LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of gebaseerd op waar u woont, een van haar partners) en u. Neem deze aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde software, inclusief de media waarop u deze hebt ontvangen, indien van toepassing. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Microsoft-

  • volgende versies van de software (inclusief updates of aanvullingen)

  • updates,

  • aanvullingen,

  • internetservices en

  • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij andere voorwaarden gelden voor deze items. Als dit het geval is, zijn die voorwaarden van toepassing.

Door de software te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u deze niet accepteert, mag u de software niet gebruiken.

Zoals hierna wordt beschreven, wordt de installatie of het gebruik van de software ook beschouwd als uw toestemming voor het verzenden van bepaalde standaardcomputergegevens tijdens de validatie, het automatisch downloaden en installeren van bepaalde updates en voor internetservices.

Als u deze licentievoorwaarden naleeft, worden u de onderstaande rechten verleend.

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

  • Thuisgebruik. Als u een thuisgebruiker bent, kunt u een onbeperkt aantal exemplaren van de software installeren en gebruiken op uw persoonlijke apparaten voor gebruik door uw gezinsleden.

  • Kleine bedrijven. Als u een klein bedrijf hebt, kunt u de software installeren en gebruiken op maximaal tien (10) apparaten in uw bedrijf.

  • Beperkingen. De software mag niet worden gebruikt op apparaten die eigendom zijn van overheidsinstellingen of academische instellingen.

  • Scheiding van onderdelen. De onderdelen van de software zijn gelicentieerd als één geheel. U mag de onderdelen niet scheiden en op verschillende apparaten installeren.

  • Inbegrepen Microsoft-programma’s. De software bevat mogelijk andere Microsoft-programma’s. De licentievoorwaarden bij deze programma's zijn van toepassing op uw gebruik ervan.

2. INTERNETSERVICES. Microsoft biedt internetservices met de software. Deze kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd.

  • Toestemming voor internetservices. De softwarefuncties die hieronder en in de privacyverklaring van Microsoft Security Essentials worden beschreven, maken via internet verbinding met de computersystemen van Microsoft of serviceproviders. In een aantal gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze verbinding tot stand komt. In sommige gevallen kunt u deze functies uitschakelen of ze niet gebruiken. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie over deze functies. Als u deze functies gebruikt, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. De informatie wordt niet door Microsoft gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

   1. Computergegevens. De volgende functies gebruiken internetprotocollen, die computergegevens versturen naar de juiste systemen, zoals het adres van uw internetprotocol, het type besturingssysteem, de browser en naam en versie van de software die u gebruikt en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de internetservices voor u beschikbaar te maken.

   • Updates. Er worden standaard automatisch definitie-updates gedownload door de software. Zie de privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie.

   • Verwijderen van schadelijke software. Als u deze actie selecteert, wordt met de software tijdens geplande scans gecontroleerd op bepaalde zeer schadelijke software ('Malware') en wordt deze verwijderd. Wanneer uw apparaat wordt gecontroleerd op Malware, wordt een rapport verzonden naar Microsoft met de volgende informatie: gedetecteerde Malware of fouten die optreden terwijl er wordt gecontroleerd op Malware, specifieke informatie over de detectie, fouten die optraden tijdens de controle op Malware en andere informatie over uw apparaat waarmee we deze software en andere Microsoft-producten en -services kunnen verbeteren. In het rapport wordt geen informatie opgenomen waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

   • Mogelijk ongewenste software. De software zoekt op uw computer naar nauwelijks schadelijke of minder schadelijke Malware, inclusief, maar niet beperkt tot spyware en andere mogelijk ongewenste software ('Mogelijk Ongewenste Software'). De software verwijdert deze nauwelijks schadelijke of minder schadelijke Mogelijk Ongewenste Software alleen als u daarmee akkoord gaat. Als deze Mogelijk Ongewenste Software wordt verwijderd of uitgeschakeld, werkt andere software op uw computer mogelijk niet meer en kunt u hierdoor mogelijk een licentie voor het gebruik van andere software op uw computer schenden indien die andere software deze Mogelijk Ongewenste Software op uw computer heeft geïnstalleerd als voorwaarde om de andere software te mogen gebruiken. Lees de licentieovereenkomsten van andere software voordat u toestemming geeft om deze Mogelijk Ongewenste Software te verwijderen. Door deze software te gebruiken, is het ook mogelijk dat u of het systeem software verwijdert of uitschakelt die geen Mogelijk Ongewenste Software is.

   • Deelname aan MAPS (Microsoft Active Protection Service) De MAPS-antimalwarecommunity (Microsoft Active Protection Service) is een vrijwillige, wereldwijde community van onder andere gebruikers van Microsoft Security Essentials. Tijdens de eerste installatie worden gebruikers standaard geregistreerd voor deelname aan MAPS met een basislidmaatschap. Als de software is ingeschakeld onder het basislidmaatschap, kan MAPS informatie over Malware en andere vormen van Mogelijk Ongewenste Software doorgeven aan Microsoft. Als een MAPS-rapport informatie bevat over Malware of Mogelijk Ongewenste Software die mogelijk door de software kan worden verwijderd, wordt hiervoor door MAPS de nieuwste handtekening gedownload. Via MAPS kunnen ook 'fout-positieven' (iets wat oorspronkelijk als Malware is geïdentificeerd maar dit toch niet blijkt te zijn) worden gedetecteerd en gecorrigeerd. In sommige gevallen kunnen onbedoeld persoonlijke gegevens naar Microsoft worden verzonden. Microsoft gebruikt deze gegevens echter niet om u te identificeren of contact met u op te nemen. Zie de privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie over MAPS en de informatie die met deze functie naar Microsoft wordt verzonden.

   • Foutrapporten. Met deze software worden automatisch foutrapporten naar Microsoft verzonden waarin wordt beschreven welke softwareonderdelen fouten vertoonden. Er worden geen bestanden of geheugendumps verzonden, tenzij u ervoor kiest deze te verzenden. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie over foutrapporten.

   • Windows Update; Microsoft Update. Met de software worden automatische updates via Windows Update en Microsoft Update ingeschakeld. Voor een juiste werking van de Windows Update- en Microsoft Update-service in de software zijn af en toe updates of downloads voor de Windows Update- en/of Microsoft Update-service nodig. Deze worden gedownload en geïnstalleerd zonder dat dit aan u wordt gemeld.

    2. Gebruik van gegevens. We kunnen de computergegevens, foutrapporten, CEIP-gegevens en Malwarerapporten gebruiken voor het verbeteren van onze software en services. We kunnen deze ook delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor het verbeteren van de manier waarop hun producten worden uitgevoerd met Microsoft-software.


3. REIKWIJDTE VAN LICENTIE. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Met deze overeenkomst verkrijgt u alleen enkele gebruiksrechten voor de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij u volgens toepasselijk recht over meer rechten beschikt ondanks deze beperking, mag u de software alleen gebruiken zoals nadrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst. Door dit te doen, moet u voldoen aan alle technische beperkingen in de software waardoor u alleen wordt toegestaan om het op bepaalde manieren te gebruiken. U mag niet

  • enige technische beperkingen in de software omzeilen;

  • de software aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;

  • meer kopieën van de software maken dan is opgegeven in deze overeenkomst of is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;

  • de software publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

  • de software verhuren, in lease verstrekken of uitlenen;

  • de software of deze overeenkomst overdragen aan enige derde; of

  • de software gebruiken voor commerciële services van softwarehosting.

4. BACK-UP. U mag één back-up van de software maken. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

5. DOCUMENTATIE. Elke persoon met geldige toegang tot uw computer of interne netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor uw interne referentiedoeleinden.

6. OVERDRACHT NAAR EEN ANDER APPARAAT. U mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor uw gebruik. U mag dit niet doen om deze licentie tussen apparaten te delen.

7. EXPORTBEPERKINGEN. De software valt onder exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten. U moet u houden aan alle exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en andere landen die gelden voor de software. Deze wetten omvatten beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. 

8. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Omdat deze software in de 'huidige staat' wordt geleverd, bieden wij hiervoor mogelijk geen ondersteuningsservices.

9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, samen met de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die u gebruikt, vormt de gehele overeenkomst voor de software en de ondersteuningsservices.

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING.

  • Verenigde Staten. Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, is de wetgeving van Washington State van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst en op claims wegens schending hiervan, ongeacht de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. De wetten van de staat waarin u woont zijn van toepassing op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen met betrekking tot wetten van de staat ter bescherming van consumentenbelangen, wetten ter bestrijding van oneerlijke mededinging en onrechtmatige daad.

  • Buiten de Verenigde Staten. Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is de wetgeving van dat land van toepassing.

11. RECHTSGEVOLG. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Mogelijk beschikt u over andere rechten onder de wetgeving van uw land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten onder de wetgeving van uw land niet indien die wetgeving dit niet toestaat.

 12. UITSLUITING VAN GARANTIES.De software is in de 'huidige staat' in licentie gegeven. U draagt het risico van het gebruik van de software. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Mogelijk hebt u onder uw plaatselijke wetgeving aanvullende consumentenrechten die niet door deze overeenkomst kunnen worden gewijzigd. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de software af. ALLEEN VOOR AUSTRALIË: U hebt wettelijke garanties onder het Australische Consumentenrecht en niets in deze voorwaarden is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.

BEPERKING OP EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADE. U kunt bij Microsoft en de leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, zoals gevolgschade, winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.
Deze beperking is van toepassing op

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma’s van derden; en

 • vorderingen in verband met contractbreuk, inbreuk op garanties of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daden, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan.

De beperking geldt ook als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing omdat incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt in uw land.
 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×