Gebruiksregels voor Digitale Artikelen ('Regels')

Tenzij anders vermeld, worden termen die met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerd in de Microsoft-servicesovereenkomst ('MSA') of Microsoft-verkoopvoorwaarden (samen met de MSA de 'Voorwaarden'). Tot deze Regels behoren de regels in de eerste sectie hieronder, welke van toepassing zijn op meerdere Digitale Goederen ('Algemene Regels'), en de regels in de onderstaande tabel, die specifiek zijn voor het toepasselijke Digitale Product (of de toepasselijke Service die het Digitale Product levert) ('Aanvullende Serviceregels'). Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in de Aanvullende Serviceregels, zijn de Algemene Regels van toepassing op alle Digitale Goederen. We kunnen deze Regels op elk gewenst moment wijzigen.

Algemene Regels

Alle Digitale Goederen worden in licentie gegeven, niet verkocht. Je recht op toegang tot of gebruik van Digitale Goederen is onderworpen aan de naleving van (a) alle licentievoorwaarden, licentiebeperkingen, gedragsregels en betalingsvoorwaarden in de Voorwaarden, (b) je volledige betaling van het betreffende Digitale Product, (c) deze Regels en (d) eventuele aanvullende voorwaarden die bij de aankoop van je licentie zijn vastgelegd. Digitale Goederen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals je uitdrukkelijk wordt toegestaan in de Voorwaarden of deze Regels. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan (tenzij je contact hebt opgenomen met de eigenaar van de auteursrechten en daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebt gekregen). De Voorwaarden en deze Regels zijn ook van toepassing als de prijs of de betaaltermijn voor een Digitaal Product nul is. Als deze Regels conflicteren met de Voorwaarden (of eventuele andere voorwaarden), wordt door deze Regels bepaald wat je kunt doen met Digitale Goederen, met één uitzondering: als op de webpagina of een andere pagina in de Store of toepasselijke Service voor een specifiek Digitaal Product een afwijkend aantal apparaten wordt aangegeven of anderszins bepaalde rechten of beperkingen worden aangegeven die afwijken van deze Regels, gelden de expliciet conflicterende vermeldingen op die webpagina of andere pagina, maar alleen voor dat bepaalde Digitale Product.

Digitale Goederen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (wat gebruik voor reclamedoeleinden uitsluit) in licentie gegeven, op het niveau dat voor dergelijk gebruik gangbaar is. Microsoft kan op elk gewenst stoppen met het distribueren van een Digitaal Product of de mogelijkheden van een Digitaal Product uitbreiden of beperken. Mogelijk krijg je geen toegang meer tot Digitale Goederen of de mogelijkheden daarvan, of wordt de aard van de toegang gewijzigd (bijvoorbeeld geen gezinstoegang meer, indien die bestond), als (a) je de Voorwaarden of deze Regels schendt, (b) je Digitale Goederen op een manier gebruikt of probeert te gebruiken die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden, deze Regels of de beperkte licentie die aan je is verleend, (c) je de technische maatregelen die zijn getroffen om de toegang te beperken of licentiebeperkingen af te dwingen, omzeilt of probeert te omzeilen, (d) je terugkerende abonnementskosten niet betaalt, (e) je geen actuele betalingsmethode voor je account hebt, (f) je je land of regio wijzigt, (g) je geen actueel e-mailadres hebt dat is gekoppeld aan je account, (h) je niet in staat bent om je met voldoende regelmaat aan te melden bij een bepaalde Service om de elektronische licenties van je Digitale Goederen te verlengen, zoals beschreven in de Aanvullende Serviceregels hieronder, (i) wij de toepasselijke Service annuleren of beëindigen, of geen ondersteuning meer bieden voor het toepasselijke apparaat, of als (j) wij onze rechten verliezen om het Digitale Product aan je te distribueren of om dit op dezelfde wijze te distribueren. Behalve wanneer dit hieronder eventueel is toegestaan, mag u geen licenties voor Digitale Goederen overdragen of verkopen. Als u een apparaat verkoopt dat Digitale Goederen bevat, krijgt de koper daarmee niet het recht tot gebruik van deze Digitale Goederen. We kunnen gebruikmaken van technologieën om te controleren of je deze Regels naleeft.

Voor bepaalde Services is vereist dat je de apparaten waarop je Digitale Goederen gebruikt, registreert en dat je de Service op dat apparaat gebruikt om de toegang tot de service te behouden. Geregistreerde apparaten kunnen pc's, laptops, tablets, Xbox-consoles en bepaalde draagbare of mobiele apparaten omvatten, voor zover het apparaat compatibel is met het desbetreffende Digitale Product. 'Xbox-consoles' of 'console' betekent Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X en/of Xbox Series (het nieuwe game- en entertainmentsysteem van Microsoft), en al hun opvolgers en varianten (inclusief, indien van toepassing, cloud-gebaseerde varianten die worden gebruikt voor het streamen van games). 'Xbox Live' of 'Xbox Online Service' verwijst naar de bijbehorende eigen online service van Xbox-consoles en services ('Xbox Live'). Licenties voor bepaalde Digitale Goederen kunnen worden verlengd als u zich opnieuw aanmeldt bij de service en op dat moment de apparaatlimieten niet hebt overschreden. Wellicht moet u verbonden zijn met een pc om licenties voor andere Digitale Goederen te kunnen verlengen. Dit verlies kan tijdelijk of permanent zijn, zoals bepaald door Microsoft. Als u te veel apparaten registreert, kan Microsoft de registratie van een apparaat automatisch ongedaan maken om ruimte te maken voor een nieuw apparaat. Microsoft kan beperken hoe vaak u handmatig een bepaald apparaat kunt registreren en de registratie ervan ongedaan kunt maken om te voorkomen dat apparaatbeperkingen worden overschreden. Afhankelijk van het bovenstaande, kunt u uw geregistreerde apparaten beheren op de instellingenpagina voor uw Microsoft-account of een bepaalde Service. Niet alle apparaten hebben dezelfde mogelijkheden en niet alle Digitale Goederen of Services (of specifieke functies van een van beide) zijn mogelijk beschikbaar op een bepaald apparaat. De afzonderlijke Service kan een lijst met compatibele apparaattypen bevatten, maar elektronische consumentenapparaten ontwikkelen zich voortdurend en u dient zelf vóór aankoop van een Digitaal Product te controleren of een bepaald apparaat compatibel is met dat Digitale Product. Als de Service de mogelijkheid omvat om een Digitaal Product te streamen, moet je zijn aangemeld bij de Service vanaf het geregistreerde apparaat waarop je wilt streamen. Naast de beperkingen in de Voorwaarden is voor het downloaden en streamen toegang tot internet met voldoende bandbreedte vereist, waarvoor je zelf moet zorgen en betalen. Bepaalde Digitale Goederen worden mogelijk uitsluitend gelicentieerd voor het gebied dat is gekoppeld aan je Microsoft-account. Wellicht kun je dergelijke Digitale Goederen niet downloaden of streamen (indien van toepassing) wanneer je je buiten dit gebied bevindt.

Bepaalde Digitale Goederen kunnen, indien van toepassing, uitsluitend naar apparaten worden gedownload of gestreamd die zijn gekoppeld aan je Microsoft-account en zijn onderworpen aan de beperkingen die worden vermeld in de onderstaande tabel. Naast de bovenstaande Algemene Regels zijn alle regels in deze tabel van toepassing.

Aanvullende Regels en beschrijvingen met betrekking tot de service

Services

Maximum aantal apparaten/gebruikers

(tenzij op de Store-pagina of andere webpagina waar je je Digitale Product hebt gekocht of gehuurd of waar je een abonnement op het Digitale Product hebt aangeschaft, een ander aantal is opgegeven)

Overbrengen/kopiëren 

Aanvullende beperkingen en voorwaarden

Media (boeken, muziek, video's)

 Boeken

Downloaden op maximaal 6 geregistreerde Windows 10-apparaten

De beschikbaarheid van bepaalde mogelijkheden van de Service (zoals fragmenten kopiëren en plakken of afdrukken, evenals de lengte van fragmenten) kan per boek variëren, afhankelijk van de instellingen van de uitgever. De beschikbare mogelijkheden worden vermeld in de Store. In sommige gevallen kunt u een boek dat u eerder hebt aangeschaft, niet opnieuw downloaden. In dat geval kunnen wij eventueel een vervanging of update aanbieden. Het is niet toegestaan een boek geheel of gedeeltelijk naar een schijf te kopiëren.

Apparaten mogen niet vaker dan twee keer per 30 dagen (twee keer per apparaat of één keer per twee apparaten) worden afgemeld en geregistreerd.

MP3-muziek

Redelijk aantal apparaten

Niet van toepassing

Microsoft Films en tv ('videoservice')

Zie hieronder

Zie hieronder

Zelfs als u video in hoge definitie of ultrahoge definitie koopt, kan de videoresolutie die u wordt weergegeven, variëren op basis van de inhoud, hardware en internetbandbreedte.

Video met vaste rechten
(“Koopregels”)

Downloaden op maximaal 10 compatibele geregistreerde apparaten (inhoud van AMC Networks en Studio Canal mag u alleen downloaden op 5 pc's en 2 downloadcompatibele Xboxes). U moet zijn aangemeld bij de Videoservice om videos met vaste rechten te streamen en u mag alleen naar geregistreerde apparaten streamen. Hoewel je maximaal drie verschillende video-items met vaste rechten gelijktijdig kunt streamen, mag je een video-item met vaste rechten slechts naar één geregistreerd apparaat tegelijk streamen. Video met vaste rechten die is gedownload, kan worden bekeken op compatibele geregistreerde apparaten zonder te zijn aangemeld bij de Service, behalve als dergelijke video met vaste rechten wordt gedownload naar een downloadcompatibele Xbox-console.  Video met vaste rechten die naar een apparaat is gedownload, kan worden gevonden op het tabblad Persoonlijke video van de Service als u niet bent aangemeld bij de Service. Je kunt deze video-inhoud bekijken op de eerste console zonder dat je je hoeft aan te melden bij de Videoservice, maar op de tweede console moet je wel zijn aangemeld bij de Videoservice om de video op die console te kunnen bekijken.

Je mag video met vaste rechten niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar de video oorspronkelijk is opgeslagen.

Apparaten mogen niet vaker dan een keer per 30 dagen worden afgemeld en geregistreerd. U moet de Service op elk apparaat elke 90 dagen gebruiken om de licentiebestanden op dat apparaat te behouden of te vernieuwen.

Video on Demand
(“Huurregels”)

Downloaden naar slechts één compatibel apparaat. Je moet binnen 14 dagen na je bestelling beginnen met het bekijken van de video on demand en dit binnen 24 uur voltooien (tenzij op het moment van aankoop een andere periode is opgegeven). Nadat deze periode is verlopen, kun je de video on demand pas weer bekijken wanneer je hiervoor een nieuwe licentie aanschaft. Video-on-demand kan worden gestreamd of gedownload naar een compatibel apparaat, maar mag alleen worden gedownload op het apparaat waarop het is gehuurd, en eenmaal gedownload, mag het alleen op dat apparaat worden bekeken en mag het niet worden gedownload of gestreamd naar een ander apparaat. Als de video-on-demand niet is gedownload, mag deze worden gestreamd naar een compatibel apparaat, maar slechts naar één apparaat tegelijk.

U mag de video-on-demand niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar deze video oorspronkelijk is opgeslagen.

Xbox-games en -services

Xbox One en Xbox Series Digital Games

Gebruikers mogen Xbox One en Xbox Series Digital Games openen of installeren op een redelijk aantal Xbox One- of Xbox Series-consoles, inclusief een hoofdconsole of roaming-consoles waarbij de gebruiker is aangemeld.
U kunt games maar op één console tegelijk spelen.  Wanneer u echter op een roaming-console speelt, is spelen op de hoofdconsole beschikbaar als een andere gebruiker is aangemeld bij de hoofdconsole.

Elke game die u uit de Store downloadt heeft een apparaatlicentie en een gebruikerslicentie. U kunt één console aanwijzen als uw hoofdconsole (met uitzondering van een cloudgebaseerde variant die wordt gebruikt voor gamestreaming), en de apparaatlicentie wordt hier automatisch aan gekoppeld, zelfs als u een aankoop doet vanaf een andere console. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan uw Microsoft-account. Een console kan de hoofdconsole zijn voor meerdere personen. U kunt maximaal 5 keer per jaar van hoofdconsole veranderen. Als u dit doet, worden alle apparaatlicenties automatisch naar de nieuwe hoofdconsole verplaatst en daaraan gekoppeld. Iedereen kan uw game (of andere inhoud waarvoor een licentie voor dat apparaat is verleend) op uw hoofdconsole gebruiken onder uw apparaatlicentie. U mag alle games waarvoor u een gebruikerslicentie heeft, gebruiken door in te loggen met uw Microsoft-account, zolang u niet tegelijkertijd op een andere console speelt. Deze regels worden aangeduid als de 'Gebruiksregels voor de hoofdconsole'. Sommige 'Add-ons' voor games en andere downloadbare content die beschikbaar is, zijn mogelijk beperkt tot persoonlijk gebruik.

Voor alle duidelijkheid: de periode van één jaar wordt doorlopend gemeten, vanaf het moment dat u uw hoofdconsole voor de eerste keer toewijst of wijzigt. Als u de limiet voor het wijzigen van uw hoofdconsole voor het jaar bereikt, ontvangt u een bericht met de volgende beschikbare datum waarop u uw hoofdconsole weer kunt wijzigen.

Xbox 360-games

1 Xbox 360-console

Een game of andere inhoud kan door u (of iemand anders) worden gebruikt op de eerste Xbox 360-console waarnaar u die game of inhoud hebt gedownload. Je mag die game of andere inhoud overdragen naar een andere Xbox 360-console via een geheugeneenheid of ander opslagmedium, maar je mag die game of andere inhoud alleen op die console afspelen terwijl die is aangemeld bij je Microsoft-account.

Xbox Play Anywhere-games

Gebruikers kunnen Xbox Play Anywhere-games openen of installeren op een redelijk aantal Windows 10-apparaten en Xbox One- of Xbox Series-consoles. Bovendien kan elk spelletje maar op één apparaat of console tegelijk worden gespeeld.

Ongeacht het aantal apparaten waarop de game is geïnstalleerd, kunt u slechts vanaf één apparaat tegelijk zijn aangemeld bij de game. Wanneer u een Xbox Play Anywhere game speelt, wordt de voortgang van het spel opgeslagen op Xbox Live zodat u kunt verdergaan waar u was gebleven wanneer u zich aanmeldt bij een ander apparaat.  De bovenstaande regels voor Xbox One- of Xbox Series Digial Games zijn ook van toepassing op Xbox Play Anywhere-games.

Het programma Xbox Play Anywhere is alleen van toepassing op bepaalde deelnemende digitale games, met inbegrip van de games die zijn voorzien van het Xbox Play Anywhere-pictogram op www.xbox.com of in een Store (zie www.xboxplayanywhere.com voor een volledige lijst). Xbox Play Anywhere-games kunnen worden aangeschaft in een Store of via een digitale code bij deelnemende wederverkopers. Controleer voordat je een Xbox Play Anywhere-game op je pc downloadt de minimale systeemvereisten die door de uitgever van de game zijn opgegeven om na te gaan of je pc compatibel is.

Xbox Live Gold  

Gebruikers kunnen zich aanmelden bij Xbox Live Gold op elk redelijk aantal consoles van Xbox One of Xbox Series. De toegang tot games of services is echter beperkt zoals uiteengezet in de regels voor digitale games van Xbox One of Xbox Series, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass voor console en Xbox Game Pass Ultimate, indien van toepassing.

Uw Xbox Live Gold-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account. 
Games with Gold zijn gekoppeld aan uw Xbox-account. U moet een Xbox Live Gold- of Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebben om in aanmerking te komen voor Games with Gold.

Extra abonnementen en vereisten zijn van toepassing voor bepaalde Xbox Live Gold-functies (apart verkrijgbaar). Zie Xbox.com/live. Breedband internet, games en media-inhoud worden afzonderlijk verkocht. Aanbieding voor bonusgames geldt alleen voor betalende Gold-leden. Op consoles van Xbox One en Xbox Series is een actief Gold-lidmaatschap vereist om bonusgames te spelen die u inwisselt. De vereisten en de beschikbare functies verschillen per console. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst op www.microsoft.com/msa.

Na de actieperiode wordt het abonnement in rekening gebracht tegen de dan geldende normale prijs (onderhevig aan wijzigingen) op basis van de toepasselijke abonnementsduur (bijv. maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks), tenzij u annuleert via www.microsoft.com/accounts. Plus van toepassing zijnde belastingen.

Games with Gold-aanbiedingen zijn mogelijk niet geldig voor alle leden en zijn alleen beschikbaar gedurende een beperkte periode. Er kunnen geografische beperkingen van toepassing zijn.

Aanvullende gebruiksinformatie voor Games with Gold is beschikbaar op https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass voor console  

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass voor console op elk redelijk aantal consoles van Xbox One of Xbox Series.
U kunt games maar op één console tegelijk spelen.  Wanneer u echter op een roaming-console speelt, is spelen op de hoofdconsole beschikbaar als een andere gebruiker is aangemeld bij de hoofdconsole.

Uw Xbox Game Pass voor console-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account.

Gebruik uw actieve Xbox Game Pass voor console-lidmaatschap om games te spelen op consoles van Xbox One en Xbox Series. Speltitels, beschikbaarheid, aantal en functies variëren in de tijd, per regio en per platform. Voor terugkerende lidmaatschappen wordt het lidmaatschap in rekening gebracht tegen de dan geldende prijs (onderhevig aan wijzigingen; plus van toepassing zijnde belastingen), tenzij geannuleerd. Annuleer op account.microsoft.com/services. Let op voordat u invoegtoepassingen, DLC, verbruiksartikelen, virtuele valuta of andere items aanschaft (apart verkrijgbaar): Als uw lidmaatschap wordt beëindigd of een game uit de catalogus wordt verwijderd, moet u uw lidmaatschap opnieuw activeren of de game afzonderlijk kopen om deze items te blijven gebruiken. Xbox Live Gold-lidmaatschap (apart verkrijgbaar) is vereist voor sommige (online-multiplayer) games op Xbox One- en Xbox Series-consoles. Vereist download(s) (aanzienlijke opslag-, breedband- en ISP-kosten zijn van toepassing) en een Microsoft-account. Mogelijk zijn er aanvullende hardware en abonnementen nodig. Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing. Xbox Game Pass-kortingen zijn gebaseerd op de Microsoft Store-prijs en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Kortingsaanbiedingen gelden niet voor titels die korter dan 30 dagen geleden zijn uitgekomen en zijn niet beschikbaar voor bepaalde titels. Maximaal 36 maanden verzilverde toegang tot Xbox Game Pass per account op enig moment. Service, functies en vereisten kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass voor PC

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass voor PC op elk redelijk aantal Windows 10-apparaten. Elke game met Xbox Live kan echter maar op één apparaat tegelijk worden gespeeld.

Uw Xbox Game Pass voor PC-abonnement is gekoppeld aan uw Microsoft-account.

Gebruik uw actieve Xbox Game Pass voor PC-lidmaatschap om pc-games te spelen op uw Windows 10-pc (uitgezonderd Windows 10 in S-modus en op ARM-apparaten). App-download, Windows-update(s) en opslag vereist. Systeemvereisten verschillen per game; hoogwaardige systemen presteren beter. Speltitels, beschikbaarheid, aantal en functies variëren in de tijd, per regio en per platform. Voor terugkerende lidmaatschappen wordt het lidmaatschap in rekening gebracht tegen de dan geldende prijs (onderhevig aan wijzigingen; plus van toepassing zijnde belastingen), tenzij geannuleerd. Annuleer op account.microsoft.com/services. Let op voordat u invoegtoepassingen, DLC, verbruiksartikelen, virtuele valuta of abonnementen aanschaft (apart verkrijgbaar): Als uw lidmaatschap wordt beëindigd of een game uit de catalogus wordt verwijderd, moet u uw lidmaatschap opnieuw activeren of de game afzonderlijk kopen om deze items te blijven gebruiken. Vereist download(s) (aanzienlijke opslag-, breedband- en ISP-kosten zijn van toepassing) en een Microsoft-account. Mogelijk zijn er aanvullende hardware en abonnementen nodig. Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing. Xbox Game Pass-kortingen zijn gebaseerd op de Microsoft Store-prijs en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Kortingsaanbiedingen gelden niet voor titels die korter dan 30 dagen geleden zijn uitgekomen en zijn niet beschikbaar voor bepaalde titels. Voor EA Play gelden voorwaarden: https://www.ea.com/ea-access/terms. Maximaal 36 maanden verzilverde toegang tot Xbox Game Pass per account op enig moment. Service, functies en vereisten kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Gebruikers hebben toegang tot Xbox Game Pass Ultimate op elk redelijk aantal Windows 10-apparaten en Xbox One- of Xbox Series-consoles. U kunt games maar op één console tegelijk spelen. Gelijktijdig gebruik van andere games op de PC is toegestaan. Elke Xbox Live-game is echter maar op één apparaat of console tegelijk toegankelijk. Zie ook de regels voor Xbox One of Xbox Series Digital Games, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass voor console en Xbox Game Pass voor PC, indien van toepassing.

Uw Xbox Game Pass Ultimate-abonnement is gekoppeld aan uw Xbox-account.

Gebruik uw actieve Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap om games te spelen op Xbox One- en Xbox Series-consoles en Windows 10-pc's (uitgezonderd Windows 10 in S-modus en op ARM-apparaten), en stream geselecteerde games (indien beschikbaar) naar uw ondersteunde apparaten. Xbox Game Pass Ultimate bevat Xbox Game Pass voor console, Xbox Game Pass voor PC, Xbox Live Gold en aanvullende voordelen. Opmerking: Bij aankoop van Xbox Game Pass Ultimate wordt/worden uw bestaande Xbox Live Gold- en/of Xbox Game Pass-lidmaatschap(pen) (voor de pc of console) en/of EA Play automatisch geüpgraded naar Xbox Game Pass Ultimate met een conversieverhouding die is gebaseerd op de resterende dagen. Ontdek hoe dit werkt op www.xbox.com/gamepass. Toekomstige code-inwisselingen zijn ook onderhevig aan een conversieratio. De conversieratio kan worden gewijzigd. Alle conversies naar Xbox Game Pass Ultimate zijn definitief: Eenmaal geconverteerd, kunt u uw Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatschap niet meer terugzetten naar een vorig lidmaatschap. Voor EA Play gelden voorwaarden: https://www.ea.com/ea-access/terms. Andere bestaande abonnementen kunnen mogelijk ook worden geconverteerd. Maximaal 36 maanden verzilverde toegang tot Xbox Game Pass Ultimate per account per keer, inclusief de geconverteerde tijd van Xbox Live Gold en/of Xbox Game Pass (voor pc of console) en/of EA Play. 
Speltitels, beschikbaarheid, aantal en functies variëren in de tijd, per regio en per platform. Voor terugkerende lidmaatschappen wordt het lidmaatschap in rekening gebracht tegen de dan geldende prijs (onderhevig aan wijzigingen; plus van toepassing zijnde belastingen), tenzij geannuleerd. Annuleer op account.microsoft.com/services. Let op voordat u invoegtoepassingen, DLC, verbruiksartikelen, virtuele valuta of abonnementen aanschaft (apart verkrijgbaar): Als uw lidmaatschap wordt beëindigd of een game uit de catalogus wordt verwijderd, moet u uw lidmaatschap opnieuw activeren of de game afzonderlijk kopen om deze items te blijven gebruiken. Vereist download(s) (aanzienlijke opslag-, breedband- en ISP-kosten zijn van toepassing) en een Microsoft-account.  Mogelijk zijn er aanvullende hardware en abonnementen nodig. Leeftijdsbeperkingen zijn van toepassing. Online-multiplayer tussen generaties van Xbox-consoles wordt in sommige games niet ondersteund. Xbox Game Pass-kortingen zijn gebaseerd op de Microsoft Store-prijs en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Kortingsaanbiedingen gelden niet voor titels die korter dan 30 dagen geleden zijn uitgekomen en zijn niet beschikbaar voor bepaalde titels. Het aantal en de inhoud van speciale voordelen variëren per regio, platform en in de loop van de tijd en moeten binnen de aangegeven periode worden ingewisseld. Service, functies en vereisten kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa). Voor pc: App-download, Windows-update(s) en opslag vereist (xbox.com/pcgamesplan). Systeemvereisten verschillen per game; hoogwaardige systemen presteren beter. 

Cloudgaming (bètaversie):  Er zijn streaminglimieten van toepassing (bijv. streamingduur en tijdslimieten voor inactiviteit). De streamingprestaties worden beïnvloed door de internetverbinding, de locatie van de gebruiker, het apparaat en andere factoren. Uw gameplay op andere apparaten is mogelijk beperkt. Gestreamde games hebben mogelijk een beperkte functionaliteit, bijvoorbeeld:

  • Beperkte videoresolutie;

  • Beperkte audio-uitgangen;

  • Beperkte opslagruimte voor games (alleen cloudopslag);

  • Beperkte in-game aankopen;

  • Beperkte functionaliteit voor door gebruikers gegenereerde inhoud;

  • Beperkte ondersteuning voor begeleidende apps; en/of

  • Beperkte ondersteuning voor accessoires en randapparatuur.

Voor streaming is mogelijk een compatibele controller vereist (apart verkrijgbaar).

Minecraft

Minecraft Realms

Maximaal 2 spelers per server

Realms is een abonnement voor een persoonlijke multiplayer-server die moet worden gebruikt met ondersteunde versies van Minecraft (game apart verkrijgbaar) op ondersteunde platforms waarop u de game bezit (Minecraft Java Edition en Xbox360 worden niet ondersteund). Xbox Live Gold-abonnement is vereist om te spelen op Xbox (apart verkrijgbaar). Voor terugkerende abonnementen wordt na elke actieperiode het abonnement in rekening gebracht tegen de dan geldende normale prijs (onder voorbehoud) plus toepasselijke belastingen, tenzij geannuleerd. Annuleren in uw Microsoft-account. Als u Minecraft via Game Pass speelt, vormt Realms een apart abonnement. U moet elk abonnement afzonderlijk aanschaffen en opzeggen. Als uw abonnement langer dan 18 maanden inactief is, worden uw Realms-gegevens van de server verwijderd. Internetprovider-kosten kunnen van toepassing zijn. Realms-kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Vereisten, functies, online services of abonnement zijn onderhevig aan verandering en/of pensionering. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa) en de Realms-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition is een afzonderlijk abonnement dat afzonderlijk wordt verkocht en dat Minecraft vereist: Java-editie Game)

Minecraft Realms Plus

Maximaal 10 spelers per server

Realms Plus is een abonnement voor inhoud en Realms persoonlijke server voor gebruik met ondersteunde versies van Minecraft (game apart verkrijgbaar) op ondersteunde platforms waarop u de game bezit (Minecraft Java Edition en Xbox360 worden niet ondersteund). Een actief abonnement is vereist om Realms Plus-inhoud te gebruiken. De inhoud verschilt in de loop van de tijd en is mogelijk niet in alle landen/regio‘s beschikbaar. Xbox Live Gold-abonnement is vereist om te spelen op Xbox (apart verkrijgbaar). Voor terugkerende abonnementen wordt na elke actieperiode het abonnement in rekening gebracht tegen de dan geldende normale prijs (onder voorbehoud) plus toepasselijke belastingen, tenzij geannuleerd. Annuleren in uw Microsoft-account. Als u Minecraft via Game Pass speelt, vormt Realms Plus een apart abonnement. U moet elk abonnement afzonderlijk aanschaffen en opzeggen. Als uw abonnement wordt beëindigd of een inhoudsitem uit de catalogus wordt verwijderd, moet u uw abonnement opnieuw activeren of de inhoud afzonderlijk kopen om het te blijven gebruiken. Als uw abonnement langer dan 18 maanden inactief is, worden uw Realms Plus-gegevens van de server verwijderd. Internetprovider-kosten kunnen van toepassing zijn. Realms Plus-kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Vereisten, functies, online services of abonnement zijn onderhevig aan verandering en/of pensionering. Onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst (microsoft.com/msa) en de Realms-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition is een afzonderlijk abonnement dat afzonderlijk wordt verkocht en dat Minecraft vereist: Java-editie Game)

Toepassingen

Apps

10 Windows 10-apparaten

Ondanks de bovenstaande Algemene Regels kunnen gratis apps worden gedownload naar apparaten die niet zijn geregistreerd met Microsoft-account.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×