Windows biedt tal van manieren om afleiding te minimaliseren, zodat u zich gemakkelijker kunt concentreren op taken. U kunt de taakbalk opspatten en de Startmenu vereenvoudigen, Focus assist gebruiken om uw meldingen te beheren en de Insluitende lezer gebruiken om visuele afleiding te minimaliseren bij het lezen van een webpagina inMicrosoft Edge.

Het kan wel wat minder

Beperk visuele afleiding door animaties, achtergrondafbeeldingen en andere zaken uit te schakelen.

 1. Selecteer (Start) > Instellingen > Toegankelijkheid> visuele effecten.  

 2. Als u afleidingen wilt minimaliseren, doet u een of meer van de volgende dingen:

  • Als u de schuifbalken automatisch wilt verbergen in Windows, schakelt u de schakelknop Schuifbalken altijd weergeven uit.

  • Als u sommige vensterachtergronden wilt laten opaqueren, schakelt u de schakelknop Doorzichtigheidseffecten uit.

  • Als u niet wilt dat Windows animaties wilt laten zien, schakelt u de schakelknop Animatie-effecten uit.

  • Als u wilt definiëren hoe lang meldingen worden weergegeven, vouwt u het menu Meldingen verwijderen na deze tijd uit en selecteert u de beste optie.

De taakbalk overzichtelijker maken

Bepaal welke pictogrammen u op de taakbalk wilt opnemen om zo het aantal weergegeven items te verminderen.

 1. Selecteer (Start) > Instellingen> Persoonlijke>taakbalk.  

 2. Schakel onder Taakbalkitems en taakbalkhoekpictogrammende schakelopties uit voor de items die u niet wilt   weergeven op de taakbalk.

 3. Als u wilt selecteren welke pictogrammen in de hoek van de taakbalk kunnen worden weergegeven, selecteert u Overloop van de taakbalkhoek. Schakel de schakelopties in voor de pictogrammen die u wilt weergeven in de taakbalkhoek. De pictogrammen met uitgeschakelde schakelopties worden weergegeven in het overloopmenu op de taakbalk.

Het Startmenu vereenvoudigen

U kunt selecteren wat u wilt laten zien in Startmenu en de afleidingen tot een minimum beperken en snel vinden wat u nodig hebt.

 1. Selecteer (Start) > Instellingen > Personalisatie> Start.  

 2. Als u de Startmenu wilt vereenvoudigen, gaat u op een of meer van de volgende manier te werk:

  • Als u onlangs toegevoegde apps wilt weergeven of verbergen, schakelt u de schakelknop Onlangs toegevoegde apps weergeven in of uit.

  • Als u de apps wilt weergeven of verbergen die u het meest gebruikt, schakelt u de meest gebruikte apps in of uit.

  • Als u onlangs geopende items wilt weergeven of verbergen, schakelt u de onlangs geopende items weergeven in Start, Jump Lists en Verkenner in of uit.

  • Als u wilt selecteren welke mappen worden weergegeven of verborgen in de Startmenu naast de aan/uit-knop, selecteert u Mappen enschakelt u vervolgens de schakelopties in voor de mappen die u wilt weergeven en uitschakelen voor de mappen die u wilt verbergen.

Minder meldingen weergeven

Gebruik Focus assist om te definiëren welke meldingen u ziet en hoort en wanneer. U kunt ook de instellingen voor meldingen wijzigen om te kiezen welke apps meldingen weergeven.

Kies de meldingen die u wilt zien en horen 

Met Focus assist kunt u kiezen welke meldingen u wilt zien en horen. De rest van de meldingen gaat naar het meldingscentrum waar u ze op elk moment kunt zien.

 1. Selecteer (Start) > Instellingen> System > Focus assist.  

 2. Als u minder meldingen wilt zien en horen, selecteert u Alleen prioriteit of Alleen alarmen.

 3. Als u alleen Prioriteit hebt geselecteerd,kunt u bepalen welke meldingen zijn toegestaan. Selecteer Prioriteitslijst aanpassenen wijzig de opties naar wens.

  Tip: Als u Snel Focusassistent wilt in- of uitschakelen, selecteert u op de taakbalk het pictogram batterij, netwerk of volume om het deelvenster Snelle instellingen te openen. Selecteer Focusassistent totdat u de juiste optie hebt: Alleenprioriteit , Alleen alarmenof Focus assist uit.

Meldingen in de late nacht beperken

 1. Selecteer (Start) > Instellingen> System > Focus assist.  

 2. Selecteer onder Automatischeregels de optie Tijdens deze tijden en schakel de schakelknop in op Aan.

 3. Stel de begin- en eindtijden in voor de Focus assist om uw meldingen te beperken.

 4. Vouw de lijst Herhalingen uit en selecteer   welke dagen u de regel wilt toepassen.

 5. Als u wilt selecteren welke typen meldingen u nog steeds wilt ontvangen tijdens de tijden die u hebt ingesteld, vouwt u de lijst Focusniveau uit en selecteert u de beste optie.

Kiezen welke apps meldingen weergeven

Als u wordt afgeleid door meldingen die op het scherm worden weergegeven, kunt u instellen welke apps meldingen weergeven en hoe ze worden weergegeven.

 1. Selecteer (Start) > Instellingen> Systeem>Meldingen.  

 2. Schakel onder Meldingen van apps en andere afzendersde schakelopties uit voor de apps die u geen meldingen wilt verzenden en schakel de schakelaars in voor de apps die u nog steeds meldingen wilt weergeven.

 3. Als u wilt definiëren waar de meldingen voor elke app worden weergegeven, selecteert u de app onder Meldingen van apps en andere afzendersen wijzigt u de opties naar wens.

Lezen zonder te worden afgeleid

Als u een webpagina wilt lezen op een eenvoudigere en schonere indeling, gebruikt u de Insluitende lezer inMicrosoft Edge. Voor meer informatie over de Insluitende lezergaat u naar Insluitende lezer gebruiken in Microsoft Edge.

 1. Als u de Insluitende lezerwilt gebruiken, opent u de webpagina die u wilt lezen inMicrosoft Edge en drukt u vervolgens op F9. U kunt ook een Het pictogram Enter Insluitende lezer op Microsoft Edge adresbalk. (Enter Insluitende lezer) op de adresbalk selecteren.

  Tip: Als u het pictogram Het pictogram Enter Insluitende lezer op Microsoft Edge adresbalk. (Enter Insluitende lezer) niet ziet op de adresbalk, selecteert u de tekst die u wilt lezen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Selectie openen in Insluitende lezer in het contextmenu.

 2. De pagina wordt geopend op een eenvoudigere indeling. Als u wilt wijzigen hoe de pagina wordt weergegeven, bekijkt u de opties op de werkbalk boven aan de pagina. U kunt bijvoorbeeld de achtergrondkleur en het lettertype wijzigen.

 3. Als u de Insluitende lezerwilt sluiten, drukt u op F9 of selecteert u Het pictogram Enter Insluitende lezer op Microsoft Edge adresbalk. (Insluitende lezer afsluiten) op de adresbalk.

Het kan wel wat minder

Beperk visuele afleiding door animaties, achtergrondafbeeldingen en andere zaken uit te schakelen. Selecteer de Startknop en selecteer Instellingen > Toegankelijkheid > Beeldscherm . Kies daarna uit de verschillende opties onder Windows vereenvoudigen en aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

De taakbalk overzichtelijker maken

Bepaal welke pictogrammen u op de taakbalk wilt opnemen om zo het aantal weergegeven items te verminderen. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Instellingen > Aanpassen > Taakbalk, en kies dan onder Systeemvak de optie Selecteren welke pictogrammen op de taakbalk worden weergegeven.

U kunt ook de weergave van systeempictogrammen in- of uitschakelen, zoals de klok en de batterij-indicator. Selecteer de Startknop en selecteer vervolgens Instellingen > Persoonlijke instellingen , en kies vervolgens, onder Systeemvak, de optie Systeempictogrammen in- of uitschakelen.

Het Startmenu vereenvoudigen

Veel apps gebruiken Live Tiles om updates weer te geven over wat er in uw wereld gebeurt, zoals nieuwe e-mail, uw volgende afspraak of het weekendweer. Als deze animaties de aandacht afleiden, kunt u ze uitschakelen. Druk op een tegel en houd deze ingedrukt (of klik er met de rechtermuisknop op) en selecteer Meer > Live-tegel uitschakelen.

Minder meldingen weergeven

Met Concentratiehulp (ook wel stiltetijd genoemd in eerdere versies van Windows 10) kun je afleidende meldingen voorkomen wanneer je geconcentreerd moet blijven. Deze functie is standaard ingesteld op automatisch inschakelen onder bepaalde voorwaarden. Concentratiehulp in- of uitschakelen:

 1. Selecteer het pictogram actiecentrum op de taakbalk.

 2. Selecteer Concentratiehulp om door de beschikbare instellingen te bladeren: Alleen prioriteit, Alleen alarmenof Uit. (Als je de tegel Concentratiehulp niet ziet, moet je mogelijk eerst Uitvouwen selecteren.)Alternatieve tekst

 3. Instellingen voor Focusassistent kunnen worden bewerkt door Start > Instellingen > System> Focus assist te selecteren, of typ Focus assist in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Instellingen voor Focusassistent in de lijst met   resultaten.

 4. In de instellingen voor Focus assist kunt u meldingen in de late nacht beperken met behulp van de sectie Automatische regels. Selecteer hiervoor Op deze tijden en schakel de wisselknop in. Selecteer vervolgens Begintijd of Eindtijd, kies een tijd en schakel het selectievakje  in om uw wijzigingen op te slaan. U kunt ook kiezen op welke dagen u de regel wilt toepassen en welke soorten meldingen u nog steeds wilt ontvangen tijdens de ingestelde periodes.

Instellingen voor Concentratiehulp openen

Als u wordt afgeleid door meldingen die op het scherm worden weergegeven, kunt u instellen welke apps meldingen weergeven en hoe ze worden weergegeven. Als u de instellingen voor meldingen wilt wijzigen, selecteert u de Startknop en selecteert u vervolgens Instellingen > Systeem > Meldingen en acties .

Lezen zonder te worden afgeleid

Als u een duidelijke en eenvoudige indeling wilt, selecteert u Leesweergave op de adresbalk van de browser Microsoft Edge om alles wat u leest duidelijk en centraal weer te geven. Nadat u een artikel hebt geopend, wordt het boekpictogram weergegeven aan de rechterkant van uw browser. Wanneer u dit pictogram selecteert, gaat u naar de leesweergave.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×