niet van toepassing

Microsoft Films en tv ('videoservice')

Zelfs als u video in hoge definitie of ultrahoge definitie koopt, kan de videoresolutie die u wordt weergegeven, variëren op basis van de inhoud, hardware en internetbandbreedte.

Video met vaste rechten
(“Koopregels”)

Downloaden op maximaal 10 compatibele geregistreerde apparaten (inhoud van AMC Networks en Studio Canal mag je alleen downloaden op 5 pc's en 2 voor download compatibele Xbox-consoles). U moet zijn aangemeld bij de Videoservice om videos met vaste rechten te streamen en u mag alleen naar geregistreerde apparaten streamen. Hoewel je maximaal drie verschillende video-items met vaste rechten gelijktijdig kunt streamen, mag je een video-item met vaste rechten slechts naar één geregistreerd apparaat tegelijk streamen. Video met vaste rechten die is gedownload, kan worden bekeken op compatibele geregistreerde apparaten zonder te zijn aangemeld bij de Service, behalve als dergelijke video met vaste rechten wordt gedownload naar een downloadcompatibele Xbox-console.  Video met vaste rechten die naar een apparaat is gedownload, kan worden gevonden op het tabblad Persoonlijke video van de Service als u niet bent aangemeld bij de Service. Je kunt deze video-inhoud bekijken op de eerste console zonder dat je je hoeft aan te melden bij de Videoservice, maar op de tweede console moet je wel zijn aangemeld bij de Videoservice om de video op die console te kunnen bekijken.

Je mag video met vaste rechten niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar de video oorspronkelijk is opgeslagen.

Apparaten mogen niet vaker dan een keer per 30 dagen worden afgemeld en geregistreerd. U moet de Service op elk apparaat elke 90 dagen gebruiken om de licentiebestanden op dat apparaat te behouden of te vernieuwen.

Video on Demand
(“Huurregels”)

Downloaden naar slechts één compatibel apparaat. Je moet binnen 14 dagen na je bestelling beginnen met het bekijken van de video on demand en dit binnen 24 uur voltooien (tenzij op het moment van aankoop een andere periode is opgegeven). Nadat deze periode is verlopen, kun je de video on demand pas weer bekijken wanneer je hiervoor een nieuwe licentie aanschaft. Video-on-demand kan worden gestreamd of gedownload naar een compatibel apparaat, maar mag alleen worden gedownload op het apparaat waarop het is gehuurd, en eenmaal gedownload, mag het alleen op dat apparaat worden bekeken en mag het niet worden gedownload of gestreamd naar een ander apparaat. Als de video-on-demand niet is gedownload, mag deze worden gestreamd naar een compatibel apparaat, maar slechts naar één apparaat tegelijk.

U mag de video-on-demand niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar deze video oorspronkelijk is opgeslagen.

Xbox-games en -services

Xbox One en Xbox Series Digital Games

Gebruikers mogen Xbox One en Xbox Series Digital Games openen of installeren op een redelijk aantal Xbox One- of Xbox Series-consoles, inclusief een hoofdconsole of roaming-consoles waarbij de gebruiker is aangemeld.
U kunt games maar op één console tegelijk spelen.  Wanneer u echter op een roaming-console speelt, is spelen op de hoofdconsole beschikbaar als een andere gebruiker is aangemeld bij de hoofdconsole.

Elke game die u uit de Store downloadt heeft een apparaatlicentie en een gebruikerslicentie. U kunt één console aanwijzen als uw hoofdconsole (met uitzondering van een cloudgebaseerde variant die wordt gebruikt voor gamestreaming), en de apparaatlicentie wordt hier automatisch aan gekoppeld, zelfs als u een aankoop doet vanaf een andere console. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan uw Microsoft-account. Een console kan de hoofdconsole zijn voor meerdere personen. U kunt maximaal 5 keer per jaar van hoofdconsole veranderen. Als u dit doet, worden alle apparaatlicenties automatisch naar de nieuwe hoofdconsole verplaatst en daaraan gekoppeld. Iedereen kan uw game (of andere inhoud waarvoor een licentie voor dat apparaat is verleend) op uw hoofdconsole gebruiken onder uw apparaatlicentie. U mag alle games waarvoor u een gebruikerslicentie heeft, gebruiken door in te loggen met uw Microsoft-account, zolang u niet tegelijkertijd op een andere console speelt. Deze regels worden aangeduid als de 'Gebruiksregels voor de hoofdconsole'. Sommige 'Add-ons' voor games en andere downloadbare content die beschikbaar is, zijn mogelijk beperkt tot persoonlijk gebruik.

Voor alle duidelijkheid: de periode van één jaar wordt doorlopend gemeten, vanaf het moment dat u uw hoofdconsole voor de eerste keer toewijst of wijzigt. Als u de limiet voor het wijzigen van uw hoofdconsole voor het jaar bereikt, ontvangt u een bericht met de volgende beschikbare datum waarop u uw hoofdconsole weer kunt wijzigen.

Xbox 360-games

1 Xbox 360-console

Een game of andere inhoud kan door u (of iemand anders) worden gebruikt op de eerste Xbox 360-console waarnaar u die game of inhoud hebt gedownload. Je mag die game of andere inhoud overdragen naar een andere Xbox 360-console via een geheugeneenheid of ander opslagmedium, maar je mag die game of andere inhoud alleen op die console afspelen terwijl die is aangemeld bij je Microsoft-account.

Xbox Play Anywhere-games

Gebruikers kunnen Xbox Play Anywhere Games openen of installeren op elk redelijk aantal compatibele Windows-apparaten en Xbox One- of Xbox Series-consoles. Bovendien kan elk spelletje maar op één apparaat of console tegelijk worden gespeeld.

Ongeacht het aantal apparaten waarop de game is geïnstalleerd, kunt u slechts vanaf één apparaat tegelijk zijn aangemeld bij de game. Wanneer je een Xbox Play Anywhere-game speelt, wordt de voortgang van je game opgeslagen met je gamertag, op die manier kun je verdergaan waar je was gebleven wanneer je je aanmeldt bij een ander apparaat.  De bovenstaande regels voor Xbox One- of Xbox Series Digial Games zijn ook van toepassing op Xbox Play Anywhere-games.

Het programma Xbox Play Anywhere is alleen van toepassing op bepaalde deelnemende digitale games, met inbegrip van de games die zijn voorzien van het Xbox Play Anywhere-pictogram op www.xbox.com of in een Store (zie www.xboxplayanywhere.com voor een volledige lijst). Xbox Play Anywhere-games kunnen worden aangeschaft in een Store of via een digitale code bij deelnemende wederverkopers. Controleer voordat je een Xbox Play Anywhere-game op je pc downloadt de minimale systeemvereisten die door de uitgever van de game zijn opgegeven om na te gaan of je pc compatibel is.

Xbox Live Gold  

Gebruikers kunnen zich aanmelden bij Xbox Live Gold op elk redelijk aantal consoles van Xbox One of Xbox Series. De toegang tot games of services is echter beperkt zoals uiteengezet in de regels voor digitale games van Xbox One of Xbox Series, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass voor console en Xbox Game Pass Ultimate, indien van toepassing.

Uw Xbox Live Gold-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account. 
Games with Gold zijn gekoppeld aan uw Xbox-account. U moet een Xbox Live Gold- of Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebben om in aanmerking te komen voor Games with Gold.

Zie Algemene voorwaarden op: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Xbox Game Pass voor console  

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass voor console op elk redelijk aantal consoles van Xbox One of Xbox Series.
U kunt games maar op één console tegelijk spelen.  Wanneer u echter op een roaming-console speelt, is spelen op de hoofdconsole beschikbaar als een andere gebruiker is aangemeld bij de hoofdconsole.

Uw Xbox Game Pass voor console-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account.

Zie Algemene voorwaarden op: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

PC Game Pass

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass voor pc op een redelijk aantal compatibele Windows-apparaten. Elke game kan echter slechts op één apparaat tegelijk worden gespeeld.

Uw Xbox Game Pass voor PC-abonnement is gekoppeld aan uw Microsoft-account.

Zie Algemene voorwaarden op: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Xbox Game Pass Ultimate

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass Ultimate op elk redelijk aantal compatibele Windows-apparaten en Xbox One- of Xbox Series-consoles. U kunt games maar op één console tegelijk spelen. Gelijktijdig gebruik van andere games op de PC is toegestaan. Elke game kan echter slechts op één apparaat of console tegelijk worden geopend. Zie ook de regels voor Xbox One of Xbox Series Digital Games, Xbox Play Anywhere-regels, Xbox Game Pass voor consoleregels en regels voor pc-Game Pass, indien van toepassing.

Uw Xbox Game Pass Ultimate-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account.

Zie Algemene voorwaarden op: https://www.xbox.com/legal/subscription-terms

Minecraft

Minecraft Realms

Maximaal 2 spelers per server

Realms is een abonnement voor een persoonlijke multiplayer-server die moet worden gebruikt met ondersteunde versies van Minecraft (game apart verkrijgbaar) op ondersteunde platforms waarop u de game bezit (Minecraft Java Edition en Xbox360 worden niet ondersteund). Xbox Live Gold-abonnement is vereist om te spelen op Xbox (apart verkrijgbaar). Voor terugkerende abonnementen wordt na elke actieperiode het abonnement in rekening gebracht tegen de dan geldende normale prijs (onder voorbehoud) plus toepasselijke belastingen, tenzij geannuleerd. Annuleren in uw Microsoft-account. Als u Minecraft via Game Pass speelt, vormt Realms een apart abonnement. U moet elk abonnement afzonderlijk aanschaffen en opzeggen. Als uw abonnement langer dan 18 maanden inactief is, worden uw Realms-gegevens van de server verwijderd. Internetprovider-kosten kunnen van toepassing zijn. Realms-kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Vereisten, functies, online services of abonnement zijn onderhevig aan verandering en/of pensionering. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa) en de Realms-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition is een afzonderlijk abonnement dat afzonderlijk wordt verkocht en dat Minecraft vereist: Java-editie Game)

Minecraft Realms Plus

Maximaal 10 spelers per server

Realms Plus is een abonnement voor inhoud en Realms persoonlijke server voor gebruik met ondersteunde versies van Minecraft (game apart verkrijgbaar) op ondersteunde platforms waarop u de game bezit (Minecraft Java Edition en Xbox360 worden niet ondersteund). Een actief abonnement is vereist om Realms Plus-inhoud te gebruiken. De inhoud verschilt in de loop van de tijd en is mogelijk niet in alle landen/regio‘s beschikbaar. Xbox Live Gold-abonnement is vereist om te spelen op Xbox (apart verkrijgbaar). Voor terugkerende abonnementen wordt na elke actieperiode het abonnement in rekening gebracht tegen de dan geldende normale prijs (onder voorbehoud) plus toepasselijke belastingen, tenzij geannuleerd. Annuleren in uw Microsoft-account. Als u Minecraft via Game Pass speelt, vormt Realms Plus een apart abonnement. U moet elk abonnement afzonderlijk aanschaffen en opzeggen. Als uw abonnement wordt beëindigd of een inhoudsitem uit de catalogus wordt verwijderd, moet u uw abonnement opnieuw activeren of de inhoud afzonderlijk kopen om het te blijven gebruiken. Als uw abonnement langer dan 18 maanden inactief is, worden uw Realms Plus-gegevens van de server verwijderd. Internetprovider-kosten kunnen van toepassing zijn. Realms Plus-kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Vereisten, functies, online services of abonnement zijn onderhevig aan verandering en/of pensionering. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa) en de Realms-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition is een afzonderlijk abonnement dat afzonderlijk wordt verkocht en dat Minecraft vereist: Java-editie Game)

Toepassingen

Apps

10 compatibele Windows-apparaten

Ondanks de bovenstaande Algemene Regels kunnen gratis apps worden gedownload naar apparaten die niet zijn geregistreerd met Microsoft-account.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×