Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Sommige Windows 11 apparaten hebben een simkaart of eSIM waarmee u verbinding kunt maken met een mobiel datanetwerk, zodat u op meer plaatsen online kunt gaan met een mobiel signaal. 

Als uw Windows 11-apparaat geen simkaart of eSIM heeft, kunt u nog steeds verbinding maken met een mobiel netwerk door een extern mobiel apparaat aan te sluiten (ook wel een mobiele modem of mobiel breedbandapparaat genoemd). In beide gevallen hebt u een data-abonnement bij een mobiele provider nodig. 

Voor de eerste keer verbinding maken met een mobiel netwerk 

 1. Voeg uw simkaart in uw pc in of zorg ervoor dat er al een eSIM-profiel is geïnstalleerd. Zie Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding te krijgen op uw Windows pc voor meer informatie.

 2. Selecteer het pictogram Netwerk in de rechterbenedenhoek van de taakbalk en selecteer vervolgens Mobiele verbindingen beheren (>) voor de instelling Mobiel snel. Vaak ziet u de naam van uw mobiele provider onder de instelling Mobiel snel.

 3. Als Laat Windows mij verbonden houden is ingeschakeld, wordt u automatisch verbonden met mobiele gegevens wanneer u niet bent verbonden met een ander type netwerk, zoals Wi-Fi of Ethernet. Als deze optie is uitgeschakeld, selecteert u Verbinding maken.

 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord en de naam van het toegangspunt (APN) in als hierom wordt gevraagd.

Controleer zo nodig de gegevens die mogelijk bij uw Windows apparaat, simkaart of mobiel apparaat zijn gebruikt voor meer informatie over de instellingen die u wilt gebruiken. 

Opmerkingen:  

 • Als u het pictogram Netwerk op de taakbalk selecteert en de instelling Snel mobiel is uitgeschakeld, selecteert u het om het in te schakelen. Wanneer de functie is uitgeschakeld, werkt de mobiele radio niet en kunt u geen verbinding maken met een mobiel netwerk.

 • Zie Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding op uw pc te Windows voor meer informatie over het gebruik van een eSIM.

Mobiele instellingen gebruiken voor verbindingsproblemen 

Meestal hoeft u de instellingen voor een mobiele verbinding niet te wijzigen als uw mobiele dataverbinding correct functioneert. Als u echter problemen hebt met de mobiele verbinding, kan het helpen om een of meer instellingen te wijzigen. 

Hieronder ziet u een lijst met de belangrijkste mobiele instellingen die u kunt gebruiken om problemen met mobiele verbindingen op te lossen. Instellingen variëren per Windows 11 apparaatmodel en mobiele operator. 

 Instelling 

 Functie 

Deze simkaart gebruiken voor mobiel dataverkeer 

Hiermee bepaalt u welke simsleuf u wilt gebruiken voor uw mobiele verbinding: fysieke simkaartsleuf of uw eSIM. U kunt de mobiele netwerkverbinding kiezen die u wilt gebruiken voor mobiele gegevens. U kunt bijvoorbeeld één profiel gebruiken voor werk en een ander profiel voor persoonlijk gebruik. U kunt ook een ander profiel kiezen als u naar een nieuw land reist.

Deze instelling wordt alleen weergegeven op Windows 11 apparaten die zowel een simkaart als een eSIM hebben. Zie Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding op uw pc te Windows voor meer informatie over het gebruik van een eSIM. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > mobiele > Gebruik deze simkaart voor mobiele gegevens. 

Laat Windows mij verbonden houden 

Hiermee wordt bepaald of Windows 11-apparaat automatisch verbinding maakt met het mobiele datanetwerk wanneer dit beschikbaar is. Schakel deze uit als u handmatig verbinding wilt maken telkens wanneer u uw mobiele dataverbinding wilt gebruiken. Schakel deze in als u de Windows voor u wilt beheren. Wanneer deze is aan, maakt u automatisch verbinding met mobiele gegevens wanneer u niet bent verbonden met een ander type netwerk.  

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet >mobiele > Laat Windows mij verbonden houden. 

Verbinding met datameter

Een verbinding met een datalimiet is een internetverbinding waarop je maar een beperkte hoeveelheid gegevens kunt up- en downloaden. Mobiele dataverbindingen zijn standaard ingesteld als verbinding met een datalimiet. Sommige apps werken mogelijk anders bij een verbinding met een datalimiet, om je datagebruik te verminderen. Sommige updates voor Windows worden ook niet automatisch geïnstalleerd. 

Als u in Instellingen voor dataverbruik een datalimiet instelt voor uw mobiele dataverbinding, kan Windows u helpen deze limiet niet te overschrijden en wordt de instelling voor verbinding met datalimiet voor u ingesteld. Zie voor meer informatie over het instellen van een datalimiet Uw datalimiet instellen

Als u de instelling voor de verbinding met een meter niet kunt wijzigen en u dat wilt, bekijkt u Verbindingen met datameter in Windows. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > netwerkverbinding & internet >mobiele > met dataverbinding

Opties voor dataroaming 

Hiermee wordt bepaald of uw mobiele dataverbinding blijft staan wanneer uw Windows 11 apparaat zich buiten het netwerk van uw mobiele provider. Als u roamingkosten wilt voorkomen, selecteert u Niet roamen. 

Als u roaming toestaat, kunt u mobiele gegevens gebruiken wanneer uw Windows zich in een roaminggebied. Afhankelijk van uw data-abonnement betaalt u mogelijk meer voor uw datagebruik bij roaming. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobiele > Opties voor dataaroaming. 

Mobiele data gebruiken in plaats van Wi-Fi 

Op sommige momenten hebt u misschien verbinding met een traag Wi-Fi-netwerk, of u bevindt zich in een gebied waar u sneller kunt werken met mobiel dataverkeer dan met Wi-Fi. In dergelijke gevallen kunt Windows verbinding maken met het beste netwerk op basis van uw huidige locatie als u Wanneer Wi-Fi slecht of Altijd selecteert. Mobiele data die u hierin gebruikt, wordt in mindering gebracht op de databundel van uw abonnement en kan leiden tot extra kosten. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Network & internet > Cellular >Gebruik mobiel in plaats van Wi-Fi. 

Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken 

Om de datakosten in de hand te houden, kunt u kiezen welke simkaart u wilt gebruiken voor mobiele data. Als u bijvoorbeeld een app hebt die grote hoeveelheden gegevens verbruikt, maar u deze niet vaak gebruikt wanneer u onderweg bent, wilt u misschien niet dat die app mobiele data gebruikt. 

Als u deze instelling wilt zoeken, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Cellular > Cellular data and apps > Choose appsthat can use your cellular data . Voer in het scherm Mobiel dataverkeer een of meer van de volgende stappen uit: 

 • Als u niet wilt dat apps mobiele gegevens mogen gebruiken,kunt u Apps mijn mobiele gegevens laten gebruiken uitschakelen. Geen enkele app mag dan mobiele data gebruiken. Ze verzenden en ontvangen alleen gegevens wanneer u verbinding hebt met een ander type netwerk.

 • Als u niet wilt dat een specifieke app mobiele gegevens gebruikt, vindt u de app onder Apps kiezendie uw mobiele gegevens kunnen gebruiken en schakelt u vervolgens mobiele gegevens voor die app uit.

  Opmerking:Het Windows Subsysteem voor Android™, de Amazon Appstore en geïnstalleerde apps kunnen nog steeds mobiele gegevens gebruiken, zelfs als ze niet worden vermeld op de bovenstaande Instellingen-pagina voor mobiele gegevens en   apps.

Mobiele netwerkselectie

Dit wordt weergegeven tijdens het roamen en geeft aan welke mobiele netwerkverbinding wordt gebruikt. De standaardinstelling is Automatisch. 

Als u verbinding probeert te maken met een mobiel netwerk en een bericht ziet dat het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, kunt u Zoeken kiezen envervolgens een ander mobiel netwerk selecteren. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobiele > mobiele operatorinstellingen

Actief netwerk 

Dit is de naam van het mobiele netwerk dat u gebruikt. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Cellular > Mobile operator settings > Active network

APN-instellingen 

De naam van het internettoegangspunt (APN) is het adres dat uw Windows 11 apparaat gebruikt om verbinding te maken met internet wanneer u uw mobiele dataverbinding gebruikt. Meestal wordt het internet-APN automatisch ingesteld. 

Als uw mobiele dataverbinding niet werkt en u geen verbinding kunt maken met internet, typt u een nieuw internet-APN op basis van uw locatie en mobiele provider. Als u verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk op uw Windows 11-apparaat of een telefoon bij de hand hebt, kunt u online zoeken naar de internet-APN-instellingen voor uw mobiele provider. 

 1. Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobile> Mobile operator settings > Add APN.

 2. Voer daarna een of meer van de volgende handelingen uit: 

  • Typ in het vak Profielnaam een naam voor het APN-profiel.

  • Typ in het vak APN het adres dat de APN moet gebruiken.

  • Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam voor uw mobiele account.

  • Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor uw mobiele account.

  • Selecteer Type aanmeldingsgegevensen selecteer vervolgens de verificatiemethode die wordt gebruikt.

  • Selecteer IP-typeen selecteer vervolgens het type IP-adres dat u wilt gebruiken.

  • Selecteer APN-typeen selecteer vervolgens Internet.

 3. Schakel het selectievakje Dit profiel toepassen in als u wilt dat het APN-profiel direct na het opslaan wordt gebruikt.

 4. Selecteer Opslaan > OK.

Eigenschappen 

Hier wordt informatie weergegeven over uw simkaart en mobiele dataverbinding. U kunt hier bijvoorbeeld uw IMEI-nummer vinden. 

Selecteer Kopiëren om de gegevens te kopiëren die u wilt plakken in een e-mailbericht of ergens anders. Dit kan handig zijn als u verbindingsproblemen hebt en informatie wilt verzenden naar uw mobiele provider of ondersteuningsmedewerker. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobiele> mobiele operatorinstellingen. 

Simpincode gebruiken 

Hiermee wordt bepaald of u een pincode wilt gebruiken voor de simkaart op uw Windows 11-apparaat om te voorkomen dat anderen de mobiele dataverbinding gebruiken wanneer ze niet zijn geautoriseerd. Nadat u uw simpinkaart hebt ingesteld, wordt u gevraagd de simpinpin te typen wanneer u verbinding probeert te maken. 

Voer uw simpincode in wanneer hierom wordt gevraagd. Als dit de eerste keer is dat u de simpincode gebruikt, voert u de standaardwaarde in. Als u de standaardsimpincode niet weet, gaat u naar de website van uw mobiele provider om te kijken of de code daar wordt vermeld. U moet het apparaat Windows 11 apparaat opnieuw opstarten om uw mobiele dataverbinding te kunnen vergrendeld met een simpinpin. 

Als u al een pincode voor de simkaart hebt ingesteld, typt u de SIM-pincode wanneer u daarom wordt gevraagd en selecteert u OK

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobile> mobile operator settings > Use SIM PIN under Security.

Simpincode verwijderen 

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u een simpinpin gebruikt en besluit dat u geen pincode meer wilt gebruiken, selecteert u Simpinpin verwijderen,typt u uw huidige simpinpin en selecteert u OK. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobile> mobile operator settings > Remove SIM PIN under Security. 

Simpincode wijzigen 

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u uw SIM-pincode wilt wijzigen als u er een gebruikt, selecteert u SIM-pincode wijzigen,typt u uw huidige simpinpin in het vak Huidige SIM-pincode, typt u een nieuwe simpinpin in het vak Nieuwe simpin-pin, typt u dezelfde nieuwe simpinpin in het vak Nieuwe simpin-code bevestigen en selecteert u OK

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Netwerk & internet > Mobiele> instellingen voor mobiele operatoren > Sim-pincode wijzigen onder Beveiliging.

Blokkering simpincode opheffen 

Dit wordt weergegeven als u een simpinpin gebruikt en de onjuiste pincode drie keer is ingevoerd. Als dit gebeurt, wordt de simkaart geblokkeerd en kunt u deze niet gebruikten totdat u de blokkering opheft. Als u de blokkering wilt opheffen, moet u contact opnemen met uw mobiele provider voor de pukcode (PIN Unblocking Key), de sleutel voor het opheffen van de blokkering. 
 
Selecteer vervolgens Simpincode deblokkerenen typ de PUK-code. Als er te vaak een onjuiste pukcode is ingevoerd, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd en moet u een nieuwe simkaart aanvragen bij uw mobiele provider. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en voert u vervolgens instellingen in. Selecteer Instellingen > Network & internet > Cellular> Mobile operator settings > Deblokker simpinpin onder Beveiliging.

Gerelateerd onderwerp

Sommige Windows 10-apparaten hebben een simkaart of eSIM waarmee u verbinding kunt maken met een mobiel netwerk, zodat u op meer plekken toegang hebt tot internet via een mobiel signaal.

Als uw Windows 10-apparaat geen simkaart of eSIM heeft, kunt u verbinding maken met een mobiel netwerk door de pc aan te sluiten op een extern mobiel apparaat (ook wel een mobiele modem of mobiel breedbandapparaat genoemd). In beide gevallen hebt u een data-abonnement bij een mobiele provider nodig.

Voor de eerste keer verbinding maken met een mobiel netwerk

 1. Selecteer het netwerkpictogram (of) in de rechterbenedenhoek van de taakbalk en selecteer vervolgens het pictogram voor het mobiele netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Vaak wordt de naam van uw mobiele provider weergegeven naast het pictogram voor het mobiele netwerk .

 2. Als het selectievakje Verbonden blijven in Windows niet is ingeschakeld, selecteert u Verbinden. Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt u automatisch verbonden met een mobiel netwerk als u niet bent verbonden met een ander type netwerk zoals Wi-Fi of ethernet.

 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord en de naam van het toegangspunt (APN) in als hierom wordt gevraagd.

  Raadpleeg zo nodig de documentatie bij uw Windows 10-apparaat, simkaart of mobiele apparaat voor meer informatie over de instellingen.

Notities: 

 • Als de statustekst 'Mobiele provider vergrendeld' onder de naam van het mobiele netwerk wordt weergegeven, plaatst u een simkaart van uw mobiele provider om verbinding te maken.

 • Als u het pictogram Netwerk (Wi-Fi-pictogram of Ethernet-pictogram) op de taakbalk selecteert en de snelle actie Mobiel netwerk is uitgeschakeld, selecteert u deze om de actie in te schakelen. Wanneer de functie is uitgeschakeld, werkt de mobiele radio niet en kunt u geen verbinding maken met een mobiel netwerk.

 • Zie voor meer informatie over het gebruik van een eSIM Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding op uw pc met Windows 10 te krijgen.

Mobiele instellingen gebruiken voor verbindingsproblemen

Meestal hoeft u de instellingen voor een mobiele verbinding niet te wijzigen als uw mobiele dataverbinding correct functioneert. Als u echter problemen hebt met de mobiele verbinding, kan het helpen om een of meer instellingen te wijzigen.

Hier volgt een lijst van de instellingen voor mobiel dataverkeer die u kunt gebruiken om problemen met de mobiele verbinding op te lossen. De beschikbare instellingen verschillen per Windows 10-apparaatmodel en mobiele provider.

 Instelling

 Functie

Automatisch verbinding maken

Dit geeft aan of uw Windows 10-apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk voor mobiel dataverkeer wanneer dit beschikbaar is. Schakel het selectievakje uit als u elke keer handmatig verbinding wilt maken wanneer u de mobiele dataverbinding gebruikt. Selecteer deze optie als u de verbinding wilt laten beheren door Windows. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt u automatisch verbonden met een mobiel netwerk als u niet bent verbonden met een ander type netwerk. 

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & Internet > Cellular > Deze verbinding Windows laten beheren.  Deze instelling is beschikbaar als u geen verbinding hebt met het mobiele netwerk en wordt toegepast wanneer u Verbinding maken selecteert.

Deze simkaart gebruiken voor mobiel dataverkeer

Bepaalt welke simkaart of welk eSIM-profiel wordt gebruikt voor uw mobiele dataverbinding. U kunt de kosten helpen beheersen door de mobiele dataverbinding te kiezen die u wilt gebruiken voor mobiele data. Zo kunt u bijvoorbeeld de ene simkaart of het ene eSIM-profiel kiezen in plaats van een ander omdat u daarbij minder kosten kwijt bent aan gegevensverkeer. Deze instelling wordt alleen weergegeven op Windows 10-apparaten met zowel een simkaart als een eSIM. Zie Een eSIM gebruiken om een mobiele dataverbinding te krijgen op uw Windows 10 pc voor meer informatie over het gebruik van een eSIM.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & Internet > Cellular > Deze simkaart gebruiken voor mobiele gegevens. 

Opties voor dataroaming

Dit geeft aan of uw mobiele dataverbinding actief blijft wanneer uw Windows 10-apparaat zich buiten het netwerk van uw mobiele provider bevindt. Selecteer Roamen niet toestaan om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor dataroaming.

Als u roaming wel toestaat, kunt u mobiele data gebruiken wanneer uw Windows 10-apparaat zich in een roaminggebied bevindt. Afhankelijk van uw data-abonnement betaalt u mogelijk meer voor uw datagebruik bij roaming.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & internet > mobiele > opties voor dataaroaming. 

Mobiele data gebruiken in plaats van Wi-Fi

Op sommige momenten hebt u misschien verbinding met een traag Wi-Fi-netwerk, of u bevindt zich in een gebied waar u sneller kunt werken met mobiel dataverkeer dan met Wi-Fi. In dergelijke situaties kunt u met Windows verbinding maken met het beste netwerk op basis van uw huidige locatie, als u de optie Wanneer kwaliteit van Wi-Fi slecht is of Altijd kiest. Mobiele data die u hierin gebruikt, wordt in mindering gebracht op de databundel van uw abonnement en kan leiden tot extra kosten.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & internet > Cellular .  

Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken

Om de datakosten in de hand te houden, kunt u kiezen welke simkaart u wilt gebruiken voor mobiele data. Als u bijvoorbeeld een app hebt die grote hoeveelheden gegevens verbruikt, maar u deze niet vaak gebruikt wanneer u onderweg bent, wilt u misschien niet dat die app mobiele data gebruikt.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk & Internet > Cellular > Apps kiezen die uw mobiele gegevens kunnen gebruiken.   Voer in het scherm Mobiel dataverkeer een of meer van de volgende stappen uit:

 • Als u wilt dat geen enkele app mobiele data kan gebruiken, schakel dan de optie Apps mogen mijn mobiele data gebruiken uit. Geen enkele app mag dan mobiele data gebruiken. Ze verzenden en ontvangen alleen gegevens wanneer u verbinding hebt met een ander type netwerk.

 • Als u niet wilt dat een specifieke app mobiele data gebruikt, zoekt u de app onder Kiezen welke apps uw mobiele data mogen gebruiken en schakel gebruik van mobiele data uit voor de betreffende app.

Netwerkselectie

Dit wordt weergegeven tijdens het roamen en geeft aan welke mobiele netwerkverbinding wordt gebruikt. De standaardinstelling is Automatisch.

Als u verbinding maakt met een mobiel netwerk en er een bericht verschijnt dat het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, kunt u Zoeken naar netwerken kiezen en een ander mobiel netwerk selecteren.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & Internet > Mobiele > Geavanceerde opties.  

Actief netwerk

Dit is de naam van het mobiele netwerk dat u gebruikt.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & Internet > Mobiele > Geavanceerde opties. 

Als verbinding met een datalimiet instellen

Een verbinding met een datalimiet is een internetverbinding waarvoor een datalimiet geldt. Mobiele dataverbindingen zijn standaard ingesteld als verbinding met een datalimiet. Sommige apps werken mogelijk anders bij een verbinding met een datalimiet, om je datagebruik te verminderen. Sommige updates voor Windows worden ook niet automatisch geïnstalleerd.

Als u in Instellingen voor dataverbruik een datalimiet instelt voor uw mobiele dataverbinding, kan Windows u helpen deze limiet niet te overschrijden en wordt de instelling voor verbinding met datalimiet voor u ingesteld. Zie voor meer informatie over het instellen van een datalimiet Uw datalimiet instellen.

Als u de instelling voor verbindingen met datalimiet wilt wijzigen maar dat niet kunt doen, raadpleeg dan Waarom kan ik de instelling voor verbindingen met een datalimiet niet wijzigen?

U vindt deze instelling als volgt: selecteer de Startknop en vervolgens Instellingen  > Netwerk en internet > Mobiel > Geavanceerde opties.

APN voor internet toevoegen

De naam van het toegangspunt voor internet (APN) is het adres waarmee uw Windows 10-apparaat verbinding maakt met internet wanneer u uw mobiele dataverbinding gebruikt. Meestal wordt de APN voor internet automatisch ingesteld.

Als uw mobiele dataverbinding niet werkt en u geen verbinding met internet krijgt, typt u een nieuwe APN voor internet op basis van uw locatie en de mobiele provider. Als u op uw pc verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk of een Windows 10-apparaat bij de hand hebt, kunt u online zoeken naar de instellingen van de APN voor internet van uw mobiele provider.

 1. Selecteer de knop Start en selecteer Instellingen > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Add an APN.  

 2. Voer daarna een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Typ een naam voor het APN-profiel in het vak Profielnaam.

  • Typ in het vakAPNhet adres dat de APN moet gebruiken.

  • Typ in het vak Gebruikersnaam de gebruikersnaam voor uw mobiele account.

  • Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor uw mobiele account.

  • Selecteer Type aanmeldingsgegevens en selecteer vervolgens de gebruikte verificatiemethode.

  • Selecteer IP-type en selecteer het type IP-adres dat u wilt gebruiken.

  • Selecteer APN-type en vervolgens Internet.

 3. Schakel het selectievakje Dit profiel toepassen in als u het APN-profiel direct wilt gebruiken nadat u dit hebt opgeslagen.

 4. Selecteer Opslaan > OK.

 5. Als u wilt teruggaan en de lijst met beschikbare APN-profielen wilt bekijken, selecteert u Terug en kijkt u onder APN voor internet.

Eigenschappen

Hier wordt informatie weergegeven over uw simkaart en mobiele dataverbinding. U kunt hier bijvoorbeeld uw IMEI-nummer vinden.

Selecteer Kopiëren om de gegevens te kopiëren naar een e-mailbericht of een andere locatie. Dit kan handig zijn als u verbindingsproblemen hebt en informatie wilt verzenden naar uw mobiele provider of ondersteuningsmedewerker.

Als u deze instelling Eigenschappen wilt zoeken, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen >Netwerk & Internet > Mobiele > Geavanceerde opties. 

Simpincode gebruiken

Dit geeft aan of u een pincode wilt gebruiken voor de simkaart in uw Windows 10-apparaat om te voorkomen dat niet-gemachtigde personen de mobiele dataverbinding gebruiken. Nadat u uw simpincode hebt ingesteld, wordt u gevraagd deze in te voeren wanneer u verbinding maakt.

Voer uw simpincode in wanneer hierom wordt gevraagd. Als dit de eerste keer is dat u de simpincode gebruikt, voert u de standaardwaarde in. Als u de standaardsimpincode niet weet, gaat u naar de website van uw mobiele provider om te kijken of de code daar wordt vermeld. U moet uw mobiele Windows 10 opnieuw starten om uw mobiele dataverbinding te kunnen vergrendeld met een simpinpin.

Als u al een pincode voor de simkaart hebt ingesteld, voert u deze in wanneer u hierom wordt gevraagd en selecteert u OK.

Als u deze instelling voor simpinaise wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen >Netwerk & Internet > Mobiele > Geavanceerde opties > Simpin-pincode gebruiken onder de sectie Beveiliging.  

Simpincode verwijderen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u een simpincode hebt ingesteld en u deze niet langer wilt gebruiken, selecteert u Simpincode verwijderen, voert u vervolgens uw huidige simpincode in en selecteert u OK.

Als u deze instelling voor simpinpins wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Netwerk & Internet > Cellular > Geavanceerde opties > Simpinknop verwijderen onder de sectie Beveiliging. 

Simpincode wijzigen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt. Als u uw simpincode wilt wijzigen, selecteert u Simpincode wijzigen, typt u uw huidige simpincode in het vak Huidige simpincode, typt u een nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode, typt u dezelfde nieuwe simpincode in het vak Nieuwe simpincode bevestigen en selecteert u vervolgens OK.

Als u deze instelling wilt vinden, selecteert u de knop Start en selecteert u Instellingen > Netwerk & Internet > Mobiele > Geavanceerde opties > Simpin-pincode wijzigen onder de sectie Beveiliging. 

Blokkering simpincode opheffen

Dit wordt weergegeven als u een simpincode gebruikt en er driemaal een onjuiste pincode is ingevoerd. Als dit gebeurt, wordt de simkaart geblokkeerd en kunt u deze niet gebruikten totdat u de blokkering opheft. Als u de blokkering wilt opheffen, moet u contact opnemen met uw mobiele provider voor de pukcode (PIN Unblocking Key), de sleutel voor het opheffen van de blokkering.

Selecteer vervolgens Simpincode deblokkerenen typ de PUK-code. Als er te vaak een onjuiste pukcode is ingevoerd, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd en moet u een nieuwe simkaart aanvragen bij uw mobiele provider.

Als u deze instelling wilt vinden als uw simkaart is geblokkeerd, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens Instellingen > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Deblokkeren SIM-pincode onder de sectie Beveiliging. 

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×